Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk


Kommentar: Professoren bør undersøge før han kritiserer flygtningevenner.

Som svar på prof. Stig Jørgensens bredside d. 3. dec. i avisen imod alt, der kunne tænkes at kæmpe for en human flygtningepolitik, så vil jeg for den autentiske historieskrivnings skyld her gengive, hvad jeg skrev for små 2 år siden ud fra egne erfaringer, men som stadig gælder. Og altså er den baggrund, som den nuværende diskussion skal vurderes i lyset af:

"...Som mangeårig flygtningeven ved jeg, at der reelt er blevet strammet og strammet i asylkravene de senere år. Og i dag er de så stramme at alle de frivillige der af humanitære grunde forsøger at hjælpe asylsøgere er dybt frustrerede og snart har givet op. Det giver ikke længere nogen mening at knokle med sagerne, for i Flygtningenævnet afviser man alligevel næsten alt. Ministeren afviser humanitære grunde. Og muligheden for at inddrage ombudsmanden er jo nu borte. Advokaterne oplever den samme frustration som de frivillige. Hvorfor lave grundigt arbejde ud over alle rimelige grænser, når det alligevel ender med afslag på afslag? Det medfører igen, at administrativ slendrian med politiafhøring - og tolkearbejde kan fortsætte upåtalt og med øget styrke., Og nu har Højesteret afgjort at det administrative organ, Flygtningenævnets afgørelser ikke kan indklages for domstolene, hvilket ifølge juristen Kim Kjær, DDCfM, strider imod grundloven(se Juristen nr 2, 1998)... Usande påstande giver et yderligere skub til folks fordomme og den pågående undergravelse af asylsøgeres retssikkerhed? Hvor længe skal de nødlidende i verden fortsat undgælde som smarte politikeres syndebukke?" (Det oprindelige indlæg kan læses under 2.2)

Jeg vil herefter opfordre læseren til selv at tænke lidt over, hvor lidt eller meget professoren mon kender til den flygtningepolitiske praksis i Danmark?

- Og kan indleve sig i flygtningevenners bevæggrunde for at kæmpe videre?

- Eller kender deres organisationsformer, når det er et arbejde, der oftest foregår helt spontant og uorganiseret, når behovet er der, og oftest uden hjælp fra de organisationer, som Stig Jørgensen har hørt om, og som først kan operere i det øjeblik frivillige flygtningevenner ude i marken har leveret de nødvendige sager som dokumentation ?

« « «