Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Formanden for Dansk Socialrådgiverforenings integrationsgruppe fortæller om og kommenterer Rockwollfondens undersøgelse af starthjælpen - den reducerede kontanthjælpsydelse til flygtninge ( Sendes i FLR-Dialog d. 30. juni 2009)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. juni 2009 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt. (18:52)


Man kan høre om en tidligere undersøgelse af Starthjælpen baseret på dybdegående interviews HER - sammen med den efterfølgende diskussion i Frederikshavn Multietniske Forening

Man kan høre tidligere interviews med Mette Blauenfeldt ved at gå ind på www.arnehansen.net/dialog og søge på Blauenfeldt.