Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk


Fra Den norske avis Dagsbladet, tilknyttet Arbejderpartiet d. 10.12.99

Krever amnesti for 1.500

Flere organisasjoner ber for asylsøkere i skjul
Flere organisasjoner og enkeltpersoner krever nå at Norge viser anstendighet før årtusenskiftet og innvilger opphold for de 1.500 menneskene som lever i skjul her i landet. I går svarte Justisdepartementet med å innvilge kirkeasylanter tre dagers juleamnesti.

HEIDI KATRINE BANG
Justisministeren bes nå om å «nulle» ut og starte med blanke ark for mennesker som av ulike årsaker har valgt ikke å reise ut av Norge etter avslag på asylsøknaden. Antirasistisk senter, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Regnbuen antirasistiske organisasjon, samt flere hundre privatpersoner står bak et opprop som om kort tid oversendes Odd Einar Dørum. Der ber underskriverne om at alle asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, og som fortsatt oppholder seg i Norge i asylmottak, i kirkeasyl, i skjul eller på annet vis fremdeles befinner seg i landet, får innvilget oppholdstillatelse i forbindelse med år 2000.

GRANSKINGSKOMMISJON
«Amnesti 2000» ber også om at det opprettes en egen granskingskommisjon som skal sette søkelyset på utlendingsloven og praktiseringen av den i Norge.
­ Det får visse bivirkninger når menneskerettighetsarbeidet i Norge sorterer under Utenriksdepartementet, bemerker professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk.
I går lanserte han forslaget om et «Amnesti 2000" og en egen granskingskommisjon sammen med sogneprest Einar Gelius i Vålerenga kirke, professor i offentlig rett Henning Jakhelln, leder S. Ananthakrishnan ved Antirasistisk senter og Lisa Frøyland fra Regnbuen.

FIKK TRE DAGER
­ Vi kan ikke ha folk boende i landet uten rettssikkerhet. La Norge være en anstendig nasjon før det nye årtusenet. Folk som lever i skjul må få oppholdstillatelse, var det utvetydige kravet fra de fem. Til sammen er 59 mennesker i kirkeasyl i Norge. I går bestemte Justisdepartementet at de skal få bevege seg fritt utenfor kirkemurene julaften, første og andre juledag. Mens «amnesti 2000» krever full oppholdstillatelse, svarte altså justisminister Odd Einar Dørum med en julegave på tre dagers frihet.

ÅPENHET
«Amnesti 2000» krever også at flyktningforvaltningen i Norge må bli fornyet og langt mer åpen enn den er i dag.
I oppropet til Dørum heter det at «Vi ønsker en ny og åpen flyktningforvaltning hvor leger, advokater, prester, humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner ­ og ikke minst flyktningene selv ­ blir lyttet til og tatt på alvor.»

-----------------------

Artikel fra dagsbladet d. 10.12.99:

Dette er et fengsel

(om serbiske flygtninge fra Kroatien)

Hele dagen, bortsett fra tre små timer, sitter Ivana (3) og ser på tv. Videoen med Pippi Langstrømpe ser hun om igjen og om igjen. Hennes 16 måneder gamle bror ligger for det meste og sover. Lufta i rommet er klam, varm og stinn av matos. Ivana ser verden gjennom to små gittervinduer høyt oppe på veggen. De kan ikke åpnes. Ivana og familien hennes er henvist til kjellerrommet i Vålerenga kirke. Den serbiske familien valgte kirkeasyl framfor å bli sendt tilbake til Kroatia.

I frykt for hjemsendelse, rømte familien Dragovic fra Finnskogen statlige mottak 9. september. Deretter levde de i 55 døgn i skjul i skogen sammen med to andre serbiske familier. I dag er det 55 dager siden de kom til Vålerenga kirke og ba om kirkeasyl. Det fikk de av sogneprest Einar Gelius som uttrykkelig slår fast at de ikke vil bli kastet ut. Han er ikke i tvil om at den serbiske familien er i oppriktig nød. Det er derimot Justisdepartementet og utlendingsmyndighetene. Asyl blir ikke innvilget.

­ Dette er som et frivillig fengsel. Ingen ville valgt dette om de ikke virkelig måtte, mener sognepresten.

Se også 09.12.99 Krav om en uavhengig gjennomgang av norsk utlendigslov

« « «