Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk


SF: Hvor er vi på vej hen?

For et par år siden overhørte SF-folketingsgruppen protester fra menige SF'ere, at et SF-folketingsmedlem, som led i et forlig var ved at sælge afviste asylsøgeres mulighed for selv at kunne gå til ombudsmanden. Det er i dag et af de sorte pletter i udlændingepolitikken som de store menneskerettighedsorganisationer ønsker rettet ifølge den Hvidbog de har udsendt (www.drc.dk). Er det ikke tankevækkende for en SFer?

Når jeg først spørger i dag d. 21/12, er det fordi jeg lige nu føler mig provokeret af at læse i Information, at SF i finanslovsforhandlingerne har accepteret at flytte ulandshjælp for 600 mill. Kr fra mere trængende opgaver i Afrika til Kosovo, som er regeringens politisk-taktiske lapperi på sin hovedløse deltagelse i NATO's "humanitære" eventyr, fremfor at kræve støtten til et "multietnisk" Kosovo, som ekstrabevilling.

Desuden har hele folketingsgruppen, ifølge Information stemt imod et KrF-forslag i folketingssalen, der ville blokere for, at udviklingsministeren uden offentlig debat kan flytte rundt med den ulandsstøtte, som SF har medansvar for ?

Jeg forstår godt at Information har brugt Margrete Aukens "svipser-forklaring" på SF-nej'et til KrF-forslaget som en forsidehistorie. Jeg husker jo godt hvem det var, der solgte asylsøgernes ombudsmandsret med åbne øjne. Men efter efterårets humanitært orienterede debat med fremkomsten af hvidbogen, og SF's fine form i finanslovsforhandlingerne, så har SF's folketingsgruppe vel nu sin år 2000-chance for at gøre denne skade god igen - sammen med motiverede medlemmer?

Mht pop-mediernes destruktive "integrationsdebat", så kan I engagerede unge mindretaller gøre jer selv og os andre afdankede danskfødte en tjeneste ved at melde jer ind i partier og foreninger, hvor der er mulighed for at gøre det nødvendige arbejde for social og etnisk ligestilling (- også globalt) !

I håb om et godt nytår for alle.

Arne Hansen, medlem af SF-Fred.havn

« « «