7.12.97. Amnesty:Tortur og drab. - Tamiler skaf information

Opfordring til udvisningstruede tamiler m.fl. om at skaffe information.

Det er vigtigt, at de af jer der bliver udvist til Colombo så vidt muligt giver besked til jeres (tilbageværende) bekendte i Danmark når I er kommet til Colombo, - og at I så vidt muligt giver besked om jeres situation i mindst et helt år efter udvisningen. Og det er uanset om situationen er god eller dårlig. Og det skal selvfølgelig kun være sandheden. Det er det helt afgørende punkt hvor I kan hjælpe hinanden imod at blive udvist, hvis jeres situation virkelig er farlig: Der er nemlig reelt kun jer selv til at dokumentere at situationen for udviste til Sri Lanka er for farlig, til at Danmark kan udvise, når Danmark samtidig skal overholde FN-konventioner om flygtninge, tortur mv.. Det er den første forudsætning for at andre kan hjælpe jer.

Oplysninger sendes til Arne Hansen, Sønderjyllands Alle´35, 9900 Frederikshavn, E-mail: arnehans@post3.tele.dk (som også findes lige til at klikke på på på internetadressen http://home3.inet.tele.dk/arnehans)

- og til Dansk Flygtningehjælps asylafdeling, Borgergade 10, 3, postbox 53, 1002 Kbh K, fax 33328448, tlf 33912700, E-mail: drc@drc.dk .

- og Amnesty International, Dyrkøb 3, 1166 Kbh K, far 33933746, tlf 33117541, E-mail: amnesty@amnesty.dk .

- og til Udlændingestyrelsens dokumentationsafdeling, Ryesgade 53, 2100 Kbh Ø, fax 35361916, tlf 35366600, E-mail: udlst@udlst.dk

- samt også til Flygtningenævnet St. Kongensgade 1 1264 Kbh K.,fax 33919400, tlf 33929600

Ja for de danske myndigheder, politi, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet gør tilsyneladende og efter egne ord intet overhovedet for at følge de udvistes skæbne (i modsætning til f.eks. Svejts). For de danske myndigheder og de af danskerne der er flygtningefjendske er intet nyt fra Sri Lanka godt nyt, og udvisningerne vil så fortsætte med forøget fart som det sker i øjeblikket. De der allerede er udvist må også sende besked om andre udvistes situation. Og de som I har kontakt med må opfordres til at gøre det. Og Alt det her kan I roligt gøre (og Røde kors-medarbejderne kan være rolige) for det her drejer sig om at få de danske myndigheder til at leve op til deres konventionsforpligtelser om at skaffe de nødvendige oplysninger for at kunne afgøre asylsager på et ordentligt grundlag og Danmarks forpligtelse til at sørge for at evt. udvisninger af afviste asylsøgere sker i "sikkerhed og værdighed" . Men det er vigtigt at pointere, at I skal holde jer til sandheden.

(Og det gælder også selv om jeg godt ved, at de europæiske lande gør det sværere for flygtninge at holde sig til sandheden igennem at de gør det sværere at komme til Europæiske lande og søge og få asyl. Men netop gennem opbygningen af dette Fort Europa skaber EU-landene selv de forhindringer, som udgør selve forudsætningen for at driftige kapitalister kan tjene store profitter på at afhjælpe nøden for de flygtninge som det lykkes at skaffe pengene. Og disse "menneskesmuglere" kræver så ofte af de flygtninge de hjælper, at de skal lyve og menneskesmuglerne må selv lyve overfor jer for at dække sig selv.

Uanset at journalister nu er begyndt at kalde menneskesmuglere for forbrydere, så er menneskesmugling altså en direkte konsekvens af at EU-landene nu har kriminaliseret hjælp til flygtninge i nød. Og denne kriminalisering gør myndighederne som et led i det "Fort Europa" som de europæiske regeringer er ved at opbygge helt på tværs af deres forpligtelser overfor FN-konventioner. Det er således de europæiske landes ligegyldighed overfor overholdelse af deres egne humane principper og konventionsforpligtelser overfor FN. med at lade asylsøgere få prøvet deres sag, der indirekte lægger et større og større pres på asylsøgere for om nødvendigt at lyve i deres mere og mere desperate situation(Jeg taler her selvfølgelig kun om de menneske som har behov for asyl , og ikke om de personer som også kommer forklædt som flygtninge som følge af at myndighederne har kriminaliseret adgangen til EU-Europa og derved gjort netop adgangen til EU til et attraktivt profitobjekt for sædvanlig kriminel virksomhed - fjernt fra hvad ærlige flygtningevenner kan have med at gøre.

Afvisning af reelle flygtninge betyder, at De europæiske regeringer og rige del af verden i øjeblikket reelt har opgivet resten af verden. Så de rige landes befolkninger må indse at når vi alle er fælles om jordkloden og dens globale problemer, så må der også findes fælles globale løsninger. Det er også flygtninges forbandede nødvendighed at medtænke og arbejde for - uanset hvor desperat en individuel situation en flygtning står I. Måske kan det give en gnist af mening midt i al den afvisning og ligegyldighed man som asylsøger må opleve.?

(Nedenstående er d. 2/12 - udover til asylcentre også sendt til Indenrigsministeriet, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Dansk flygtningehjælp, Justitsministeriet(politiet), til alle medier og TV til retspolitiske ordførere for partierne CD, Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, samt Landsforeningen af Danske Flygtningevenner og andre interesserede)

Amnesty: Forsvindinger, tortur og drab på Sri Lanka

Jeg har lige modtaget en Amnesty-email om hvordan faktisk alle de 600 "forsvindinger" som man ved regeringshæren har gjort sig skyldig i for nylig nu er dokumenteret at være blevet tortureret til døde eller simpelthen likvideret af regeringens "sikkerhedsstyrkerne"!. Denne Amnesty-udtalelse er det væsentlig for mig at få gjort opmærksom på, da danske medier er yderst ringe til at lave en grundig og nuanceret dækning af sikkerhedssituationen på Sri Lanka. Det er ellers relevant nok taget i betragtning at Flygtningenævnet ikke har fundet anledning til at genvurdere de sager der blev afgjort på et fejlagtigt grundlag jævnfør afsløringen heraf i forårets Fact-finding-rapport fra Sri Lanka.(Den som Weiss gennem magtfordrejning fik fjernet konklusionen på)

Og på trods af en terrorbombning og påfølgende masseinterneringer og tortur af mistænkte tamiler i Colombo, så har de danske myndigheder på samme tid forceret udvisninger af disse tamiler - endog selvom det betød splittelse af børnefamilier, f.eks. at en 11-årig pige må opleve sin mor tvangsudvist til Sri Lanka!. En af forudsætningerne for at det kan ske er netop den elendige pressedækning af sikkerheden for de tamiler der er udvist til Colombo og resten af Sri Lanka! Den nye indenrigsmininster har overtaget en anden sag som var en oplagt humanitær opholdstilladelse for en mindreårig. Men hvor er pressen. Først hvis humanitære organisationer kan smide ligene på bordet foran journalisterne er interessen der ?.

Hvor blev Citra for øvrigt af ? For et år siden skrev jeg til samtlige medier, at jeg på skærmen ville se Cithra omfavnet af hendes mor før det sidste ord kunne siges i den sag. Jeg venter stadig. Det sidste rygte jeg har hørt, er at hun har fået asyl i Svejts? Hvorfor følger medierne ikke deres sager til ende. Skræmte Birthe Weiss journalisterne fra vid og sans. Skal den manglende afsløring af Birte Weiss manipulation af dem gøres til et tabuemne? Der er dog en rosværdig undtagelse - nemlig DR´s dokumentargruppe i radioens program 1- gudskelov. Men en' svale gør vel ingen sommer - eller er det bedre at tro på eksemplets magt?

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35, 9900 Fr.havn(Amnesty Internationals originale pressemeddelelse:)

To: amnesty-l@oil.ca

Subject: Sri Lanka: The continuing spectre of "disappearances" (AI INDEX:

From: Amnesty International <amnesty@oil.ca>

Date: Thu, 27 Nov 1997 10:05:34 -0500

* News Release Issued by the International Secretariat of Amnesty International *

AI INDEX: ASA 37/27/97

27 NOVEMBER 1997

Sri Lanka: The continuing spectre of "disappearances"

An Amnesty International delegation which visited Sri Lanka recently has

concluded that of the 600-odd people who have "disappeared" in the last 18

months after their arrest by the security forces, nearly all have died as a

result of torture or been deliberately killed in detention.

According to the human rights organization, there is no evidence to

suggest that sanction for the "disappearances" came from the political

leadership, but the Sri Lankan government reacted too slowly to

well-documented reports of a rise in "disappearances" in the Jaffna

peninsula during mid-1996. As a result, by the time the authorities

acknowledged the reality of what was happening there, around 600 people had

"disappeared", and hundreds more were victims of torture at the hands of

the security forces.

"Although we welcome the government's decision to make public reports

into thousands of cases of "disappearance" from 1988-1994, and several

other measures taken since coming to power to strengthen human rights

protection, it is vitally important that the government addresses the

underlying structures and practices in the security forces," Amnesty

International said.

According to the organization, the events of 1996 indicate the need

for an active approach to tackling the root causes of human rights

violations in Sri Lanka -- the lingering sense of impunity among

perpetrators and the legislation allowing for people to be detained

incommunicado for long periods of time.

"In the past, Sri Lanka became a country notorious for

"disappearances" -- a country racked by the terrible anguish suffered by

relatives who never knew the fate of their loved ones," Amnesty

International said. "The government must seize the initiative now to ensure

that nobody has to go through this harrowing ordeal again."

The Sri Lankan government has taken some steps to clarify the fate of

the "disappeared", establishing a Board of Investigation (BOI) to

investigate around 760 complaints. The BOI to date has traced 180 of the

"disappeared".

"Disappearances" usually took place in reprisal for attacks on the

military by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) armed opposition

group -- for example the killing of more than 1,300 soldiers during an

attack on Mullaitivu army camp in July 1996.

The LTTE have also been responsible for gross human rights abuses in

Jaffna and elsewhere, including indiscriminate killings of civilians during

attacks on checkpoints or army patrols and summary executions of suspected

informants.After the Mullaitivu attack, the army told villagers in the Navatkuli

area to gather at a local school, where they were made to file past masked

informants. After a night of severe beatings in the main army camp nearby,

most of those detained were released, however 39 remain unaccounted for

despite numerous requests for information made by their relatives.

According to local people interviewed by Amnesty International, the

bodies of some of the "disappeared" are dumped in disused wells and

lavatories in or around army camps.

One 21-year-old man told how he was arrested on the way to visit his

grandmother in July 1996. He was beaten with a rifle, partially suffocated

with a plastic bag, throttled with a cloth and then stabbed with a bayonet

in his neck and head. Semi-conscious he felt someone slice two of his

fingers off to steal his rings. When he regained consciousness he found he

had been dumped in a latrine.

Although the rate has dropped, Amnesty International continues to

receive reports of "disappearances" in Jaffna, with around 41 cases in the

first seven months of 1997, four of whom have been traced by the BOI. The

organization believes that the lack of monitoring of the welfare of

detainees has contributed to the high number of "disappearances", and is

calling for presidential directives aimed at safeguarding the welfare of

detainees -- such as "arrest receipts" to be issued whenever someone is

taken into custody -- to be implemented fully.

.../ENDS