PROGRAM for DIALOG på Frederikshavn Lokalradio

på onsdage kl. 18:00-21+

kan høres i Frederikshavn-Strandby-området på 106,6 MHz, - Sæby: 97,4 MHz (Sæby Antenneforening: 94,9 MHz), - Og i øvrige dele af Vendsyssel (Hjørring, Brønderslev mv.) på 103,5 MHz – samt alle permanent via http://www.arnehansen.net/dialog/ (arkiv)

Husk at det nu også er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM fra www.vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - ved at ”like” siden og ”dele” relevante indslag Tak ah. Her vil der fremover samtidigt blive lagt links til nye udsendelser samt et fast link til Dialogs indholdsfortegnelse http://www.arnehansen.net/dialog/ samt til siden her.

Bemærk at pga. persondataloven så kan FLR-Dialog ikke længere udsende den mailliste, som vi hidtil har gjort i eget navn og vil der for gerne henvise til ovennævnte FB-side og arrangementslisten på Kanal Frederikshavn http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/  Og henvis også gerne andre tidligere modtagere af programmailen og andre radiolyttere hertil. Med venlig hilsen og på forhånd tak fra Arne Hansen

Indslag med lokalt indhold må efter radioloven desværre først komme på nettet, og altså også her, efter at indslaget har været udsendt i radioen.

 

RADIOPROGRAM  D. 21. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:36 Villy Christensen om sin borgmestertid 1970-86 i Frederikshavn.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et Interview med den nu 88-årige Villy Christensen, den tidligere borgmester i Frederikshavn i hele 16 år i fra 1970-1986. Den læreruddannede Villy Christensen kom til Frederikshavn som skoledirektør i 1966 med både en cand psyk og cand theol. Villy Christensen fortæller især om sin borgmestertid og nævner som det første arbejdet med den stærkt tiltrængte kommunesammenlægningen fra 1970 med samordning med de tidligere oplandskommuner Flade-Gærum, Elling, Hirtsholmene, Aasted-Skærum og Vangen-delen af Understed-Karup kommune. Det blev lettet af at formændene fra de gamle kommuner Elling og Aasted-Skærum kom i det nye byråd. I øvrigt gav et godt samarbejde med Venstres Knud Uggerhøj stor stabilitet og dertil med den tidligere modstandsmand Harry Poulsen som viceborgmester.
Vi hører om flytningen af banegården, der gav plads til et nyt rådhus, bibliotek og kunstmuseum og projektering af svømmehallen.  Også udflytning af flådestationen til Frederikshavn hjulpet af Risgaards ”rumlen”.  Et nyt stort anlagt kloakanlæg, fik bugt med strandforureningen.
Diskussionen om atomkraftanlæg, samt sagen om nålefiltstæpper på gymnasiet, hvor Villy Christensen repræsenterede amtet, blev bragt op. Vi får at vide at gymnasierektor Anders Madsen blev ungdomsoprørets lokale offer.
Desuden hører vi om da naturgassen kom til Nordjylland, - om udviklingen af venskabsbysamarbejdet bl.a. Bremerhaven i forbindelsen af pasningen af de tyske krigsgrave med 500 soldater og 1000 tyske flygtninge, -
Nye planlove med borgerinddragelse blev nødvendige for at få styr på udviklingen ikke mindst i sommerhusområder. Og store byggerier i Frederikshavn fik endelig bugt med boligmangel, - og den kunstigt udgravede Rønnerhavn med genbrug af opgravningen til (Palme)stranden og med campingpladsen stammer også fra Villy Christensens borgmestertid.
Villy Christensen fortsatte i politik som amtsrådsmedlem 1986-98 og var på skift med den nu afdøde hustru Hanne i meninghedsrådet i Frederikshavn sogn og Frederikshavns tidligere borgmester er stadig aktiv i kirkeligt arbejde i sin hjemegn i Lemvig kommune. Indslaget her kan efter radioudsendelsen d 21/11 også høres på www.arnehansen.net/dialog

 

Kl. 18:36-19:07 Erik Sørensen om formand for Frederik og Dansk Folkehjælp 

Tidl. borgmester Erik Sørensen fortæller - nu med formand for Frederik, Frederikshavn bys handelsstandsforenings kasket på, hvorfor han som socialdemokrat nok blev valgt, nemlig pga. af hans gamle forbindelser som borgmester.
Og Erik vil gerne nu gøre noget for specielt sin bopælsby Frederikshavn, hvor der er ansat 6000 i handels- og serviceerhverv. Vi skal kæle for disse for at gøre Frederikshavn til en attraktiv turistby med et blomstrende handelsliv og gode spisesteder, når tilrejsende er kommet til at kede sig ude i sommerhusene. Hertil vil en ny gågade bidrage og et væksthus til nye iværksættere indenfor handle og service.
 
Erik Sørensen fortæller også om en anden fritidsaktivitet som formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, som uddeler julehjælp til enlige forældre på kontanthjælp med børn under 15-16-år Hvert år den 1. december ringer folk fra Frederik ca. 300.000 kr. ind. OG dette er nok til at alle ansøgere kan få og oven i købet er der penge til ferieophold og sportsudstyr. Og der holdes styr på uddelingen. Der annonceres efter ansøgere i dagspressen og på kommunens hjemmeside og socialrådgiverne hjælper til at informere relevante familier. Der kommer da også ansøgninger fra Skagen og Sæby-området, fortæller Erik Sørensen

Indslaget her kan efter radioudsendelsen d 21/11 også høres på www.arnehansen.net/dialog

 

 

Kl. 19:07-19:31 Sygeplejerske Berit Byg om kamp for mere demokrati i Danmark
Hør sygeplejerske Berit Byg fortælle i Dialog om sin hjertesag at kæmpe for mere demokrati i Danmark – på alle planer og ønsker mere politisk dannelse og et mere levende deltagende demokrati. Der er for lidt hjerteblod hos politikerne, de er for lidt lydhøre. Vi må selv være med til at tage ansvaret og ikke bare blive ved at vade rundt i gammelkendte problemer. Berit Byg oplever respons på sine kronikker.  Allerede børnene må lære demokrati og at tage medansvar, så demokratiet kommer til at gennemsyre hele samfundet. Berit Byg har oprettet Facebookgruppen Demokratigruppen som også holder møder. Interviewet er fra d. 30. juni 2018 i Vildmoseporten. (Lagt på nettet d. 14. november og sendt d. 21. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. juni 2018 med sygeplejerske Berit Byg Demokratigruppen, Nordjylland.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180630IntBeritByg-Demokratigruppen96.htm

 

 

Kl. 19:31-20:09Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "Jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 ”Den lille røde festival” som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews.
Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre” og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på lige fod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af ”Den lille Røde Festival” med mottoet ”En anden verden er mulig”, Gitte Madsen

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180630LRF-EmilOlsenWFTU-arbmark96.htm

 

 

Kl.  20:09àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 14. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:12 Erik Sørensen fortæller om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012
Hør Erik Sørensen fortælle om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012. Vi hører om skepsis overfor en skatteinspektør som borgmester, - om kampen for at komme sig efter den chokerende lukning af Danyard, Frederikshavns største skibsværft bl.a. ved at sætte store beskæftigelsesfremmede byggerier som Arena Nord i gang. - Og om integrationen i storkommunen mellem Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner med deres forskellige tilskudsniveauer, - og om den generelle økonomiske krise med faldende beskæftigelse, der kradsede i kommunens skatteindtægter og medførte nødvendige besparelser udover de besparelser der år for år blev politisk dikteret fra folketingets regeringsflertal. Erik Sørensen oplevede at kommunens økonomiske bevægelsesfrihed i løbet af de 12 år som borgmester løbende blev begrænset. Det gjorde det sværere at opfylde borgernes forventninger og gjorde det derfor endnu mere nødvendigt at kommunikere med borgerne over en bred kam. Der var kommet en voksende organisering af borgerinteresser igennem borgmesterperiode. Men det åbenbarede endnu mere de generelle misforhold med at de svageste sociale grupper ikke havde nogen organiseret gruppe til at tale deres interesser.
Men Erik Sørensen glæder sig over at det lykkedes at overvinde Danyards lukning og andre udfordringer, og skaffe alternative arbejdspladser på havnen, forøgede kulturudbud mv. Der var med til at give frederikshavnerne gejsten tilbage. Det betyder altså noget, hvad politikerne tager fat i og gør noget ved.

Link til netudgave findes nu på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180924ErikSoerensen-borgmester96.htm

 

 

Kl 19:12-19:58 Somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortæller
Hør den somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortælle åbenhjertigt om sit liv og sine erfaringer og opfattelser af hvad der skal til for at indfødte og bindestregsdanskere kan fungere sammen og have fornøjelse af det. Vi hører bl.a. om Aalborg Øst hvor Hanna bor, om arbejdsglæde som socialrådgiver i Thisted men også om da Hanna fik at vide af Mette Frederiksen at hun hellere skulle være taknemmelig for at Danmark havde taget imod hende som somalisk flygtning. Om hvordan Martin Henriksen misbrugte beskæftigelsesstatistikken ved kun at medtage de ældre kvinders beskæftigelsestal, for så at påstå her ud fra, at totredjedele af alle afghanske kvinder var arbejdsløse.   Hanna fortæller om det frivilligt arbejde hun er med i,  bl.a. en solstrålehistorie med at det lykkedes at få en gruppe somaliske kvinder, som var blevet erklæret som uintegrerbare, lært det danske sprog tilstrækkeligt til at de blev uddannelsesparate. – Hør straks Netudgave

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180630Int-somaliskSoc.raadgHannahM.Hasan96.htm

 

 

Kl  19:58àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 7. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:30 Dialogmøde om oprettelse af udsatteråd i Frederikshavn

Dialog bringer her optagelser fra socialudvalgets dialogmøde om oprettelse af et udsatteråd i Frederikshavn kommune., som afholdtes d. 11. oktober 2018.
Vi hører først socialudvalgsformand Ole Rørbæk åbne mødet med et ønske om igennem et udsatteråd, at give kommunens udsatte en bedre mulighed for at blive hørt og så dernæst give ordet til speciallæge Søren Kjærulff Gaun, som holdt et lysbilledunderstøttet foredrag ”Social udsat – Hvordan og hvorfor”. Herefter  hører vi de mange fremmødtes fortælle engageret om deres erfaringer og fremlægge ideer til et udsatteråds opgaver og sammensætning og om processen frem til nedsættelsen af et udsatteråd bl.a. med forslag om straks at nedsætte en arbejdsgruppe for at sikre, at der faktisk ville ske en opfølgning efter dialogmødet.  De fremmødte var både fra det frivillige sociale arbejde inklusive mennesker med erfaringer som tidligere udsatte, kommunalt ansatte og byrådspolitikere. Men hør selv dialogen, der havde afdelingsleder i socialpsykiatri og misbrug, Karsten Kamstrup, som ordstyrer. Nu kan man permanent høre om udsatteråd i Frederikshavn på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181011ForedragafGaun-SocialtUdsat-HvemogHvorfor96.htm

 

 

Kl 19:30-20:34 Trump spiller hasard med sine europæiske allieredes sikkerhed  med sin trussel om opsigelse af INF-traktaten, der forbyder atomvåbenbestykkede mellemdistanceraketter i Europa, mener Bernhelm Booss-Bavnbek.
 ”Vi vil ikke leve i usikkerhed i en flygtig, uforudsigelig, kompleks og flertydig verden. Det er ikke en naturlov at tingene skal være uoverskuelige. Det skal tværtimod være en hovedparole for en fornyet fredsbevægelse at få reduceret kompleksiteten og uoverskueligheden på sikkerhedsområdet ved at kræve overholdelse og nødvendig udvikling af internationale traktater vedr. atomvåben for at skabe og bevare fred i verden.”
Cirka sådan er ordene fra matematikeren Bernhelm Booss-Bavnbek i et interview med Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 3. november 2018. Det sker i forlængelse af tyske socialdemokratiske politikeres offentlige bekymring over, at Trump truer med opsigelse af INF-traktaten fra 1987, der forbyder mellemdistanceraketter i Europa.
Den nu pensionerede RUC-matematiker afslører i det timelange interview en fantastisk viden, indblik og oversigt indenfor våbenteknologi og internationale traktater. Han er oprevet over den nuværende situations præg af ”VUCA”: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Usikkerhed på kernevåbenområdet er dødsensfarlig, og den skal vi ikke finde os i. Vi skal ikke bare fatalistisk acceptere USAs gambling, men tage ved lære af at mange danskere på klimaområdet er vågnet op og siger, at det ikke er vores ”skæbne” at dø varmedøden. I stedet må vi arbejde for at skabe afspænding, tillid og forståelse af, at en bæredygtig fred kun kan baseres på en fælles sikkerhedspolitik, der medtænker alle aktørers behov for samme sikkerhed. Og her hører Trumps sikkerhedspolitiske hasardspil altså ikke hjemme, med sin trussel om at opsige INF-traktaten og mulige genoptagelse af den kaprustning på atomvåben i Europa, som det tidligere var så bitterligt svært at lægge låg på.- Man kan straks høre indslaget på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/181103BernhelmBoos-Bavnbek-AvaabenI-Europa96.htm

 

Kl  20:34àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  Tirsdag d. 30. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-Else Schaltz og Camilla Paarup  om Dansk flygtningehjælps indsamling d. 4. nov. til nødstedte Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle  som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle  husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre  i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay  nr  60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz,  om hun her få dage inden indsamlingen  stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til straks at melde sig på www.flygtning.dk   Hør også gerne straks Else Schaltz  og Camille Paarup påhttp://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181024CamillaPaarupDFHindsamling96.htm

 

 

Kl. 18:26-31.10 kl. 05 Genudsendelser samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Bekendtgørelsen betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så blive lagt øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat straks bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 31. OKTOBER  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, (som kommunens IT-afdeling endnu ikke har fået lagt på kommunens nye hjemmeside), hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

 

Kl. ???Else Schaltz og CP om indsamling d. 4. nov. til nødstedte flygtninge

Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle  som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle  husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre  i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay  nr  60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz,  om hun her få dage inden indsamlingen  stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til straks at melde sig på www.flygtning.dk   Hør også gerne straks Else Schaltz  og Camille Paarup påhttp://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181024CamillaPaarupDFHindsamling96.htm

 

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Bekendtgørelsen betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så blive lagt øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat straks bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 24. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:37 Interviews med aktive bag boderne i Værkstedet på Hele Verden i Frederikshavn Mina Olawi, Mark Lewis, Henrik Carlsen, Fariha Olawi og Jenny Larsen.
Dialog bringer her interviews optaget med aktive deltagere i Hele Verden i Frederikshavn d. 15. september 2018. Vi hører først et interview med Mina Olawi som en del af bemandingen af Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod inde i værkstedet i Skolegade 8 i Frederikshavn. Mina fortæller om hendes motivation for at deltage, og om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde.

Herefter en snak ved metodistspejdernes bål ude på Bankpladsen foran Skolegade 8. Vi hører først metodistpræsten i Strandby Mark Lewis fortælle om sin optræden i Maskinhallen som gitterspillende forsanger og med hele salen som kor og hvorfor han bl.a. valgte ”Wee shall overcome..”. Herefter hører vi Henrik Carlsen fortælle om spejderarbejdet dels i Henriks unge dage men også om hvordan nutiden har brug for spejderbevægelsen til at fremme den opvoksende generations natur- og miljøforståelse.
Så møder vi igen fra Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod forkvinde Fariha Olawi, som fortæller om at hun oplever dagen som vellykket med stor interesse for at høre om DAHFs arbejde med baggrund i de opprojicerede billeder fra Afghanistan. Og nogle benytter sig endda af lejligheden til at melde sig ind i Dansk Afghansk Humanitær Forening, hvilket andre stadig kan gøre på Sayed Olawis mobil nr. 53574065.
Til sidst hører vi ærkefrederikshavneren Jenny Larsen, der har 29 års skuespillerkarriere i
Møllerevyen bag sig og nu er med i Centerrådet på Rådhuscentret, som også har en bod hvor mange
Har været i gang med at forme i ler. Jenny fortæller også om at være journalist på Frederikshavn Cultur og Musikradio, der kan høres på 106,6 MHz. – Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast 

 http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180915InterviewMedMinaDAHFvedHeleVerdeniFrh96.htm

 

 

Kl 18:37-19:57 Den 90-årige Emma Madsen fortæller her om fund af jernalderkrukke.
Den 90-årige frederikshavner Emma Madsen fortæller her om fundet af en stor flot jernalderkrukke på hendes forældres gård Kæhlershøj ved Lendum, som også skabte venskab mellem hendes far og tandlæge Friis Hjørring historiske museum  da hun var 8 år og om gensynet med krukken på museet for ikke så længe siden. Emma Madsen fortalte sin historie om krukken d. 22. juli 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. - Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast   
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180822EmmaM-FundadkrukkefraJernalder96.htm

 

Kl 19:57-20:17Feriebarnet fra hovedstaden, som stadig har sin barndoms forelskelse i Skagen.
Her kommer så Dialogs andet interview med en skagbo og denne gang en deltidsskagbo,  københavneren Marianne Wiltrup, som dog er en speciel del af slagsen. Marianne Wiltrup fortæller os om sin forelskelse i Skagen, som har sin oprindelse fra barndommens lange ferier på Skagen og som i dag nok er knap så udtalt.  Optagelsen foregik d. 23. august 2018. - Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180823MarianneWiltrup-OmSkagen96.htm

 

 

Kl 20:17-22:00 Dialogmøde med Jens Rohde om hvordan vi gør verden mere fredelig
Dialogmøde om hvordan vi alle kan være med til at gøre verden mere fredelig og tryg at leve i. vi hører oplæg af af Jens Rohde nu radikal folketingskandidat, som især betonede nødvendigheden af at opbygge tillid især igennem at skabe mere økonomisk lighed i verden, som forudsætningen for en bæredygtig fred. Og nu må vi forhindre Danmark i gen at gå med USA i en angribskrig mod Iran. Herefter oplæg af Hasse Schneidermann, der som formand for Fredsministerium. Dk, fremlagde netværkets visioner om opbygning af en fredelig verden på alle planer . Herefter bidrager også mødedeltagerne i en dialog med svar fra især den politiks erfarne Jens Rohde, som i øjeblikket især . Dialogmødet foregik på FNs fredsdag d. 21. september 2018 i Domen på havnen i Aarhus, som del af arrangementet ”En dag med Fred” arrangeret af Britt Hermansen og Fredsministerium.dk. Forud havde deltagerne oplevet andre facetter af fredskultur, som fredscirkel, Inderlig fred, De 5 rytmers dans og krydret med troubadurerne Robert Heltmanns, Günther Paulsens og Økobandets fredsmusik og -sange. (Lagt på nettet d. 19. oktober og sendt d. 24.  oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 21. september 2018 af Dialogmøde med oplæg af Jens Rohde radikal folketingskandidat og Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180921JensRohdePaaDagMedFred96.htm

 

 

Kl  22:00àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye berigende oplevelser og tanker. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 17. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:10 Skagboen Flemming Hardy Olsen fortæller om hvad med i der.
Dialog besøgte skagboen Flemming Hardy Olsen d. 23. august 2018, hvor vi mest hører om Flemmings deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter som frivillig bl.a. at være med i arbejdet for at skaffe ordentlige biograffaciliteter og senere drive biografen professionelt med hele paletten repræsenteret i reportuaret – også med live kulturelle og sociale aktiviteter tilknyttet, også om musiklivet i kulturcentret Kappelborg. Desuden om  genopretning af Guldmarksøen, der også skulle forhindre oversvømmelser, turismen contra naturmiljøet samt meget mere. Også lidt kommunalpoltik bl.a. om demokrati, MARS mm

Efter udsendelse i radioen på onsdag vil udsendelsen blive lagt på www.arnehansen.net

Nu efter radioudsendelsen kan den også høres når det netop passer dig  som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180823FlemmingHarboOls-Skagen96.htm

 

 

Kl 19:10-19:38 Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo i september
Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo d. 9. september 2018 med Dialogs udsendte.
Vi hører først Hamza, som står for Kanonballsturneringen, fortælle om eventen og om det gode formål for Holmlia-ungdommer.
Dernæst fortæller leder af Oslo politis netpatrulje, Anne Katrine Storsveen, om hvilke interesser politiet ser i at deltage med et hold i kanonballsturneringen på lige fod med Holmlia-ungdomer.
Endelig får vi at høre nogle af ungdomerne bl.a. Kojaz, Daniel og Siraba fortælle om deres deltagelse og interesse i eventen Gatefest og kanonballturneringen.
Arrangementet er et samarbeid mellom Unge Holmlianere, Vær stolt, Holmliainitiativet og Byverkstedet.

Udsendelsen kan straks høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180909Hamza-HolmliaGatefest96.htm

 

 

Kl  19:38àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 10. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:28 I Abelones fodspor på  Bangsbo med Erik Christensen

Dialog går her med historiker og arkivleder Erik Christensen på en faktatjekket rundtur i Abelones fodspor på  Bangsbo hovedgaard d. 25. august 2018. Abelone er Bent Hallers oldemor, som var tjenestepige dengang godsejer Johan Knudsen samlede en kunstnerkoloni  på Bangbo som vi her hører historier om. Rundturen å Bangsbo skete sammen med mange interesserede deltagere i byjubilæumsarrangementet Sommerglæder på Bangsbo.  Efter radioudsendelsen  kan ”I Abelones fodspor” også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180825Erik-AbelonesFodspor96.htm

 

 

Kl. 18:29-19:08  ”Hele verden i Frederikshavn kommune” Hør taler herfra.

 
Dialog på Frederikshavn Lokalradio var med på integrationseventen ”Hele verden i Frederikshavn kommune” d. 15. september 2018. Dialog bringer her fra scenen i Maskinhallen taleindslag .Rækkefølgen i taleindslagene er med levende introduktioner af Nicoline Egsgaard Hansen::
Borgmester Birgit Hansens velkomsttale, - Live-interview med Lone Houmann fra Malaysia, - Live-interview med Dan Madsen
Live-Interview med  med Karina Nielsen fra Atlanta
Interviews med nogle af de aktive ved boderne inde i Værkstedet under Hele verden i Frederikshavn følger i separat  udsendelse.

 Efter radioudsendelsen  kan talerne fra ”Hele verden i Frederikshavn” også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180915HeleVerden-Masinhallen1Birgit96.htm

 

 

Kl  19:08àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få udvidet sin horisont. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 3. OKTOBER  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden med 2. behandling af budget for 2019:

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu også på https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ muligt at aflytte byrådsmøder fra før 2018, (i det der herfra er lagt link til https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/, hos Frederikshavn Lokalradio.

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 RADIOPROGRAM  D. 25-26. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Tirsdag d. 25. september

Kl. 18:00-21:55 Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn"

Dialog bringer her optagelser fra et stormøde om et fremtidigt Multicenter Frederikshavn som foregik Torsdag d. 30. august 2018-

Med arrangørerne FUFs m.fleres ord:

”Under mottoet - ”Puls, initiativ og begejstring for fremtidens frivillige idræts og foreningsliv i Frederikshavn Kommune”, vil det glæde os at se politikere, foreninger, erhvervsfolk, FUF og Idrætssamvirke …”

I Dialog hører vi først Henrik Carlsen fra FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd præsentere tankerne bag projektet,  og hvor er vi nu – også med bidrag fra repræsentant for dansestudio, Hanne Enevoldsen fra gymnasterne i G90 og Marianne fra Firmaklubberne.

Som nr 2 indslag får vi Inspiration fra  et oplæg  fra  Oliver Vanges (Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden)

Og det tredje oplæg om Holbæk Sportsby bliver leveret af  Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og borgerservice, Holbæk Kommune)

Det 4. oplæg er af Direktør Jacob Sander (Vejen Idrætscenter) om At bygge og drive et multicenter

5. indslag er en Paneldebat og spørgsmål fra tilhørerne til Oliver, Brian og Jacob

Og i det 6. og sidste indslag hører Dialogs lyttere om hvad  politikerne  - repræsenteret ved hhv. formanden for Kultur og fritidsudvalget Anders Broholm og forkvinden for Børne- og ungdomsudvalget Christina Lykke -  vil omkring det frivillige idræts- og foreningsliv og sundhed og  motion frem til næste valg?

Stormødet afsluttes så med en paneldebat med overskriften: Hvordan ser fremtiden ud for det frivillige idræts- og foreningsliv i Frederikshavn.

Brug linket

http://www.fuf.nu/nyheder/projekter/multihus-projekt-i-frederikshavn/stormode-30-august-2018

På FUFs hjemmeside hvor man nederst kan læse oplægsholdernes powerpoints som de støttede deres oplæg som dialog bringer her

Nu kan interesserede aflytte Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180830-1Multicenterideen+behovHenrik+Hanne+Marianne96.htm

 

Kl 20:49àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

 

Onsdag d. 26. september

 

Kl. 18:00-20:24 Hør fra borgermødet "Vore Børn" om de 0-3-åriges åbne vindue for udvikling, der kræver rettidig omhu fra både forældre og Frederikshavn kommune - ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor Frederikshavn ligger med den 5. dårligste normering.

Interesserede kan her høre foredrag af børneforsker Charlotte Ringsmose, Aarhus Universitet om de unikke udviklingsmuligheder for de 0-3-årige, det såkaldte ” det åbne vindue”  som  forskere har dokumenteret – samt at en målrettet investering  i en social indsats for at gavne børn trivsel og livsduelighed i førskolealderen frem til og med første skoleår vil give langt de største varige resultater.

Børneforsker Charlotte Ringsmoses foredrag blev optaget af Dialog på borgermødet ”Vores Børn” som blev arrangeret af Enhedslisten d. 17.  september 2017 og de lysbilleder som forskeren brugte i sin dokumentation kan findes på Dialogs netudgave arnehansen.net/dialog hvor man søger på ”vores børn”

De øvrige indlæg var af Jacob Fuglsang Enhedslistens børneordfører om, hvorfor det er en god ide med minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Dernæst Peter Christensen fra ”Borgergruppen Birgits børn” om hvad borgergruppen vil. Og endelig Anders Brandt Sørensen, formand for Børne og ungdomsudvalget om Frederikshavn kommunes dagtilbud, som var Danmarks 5. dårligste viste det sig . Borgermødet om  især de 0-6-åriges behov afsluttedes med en længere debat, hvor kommunens argument om den tomme kommunekasse blev imødegået med at have mod til at investere i børns trivsel og fremtid i kommunen,  og som også blev adresseret til regering og folketing – samt vælgernes opprioritering af børneområdet i deres stemmeafgivning ved det kommende folketingsvalg. Mødet styres af journalist Hans Christensen fra Nordjyske.

Nu kan man høre netudgaven af borgermødet ”vores børn” på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180917ForskerCharlotteRingsmose-0-6-aarsBoern96.htm

 

Kl 20:49àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få udvidet sin horisont. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 19. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:12 Erik Holm fortæller om de træskibe som d. 21-23. sept. kommer til Frederikshavn

I anledning af Frederikshavn 200 års købstadsjubilæum er der i weekenden 21.-23. september Maritim Festival på havnen i Frederikshavn. Én af initiativtagerne, Erik Holm Sørensen fortalte d. 11. september på biblioteket om de unikke skibe – inklusive til Dialogs mikrofon.
En flåde bestående af 34 flotte sejlskibe besøger i tre dage Frederikshavn, og 15 af dem er ældre end Titantic, og det betyder jo, at de er mere end 100 år gamle.
Frederikshavneren og ildsjælen Erik Holm Sørensen er en af initiativtagerne til de fine sejlskibes besøg. Han har mange titler - men det er i egenskab af sin store interesse for de gamle træskibe, du nu her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio kan høre ham fortælle om denne flåde af unikke skibe - og samtidigt med at du her nedenfor kan se og klikke det enkelte skib større, mens du hører Erik Holm fortæller om skibet - ofte med supplerende oplysninger fra nogle af de engagerede tilhørere . På havnen d 21-23 kan man også bruge sin mobil til at  finde skibet via billeder og så høre Erik Holm fortælle om det på gældende træskibs historie
(Lagt på d. 19. september og sendt d. 19. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 11. september 2018 af Erik Holm Sørensens foredrag om et udvalg af de sejlskibe der har de mest interesante historie.

Og nu kan du så klikke på linket her og hør Erik Holm fortælle samtidigt med at du du kan se det bestemte skib som Erik til hver en tid fortæller historien om:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180911ErikHolm-24sejlskibe-i-Frh96.htm

 

Kl 19:12àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 12. september  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:31 Nyt fra Borgergruppen Birgits Børn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her talskvinde for Borgergruppen Birgits Børn, Monica Sivesgaard omkring nyt her efter sommerferien og op til Frederikshavn byråds budgetforhandlinger. Først hører vi om forløbet og aflevering af den underskriftsindsamling til støtte for de 5 punkter Borgergruppen Birgits Børn gik ud til den lokale offentlighed med. Desuden spørges der ind til hvorfor den lokale afdeling af BUPL, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund mon pludselig valgte at trække deres støtte? Hvem består borgergruppen egentlig af? Og endelig hører vi om et forestående offentligt møde d. 17. september kl 19  i Maskinhallen i Frederikshavn  om situationen og fremtiden for de nul til seksårige frederikshavnere belyst fra mange vinkler
 Interviewet foregik d. 4. september 2018.

Nu kan man høre radioudsendelsen her permanent på netadressen http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180904MonicaS-BirgitsBoernOpd96.htm

 

18:32-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45-19:00 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her er byrådets dagsorden med bl.a. 1. behandling af budget for 2019: https://frederikshavn.dk/media/9321/120918_byr_dagsorden.pdf

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, (som kommunens IT-afdeling endnu ikke har fået lagt på kommunens nye hjemmeside), hos Frederikshavn Lokalradio på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/  som er blevet en efterspurgt og påskønnet service overfor byrådsmedlemmer og alle øvrige borgere samt øvrige medier.

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websideudgaven  fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 5. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:24 Den 90-årige Emma Madsen fortæller  sin livshistorie.

Dialog lægger her mikrofon til 90-årige Emma Madsens livshistorie. Emma Madsen er opvokset på gården Kæhlershøj ved Lendum som datter af Jens Nielsen og Marie Optagelsen er fra d. 9. august 2018 og vi hører om bl.a om 14-årig malkepige, da som barn var passager ved en løbskkørel, om gode og dårlige pladser i Aalborg under besættelsen, om Aarhus-turen hvor ødelagte fødder nok reddede livet. I Schou-butik i København, valget af ægtemand og at være hjemmegående, kirkesangeren, slægtsforskeren mm. Emma Madsen har skrevet bogen "En vendsysslpiges Erindringer" –

Nu kan man høre udsendelsen på internettet på adresen http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180809EmmaMadsen-omsitliv96.htm

 

Kl. 19:24-19:35 Fredsministerium.dk’s gadeevent på Folkemødet på Bornholm

Dialog bringer her pluk fra Fredsministerium.dk’s gade-popupevent på Folkemødet på Bornholm d 15. juni 2018, hvor vi hører Carsten Andersen holde korte taler og musiker, sangskriver og komponist Henrik Ginderskov og aktive i Fredsministerium og publikum på gaden synge nye fredsange ((Lagt på d. 2. september og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm. http://arnehansen.net/dialog/fred/180615Fredsminpopupaktion96.htm

 

Kl 19:35-20:20 Arktis – fredens hav – kan det blive ved?.
Dialog bringer her en optagelse af debatdelen  fra Folketingets event d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm Arrangørens omtale er: ”
Kom og hør debatten om Arktis i Folketingets telt, hvor formanden for Folketingets arktiske arbejdsgruppe, Sjudur Skaale, og forhenværende kontreadmiral Nils Wang m.fl. vil deltage. Debatten bliver modereret af Martin Breum. Med Ilulissaterklæringen fra maj 2008 forpligtede de fem arktiske kyststater sig til at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger i overensstemmelse med international ret, og hvor man samarbejder på områder som bæredygtig økonomisk udvikling, miljøbeskyttelse og forskning. Men kan Arktis fastholdes som et lavspændingsområde, hvor landene samarbejder på mange områder, mens andre steder i verden er præget af store spændinger?”

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615ArktisSomLavspaentomraade96.htm

Kl. 20:20àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 29. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk jf https://frederikshavn.dk/media/8429/290818_dagsorden_byraadet.pdf

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 22. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:10 Jens Chr. Larsen (V), om borgmestertiden i Frederikshavn.
Som led i belysningen af Frederikshavns politiske historie her i jubilæumsåret, så har Dialog mødt den tidligere Venstre-borgmester i den gamle Frederikshavn kommune i årene 1994-98 og byrådsmedlem i årene1986-2001, Jens Christian Larsen i sin lystbolig, dybt inde i Bangsbos skove. Vi hører om den unge lærerstuderende der provokeret af Glistrups fremvoksende Fremskridtsparti valgte at blive politisk aktiv for den demokratiske frihed i partiet Venstre Danmarks Liberale parti. Den indfødte frederikshavner Jens Christian Larsen gjorde som læreruddannet karriere som skoleinspektør i Gærum, hvor han bl.a. engagerede sig i samarbejde med det lokale foreningsliv og civilsamfund og også fik organiseret at Gærum skole fik en lettisk venskabsskole. Jens Chr. Larsen betoner hvordan landsbysamfundene med lokale ildsjæle også i dag er en væsentlig ressource, som bør have politikernes bevågenhed også mht. til at se bymenneskers rekreation blandt dyr på landet som en stresslindrende faktor.
 
Som borgmester i en periode med stor lokal arbejdsløshed på 21 % og værftslukning så lobbyede Jens Chr. Larsen for at værftets ejer, Lauritsen-koncernen, omdannede området til den maritime erhvervspark. Hertil fik den senere folketingspolitiker held med at få skabt lovgrundlag for mulighed for at kommunen kunne overtage havnedriften fra staten, hvilket han så i dag glæder sig over at kunne se frugterne af med havneudvidelserne og højere beskæftigelse. Interessen for uddannelse og uddannelsesinstitutioners positive betydning for lokalsamfundet førte også i folketingsperioden til placeringen af de sømilitære uddannelser ved Bangsbo. Som frugt af en lille snak om de rammer som også storpolitikken satte for lokalsamfundene, så fortalte Jens Chr. Larsen, at han i regi af Nordisk Råd i sin tid var med til at etablere venskabskontakter i det nordvestlige Rusland.
Som stadig aktiv landmand på sin fædrene gård i Grønholt gør den tørre sommer i 2018 indtryk på Jens Chr. Larsen, som maner til politisk opmærksomhed på den betrængte fodersituation og på generelt at tage klimaudfordringerne alvorligt. Interviewet med Jens Chr. Larsen blev optaget d. 13. august 2018

Samtidigt med radioudsendelsn onsdag aften d. 22. august lægges her link til en netudgave af indslaget: http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180813JensChr.Larsen-fhvBorgmesteriFrh96.htm  www.arnehansen.net/dialog

 

Kl  19:10-20:10 Den mellemfolkelige Benny Andersen:

Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde  Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180819ennyA-digtepaaDemoforflygtninge96.htm

 

 

Kl. 20:10-21:27 Israel-Palæstina: Er der en vej til fred og lige rettigheder
Dialog bringer her en optagelse fra d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm med emnet
Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan?
Arrangøren Mellemfolkeligt Samvirke introducerer:
Forårets demonstrationer i Gaza, de over 100 dræbte og tusinder af sårede har igen givet verdenssamfundet en reminder om, at konflikten mellem israelerne og palæstinenserne næsten på daglig basis kræver sine ofre. Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan? Mød Bent Melchior, tidligere dansk overrabbiner i dialog med pro-palæstinensisk aktivist, ph.d, og politisk rådgiver, Leila Stockmarr. Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke undersøger om de to - måske med teltets hjælp - kan pege på konturerne af en vej frem?
Desværre nåede Dialogs mand først frem til det overfyldte møde, hvor der kun med nød og næppe blev plads til at stikke optageren ind igennem teltåbningen og fanger det meste af Bent Melchiors oplæg
#Palæstina #konflikt #Israel/Palæstina

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615Melchior-Stockmarr-Israel-palaestina96.htm

 

 

Kl. 21:27àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 15. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:15 Paul Rode Andersen fortæller om 24 år i lokalpolitik som SF-byrådsmedlem.
Paul Rode Andersen tidligere byrådsmedlem i Frederikshavn igennem  24 år fra 1990 til 2014 for SF,  fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sine kampe, oplevelser og erfaringer fra denne lange periode hvor han de sidste 20 år også var formand for børne- og ungdomsudvalget. Desuden berøres også Frederikshavns aktuelle situation. Interviewet blev lavet d. 8. august 2018 som et led i fortællingen om 200-års jubilaren Frederikshavn igennem de forløbne 200 år siden d. 25. september 1818, hvor flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn.

Paul Rode Andersen fremhæver hvordan det kommunale selvstyre fra at have rimeligt frie tøjler først og fremmest undergivet vælgerdommen så fra 2001 under Anders Foghs VK+O-regime blev sat under skarp styring i form af et skrapt skatte- og udgifsloft som blev brugt til at begrænse og spare på den offentlige sektor. Denne tendens blev bestyrket yderligere igennem kommunalreformens iværksættelse i 2007, der medførte en centralisering og afdemokratisering igennem den længere afstand mellem vælgerne og deres valgte byrådsmedlemmer og tendensen til et kraftigere kommunalt embedsmandsvælde.

 

Vi hører SF-byrådsmedlemmet om hvilke politiske landvindinger han som, i de fleste år eneste SF-byrådsmedlem,  var medansvarlig for og stadig gerne står på mål for. Og det gælder byrådsflertallet Venstre-konservative og SFs ekspansive økonomiske politik under Venstre-borgmester Lars Møller i perioden 2009-13,  med skattestigning som i høj grad var SF-politik. Paul tager således afstand fra den vedholdende socialdemokratiske påstand om, at det var socialdemokratiets fortjeneste at det lykkedes at få rettet op på det økonomiske uføre som VKSF-flertallet politik (under den økonomiske krise fra 2008) var ansvarlige for.

 

Man kan også høre SF-versionen af de dramatiske konstitueringsforhandlinger i kølvandet på kommunalvalget i 2009 med et snævert rødt flertal og hvor en underskreven aftale med Socialdemokraterne blev underløbet af det nyslåede socialdemokratiske byrådsmedlem Jens Hedegaard, men af socialdemokraterne blev succesfyldt markedsført som et SF-genereret ”kup i Understed”, der medførte et SF+V+K flertal bag Venstres Lars Møller som borgmester.

I anden del af interviewet med Paul Rode Andersen fremlægger det tidligere SF-byrådsmedlem sit syn på den aktuelle situation for frederikshavnerne jf tidligere med udgangspunkt i Borgergruppen Birgits Børn og ser også mulighederne og begrænsningerne for socialdemokratiets absolutte byrådsflertal i et landspolitisk perspektiv med en borgerlig regering støttet af dansk Folkeparti og hvad det kommende folketingsvalg kan komme til at handle om. Og i den forbindelse om konsekvenserne for en relativ fattig kommune som Frederikshavn med den stigende ulighed i indkomstfordelingen i Danmark bl.a. forstørret af en lempelig udligning imellem rige og fattige kommuner og socialdemokraternes afskaffelse af formueskatten i 1990erne. Men Kommunernes Landsforenings centrale, men oversete, rolle i Folketings-byråds-skismaet behandles også, samt EU's budget. Afslutningsvis ser det tidligere byrådsmedlem muligheder i den maritime satsning med havneudvidelser i Frederikshavn og Skagen. Derimod kritiseres at der i mange år kun har været vedvarende verbalt blæsevejr omkring vindmøller. Og det er den ligeså vedvarende SFers håb, at det socialdemokratiske byrådsflertal nu lægger billet ind på de havmølleparker, der ifølge Folketingets nye energiplan skal anlægges. Så er der linet op til at andre kan blande sig i den kamp om de frederikshavnske vælgeres stemme til det kommende folketingsvalg, som Paul Rode Andersen virker bevidst om og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio gerne stiller sin programflade til rådighed for.

Vil fra onsdag aften også kunne høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180808PaulRA-om24aarikompol-iFrh1del96.htm 

 

 

KL 19:15-20:18 Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen!
Sådan lyder titlen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 af Refugees Welcomes og Trampolinhusets debatmøde med udgangspunkt i at
Flygtninge nu kun kan få ophold i max 2 år ad gangen, men hvordan påvirker det integrationen?
Arrangørerne skriver: 
Meget hurtigt og helt uden diskussion er opholdstilladelser til flygtninge nedsat fra 5-7 år til kun 1-2 år. Ingen tilladelser varer nu mere end 2 år ad gangen. Samtidig er ventetiden på permanent ophold sat op til 8 år, og kravene er strammet voldsomt. Er det en god idé at behandle flygtninge som kortvarige gæster? Eller skal vi hellere investere i dem på længere sigt?
Paneldeltagerne er Charlotte Vindeløv, Medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening (DS)
Simon Skov Holm, Landmand, Borndal Agro
Fariba Arghavan, Praktikant, Refugees Welcome
Michala Clante Bendixen, Formand, Refugees Welcome
Tags: #Asyl #asyl #asyldebat #Integration #Flygtninge #Flygtningerettigheder #Beskæftigelse #Retssikkerhed
(Lagt på d. 13.  august  og sendt d. 15. august  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni af debatmøde med titlen
Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen! arrangeret af Refugee Welcome og Trampolinhuset

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180615RefugeeWelcome-Kunopholdi2aar96.htm

 

 

Kl 20:18  Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 8. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- Nyt om Frederikshavnerordningen - muligt at prøve at få indflydelse.

Hør i Dialog  sidste nyt om den reviderede frederikshavnerordning vedr. kommunal støtte til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge. Det er et interview med formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd  Henrik Carlsen d. 25. juli 2018, som bl. a. drejer sig om hensigtsmæssigheden i  som foreslået bare at nedsætte procentsatsen for lokalestøtte for at skaffe flere midler til aktivitetsstøtte til foreningers ungdomsarbejde frem for en mere bredspektret indsats for at få mest muligt ungsomsarbejde og –aktiviteter for støttemidlerne. Men kommer også omkring bureaukratiet omkring evt. ansøgninger til puljer og den altid lurende ulighedsproblematik og hvad det egentlige formål med støtte til ungdoms- og foreningsarbejde udført af ulønnede frivillige må være.Henrik Carlsen afsluttede med at invitere alle foreninger og interesserede til et stormøde om den nye frederikshavnerordning d. 27. august, som der vil blive udsendt nærmere oplysninger om. Hør på     

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180725HenrikCarlsen-Frh.ordning-lokalestoette96.htm

 

Kl 18:43- Frederikshavn i efterkrigstidens økonomiske udfordringer og klemt i kommunalreformer og uddannelsesmuligheder.
Her bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio så det 7. og sidste foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af 200-året siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt d. 25. september 2018. Dette foredrag handler om efterkrigstiden økonomiske afmatning, om en ny industrialiseringsbølge  og strid om kommunegrænserne
Erik fortæller om hvilke nye skrappe betingelser som efterkrigstiden gav for Frederikshavns økonomiske udvikling om hvordan industrialiseringen fra politisk hold fra 1957 blev givet bedre betingelser for at udvikle sig og bl.a bevirkede arbejdskraftvandring fra land til by og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og bedre boligstandard og behov for en kommunalreform i 1970, hvor Frederikshavn kommune trak de korteste strå og som også gjaldt mht til at skaffe uddannelsesinstitutioner til byen. Interviewet med Erik S. Christensen foregik d. 2. juli 2018

Kan også høres på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180702Frh-efteer1945-industriogkommunegraenser96.htm

 

 

 

Kl 19:27- Hvorfor Radikal Ungdom kræver dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben
Interview med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis om hvorfor Radikal Ungdom har tilsluttet sig ICAN, Kampagnen for et FN-forbud imod Atomvåben og hvorfor RU mener at Danmark skal tilslutte sig den FN-traktat der forbyder atomvåben i verden og hvordan hun vurderer regeringens aregumenter for at sige nej. Dette og næste interview blev optaget d. 17. juni 2018
Desuden et interview med nogle medlemmer af  Radikal Ungdom som viste sig at være Folkemødets topscorere på en quiz om aktuel forsvars og sikkerhedspolitik  og så efterfølgende valgte at underskrive en underskriftsindsamling for, at den danske regering skal underskrive FN-traktataten dere forbyder atomvåben. Der er lagt links til både Quizs’en (sammen med de rigtige svar) og underskriftsindsamlingen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside , lige til at bruge og dele med andre – jf Hiroshimadagen d 6. august  hvor det er 73 år siden USA brugte den første atombombe i verdens største terrorangreb på civile.
Lagt på d. 31. juli  2018 og sendt d. 8. august  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180617IntSigneFriisRUOmDHSstoetteforbudmodAvaaben96.htm

 

 

Kl 19:41Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 1. august  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18.00-19:10 Hør interview med talskvinde fra Borgergruppen Birgits Børn,

som vil have anstændige vilkår for daginstitutionsområdet for 0-6-årige i Frederikshavn .
Hør en repræsentant for den nyoprettede ”Borgergruppen Birgits Børn”, Monica Sivesgaard Fri, begrunde, at en gruppe forældre nu kræver anstændige vilkår på dagtilbudsområdet (0-6 år) i Frederikshavn Kommune. Monica Sivesgaard Fri blev interviewet af Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 27. juli 2018.
Forældregruppen bag Borgergruppen Birgits Børn skriver selv om formålet (her udtrykt i overskrifter):
”Borgergruppen Birgits Børn har følgende visioner:
1: Dagtilbudsområdet (0-6 år) skal IKKE finansiere en budgetoverskridelse i familieafdelingen!
2: Ikke flere fejlslagne sandsynlighedsberegninger om forventet børnetal
3: Følg BUPL’s & FOA’s anbefalinger om minimumsnormeringer NU
4: Bevar den kommunale dagpleje i landdistrikterne”
5: Afskaf tavshedskulturen!"

Udover Facebookgruppen af samme navn jf. nedenfor, så tilbyder Borgergruppen Birgits Børn også sympatisører at vise det ved at tilslutte sig en underskriftsindsamling. Denne kan ses når en internetudgave af Dialogs radioindslag om Birgits børn bliver lagt op onsdag aften på www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180727MonicaSivesgaard-BorgergruppenBirgitsBoern1.del96.htm

 

Kl. 19:10 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 25. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00-19:02 Frederikshavn under 1. verdenskrig og til og med 2. verdenskrig.
Fra krig til krig er overskriften  på historiker og arkivar ved Nordjyllands Kystmuseum, Erik S. Christensens 6. foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af at det er 200 år siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt d. 25. september 2018. Erik fortæller både om Frederikshavns udvikling op til 1. verdenskrig  og under verdenskrigen, i mellemkrigstiden og om den tyske besættelse af Danmark under d. 2. verdenskrig frem til og med befrielsesåret 1945.
Vi vil høre om hvilke væsentlige konsekvenser, 1. verdenskrig, og ikke mindst de eksplosive prisstigninger på jern medførte for Frederikshavns værftsindustri, men også om vilkårene for den almindelige frederikshavner, som der var blevet mange flere af, befordret af de foregående års voldsomme industrielle udvikling i Frederikshavn. Dertil kommer at vi skal høre om et næsten revolutionært oprør.
Og vi skal høre om om den økonomiske krise i mellemkrigstiden med Kanslergadeforliget  i frederikshavnerperspektiv med  udvidelse af kommunen  med det fattigere  sydvestlige bymæssige opland og om det forsinkede lokale demokrati.
Og om Frederikshavns store betydning for Hitler under 2. verdenskrigs tyske besættelse af  Danmark og Norge, - om den lokale modstandsbevægelse  og ledelsens samarbejde med den tyske kommandant, så han måtte hjælpes til Sverige via frihedskæmpernes både.
Erik Christensens foredrag blev optaget d. 2. juli 2018 i de rette historiske omgivelser på Bangsbo Arkiv

 

Kl. 19:02 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 18. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18.00-19:12 Fiskeriets betydning i Frederikshavns udviklingshistorie
Her kommer så det femte foredrag af arkivleder Erik S. Christensen i Dialog på Frederikshavn Lokalradios serie om Frederikshavns historie i anledning af 200-års købstadsjubilæet d. 25. september. Og denne gang skal vi høre om Fiskeriets betydning i Frederikshavns udviklingshistorie. Optagelsen er fra d. 4. juni 2018.
Her er i stikordsform betydende emner som arkivleder Erik S. Christensen binder sammen i sin fortælling og som for mange af os landkrabber ofte er overraskende og kan få os frederikshavnere til at rette ryggen:
Silden i Kattegat, - Fiskeriets betydning i katolske tid, - Fisk som Tiende, - skånsomme snurrevod, -
Saltudvinding til konservering af fisken, - fiskedam i kutterne, -
Buhls og Olsens udvikling af fiskekuttere, - Frederikshavn førende i konsumfiskeri jf frederikshavnerrødspætten, - cykelskruen, - vodbinderi, - partsfinanciering, - anparter, - Schous fiskeproviantering og rederi, - fiskeeksportørerne telefonerer og transporterer nediset fisk pr jernbane, - fiskehermetik, - lander fisken i England, men konsumfiskmarkedet forsvinder efter 2. verdenskrig, så industrifiskning, hvor Skagen nu er Danmarks førende havn. - Stålkuttere til trawlfiskeri bygges på Frh. Værftet jf Sprængning af skib til Franco.
Robert Scous faldskærmsnylon i fiskenettene, Roblon laver nylonnet. Også Arne Ørskov bygger skibe til fiskeriet. EU-medlemskab betyder begrænsede fiskemængder + dårlig økonomi pga. stigende oliepriser samt slut på supplerende dagpenge til kvinderne i fisken afsluttede  fiskeriets epoke  i Frederikshavn. Skagen er nu Danmarks største fiskeriby jf. kvotekonger, svært for unge at købe kvoter, - Strandbyfiskerne, - produktionsmåder. - Du kan nu d. 18/7 straks høre netudgaven her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180604ErikS.Chr.Frh-fiskerisHistorie96.htm

 

Kl. 19:12-19:34 Norden-Rusland: Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af hinanden?
Det er en Optagelse af Dialog d. 14. juni 2018 på Folkemødet
Arrangøren Nordisk Ministerråd skriver:Hvordan skriver medierne i Rusland om Norden, og hvordan skriver de nordiske landes medier om Rusland? Kan vi forvente at få en gensidigt mere nuanceret mediedækning om hinandens liv, tanker, forventninger og drømme, der rækker ud over den politiske dagsorden? Nordisk Journalistcenter har med støtte fra Nordisk Ministerråd gennemgået den danske nyhedsmediers dækning af Rusland.
 Desværre nåede Dialog ikke frem til selve professor Lars Kabels fremlægggelse af sin undersøgelse, men den indgår i Kabels debatindlæg. Heldigvis lykkedes det efter mødet at få et kort referat af Lars Kabel og på grund af en dårlig optagekvalitet pga. baggrundsstøj bad jeg Jørn Boye Nielsen, RIKO om at give et referat af hele mødet, som er indsat forrest. Udover Lars Kabel, Ass. professor, DMJX/Nordisk Journalistcenter så deltog også Charlotte Flindt Pedersen, Direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab samt Andrey Kazankov, Journalist, Weekendavisen
 Lagt på d. 15. juli 2018 og sendt d. 18. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview med Jørn Boye Nielsen og Lars Kabel og optagelse d. 14. juni 2018 af møde om mediebilledet af Rusland. Kan straks høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180614DkmedieromRusland96.htm

 

Kl. 21:19 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv. til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 11. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00-18:59  Ulla Astman om lægemangel i Frederikshavn og regionens øvrige yderområder. Interview med formanden for regionsrådet i Nordjylland, Ulla Astman, omkring lægemangelen i yderområderne af regionen og herunder ikke mindst i Frederikshavn kommune som er hårdest ramt af mangel på praktiserende læger. Om hvilke baggrundsfaktorer der her gør sig gældende. Og så især hvad det er gjort og hvad der er muligt at gøre – også fra folketingspartiernes side for at afhjælpe lægemangelen. Interviewet med Ulla Astman foregik den 5. juli 2018 og der blev refereret til en undersøgelse som blev fremlagt i form af en quiz til paneldeltagerne på møde, som tidligere er udsendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio og som havde titlen ” Hvor pokker er lægerne?” Derfor indledes her med et uddrag herfra med Vi Karin Søkilde, journalist, der introducerer og Gitte Nielsen, Ledende overlæge, ph.d, Klinik Medicin, Regionshospital, som vi hører fortælle om at flytte til Hjørring fra København.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180705UllaAstman-laegemangel-i-udkantsomFrhavn96.htm

 

Kl 19:00-19:49 Frederikshavns industrialisering fortalt af arkivar Erik Chr.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her den fjerde udsendelse med en optagelse af arkivleder Erik Sigmund Christensen i serien om Frederikshavns historie i anledning af fejringen af 200-året. Denne gang skal vi høre om Frederikshavns industrialiserings mange facetter centreret omkring de muligheder som havnen skabte baggrund for.
Men først skal vi lige høre om de generelle forhold der skal være tilsted for at en industrialisering kan lykkes og opnå sin egen dynamik. Helt konkret peger Erik Christensen på næringsfrihedsloven fra 1857 samtidig med undren over at DR kunne hoppe over denne væsentlige forudsætning i sin nylige serie om Danmarks historie. Optagelsen med Erik Christensen foregik d 29. maj 2018.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180529ErikSC-Industrialisering-af-Frederikshavn96.htm  

 

 

KL 19:49-20:33 Hvad sker der i Tyrkiet?

Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er.Det er overskriften på en dialogoptagelse fra d. 16. juni 2018 i Enhedslistens telt med deltagelse af et herboende HDP-medlem, som er aktiv i den da igangværende valgkamp, hvor også tyrkiske statsborgere bosatte i Danmark har stemmeret. Desuden deltog Nikolaj Villumsen og Søren Søndergaard begge folketingsmedlemmer valgt af Enhedslisten.
Arrangørerne skriver: Det spidser til i Tyrkiet med kupforsøg, systematisk forfølgelse af den politiske opposition og en militær kampagne i kurdisk-dominerede områder i Syrien og Irak. Mens kritiske journalister og folkevalgte politikere fængsles, er Erdogan i færd med at cementere sin magt i rollen som enevældig præsident. Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180616Hvad-sker-i-Tyrkiet96.htm

 

Kl  20:33-21:19 Hvor pokker er lægerne?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse med en problemstilling som har interesse for hele det Vendsyssel som er Dialogs lokalområde.

Hvordan får vi en bedre fordeling af læger i hele landet - nu og i fremtiden? Regionerne arrangerer og skriver om eventen: Flere steder i Danmark er der mangel på læger. Nogle steder er det antallet af praktiserende læger, den er gal med. Andre steder er der alt for få sygehuslæger. Det har store konsekvenser både for os som borgere og for samfundsøkonomien. Men hvorfor er det sådan, og hvad skal vi gøre for at løse problemet?

Handler det om, hvor lægerne kan uddanne sig, og hvordan man fordeler de lægestuderende og de unge læger? Skal der mere i lønningsposen? Tilbydes mere forskningstid? Eller familietid? Skal lægernes tid bruges anderledes? Og ikke mindst: Er det pisk eller gulerod? Emnet er højaktuelt, og udfordringerne bliver større og større. Der SKAL findes fælles løsninger – og det haster. Regionsrådsformand Heino Knudsen sætter sig sammen med læger og studerende til en åben og kreativ snak om, hvordan vi i fællesskab opnår bedre lægedækning i hele Danmark

Deltagere er

Gunver Lillevang, Bestyrelsesmedlem og praktiserende læge, PLO Praktiserende Lægers Organisation
Gitte Nielsen, Ledende overlæge, ph.d, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland
Karin Søkilde, journalist, Moderator
Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland

Linnea Thye Gerdes, Formand for uddannelsespolitisk udvalg, Foreningen af Danske Lægestuderende

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180615Afhjaelpelaegemangeliudkanten96.htm

 

 

Kl. 21:19 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 4. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- 19:02 Om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet

Her fortsætter Erik Sigmund Christensen, arkivleder på Bangsbo Arkiv, med for tredje gang at fortælle om Frederikshavns historie til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Denne gang skal vi høre om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet og især om deres nøglerolle i Frederikshavns  økonomiske udvikling ikke mindst som havneby. Men der bliver også mulighed for mange frederikshavnere for her at få opklaret historien bag navnet på den gade man måske bor på. Og i tillæg at få rettet udbredte fejlopfattelser som f.eks. at Th. Bergsgade er en forkortelse for Thomas Bergsgade. Det vil være en god ide at have et kort over Frederikshavn by ved hånden under aflytningen. (lagt op d. 22. juni og sendt d. 4. juli på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Foredrag d. 22. maj 2018 af arkivleder cand mag Erik s. Christensen ved Bangsbo Arkiv i Frederikshavn en del af Kystmuseet 

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180522ErikS.Chr.Frh3-storekoebmaend+OmDialog96.MP3    

 

19:02-19:54 Uopdagede traumer, en barriere for integration?. 
Dialog bringer her en nødvendig politisk debat om manglende behandling og integration af traumatiserede flygtninge i Danmark. Mødet foregik lørdag d.  16. juni 2018 med deltagelse af Rasmus Balslev, Bestyrelsesmedlem, Dansk Socialrådgiverforening Ruth Lauge, Afdelingsleder for rehabilitering, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur Anette Christoffersen, Direktør, Dansk Flygtningehjælp Hanne Roed, Næstformand i Region Midtjylland, Radikale Venstre Arrangøren Institut for Menneskerettigheder skriver om baggrunden: Mindst 30 procent af de flygtninge, der kommer til Danmark, har været udsat for tortur. I gennemsnit går der 15 år, før de får behandlet deres traumer. Det er alt for sent – og har ofte den konsekvens, at traumerne udvikler sig til svære, kroniske lidelser. Det rammer ikke blot ofret, men også familien og børnene. Traumer lever videre i generationer. Konsekvenserne af ubehandlede traumer er store. Både for det enkelte menneske, samfundet og for en vellykket integration. Traumer skal derfor identificeres og behandles langt tidligere, end de bliver i dag, så de traumatiserede flygtninge får et bedre afsæt for at deltage i samfundet, har et velfungerende familieliv og kan bidrage til arbejdsmarkedet. DIGNITY inviterer til politisk debat – henover midten – for at høre gode bud på, hvordan vi i Danmark bliver bedre til tidligere opsporing og behandling af denne særlige gruppe af sårbare flygtninge. Til gavn for den enkelte, familien og hele samfundet. ((Lagt på nettet d. 26. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af debat om den lemfældige behandling af torturofre i Danmark med deltagelse af Ruth Lauge, , DIGNITY, Anette Christoffersen, Dansk Flygtningehjælp, regionsrådsmedlem Hanne Roed , Radikale Venstre . 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180616TorturbehandlingensLemfaeldighed96.htm

 

 

Kl 19:57-20:52 På vej mod et bedre globalt svar på flygtningestrømmene   . 
 
Hør om den Global Compact, der skal sikre en mere forudsigelig og solidarisk tilgang til flygtninge.       Det er en optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 med oplæg af Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp og Henrik Nordentoft, Repræsentant for UNHCR Region Nordeuropa, UNHCR - FN's flygtningeorganisation samt moderatoren Elisabeth Arnsdorf Haslund  UNHCR.

 Læs her arrangøren det danske FN-kontors beskrivelse af mødet: Mens komplekse og langstrakte konflikter i verden fortsat tvinger et historisk højt antal flygtninge fra deres hjem, er arbejdet med at forbedre og forny det globale svar på flygtningestrømmene i fuld gang. Med New York-erklæringen i 2016 blev FN-landene enige om, at beskyttelsen af flygtninge og støtten til lande, der huser dem, er et fælles internationalt ansvar – og den opgave skal løses mere solidarisk og forudsigeligt. UNHCR fik til opgave at udvikle en Global Compact, der kan styrke håndteringen af flygtningekriser: Flygtninge skal være mere selvforsørgende og inddrages aktivt i deres lokalsamfund; lande, der huser flest flygtninge, skal støttes bedre; og der skal sikres vilkår, så flygtninge frivilligt kan vende hjem. UNHCR holder konsultationer med regeringer og andre aktører, så den færdige Compact kan præsenteres og vedtages til efteråret. Kom og hør, hvordan arbejdet skrider frem, hvorfor det er så nødvendigt med nytænkning, og hvordan ambitionerne kan indfries (Lagt på nettet d. 24. juni og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af oplæg af Henrik Nordentoft og Chr.
Friis Bach + spørgsmål. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180614GlobaltsvpaaflygtningeNordentoft+FriisBach96.htm

 

 

Kl  20:52-21:35 Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik
Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik er emnet på Fredsministerium.dks møde i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm d. 15. juni 2018 og hvor vi hører følgende 

Hasse Schneidermann, formand, fredsministerium.dk
Carsten Andersen, Formand, Århus Mod Krig og Terror
Jørn Boye Nielsen, Formand, Rådet for International Konfliktløsning
Christian Juhl, Udenrigspolitisk ordfører, Enhedslisten
 
Og en uddybning her med Fredsministerium.dks egne ord:
”I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling og frygten for en ny kold og varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger en række eksperter og politikere om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvad den i så fald består af?

((Lagt på d. 26. juni 2018 og sendt d. 4.  juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af 15. juni 2018 af oplæg ved Hasse Schneidermann, Carsten Andersen, Jørn Boye Nielsen, Christian Juhl, 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615Alliancefriforsvarspolitik96.htm

 

 

Kl 21:35 -21:43 Jacob Holdt om sine oplevelsee fra Folkemødet på Bornholm.
Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm. Dialog bringer et kort interview fra d. 18. juni 2018 med Jacob Holdt fra Ubuntu-huset, hvor bl.a. også Özlem Cekic har sit Dialog-kaffe kontor.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180618JacobHoldtOmFolkemoede96.htm

 

 

Kl. 21:43- Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 27. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00 Gennemgang af dagsordenen for aftenens byrådsmøde jf https://frederikshavn.dk/media/6469/270618_dagsorden-med-bilag_br.pdf

18:45 Spørgetid for borgere (direkte)

19:00 Byrådsmøde (direkte) jf det ovenfor anførte link til dagsordenen. Et par dage senere er det også muligt at høre byrådsmødet (samt tidligere byrådsmøder på)

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/  Her vælgere man så datoen for det byrådsmøde (eller evt. derefter underpunkt)  som man ønsker at høre. Altså her d. 27. juni 2018 og f.eks. punkt 14 Henvendelse fra SF om nedbrydning af boreplatforme, skibe m.m. som der har vist sig at være en del interesse for jf det af en lytter er blevet lagt på Facebook som https://lyd.frederikshavn.dk/mp3/2018/180627punkt14.mp3

 

Og når byrådsmøddet er færdigt??

??? Zahra Olawi fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra besøg i Afghanistan med genbrugshjælp.
Zahra Olawi fortæller her om hendes oplevelser da hun sammen med sin mand Sayed  var på besøg hos Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd, civilsamfundsorganisationen OLAWI i Herat i Afghanistan. Besøgets formål var at være til stede og deltage i, overvåge og skaffe sig erfaringer fra uddelingen af renoveret genbrugsudstyr, som var gjort mulig igennem økonomisk støtte fra Genbrug til Syd. Desuden ikke mindst at skaffe viden om OLAWIS sociale udviklingsarbejde generelt samt at drøfte og planlægge fremtidig indsats og samarbejde herom. Zahra og Sayed Olawi besøgte Afghanistan fra den 21. marts til d. 13. april 2018. Interviewet med Zahra foregik d. 20. juni 2018.
For Zahra var det en stor oplevelse igen at gense sin oprindelige hjemstavn og være med til igennem Genbrug til Syd at udlevere relevant brugt dansk udstyr til genbrug i skoler, hospitaler og handicapinstitutioner og på den måde være med til at genopbygge alt det krige havde ødelagt. Og på den måde være med til at formidle overskudsudstyr fra sit nye fædreland til at afhjælpe mangler i sit oprindelige fædreland. Zahra berømmer meget Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd Olawi for Olawi-folkenes effektivitet og den opnåede troværdighed og høje prestige hos modtagerinstitutioners folk i Herat-provinsen, som faktisk bevirkede at selv folk så langt væk som Kabul havde henvendt sig for at anmode om hjælp. Således udtrykte myndighederne i Herat ønske om nu at tage ved lære at OLAWIs model for udlevering af udstyr.

Altså med først at undersøge behovet, aftale regler for brug af udstyret og evt. modydelser efter hjælp til selvhjælps-princippet. Så sørge for kvitteret aflevering af udstyret hos slutbrugerne og give fornøden hjælp og undervisning til at komme i gang. Og derefter løbende at supervisere modtagernes anvendelse af udstyret og tilbyde ekspertise til evt. reparationer. Og herefter forud for næste sending af genbrugsudstyr fra Frederikshavn og øvrige Danmark så igen at besøge modtagerne og notere ønsker, men også at registrere det tidligere udleverede udstyrs anvendelse og vedligeholdelsesstandard, for at have data til brug for ønskerne til kontaktpersonen Sayed, samt for at kunne udvælge de skoler og institutioner (med stadigt udækkede behov), som havde fået meget ud af at anvende genbrugsudstyret fra Danmark.

 

Det gav Zahra stor glæde at opleve især pigernes begejstring ved for første gang at prøve at arbejde på en computer, men også at se hvordan sydparten OLAWI siden hendes første besøg i Herat havde udviklet sig og var vokset meget større og med telefoner der ringede hele tiden. Det bevidnede betydningen af  OLAWIS arbejde, som i høj grad. var gjort mulig igennem løbende samarbejde med partneren i Danmark, Frederikshavn Multietniske Forening, som igen forudsatte bevillinger fra Genbrug til Syd, (som administrerer en statslig udviklingspulje) til transporten af det renoverede danske genbrugsudstyr. Zahra fortale afslutningsvis at hun og Sayed m-fl. Allerede var i gang med at indsamle genbrugsudstyr til næste sending som Frederikshavn Multietniske Forening skal have søgt om penge til hos Genbrug til Syd med deadline d. 13. august. Og har man noget at give er man velkommen til at henvende sig til Zahra Olawi pr mail olawi2003@yahoo.dk eller til Sayed Olawi sayedolawi@yahoo.dk mobil 53574065. Samme kontakter kan bruges af lærere, foreninger og institutioner og virksomheder som er interesseret i at høre og se Sayed Olawis lysbilledforedrag med efterfølgende debat, og som de frivillige i Frederikshavn Multietniske Forening er meget interesseret i at imødekomme fordi (lokal)befolknings opbakning til det sociale genopbygnings- og udviklingsarbejde der udføres i bl.a. Afghanistn er helt afgørende for at den danske støtte til sydpartneren OLAWIS gode arbejde kan fortsætte fremover. Interesserede kan også gå ind på Facebooksiden: ”Frederikshavn Multietniske Forening” og Olawis FB-side: https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-683727115092302/?ref=settings  eller hjemmesiden www.olawi.org  , der har en dansksproget udgave, og så selv studere dokumentationen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180620ZahraOlawiGTSbesoegiHeratiAfghan96.htm

 

 

Kl. 19:33 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 20. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

Kl. 18:00-19:15 Energibyen Frederikshavn kommune fortalt af Poul Rask Nielsen
Leder af Energibyen Frederikshavn kommune, Poul Rask Nielsen fortæller her til Dialog om de mange ting der foregår i Energibyens regi og især om samarbejdet med private om energirenovering af gamle bygninger. Poul Rask Nielsen tror på at Frederikshvn kommune kan nå at blive fossilfri og bæredygtig inden til 2030, men så gerne mere vedvarende energiproduktion bl.a vindmøller i Frederikshavn kommune. Også beregningen af co2-regnskabet blev behandlet i Interviewet med lederen af Energibyen, som blev optaget d 30. maj 2018.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180530PoulRaskNielsen-EnergibyenFrhavnKommune96.htm   (Linket til lokale udsendelser må først lægges på ved radioudsendelsens start)

 

 

Kl. 19:15-19:33En ny nordisk fredspolitik af Hasse Schneidermann i Degerfors
Formand for fredsministerium.dk, Hasse Schneidermann fortæller her om hans perspektiv på sikkerhedssituationen og hvordan han vil arbejde for et Danmark og verden med fred ved fredelige midler. Og det er under overskriften ”en ny nordisk fredspolitik”. Det skete på den årlige fællesnordiske fredskonference i den svenske by Degerfors d. 20. maj 2018.

www.arnehansen.net/dialog/fred/180520HasseSchneidermannFredsmin-BudPaaNyNnordiskSikkerhedspol.Degerf96.htm  

 

Kl. 19:33 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 13. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00-18:33 Om Frivillighedscentret i Frederikshavn

Interview med forkvinden for Frivilligcentret i Frederikshavn kommune, Ingeborg Thusgaard, omkring arbejdet med at servicere frivilliggrupper og om samarbejdet mellem de frivillige og deres organisationer og Frederikshavn kommune. Interviewet foregik i De frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn d. 23. maj 2018 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180523IngeborgThusgaard-FrivilligcentretiFrhKom96.htm  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/

 

 

18:33 Om Naturmødet 2018 i Hirtshals set i en lokal deltagers perspektiv
 Vi kommer omkring natursyn og kystsikring og debatten om hvad vores allesammens samfund skal bekoste at sikre, selvom det bliver et sisyfosarbejde at kæmpe mod Vesterhavet med dets stigende vandstand pga den menneskeskabte opvarmning af  klimaet. Og i forlængelse heraf om børnene fra Hjørring kommunes skoler, der smager på ristede larver og i øvrigt var mest bange for krig og klimatrussel frem for flygtninge i modsætning til de voksne. Der taltes også om blomsterbælter i skel til de truede markfugle. Og om landmandens hævdelse af ejendomsretten til jorden, så betød økonomisk ansvar for den grundvands- og vandløbsforurening som driften forårsagede. Desuden om affaldshåndtering. Peder Hvelplund fastslog at Naturmødet  igen i år med hele 20.000 besøgende havde været en succes med dets fokus på den fordragelige samtale omkring emnet natur og alle dets aspekter,  hvor man lyttede til hinandens synspunkter og alle nok blev lidt klogere og kom tættere på løsninger som alle kunne se sig selv i.   (lagt op d. 11. juni 2018 og sendt d. 13. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Interview d. 29. maj med Peder Hvelplund, Folketingskandidat for EL og bosat i Vennebjerg.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180529PederHveplund-NaturmoedetHirtshals96.htm  (Linket til lokalt må desværre først lægges på ved radioudsendelsens start)

 

19:10 Automatiske dræberrobotter og hvad er omkostningerne og evt. gevinster
Hør her om de nymodens automatiske dræberrobotter som den tidligere amerikanske præsident og modtager af Nobels fredspris jo gjorde flittigt brug af og også andre før og siden.
Det er en optagelse af et foredrag af Poul Ech Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse  på den årlige fællesnordiske fredskonference i den svenske by Degerfors d. 20. maj 2018.I Pouls foredrag er indlagt en lille sketch hvor en våbensælger og en fredsaktivist diskuterer dræberrobotter.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180520PoulEckS0erensen-Auto.Draeberrobotter-degerfors96.htm

 

 

Herefter Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 6. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00 -18:59 Tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn.

Arkivar Erik S. Christensen om tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn
Hør her arkivleder Erik S. Christensen fortælle om den helt gamle tid - inden fiskelejet Fladstrand i forbindelse med tildeling af købstadsprivilegier fik navnet Frederikshavn. Dette var en anerkendelse af stedets handelsmæssige og strategiske betydning for skibstrafikken igennem Kattegat. Det var bl.a. takket være de gunstige naturbetingelser for en havn. Vi hører også om hvad det var befolkningen levede af og producerede for så at måtte tvangsaflevere til godsejere, som ejede jorden de dyrkede og hvoraf nogle slog sig op som købmænd med handel over kysten ved Fladstrand, som indtil 1814 var begunstiget af at være den vigtigste skibsforbindelse til den norske del af kongeriget Danmark-Norge, hvilket affødte meget trafik, især når der var konflikt med Sverige.
Dette er nr. 2 af en række foredrag af Erik S. Christensen om Frederikshavn-områdets historie i anledning af Frederikshavns 200-årsfejring. Dette interview blev optaget d. 18. maj 2018 og lagt op her d. 22. maj 2018
(Mht den ”forsvundne” linkadresse se venligst længere nede under PS.)


Kl 18:59-19:13Multietnisk Debatforum på biblioteket

Om "Multietnisk Debatforum" hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn Bibliotek ved Ann Brandstrup og Erik Grandt
Kultur uden grænser – Multietnisk debatforum skal det nu dreje sig om i Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ann Brandstrup og Erik Grandt Hansen fortæller om hvordan Multietnisk debatforum hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn bibliotek kom i gang efter forslag fra en nydansk kvinde og blev en succes om end der kan bruges flere etniske danskere. Interviewet fandt sted d. 23. maj 2018

(Mht den ”forsvundne” linkadresse se venligst længere nede under PS.)

 

Kl 19:13-21:08 Møde i Frederikshavn om klima og økologi

Til Møde i Frederikshavn om klima og økologi, med omlægning af landbrug og fiskeri med oplæg af Søren Egge Rasmussen og med stor lyst til dialog.
Dialog bringer her en optagelse af møde om klima og økonlogi, med Enhedslistens miljøordfører  Søren Egge Rasmussen, som oplægsholder samt den efterfølgende debat med de engagerede og vidende mødedeltagere. Mødet foregik d 23. maj 2018 i Frederikshavn.
Mødet kom især til at handle om bæredygtig omstilling af landbrug og fiskeri men også emner som transport, manglende affaldshåndtering af plastik(hvor Frederikshavn kommune fik på hattepulden) og danskernes forbrugeristiske livsstil og anden kritik over biavl til mere konstruktive ideer til hvordan man kunne engagere lokalbefolkningen i deres samfund, men hvor det skulle ses som en begyndelse til og en del af de nødvendige grønne strukturreformer for at få standset den globale temperaturstigning.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180523SoerenEggeRasm.KlimaogOekologi96.htm

 

Herefter Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner kan først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse det kommende radioprogram for onsdagens Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for den kommende uges Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser. Man finder også Dialog-programmet på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste her, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net eller forhøre sig på mobil 30420818

 

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Hvis denne ugentlige programmail for Dialog på Frederikshavn Lokalradio er uønsket, så afmeld venligst i Mailchimps rubrik hertil eller mail venligst tilbage med budskabet "frabedes"

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

DialogPROGRAM ONSDAG D. 30. MAJ  2018 for FLR-DIALOG

18:00 Gennemgang af dagsordenen for aftenens byrådsmøde

jf https://frederikshavn.dk/media/3699/300518_dagsorden_br.pdf

18:26 Genudsendelse af debat om regnskab 2017 fra seneste byrådsmøde

18:45 Spørgetid for borgere (direkte)

19:00 Byrådsmøde (direkte) jf det ovenfor anførte link til dagsordenen

 

xx:xx Rikke Nielsen om at tackle modstand

Det er en optagelse fra Temadag om perfektionisme med Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen
EN GOD BALANCE, det var overskriften på
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejdes indbydelse til en Temadag om perfektionisme, som særligt henvender sig til de  unge fra 7. klasse og op til gymnasiet. Her er et klip fra indbydelsen:” Hvordan er det egentlig at være ung i dagens Danmark? Hvordan påvirker de sociale medier ungdommen, og hvordan kan vi sammen ændre "perfekthedskulturen"? Det vil psykolog og stifter af girltalk.dk en online rådgivningsside og chatforum for piger, Anne
Bjerre give sit svar på.

PS Desværre viste lydkvaliteten af optagelsen af Anna Bjerre efter FLRs vurdering for dårlig til de krav om lydkvalitet, som radioen er underlagt. Derfor må Dialog henvise interesserede til at aflytte netudgaven af Anna Bjerres væsentlige foredrag: http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180517AnnaBjerrePerfekthedskulturen.mp3 (som også er den øverste  lydfil som ligger på den nedenstående linkadresse.)

Herefter sender radioudgaven af Dialog kun Rikke Nielsen , som vil tale om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forventninger til sig selv og til livet? Siden Rikke Nielsen stoppede sin karriere som professionel håndboldspiller har hun sammen med sin datter skabt et håndboldhold for udviklingshæmmede, så de gennem håndbolden opnår en følelse af succes og vindermentalitet.
Det er altafgørende for handicappede børn, at de får en tro på dem selv, selvom de er mere udfordret end andre…”.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180517AnnaBjerrePerfekthedskulturen96.htm

 

xx;xx Genudsendelser frem til kl. ca. 5

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 23. MAJ  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00 Indledning

 

18:01 Lene Bach fra Vores Sæby fortæller om sit Sæby før og nu
Dialog bringer her et interview med en rigtig sæbynit, Lene Bach, som sæbynitterne kender fra Facebookgruppen ”Vores Sæby” som Lene Bach Andersen. Lene fortæller om sine meriter og udfordringer hun møder og giver sin mening til kende på sin positive facon. Dialogs udsendte Arne Hansen besøgte Lene Bach d. 18. maj 2018.
(lagt op d.18. maj 2018 og sendt d. 23. maj 2018. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. maj med Lene Bach alias Lene Bach Andersen redaktør på "Vores Sæby".

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180517LeneBachOmSaeby96.htm

 

18:33 Da Frederikshavn blev købstad - fortalt af historiker Erik Christensen

Vi skal nu høre noget som kun få ved noget om selvom de bor i området. Det er cand mag i historie og arkivleder ved Bangsbomuseet under Kystmuseet, som her vil fortælle om dengang Frederikshavn blev en købstad og især om den økonomiske og politiske baggrund herfor. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Erik Sigmund Christensens foredrag d. 7. maj 2018, som det første af en række lokalhistoriske foredrag om Frederikshavns udvikling.

 (lagt op d.10. maj 2018 og sendt d. 23. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180507ErikSigmundChr-Frederikshavnblevkoebstad96.htm

 

19:03 Om gigt - fra Gigtforeningens folkemøde 30. april i Frederikshavn


Om Gigt som er Kroniske smerter i muskler og led. Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Gigtforeningens folkemøde herom d. 30. april 2018 på Frederikshavn gymnasium. Vi hører først overlæge og professor Mogens Pfeiffer Jensen, Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital fortælle om Kroniske smerter i muskler og led 
 hvad ved vi og hvordan kan vi behandle dem?
Dernæst professor og forskningsleder Karen Søgaard om Smerter i muskler og led skyldes arbejde  – og kan de forebygges? Endelig hører vi sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem.
De lysbilledserier, som blev brugt til at understøtte de respektive eksperters foredrag, kan man finde på Dialogs hjemmeside 
www.arnehansen.net/dialog/  sammen med lydoptagelserne. (afventer dog stadig powerpoint brugt ved det sidste oplæg)
(lagt op d.18. maj 2018 og sendt 23. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. 04.18. af foredrag af  Mogens Pfeiffer, Karen Søgaard og Lotte Peacock og Ane Fosse.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180430GigtHvad1Pfeiffer96.htm

 

20:54 Genudsendelser frem til kl. ca. 5

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen.

 

Denne programoversigt kan også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere på Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D.  16. MAJ  2018 for Dialog

 

Denne nye programoversigt lægges normalt samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kritik af miljøgodkendelse af skrotningsvirksomhed på havnen

Ida Skov om hvorfor EL ønsker en VVM-vurdering af skibsskrotfirmaet MARS etablering i Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den ene af 3 personer eller instanser som har klaget over Frederikshavn kommunes lempelige håndtering af miljøaspektet ved tilladelsen til det gigantiske anlæg der skal etableres på det nye havneareal i Frederikshavn havn til at skrotte store skibe og boreplatforme, som kan forventes at indeholde mange forurenende stoffer og herunder radioaktivt affald. Det er byrådsmedlem i Frederikshavn kommune, Ida Skov valgt for Enhedslisten, som blev interviewet af Dialog d. 8. maj 2018 om hvorfor hun på Enhedslistens vegne mener der grund til at klage over at der ikke blev gennemført en grundig miljøvurdering af hvad etableringen af skrotvirksomheden MARS kan have af påvirkninger af det omgivende miljø inkl. Arbejdsmiljøet på virksomheden. En såkaldt VVM-vurdering, med fastlagte procedurer for oplysning til borgerne med borgermøder og høringer og ret til at lave indsigelser, som skal behandles af myndighederne og politikerne. Vi får at vide at Enhedslisten er bekymret over at den mindre omfattende såkaldte miljøscreening udført af embedsmænd uden offentlighed og byrådets efterfølgende miljøgodkendelse på en del konkrete punkter ikke lever op til den gældende lovgivning på området som denne fremgår af EU’s miljøforordninger og FN’s såkaldte Hongkong-konvention på skrotningsområdet, som Danmark har tilsluttet sig. Disse kritikpunkter berører både fare for miljøet på land med nedsivningsrisiko af radioaktivt og andet forurenende affald på de arealer, som ikke vil blive sikret med membran og arbejdsmiljøet med den megen skærebrænding. Men Ida Skov er også bekymret for forurening af havmiljøet på grund af overløb og overskyl fra land og ikke mindst ved faren for direkte havforurening fordi tømninger skal foregå fra skibe og platforme i vandet i strid med lovgivningen. Enhedslisten ønsker ved evt. forurening, at der på forhånd er blevet sikret en jura, så den forurenende virksomhed kan stilles til ansvar og selv bekoste miljøudbedringer – hvis disse overhovedet er mulige. Og der skal dertil sikres et tilstrækkeligt overvågningsapparat, der vil være i stand til at observere, registrere og dokumentere skaderne. De øvrige klagere over Frederikshavn kommunes håndtering er partiet Alternativet ved Ole Johnson og så Danmarks Naturfredningsforening. I byrådet stemte SF for EL’s forslag om en VVM-vurdering. Kommentarer velkomne til post@arnehansen.net .

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180508IdaSkovMiljoegodk.afMARS96.htm

 

 

19:01 Talerne ved 1. maj på Knivholt 2018

Lyt til Talerne på 1. Maj-mødet på Knivholt ved Frederikshavn
 Vi hører først formand for 3F finn Jenne byde velkommen til faneindmarchen og se fremmødte som synger ”Jeg ser et rødt flag smælde…”Finn giver så ordet til talerne i denne rækkefølge:
FOA-forbundssekretær Helena Mikkelsen, - SF’s folketingskandidat i Frederikshavnkredsen, Allan Norre’ fra Aalborg, - Borgmester Birgit Hansen, Socialdemokratiet, - Spidskandidat til Folketinget for Enhedslisten Peder Hvelplund bosat i Hjørring, - Folketingsmedlem for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnskredsen. Bjarne Laustsen, Rebild
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180501-1.majpaaKnivholt96.htm

 

 

20:11 Anmeldelse af bogen International Konfliktløsning

Vurdering af bogen ”International konfliktløsning” anmeldt af samfundsfagslærer Paul Rode Andersen.
 Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en anmeldelse af bogen ”International konfliktløsning” af Isabel Bramsen, Jørn Boye Nielsen og Vibeke Vindeløv. Det er gymnasielektor emeritus i samfundsfag og dansk ved Frederikshavn gymnasium og HF-kursus Paul Rode Andersen, som d. 1. maj 2018 læste sin anmeldelse op til ære for Dialogs lyttere. Anmeldelsen er bragt i gymnasium-samfundsfagslærernes blad ”Samfundsfagsnyt” nr 209, april 2018 og en kopi heraf er lagt på Dialogs hjemmeside sammen med lydudgaven her.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180501PaulR.A.-anm-International-.konfliktloesning96.htm

 

20:27 Genudsendelser af tidligere bragte indslag indtil kl. 05.00

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. 5 næste morgen.

 

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  8-9. MAJ  2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 8. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Samlet reportage fra jobmesse i Fr.havn marts 2018 (1t 39m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

19:40 Aktualitet - Paneldebat om hvad skolen kan gøre for at fremme fred (56m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615SkolensDannelseTilFred-i-Europa96.htm

 

20:36 Aktualitet - Kritik af opbygningen af et EU-militær (47m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180222LaveBroch-Opbygning-af-EU-militaer96.htm 

 

21:23 Afslutning

 

 

ONSDAG 9. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kultur - Frederikshavn Kommunes prisfest 12. april 2018 med uddeling af en buket af forskellige hæderspriser. 

Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio en optagelse fra Frederikshavn kommunes prisfest d. 12. april 2018. Borgmester Birgit Hansens invitation lyder:” det er mig en stor glæde at invitere til uddeling af byrådets hæderspriser, Godt Gået Prisen (på sportsområdet: Årets hold, Årets individuelle præstation, Årets lederpræstation samt årets Kulturtalent/kulturoplevelse) , DGI’s Unglederpris samt frivillighedsprisen, Sundhedsprisen og Integrationsprisen. Birgit Hansen åbnede og konferencier var??? (oplysning herom og andre uddelere og prismodtagere gerne) og bl.a. blev sundhedspriserne uddelt af den nye formand for Sundhedsudvalget, Christina Lykke. Integrationsprisen blev uddelt af Anders Andersen til Bl.a Søren Jakobsen, Røde Kors. ((lagt op d.5. maj 2018 og sendt d. 9. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelsde d. 12. april 2018 af Frederikshavn kommunes prisfest http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180412Frh.komm-FrivilligPrisfest96.htm

 

 

19:07 Finn Reske-Nielsen , tidl. diplomat om FNs betydning og muligheder

Vi skal nu høre et væsentligt Interview med den tidligere højtplacerede FN-medarbejder Finn Reske-Nielsen. Vi hører om hans arbejde i FN både med flygtninge og fred, bl.a. som chef for FNs fredsskabende indsats i Øst Timor, samt i FNs politiske afdeling. Finn Reske-Nielsen fortæller om FNs betydning og muligheder hvis stormagterne kan blive enige om at bruge FN. Vi hører også om FNs opbygning med hhv. et sikkerhedsråd og en generalforsamling i spidsen for et antal agenturer, der gør en stor indsats med katastrofehjælp og langsigtet udvikling senest kronet med klimaaftalen i Paris og de 17 verdensmål. De 17 verdensmål blev enstemmigt vedtaget af de 193 medlemslande og er nu en udfordring til os alle om at bidrage til afskaffelse af strukturel vold inkl. kønsrelateret vold. Noget af det FN er god til er at sætte dagsordener, selvom det kan være op ad bakke f.eks. med at få realiseret beslutningen i generalforsamlingen om at afskaffe verdens atomvåben, hvor det som andre steder kan være nødvendigt at verdensopinionen træder tydeligt frem så enkelte modstræbende regeringer kan komme under pres fra deres befolkninger. I det lys var det en skuffelse for Finn Reske-Nielsen efter mange år væk fra Danmark at komme hjem til en langt ringere interesse for og viden om FN end da han forlod Danmark. ((Lagt på d. 3.05.18 og sendt d. 9 maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 16. april 2018 med Tidl. højststående FN-diplomat Finn Reske-Nielsen, nu formand for FN-forbundets Aalborg-afdeling. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180416FinnReske-Nielsen-FN96.htm

 

20:17 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen (1t 8m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

21:25 Afslutning

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  1-2. MAJ  2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 1. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Behandling af angst, fobi og depression via internetpsykiatri (28m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180405EllenStenderup-telepsykiatri96.htm

 

18:29 Aktualitet - Om bipolære lidelser (57 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170330BipolarBehandler96.htm

 

19:26 Aktualitet - Landsdækkende netværk af antiracister holder møde i maj (23m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180419LeneJunkerAntiracogFlynetvaerk96.htm

 

19:49 Kultur - Frederikshavnsk mediehistorie med udgangspunkt den gamle FLR (1t 13m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180106HenrikCarlsen-lavede-FLR-i-firserne96.htm

 

21:02 Afslutning

 

 

 

ONSDAG 2. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Generalforsamling hos Venligboerne Frederikshavn (1t 8m)

Vi hører formanden Poul Nielsen åbne og Jørgen Lindberg blive valgt som dirigent. Dernæst hører vi Poul Nielsen aflægge bestyrelsens beretning inklusive uddeling af ris og ros, aflægge regnskab efter et godt år på grund af genbrugsbutikken. Poul Nielsen lede også  forhandlinger om nedsættelse af bestyrelsens antal fra 9 til 7. Bestyrelsen kom efter valg til at bestå af følgende Amira Said, Poul Nielsen,. Midiya Mustafa, Mesgina Solomon, Helga Lindel. Bahman Hejazi,Majid Nassan
Optagelse d. 22. marts 2018 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn , hvor vi gennemgående hører formanden Poul Nielsen.
(Oploadet d. 3.april 18 og sendes 2. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.).

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180322VenligboFrh-genforsamling96.htm

 

19:09 Aktualitet - Tidligere flytning hjælper via Genbrug til Syd (20m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171028intJennahKamerraSoendergaard-Liberia96.htm

 

19:29 Aktualitet - Samlet reportage fra jobmesse i Fr.havn marts 2018 (1t 39m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

21:08 Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  24-25. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 24. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Bæredygtig sikkerhed og Danmarks udenrigspolitiske engagement (3t 6m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161207RIKO1IndlReneG.JoernBoye-Fordi96.htm

 

21:07 Afslutning

 

 

ONSDAG 25. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Dagsorden til aftenens byrådsmøde (26m)

18:27 Aktualitet - Genuds. af byrådsdebat om folkeskolens kvalitetsrapport (17m)

18:45 Aktualitet - Byrådsmøde direkte

 

??:?? Aktualitet - Behandling af angst, fobi og depression via internetpsykiatri (28m)

Internetpsykiatri hvad kan det,bruges til?  hvordan?, muligheder og begrænsninger?.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. ((sendes 25.april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. april 2018 med psykolog Ellen Stenderup, leder af telepsykiatrien i Region Syd, som nu også servicerer nordjyder og det øvrige Danmark. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180405EllenStenderup-telepsykiatri96.htm

 

??:?? Aktualitet - Landsdækkende netværk af antiracister holder møde i maj (23m)

Lene Junker, ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” om opstartsmødemøde 5/5.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her oplysning om netværket bag Facebooksiden ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” som her inviterer til mødes i Odense d. 5. maj for at organisere et landsdækkende netværk der som paraply skal koordinere mulige lokale initiativer på de 3 områder bekæmpelse af diskrimination og fattiggørelse af flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse, forbedring af fængselslignende forhold for afviste asylsøgere som er i klemme, hvilket især går ud over børnene, og endelig, hvad der faktisk er nyt i Danmark, også at sætte fokus på flygtninge globalt og årsagerne hertil, hvortil vi nok selv bidrager. Netværkets koordinator Lene Junker fortæller og Dialog stiller uddybende spørgsmål bl.a. til baggrunden for at man nu igen finder det nødvendigt at forsøge at trække begrebet racisme ind i mainstream-debatten. Interviewet med Lene Junker foregik d. 19. april 2018. ((sendes 25. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. april 2018 Med Lene Junker medinitiativtager til opstart af ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark”. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180419LeneJunkerAntiracogFlynetvaerk96.htm

 

??:?? Kultur - Tyske flygtninge i Frhavn i slutn af anden verdenskrig (1t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFrederikshavn96.htm

 

??:?? Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  17-18. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

TIRSDAG 17. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen (1t 8m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

19:09 Aktualitet - Den nye verdens-u-orden, konference hos Fredsministerium.dk (2t 7m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325FMJensJoeregenNielsenRusland96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325TrinePertouMach-Fred-og-klima96.htm

 

21:16 Afslutning

 

 

ONSDAG 18. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Aktualitet - Reportage fra jobmesse i Fr.havn del 2 (55m)

Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018 arrangeret af Center for Arbejdsmarked og med deltagelse af ca. 60 virksomheder og med omkring 2000 besøgende og som Kurt Nielsen fra arrangørerne betegner som en succes. Interviewenes rækkefølge er: Susanne Nielsen fra Skagerrak Pelagic og Nielsen fiskeeksport, Søren Visti Jensen fra 3F, Peter Kristiansen fra Læsø kommune og 2 arbejdssøgende født på Læsø, Helle Gaardboe Jeppesen fra Gaardboe personlig rådgivning og støtte. Sylvester Madsen fra Pakhuset i Skagen, Peter fra Thorøes Skade og Marineservice, Cai Møller og Steen Christensen fra LO, Jakob Høyer Finn Juhl fra DFDS, Torben Farum fra LandboNord, Lene Kappelborg fra Erhvervshus Nord og endelig Kurt Nielsen fra arrangøren Center for arbejdsmarked i Frederikshavn kommune. Optagelse fra d. 14. marts 2018 fra Jobmessen i Frederikshavn med bl.a Birgit Hansen og 11 interviews med bl.a 8 virksomheder i Frederikshavn og på Læsø. 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

18:57 Kultur - Stort aktivitetsniveau hos Venligboerne Frhavn (5m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180322VenligboFrh-genforsamling96.htm

 

19:02 Kultur - Kultur-og fritidsudvalgsformand på besøg hos FUF (1t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180208-fuf-anders-broholm.htm

 

20:02 Aktualitet - Frhavner om kønsmønstre, partnervold og terapi i Mexico og DK (1t 10m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180205LaerkeThrysoeGlobaleKoensmoenstre96.htm

 

21:12 Afslutning

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  10-11. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 10. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Optagelse fra demo i Aalborg mod racediskrimination 17. marts (1t 12m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180317StayHumanDemoForMen.ret-IntDavisOlsen96.htm

 

19:13 Aktualitet - Indslag fra Grænseforeningen om en mere rummelig danskhed (50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180313UngeAmbassadTtilKkamp-forAabenhed96.htm

 

20:03 Kultur - Fritidspolitikken 2018-2021 i Frederikshavn kommune (2t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171026valgmoedeFritidslivPartiprogrammer96.htm

 

22:03 Afslutning

 

 

ONSDAG 11. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Reportage fra jobmesse i Fr.havn del 1 (1t)

Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018 arrangeret af Center for Arbejdsmarked og med deltagelse af ca. 60 virksomheder og med omkring 2000 besøgende og som Kurt Nielsen fra arrangørerne betegner som en succes. Vi hører først kort Dorthe Krogh leder af jobkonsulenterne åbne og give ordet til borgmester Birgit Hansen, som så kommer med en vidtfavnende redegørelse for udsigterne for Frederikshavn kommune og kommunens rolle for at fremme beskæftigelsen og bosætningen. Dernæst bringes interviews med 8 virksomheder samt ind imellem et par fagforeningsfolk.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

19:01 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen

Nu har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fået nedsat et kompetent og troværdigt tribunal hertil. Hør Helge Ratzer, talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, fortælle til Dialog om Tribunalforeningens formål at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som Venstreregeringen Løkke straks efter sin tiltrædelse i 2015 brat spændte ben for ved at nedlægge den  igangværende Irakkommission og mørklægge de allerede fundne resultater i 20 år.Helge Ratzer fortæller også at det nu er lykkedes at få nedsat et stærkt og uafhængigt tribunal som til efteråret vil arrangere offentlige høringer om Irakkrigen og hvorvidt Danmark har overholdt de love for krig som der trods alt er.

Lyttere hører også nogle synspunkter på hvilke konsekvenser for situationen i mellemøsten i dag, som Irakkrigen har fået mht. krigsflygtninge og Europas handlingslammelse i forhold til den tyrkiske præsident Erdogans overgreb mod kurderne i Syrien med terrorbombning og erobring af Afrin, fordi de europæiske politiske ledere prioriterer opretholdelse af aftalen med Tyrkiet om at forhindre krigsflygtninge i at rejse til EU-lande over Erdogans krigsforbrydelser med terrorbombning i Afrin mod de kurdere som på landjorden på vegne af USA's og europæiske allierede har nedkæmpet ISIS statsdannelse i Syrien og således nu med god grund føler sig svigtet. Men også om hvordan den manglende undersøgelse af Irak- og Afghanistankrigene og en nødvendig offentlig selvransagende debat herom har gjort det alt for nemt for militaristiske kræfter at fortsætte krigseventyrene og stadig bagefter undlade den nødvendig fredsopbyggende indsats.  Interviewet med Helge Ratzer foregik d. 27. marts 2018
(Lagt på d. 6. april 2018 og sendt d. xxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. marts 2018 med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

20:09 Aktualitet - Fredsforsker Jan Øberg om usikker verden baseret på atomvåben (55m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm

 

21:04 Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  3-4. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf. udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 3. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub med fokus på Afrin (1t)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180313RoedeKorsIndledning96.htm

 

19:01 Aktualitet - Fremtiden for Frederikshavn til debat på Demokratifestivalen sept 2017 (1t 54m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170926Valgmoede-Frh1-Ildsjaeleindspark96.htm

 

20:55 Aktualitet - Lokal flygtningeven om betydningen af lukning af Frh Asylcenter (13m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm

 

21:08 Afslutning

 

 

ONSDAG 4. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kultur - Kulturudvalgets inspirations-og-oplevelsesarrangement del 2 (1t 1m)

Hør om alt det der foregår i fritids- og kulturlivet i Frederikshavn kommune? Hvad er behovet, og hvor skal fokus ligge i kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune? Det vil det nyvalgte Kultur- og Fritidsudvalg med Anders Broholm i spidsen gerne finde inspiration til. Derfor inviterede udvalget alle foreninger og frivillige, kulturfolk og andre kreative kræfter til fyraftensmøde d. 12. februar 2018 som Dialog her bringer en reportage fra . Vi hører her hele 25 oplæg fra forskellige foreninger og kulturinteressenter i Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180212-inspirations-og-oplevelsesarrangement-kultur-fritid.htm

 

19:02 Aktualitet - Optagelse fra demo i Aalborg mod racediskrimination 17. marts (1t 12m)

Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder
Dialog bringer her en optagelse fra Stay Human-netværkets demonstration i Aalborgs for at markere FNs internationale aktionsdag mod racediskrimination d. 17. marts 2018. Stay Home skriver: Vi markerer FNs menneskerettighedsdeklaration og vores forsvar af de universelle menneskerettigheder, der gælder alle, uanset race, religion, etnicitet, kultur, eller fødested. Vi markerer inklusion, tolerance og diversitet i kampen mod alle former for diskrimination.
Vi hører først et kort interview med Daniel Olsen fra Stay Human, så taler Hagas Yemane fra Eritrea, som er flygtningefortæller fra DFUNK, dernæst Hans Hyttel fra Amnesty, Frank Zenas, aktivist fra Frederikshavn, Ditte Marie Gyldenberg fra Enhedslisten, Ali Hassan, Edona Xhinovchi fra DFUNK, integrationsarbejder og socialantropolog Søren Bruun Jensen, Tasjir flygtning fra Syrien. Ordstyrer er Daniel Olsen og Sussie fra Stay Human

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180317StayHumanDemoForMen.ret-IntDavisOlsen96.htm

 

20:14 Aktualitet - Indslag fra Grænseforeningen om en mere rummelig danskhed (50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180313UngeAmbassadTtilKkamp-forAabenhed96.htm

 

21:04 Afslutning

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  27-28. Marts 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførlig beskrivelse af indhold

 

TIRSDAG 27. MARTS 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Aktualitet - Må man sige sin mening som offentlig ansat (46 m)

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180226Off.AnsattesYtringsfrihedHjoering96.htm

 

18:48 Aktualitet - Kritik af opbygningen af et EU-militær (47m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180222LaveBroch-Opbygning-af-EU-militaer96.htm

 

19:35 Aktualitet - Partistifter Thomas Larsen om medborgerskab og sit "Vi-partiet" (9m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615Vi-partiet-ThomasLarsen96.htm

 

19:44 Aktualitet - Lukning af Frh Asylcenter og Soc.dem.s flygtningeudspil mv (1t 18m)

www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm

 

21:02 Kultur - Ud ad Søndergade - før og nu (8 min)

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171207ErikS.Chr.laeseropafSoendergadebog96.htm

 

21:10 Afslutning

 

 

Onsdag 28. MARTS 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Kultur - Kulturudvalgets inspirations-og-oplevelsesarrangement del 1 (1t)

Hvad er behovet, og hvor skal fokus ligge i kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune? Det vil det nyvalgte Kultur- og Fritidsudvalg med Anders Broholm i spidsen gerne finde inspiration til. Derfor inviterede udvalget alle foreninger og frivillige, kulturfolk og andre kreative kræfter til fyraftensmøde d. 12. februar 2018 som Dialog her bringer en reportage fra. Vi hører her hele 25 oplæg fra forskellige foreninger og kulturinteressenter i Frederikshavn kommune. Optagelse d. 12. februar 2018 af inspirations- og oplevelsesarrangement arangeret af Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn kommune. 

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180212-inspirations-og-oplevelsesarrangement-kultur-fritid.htm

 

19:02 Aktualitet - Besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub med fokus på Afrin (1t)

Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn, som kun kan tænke på deres familier i Afrin, der lider under Erdogans terrorbombninger og senest hans entrerede ISIS-agtige militsers erobring og plyndring  af Afrins skræmte flygtede kurdiske civilbefolkning.
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes  forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun  ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.   
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen leder af Røde Kors mandegruppe samt kurdere jeg kender navnene på, men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed .

www.arnehansen.net/dialog/fred/180313RoedeKorsIndledning96.htm

 

20:02 Aktualitet - Optagelser fra demonstration mod Erdogan i januar i Frhavn (37m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180127FrhKurdernesDemoDel1gennemStroeget96.htm

 

20:39 Aktualitet - Paneldebat om hvad skolen kan gøre for at fremme fred (56m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615SkolensDannelseTilFred-i-Europa96.htm

 

21:35 Afslutning

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  20-21. Marts 2018 for Dialog

 

Tirsdag 20/3: (genuds)

Kl 18:00 Hvem sælger Danmark våben til? - bl.a. Pakistan og misligholdt rapportering (54m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180302TomVPaamand-DanskVaabenproduktion96.htm

 

Kl 18:55 Børnelæges kritik af dansk metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn (25m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180226JoernNerup-Bio.Aldersbestemmelse96.htm

 

Kl 19:20 Mød den nye integrationsrådsformand i Frhavn, Atif Jamal (1t 24m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

 

Kl 20:44-21:36 Anmeldelse af Øzlem Cekic nye bog af Paul Rode Andersen (52m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180116PaulRA-anm.CekicHvorforhaderhandigMor96.htm

 

 

Onsdag 21/3: (nye udsendelser)

Kl 18:00 Ytringsfrihed for ansatte i Hjørring Kommune ifølge borgmesteren (9m) Hør her i Dialog en reportage fra et møde i Hjørring d. 26. februar 2018 om de offentlige ansattes ytringsfrihed. EL-byrådsmedlem i Hjørring Louise Bilde Hvelplund byder velkommen. Vi hører så oplæg af  Hjørrings borgmester Arne Boelt.

 Pga. nye regler for ikke kommercielle lokalradioer kan vi kun bringe det strikte lokale del af oplæggene på denne plads. Men hele diskussion og kommentarer  vil blive  bragt på næste tirsdag og det er muligt allerede nu at høre hele udsendelsen om offentligt ansattes ytringsfrihed  på Dialog ved at bruge linket HER

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180226Off.AnsattesYtringsfrihedHjoering96.htm

 

Kl 18:10 Dagsordenen for aftenens byrådsmøde (25m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180321-foromtale-dagsorden.mp3

 

Kl 18:35 Genudsendelse af dele af byrådsmødet fra 14. februar (26m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180214-byraad.mp3

Aktualitet - Byrådsmøde direkte

Direkte

Kl ?? Ulf Harbo om erfaringer fra Norddjurs om rettigheder i jobcentre (1t 21m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161102UlfHarboUlovligKomm.adm96.htm

 

Kl?? Havfiskeren Peter Jacobi fra Hirtshals møder ægyptiske flodfiskere på Nilen (32 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171201PeterJacobi-FiskerHirtsh-Nilen96.htm

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 13-14. Marts 2018 for Dialog

 

Tirsdag 13/3:

Kl 18 Jobmesse i Frederikshavn i morgen d. 14. marts

Lyt her til information om et godt tilbud til alle ledige i Frederikshavn kommune. .
Det drejer sig om jobmessen d. 14. marts i Arena Nord hvor arbejdssøgende har mulighed for at komme i kontakt med hele 52 virksomheder i kommunen som alle søger nye medarbejdere i løbet af 2018. Det er projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, som fortæller nærmere om ideen med jobmessen som for den aktivt interesserede vil give et godt indblik i hvilke aktuelle beskæftigelsesmuligheder der tilbyder sig. ((sendes d. 13. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. marts 2018 med projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180301KurtNielsen-Jobmesse96.htm

 

 

KL 18:27 Tor Nørretranders om at fornuften altid vil vinde til sidst (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180123TorNorretranders-SeFrem96.htm

 

KL 19:40 Kritik af sagsbehandlingen på fleksjob- og pensionsområdet (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/Lokalt/180205-britta-glinvad-samlet-interview.htm

 

Kl 20:58-21:17 Foromtale af Kulturnatten d. 15. september (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180201MarieweirgangKulturnat96.htm

 

 

 

Onsdag 14/3 i Dialog på Frederikshavn Lokalradio:

Kl 18:00 Ny formand for integrationsrådet med interesse for cricket

Interview med den nyvalgte formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune Atif Jamal om hans baggrund som uddannet kemiingeniør i Danmark og ansat hos Roblon som udviklingsingeniør og i sin fritid engageret i at opbygge et levedygtigt cricketmiljø i Frederikshavn. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018. Man kan straks høre indslaget her i Dialog-Net.:
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

Og vælg så her første lydfil

 

KL 18:19 Atif Jamal Ny formand for integrationsrådet om integration

Integrationsrådformand Atif Jamal fortæller om sin baggrund og er i dialog om opgaver og udfordringer . Vi hører en dialog om de opgaver og udfordringer som den nyvalgte integrationsrådsformand nu er stillet overfor og ikke mindst på baggrund af skærpede lovkrav og den stadig hårdere tone som debatten - især fra landspolitikeres og -landsmediers side – føres i. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018 – i selvsamme stund som Atif var blevet valgt som formand. Eller hør streaks i Dialogs netudgaves lydfil nr 2:
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

 

 

Kl 18:54 Anmeldelse af Øzlem Cekic nye bog af  Paul Rode Andersen

Vi skal nu høre samfundsfags og dansklærer Paul Rode Andersen anmelde Özlem Zekic bog ”Hvorfor hader han dig mor”. Paul Rode Andersen inddrager også Özlem Zekic baggrund som kurder og populær SF-folketingsmedlem og nu, som dialogkaffe-brobygger. Bagefter debatteres perspektiverne i Özlems valg af dialogen med folk i almindelighed og publicering af hendes erfaringer hermed til alles fri afbenyttelse. Anmeldelsen af Özlem  Zekic bog, forgik d. 16. januar 2018. Interview d. 16. januar 2018 med danswk- og samfundsfagslærer Paul Rode Andersen som anmelder Özlem Zekic bog ”Hvorfor hader han dig mor”.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180116PaulRA-anm.CekicHvorforhaderhandigMor96.htm

 

 

Kl 19:46 Børnelæger kritiserer dansk metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn

Børnelæger:Danmark bruger uanvendelig metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn .
Dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls lægegruppe redegør her for, hvordan den biologiske metode til kronologisk aldersbestemmelse, som de danske udlændingemyndigheder anvender overfor asylsøgende børn, er alt for upræcis til at metoden kan bruges  til at afgøre om et barn er over eller under 18 år ved ankomsten til Danmark, når afgørelsen heraf  jo afgør om barnet får asyl eller udvises. Og da en udvisning med den skærpede udvisningspraksis ofte betyder udvisning til en uvis og livsfarlig situation, så betyder de danske udlændingemyndigheders brug af metoden en stor risiko for at Danmark begår justitsmord overfor børn som fejlagtigt vurderes til at være over 18 år.
Således støtter lægeorganisationerne i både Norge og Sverige da også Bedsteforældre for Asyls lægegruppes afvisning af aldersbestemmelsesmetoden - jf også BfA-lægegruppens høringssvar, som kan læses via linket nedenfor her på siden.
Helt grotesk bliver det, når det aktuelle lovforslag, som der afgives høringssvar til, så oven i købet på et så skrøbeligt grundlag fremover vil blive brugt til at straffe de børn, som udlændingemyndigheden mener har løjet om deres alder ved efterfølgende at frakende dem retten til nogensinde at kunne opnå permanent opholdstilladelse og dermed også retten til at søge dansk statsborgerskab.    Interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 26. februar 2018 Interviewet er her efterfølgende opdelt i 2 separate lydfiler, hhv Jørn Nerups fremlæggelse af BfAs lægegruppes begrundede afvisning af  de danske udlændingemyndigheders brug af aldersbestemmelsesmetoden til at bestemme, hvorvidt et barn er under eller over 18 år. Og så som supplement dertil  Jørn Nerups svar på opfølgende spørgsmål.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180226JoernNerup-Bio.Aldersbestemmelse96.htm

 

 

KL 20:11 Tom Paamand: Hvem sælger Danmark våben til?

Våbenproduktion i Frederikshavn og i Danmark og hvem sælger vi våbnene til?.
Hvad foregår der af våbenproduktion i Frederikshavn kommune og i Danmark i det hele taget – set i lyset af den nye satsning på dansk våbenproduktion til eksport som et nyt vækstområde søsat af SRSF-regeringen Thorning? Det spurgte Dialog på Frederikshavn Lokalradio journalist og våbenproduktions-vagthund Tom Vilmer Paamand om d. 2. marts 2018 og her følger så svaret, som samtidigt bringer en hel del hidtil upåagtede nyheder, - bl.a. om dansk våbensalg til Pakistan og med  links til kilderne. Men også om mørklægning af  gigantisk ministeriel regnefejl, som ikke blev opdaget da justitsministeriet havde undladt de lovpligtige årlige afrapporteringer til offentligheden.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180302TomVPaamand-DanskVaabenproduktion96.htm

 

 

Kl 21:05 Fredsaktivist om alternativ til nuværende sikkerhedspolitik (21m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171007CarstenAndersen-Omsikkerhed96.htm

 

Kl 21:26-22:04 Havnearbejderne og deres historie (37 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170615Havnearbejderen-Aarh-Frh96.htm

 

Sidste: Dialog bringer her (men desværre for sent til radio og net) en væsentlig servicemeddelelse fra Naturfredningsforeningen– ikke mindst for energikommunen Frederikshavn:

Onsdag d. 14. marts kl. 19 i Knivholts Østre Lade, Hjørringvej 180A, 9900 Frederikshavn: Klimaforedrag med Jesper Theilgaard. Den kendte vejrmetrolog har fulgt klimaforandringerne lige fra de begyndte, og han har den fornødne indsigt til at skille fup fra fakta i debatten om, hvad der forårsager klimaforandringerne og hvor omfattende de bliver. Glæd jer! Entre 100 kr. Man tilmelder sig på http://tur.dn.dk/tur/31840   (Dialog: burde være gratis for de der tager cyklen eller går ud til Knivholt)

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Skagen Antennelaug: 97,0 MHz
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag.

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse det kommende radioprogram for tirsdagens og onsdagens Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for den kommende uges Dialogudsendelser. Og det er inklusive links til Dialogs netudgave.

Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser. Man finder også Dialog-programmet på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste her, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net eller forhøre sig på mobil 30420818

 

(NB: Har man hørt om en kommende radioudsendelse så kan man ofte finde den i netudgaven på www.arnehansen.net/dialog i op til flere uger forinden den bringes i radioen. Det skyldes nye rigide regler for lokalstoffet i ikke kommerciel lokalradio, som kan gøre det nødvendigt med vores få human resources at økonomisere med lokalstoffet. Så nye frivillige radiomedarbejdere er velkomne – uanset hvor få minutter man leverer!)

 

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende tirsdags-Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på de ovennævnte Dialog- frekvenser.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

http://frederikshavn.dk/Sider/Hoer-byraadsmoederne.aspx

                                                                                                                                                 

Bl.a. af hensyn til opretholdelsen af denne demokratiske service opfordrer FLR lyttere til at blive medlem af. Frederikshavn Lokalradio for 200 om året, som kan indbetales på kontonummer i Spar Nord 9006-4561481291 med angivelse af indbetaler og meget gerne en besked herom med relevante informationer til post@frederikshavnlokalradio.dk . Foreninger og virksomheder/institutioner er velkomne til på samme måde at tegne et medlemskab til 500 kr. pr. år. Bemærk også muligheden for at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til FCMR: Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Hvis denne ugentlige programmail for Dialog på Frederikshavn Lokalradio er uønsket, så afmeld venligst i Mailchips rubrik hertil eller mail venligst tilbage med budskabet "frabedes"

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen på vegne af Dialog på Frederikshavn Lokalradio

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 6-7 Marts 2018 for Dialog

 

Tirsdag 6/3:

Kl 18 Lærke Trysøe om globale kønsmønstre, partnervold og terapi i Mexico og Danmark 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180205LaerkeThrysoeGlobaleKoensmoenstre96.htm

 

Kl  19:11 Verdenssituationen set med forsker Akram Hawas øjne (57m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180124AkramHawas-Globaludv96.htm

 

Kl 20:08-21:49 FUF repræsentantskabsmøde med besøg af udvalgsformand Anders Broholm(1t 41m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180208-fuf-anders-broholm.htm

 

Onsdag 7/3: (nyt indslag)

Kl 18  Kritik af Jobcenter Frederikshavn på fleksjob- og pensionsområdet (1t)

En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen. I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre den frederikshavnske flexjobber Britta Glinvad Kristensen fortælle sin historie om sin lange vej igennem jobcentermøllen fra da hun blev ramt af et invaliderende trafikuheld. Og Britta giver også udtryk for sin mening om det offentlige systems generelle behandling af syge og handicappede medborgere under det nuværende regimente, hvor det ofte kan være en meget langvarig og svær proces overhovedet at opnå flexjob eller førtidspension, også i tilfælde, hvor det ud fra sund menneskelig fornuft måtte være den optimale løsning. ((sendes 7. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med flexjobber Britta Glindvad Kristensen, Frederikshavn, som nu der glad for sit flexjob. 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180205-britta-glinvad-samlet-interview.htm

 

Kl 19:01 Tor Nørretranders om at fornuften altid vil vinde (1t 13m)(nyt)

Tor Nørretranders foredrag for og dialog med frederikshavnerne . 
Dialog bringer her en optagelse af Tor Nørretranders foredrag med udgangspunkt i hans nye bog med titlen ”Se frem” og argumenterer ud fra historiske eksempler for at fornuften i sidste ende altid vil vinde og sikre menneskehedens overlevelse. Tor Nørretranders holdt sit foredrag med efterfølgende korte debat d. 23. januar 2018. ((sendes 7. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)Optagelse d. 23. januar 2018 af Tor Nørretranders foredrag i Frederikshavn. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180123TorNorretranders-SeFrem96.htm

 

Kl  20:14 – 22:04 Vrede Unge Mænd i ghettoen – sociolog Aydin Soei 2012 (1t 50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/120123NydaUngdomsraad64.htm

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 27-28. FEBRUAR 2018 Tirsdag 27/2:

Kl 18:00  Lokal flygtningeven om lukning af Frh Asylcenter og S-Asyludspil mv

Den hyppige gæst på asylcentret, Frank Zenas om lukning af asylcentret i Frederikshavn og hvordan han ser det i et større perspektiv mui. S-forslaget . 
Dialog har i anledning af at asylcentret for asylsøgere i Frederikshavn skal lukkes til maj 2018 og de 400 beboere herunder mange børnefamilier, inden da flyttes til andre centre, - hvis de ikke inden da har fået asyl eller er blevet udvist, - så nu ringet til Frank Zenas på Dybvad-kanten, fordi han og hustruen Ann har sin gang på asylcentret i Frederikshavn. Ud over asylcenterlukningens betydning for det frederikshavnske lokalsamfund, så bliver det til en længere samtale omkring hele den europæiske asylpolitik og flygtningenes tarv. Og det sker med udgangspunkt i en analyse af det nylige forslag fra den socialdemokratiske ledelse om at gå enegang og deportere flygtninge der af egen drift ankommer til Danmark til forventede sorteringslejre i flygtningenes nærområder. Hvorefter de anerkendte flygtninge så vil blive overladt til FNs flygtningeorganisation UNHCR at skabe en fremtid for i villige udviklingslande - lokket af at Danmark så vil målrette sin udviklingsbistand til de lande der vil huse lejre og genhuse og genbosætte de flygtninge som Danmark har deporteret. I stedet for deportationen, der skal demotivere flugt til Danmark, så vil Mette Frederiksens Sosialdemokrati, så i det omfang et politisk flertal mener at danskerne magter det, kunne modtage det dobbelte af de 500 FN-kvoteflygtninge som Danmark tidligere i en årrække har taget imod. Samtalen kommer dog ikke nærmere ind på årsager til flygtningenes henholdsvis indvandreres vandringer. OG specielt årsager til krigsflygtninge er et tabuemne i den danske flygtningepolitiske diskurs, og som må analyseres for at finde bæredygtige løsninger i den internationale politik som Danmark er en del af.   (sendes i radio 27 februar 2018  på Dialog på Frederikshavn
Lokalradio.)
Interview d. 9. februar 2018 med Frank Zenas, Dybvad i Frederikshavn kommune. Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm 

 

 

kl 19:19 Forsvarsforliget set fra Bjarne Laustsens synspunkt (37m)

Hvad betyder forsvarsforliget for Frederikshavn og hvorfor egentlig dansk oprustning?. 
Interview med Bjarne Laustsen om forsvarsforligets betydning for Frederikshavn og om  hvorfor dog Danmark nu skal gennem en kraftig militær oprustning. Herunder behandles bl.a.USA's historiske rolle siden slut70-ernes leverancer af stingermissiler via Bin Laden til de afghanske muhadjineres kamp mod Sovjet over invasion i Irak med  med dansk deltagelse og efterfølgende med borgerkrig og shiitiske  militsers undertrykkelse af sunnimindretallet i Irak, som så  fik hjælp fra tilstrømmende sunni militser, som udvikledes til ISIS . Og over NATOs fremrykning mod Ruslands grænser efter Sovjetunionens oplysning, som Rusland så stoppede ved udsigten til at miste flådebasen på Krim og med farlig spændingstilstand til følge, som nu også vanskeliggør samarbejde om løsning af  konflikterne i Syrien. (sendt d. 27. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 8. februar 2018 med Bjarne Laustsen, medlem af forsvarsudvalget for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnkredssen. Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180208-bjarne-laustsen-forsvarsforlig-samlet-interview.htm 

 

 

Kl 19:56 Danmark som humanitær stormagt (36m) genuds.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618LailaStockmar-Alt-hum.Stormagt96.htm

 

KL 20:32-21:06 C, D og O debatterer EU, konventioner og indvandring (34m)

https://www.youtube.com/watch?v=bFaYtK3Lp9k

I alt 3 timer og 6 minutter hvortil kommer kort intro og outro

 

Onsdag 28/2:

KL 18:00 Kultur-og fritidsudvalgsformand på besøg hos FUF (1t)

FUF-repræsentantskabsmøde med bl.a. oplæg af  og debat med  KFU-formand  Anders Broholm fra kommunen. . 
Hør Dialog-reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds (for indviede FUFs) repræsentantskabsmøde d. 8. februar 2018. Vi hører først den nytiltrådte formand for Kultur- og Fritidsudvalget (for de indspiste KFU) genvalgt Venstre-byrådsmedlem Anders Broholm, som fik en varm velkomst. Anders fremlægger store visioner, men der kommer ikke flere penge, da kommunen måtte skære i udgifterne de næste mange år og den private ejendomsret måtte  respekteres. Anders vil gerne samarbejde også om igen engang at se på de årelange knaster:  udligning af halregler og priser fra før kommunesammenlægningen og så 25-årsreglen for aktivitetstilskud. Den efterfølgende debat viste at der er mange forskellige interesser i spil og især omkring 25-årsgrænsen for tilskud pr aktivitetstime, hvor de fleste gerne vil have sundhedsudvalget til at støtte voksenidrætten for at fremme den fysiske folkesundhed som forebygger senere sygdom hvorved kommunekassen sparer mange penge. Men hvor FUF-ledelsen ved Henrik Carsen betonede, at det under ingen omstændigheder måtte tages penge fra børn og unge, hvor aktivitetstilskuddet til deres foreninger nu var nede på det meget  lave beløb af 50 ør pr aktivitetstime, som også måtte sættes  i vejret  - også for at give foreningerne råd til at lave forebygende pædagogisk og socialt arbejde, der kan rumme ikke mindst udsatte og nytilkomne børn og unge også mht. afpassede kontingentsatser.  (sendes i radio 28. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde den 8. februar 2018, hvor vi bl.a. hører Anders Broholm og Henrik Carlsen samt utallige andre fra medlemsforeningeerne. 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180208-fuf-anders-broholm.htm

 

 

Kl 19:01 Verdenssituationen set i forsker Akram Hawas perspektiv (57m)

Her kommer et nytårsinterview om verdenssituationen med en gammel bekendt, Akram Hawas oprindeligt politisk flygtning fra Saddam Husseins Irak. Og som under den første Golfkrig i begyndelsen af 1990erne var i Frederikshavn for, som studerende på Aalborg Universitet, at holde foredrag om den daværende situation omkring Irak på baggrund af egne erfaringer. Interviewet med Akram Hawas, er nu p.hd. i Udvikling og internationale relationer og forsker i verdens udvikling globalt set - også med ikke-vestlige øjne, foregik den 24. januar 2018, og som vi altså nu skal høre om. Og har stikord hertil er krig og fred, konflikter, verdens udvikling, globalisering, ghettokultur, folkevandring, Afrika, verdens krise.... etc . ((sendes 28 februar 2018  i Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Hør str5aks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180124AkramHawas-Globaludv96.htm

 

 

KL 19:58 Frhavner om globale kønsmønstre, partnervold og terapi i Mexico og Danmark (1t 10m)

Hør Lærke Thrysøe fortælle om Partnervold og terapi i Mexico og Danmark. . 
Dialog bringer her en snak med en frederikshavner nyligt hjemvendt fra studietur i Mexico City. Det er Lærke Thrysøe Nielsen, som læser internationale udviklingsstudier på Aalborg Universitet og så har valgt globale kønsmønstre som specialeemne. Lærke har været i praktik i en organisation, som underviser voldelige mænd i ikkevoldelig adfærd med vægt af aflæring af machonormer og accept af ligestilling imellem kønnene. Lærke samarbejder med den danske organisation Dialog Mod vold som  laver parterapi. I debatten kommer Lærke Thrysøe Nielsen også ind på #Mee too-kampagnen, men udover køn også voldens komplicerede sammenhæng med andre  livsomstændigheder som hudfarve og etnicitet samt  placering  i social klasse og grad af ulighed i samfundet  mm. Interviewet med Lærke foregik d. 5. februar 2018. ((sendes
28. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180205LaerkeThrysoeGlobaleKoensmoenstre96.htm

 

Kl 21:08  Ikkevolds-teoretikeren Gene Sharps væsentlighed (29m)

Hør her freds- og konfliktforsker Jørgen Johansen gennemgå den verdenskendte ikkevoldsteoretiker Gene Sharps teorier og eksempler på deres vellykkede praktisering som bl.a i Serbien i oprøret imod Milosevic styre og under 2. verdenskrig, da de norske lærere nægtede at undervise skoleelever efter nazistiske lærebøger under den nazi-tyske besættelse.
Jørgen Johansen nævner 3 afgørende faktorer for at ikkevoldsaktioner kan lykkes:
1.Den store majoritet skal være enige.
2.Ikkevoldsbevægelsen skal underminere magten ved at nægte at samarbejde og altså nægte at følge ordrer.
3.Og endelig skal Ikkevoldsbevægelsen have grundigt forberedt på hvad skal gøres for at opnå et demokratisk samfund efter at man har vundet styrkeprøven.
 Anledningen til interviewet var læsning af Jørgen Johansens nekrolog over den 90-årige amerikaner Gene Sharps død, som gav ideen til at bede vennen Jørgen Johansen fortælle om Gene Sharps liv og om hvordan Gene Sharps ikkevolds-tænkning i dag bliver stadig mere udbredt som et virkningsfuldt politisk middel for de mange marginaliserede til at opnå indflydelse til fælles bedste - og vel at mærke uden voldens og krigens destruktive bivirkninger.
(sendes
28. februar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 7. februar 2018 med den norskfødte mangeårige ikkevoldsforsker Jørgen Johansen, Sverige. 
               Kan straks høres her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180207JorgenJohansenGeneSharpIkkevold96.htm

 

 

KL 21:37-22:12 Socialpolitik med fokus på de hjemløses vilkår (34m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618HjemloeseGadeaktion96.htm

I alt 4 timer og 12 minutter hvortil kommer kort intro og outro

 

 

Bemærk at den første radiotime om onsdagen altid kun indeholder lokalt stof ,sådan som det snævert defineres i den gældende lovbekendtgørelse og tolket af Radio og TV-nævnet under kulturministeriet. Derfor vil man til tider  opleve at onsdagens første time kun indeholder den udklippede lokale del af en større udsendelse, som så senere sendes i sin fulde længde, hvor man så også  kan høre hvad der sker i Frederikshavn set i en større sammenhæng med resten af Danmark og verden. Men i så fald vil man altid straks kunne aflytte den  fulde udsendelse på www.arnehansen.net/dialog .

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 20-21. FEBRUAR 2018 for DIALOG

(Mht. Nye indslag se onsdag)

Tirsdag 20/2:

Kl 18:00-21:07 RIKO's konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKOs) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement, som fandt sted på Christiansborg d. 7. december kl. 13-16.30. Konferencen kaster lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, giver konferencen nye indsigter og lægger op til debat og diskussion om international konfliktløsning.
Vi høre først René Gade, fredsordfører Alternativet, byde velkommen. Ordstyrer Jørn Boye Nielsen RIKO begrunder konferencen og giver ordet til
særlig repræsentant for FN's generalsekretær Ellen Margrethe Løj, som fortæller om sine erfaringer fra arbejdet i FN med fredsopbygning og fredsbevaring i Liberia og Sydsudan.
Dernæst gennemgår Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen FN's fredsoperationer - reformer, udfordringer og muligheder.
Og så Flotilleadmiral Torben Mikkelsen om indsatsen for at uskadeliggøre kemiske våben i Syrien og Libyen.
Så hører vi oplæg fra politikerne Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K samt Rene Gade Alternativet og deres svar på spørgsmål fra salen.

Herefter endnu en ekspertrunde om fremtidig bæredygtig sikkerhedspolitik, som starter med Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC), Ole Wævers foredrag over emnet, NATO-Rusland - hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig?
Og så følger Dansk Flygtningehjælps Line Brylle om lokal fredsopbygning og nævner, at det havde været 60 gange billigere at forstå og afværge væbnede konflikter.
Endelig holder Seniorforsker ved DIIS, Lars Engberg-Pedersen, oplæg om mulighederne for dansk bidrag til bæredygtig udvikling bl.a. med henvisning til FNs nylige 17 bæredygtighedsmål.
Og så igen kommentarer fra politikerne Maria Krarup, Henrik Dahl, Carsten Jarlov, Eva Flyvholm og Rene Gade, efterfulgt af tilhørernes kommentarer og spørgsmål samt politikernes og sikkerheds- og fredseksperternes afsluttende bemærkninger.
Endelig hører vi Maria Stage, bestyrelsesmedlem i den arrangerende organisation, RIKO, Rådet for international konfliktløsning, komme med nogle afsluttende bemærkninger. (sendt i FLR-DIALOG d. 20. december 2016) http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161207RIKO1IndlReneG.JoernBoye-Fordi96.htm

 

 

 

Onsdag 21/2:

KL18:00-18:19 Bjarne Laustsen Hvad betyder forsvarsforliget for Frederikshavn (18m)

Interview d. 8. februar 2018 med Bjarne Laustsen, medlem af forsvarsudvalget for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnkredssen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180208-bjarne-laustsen-forsvarsforlig-samlet-interview.htm

 

Kl 18:00-19:01 Henrik Carlsen: Året det gik i FUF og planer for fremtiden  Vi hører FUF-formand Henrik Carlsens beretnng fra bestyrelsen. Man får en oversigt over de imponerende mange projekter FUF har været initiativtger til at sætte i søen og herunder hvordan FUF igennem  konferencer med store koryfæer indenfor ungdomsarbejdet i Damnmark prøver at ruste lokalområdet til at tackle de store udfordringer, som ungdomslivets udvikling og fristelser,  stiller ungdomsforeningerne overfor. Og igen fulgte en livlig diskussion og herunder fornam man blandt nogle af medlemsforeningern en bekymring for om enkelte store prestigeprojekter skulle løbe med hele den kommunale projektpulje. Mht til forenings-skolesamarbejdet var det gået i stå idet begge parter sad og ventede på at den anden part skulle komme.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180208-fuf-anders-broholm.htm

 

 

19:01-19:14 Lokal flygtningeven om betydningen af lukning af Frederikshavn Asylcenter (13m)

Interview d. 9. februar 2018 med Frank Zenas , en hyppig besøgende på asylcentret, Dybvad i Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm

 

 

19:14-19:38 Da det russiske civilsamfund tog over (24m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170611TomVPRussCivilsUJeltzinkaos96.htm

 

19:38-20:08 Om at være afvist asylansøger på udrejsecenter (30m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-Afvist-fly-fanger-TrampBfA96.htm

 

20:08-21:06 Debat om for få kvindelige ledere (58m)

https://www.youtube.com/watch?v=gyca-Cuujqk

 

 

Bemærk at den første radiotime om onsdagen altid kun indeholder lokalt stof ,sådan som det snævert defineres i den gældende lovbekendtgørelse og tolket af Radio og TV-nævnet under kulturministeriet. Derfor vil man ofte opleve at onsdagens første time kun indeholder den udklippede lokale del af en større udsendelse, som så sendes i sin fulde længde i Dialog på Frederikshavn Lokalradio den påfølgende onsdags 2. og 3. time, hvor man så kan høre hvad der sker i Frederikshavn set i en større sammenhæng med resten af Danmark og verden.

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 13-14. FEBRUAR 2018 for DIALOG

(Mht. Nye indslag se onsdag)

 

Tirsdag d. 13. februar:

Kl 18 Fortællingen om Hans Hedtofts forlis (1t 26m) gu

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180108JesperStEnevoldsen-HansHedtoftsForlis96.htm

 

Kl 19:28 Alkoholens onde cirkel og hvordan man slipper ud af den (1t 25m) gu

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161029NielsChrTrab-Alkoholiker96.htm

 

Kl 20:43 Fredsaktivist om alternativ til den nuværende sikkerhedspolitik (21m) gu

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171007CarstenAndersen-Omsikkerhed96.htm

 

 

 

Onsdag d. 14. februar:

Kl 18:00 Oplæsning af beslutningsreferat fra sidste byrådsmøde (54m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/byrådstale-vedr-0124.mp3

 

Kl 18:55 Præsentation af dagsordenen for aftenens byrådsmøde (6m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/byrådstale-vedr-0214.mp3

Interesserede kan læse de enkelte dagsordenspunkter her:

http://frederikshavn.dk/meetings/Frederikshavn%20Byr%C3%A5d%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/14-02-18/0Dagsorden%20-%20%C3%85ben.pdf

 

Kl 19:01 Byrådsmøde direkte (hvis kommunens it-afdelingen kan levere lyden)

http://frederikshavn.dk/Sider/Hoer-byraadsmoederne.aspx

 

Kl ?? Hvad skal vi med EU (1t 41m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170522SoerenS-HolgerK-EU-hvorhen96.htm

 

KL Aalborg Academy of Science & Union of Arabic Academics (27m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170904Talal-Al-Nadawy-Zaid96.htm

I alt mindst 3 timer og 8 minutter, hvortil kommer byrådsmøde og intro og outro

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 6-7. FEBRUAR 2018 for DIALOG

(Mht. Nye indslag se onsdag)

 

 

Tirsdag d. 6. februar:

Kl 18:00 Livet som flygtning - om teaterstykket Borderline og virkeligheden bag (30m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180125AnnaKlitgaard-BorderlineOgFlygtninge96.htm

 

Kl 18:30 Hvorfor demonstrerede frederikshavnere af syrisk-kurdisk oprindelse i januar (43m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180124KurdDemo-for-AfrinsRedning96.htm

 

Kl 19:13 Interview fra 2016, da det ikke er første gang kurderne bombes af Erdogan (18min)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160228Servicemed-kurd.demomodbomber96.htm

 

Kl 19:31-21:25 Fremtiden for Frederikshavn til debat på Demokratifestivalen sept 2017

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170926Valgmoede-Frh1-Ildsjaeleindspark96.htm

 

 

Onsdag d. 7. februar:

Kl 18:00 Vær med til at lave event i dit eget format på Kulturnatten i den lille storby Frederikshavn d. 15. september i byjubilæumsåret 2018
Dialog drejer sig her om et tilbud til alle foreninger og i øvrigt folk der kan have mod på at lave noget på Kulturnatten i Frederikshavn midtby d. 15. september 2018. Da det er på en lørdag vil Kulturnatten begynde i god tid og åbner allerede kl. 13:00. Dialog er i den anledning inviteret op på rådhusets 2. sal for et interview med kommunens unge kulturkonsulent Marie Weirgang. Marie Weirgang fortæller her engageret om de muligheder for performance som Kulturnatten kan tilbyde foreningsengagerede og andre frivillige og engagerede frederikshavnerne at udfolde sig i.
Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180201MarieweirgangKulturnat96.htm

 

 

KL 18:22 Dialog på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn
Dialog på Frederikshavn Lokalradio på besøg i Cafe Danish på biblioteket i Frederikshavn d. 1. februar 2018, hvor vi møder og snakker med en masse positive mennesker både Camille fra biblioteket, Abdulsalam Albayaty, Amira, Abdul Rahmann, Mihaela og Ann Brandstrup og kort med nogle hvor navnet glippede. Og vi møder mennesker såvel indfødte danskere, som fra Irak, Eritrea, Afghanistan og Rumænien. Men hør selv nu.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180201CafeDanish-Camilla-Addulsalam96.htm

 

Kl 19:02 Hør frederikshavnske kurderes protestmarch mod Erdogans terrorbomning af hjemstavnen Afrin i Syrien
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en reportage fra den protestmarch igennem Frederikshavns gader, som de frederikshavnske kurdere fra Afrin holdt d. 27. januar 2018 for at fortælle omverdenen om hvordan den tyrkiske regeringsleder Erdogan i øjeblikket terrorbomber deres familier og andre civile i deres kurdiske hjemstavn i Afrin i det nordvestlige Syrien.
 
Vi hører først de 150 overvejende kurdiske demonstrationsdeltagere råbe deres paroler vendt mod Erdogans bombning af civile og appeller til omverdenen go især USA om at komme til hjælp.
Og kun afbrudt af uddeling af løbesedler med billeddokumentation på Erdogans krigsforbrydelser tilsendt direkte fra familierne i Afrin og forklaring på hvad den højlydte protestmarch drejer sig om samt den noget forskelligartede meningsudveksling det afstedkommer med forbipasserende på gaden lige fra den fremherskende forekommende dialog og til en til tider heftig diskussion. Her er valgt at bringe de par håndfulde meningsudvekslinger der udspandt sig som reaktion på uddeling af 9 løbesedler med billede af barn der fiskes op af et bombekrater og af en større gruppe kvinder og børn som har søgt beskyttelse i en mørk og kold klippehule. Dog er udtalelserne fra de forbipasserende frederikshavnere som blev kontaktet,  her kun gengivet med en anden stemme for ikke at afsløre svarernes identitet. De nævnte fotos er vedlagt internetudgaven af lydreportagen her og kan findes på www.arnehansen.net/dialog . Dernæst hører vi talerne på Fisketorvet, som var Zainab Ali, Alissar Diab oprindeligt fra Libanon, Rasul Hassan Bilal, Zardasht Quadi, Riadh Aido, Osman Rashu og Arne Hansen. Endelig er der efter demonstrationen et interview med en dreng fra Hobro, Kawar Bilal, som fortæller om, hvordan han har oplevet den sidste uge, hvor hans slægtninge i Afrin har været under bombning og om hvordan skolekammerater og lærere reagere når han fortæller dem om bombningen.
(FLR-Dialog onsdag d. 7. februar 2018.)
Reportage med lydbilleder, taler samt interviews d. 27. februar 2018 i forbindelse med vores frederikshavnske kurderes protest mod Erdogans terrorbomning af slægtninge og landsmænd i Afri i Syrien arrangeret af Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180127FrhKurdernesDemoDel1gennemStroeget96.htm

 

Kl 20:00 Folkeskolernes udvikling 2018-2021 i Frhavn (2t 26m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171031SkoleValgmoedePartipanelet96.htm

 

Kl 22:26 – 22:47 Aktualitet - Fredsaktivist om alternativ til nuværende sikkerhedspolitik (21m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171007CarstenAndersen-Omsikkerhed96.htm

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare her et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Skagen Antennelaug: 97,0 MHz
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 30-31. JAN. 2018 for DIALOG

(Mht.Nye indslag se onsdag)

 

 

TIRSDAG d. 30. januar 2018:

Kl. 18:00 Interview med borgmester Birgit Hansen ifbm. den nye byrådsperiode  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180110Borgm.BirgitHansen-FrhNytaarsinterv96.htm

Nytårsinterview med Frederikshavn kommunes borgmester Birgit  Hansen d. 10. januar 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio især om folkeskolen og  de grønne aspekter, men også om psykiatri, handicap, integration samt om at skaffe indtægter til det hele. Og alt sammen på baggrund af, at den socialdemokratiske borgmester fik et fantastisk genvalg med et komfortabelt flertal på 18 socialdemokratiske byrådsmedlemmer af de i alt 29 byrødder.
 
Interview d. 10. januar 2017 med Birgit Hansen, Frederikshavn kommunes genvalgte borgmester.

 

 

Kl 18:50 Hvordan sikres bedre retssikkerhed for borgerne i jobcentrene (81m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161102UlfHarboUlovligKomm.adm96.htm

 

Kl 20:11-21:11 Debat om fremtiden for det danske udviklingsarbejde (60m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618-ulandshj-MSmoede96..htm

 

 

 

ONSDAG d. 31. januar 2018:

Kl 18:00 Frederikshavnsk mediehistorie med udgangspunkt i den gamle Fr.havn Lokalradio – eller hør straks på internetadressen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180106HenrikCarlsen-lavede-FLR-i-firserne96.htm

Henrik Carlsen fortæller om dengang i 1980erne da han sammen med andre som nogle af de første fik en lokal kristelig græsrodsradio op at stå i Frederikshavnområdet, Frederikshavn Lokalradio, drevet af frivillige ildsjæle. Og så også hvordan det så senere gik op og efterhånden   ned da større mediehuse kastede sig over lokalradiomarkedet da de opdagede at der var reklamepenge at tjene. Men vi hører også historier fra livet i Frederikshavn og om kendte og ukendte frederikshavnere.

Interview d. 6. janauar 2018 med Henrik Carlsen, som var med i opstarten på den første Frederikshavn Lokalradio i marts 1984. 

 

 

Kl 19:15 Hvorfor demonstrerede frederikshavnere af syrisk-kurdisk oprindelse i lørdags d. 27.01.2018 mod krigsforbryderen Erdogan og for deres familiers og hjemstavnen  Afrins overlevelse?. (43min) - eller hør straks på internetadressen:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180124KurdDemo-for-AfrinsRedning96.htm

Dialog bringer her et interview optaget allerede d. 24. januar med de  frederikshavnske medborgere af syrisk-kurdisk oprindelse Midiya Mustafa og Riadh Aido, som gerne vil fortælle andre frederikshavnere og danskere om, hvorfor de vil opfordre alle til at deltage i deres demonstration i Frederikshavn på lørdag d. 27. januar kl 11 fra De Frivilliges Hus, Danmarksgade.12. De interviewede kurdiske frederikshavnere fortæller, at protestmarchen mod Erdogans krigsforbrydelser med bombning af millionbyen Afrin fra luften med foreløbigt drab på over 90 civile både børn og voksne, hvoraf en del er de frederikshavnske kurderes familier..., . De interviewede kurdisk-frederikshavnske medborgere Midiya og Riadh fortæller i lydfil nr 2 herunder om de billeder, som de har modtaget fra deres familier i Afrin, som er på flugt fra bomning fra Erdogans F-16-krigsfly og fra tyrkiske kanonstillinger fra bjergplatouer nogle kilometer inde i det kurdiske Afrin-område i Syrien. Midiya Mustafa og Riadh Aido er  fra ”Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn”, som arrangerede  demonstrationstoget fra De Frivilliges Hus Danmaksgade 12 lørdag d 27. januar.

NB en reportage fra den nu vellykket afholdte protestmarch med deltagelse af mindst 150 frederikshavnere dog for ca 95%s vedkommende af udenlandsk oprindelse, bringes i Dialog onsdag d. 7. februar
(FLR-Dialog d. 25. og 30. januar 2018.) Interviews d. 24. januar 2018 med Midiya Mustafa og Riadh Aido fra ”Dansk/kurdisk Kultur og Venskabsforening Frederikshavn”

 

Kl 19:58 Interview fra 2016, da det ikke er første gang kurderne bombes af Erdogan (18min)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160228Servicemed-kurd.demomodbomber96.htm

 

 

Kl 20:16 Livet som flygtning - om teaterstykket Borderline og virkeligheden bag  (30m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180125AnnaKlitgaard-BorderlineOgFlygtninge96.htm

Om teaterstykket Borderline om livet i The Jungle i Calais  samt  om at være  frivillig i Grækenlands lejre 
Dialogs lyttere får her lejlighed til at høre om en modig kvinde Anna Klitgaard, som har været i nærkontakt med flygtninge i Grækenland som frivillig og journalist og fulgt med på vejen op igennem Europa Men her drejer det sig først om at fortælle om teaterforestillingen Borderline, En komedie om flygtningekrisen og især Calais, ”The Jungle”. Skuespillet opføres af både tidligere flygtninge og europæiske skuespillere. Det sker torsdag d. 8. februar kl. 19:30 i Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg. Efter teaterforestillingen vil der være debat en times tid for interesserede, hvor også Anna Klitgaard vil være til stede.

(sendt d. 31. januar 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.FLR-Dialog)
Interview d. 25.janauar 2018 med jornalist og eventmagerAnna Klitgaard uddannet i medier, kultur og globale studier fra Aalborg Universitet.

 

 

Kl 20:46 Det arabiske forårs ikkevoldelige start og voldsdynamikker (25m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170614IsabelBramsen-ikkevoldiArabForaar96.htm

Ikkevolden og dens udfordringer under det arabiske forår. 
Fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Phd-afhandling om den ikkevoldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der alligevel kunne udløse voldsdynamikker - og forskningen var med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik i forbindelse med fredshøjskolen på St Lærkegård forud for Folkemødet på Bornholm. (sendt i FLR-DIALOG d. 6. juni 2017)

I alt 3 timer og 10 minutter, hvortil kommer kort intro og outro

 

Frederikshavn Lokalradio følte sig nødsaget til d. 24. januar på tidspunktet, hvor der  i lokaldemokratiets tjeneste skulle have været byrådstransmissionen til interesserede borgere, at skrive følgende på Dialog på Frederikshavn Lokalradio’s Facebookside (her i forkortet og afdæmpet form): Vi på Frederikshavn Lokalradio må med beklagelse meddele lyttere til byrådsmødet i aften, at det ikke kan bringes i radioen fordi kommunens IT-teknikere åbenbart  ikke kontinuerligt overvåger  og sørger for at et lydsignal fra byrådsmødet  når frem til Frederikshavn Lokalradios sender i Cloostårnet. Faktisk risikerer Frederikshavn Lokalradio at miste sin sendetilladelse, hvis de programsatte udsendelser om lokale forhold ikke bliver overholdt.

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare her et praj om et godt lokalt emne og har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 23-24. JAN. 2018 for DIALOG

(Mht.Nye indslag se onsdag)

 

Tirsdag D. 23. JANUAR  2018  fra KL 18 (genuds.)

Kl 18:00 Tyske flygtninge i Frhavn i slutningen af anden verdenskrig (1t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFrederikshavn96.htm

Kl 19:00 Lyttemøde om hvordan vi får en bedre psykiatri i Nordjylland (2t 25m ) Aktualitet -)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171025BedrePsykiatr-lytteimoedePaneloplaeg96.htm

KL 21:25 Foromtale af høring om afviste asylbørn (28m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180109MetteRoerupBfAHoering25.01asylboern96.htm

Kl 21:53-22:25 Hvorfor forbud mod atomvåben (32m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171010ClausArnungICANAvaabenforbud96.htm

 

Onsdag d. 24. januar med nye indslag i de første 2 timer:

Kl 18:00  Redigeret genudsendelse af byrådsmødet 20-12-2017

Den originale udgave kan findes på http://frederikshavn.dk/Sider/Hoer-byraadsmoederne.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=32d82cc0-00e4-4a4b-864f-5835baf388bd  Her finder man også dagsordenen

 

Kl 18:50 Byrådsmøde i Frederikshavn kommune d. 24. januar direkte online 

eller streaming fra http://www.vendsysselfm.dk/ eller

http://frederikshavn.dk/Sider/Hoer-byraadsmoederne.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=32d82cc0-00e4-4a4b-864f-5835baf388bd  Her finder man også dagsordenen (når den måtte foreligge)

 

NB. Live-Foredrag med Tor Nørretranders: ”Vi skal se frem”, d. 23. januar kl 16:15 i Arena Nord  

Pris pr. billet kr. 125,- incl. gebyr.

 "Historisk set er det optimisterne, der sejrer", sådan lyder ordene fra Tor Nørretranders, som gæster Frederikshavn

tirsdag den 23. januar 2018. Her har Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord fornøjelsen af at præsentere

et inspirerende og motiverende foredrag med den kendte forfatter.  

TID OG STED: TIRSDAG DEN 23. JANUAR kl. 16.15 - 17.30 I Arena Nord Arena Nord
Rimmens Alle 37, 9900 Frederikshavn

TILMELDING: www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/154/  Her fremgår godt nok at deadline for tilmelding er

Mandag d. 22. januar 2018​ kl. 09:00 , Men Lilly Pedersen skriver, at man nu også bare kan købe billetter ved indgangen

– mod kontant betaling - af antageligt kun 100 kr (da man så sparer 25 kr i gebyr over nettet)

 ALLE ER velkomne Læs mere - hjemmeside.

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 16-17 JAN 2018 for DIALOG

(Mht.Nye indslag se onsdag)

Tirsdag D. 16. JANUAR  2018  fra KL 18 (genuds.)

 Frederikshavnsk forfatter Anders Broholm om sin bog om kommunalpolitik (1) Aktualitet 27m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920AndersBroholm-Byraadet96.htm

Kl 18:27 2) Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have (Kultur - 11m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170819Brittasiusi50aar-BangsboBotHave96.htm

KL 18:38 Agnete Brittasius kunstvandring i haven på Råholtvej i Frederikshavn (3) Kultur - 50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/060830agnetebrittasiuskunst64kbps.htm

KL 19:28  Exitcirklens arbejde mod psykisk og seksuel vold (4) Aktualitet 38m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/171204CamillaDremarkExitcirklenPsykiskinklSeksuelvold96.htm

Kl 20:06  Fredsforsker Øberg om usikker verden med atomvåben (55m  Aktualitet)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm

I alt 3 timer og 3 minutter hvortil kommer kort intro og outro

 

Onsdag d. 17. januar med nye indslag i de første 2 timer:

Kl 18:00  Reportage fra åbent hus hos EUC Nord i Frederikshavn (1) Aktualitet 57m)

Dialog bringer her en reportage fra åbent hus om EUX-uddannelsesretningerne på EUC Nord i Frederikshavn d. 9. januar 2018. Vi hører her interviews med uddannelsesleder for byggeri og energi, murere, tømrere og elektrikere, Hans Ulrik Møller, EUX-elev Karl viggo Rahbech sam uddannelsesleder for EUX, Jan Mosbæk.
Interviews d. 9. januar 2018 med uddannelsesleder Hans Ulrik Møller, EUX-elev Karl
Viggo Rahbech og Jan Mosbæk, uddannelsesleder for EUX, alle EUC-Nord. Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180109HansU.MoellerEUCNord96.htm

 

 

Kl 18:57 Solidaritetsmarkering ift. palæstinenserne i Hjørring torsdag d. 18.jan. (2) Akt.21m)

Dialog bringer her et interview med Peder Hvelplund om baggrunden for at han har taget initiativ til at markere  Solidaritet med det palæstinensiske folk på Springvandspladsen i Hjørring på torsdag d. 18. januar 2018 kl 16-17. Udover Peder Hvelplund så taler også en hjørringenser med palæstinensisk baggrund, Imad Abu Almeiza. I øvrigt skriver Peer Hvalplund: ” Enhedslisten Hjørring: Solidaritet med det palæstinensiske folk USA's præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som den Israelske stats hovedstad, har sat den i forvejen skrøbelige fredsproces helt i stå. Det er i klar strid med FNs beslutninger og er ødelæggende for mulighederne for en fredelig to-statsløsning. Der er behov for at vi overalt, både internationalt, nationalt og lokalt viser vores modstand mod den tåbelige beslutning og vores støtte til det helt legitime krav om et frit og demokratisk Palæstina…. -          Muligheden for at skabe en fredelig udvikling i Mellemøsten betinges af at der skabes mulighed for  en palæstinensisk stat side om side med Israel. Der skal være mulighed for en fredelig sameksistens med sikre grænser. Derfor har FN adskillige gange erklæret de israelske annekteringer og bosættelser ulovlige. Det internationale samfund må bakke op om FN og støtte oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat. Trumps beslutning om entydig at lægge den mulighed i graven kan få katastrofale følger for hele regionen…..” 
Interview d. d. 11. januar 2018 med hjørringenseren Peder Hvelplund, EL-folketingskandidat. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180111PHvelplundPalaestinaDemoiHj96.htm

 

 

Kl. 19:18 ”Nationalt stormøde for flygtningevenner” i Aarhus d 20. januar? (7:36)
Dialog  har interviewet Lars Henrik Carlskov fra  Aarhus for mangfoldighed om hvad der gemmer sig bag Facebookopslaget ”Nationalt stormøde for flygtningevenner” som afholdes d. 20 januar og hvor hele Jylland er inviteret med inkl. Vendelboerne

Og Med arrangørernes egne ord:
Kom og vær med, når flygtningevenner og anti-racister fra hele landet mødes for at diskutere kampen mod den uværende ultrastramme udlændinge- og integrationspolitik.
Foreløbigt program:
12.30-13.00: Ankomst, sandwich og kaffe.
13.00-13.30: Præsentation af 4 workshops om politisk organisering.
13.30-15.30: Workshops kører (inkl. pause).
15.30-16.30: Opsamling fra workshops: Fælles initiativer.
16.30-17.00: Afslutning: Fælles foto, praktisk, næste møde.
måske fællesspisning.
Forslag til workshops:
1. Flygtninge i DK oplever stigende diskrimination og fattigdom.
2. Asylansøgerne og afviste asylansøgere i lejre og udrejsecentre.
3. Den globale aktionsdag 17. marts mod racisme og diskrimination (FN-dagen 21.marts) Hvad sker der i Europa? Hvad kan vi gøre her i DK?
4. Hvilken rolle spiller racismen tidligere og idag? Er racismen en naturlov, en del og hersk-strategi eller?
Vi ser workshops som en mulighed for at flere kommer til orde, diskuterer og udveksler synspunkter og erfaringer på tværs af byerne.
Hør straks HER:
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/18014LHCarlskovFlygtnStormoede20Aarhus96.htm

 

19:27 Mette Roerup fortæller om høring om afviste asylbørn d. 25. januar (3) Aktualitet - 28m)

Om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentret d. 25. januar. 
Dialog informerer her om Høring om afviste asylsøgeres børn i Asyl- og Udrejsecentred. 25. januar 2018. Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede d. 9.januar 2018 til Mette Roerup fra Bedste forældre for Asyl, som har taget initiativ til høringen for at høre nærmere.
PROGRAM
14.00 - 14.10 Velkomst.
14.10 - 14.25 Oplæg ved journalist Olav Hergel, Politiken.
14.25 - 14.40 Oplæg ved vicedirektør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder.
14.40 - 14.55 Oplæg ved psykolog Sólveig Gunnarsdóttir, Røde Kors.
14.55 - 15.10 Mulighed for opklarende spørgsmål til de tre oplægsholdere.
15.10 - 15.30 Kaffepause.
15.30 - 16.50    Paneldebat med inviterede politikere med udgangspunkt i et par casestories fra børns tilværelse i asyl- eller udrejsecenter.  
16.50 -17.00 Opsummering og afrunding.
Tilmelding til 
tilmelding@bedsteforaeldreforasyl.dk senest 21. jan.Deltagergebyr 50 kr. til reg. nr. 7780 konto 1930866 med oplysning om dit deltagernavn BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL
Høringen støttes af Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk og Trampolinhuset www.trampolinehouse.dk
og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid..
(FLR-Dialog d. 17. januar 2018)
Interview d. d. 9. januar 2018 med Mettte Roerup fra Bedsteforældre for Asyl. . 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180109MetteRoerupBfAHoering25.01asylboern96.htm

 

 

19:55 FNs udviklingsprogram om flygtninge, migration, verdensmål (4) Aktualitet - 40m genuds)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170912CamillaBruckner1-FN-Flygtningpol-96.htm

 

Kl 20:35 Militærnægtelseslovens 100 års jubilæum (5) Aktualitet - 32m genuds)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171116ViggoJonasenMiltaernaegtere100aar96.htm

I alt 2 timer og 59 minutter hvortil kommer kort intro og outro

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 9-10 JAN 2018 for DIALOG

 

Lige igen og sidste gang: Godt nytår alle sammen til alle lytterne og tak for jeres interesse i det gamle år.
Der bliver en ændring i 2018 sådan at nye lokale Dialog-indslag sendes om onsdagen fra kl. 18-19+ og derefter fri sendetid til kl. 21+. Om tirsdagen sendes så indtil videre mest genudsendelser fra Dialogs guldgrube heraf. Det skyldes en aktuel mandskabsmangel på Dialog på Frederikshavn Lokalradio som vi virkelig håber, bliver af kortere varighed jf. annoncering af nye radiomedarbejdere længere nede.

 

Ændringen skyldes en ny ordning for ikke-kommercielle lokalradioer med skærpede sendetidskrav krav om ufravigelig altid at sende mindst en times lokalt stof, som ret snævert defineret i bekendtgørelsen. Desuden er Dialog på Frederikshavn Lokalradio nu bundet til at sende mindst 5 timers aktualitetsstof og mindst 1 times kulturstof om ugen. Det kan dog godt være genudsendelser iblandt hvis man ikke har mandskab til altid at kunne producere tilstrækkeligt nyt stof

 
Derfor her et tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og
post@arnehansen.net  Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv. såkaldt public acces? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser og kun i det omfang du føler du magter?

 

 

Radioprogram for Dialog Tirsdag D. 9. JANUAR 2018 KL 18

 

1) Aktualitet - Vrede unge mænd i ghettoen (110 min genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/120123NydaUngdomsraad64.htm

Hør forfatteren til bogen "Vrede unge mænd" fra 2011, en bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af "ghettoen" og dens unge beboere.
Aydin Soei er journalist og tager som i sin bog udgangspunkt i en undersøgelse af baggrunden for de mange pludselige ildspåsættelser i socialt belastede boligområder over det meste af landet i vinterferien i 2008. 
Dette væsentlige foredrag bør høres af alle der interesserer sig for og har medansvar for integrationen. Og det gælder også den opfølgning vi får i form af en livlig og åbenhjertig diskussion blandt mødedeltagerne, som fortrinsvis kom fra Aalborg Øst og ikke mindst var brugere af Nordjyllands Internationale Forenings lektiecafe i Trekanten. 
Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/120123NydaUngdomsraad64.htm

 

 

Kl ca 19:15:

2) Aktualitet - Hvad kan vi lære af nabolande om tolkning (52 min genuds.)

Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter, fra henholdvis den norske og svenske tolkningsadministration, oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor
. Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616Tolkeuddannelse-IntroOgPerLarsen96.htm

 

 

Kl ca 20:17

3) Aktualitet - Anmeldelse af antologi om forholdet til Rusland (33 min genuds.)

"Hold vinduet Åbent". Hør om NATOs og Nato-landet Danmarks Ruslandspolitik.
Dialog bringer her Paul Rode Andersens anmeldelse af antologien Hold Vinduet åbent. Det sker med udgangspunkt i hovedartiklen  af  phd i historie Emil Lisborg.
Efterfølgende interviewes Paul rode Andersen omkring NATO-medlemmet Danmarks Ruslandspolitik samt hvilken rolle medierne spiller heri med DR som eksempel? Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171002PaulRA-Anm-HoldVinduetAaben96.htm

I alt tirsdag  3 timer og 16 minutter hvortil kommer 5 minutters intro og kort outro

 

Radioprogram for Dialog Onsdag d. 10. januar 2017

 

1) Idrætssamvirke-formand Tommy Thomsen om fremtiden for idrætslivet (40 min nyudsendelse  (som Dialog i den statistik som Radio og TVnævnet kræver må kategorisere som kultur,  da alle emner vedr. fritid skal benævnes som kultur til ære for RTN’s NPM-kontrolsystem )

Den nye formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Tommy Thomsen,  fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sit arbejde som formand og om idrætslivets udfordringer i løbet af det kommende år.
Det drejer sig bl.a. om endelig at få afskaffet den nu 10-årige favorisering af sportshallerne og dermed brugerne i den gamle Frederikshavn kommune , der kun betaler en tredjedel af hvad hallerne i Sæby og Skagen må betale. Det kan løses samtidigt med et andet problem Tommy mener trænger sig på: At foreninger med mange medlemmer over 25 år kun får tilskud i forhold til den procentdel af medlemmerne der er under 25 år. Da dette  giver et mindre gennemsnitligt tilskud pr medlem, mener Tommy, at det kan gå ud over det tilskudsbeløb der kan blive til rådighed til gavn for foreningens unge medlemmer. Derfor arbejder Tommy for at få fjernet den nuværende 25-årsgrænse for tilskud fra den kommunalt finansierede folkeoplysningspulje. Endelig blev strategier for at fastholde de unges interesse for at dyrke idræt og især holdsport også berørt
Interviewet med Tommy Thomsen, som ny formand for Idrætssamvirket, blev optaget d. 30. december 2017.
og sendes d. 10. januar 2018  på radioen Dialog på Frederikshavn Lokalradio.
Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171230TommyThomsen-Idrraetssamvirket96.htm

 

 

Kl  18:41:

2) Ildsjæl Benedicte Kuhle om Abildgård Kirkes ulandsarbejde(23 min. nyuds. Kultur)

Om Benedikte Kühles engagement i Abildgaardkirkens udviklingsarbejde 
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre ildsjælen  i ulandsarbejde, Benedicte Kuhle,  fortælle om Abildgård Kirkes ulandsarbejde igennem Danmission og hvor krumtappen har været de penge der er kommet ind igennem frivilliges organisering af det årlige Abildgårdsmarked. 
(FLR-Dialog d. 10. januar 2018)
Interview d. d. 19. september 2017  med Benedikte Kühle stadig aktiv i Danmission
Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170919BenedikteKuhle-omulandsarbejde96.htm

 

 

Kl 19:04:

3) Indslag om nobelfredsprisvinderen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (60 min Aktualitet )

a.Interview med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den danske ICAN-aktivist Alexandra Schou fra Danske Læger mod Kærnevåben. Interviewet foregik d. 11. december 2017 i Oslo i forbindelse med at vi begge var i Oslo for at fejre at den internationale græsrodsbevægelse ICANs vandt Nobels fredspris 2017. ICAN , International campaign to abolish Nuclear Weapons, på dansk  International kampagne for forbud mod atomvåben, vandt prisen for sin indsats for  art et stort flertal på 122 af FNs medlemslande d. 7. juli 2017 i FN vedtog et forbud mod produktion, brug og trussel om brug af atomvåben 
ICAN er en koalition af 468 ikke-statlige organisastioner fra 101 lande. 25 norske organisasjoner er medlemmer men kun 3 danske
– herunder Aldrig Mere Krig.
(sendes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio  10. jan 2018)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171211AlexandraSchouDa.LaegermodKaernevaaben96.htm

 

 

Kl  19:31

Hør talerne ved fakkeltoget for Nobelprisvinderen ICAN , den internationale kampagne for globalt forbud mod atomvåben 
Dialog bringer her en optagelse af talerne ved fakkeltoget til ære for Nobelprisvinderen ICAN som er navnet på den internationale 469 partnere store kampagne for et globalt forbud mod atomvåben og til støtte for at få alle lande til at ratificere og gennemføre forbuddet mod atomvåben. Fakkeltoget blev organiseret af Norges Fredsråd og foregik efter Nobelprisuddelingen om aftenen d. 10. december 2017.
Talerne eller appellerne var følgende:
Anne Marte Sundnes Skaland (tidligere daglig leder i ICAN Norge)
- og Rebecca Johnson (ICAN international)
Abid Q. Raja (fra det borgerlige parti Venstre i Norge)
Bård Vegar Solhjell (som foreslo årets fredsprisvinner og tidl minister fra SV)
Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk folkehjelp, der er ICAN-partner).
Erling Borgen (fra norske Nei til atomvåpen også ICAN-partner)
Jeremy Corbyns skyggeminister for fred og nedrustning, Fabian Hamilton fra partiet Labour i England/United Kingdom
Musikalsk innslag ved 
Åse KlevelandNosizwe, Andreas Ihlebæk, Mariama Ndure og Norsk Sykepleierforbunds trommekorps.(Kun små klip)
Konferensier: Tuva Grimsgaard (fungerende daglig leder i Norges Fredsråd)
De allerfleste taler er på engelsk, så er du advaret men talerne er værd at antrenge sig for at forstå.
(sendes i FLR-Dialog d. 10. januar 2018) Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171210NobelprisFakkeltogforICANogAvaabenforbud96.htm

 

 

Kl 20:04:

4) Aktualitet - Effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde med lokale rødder (40 min)

En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt Hør om og se et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde. 
baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing & Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (sendt i FLR-DIALOG d. 4. juli 2017)
Hør og se straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170622SayedOomOLAWI-besoeg96.htm

I akt onsdag 2 timer og 44 minutter hvortil kommer 1 minuts intro og kort outro

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 2-3 JAN 2018 for DIALOG

 

Bl.a Interview med Henrik Carlsen om arbejdet i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

 

Godt nytår alle sammen til alle lytterne og tak for jeres interesse i det gamle år.
Der bliver en ændring i 2018 sådan at nye lokale Dialog-indslag sendes om onsdagen fra kl. 18-19+ og derefter fri sendetid til kl. 21+. Om tirsdagen sendes så indtil videre mest genudsendelser fra Dialogs guldgrube heraf. Det skyldes en aktuel mandskabsmangel på Dialog på Frederikshavn Lokalradio som vi virkelig håber, bliver af kortere varighed jf. annoncering af nye radiomedarbejdere længere nede.

 

Ændringen skyldes en ny ordning for ikke-kommercielle lokalradioer med skærpede sendetidskrav krav om ufravigelig altid at sende mindst en times lokalt stof, som ret snævert defineret i bekendtgørelsen. Desuden er Dialog på Frederikshavn Lokalradio nu bundet til at sende mindst 5 timers aktualitetsstof og mindst 1 times kulturstof om ugen. Det kan dog godt være genudsendelser iblandt hvis man ikke har mandskab til altid at kunne producere tilstrækkeligt nyt stof

 
Derfor her et tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv. såkaldt public acces? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser og kun i det omfang du føler du magter?

 

 

Radioprogram for Dialog Tirsdag D. 2. JANUAR 2018 KL 18

 

Kl. 18.00-19:42 Hvad skal vi med EU 22 maj 2017  (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170522SoerenS-HolgerK-EU-hvorhen96.htm

 

Kl. 19:42-20:02 Tidligere flygtning hjælper Liberia via Genbrug i Syd (genuds)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171028intJennahKamerraSoendergaard-Liberia96.htm

 

KL 20:03-21:00 Om bipolare lidelser (genuds)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170330BipolarBehandler96.htm

 + foromtale af programmet onsdag 3. januar

 

 

 

Radioprogram for Dialog Onsdag d. 3. januar 2017

 

Kl. 18:00-19:20 Henrik Carlsen om arbejdet i Frederikshavn Ungdoms fællesråd

Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio et stort nytårsinterview med Henrik Carlsen om Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, som Henrik er formand for. Optagelsen skete d. 30. december 2017.

Henrik fortæller om FUF’s indsats i det forløbne år og især om initiativ til og medvirken i planlægningen af større projekter bl.a. på havnen i Sæby. FUF arbejder sammen med Idrætssamvirket og kommunen på at få løst det efterhånden 10-årige problem med forskelsbehandling af hallerne i de 3 gamle kommuner. Men under interviewet får vi også en drøftelse af nogles ønske om foreningsstøtte til medlemmer over 25 år, som dog får tommelen nedad, hvis det vil betyde mindre tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter og dermed især vil ramme de mest udsatte og mindstbemidlede frederikshavnere. I stedet kunne sundhedsudvalget give forebyggende tilskud til idrætsudøvelse for de over 25-årige. I det hele taget lægger Henrik Carlsen vægt på at Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ikke mindst er til og får sin berettigelse for den sociale indsat inklusive integrationsområdet.  FUF kører således nu et nyt samarbejdsprojekt ”Broen til Skolen” med ungdomsskolen, som forhåbentligt kan sprede sig til andre skoler. Her nævner Henrik også de snart mangeårige planer om at bygge et multicenter med plads til alle inklusive kommunens sundhedscenter. Og han glæder sig på FUF’s vegne til at samarbejde med det nye Kultur og fritidsudvalg med Andres Broholm som formand.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171230HenrikCarlsen-FUF96.htm

 

 

Kl. 19:02-21:09 Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs (Genuds.)

Trine Mach og Jørn Boye om ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?
Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs? Skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området - og hvem kan og skal i så fald gøre det? Vi får udviklingsekspert Trine Pertou Mach hhv. freds- og konfliktløsningsekspert Jørn Boye Nielsens bud herpå. OG det følges op af en paneldebat og debat med publikum, hvor også

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325TrinePertouMach-Fred-og-klima96.htm

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 19. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

Kl 18:00-18:33 Hør Anders Broholm om bogen "Byrådet" og brug i valgkampen.

Hør Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog ”Byrådet – magt og politik i baghaven”; samt debattere bogens begreber og  dens anvendelse af både elever og alle de borgere som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalg d 21. november.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920AndersBroholm-Byraadet96.htm

 

KL 18:33-20:06 Hør optag fra Nordlandet 2017, konferencen om landsbyudvikling

Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til landdistriktkonferencen: Nordlandet 2017 – sammen skaber vi liv på landet. Vi hører følgende oplæg: Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune – udfordringer og muligheder V/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune.

Når udviklingen kommer nede fra V/ Nils Phillips, formand for det borgerdrevne aktieselskab Röstånga Utvecklings A/B. Om udvikling af landsbyen Röstånga i Sverige på baggrund af borgernes vedholdende indsats - på dansk.
Og så om inspirerende initiativer fra landsby-ildsjælene Marianne og Ole fra Halvrimmen om genåbning af købmandsbutik,
Jakob fra Vallekilde om landsbykommunikation og Jesper og Nebo om opstart af Lørslev Cafe og Kulturhus.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920Nordland1MJentchUdfordringer-muligheder96.htm

 

KL 20:06:22:10 2. del af landsbyudviklingskonferencen med politikerne.
Dernæst om Mulighedernes Land V/ Designer og iværksætter Søren Vester, ildsjæl som flyttede fra djævleøen til Thise på Mors.

Og så endelig den Politiske debat med Søren Wormslev som ordstyrer og med deltagelse af Lars Oldager Dansk Folkeparti (O), Birgit Hansen Socialdemokratiet (A), Claus Hjulmand Liberal Alliance (I), Jytte Høyrup Venstre (V), Kirsten Husted Socialistisk Folkeparti (F), Ole Jonsson Alternativet (Å) og Peter E Nielsen Konservative (C) samt Betty Steglich-Petersen Ny Borgerlige (D)
Forkvinden for landdistriktsudvalget Mette Hardam takker for et godt møde og glædede sig forventningsfuldt til det videre arbejde med landsbyudviklingen i Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920Nordland1MJentchUdfordringer-muligheder96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 19. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:37 Nok er Nok-demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst Finn Jenne 3F, samt endelig Peter Kristensen fra SL, Socialpædgogernes landforbun . Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og ”Nok er Nok”-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170913NokerNok-demo-Frh96-.htm

 

 

Kl 18:37-18:49 Debatmøde om fred på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus.
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften ”Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 14.september 2017 med Hasse Schneidermann fmd for Fredsministerium.dk.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170914HasseS-21.09Aarhus-GentaenkNord-sikpol96.htm

 

 

Kl 18:49-19:50 Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation.
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af ”Netværk for Velfærd og Demokrati”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170912CamillaBruckner1-FN-Flygtningpol-96.htm

 

 

KL 19:50-20:16 Isabel Bramsen: Arabiske forårs ikkevolds-udfordringer .
Fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Phd-afhandling om den ikkevoldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der alligevel kunne udløse voldsdynamikker – og forskningen var med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik i forbindelse med fredshøjskolen på St Lærkegård forud for Folkemødet på Bornholm. (FLR-Dialog d.19. september 2017)
Interview d. 14. juni 2017 med Fredsforsker Isabel Bramsen. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170614IsabelBramsen-ikkevoldiArabForaar96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 12. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:39 Diana Benneweis om at være sindslidende og SINDs raad

Hør Sind-ambassadør og tidl. cirkusdirektør Diana Benneweis fortælle om at være sindslidende og hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. Optagelserne er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170906DianaBenneweis-liv-som-sindslidende96.htm

 

 

KL 19:39-20:08 Aalborg Academy of Science” &”Int. Union of Arabic Academics

Hør i Dialog om  besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen ”Aalborg Academy of Science” og en ny forening ”International Union of Arabic Academics” som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170904Talal-Al-Nadawy-Zaid96.htmn

 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 5. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:34 Paul Rode Andersen anmelder Trap Frederikshavn kommune

Dialog på Frederikshavn Lokalradio tilbyder her at høre lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen anmelde den nys udkomne egnsbeskrivelse Trap Frederikshavn kommune. Paul fortæller også hvordan bogen kan bruges lokalt i undervisningen samt i den forestående kommunale valgkamp. Men hør selv optagelsen med Paul R ode Andersen, som foregik den 3. september 2017.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170903PaulRA-Anmelder-Trap-Frh.kommune96.htm

 

 

Kl. 18:34-19:29 Fredsforsker om verdens usikkerhed i atomvåbnenes skygge

Hør freds- og konfliktforsker Jan Øberg beskrive og analysere de væsentligste sikkerhedspolitiske aktører på verdensplan og de farlige konsekvenser heraf som det ser ud d. 4. september 2017. Og især om den stadige risiko for en krig på atomvåben- forstærket af at medierne heller ikke kan få øje på faren herfor. Konfliktforskeren lægger ud med at kommentere på den amerikanske forsvarsminister James Mattis trussel mod den svenske regering, hvis den ikke makkede ret og undlod at tilslutte sig FN-traktaten om at forbyde atomvåben. Desuden om de aktuelle Aurora-øvelser, som tegner Sverige som et de-facto-medlem af NATO, hvis militærdoktrin bygger på at være parat til at bruge atomvåben som de første. Dette forhindrer derfor Sverige i at blive et fuldgyldigt medlem af NATO så længe Sverige holder fast i sit ja til FNs forbud mod atomvåben.

Jan Øberg er direktør for tænketanken og fredsforskningsinstituttet TFF i Lund.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 29. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:07 Journalisten Abdulsalam Al-Bayati fortæller om sit liv

Hør den irakiske journalist, Abdulsalam Al-Bayati, som blev nødt til at flygte til Danmark, her fortælle om sit liv som journalist i Irak, om praktik på Kanal Frederikshavn og om travlhed med at lære dansk både på sprogskolen og VUC og endelig hans fremtidsplaner om at blive journalist i Danmark, som Abdulsalam kom til efter at måtte flygte fra Irak.
Abdulsalam Al-Bayati blev interviewet  d. 24. august 2017. Abdulsalam har fået asyl i Danmark og bor nu i Frederikshavn. Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170824Abdulsalams-liv-og-planer96.htm

 

 

KL 18:07-18:53 Regionens Per Larsen om responstider, tolkning, lægemangel
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem. I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt. Optaget d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170823PerLarsenRegion-Responstider96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 22. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:14 Til åbning af Brittasius udstilling i Bangsbo Bot. Have

Dialog bringer her optagelse fra åbningen af billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have d. 19. august 2017. Vi hører først velkomst ved Preben Reinholdt formand for Bangsbo botaniske Have, så åbnede borgmester Birgit Hansen den store udstilling med langt over hundrede skulpturer placeret rundt omkring i haven, og som kan ses i haven indtil d 10. september. Til sidst takkede Agnete Brittasius de mange fremmødte for deres interesse.  Hør straks:

http://www.arnehansen.net/dialog/dialog/170819Brittasiusi50aar-BangsboBotHave96.htm

 

 

Kl 18:14-18:25 Havnearbejdere i Aarhus om afsløring af Historiens spor d 26/8

Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulpturgruppen Historiens spor af bl.a den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschøit  og som sker d. 26. august 2017 kl 9-12 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle ”Hovedløs” Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170615Havnearbejderen-Aarh-Frh96.htm

 

 

KL 18:25-18:52 Erik Christensen om Frederikshavn havns og havnearbejderes historie Arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum fortæller så i den anledning også om havnens og havnearbejdernes historie  i Frederikshavn.  Interviewet med Erik S. Christensen foregik d. 17. august 2017. Hør det straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170817ErikSChr-havnearbejdere-Frh96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 15. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:03 Agnete Brittasius udstiller i Bangsbo Botaniske Have fra d. 19/8

til 10. september .
Vi hører Agnetes sommerbrev læst op, hvoraf fremgår at den kendte billedkunstner på Raaholtvej bruger sit 50-årsjubilæum som produktiv billedkunstner til at give alle interesserede lejlighed til at nyde sine kunstværker. Udstillingen åbner den 19. september kl 13 i Bangsbo Botaniske Have med deltagelse af bl.a borgmester Birgit Hansen, og udstillingen kan nydes indtil d 10 september 2017 fortæller Agnete Brittasius i sommerbrevet. (sendes i FLR-Dialog d.15. august 2017)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170814AgneteBrittasiusUsstilleriBangsbo96.htm

 

 

KL 18:03-18:40 Fra mange års borgerkrig til skrøbelig fred i Columbia           Efter årtiers borgerkrig er der nu udsigt til fred i Columbia. Men freden er langt fra vundet. Fredsprocessen er meget skrøbelig og retssikkerheden endnu ikke garanteret. Faglige rettigheder er fortsat under voldsomt pres. Der er derfor brug for både international opmærksomhed og solidaritet. Det er en optagelse fra Enhedslistens telt på Folkemødet d. 18. juni 2017, hvor vi hører Christian Juhl og  Morten Riis med flere. Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170618Fred-i-ColumbiaJuhl-Riis96.htm

 

 

Kl 18:40-18:52 Om UNHCRs forslag til europæisk flygtningepolitik

Dialog bringer kort interview med Kasper Elgaard fra Institut for menneskerettigheder, der giver et resume af FNs flygtningeorganisation UNHCRs nye forslag til flygtningepolitik i EU. Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170618KE-om-UNHCRfly-planforEU96.htm

 

KL 18:52-19:46 Sådan kan Europa bedre beskytte og modtage flygtninge

Foredrag  herom af Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz, alle fra UNHCR – som var på engelsk, men som bringes efterfølgende af hensyn til de mange nye flygtninge i Danmark og også efterhånden de fleste yngre født i Danmark jo forstår engelsk.

UNHCR beskriver her i egne ord situationen der har fået FNs flygtningeorganisation til at lave sit eget forslag med flygtningenes tarv i fokus.                                                                              ”UNHCR’s forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet:   De seneste år har været usædvanlige i Europa, da mere end én million flygtninge og migranter har begivet sig ud på farlige rejser over Middelhavet i håb om at komme i sikkerhed i Europa. Mange europæiske lande var ikke tilstrækkelig forberedte på det store antal mennesker, der ankom, og flere steder brød kaos ud. Europa har brug for at være forberedt på at håndtere et fortsat højt antal ankomne flygtninge og migranter, og EU har derfor brug for en ny, modig og brugbar tilgang. FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har en vision for, hvordan dette kan opnås – hvordan flygtninge kan beskyttes bedre, hvordan EUs medlemsstater kan være bedre forberedt og hvordan der kan etableres et fælles asylsystem, der bygger på solidaritet og virker i praksis. Kom og hør om UNHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt” - stil spørgsmål og del dine synspunkter. Arrangementet vil foregå på engelsk.                                                                  Foredraget holdtes d 18. juni 2017. Man finder link til både den dansk- og den engelsksprogede udgave på Dialogs hjemmeside.    Hør på            http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/lyd/170618UNHCR-Refugee-policy-for-EU96.mp3

                               

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 8. AUGUST  2017 for DIALOG:

KL 18:00-18:11 Chr. Juhls ja til FN-traktaten der vil forbyde A-våben

Udviklingsordfører Christian Juhl fortæller her, hvorfor han har overdænget aviserne med læserbreve her forud for Hiroshimadagen i dag d. 6. august 2017 på 72 årsdagen for verdens første brug af atomvåben med ca en kvart million myrdede civile til følge sammen med atombomben 3 dage senere mod Nagazaki. Chr. Juhl kommer også ind på den nye FN-traktat med forbud mod atomvåben og om hvad der kan gøres for at få Danmark til at sige ja til en traktat om forbud mod Atomvåben.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170806ChrJuhlAtomvaabentruslen96.htm

KL 18:11-18:42 Hør et menneske fra ”Muslimer for Fred”

Dialog bringer her et interview med organisationen Muslimer for fred ved talsmanden Hamajo Hmeun Butt. Det foregik d. 16. juni 2017 ved Muslimer for Freds telt på Folkemødet på Bornholm. Jeg traf  Hmeun Butt i samtale med Jacob Holdt

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616Hamajo-MuslimerfFred96.htm

KL 18:42-19:24 Lykketofts svar om klimaet stillet af Jesper Theilgaard.

I Dialog hører vi nu Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden. Det er en optagelse d. 15. juni 2017 af Danmarks Naturforenings møde hvor  Jesper Theilgaard  interviewer  Lykketoft om hans tid som leder af FN’s Generalforsamling og specielt vedr. FNs verdensmål nr 13 om indsats for klimaet.

Mogens Lykketoft var fra 2015 til 2016 leder af FN’s Generalforsamling. På hans to-do liste stod bl.a. bæredygtige udviklingsmål, bekæmpelse af fattigdom og sammenhæng mellem miljø og klima. Han bliver interviewet af klimaekspert og vejr-vært Jesper Theilgaard om de mest presserende punkter på den globale dagsorden. Hvor er der plads til optimisme, og hvor bliver det mere op ad bakke? Hvordan ser den aktuelle klimadagsorden ud, og hvordan kan Danmark bidrage til at løse klimaproblemerne? Hvor skal vi lægge vores kræfter, og hvor er det omsonst?

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615FN13KlimaLykkeoft96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 1. AUGUST  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:42 Grenov: Udrejsecenter Kærshovedgård - endnu et sort kapitel.

Dialog bringer her Bedsteforældre for Asyls debatmøde om Udrejsecenter Kærshovedgård, som Stig Grenow, formand for Kristendemokraterne oplever som ”det tætteste Danmark kommer på at have en koncentrationslejr uden at være det."’Det er en optagelse d. 16. juni 2017 på Folkemødet. Stig Grenov fortæller om sit besøg og kontakt til Kærshovedgård. Vi møder også Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård. Optagelse d. 16, juni 2017 af Stig Grenov fmd for Kristendemokraterne, samt Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616BfAGrenovKaershovedg96.htm

KL 18:42-19:43 Vurdering af Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål? .

FNs verdensmål: Generelt i hus eller plads til forbedring? Dialog bringer her en debat om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål , og gør status på hvor langt vi er? Det er en optagelse fra d. 17. juni 2017.
Her følger arrangøren, Rådet for International konfliktløsnings introduktkion: Danmarks handlingsplan for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGerne) blev lanceret i marts i år, hvori Danmark beskrives som blandt de lande, der er allerbedst rustet til at bidrage til den globale realisering af målene. Handlingsplanen påpeger, at Danmark generelt er i hus i med SDGerne. I Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Verden 2030, danner verdensmålene ramme for strategien. Danmark har blandt andet prioriteret verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, og ifølge handlingsplanen anses det som et af de grundlæggende SDGer, der derfor skal gå på tværs af alle Danmarks indsatser for realisering af SDGerne. Men er vi virkelig ”generelt i hus”? Hvis man kigger på Danmarks muligheder for at fremme og leve op til SDGerne, er der så rum til forbedring? Hvordan kan Danmark bedst bidrage til at realisere verdensmålene?
Optagelse d. 17. juni 2017 af oplæg og debat med Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke og Knud Vilby, Journalist og forfatter og tidl. fmd for MS.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170617RIKO-FNmaal16-Ravnborg,Vilby-96.htm

KL 19:43 -20:40 Peter Viggo Jokobsens lange lys på dansk sikkerhedspolitik?

Dialog bringer en optagelse af et oplæg af lektor Peter Viggo Jakobsen, der sætter sit eget lange lys på Dansk sikkerhedspolitik, og kommenteres af Udenrigspolitisk Nævn. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af oplæg af Peter Viggo Mortensen med kommentarer af Mikkel Aastrup Jensen, V, Holger K. Nielsen, SF og Nikolaj Willumsen Enhedslisten.

 http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615lPeterViggoJakSikkerhedspol96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 25.  JULI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:54 Lær bedre fremmedsprogstolkning af Norge og Sverige.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?.
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616Tolkeuddannelse-IntroOgPerLarsen96.htm

Kl 18:54-19:34 Mediering mellem Espersen og Willumsen om Israel-Palæstina? Dialog bringer her et eksperiment, hvor konfliktmægler Mia Marcussen vil søge at få Søren Espersen, DF og Nicolaj Willumsen, EL til at gå i dialog om Israel-Palæstina-konflikten.

Optagelsen er fra d. 16. juni 2017 og  arrangeret af Rådet for International Konfliktløsning og Nordiske Mediatorer, som giver følgende introduktion:. I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt, udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i globale konflikter og i politiske samtaler. RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen (konfliktmægler) fra Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog, og afvikler derfor en mæglingssession med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF, og Nikolaj Villumsen, EL, til en dialog om både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil der være fælles refleksion om både indhold og proces.  Desværre begynder optagelsen  først et stykke inde i forestillingen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616DialogIsrael-Pal-MieMarc-SE&NW96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 18.  JULI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:40 Hør om et frederikshavnsk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing & Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så også selv kan se. Hør på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170622SayedOomOLAWI-besoeg96.htm

KL 18:41-19:34 Fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik .

RIKOs udenrigspolitiske gruppe præsenterer her deres projekt og anbefalinger til dansk udenrigspolitik. RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs-og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet løfter her sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end "krudt og kugler" – det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati. Hør på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616BoyeRIKO-NyDa-Sikkerhedspol96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 11.  JULI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:24 Om OCD-behandling med kognitiv terapi                                  

Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Boni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også  aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning  af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi.

Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616MaleneK.Boni-OCD-behandlingmKognitivTerapi96.htm

Kl 19:24-20:44  Om overgreb og myndighedsdiskrimination af Kvinder på flugt

Hør den erfarne og yderst kompetente Michala Bendixen fortælle om kvinder på flugt, ikke kun om overgreb på kvinder i deres sårbare situation som flygtninge, men især om hvordan kvinderne som særlig udsat flygtningegruppe hele vejen reelt på mange måder udsættes for diskrimination. Dette bl.a fordi reglerne og praksis også i Danmark ikke medtænker kvinders og mødres særlige problematikker, så kvinder i asylproceduren hyppigere erklæres utroværdige eller kun får midlertidigt ophold efter § 7.3 med 3 årsventetid for børn i hjemlandet, hvilket især mødrene går til grunde på.
- Og desuden om hvordan regeringens idelige stramninger især viser sig at ramme flest kvinder, der jo typisk medbringer færre ressourcer mht uddannelse og arbejde. Det er såvel de nedsatte ydelser men også den under debatten omtalte men ret ukendte politisk besluttede kyniske konstruktion med analfabeters placering i blindgyden dansk 1, hvilket på diskriminatorisk vis udelukker yderligere sprogundervisning og dermed også forhindrer yderligere nødvendige kvalifikationer for at få en uddannelse og i sidste ende blive danske statsborgere og opnå valgret.(Antidemokratisk)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170617MichalaBendix-KvinderpaaFlugt96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 4.7 JULI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:49 March i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN’s flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170620FlyDemoKnivholFlemmingHOlsen96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 27. JUNI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:08   Østersøen som fredens hav

Hør Hasse Schneidermann tale om Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio på Folkemødets første dag d. 15. juni 2017. Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615HasseSiBornhRadioOmfredensHav96.htm

KL 18:08-18:22 Lydbillede fra Fredsministerium.dk’s popup event på Folkemøde

Lydbillede omkring Fredsministerium.dk’s popup event  på gaden ved Cirkuspladsen i Allinge d, 15. juni 2017 med musik og sange ved Henrik Ginderskov og Bo Richardt og med Carsten Andersen som taler om Østersøen som fredens hav og Jørgen Manniche som taler med med forbipasserende om sin og vores lidende jordklode – af papmache..

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615LydbilOmkr.FredsminPopupCarstentaler96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 6. JUNI  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:39 EU-debatmøde med Holger K. Nielsen og Søren Søndergaard

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170522SoerenS-HolgerK-EU-hvorhen96.htm

KL 18:39-19:42 Og så hører vi debatten med bidrag fra tilhørerne

Som bidrog ivrigt under ledelse af journalist Hans Christensen, og  mødet kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden.
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170522SoerenS-HolgerK-EUdebat-Debat96.mp3

KL 19:42-19:54 Om fredshøjskole på Bornholm i  folkemødeugen 12-18. juni

Hasse Schneidermann inviterer  til Fredshøjskole på St. Lærkegård ved Allinge i hele Folkemødeugen fra d. 12 til d. 18. juni. Arrangør er foreningen Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170604HasseSchneidermann-Fredshoejskole96.htm

here kan man også læse programmet

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 30. MAJ 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:42 Dobbeltmoral i dansk udenrigspolitik

Vi skal nu høre om dansk udenrigspolitisk dobbeltmoral. Det er tidl. lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 på baggrund aff et læserbrev d. 7 maj

hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast

til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets ovrvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russiske nabo.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170510PaulRodeAnd.DobbMoral96.htm

Eller direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170510PaulRodeAnd.DobbMoral96.mp3

KL 18:42-18:46 Om den grænseløse empati

Hør Præsten og politikeren Ulla Sandbæk om grænseløs empati inspireret af kristendom optaget på Folkemødet d. 18. juni 2016. et klip vist optaget af Dialog hos Alternativet

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-ullaSandbaek-omEmpati96.htm

KL 18:46-18-19:02 Unge om medlemskab af Alternativet
2 unge medlemmer af Alternativet, Malene og Karen, fortæller til Dialog om at blive og være medlem af Alternativet og giver udtryk for deres holdninger. Det skete d. 19. juni 2016 på Folkemødets sidste dag

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160619Malene,Karen-Alternativet96.htm

 

KL  19:02-19:04 Folkemødesammentræf ved brandstationen.
hvor Bredsteforældre for Asyl kom trækkende med deres håbets træ syngende "Barndommens land" forbi Fredsministerium.dk's gadeevent "Nej tak til nye kampfly". OG hvor de syngende budskaber blev istemt sammen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160619BfA4Barndommens-land+Fredm.Dromte96.htm

KL 19:04-19:10 Folkemøde 16: Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ.
Vi hører her Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ til Bornholms borgmester Winnie Grosbøll den sidste dag på Folkemødet 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160619BfA-afl-traet-borgmester96.htm

KL 19:10-20:15 Dilemmaspil om vi skal gøre brug af tortur?
Dialog bringer her en optagelse af et dilemmaspil om evt. accept af tortur i det danske retssystem. Det er foreningen Levende Menneskerettigheder, som serverer dilemmaerne, for at fremme den offentlige debat herom.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618LevMenret-Dilemmaspil-omBrugAfTortur96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 23. MAJ 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:05 Prisfest i Frederikshavn kommune d. 20. april 2017

Først hører vi fra formand Anders Broholms forprang med de nominerede i  sundhedsudvalgets regi. Dernæst åbner borgmester Birgit Hansen det store sceneshow med uddeling i rækkefølge  af hhv.

frivillighedsprisen, godt gået idrætspriser en masse, 3 integrationspriser, Ung leder pris,

flere Godt gået sportspriser, sundhedspris, byrådets hæderspris, - årets kulturtalent, - årets individuelle præstation, - årets holdidrætspræstation, - årets leder.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170420PrisuddelingsfestFrhKom96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420PrisuddelingsfestFrhKom96.mp3

KL 19:05-19:24 Skal Trumps oprustningskrav diktere dansk sikkerhedspolitik?

Dialog bringer her et korrektiv til mainstreammediernes forventelige viderebringelse af og støtte til flertalspartiernes nikkedukkepolitik til NATO-topmødet d. 24. maj, der har en voldsom oprustning på

dagsordenen efter krav fra Trump. Det er Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror som bliver bedt om at begrunde, at man på onsdag d. 24. maj kl 16-18 vil lade en ”Fredsbombe ramme Immervad”.

Dialog vil gerne hermed bidrage til at vi i Danmark får en kvalificeret debat om en bæredygtig dansk sikkerheds- og fredspolitik.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170521CarstenAnd-Demo24.05modoprustn96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170521CarstenAnd-Demo24.05modoprustn96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 16. MAJ 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:25 MALERIUDSTILLING I KOKTVEDPARKEN

Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens  maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i
Frederikshavn kommune.
Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita
Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens  historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170504IngeRitaUdstiller-i-Koktvedparken96.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170504IngeRitaUdstiller-i-Koktvedparken96.MP3

KL 18:25-18:57 FREDSFORSKER OM BÆREDYGTIG FRED I SYRIEN?

Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesseret i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har kompromitteret sig mht. Syrien historisk og aktuelt. Også derfor må vi i stedet styrke FN til at indsætte hundrede til halvanden hundrede tusind mand til neutralt at afvæbne alle der har våben og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien som skal munde ud i en fredskonference med alle parter også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund… Der er ingen militær trussel mod Danmark – medmindre vi selv er med til at skabe dem

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170428JanOberg-omfredsproces96.htm

Direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170428JanOberg-omfredsproces96.mp3

                         RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 8. MAJ 2017 For DIALOG:
 
KL 18:00-18:12 PEDER WESSEL-SPEJDERE BESØGTE VENLIGBOBØRN
Dialog møder her spejdere fra Peder Wessel-gruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170502UllaHomPwesselgrHosVenligboerne96.htm
med fotos og video
 
 
KL18:13-20:08 1MAJ PÅ KNIVHOLT I FREDERIKSHAVN
Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017. Efter faneindmarch til Oskar Hansens ”Danmark for Folket” og så 7 taler af henholdsvis  Poul Erik Andersen, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne, - Christina Lykke Eriksen, Socialistisk Folkeparti, SF, - Birgit Stenbak Hansen, borgmester og socialdemokrat, Tina Kjellberg, regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne, - Henning Overgaard, forbundssekretær for 3F, Fagligt fællesforbund, - Jens Nielsen, forbundssekretær FOA, Fag og Arbejde, -  og Bjarne Laustsen folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Cai Møller LO Vendsyssel var som sædvAnligt konferencier
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170501-0RodtFlagSM96.htm
med fotos
 
KL 20:08-20:57 LITAUSKE NADIA MED RUSSISKE RØDDER FORTÆLLER
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget
d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier?
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170429Nadezda-Litauen96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 2. MAJ 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:15  DEMOKRATISK LANDSBYUDVIKLING  -  A. BRANDT

Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes

egne præmisser, som sønderborgmodellen gør ?

Dialog handler i aften om  demokratisk landsbyudvikling. Vi hører først byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune, Anders K. Brandt , EL, fortælle om sønderborgmodellen med  lokalt demokrati  og samskabelse. Det sker organisatorisk set

på basis af landsbyernes valgte "landsbyforum" og at borgerne har flertal i landdistriktsudvalget.

Mødet  blev afholdt d. 20. april 2017 og præsenteres her med arrangøren,

 Enhedslisten-Frederikshavns egne ord:

”Om muligheder for udvikling i landdistrikter. Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser ?

Med udgangspunkt i erfaringer fra Sønderborg og Porto Alegre i Brasilien, vil Anders K. Brandt give et bud på hvordan vi kommer i gang. Anders K. Brandt er Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170420AnderKBrandt-Landsbyudv.96.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420AnderKBrandt-Landsbyudv.96.mp3

KL 19:15-19:54 ENERGIPLANLÆGNING  PÅ LANDET - POUL RASK

Poul Rask fra Energikommunen Frederikshavn vil fortælle om
udvikling på landet gennem energiomlægning. Herefter debat med mange spørgsmål fra borgere som byrådsmedlemmer i Frederikshavn kommune, som tog udgangspunkt i begge oplæg

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420PoulRaskFremtidsEnergipaaLand96.mp3

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 25. APRIL 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:04 SKIBSFORLIS OMKRING VENDSYSSELS KYST

Dialog bringer her marinehistoriker Jan Hammer Larsens enestående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er marinehistoriker og -arkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget kan findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog   ved her at søge på ”skibsforlis”.  Det vil være en fordel at bladre i disse billeder samtidigt med at man hører Jan Larsens foredrag.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170402JanHLarsen-skibsforlisiVendsyssel96.htm

KL 19:04-20:35 IDEER TIL HVAD FREDSBEVÆGELSERNE KAN GØRE?

Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle. Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, Gerd Berlev, Tid til Fred, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig,  Bo Richardt fra  Fredsvagten

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325Fredsbevaeg-1-CarstenAnd.AarhMK96.htm

Her ligger lydfiler med oplæggene hver for sig så man kan selv vælge hvad man vil høre.

KL 20:35-21:23 – OG EFTERFØLGENDE DEBAT OM MULIGHEDER

. Det er en optagelse fra Fredsministerium.dk’s konference om en ny dansk udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk kurs d. 25. marts 2017

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Debat-2-mellemdeltagereogpanel96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 18. APRIL 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:24 ERIK CHRISTENSEN: FISKERIETS INDUSTRIALISERING

Dialog har den fornøjelse her at kunne bringe et enestående lysbilledforedrag om  fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt. Det er arkivleder på Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensen, som øser af sin store viden. Optagelsen skete den 31. marts 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn og hvor Erik Christensen strukturerede sit foredrag ud fra følgende 5 nødvendige faktorer for at fiskeriets udvikling: Markedet, kapitalen, politiken, arbejdskraften og teknologien. Dog begynder vi geologisk 8 millioner år forinden.

Allerede nu må det stærkt anbefales at åbne den powerpointfil der ligger sammen med lydfilen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside (http://www.arnehansen.net/dialog), på linket:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSCKattegatfiskeriogkystkultur.pptx 

og så klikke med her og se de billeder, som Erik referer til under foredraget.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170331ErikS.Chr.Fiskeri-indstrialisering96.htm

Og direkte til lydfilen fra mobilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSChr2Indstrfiskeri96.mp3

KL 19:25-19:33 NY DANSK SIKKERHEDSPOLITISK KURS?

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?

Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

Dialog bringer her Trine Pertou Mach alternative forslag til løsninger på verdens uorden. Det er en optagelse fra d. 25. marts 2017 på Fredsministerium.dks 5-års jubilæumskonference.

Det værste nu er de politiske lederes stolthed, Trumps opsigelse af aftaler som har været fundamentet siden 2. verdenskrig, og imponerende at lykkedes danske medier at fortælle at Rusland skulle være en trussel,

Lederen af den såkaldte ”frie verden” skulle have alles frihed som mål. Vi må ud af USA’s skygge

Dansk sikkerhedspolitik har ikke virket de sidste 25 år. Lederne har ikke forstået hvad verdens udfordringer er jf. klimaudfordringen.

Vores tilgang at fremme menneskerettigheder, fred sikkerhed og sameksistens og aflevere en verden der stiller vore børn bedre. Lykketoft: den altomfattende klimaudfordring bør være omdrejningspunkt for al politik. 50millioner klimaflygtninge i 2050

Grundlæggende forståelse af demokrati og politisk demokratisk kultur som en fredskultur,  hvor   pluralistiske samfund hvor mennesker selv er med til at bestemme hvordan deres verden skal udvikle sig. Den måde at tænke fred og sameksistens på bør også være definerende for vores udenrigspolitik. Så alliancer bør være nordiske og europæiske. Må helt tilbage til fodarbejdet da partipolitiske kræfter for svage.

Trine Pertou Mach er tidligere folketingsmedlem for SF og forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Hun er ivrig blogger og debattør om menneskerettigheder og nuværende bestyrelsesmedlem i Action Aid.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325TrinePertouMach-Fred-og-klima96.htm

direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSChr2Indstrfiskeri96.mp3

KL 19:33-19:50 BÆREDYGTIG SIKKERHED

Tale af Jørn Boye Nielsen fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning  i resume:

Masser bolde kastet i luften, som vi skal være med til at bestemme hvordan lander. Måske netop nu mulighed for at kunne gå ud til befolkningen og argumentere for noget andet. Bæredygtig sikkerhed hvor sikkerhed er mere end krudt og kugler det er også udviklingspolitik. Demografisk udvikling bekymrende med de mange unge frustrerede mennesker der vil søge væk.  Sikkerhedspolitik er også en massiv satsning på at løse problemerne med fattigdom og konflikter

Bæredygtig løsning på flygtningeproblematikken. Vi må lave en Marshallplan for Afrika og Mellemøsten  som bl.a. Tyskland har åbnet for at gøre sammen med Afrika. Konfliktløsningsområdet. RIKO foreslår sektion i udenrigsministeriet for en sektion og en minister for konfliktløsning Må gøre op med nedskæringen og give ressourcer til at tale med begge sider af konflikters parter og en kvalificeret indsats i FN

En fredsplan en af betingelserne for at gå i krig.

Så en stærk udbygning af Udenrigsministeriet så igen bliver i stand til at følge nedrustningsområdet og tage politiske initiativer og kunne informere Folketingets partier ordentligt.

Hvad skal fredsbevægelsen gøre? Som i 1980erne fandt vi nogle enkle møder at sige det på Atomvåbenkapløb. Nu slå på vanvittige i at verden bruger 9600 milliarder om året på oprustning  og gøre noget.

Jørn Boye Nielsen er bestyrelsesformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), som er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og Danmarks rolle i verden. Han er medforfatter af lærebogen om International Konfliktløsning.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325JoernBoyeN.HvordanFred96.mp3

KL 19:50-20:13 DEBAT MELLEM PANELDELTAGERNE

http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/170325-714-panel.JPG   

KL 20:13-20:44 - OG SÅ KONFERENCEDELTAGERNE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Debatmellemdeltagereogpanel96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 11. APRIL 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:04 MARCH FOR ET MERE MENNESKELIGT DANMARK

Dialog var til stede da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. marts 2017– igangsat af Frank Zenas

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170408FrankZenasMenneskelighedsmarchAsylcenter96.htm

KL 18:04-18:28 TALER AF FRANK ZENAS OG SHARRAFUDIN

Da den veldiciplinerede march, der endog holdt sig på fortovene af hensyn til bilisterne, så nåede frem til Fisketorvet i Frederikshavns centrum bycentrum, holdt Frank Zenas hovedtalen og så Sharrafudin kort på engelsk og Abdulsalam giver resume af begge taler på arabisk.

og det var med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjecer med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipasserende, hvoraf 9 af 10 tog imod. Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170408FrankZenastaleMenneskeligt96.mp3

KL 18:28-18:52 FUGLEPERSPEKTIV PÅ RUSLAND-NATO-FORHOLDET

Dialog bringer her et foredrag om Rusland - med Putin som et historisk produkt af vestens manglende samarbejdsvilje. Vi hører Ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsen cand. mag i historie og idehistorie.

Optagelsen er fra Fredsministerium.dk s konference: Dialog om den nye verdens-u-orden, som blev afholdt d. 25. marts 2017. Vi hører også oplæg fra den eneste disponible af de inviterede forsvars og sikkerhedspolitiske ordfører, Nikololaj Villumsen fra Enhedslisten.

De øvrige oplæg af hhv. Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325FMJensJoeregenNielsenRusland96.htm

KL 18:52-19:08 OM DANMARKSSIKKERHEDSPOLITIK

Vi hører også oplæg fra den eneste disponible af de inviterede forsvars og sikkerhedspolitiske ordfører, Nikololaj Villumsen fra Enhedslisten.

De øvrige oplæg af hhv. Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Fredsm2NikolajVillumsen96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 4. APRIL 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:58 OM BIPOLÆRE LIDELSER

Hør i  Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Optagelsen af oplæggene skete d. 30. marts 2017 på Frederikshavn Bibliotek på møde arrangeret af Depressionsforeningen på  World Bipolar Day. Tovholderen Lise Juel Lauritsen  fra Depressionsforeningen byder velkommen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170330BipolarBehandler96.htm

KL 18:58-19:13 VANDRING FOR MEDMENNESKELIGEHD                          Hør Dialog-interview med Arendse Jacobi, initiativtager til vandring for medmenneskelighed på palmesøndag d. 9. april kl 13. fra Shellhuset, Farimagsgade 23, og til Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen vil der være taler af Leif Bork Hansen, Bent Melchior og den tidligere flygtning Mozhdeh Ghasemiyani, som nu som klinisk psykolog arbejder med traumatiserede flygtninge som ansat hos Læger uden Grænser. Og der er musik ved guitaristerne Nour Amora og Simon Ask som vil understrege temaet medmenneskelighed.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170403ArendseJacobi-Medmenneskelighedsvandring96.htm

 

KL 19:13-20:06 PACIFISTEN HENNING SØRENSEN OM 85-ÅRS LIV

I Dialog på Frederikshavn Lokalradio hører vi her pacifisten, afholdsmanden, republikaneren, grundtvigianeren, socialisten og foredragsholderen og læserbrevsskribenten Henning Sørensen fortælle om sit liv i anledning af sin 85-års fødselsdag d. 14. april.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170401HenningSoerensen-85aar96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.28. MARTS 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:10 INTEGRATIONSRÅDET I FREDERIKSHAVN I DIALOG

Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af ” Hele Verden i Frederikshavn” hvert efterår. Integrationsrådets repræsentanter er Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og rådet for etniske minoriteter på landsplan samt endelig Anders Ferløv Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Interviewet blev optaget d. 17. marts 2017. Vi hører først om integrationsrådet som sådan  og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. 

Dialogens 2. del  kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var  for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede  arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet  med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.

Man kan straks høre indslaget på Dialogs netside:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170317Integrationsraad-bahramNormaAnders96.htm

og direkte til lydfilerne:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170317Integrationsraad-bahramNormaAnders96.MP3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170317Integrationsraad2-jobs,synlighed,96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.21. MARTS 2017 For DIALOG:

KL 18:00- 18:08 AFVISTE AFGHANSKE ASYLSØGER-BØRN BERETTER

Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.

Interviewet  med børnene, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn d. 14. marts 2017 i  samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170314Afgh.boernNegativ96.htm

Direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170314Afgh.boernNegativ96.mp3

KL 18:08-18:34 ASYLMODTAGER SØGER HELTIDSJOB - MINDST OP PÅ 225 TIMER

Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer , som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170315ShadiTotanji-80timer96.htm

Direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170315ShadiTotanji-80timer96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 14. MARTS 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:22 HOLLANSK INDVANDRES PERSPEKTIV PÅ DANMARK

Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170202int.hollandskeEdwinMan96.htm

OG DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170202int.hollandskeEdwinMan96.mp3

KL 18:22-18:51 HISTORIEN OM BEVÆGELSEN FOR ”ET ANSTÆNDIGT DANMARK”

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark som tog sin begyndelse i 2005 med præsteinitiativets  juleprædiken-aktion på initiativ af

blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder, som her vil fortælle historien. De 2 andre præster der i sin tid var med i juleprædiken-aktionen under overskriften: "Der er stadig ikke plads i

herberget" foranlediget af regeringen Foghs meget stramme flygtningepolitik, var Helle Myken og Knud Erik Lægsgaard. Vi hører om opstarten til "ET anstændigt Danmark" med møde på Brandbjerg højskole sammen

med engagerede læger og psykologer hvor også deltog mange andre mennesker engageret i at

hjælpe flygtninge eller som ønskede at være med i en organiseret modstand. Et Anstændigt Danmark ville være et holdningspåvirkende fællesskab og afholdt således 2 årlige stormøder på Brandbjerg Højskole

med fremragende foredragsholdere med efterfølgende livlige og konstruktive debatter. Senere foregik også møder andre steder og i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme, og  som der

bliver lagt links til på Dialogs netside. Men Et Anstændigt Danmark deltog også i aktioner og underskriftsindsamlinger og mailbaseret nyhedskommunikation.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170209BodilHindsholm-EtAnstaendigtDK96.htm

Direkte til  lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170209BodilHindsholm-EtAnstaendigtDK96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 7. MARTS 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:44 GENERALFORSAMLING I VENLIGBOERNE FR-HAVN

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal.

Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170302Venligbogenfors96.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170302Venligbogenfors96.mp3 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 28. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:45  Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn

Vi skal nu høre kurdiske Zardasht  bistået af Wahda fortælle om oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation  til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newroz-fest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for  Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret – ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker. Interviewet blev optaget d. 25. februar 2017

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170225Zardasht1-Dansk-kurdiskForening96.htm

hvor man kan vælge hvilke af de 4 separate lydfiler med gult man vil høre

KL 18:45-20:35  65-årige Holger Terp om www.Fredsakademiet.dk

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Holger Terp en rigtig fredsnørd. Holger Terp er bibliotekaruddannet og siden 2000 som frivillig også webmaster og redaktør på internetportalen Fredsakademiet.dk.  Fredsakademiet.dk er primært en webportal over fredsbevægelsesens historie inkl. Freds- og protestsange og musik. Men har også som intention at levere baggrundsoplysninger til aktuelle internationale konflikter og man finder materiale om fredsforskningen og dens begreber og teorier om ikkevoldelige konfliktløsninger og opbygning af fredsstrukturer  der kan forebygge eller behandle konflikter i opløbet så vi undgår at de udvikler sig destruktivt i vold og krig.

Bag webportalen står der også en forening, Fredsakademiet, der som andre fredsforeninger gerne ser nye medlemmer.

Anledningen til interviewet d. 18. februar 2017 er at Holger der er født på skuddagen d. 29 februar 1952 og således formelt kun har oplevet 16 fødselsdage, men altså 65 år, hvilket Holger vil fejre i stilhed d. 28 februar. Interviewet vil på Dialogs netradioside være opdelt i 5 dele, så der lige er mulighed for at trække vejret indimellem. Hver af de 5 dele vil få en passende overskrift.

Del 1 indledes med en samlet indholdsoversigt og så bl.a om hvordan Holger blev motiveret af vietnamkrigen til at blive totalmilitærnægter og om fredsforskningen aktuelt vanskelige vilkår.

Del 2 handler bl.a. om eksempler på hvad man kan finde frem til inde i fredsakademiet.dk samt om hvilke kilder der overhovedet eksisterer om konflikter og fredssagen op igennem tiden og der nævnes bl.a archive.org/  .

Del 3 handler bl.a om Holger Terps egen netbog ”Ny dansk historisk bibliografi” som er ført helt frem til i dag og om Holgers bog om de skadelige miljøpåvirkninger fra produktionen af atomvåben, som bygger på hans granskning af hidtil upublicerede kilder som Holger selv har findet i de amerikanske arkiver.  Og i forlængelse af at Fredsakademiet.dk indeholder unike kilder så diskuteres hvordan disse  sikres mod  destruktion igennem hacherangreb.

Del 4 behandler bl.a. hvem der bruger fredsakademiet.dk, om freds- og protestsangene og -musikken på netsiden, og om det aktuelle behov for fredspædagogik og fredsundervisning og mulighederne for lærere og andre interesserede at skaffe sig adgang til fredsbevægelsers og gruppers stadig ikke digitaliserede tidskrifter, som er nødvendigt fordi historikerne stort set har ignoreret fredsbevægelsers indsats f. eks også i hjælpearbejde under og efter krige, og vi bliver henvist til Holger Terp: ”Fred på tryk” fra 1990, der som ikke degitaliseret må skaffes på biblioteket, mens linket ”Peace in print” på fredsakademiet.dk’s forside åbner til Holgers senere bibliografi over den internationale fredsbevægelse. Endelig får vi kontaktmuligheder til Holger for at få personlig vejledning.

Del 5 handler bl.a. om webportalens troværdighed og alsidighed og om hvordan Holger Terp går til værks i sin forskning i arkiver mv. og har tilføjet kommentarer om konkrete kildematerialers brugbarhed og begrænsninger. Endelig nævner Holger Terp afslutningsvis at der altid er 2 indgange til materialet, den hierarkiske struktur i linksene og søgemaskinen.

Her kommer så til slut en hyldest til Holger Terps livslange oplysningsarbejde for fredssagen. Denne fortrængte kamp for vores fortsatte eksistens på denne jord, ikke bare som anstændige mennesker, men i det hele taget på grund af, at militaristiske politikeres oprustningsleg med medfølgende oppustede fjendebilleder og øgede internationale spændinger til følge - også øger risikoen for udløsning af en atomkrig både tilsigtet og utilsigtet, enten ved menneskelige eller tekniske fejl. Denne nu snart 90-årige familiesammenførte amerikanske naturvidenskabsmand og mangeårige fredsaktivist i den internationale Pugwashbevægelse af ansvarlige forskere, som er blevet belønnet med Nobels fredspris, får det sidste ord Og alt sammen  på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170218HolgerterpFredsakademiet.dk-1-96.htm

hvor man herinde kan vælge hvilke af de 6 separate lydfiler med gult inklusive John Scales Avery man vil høre.

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 21. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:21 SAYEDS FOREDRAG OM HJÆLP TIL AFGHANISTAN

På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i.

Sayed tog udgangspunkt i de billeder fra deltagelse i udlevering af genbrugstingene indsamlet  bl.a på frederikshavnske skoler.

Frh. Multietniske Forenings møde foregik d. 11. februar 2017.

Sayed fortalte at samarbejdet blev påbegyndt i 2011 med sending af den første container af i alt 7 containere med relevant og renoveret genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede. Formålet med hjælpearbejdet er at afhjælpe social nød og fremme den sociale udvikling på både kort og længere sigt - især igennem støtte til forbedret uddannelse og sundhed, samt hertil støtte til civilsamfundsorganisationer som OLAWI. Samarbejdet bygger også hjælp til selvhjælp, så uddelingen af udstyr sker på baggrund af en kontrakt om relevante modydelser som f.eks. modydelser for hospitalsudstyr på betingelse af krav om uddannelse i brug heraf og for skoleudstyr f.eks. med krav om indtag af ubemidledes børn. Således rejser Sayed hver gang til Herat for at deltage i åbningen af containere og udleveringen og sammen med OLAWI at iagttage hvordan tidligere udleveret udstyr til en institution er blevet brugt og vedligeholdt, sådan som det dokumenteres igennem billederne og videoer på powerpointfilen http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/170211SayedsAfghanProjektPraesentation.pptx

Frederikshavn Multietniske Forening står for projektet, der takket være støtte fra Genbrug til Syd kan sende brugt udstyr til Herat, hvor vi altså samarbejder med den lokale NGO OLAWI om uddeling og forvaltning af udstyret så det kommer de mest trængende og udviklingen til gode.

Som del af Genbrug til Syd-udviklingsprojektet, så indgår oplysningsarbejde i Danmark og især i det danske lokalsamfund, hvor nordpartneren er forankret.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170211SayedOomGTS-OLAWIProjekt96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170211SayedOomGTS-OLAWIProjekt96.mp3

KL 18:21-18:44 SAYED SVARER PÅ SPØRGSMÅL FRA DE FREMMØDTE

spørgelystne tilhørere.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170211Sayedsvarer2omGTS-Olawi-projekt96.mp3

Frederikshavn Multietniske Forening vil gerne tilbyde en videreudbygget udgave af Sayeds lysbilledforedrag til alle skoler, institutioner, foreninger og arbejdspladser i Frederikshavn kommune, men også gerne i nabokommunerne og til hvem der ellers melder sig. Interesserede er velkomne til at henvende sig til Sayed Olawi på mobil 53574065 eller til mailadressen sayedolawi@yahoo.dk  eller evt. Arne Hansen mobil 30420818 eller post@arnehansen.net

KL 18:44-18:55 FREDSMINISTERIUMS DEMO MOD INDKØB AF KAMPFLY

Dialog bringer her optagelser af Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet på Bornholm d. 18. juni 2016 hvor vi først hører Jørn Andersen fra kampagnen ”Nej tak til nye kampfly”, dernæst råbes fredsrap og endelig taler Helge Ratzer fra Tribunalforeningen

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618-FredsdemoPaaFolkem96.htm 

her er også lagt billeder og Direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-FredsdemoPaaFolkem96.mp3

KL 18:55-19:55 DEBAT OM NY DANSK UDVIKLINGSPOLITIK?

Lidt, men godt? Dialog bringer optagelse fra Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om ny dansk udviklingspolitik Her en introduktion med Mellemfolkeligt Samvirkes egne ord:”Danmark skal have ny udviklingspolitik, og Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast lørdag på Folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu og hør hvad politikere, virksomheder og NGO’er mener, vi skal satse på fremover.”                         Mødet foregik d. 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm med følgende deltagere:Marcus Knuth, Udlændinge- og integrationsordfører, Venstre. Ulla Sandbæk, Udviklings- og kirkeordfører, Alternativet. Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618-ulandshj-MSmoede96..htm

Direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-ulandshj-MSmoede96..mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 14. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:47 DEBATMØDE OM DANMARKSKANONEN

Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed,  Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og  Lighed for loven
Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til  mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her en  paneldebat  og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved  - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde – direktør for MARCOD, Jacob Risgaard  - marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Bibliotekschef  Anette Ravnholt byder velkommen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170206Danmarkskanon1-96.htm

KL 19:47- 20:13 BARE HJEMLØSE PÅ FOLKEMØDET OG INTERVIEW

Dialog interviewer på Folkemødet Topper som aktionerer som  nøgen  i en gadeaktion. Det sker d. 18.. juni 2016  og snakker så  også dagen efter med Steen Rosenkvist, formand  for SAND, de hjemløses

landsorganisation.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618HjemloeseGadeaktion96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 7. februar 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:17 MØDE OM LOKAL HJÆLP TIL AFGHANISTAN d. 11/2

Alle der er interesseret i at høre om opbygningen af et succesfuldt udviklingsprojekt er velkommen til et Lysbilledforedrag om lokal frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan på lørdag d. 11. februar kl 10 i Skolegade 8 i Frederikshavn.

Vi  byder  på kaffe/te, rundstykker. Og herunder vil Sayed Olawi så vise lysbilleder fra sit powerpointshow som er lavet på baggrund af hans rejser på vegne af Frederikshavn Multietniske Forening til samarbejdsorganisationen i syd, OLAWI. Med udgangspunkt i lysbillederne vil Sayed fortælle om hvordan og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvorfor det er blevet en succes

Herunder er der også lejlighed til at stille spørgsmål til Sayed og Zahra Olawi.

Mødet er indkaldt af  Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd. Efter mødet om Afghanistanprojektet afholder Frederikshavn Multietniske Forening generalforsamling. Interesserede i at være med til at støtte projektet og foreningen er velkomne til at  indmelde sig forinden, skriver Sayed Olawi 53574065 og Arne Hansen mobil 30420818.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170203SayedOmMoede11.02OmAghanHjaelp96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170203SayedOmMoede11.02OmAghanHjaelp96.mp3

KL 18:17-18:44 ANNEMARIE HELGER OG PETER LARSEN GØGLER FRED

PÅ FOLKEMØDET og Jørn Andersen afslutter med peptalk om jagerfly.
Vi hører lydsiden af Annemarie Helger og Peter Larsens optræden på Cirkuspladsen - dog ikke på den store scene, men spontant midt imellem partiteltene, hvor de dog alligevel trak dagens største publikum, men som man straks kan høre desværre også var det mest støjende. Men alligevel bringes nogle klip her. NB:Det kan derfor anbefales lyttere der er på nettet, i stedet eller bagefter at gå ind på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside Www.Arnehansen.net/dialog  under "Annemarie Helger og Peter Larsen på Cirkuspladsen" klikke på videooptagelserne der

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160616Helger+LarsenCirkuspl96.htm

Direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160616HelgerLarsenCirkuspl96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 31. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:13 STYRK SKOLEN- SEMINAR 9/2 I FREDERIKSHAVN

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker .
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, og som Mette løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio.

 Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker.

 En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvordan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis. " Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug,lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen. Mette er født og opvokset i Frederikshavn. Hele invitationen til seminaret kan læses på Dialogs hjemmeside:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170128MetteM.Ledertoug-StyrkSkolenOpl96.htm

Og direkte til lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170128MetteM.Ledertoug-StyrkSkolenOpl96.mp3 

KL 18:13-18:33 METTE MARIE LEDERTOUG SVARER PÅ SPØRGSMÅL

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170128MetteLedertoug-StyrkSkolen-Interv96.mp3

KL 18:33-19:10UDREJSECENTRE – ASYLSØGERE ENDER BAG TREMMER Udrejsecentre – når man søger asyl og ender bag tremmerDet er overskriften på et debatmøde på Folkemødet på Bornholm, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til stede og optog.  Vi bruger lige Arrangøren Bedsteforældre for Asyl og Trampolinhusets introduktion:

Det er en menneskeret at søge om asyl, men får man et afslag, risikerer man at komme bag lås og slå. De afviste asylansøgere i Danmark frihedsberøves som kriminelle i lukkede fængsler eller indsættes på et af landets to udrejsecentre, hvoraf det ene er et nedlagt fængsel. Regeringen kalder det ”motivationsfremmende foranstaltninger”. Det tidligere fængsel Kærshovedgård, 13 km fra Ikast, skal huse op mod 600 personer, til trods for det er bygget til at huse mellem 60-229 fanger. Trampolinhuset sætter fokus på de forhold man som afvist asylansøger bliver mødt med i dagens Danmark. Kom forbi og mød 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime. Han har boet i 5 år på asylcenter Kongelunden på Amager, men brødrene har nu fået endeligt afslag på deres asylansøgning, hvorfor de er blevet sendt til udrejsecenter Kærshovedgård. Deres fremtid er derfor i et fængsel, fordi de formentlig ikke bliver sendt tilbage til Iran, da landet ikke modtager tvangshjemsendte.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-Afvist-fly-fanger-TrampBfA96.htm

OG DIREKTE TIL LYDFILEN:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-Afvist-fly-fanger-TrampBfA96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 24. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:22 FOTOS AF SCANDINAVIAN STAR I FREDERIKSHAVN?

Frederikshavnske fotos af Scandinavian Star EFTERLYSES? .

"Kære gode radio.Scandinavian Stars Danske Støtteforening efterlyser fotos eller videoklip, fra den 30 marts til den 6 april 1990 Hvor Scandinavian Star lå i Frederikshavn, samt bileder fra DANO Linjens kaj i Frederikshavn samt kontor, ligeledes fra 1989-1990. Ville i være søde at efterlyse, så vil det gøre os meget glade. Hilsner Mike Axdal, Overlevende og pårørende." Det var udgangspunktet for Mike Axdals korte gennemgang af sagen som han ser den, centralt placeret. (sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 24. januar 2017)

Interview d. 12. januar 2017 med Mike Axdal, Overlevende og pårørende fra Scandinavian Star-(mord)branden. (20:55)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170112MikeAxdalFotoldok-ScandinavianStarMordbrand96.htm 

Til lydfil direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170112MikeAxdalFotoldok-ScandinavianStarMordbrand96.mp3

KL 18:22-19:27 SKULLE DK STØTTE ATOMNEDRUSTNING OG MISSILSKJOLD?

Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL:

Dialog-redaktøren er glad for at kunne bringe denne autentiske optagelse af en rimelig seriøs politisk debat i Folketingets udenrigsudvalg, som giver lytterne mulighed for at vurdere, hvor partierne står med deres forskellige perspektiver på verden og dansk sikkerhedspolitik i forhold hertil. Det er på et yderst væsentligt sikkerhedspolitisk område, da det drejer sig om en stående trussel, som på et splitsekund kan bringe menneskehedens overlevelse i fare enten igennem en utilsigtet hændelse som vi så i den danske film ”Manden der reddede verden” eller igennem kyniske militaristisk tænkende ukyndige men magtfulde politikeres uigennemtænkte destruktive handlinger med skabelse af fjendebilleder med en voldsspiral til følge med brug af atomvåbenangreb som den ultimative vold mod menneskeheden.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170119samr%C3%A5domReg.nejTil-FN-Anedrust-reso-Juhl96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170119samr%C3%A5domReg.nejTil-FN-Anedrust-reso-Juhl96.mp3

Desuden en efterfølgende kommentar af Arne Hansen om specielt det såkaldte atommissilskjoldets mulige janusansigt: Hvorfor er et missilforsvar, som det Danmark har tilsluttet sig, så usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende, at det øger øge risikoen for atomkrig?

Det spøgsmål kan besvares ved at vi anskuer USA's opbygning af et missilforsvar upartisk ovenfra i et fugleperspektiv. Så bliver man nemlig nødt til at spørge om, hvordan et missilforsvar kan blive opfattet  af alle de, der står udenfor? Det gives der et svar på:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170123ah-komm.om-missilskjolds-virkninger96.mp3

KL 19:27-19:57 ER GOD ONLINE-DEBAT MEDIERNES ANSVAR?

Dette spørgsmål stilles til et panel med dagbladenes online-redakører ledet af journalist Aydin Soei, som ordstyrer og med spørgsmål fra teltet på Folkemødet d. 17. juni 2016 på et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, her får lov at lægge ud:

Nyheder bliver delt, kommenteret og debatteret som aldrig før på facebook og på nettet. Der er blevet meget kortere fra den almindelige dansker til beslutningstagerne, og alle kan ytre sig uden en godkendelse fra fx en debatredaktør. Det fremhæves ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men samtidig beskyldes tonen i debatten ofte for at være for hård, nedladende og polariserende. Særligt debatter om ligestilling og flygtninge og indvandrere lader til at trække fronterne op. Men hvor går grænsen for, hvad vi skal tillade i den demokratiske debat online? Hvilke konsekvenser kan en hård og polariserende debattone have for lysten til at deltage i debatten og for sammenhængskraften i samfundet? Og hvilket ansvar har medierne for at sikre en konstruktiv debat? Vi spørger til mediernes eget syn på deres rolle i den online debat. Mediernes indlæg suppleres af indspark fra eksperter.

Optagelse d. 17. juni 2016 med paneldeltagerne Simon Fancony, sociale medie redaktør, Politiken. Rasmus Rendsvig, PhD fellow, Center for Information og boblestudier Københavns Universitet.. Thomas Harder, Redaktionschef Nationen, Ekstra Bladet. Kasper Krogh, Indlandsredaktør, Berlingske. Troels Behrendt Jørgensen, Medredaktør, Information. Maria Ventegodt Liisberg, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Og med journalist Aydin Soei, som ordstyrer

 http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617Redigering-af-Hatespeak-onlineA.SuieIMR96.htm

DIREKTE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617Redigering-af-Hatespeak-onlineA.SuieIMR96.mp3

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

HVORDAN HØRER MAN UDSENDELSERNE:

Frederikshavn (og nordnordvest): 106,6 MHz (TDC Frederikshavn & Strandby: 94,9)

Sæby: 97,4 (fællesantenne: 91,5)                                                                                                 

Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz                                                                                            

Skagen Antennelaug 88,2 MHz.                                                                                                       

Det øvrige Vendsyssel mod syd og vest indtil ca. Tylstrup på 103,5 MHz

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 17. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:27 TIL ÅBENT HUS PÅ FRH. GYMNASIUM OG HF

Dialog på Frederikshavn Lokalradio inviterer med til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus afholdt d. 10. januar 2017. Vi hører først rektor Inge Carle’ byde velkommen og gymnasiets kor, Kammerpigerne, ved Birgit Munch.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170110Gym-aabenthus1-Carle+Kammerpiger192st.htm

og direkte til lydfilen med smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110Gym-aabenthus1-Carle+Kammerpiger192st.mp3

KL 18:13-19:27 GYMNASIETS OG HFS NYE STRUKTUR OG MED I UNDERVISNING

Herefter tager fagligheden over med præsentationen af gymnasiets opbygning med den nye struktur og nye valgmuligher. Og der bliver fremvist eksempler på undervisning i fagene tysk, bioteknologi og dansk. Og det gøres af rektor og lærere som følger:.

Inge Carle' giver et overblik over gymnasiet og HFs indhold og kravene hertil og forskelle i sigtet - med vægt på nye struktur. (8:35)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhGym+HFAabHus2-Carle-Gym+HFkrav96.mp3

Vicerektor Steffen Christensen gennemgår specielt gymnasiets valgmuligheder i den nye struktur fra august 2017 (18:07)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus3SteffenCGym.struktur96.mp3

Bemærk at den skematiske oversigt som Steffen Christensen referer til under sin grundige gennemgang også kan åbnes via linket: http://www.frhavn-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/Studieretningsfolder_2017.pdf

, så man selv kan følge med på skemaet mens Steffen fortæller

Bente Baymler fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i tysk. (15:05)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabhus4-Tysk-BenteB%C3%BCmler96.mp3

Rune Harbo fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i faget bioteknologi. (17:13)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus5-BioteknologiRuneHarboLehmann96.mp3

Inge Lise Jensen fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i faget dansk (17:13)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus6-Dansk-IngeLiseJensen96.mp3

KL 19:27-19:53 ER REGERINGEN MODSTANDER AF ATOMVÅBEN-NEDRUSTNING?

Det spørger folketingsmedlem Chr. Juhl om i sin pressemeddelelse forud for, at han har kaldt udenrigsministeren i samråd på torsdag d.19. januar kl 12, for at forklare hvorfor regeringen har stemt imod en FN-resolution om et globalt forbud imod kernevåben, som skal forhandles på plads på konference til marts. Dialog prøver at finde ud af hvorfor Christain Juhl som en af de få synes at atomnedrustning er en væsentligt udfordring for os alle.

Interview d. 17. januar 2017 med Chr. Juhl, Enhedslisten udviklingspolitiske ordfører om arbejdet for atomnedrustning. (25:52)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170116ChrJuhlAtomnedrustning96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170116ChrJuhlAtomnedrustning96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.  10. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00- 19:53 ALDRIG MERE KRIGS 90-ÅRS JUBILÆUM.

Tag med Dialog til Reception i anledning af den pacifistiske forening, Aldrig mere Krigs 90 års jubilæum. Det foregik den 17. oktober 2016 på Den Internationale Højskole i Helsingør.
Vi hører Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen,
hvorefter René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.
Så synger og spiller fredstroubadouren Jørgen Ginderskov sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?
Aldrig mere Krigs og fredsbevægelsens historie bliver så skildret af Henning Sørensen, pensioneret skraldemand og forfatter til bogen Krudt Uden Kugler.
Så hører vi et lille foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold holdt af Jørn Boye Nielsen, formand for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning.
Vi hører en videohilsen fra Christian Juhl, den udviklingspolitiske ordfører for Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning,
samt Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International.
”Imagine” – skolens multietniske engelsksprogede elevkor underholder med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder.
Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere!
Henning Sørensen læser et digtet ”Om Ungdom” fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen
Så uddeler Tom Paamand Aldrig Mere Krigs Fredsrose til Discount Drama-skuespillerne Anne Marie Helger & Peter Larsen,
hvorefter Peter Larsen holder en længere veloplagt og langtfra tandløs takketale på sin vanlige festlige facon.
Og som afslutning på Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum foreslår mødeleder og formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Paamand, at afslutte mindedagen med Kringsat af fjender som fællessang.

Interesserede kan straks høre hele udsendelsen her

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161017AMK90aar1IntroLauenbjerg96.htm

hvor man frit kan vælge imellem hvilke af de 12 indslag,  som udsendelsen her er opdelt i,  man vil høre.

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 3. JANUAR 2017 For DIALOG:

 KL 18:00- 19:25 TRAB OM AT VÆRE ALKOHOLIKER OG KOMME FRI
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervrå, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161029NielsChrTrab-Alkoholiker96.htm

DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161029NielsChrTrab-Alkoholiker96.mp3

KL 19:25-20:10 KREATIV AKTIONISME – HVAD ER DET?

og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? . - læring fra globale protestbevægelser.

Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå. De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vi vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter"

Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617MS-KreativeikkevoldsDir.Aktion96.htm

Direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617MS-KreativeikkevoldsDir.Aktion96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 27. DECEMBER 2016 for DIALOG:

KL 18:00-18:41 FFI’S  FODBOLDSUCCES  MED FLYGTNINGEBØRN.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI’s succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016. Vi lægger ud med Steen Jensen, der også er formand for Folkeoplysningsudvalget

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161124Steen,Jens-FFI-asylungefodbold96.htm

KL 18:41-19:42 DANMARKS INDSATS I NÆROMRÅDERNE?

Indsatsen i nærområderne – hvad kan og skal Danmark? I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats. Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder.”

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617IMR-Naeromraaderne96.htm

Eller direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617IMR-Naeromraaderne96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 20. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

KL 18:00-18:26 TRAP: FREDERIKSHAVN, LÆSØ OG HJØRRING KOMM.

Til lancering af 1. bind af Trap Danmarks 6. udgave om Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner

Og som foregik hos PixlArt i Østervrå d. 9. november 2016. Efter præsentationen af Traps 6 udgave som også har en digital udgave så man på interessante historiske og kulturelle lokaliteter kan gå på Trap med sin mobil og læse om stedet hvor man netop er, så bliver bind anmeldt af repræsentanter fra de 3 kommuner der er med i det nys udkomne 1. bind, som også kan være en glimrende julegaveide

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161109Trap6-PixlAartOevraa96.htm

KL 18:27-21 RIKO-KONFERENCEN BÆREDYGTIG SIKKERHED

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKOs) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement, som fandt sted på Christiansborg d. 7. december kl. 13-16.30. Konferencen kaster lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, giver konferencen nye indsigter og lægger op til debat og diskussion om international konfliktløsning.
Vi høre først René Gade, fredsordfører Alternativet, byde velkommen. Ordstyrer Jørn Boye Nielsen RIKO begrunder konferencen og giver ordet til

særlig repræsentant for FN's generalsekretær Ellen Margrethe Løj, som fortæller om sine erfaringer fra arbejdet i FN med fredsopbygning og fredsbevaring i Liberia og Sydsudan.
Dernæst gennemgår Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen FN's fredsoperationer - reformer, udfordringer og muligheder.

Og så Flotilleadmiral Torben Mikkelsen om indsatsen for at uskadeliggøre kemiske våben i Syrien og Libyen.
Så hører vi oplæg fra politikerne Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K samt Rene Gade Alternativet og deres svar på spørgsmål fra salen.

Herefter endnu en ekspertrunde om fremtidig bæredygtig sikkerhedspolitik, som starter med Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC), Ole Wævers foredrag over emnet, NATO-Rusland – hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig?

Og så følger Dansk Flygtningehjælps Line Brylle om lokal fredsopbygning og nævner, at det havde været 60 gange billigere at forstå og afværge væbnede konflikter.

Endelig holder Seniorforsker ved DIIS, Lars Engberg-Pedersen, oplæg om mulighederne for dansk bidrag til bæredygtig udvikling bl.a. med henvisning til FNs nylige 17 bæredygtighedsmål.

Og så igen kommentarer fra politikerne Maria Krarup, Henrik Dahl, Carsten Jarlov, Eva Flyvholm og Rene Gade, efterfulgt af tilhørernes kommentarer og spørgsmål samt politikernes og sikkerheds- og fredseksperternes afsluttende bemærkninger.
Endelig hører vi Maria Stage, bestyrelsesmedlem i den arrangerende organisation, RIKO, Rådet for international konfliktløsning, komme med nogle afsluttende bemærkninger.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161207RIKO1IndlReneG,JoernBoye-Fordi96.htm

Her kan man finde og evt. udvælge blandt de i alt 13 separate lydfiler

Del og link gerne

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 13. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

KL 18:00- 18:13 JULEGAVEIDE: ”DET LITTERÆRE FREDERIKSHAVN”

”Det litterære Frederikshavn” ja du læste rigtig. Det er nemlig titlen på en splinterny bog, ” Det litterære Frederikshavn – byens forfattere og fortællinger igennem 200 år” skrevet af de 2 frederikshavnere historikeren og arkivleder Erik S. Christensen og litteraturhistoriker og uddannelsesleder Lars Christian Mikaelsen. Og optagelsen her er så fra receptionen d. 6. december 2016 på Frederikshavn Bibliotek, hvor vi først hører bibliotekar Pernille Lisborg byde velkommen, hvorefter forfatterne giver en mundsmag på hidtil ukendte historier og anekdoter, som deres bog indeholder.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161206ErikSChr+LarsMikaelsen-Litt.Frhavn96.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161206ErikSChr+LarsMikaelsen-Litt.Frhavn96.mp3

KL 18:14   FREDERIKSHAVN UNGEBYRÅDS DEBUT D. 23. NOVEMBER 2016

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161123Frh.Ungebyraad-1Intro96.htm

KL 18:14-18:27 HVEM ER DE FREMMMØDTE MEDLEMMER?

Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Det var følgende ungebyrådsmedlemmer: Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frederikshavn gymnasium og HF,

Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frederikshavn Gymnasium og HF, Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler, Bangsbostrand Skole og Ungdomsskolen, Christian Thomsen, Bangsbostrand skole, og Freja Nørgaard Bruun, Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, og Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Frh.Ungebyraad-1Intro96.mp3

KL 18:27-19:00 UNGEBYRÅDET DISKUTERER FORSLAG TIL BYRÅDET

Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad-2gruppedisk96.MP3

KL 19:00-19:13 FREMLÆG AF DE 2 GRUPPERS SPØRGSMÅL I PLENUM

Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på aylcentret.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungdomsbyraad-Forsla-t-byraad96.MP3

KL 19:13-19:29 INTERVIEW MED 4 REPRÆSENTANTER FOR UNGEBYRÅDET

Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Interviewofrene er Christian Thomsen Bangsbostrand skole., Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Skole. + Ungdomsskolen, samt Maia Møller Nordstjerneskolen,

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad4Gruppeinterview96.mp3

KL 19:30-19:46 BYRÅDET DEBATTERER FORSLAGENE FRA UNGEBYRÅDET

Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad5-forslag-i-Byraadet96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 5. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCE DEL 3 OG 4:

DEL 3: FORENINGSFÆLLESSKAB  – OMRÅDESPOR C:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112-5TorbensteenstrupForen-i-forand96.htm

KL 18:00-18:49  FORANDRING I FORENING:

Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, partner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne,

har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-5TorbensteenstrupForen-i-forand96.mp3

KL 18:49-19:33 UNGES FÆLLESSKABER – MELLEM TRYGHED OG SPÆNDING.

Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU – Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og oplevelser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet ”Fremtid i Forening?”:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-6MariaBruseliusJensen-UngesF%C3%A6llesskaber96.mp3

KL 19:33-20:23 GIDER DE UNGE FORENINGSLIVET?

Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og samfund. Oplægget bygger på en undersøgelse gennemført for DUF som en del af initiativet ”Fremtid i Forening?:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-7BjarneIbsen-GiderDeUngeForeningslivet96.MP3

DEL 4: AKTIVITETSUDVIKLING  4 - Spor B

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112-b-ReneMelvadJoergens-Gadeidraet96.htm

KL 20:33-21:25  GADEIDRÆT – DE UNGES NYE LEGEPLADS:

Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-b-ReneMelvadJoergens-Gadeidraet96.mp3

KL 21:25-22:08  FORENINGERNE OG SKOLEREFORMEN.

Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112b22EjnarBoPedersen-ForeningerOgSkolereformen96.mp3

KL 22:08- 22:16  FRA FACEBOOK TIL KLUB
Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i historien om Frederikshavn MTB, (Mountainbike-klubben.)

http://arnehansen.net/dialog/lyd/161112-B3ThomasBach-fraFB-til-Moutainbikeklub96.mp3

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 29. NOVEMBER 2016 for DIALOG:

FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCE,  FÆLLES DEL 2.

KL 18:00-19:34 SØREN MØLLER DGI: HVOR ER FORENINGSLIVET PÅ VEJ HEN?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen ”Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, – udfordringer og muligheder – drømme og virkelighed”, som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund  gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg ”Hvor er foreningerne på vej hen?”. Man kan straks høre Søren Møller på netadressen:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112SoerenMoeller-ForeningernesVej96.htm

Og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112SoerenMoeller-ForeningernesVej96.mp3

KL 18:23-18:32 TAO LYTZEN OM FORENINGS- OG FOTO-PROJEKTET PITZLART

Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet ”PixlArt” med basis i digitalt udstillinghal i Østervrå tidl. Baptistkirke.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112Tao%20Lytzen-Om-PitzlArt96.mp3

KL 18:32-19:19 MORTEN BRUUN: MÅLRETTET MANGEL PÅ MÅLRETTETHED

Det tredje indlæg er ved foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften ”Målrettet mangel på målrettethed” fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde  på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112MortenBruunMaalrettetMangelPaaMaalrettet96.mp3

KL 19:19-19:34 CHRISTINA PALMSTRØM: DEN BEDSTE  FORENINGENSFREMTID