Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk


EU skal vurderes på Flygtningepolitiken

Jeg har lige læst Informations jubelleder d. 13.12.99 lige efter EU-topmødet. Og intet ville jeg ønske mere end at lederskribenterne ser rigtigt mht fremtidig EU-politik mht demokrati, menneskerettigheder og fredspolitik.

Men inden jeg helt slår mig til tåls, så vil jeg gerne se en forbilledligt grundig Rohleder & co-. "Vollsmose-reportage" fra EU's ydre grænser om udviklingen i behandlingen af asylsøgere incl. visumpolitikken og bøder til flyselskaber , jvf at der findes en liste med 1021 navngivne personer som i perioden 1993-98 er døde under forsøg på at krydse EU-grænserne . Hvis Information kan dokumentere overbevisende, at EU(-landene) er på vej til at blive en god nabo, der som et minimum giver husly til mennesker, der har en velbegrundet frygt for forfølgelse jf paragraf 7 styk 1 og 2 i udlændingeloven, så vil det virkeligt glæde mig.

Det er fint med flere kandidatlande, blot må Information hjælpe mig med at fremskaffe dokumentation til knusning af mine fjendebilleder af Tyrkiet og de europæiske ledere, så det altså ikke drejer sig om endnu engang at forsøge at handle af med Tyrkiet, at det som modydelse skal agere flygtningeopbevaringslejr for at forsøge at neddæmpe de fremmedfjendske højreradikale indenrigspolitiske trusler mod de socialdemokratiske regeringspartiers magt?

På et møde i Aldrig mere Krig i går fortalte Tom Paamand, lige hjemkommet fra et ENAAT-møde i Finland, at der kører en kampagne imod Finlands vægring imod at opgive antipersonel-landminer på (EU)-grænsen til Rusland. Det gav straks accociationer til det billede en besøgende på stedet, Henrik Broberg, havde givet mig af den stærkt befæstede tysk-polske EU-grænse. Godt befolkningens opbakning bag landminekampagnen virkede i de øvrige EU-lande. Men hvad kan vi vente os fra en skræmt EU-top, hvis fremmedfrygten stadig vokser?, Får et fremskudt EU-fæstningsværk, så lov til at fungere på det tyrkiske regerings og militærs sædvanlige menneskeretskrænkende præmisser? . Sørger Information også for at holde sine læsere grundigt informeret om udviklingen i forhandlingerne om en fælles asylpolitik i videste forstand incl det hidtidige misbrug af visumtvang til at omgå FN-flygtningekonventionen ? Således at vi kan sove roligt om natten i afventning af en human asylpolitik Og så jeg kan drømme om aldrig mere må tvinges til at prøve at opstarte en "hvide busser"-kampagne for at få EU til at organisere en åbning af sine grænser for de samme undertrykte kosovaalbanere som man i NATO-regi brugte til at legitimere sin "humanitære aktion"

Vil Information referere grundigt fra NATO/EU-landenes selvransagelse og formulering af en ny ikkevoldelig konfliktlægningsstrategi og en forebyggende fredspolitik som vil være lig en forebyggende flygtningepolitik, - medens man reparerer på skaderne af det endnu ikke afsluttede Jugoslavien-Kosovo-flop ?

Da Information ikke kan bringe alt om asylpolitik med sine begrænsede ressourcer, så vil jeg som supplement opfordre interesserede til at tilmelde sig emaillisten openeurope@lists.tao.ca og bruge websiden www.statewatch.org og evt home3.inet.tele.dk/arnehans. Og mht fredspolitikken www.transnational.org og www.fred.dk

I tillid til min mestendels udmærkede avis.

Arne Hansen

« « «