PROGRAM for DIALOG på Frederikshavn Lokalradio

på onsdage kl. 18:00-21+

kan høres i Frederikshavn-Strandby-området på 106,6 MHz, - Sæby: 97,4 MHz (Sæby Antenneforening: 94,9 MHz), - Og i øvrige dele af Vendsyssel (Hjørring, Brønderslev mv.) på 103,5 MHz – samt alle permanent via http://www.arnehansen.net/dialog/ (arkiv)

Husk at det nu også er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM fra www.vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - ved at ”like” siden og ”dele” relevante indslag Tak ah. Her vil der fremover samtidigt blive lagt links til nye udsendelser samt et fast link til Dialogs indholdsfortegnelse http://www.arnehansen.net/dialog/ samt til siden her.

Bemærk at pga. persondataloven så kan FLR-Dialog ikke længere udsende den mailliste, som vi hidtil har gjort i eget navn og vil der for gerne henvise til ovennævnte FB-side og arrangementslisten på Kanal Frederikshavn http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/  Og henvis også gerne andre tidligere modtagere af programmailen og andre radiolyttere hertil. Med venlig hilsen og på forhånd tak fra Arne Hansen

Indslag med lokalt indhold må efter radioloven desværre først komme på nettet, og altså også her, efter at indslaget har været udsendt i radioen.

RADIOPROGRAM  D. 18. september 2019 for FLR-DIALOG

Efter kort byrådsmøde måtte (uden at være programsat, desværre) sendes  

En ildsjæl  og ekspert i pædagogik for 2-sprogede er flyttet til Frederikshavn kommune.
Interview med Ellen Brodersen-Hval, som fortæller om at flytte til Voersaa og om sit arbejde med 2-sprogs-pædagogik i mange år . Det er er Ellens store interesse og hvor hun som nylig pensionist stadig gerne deler ud af sin viden og kunnen. Det sker bl.a som lektiehjælper i Venligboerne Frederikshavn. Og Ellen Brodersen-Hval tilbyder også at dele sin store viden og erfaring med undervisning af 2-sprogede med andre lærere der kunne ønske det. Ellen Brodersen-Hval fortæller desuden om sin baggrund som dansk sydslesviger og hvilken betydning det har haft for hendes interesser for andre slags minoriteter som f. eks. flygtningebørn og deres vellykkede integration, som altid drejer sig om at udvælge sig det bedste fra sin medbragte kultur og værtslandets , men hvortil det også er nødvendigt at værtslandets lokalbefolkning bidrager i øjenhøjde.
(Lagt på nettet  8. september og sendt d.  25. september  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. august 2019 med Ellen Brodersen-Hval, Voersaa ,

Hør straks som podcast på 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190830Ellen-Brodersen-Hval-2sprogsTilflytter96.htm

RADIOPROGRAM  D. 11. september 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:13 Om integrationseventen ”Hele Verden i Frederikshavn kommune” lørdag d. 14. september kl 12-17.
Interview med integrationschef Anders Andersen hvor Dialogs udsendte spørger ind til hvad så Hele Verden i Frederikshavn kan byde på i 2019, hvor temaet er dans, og især om nyheder og nye deltagere. Optagelsen foregik d 9. september 2019
På Facebooksiden ”Hele Verden i Frederikshavn Kommune” kan man læse:” Du kan man møde og tale med folk fra Afghanistan, Argentina, Burma/Myanmar, Congo, Eritrea, Grønland, Kurdistan, Peru, Polen, Rumænien, Rusland, Syrien, Thailand og Ungarn.
Desuden kommer disse foreninger: AOF Frederikshavn Sprogcenter, Dansk Røde Kors Sæby-afdeling, ungdomsskolen, Bangsbo Freja, Frederikshavn Lokalradio, Venligboerne, Frederikshavn Skøjteforening, Frederikshavn Bibliotek, AOF Ordskolen, Rådhuscentret og Projektafdelingens kreative værksted.
Der kan komme flere til. Når vi har et endeligt program, kommer det op her på siden. Del endelig og på gensyn den 14. september kl. 12-17 i Maskinhallen i Skolegade 8, 9900 Frederikshavn. Der er gratis adgang.”
”Hele Verden i Frederikshavn kommune” arrangeres af integrationsrådet i Frederikshavn som man også kan stifte nærmere bekendtskab med under deres event.
Indslaget kan efter at det har været bragt i Frederikshavn Lokalradio også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190909AndersAndersenHeleverdeniFrh96.htm

 

 

 

Kl 18:13-19:04    Landsbyen Gærum historisk og aktuelt
Dialog har besøgt Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv  og interviewet formanden  Carl Chr. Olsen og arkivleder Ulla Svendsen. Det foregik  d. 26. august 2019 i kælderen under den østligte ende af Gærum skole, hvor der var fuld gang i at lave udklip fra aviser til ”Gærum Avis”.
Vi hører om arkivet som udgiver nyhedsbrev, der udkommer 4 gange om året og uddeles til medlemmerne. Og historisk  om bydannelsen omkring mejeriet, der blev bygget i 1898, om leverance til www.arkiv.dk  hvor alle effekter bliver registreret. Aktuelt om Facebooksiden ” Alle os i Gærum”, om stigende børnetal , mange KFUM og K spejdere, som måske er historisk begrundet i en tidligere organisatorisk stærk indre missionsk bevægelse, som udover missionshus også havde egen boldklub mv.. For ældre var der kroketklubben. Men Gærum havde også flere industrivirksomheder. Gærum solgte sig på sammenholdet og de herlige naturomgivelser mod øst og syd. Et spørgsmål om en mødeplads i Guddalen ved Sveje har efter interviewet foranlediget arkivleder Ulla Svendsen til at finde frem til de nedenstående avisklip om Venstres høstmøde i Guddalen  d 26. august 1945 med over 200 deltagere og med referat af provst Carl Hermansens tale. (Det var ham der senere som minister fik taget initiativ til at bygge Hjørring gymnasium  for at afbøde den daværende store lærermangel i Vendsyssel).. Måske Dialogs læsere og lyttere har viden om Guddalen?

Indslaget kan efter at det har været bragt i Frederikshavn Lokalradio også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190826GaerumArkiv-CarlOlsenogUllaSvendsen96.htm

 

 

Kl 19:04-19:25  Om Operation Dagsværk- kampagnen, hvor skoleelever giver et dagsværk til at skaffe penge til at hjælpe dårligt stillede unge ude i verden til at få en uddannelse
 
Der er Interview med OD-sekretariatsleder Nina Cheesman, sekretariatsfrivillig Christina Nielsen, samt Nordjyllandsansvarlig Julie Thomsen, som fortæller om OD Danmarks globale elevbevægelse. Det foregik d. 15. juni 2019 i regnvejret på Folkemødet på Bornholm.
De deltagende elevers indtjening går i 2019 til at hjælpe handicappede unge i Uganda, hvor realiseringen af lovene lader meget tilbage at ønske. Vi får at vide at kampagnen kørte fint. Dog er ikke alle gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser med og det gælder også i Nordjylland. Hvilke gymnasier der er med og ikke med fremgår af interviewene. Det er lykkedes Operation Dagsværk-sekretariatet at få lavet oplysende undervisningsmateriale tilpasset relevante fag og som de unge OD-sekretariatet sætter sin lid til vil blive brugt af mange lærere
(Lagt på nettet  7. september og sendt d.  11. september på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2019 med Nina Cheesman, Christina Nielsen og Julie Thomsen fra Operation Dagsværks-sekretariatet. - Indslaget her kan straks høres podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190615-OperationDagsvaerk96.htm

 

 

 

19:25-20:34 Mindeord ved Knud Andersens død om han liv og meritter som skipper på miljøskibet Anton fortalt af Kurt Svennevig.
Til ære for den nyligt afdøde Knud Andersen, mangeårig miljøaktivist og tidl. formand for miljøorganisationen ”Levende Hav” og skipper på deres gode skib ”Anton”, - så skal vi nu her høre den nye formand for Levende Hav og Knuds mangeårige samarbejdspartner, Kurt Svennevig Christensen, fortælle om Knud Andersens liv og meritter. Optagelsen er fra d. 25. august 2019.

Bl.a. var Knud pædagogisk forgangsmand med projekt med at tage unge drenge med ud at sejle og fiske med Anton efter Makarenkos ideer. Senere var Knud idemanden til miljøforeningen Levende Hav for bedre at kunne arbejde for et bæredygtigt fiskeri og prøve at råbe politikerne op jf. verdensmål nr 14. Men Kurt fortæller også om hvordan Levende hav var basis for ulandsprojekter som at starte bæredygtigt fiskeri op i bl.a. Somalia/Somaliland. Kurt fortæller også beredvilligt på spørgsmål om den danske fiskeripolitik og herunder om det fremherskende havmiljøødelæggende fiskeri med bomtrawl og hvorfor der ingen fisk er i Kattegat.

Knud blev begravet fra Hemmed forsamlingshus som han havde stået Knuds hjerte nær med deltagelse af 300 mennesker fra nær og fjer. Kurt Svennevig Christensen ville som ny formand for Levende Hav sammen med de øvrige i Levende Hav arbejde videre med de projekter som Knud Andersen havde været ildsjælen i. Mange har mødt skipperen på Anton i danske havne og ikke mindst i Allinge under folkemøderne i de år hvor Knud sejlede rundt med Galschøits flygtninge-skulpturer for at fremme opmærksomheden for forståelsen for flygtningenes situation velvidende at der ville komme mangefold flere klimaflygtninge hvis vi bare lod stå til. Man kan støtte driften og vedligeholdelsen af miljøskibet Anton via på mobilepay 77209. I øvrigt vil der på Dialogs hjemmeside sammen med lydoptagelsen her ligge links til tidligere Dialog-interviews med Knud Andersen. Kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190825KurtSvennevigChr-OmKnudogLevendehav96.htm

 

Kl. 20:34-21:33 Ny alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik
Dialog bringer her endnu et indslag fra Folkemødet d. 14. juni 2019, og denne gang fra Civiltingets telt og med Jesper Grünwald som mødeleder.
Dialog overlader her tasterne til arrangøren Fredsministeriet.dk:
Fredsministerium kovender virkeligheden, hvis USA ikke længere er Danmarks nærmeste allierede
Et velinformeret panel kikker på muligheden for at udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælleseuropæisk politik – og hvad denne i givet fald skal bestå af. I alt for mange år har aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i væbnede aktioner: Afghanistan, Balkan, Irak, Libyen, Syrien. Debat om udenrigspolitik handler stort set kun om forsvarets muligheder og øgede budget, hvilket den stigende krise mellem NATO og Rusland har bidraget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling, og frygten for ny kold og varm krig i Europa vokser. Carsten Andersen, Fredsministerium, taler om vejen til en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs Christian Juhl, Enhedslistens ordfører for nordisk samarbejde, taler om udspil fra Nordisk Ministerråd om fred og konfliktløsning. Jørn Boye Nielsen, Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter.
Deltagere
Christian Juhl, Medlem af folketingets udenrigsudvalg, Enhedslisten
Jørn Boye, Rådsformand, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Carsten Andersen, næstformand, Fredsministerium.dk – Indslaget kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190614NyNordiskAlliancefriUdenrigspolitik96.htm

 

Kl. 21:33-22:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl. 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv. til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

RADIOPROGRAM  D. 4. september 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:19 Den mangeårige nordjyske Amtsråds- og folketingspolitiker for SF, Karl Bornhøft, Hjørring, fortæller om sit indholdsrige liv og virke.
Dialog har besøgt SF-amtsråds- og folketingspolitikeren Karl Bornhøft i Harken syd for Hjørring for at lave et portrætinterview af en kendt politiker fra sine mange år som formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands amt. Interviewet fandt sted d. 20. august 2019.
Vi hører om opvæksten i Vaarst syd for Aalborg i et håndværkerhjem . Karl blev udlært og arbejdede som kok og fortæller hvorfor han måtte opgive den private sektor og flyttede med sin nyuddannede kone til Hjørring og blev postbud og medlem af partiet SF og gjorde karriere i partiet.
Vi hører af gode grunde mest om tiden som formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt og om de generelle erfaringer herfra som gjorde at Folketingskollegerne ikke kunne imponere ham, da han selv havnede der. Vi hører Karl Bornhøfts mening om det underprioriterede psykiatriske område og hvorfor sundhedsudgifterne bare stiger mm. Karl Bornhøft udtrykker glæde over et rigt liv som især amtsrådspolitiker og opfordrer alle med interesse om at prøve at blive valgt uanset hvilket parti de måtte foretrække. Og man mærker at Karl Bornhøft som for nyligt førte en heftig Folketingsvalgkamp på  læserbreve, stadig gerne vil være med til at udrette noget i politik og ikke vil udelukke at stille op hvis nogen opfordrer ham.

Indslaget kan nu efter at det har været bragt i Frederikshavn Lokalradio også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190820KarlBornhoeftportraetafSFpolitiker96.htm

 

 

Kl 19:19-19:49 Om Understed Idrætsforening, der med 75 år på bagen stadig lever i bedste velgående.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har været på besøg i Understed Idrætsforenings klubhus som er en del af  Understed Forsamlingshus og interviewede 2 bestyrelsesmedlemmer i Understed Idrætsforening, Kasper Toft og Karen Jelsbak om hvad der sker i UIF i dag med kvinde- og herrefodbold og bankospil mm.
Med udgangspunkt i Understed Idrætsforenings fejring af 75-årsdagen d. 19. juni 2019 drejer samtalen sig ikke mindst om Understed Idrætsforenings historie, som er tæt sammenknyttet med Understed Forsamlingshus både historisk og aktuelt. Bl.a hører vi om den store betydning som UIF's stifter og første mangeårige formand, Henry Nielsen havde for foreningen og de mange unge der dengang var aktive fodbold- og håndboldspillere og om vinteren dyrkede gymnastik, spillede dilettant og gik til alkoholfrie baller mm. Samtalen foregik d. 26. august 2019 i Understed Idrætsforenings klublokaler beliggende i en tilbygning til Forsamlingshuset, som idrætsforeningen i øvrigt administrerer.

Indslaget kan nu efter at det har været bragt i Frederikshavn Lokalradio også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190826UnderstedIF-Kasper-Karen96.htm

 

 

 

Kl 19:49-20:43 Asylbørns forhold på Udrejsecenter Sjælsmark.
Asylbørns forhold på Udrejsecenter Sjælsmark.
Dialog bringer her en optagelse af Røde Korsd-asylchef Anne la Cours oplæg om børns liv i Sjælsmark, som tager udgangspunkt i den rapport - Trivsel hos børnene i Udrejsecenter Sjælsmark - som Røde Kors udgav i april 19019. med efterfølgende refleksioner og livlig debat med mange spørgsmål.

Man kan Se rapporten på Trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark
Mødet var arrangeret af  Bedsteforældre for Asyl d. 14. juni 2019
Oplæg af Anne la Cour, Asylchef, Dansk Røde Kors
Nina Lørring, Bedstemor, Bedsteforældre for Asyl

Indslaget om asylbørns trivsel kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190614Asylboerns-forhold-paa-udrejsec-Sjaelsmark96.htm 

 

 

Kl 20:43-21:11 Om hvordan veteraner i Veteranstøtten hjælper traumatiserede veteraner
FN-soldater-veteranerne Vagn Risager og Michael Platz fra veteranstøtten en del af organisationen ”Danmarks Veteraner” fortæller til Dialog   om at være veteran og om hvordan de igennem deres organisation Danmarks veteraner hjælper traumatiserede vetaraner i akutte situationer. På Folkemødet sælger de små effekter til at opretholde en nødtelefontjeneste med nummeret 80608030. optagelsen foregik d. 16. juni 2019 på Folkemødet på Bornholms sidste dag. Men vi hører også om veteraners situation i almindelighed.

Veteranhjælpsindslaget kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190616VeteranerHjaelperVeteraner96.htm

Kl  21:11-22:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 28. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl. 18:00- 18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet ved Henrik Lyk

 Kl 18:45  Spørgsmål til byrådet

 Kl 19:00-????? Byrådsmødet i Frederikshavn sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 21. august 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:09 Portrætinterview med pensioneret lærer Ole Brøndum, Frederikshavn
Interview med pensioneret skolelærer Ole Brøndum, Frederikshavn dels om det aktive pensionistliv ikke mindst som cykelpilot og dels om Ole Brøndums opvækst og meritter igennem et langt liv. Dialogs interview foregik d. 9. august 2019.
Vi hører i stikord om bl.a. den begejstret cykelpilot fortælle om hvilke sjove oplevelser det kan føre med sig, om Frederikshavn cykelklub, Frederikshavn Mandskor, om gule huskesedler, om ishockey og floorball, om en flyvende start som lærer på Bangsbostrand skole på fodboldholdet og som lærer der underviste de ældste klasser, om opvækst på FFI’s fodboldbaner og en kamp med 12.000 tilskuere og træning af unge spillere.  Men også om opvæksten som cykelbud i faderens købmandsforretning, der blev udskiftet med antikviteter. Den gode fortæller Ole Brøndum afslutter med et par dramatiske (andenhånds)beretninger om den frederikshavnske modstandsbevægelses meritter under besættelsen

Indslaget kan efter at det har været bragt i Frederikshavn Lokalradio også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190809OleBroendum-portraet96.htm

 

 

Kl 19:09- 19:15 Interview med Connie Hedegaard formand for Concito, den grønne tænketank
Lyn-interview med en optimistisk Connie Hedegaard med hensyn til den grønne omstilling i Danmark. Og her citere Connie Hedegaard Coop-talsperson for at også i  landbrugserne rykker det grønne salg nu  også hurtigt Dialogs interview med Connie Hedegaard der nu er
formand for Concito, den grønne tænketank, skete på Folkemødet på Bornholm d 13. juni 2019
(Lagt på nettet  14. august og sendt d.  21  august  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 13. juni  2019 med Connie Hedegaaard formand for den grønne tænketank Concito.

Kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190613ConnieHedegaaardomgroenomstilling96.htm

 

 

Kl 19:15-19:55 Hvad er konsekvenserne af Paradigmeskiftet? Om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt
Det er overskriften på Mellemfolkeligt Samvirke, og DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdoms møde hvor vi bliver præsenteret for flygtninges Personlige historier om hvordan paradigmeskiftet og uvisheden påvirker mennesker på flugt. Optagelsen foregik d 14. juni 2019
MS skriver:I samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og Trampolinhuset inviterer Mellemfolkeligt Samvirke til at høre stærke fortællinger fra det virkelige liv, fortalt af personer med asylstatus og flygtningebaggrund. Med paradigmeskiftet er der kommet stort fokus på midlertidighed inden for flygtningeområdet i Danmark. Det indebærer blandt andet, at alle opholdstillader som der gives er midlertidige, at integrationsydelsen skifter navn til hjemrejseydelse og at udlændingeministeren har mulighed for at sætte loft over familiesammenføringer. Men hvordan opleves midlertidighed blandt de mennesker, som bliver både direkte og indirekte påvirket af lovgivning og den nye retorik? Hvordan påvirker uvisheden og den lave ydelse flygtningene modtager de nye borgeres liv?
Deltagere
Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
Taisir Mousa Ahmad, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Assem Awaid, Fortæller, Trampolinhuset / MS
Parvaneh Ghorbani, Projektleder for Asyl- og Flytningeområdet, Mellemfolkeligt Samvirke
Rahima Abdullah, Fortæller, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Nabila Saidi, Fortæller, Trampolinhuset / MS

Kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190614Hvad-er-konsekvenserne-af-parodigmeskiftet96.htm

 

Kl 19:55-20:35 Hvad skal Danmark lave i FN's Menneskerettighedsråd?
Dialog bringer her en optagelse af et møde om Danmarks medlemskab i FN’s Menneskerettighedsråd. Det foregik d 13. juni 2019

Arrangøren Institut for Menneskerettigheder skriver: Danmark er for første gang medlem af FN’s menneskerettighedsråd. Hvilken forskel kan og bør vi gøre?
Vi sætter fokus på Danmarks prioriteter for medlemsperioden, samt hvad der skal til for at nå målsætningerne. I en dialog mellem politkere og eksperter fra civilsamfund, bliver du klogere på Danmarks rolle og handlemuligheder i rådet, og vi udforsker hvordan civilsamfund og andre aktører kan understøtte Danmarks arbejde i rådet.
Deltagerne er Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder
Stinne Lyager Bech, Teamleder - Policy, Amnesty International Danmark
Mette Kirstine Schmidt, Politisk Chef, Sex & Samfund

Kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190613DKs-medlemskabiFNsmenretraad96.htm

Kl  20:35-22:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 14. august 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:23 "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.".
Dialog bringer her en optagelse af  Henning E. Sørensens foredrag: "Modstandsbevægelsens flugtrute fra Nordjylland til Sverige under 2. verdenskrig.". Det foregik Mandag 26. februar 2019 på Knivholt og var arrangeret af  foreningen Hangarens Venner . Det drejer sig mest om flugtruter fra Sæby til Sverige og sejladserne blev ikke mindre farlige af at der på tilbagerejsen ofte var våben og ammunition ombord på kutterne.

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres permanent som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190226HenningSoerense-FlugtruterfraSaebyTilSverige96.htm

 

 

Kl 19:24-19:31 Gadeaktion for dansk ja til FNs forbud mod Atomvåben og påpegning af den gensidige sammenhæng imellem oprustning/krig og klimaforværring
Dialog bringer her klip fra Fredsministerium.dks gadeaktion for fred på Folkemødet og med taler af Carsten Andersen om at Danmark skal tilslutte sig FN-forbuddet imod atomvåben og at det er nødvendigt at vi får øjnene op for den væsentlige gensidige sammenhæng der er imellem militarisme og krig og så klimaforværringen, som virker som en ond spiral.  Fredsministerium.dks gadeevent foregik d. 13. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm.

Indslaget kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190613Fredsmin-gadeaktionCarstenAndersen96.htm

 

KL 19:31-19:51 Om de rigtige svar på Bedsteforældre for Asyls quiz om dansk asylpolitik
Dialogs interviewer skal her svare på Bedsteforældre for Asyls quiz om asylsøgere og flygtninge med 8 spørgsmål, som vi også hører de rigtige svar på. Nogle af de rigtige svar er overraskende og fører til samtaler om meningen med og konsekvenserne af den borgerlige regerings stadig strammere flygtningepolitik som også Socialdemokratiet før valget tilsluttede sig. Samtalen foregik d. 13. juni 2019 på Folkemødet mellem Tove Krag fra Bedsteforældre for Asyl og Dialogs Arne Hansen. Prøv evt selv at svare på quizen (nedenfor)  inden du får svarene i løbet af interviewet

Indslaget kan straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190613SamtaleMedToveKrag-BfA-mui-asylquiz96.htm

 

Kl  19:51-22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 7. august 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:08 Torben Stetkær fortæller om sin tid som lokalradiojourmalist i Frederikshavn og om pensionisttilværelsen mange gøremål..
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den tidligere så entusiastiske radiojournalist , der elskede sportsreportagen allerhøjest  både ishockey, håndbold og fodbold men også rapporterede fra byrådet. Stetkær fortæller også om sit rige pensionistliv som bl.a uundværlig IT-nørd for andre bowlingspillere, danmarksmester i bridge, nyder af klassisk musik men også TV-sport  pt Tour de france mv ved multitaskning.
Interviewet foregik d. 20. juli 2019

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190723ForRetfaerdigheden-iSaeby96.htm

Kl  19:08-22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 31. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- Om at være fra- og tilflytter i Sæby og om Retfærdigheden en bærende kulturinstitution i Sæby drevet af frivillige ildsjæle.
Vi hører her Dialogs nye medarbejder Susanne Lynch Donwild  den 23. juli 2019 interviewe først Ulla Lundholm som både fraflytter og tilflytter og derefter en hel masse frivillige i tirsdagsgruppen i foreningen Retfærdighedens venner om hvordan det lykkes at få vedligeholdt og drevet det gamle ting- og rådhus med masser af kulturarrangementer mest for de grå årgange men også med udlejning  til foreningsarrangementer

Efter radioudsendelsen kan man også høre udsendelsen som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190723ForRetfaerdigheden-iSaeby96.htm

 

 

Kl  19:02-22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 24. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:28 Martin Ravn fortæller glad om sit fuldtidssommerjob som sejlmager hos Studsgaard bistået af ungeenhedens virksomhedskonsulent Ulla Simonsen
Dialog har besøgt virksomheden Studsgaard nede på havnen for at snakke med Martin Ravn som efter en 14 dages praktikperiode straks er blevet  heltidsansat som sejlmager mindst 2 måneder frem efter at han har fået støtte fra virksomhedskonsulent Ulla Severinsen fra Ungeenheden. Ulla Severinsen som er med i interviewet pointerer dog at i Ungeenheden drejer det sig om en koordineret skræddersyet indsats omkring den enkelte unge med bidrag fra ikke blot virksomhedskonsulenter men også sagsbehandlere, undervisere og mentorer. Martin fortæller om hvordan han har oplevet forløbet og Ulla mest om ideen med at lave projekt sommerjob og det gode samarbejde med virksomhederne herom. Dobbeltinterviewet med Martin Ravn og Ulla Severinsen foregik d. 10. juli 2019

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen genhøres som podcast på www.arnehansen.net/dialog

 

 

KL 18:28-19:09 FUF-formanden om udfordringer for det frivillige foreningsbaserede ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den mangeårige formand for FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, Henrik Carlsen, om hvad der rører sig indenfor det frivillige foreningsbaserede ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune anno 2019 og ikke mindst om de udfordringer som en ambitiøs foreningsleder gør frederikshavnerne og ikke mindst politikerne i Frederikshavn kommune opmærksom på. Bl.a. påpeges hvordan man åbenbart ikke magter at få løst op for gamle skævheder i tilskudsfordelingen og et ønskeligt større fokus og værdsætning af det frivillige ungdomsarbejde fra politisk hold, som bl.a kunne udmønte sig i restaurering og udbygning af hallerne herunder et multicenter i Frederikshavn by. Således får vi også et nostalgisk tilbageblik til dengang i 2007-8 da Frederikshavn blev årets ungdomskommune. Men FUF vil se fremad med en snarlig lancering af et projekt synliggørelse af foreningerne og foreningerne og deres arbejde. Interviewet med Henrik Carlsen skete d. 15. juli 2019.

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen genhøres som podcast på www.arnehansen.net/dialog

 

 

Kl. 19:09-20:09 Om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr til Afghanistan
Her hører vi DAHF's forkvinde Fariha Olawi fortælle om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde med at sende genbrugsudstyr ned til den afghanske samarbejdspartner OLAWI i Herat og de imponerende mange opgaver som de frivillige i OLAWI  har gang i. Under foredraget dokumenterer Fariha med billeder fra en powerpoint hun havde lavet. Optagelsen med Fariha og med kommentarer fra Nasima og Sayed, skete på møde forud for generalforsamlingen i DAHF d 23. juni 2019.
 
 Hertil kommer at Fariha på Dansk Afghansk Humanitær Forenings generalforsamling d. 23. juni, som del af bestyrelsens beretning, ud fra friske indtryk fra en nylig tur til Herat, også fortalte om sine egne observationer og oplevelser bl.a gennem interviews med skolepiger. Fariha dokumenterede også her hvad hun sagde med billeder fra en selvproduceret powerpoint fra turen på basis af alle de billeder hun tog fra besøg på bl.a skoler, som DAHF via OLAWI har leveret genbrugscomputere og andre skolemøbler til.
 
Begge Farihas powerpoint ligger til fri afbenyttelse på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.
Derfor er det en fordel når man hører  begge fortællinger, at man lige åbner powerpointen på Dialog netside, så man kan se de billeder som Fariha fortæller om.
(Lagt på nettet  21. juli  og sendt d.  24. juli  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 23. juni  2019 med Med Fariha Olawi, forkvinde for Dansk Afghansk Humanitær Forening (tidl. Frederikshavn Multietniske Forening). –

– Indslaget kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190623Fariha-foredrag-om-DAHF96.htm

 

 

Kl 20:09-20:35 ”Er Verdensmålene virkelig for alle? Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken?
”Er Verdensmålene virkelig for alle?
Hvordan sikrer vi, at ingen lades i stikken? Kom og giv dit råd til beslutningstagerne.” Det var overskriften på et folkemødeevent som Dialog optog d. 3. juni 2019 og som arrangørene selv beskriver sådan
” Kom og diskutér, hvordan vi kan være med til at sikre, at vi holder Verdensmålenes løfte Leave No One Behind. Alt for mange mennesker inkluderes ikke i beslutningsprocesser, der vedrører deres liv. Det gælder særligt mennesker, som marginaliseres på grund af handicap, alder (både unge og ældre), manglende uddannelse, oprindelse, sygdomme, asylstatus og køn. Derfor sætter vi fokus på marginaliserede mennesker gennem en workshop, hvor du kan bidrage med egne erfaringer, høre mere om udfordringerne og selv være med til at give gode råd til repræsentanter fra kommunerne, Udenrigsministeriet, medier og erhvervsliv. Blandt andet deltager Trine Rask Thygesen, direktør for udviklingspolitik i Udenrigsministeriet, Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri, og Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør hos Berlingske. Eventet er arrangeret af Danske Handicaporganisationer, IMCC, Globale Seniorer, Oxfam IBIS, IWGIA, AIDS-Fondet, Trampolinhuset og PlanBørnefonden, og modereres af Andreas Æbelø.

– Indslaget kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190613Er-verdensmaalene-virkelig-for-alle96.htm

 

 

Kl  20:35- 22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 17. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:18 Integrationsarrangementet "Hele verden i Frederikshavn" overlever takket være de frivillige
Dialog interviewer her Katalin Fülüp om forberedelserne til integrationsfesten ”Hele Verden i Frederikshavn” som i 2019 afholdes lørdag d 14. september. Som led heri inviteres nye interesserede til at tilmelde sig til et informations- og planlægningsmøde mandag d. 19. august kl 18,30 hos Tankegang, Midtpunkt 40 i Frederikshavn. Man tilmelder sig blot inden d 15. august til Bajro Terzic på tlf. 23606479 .
Interviewet foregik d 9. juli 2019.
Katalin Fülüp har som ny forkvinde for integrationsrådet selv engageret sig i at skaffe sponsorer. Og her er  spontane tilbud om at sponsorere meget velkomne til at henvende sig pr mail på  ktfu@frederikshavn.dk eller pr telefon 98 45 72 00
 
Interesserede kan læse mere om ”Hele verden i Frederikshavn kommune 2019”, ved at klikke på det link til pressemeddelelser om integrationsarrangementet som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside sammen med linket til interviewet med Katalin som podcast

Som forkvinde for integrationsrådet modtager Katalin Fülüp gerne henvendelser med ideer og informationer. Man henvender sig så til integrationsrådets sekretær Maiken Pilgaard Krüger på Tlf. (+45) 98 45 72 68 eller maku@frederikshavn.dk.

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190709KatelinFylyp-HeleverdeniFrh96.htm

 

 

Kl 18:18-18:59 Hør Lene Bak fra Vores Sæby fortælle om sit liv og virke
Hør et spændende og åbenhjertigt interview, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradios nye men  garvede medarbejder, Susanne Lynch Donvild interviewer en anden kommende og også tidligere radiomedarbejder Lene Bach, som mange kender fra Facebooksiden Vore Sæby. Samtalen foregik d. 11. juli 2019.

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190711Susanne-interview-med-Lene-Bach96.htm

 

 

Kl 18:59-19:17 Lars Høst fortæller om ideen bag forvandlingen af Sæby Fritidscenter til Sæby Spektrum
Dialog-lyttere skal nu høre formanden for Sæby Spektrum, Lars Høst fortælle om det store projekt som nu skal igang efter at det er lykkedes at skaffe private fondsmidler bl. fra den Obelske familiefond. Interviewet med Lars Høst  fandt sted d. 4. juli 2019. Her citeres fra pressemeddeelsen:
Nyt center skal styrke fællesskab og sundhed i Nordjylland
Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum realiseres. Her kommer sundhed, inklusion og fællesskab i centrum.
 
Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse. Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage – også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190704LarsHoest-om-Spektrumprojektet96.htm

 

 

 

Kl  19:17-19:45 Glemte og klemte børn i asylsystemet

Dialog bringer her en optagelse fra Bedsteforældre for Asyls møde med overskriften Glemte og klemte børn i asylsystemet.

Bedsteforældre for Asyl skriver:

Ud fra en case illustreres, hvordan sprog og forestillinger påvirker børnenes hverdag

En mindreårig møder op ved den danske grænse. Med udgangspunkt i en sådan case fortæller vi, hvad der sker, hvad juraen er, og hvilke livsvilkår flygtningebørn har i Danmark. Vi giver eksempler på flygtningedebattens retorik

Oplægsholder er Michala Bendixen fra Refugees Welcome og Bente Rich fra Bedsteforældre for Asyl leder mødet. (Knud Lindholm Laus oplæg er her udeladt og bringes senere i form af et interview). Optagelsen skete d. 14. juni 2019 på Folkemødet

(Lagt på nettet 5. juli  og sendt d.  17. juli  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 14. juni 20119 med Michala Bendixen, Refugee Welcome  og Bente Rich fra Bedsteforældre for asyl. – Indslaget kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190614BfAGlemte-og-klemte-boern-i-asylsystem96.htm

 

 

Kl 19:45-20:42En ny regering – en ny udenrigspolitik?
Riko, Rådet for International Konfliktløsning havde arrangeret mødet med overskriften En ny regering – en ny udenrigspolitik? Mødet foregik d. 15. juni 2019 i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm.
Dialog-mødet blev ledet af Mie Marcussen, Cand.merc.jur. og konfliktmægler, RIKO
De øvrige deltagere er Jørn Boye Nielsen, Cand.scient pol. og bestyrelsesmedlem RIKO, RIKO
Lisbeth Pilegaard, Direktør for Projekt Udenfor, medlem af styregruppen for Nordic Women Mediators, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
Samt Katarina Ammitzbøll arbejdet for FN og Udenrigsministeriet i Mærsk klimaafdeling og nyvalgt medlem af det Konservative Folkeparti
(Lagt på nettet  13. juli  og sendt d.  17. juli  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni  2019 med Jørn Boye Nielsen, Lisbeth Pilegaard,   Caterina Arnfeldt og Mie Marcussen. -
 Indslaget kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190615RaadTilNyRegeringsUdenrigspol96.htm

 

Kl  20:42- 22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 10. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:29 Mariane Skadborg: fra bankdirektør til socialrådgiver og leder af Frederikshavn Frivilligcenter og fra afskedskaffen.
Dialog benytter lejligheden til at bringe en kavalkade af 14 tidligere Dialog-udsendelser om frivilligcenteret  og de frivillige liv her og tidligere i De frivilliges Hus i Boensgade 4 , der åbnede i år 2000
Den afgående leder af Frederikshavn Frivilligcenter, Mariane Skadborg fortæller her om sit liv med gode værdier hjemmefra, karriere i bankverdenen, sygdom og krise der medførte at hun gik i kast med socialrådgiveruddannelsen, som førte Mariane til Frederikshavn og hvor hun som pensionist så påtog sig opgaven som leder af Frederikshavn frivilligcentret.

Her har Mariane Skadborg især været glad for samskabelsesprojekterne både mellem forskellige frivilliggrupper og mellem disse og kommunen, især på grund af de resultater det har givet for især de mennesker som har været i klemme. Mariane advarer dog mod at reducere sociale sager til et endimensionalt spørgsmål om kortsigtet økonomisk bundlinje. Som 71-årig har Mariane stadig kræfter til nye udfordringer med studier på Aalborg Universitet bl.a. om at få forsket og kortlagt de økonomiske og menneskelige fordele Mariane mener der er i at tænke mere langsigtet og give mennesker tillid og muligheder. Optagelsen med Mariane Skadborg foregik d. 27. juni 2019 i forbindelse med den stilfærdige kaffekomsammen, som Mariane havde inviteret sine daglige samarbejdspartnere med til. Herfra er der også klip med takketaler af Kim Philip og Fie Mølholt

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190627MarianeSkadborgsafskedsinterview96.htm

 

 

KL 18:29- 18:54 Integration på arbejdspladsen - med Danish Crown i Sæby som eks.
Arbejdskraft med et andet modersmål og arbejdspladskultur er både en udfordring og ressource. Det var overskriften på et oplæg som Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby, holdt i Fødevareforbundets telt på Folkemødet på Bornholm og som Dialog blev opmærksom på og her har taget som udgangspunkt for et interview d. 25. juni 2019 med samme Karsten Thomsen, fællestillidsmand på svineslagteriet Danish Crown i Sæby og formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.

Her Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190625KarstenThomsenIntegrationPaaDanishCrownsSlagteri96.htm

 

 

Kl 18:54-19:10 ”Borgergruppen Birgits Børn” har fundet det på tide at sige farvel
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har d. 1. juli 2019 interviewet Monica Sivesgaard Fri som en opfølgning på  nedenstående meddelelse d. 29. juni 2019 på Facebooksiden Borgergruppen Birgits Børn
”Kære Alle !
Administratorerne for denne side har besluttet at lukke Borgergruppen Birgits Børn og hvorfor så det?
Vi har ganske enkelt travlt med andre ting og føler på mange måder at vi nåede i mål med vores visioner.
- vi var medvirkende til at de planlagte besparelser på 2,1 mio. blev droppet og området endda fik tilført 5,3 mio. ✊
- vi fik sat TAVSHEDSKULTUR på dagsordenen og vi ved at dette emne stadig debatteres i kommunen 👍
- men vigtigst af alt, erfarede vi, at det betaler sig at organisere sig og råbe op, og at vi SAMMEN kan forandre!
Det har været fantastisk at lære så mange spændende og seje mennesker at kende og sammen kæmpe for en vigtig sag - de 0-6-årige og det pædagogiske personale
❤❤
I morgen lukker siden, en æra er forbi og I må alle ha' en fuldstændig formidabel sommer 🤩”
Knus, kys & kærlighed herfra,
Team Brokkerøv!

Her Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen permanent genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190701MonicaSivesg.Fri-BigitsBoern96.htm

 

 

19:10-20:02 Hvordan undgår vi at tabe generationer af flygtningebørn uden uddannelse?
Det er emnet for en Dialog-optagelse fra Folkemødet på Bornholm d. 13. juni 2019
Arrangeret af Dansk Flygtningehjælp og  UNHCR Fn’s flygtningehøjkommissariet, som her får ordet:
Verdensmålene, bl.a. adgang til skolegang, må ikke ende som uopnåelig drøm for verdens flygtninge.
Alle mennesker skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse. Sådan lyder ét af verdensmålene - men ordene kan nemt klinge hult for millioner af flygtningebørn og – unge, der sakker alt for langt bagefter resten af verden. Mere end halvdelen af verdens flygtninge er børn, og over halvdelen af børnene i skolealderen går ikke i skole. Det betyder, at 4 millioner flygtningebørn ikke har den så afgørende mulighed for at lære, udvikle færdigheder og udnytte deres potentiale, som andre børn har. Det er alvorligt for børnene selv – men også for samfundet og verden, for vi risikerer at tabe den næste generation på gulvet. Under kyndig styring af journalist Simi Jan diskuterer UNHCR og Dansk Flygtningehjælp de massive udfordringer. Og de ser på, hvordan vi sikrer fremskridt, blandt andet ved at se på konkrete tiltag og potentialet i FN’s nye Global Compact på flygtningeområdet for bedre at inkludere flygtninge i de samfund, der huser dem – også når det gælder skolegang.
Deltagere
Henrik M. Nordentoft, Regional Repræsentant, UNHCR, FN's flygtningeorganisation
Simi Jan, Journalist og tv-korrespondent, TV2-Nyhederne
Andreas Kamm, Ærespræsident, Dansk Flygtningehjælp

Kan straks høres som podcat på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190613Hv.undgaa-tabe-flyboern-uden-udd.96.htm

 

 

Kl 20:02-20:46 Seksuel vold i krig og konflikt - omfang, årsager og forebyggelse?
Dialog bringer her en optagelse af et møde med overskriften. Seksuel vold i krig og konflikt arrangeret af læger uden grænser, FNs befolknigsfond og UNWomen. Det foregik d 13. juni 2019  på Folkemødet på Bornholm med følgende paneldeltagere:
Caroline Rusten, Chef for UNWomens nordiske kontor, UNWomen
Merete Engell, Sygeplejerske og forfatter, Læger Uden Grænser
Pernille Fenger, Chef for UNFPAs nordiske kontor, UNFPA

Her følger arrangørernes forhåndsomtale: Nobels Fredspris satte i 2018 fokus på, at millioner af mennesker bliver udsat for seksuel vold i krig og konflikt. Det ødelægger livet for kvinder, børn og mænd verden over og er med til at nedbryde hele samfund. Seksuel vold rammer de mest sårbare både i krigs- og konfliktområder men også mennesker på flugt. Hvorfor eskalerer seksuel vold i kriser? Hvad sker der med et menneske, som udsættes for seksuel vold? Hvordan bliver seksuel vold brugt som strategisk våben i konfliktzoner? Og hvad kan internationale aktører gøre for at forhindre seksuel vold og holde de skyldige ansvarlige? Læger uden Grænser behandler ofre for seksuel vold i humanitære katastrofer rundt omkring i verden. UNFPA har i humanitære situationer ansvar for at koordinere indsatsen mod kønsbaseret vold og støtter lokale aktører med forbyggelse og behandling. UN Women arbejder med den internationale politiske dagsorden for kvinder, fred og sikkerhed.
(Lagt på nettet 3. juli  og sendt d.  10. juli  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)

Kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190613Seksuel-vold-i-krig-og-konflikt96.htm

 

 

Kl  20:46- 22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 3. juli 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:40 Om danskundervisnig på arbejdspladsen som forudsætning for god integration af udenlandsk arbejdskraft og som mennesker.
Vi bliver indført i hvordan mestringen af det danske sprog og kommunikationens store betydning for en god integration på arbejdspladsen men også i fritidslivet så der bliver trivsel hele vejen rundt for nyankomne til Danmark enten det så er flygtninge eller østarbejdere. Vi hører også om de mange forskellige virksomheder hvor erhvervs- og uddannelsesrådgiver og sproglæere Didde Klarskov har sin gang som underviser i sprog og kommunikation og hvor Didde for hver enkelt virksomheds vedkommende må sætte sig ind i alle de fagudtryk der er nødvendige at beherske

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190625DiddeKlarskovSprogpaaArbejdspladser96.htm

 

 

Kl 18:40-19:07 Den middagsstund hvor mountainbikestierne på Pikkerbakken skulle indvies - og det blev de også - bare nede ved Møllehuset - fortæller Carsten Rasmussen bl.a.
Vi skal nu i Dialog på Frederikshavn Lokalradio høre en reportage fra indvielsen af mountainbike-stien på Pikkerbakken i Frederikshavn d. 22. juni 2019, som ikke gik helt efter planen, men blev reddet takket være mountainbikeren Tom Ritmann og videos med Frederikshavn Mountainbikerklubs kørere.
Og senere ikke mindst Carsten Rasmussen som d 27. juni i en separat  lydfil fortæller hele historien om samarbejdet mellem de foreningsfrivillige i Mountainbikeklub9900, kommunen og det lokale erhvervsliv og grundejere om at skabe det lokale og også turistmæssige aktiv som mountainbikebanen på Pikkerbakken nu er.

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu  genhøres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190622Mountainbike-paa-stiPikkerbakken96.htm

 

 

Kl 19:07-20-04 Hvad vil de energibyer? Vi stiller politikerne til regnskab
Dialog bringer nu en optagelse fra Tankegangs energibytelt på Folkemødet på Bornholm og det foregår d. 14. juni 2019 med Stenar glaman som mødeleder
Dialog bringer her den omtale af mødet der bringes i Folkemødeprogrammet:
Energibyerne.dk kalder sig selv for ambitiøse. Men hvad gør de i virkeligheden?
Eventbeskrivelse
De politisk ansvarlige fra de syv energibykommuner kommer på podiet en efter en og bliver udspurgt af en energiekspert og en fræk journalist. Her skal de stå på mål for kommunens indsats og for planerne for at være helt fremme med den grønne omstilling.
Deltagere
Almina Nikontovic, Økonomiudvalgsmedlem (S), Frederikshavn Kommune
Hans Østergaard, Borgmester (V), Ringkøbing-Skjern Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester (S), Middelfart Kommune
Niels Peter Bøgballe, Næstformand i Plan- og Miljøudvalget, GRO
Michael Ziegler, Borgmester, Taastrup Kommune
Erik Lauritzen, Borgmester (S), Sønderborg Kommune
Stener Glamann, Journalist, Tankegang a/s
Per Alex Sørensen, Ingeniør, PlanEnergi                                                                                     Udspørgerne er Connie Hedegaard forkvinde for den grønne tænketank Concito og Stenar Glamann direktør for komminikationsfirmaet Tankegang i Frederikshavn, som også har samlet energibyerne der deltager

Efter udsendelsen i lokalradioen kan optagelsen nu genhøres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190614Hvad-vil-energibyene96.htm

 

 

Kl 20:04-21:47  Reportage fra Mellemfolkeligt Samvirkes fejring af 70-års jubilæum d. 25. maj 2019.
Efter MS-forkvinde Helle Ravnkildes velkomst, hører vi oplæg fra repræsentanter fra de 3 forældreorganisationer bag Fredsvennernes hjælpearbejde, som senere blev til  Mellemfolkeligt Samvirke,  hhv. Kvækerne ved Thomas,  Kvindernes internationale liga for Fred og Frihed ved Ida Harsløff og Aldrig mere Krig ved Tom Vilmer Paamand samt debat her ud fra, .
Herefter hører vi Bjørn og Vibeke fortælle om Mellemfolkeligt Samvirkes historie med efterfølgende debat, bl.a. om at integrerer udviklings- og fredsarbejde. (Lagt på nettet 26. juni  og sendt d.  3. juli  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelsder d. 25. juni 2019 med Tim Whyte, Helle Raunkjær, Martin Mørch, Ida Harsløff og Tom Vilmer Paamand.

Alternativt så kan reportgen straks høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190525AMK+Liga+KvaekerHosMS70aa96.htm

 

 

Kl  21:47- 22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 26. juni 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- 18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45  Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet i Frederikshavn sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 19. juni 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:34 Hør om tilbud i Frederikshavn til unge og voksne autister og i autismespektret
Dialog-samtale med bestyrelsesmedlem i Autisme-Nord, Mona Petersen, Frederikshavn om hvilke tilbud til autister og deres pårørende og andre interesserede der er i Frederikshavn og i øvrigt i Autisme-Nord og i Landsforeningen for Autisme. Interviewet blev optaget d. 7. juni 2019

Kan nu høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190607MonaPedersenAutismeforeningKredsNord96.htm

 

Kl 18:34-19:04 Hør om lokale grønne handlemuligheder og om energibyerne med udgangspunkt i Frederikshavn kommune
Interview med direktør Stenar Glamann fra det grønne kommunikationsfirma, tankegangen, i Frederikshavn. Interviewet kommer især til at handle om hvilke grønne handlemulighder man har lokalt. Og om hvad man allerede har gjort i Frederikshavn kommune og andre kommuner i Energiby-samvirket, som er kommet i stand på initiativ af Tankegangen. Interviewet blev optaget i Energibyernes telt på Folkemødet på Bornholm d. 13. juni 2019

Kan nu høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190613intmed-Stenar-Glamann-lokalt96.htm

 

 

Kl  19:04- 22-:00 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 12. juni 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:26 Hør om om behovet for flere plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune.?
Frederikshavn kommune søger i øjeblikket plejefamilier med bopæl i Frederikshavn kommune
Leder af familieplejen, Birgitte Amnitzbøll fortæller, at det er fordi det vil være bedst for børn der ender med at måtte anbringes uden for hjemmet, at det sker i familier i nærheden for at barnet kan bevare mest muligt af de tilbageværende fungerende netværk, enten det så drejer sig om familien, skolen eller legekammerater og fritidsaktiviteter. Vi hører også om hvilke kvalifikationer der er væsentlige men at det i høj grad i det enkelte tilfælde også er et spørgsmål om den rigtige matchning med barnets behov. Interesserede skal igennem et kort uddannelsesforløb for at komme i en pulje af plejefamilier som kommunen så kan trække på efter de konkrete behov .  

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190607BirgitteAmnitzboell-Plejefamilier96.htm

 

 

KL 18:26-19:01Hør Herluf Johansen fortælle om blomsterfestivalen og Bangsbo Botaniske Have
Hør Herluf Johansen fortælle om den nylige Bangsbo Blomsterfestival og om hvordan Bangsbo Botaniske Have takket være ildsjælene i Bangsbo botaniske Haves venner efterhånden er blevet udviklet til det skønne harmoniske åndehul for frederikshavnere det er i dag samtidig med at det er et yndet turistmål. I interviewet blev optaget d. 5. juni 2019 på åstedet med fuglesang i baggrunden. Der ligger billeder fra Bangsbo botaniske have på Dialogs netside sammen med samtalen med Herluf Johansen, næstformand i foreningen Bangsbo Botaniske Have, som har driftsoverenskomst med Frederikshavn kommune som ejer jorden, som foreningen så har drevet og udviklet i et samarbejde.  

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190605HerlufJohansen-Bangsbo-botaniske-have96.htm

 

KL 19:01-19:54 Folketingsvalgets lokale og landspolitiske resultater, årsager og hvilke bl.a grønne konsekvenser?
Hvad blev resultatet af Folketingsvalget lokalt og på landsplan, hvilke muligheder ser der ud til at være for en grønnere miljø- og klimapolitik og hvad der i løbet af de sidste 4 år inklusive valgkampen kan have bevirket det tilsyneladende grønne skred. Dialog har hertil bedt lektor emeritus og tidl. samfundsfagslærer ved Frederikshavn gymnasium og HF, Paul Rode Andersen om sige sin mening herom. Vi starter med at diskutere betydningen af Mette Frederiksens tilslutning til Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskift i retning fra integration til deportation af flygtninge. Og får så i lokal sammenhæng bl.a.  konkluderet at en beslutning  om en 3. limfjordsforbindelse over Egholm eller et ekstra jernbanespor fra de store trafikhavne i Vendsyssel til især containertransport, som et afgørende signal for, hvorvidt en ny regering vil føre en klimavenlig (transport)politik.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190607PaulRodeA-omFolketingsvalget96.htm

 

 

KL. 19:54-20:17

Hør og læs oversigt over Fredsministerium.dk's freds- og klimaarrangementer på Folkemødet mm samt om øvrige freds- og sikkerhedspolitiske events. .
Hasse Schneidermann fortæller her om hvordan Fredsministerium.dk’s vil sætte freden på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm fra torsdag d. 13. juni 2019 . Det er der behov for - også for at rette op på den misvisende valgkamp, hvor fred forblev et tabuemne. Vi hører om events med overskrifterne "FN vil forbyde atomvåben – men Danmark tør ikke", - "Klima & krig – om miljøudfordringerne, folkevandringerne og freden”, - "Politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvarspolitik”, - "Oprustning gør ikke verden tryggere – og da slet ikke nye atomvåben", - "Våben eller vindmøller? - Kun det sidste rummer håb"

Dialog har lagt fredsministeriums programpjece på sin netside www.arnehansen.net/dialog hvor man kan læse mere om de enkelte fredsarrangementer og tid og sted for afholdelse. Man kan dog også finde disse på Folkemødets app ”Folkemødet” og markere dem til senere brug. Desuden lægges også her link til journalist Tom Vilmer Paamands oversigt over i øvrigt Fredsrelevant på Folkemødet i 2019.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190609HasseFredsmin.eventspaaFolkemoede96.htm

 

 

Kl  20:17-22 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 5. juni 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:02 Til Dialogmøde om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med Frederikshavn kommune.
Kommunen havde inviteret til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune d. 28. maj 2019 med temaet Vores fælles velfærd -- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse.
Dialogs optager var med fra et lille stykke ind i journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder Karen Lumholts oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen. Til sidt hører vi afrunding ved Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Ordstyrer var Susanne Thaarup, områdeleder for Sundhed, Træning og aktivitet
Bemærk at der sammen med netudgaven af lydoptagelserne fra mødet vil blive lagt en powerpointpræsentation på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside med de lysbilleder som Karen Lomholt brugte under sit foredrag inklusive dem der blev talt ud fra inden Dialogs optager kom i spil

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190528KarenLumholtVelfaerdogFrivilligeFrh96.htm

 

 

19:02-19:25 Poul Nielsen fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie og om Venligboerne Genbrug.
På besøg i Venligboerne Genbrug, Rådhus Alle 15 i Frederikshavn d. 31. maj 2019 med Dialog, som interviewer  Poul Nielsen, som fortæller om Venligboerne Frederikshavns historie helt fra opstarten i 2015 og om genbrugsbutikken hvis kunder og medhjælpere ikke mindst er tidligere flygtninge. Og hvor børnene især nu er stærkt påvirket af snakken om den politiske aftale om paradigmeskift med fokus på deres deportation, såvel i den politiske offentlighed som i skolegården. Poul Nielsen efterlyser især flere pensionerede indfødte danskere til at hjælpe med til at drive butikken Venligboerne Genbrug på Rådhus Alle 15 i Frederikshavn, som er åben fra kl 10 til 17 på hverdage.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190531PoulNielsen-VenligboerneFrh96.htm

 

 

KL 19:25-19:43 Interviews på gågaden i Frederikshavn med Sinem Demir fra Enhedslisten samt lokal og 2 SFUere
Dialog traf på gågaden i Frederikshavn d. 31. maj midt under Open By Night  kun 2 politiske partier. Det var 2 piger fra SFU, SFs ungdomsafdeling, Maja Hammerich og Stinne Eriksson,  samt fra Enhedslisten den lokale aktivist Helle Christensen og folketingskandidaten Sinem Demir, som får et lidt længere interview om bl.a flygtninge.(Lagt på nettet 2. juni  og sendt d.  5. juni  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 31. maj 2019 med SFUerne  Maja Hammerich og Stinne Eriksson,  samt HelleChristensen og folketingskandidat for EL, Sinem Demir .

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190531Gaagadehoest-SFU+ELsSinemDemir96.htm

 

 

Kl 19:43-19:57 Dialog-Interview med Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig som deltog i klimademoen 25. maj

Dialog-Interview med Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig  på vejen fra deltagelse i den store klimademonstration i København d. 25.  maj 2019 og så til deltagelse i Mellemfolkeligt Samvirkes 70-fødselsdag

Hasse fortæller om klimademonstrationen og der debatteres især hvorvidt klimakrisen og militariseringens onde spiral kan blive talt op som valgkampemne og paradokset at under en valgkamp med fokus på klimaet , der går Alternativet tilbage på trods af at det var Alternativet, der i sin tid fik klimaet sat på dagsordenen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190525HasseKlimademo0gFred96.htm

 

 

Kl 19:57-22 genudsendelser

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 29. maj 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-20:00 Reportage fra 13-kantet vælgermøde på Frederikshavn bibliotek
Dialog bringer her optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Bibliotek afholdt d. 16. maj 2019.
Panelets deltagere der repræsenterede samtlige 13 opstillingsberettigede partier var følgende: Rasmus Prehn (Sosialdemokratiet, som på stemmesedlen har bogstavA), Marianne Jelved (Radikale Venstre, B), Per Larsen (Konservative, C), Poul Højlund (Ny Borgerlige, D), Rune Frøsig Osmundsen (Partiet Klaus Riskær Pedersen, E), Allan Norré Pedersen (Socialistisk Folkeparti, F), Britta Eckhardt (Kristendemokratierne, K), Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti, O), Henrik Buchhave (Venstre, V), Jacob Høfler (Liberal Alliance, I), Peder Hvelplund (Enhedslisten – De Rød-Grønne, Ø), Susanne Zimmer (Alternativet, Å) samt Max Uwe Jensen (Stram Kurs, P).

Program:
Velkomst og præsentation af kandidaterne ved journalist Morten Pedholt
Kandidaterne i panelet, svarer på hvad de anser for at være valgets vigtigste emne, med korte kommentarer fra andre kandidater.
Bagefter var der et hav af spørgsmål fra mange af de 2-300 fremmødte vælgere, som nogle gange udviklede sig til en dialog. TV2 Nord, P4 Nordjylland og Nordjyske Medier var værter for valgmødet.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190516Vaelgermoede13-kantetFrh96.htm

 

 

KL 20:00-20:52  Frederikshavnskredsen SF-kandidat Allan Norre' fortæller om sin og SF's politik lokalt, på landsplan og i EU
Her i Dialog skal vi nu høre Allan Norre’, SFs folketingskandidat i frederikshavnkredsen til folketingsvalget og samtidig europaparlamentskandidat for SF  som den sidste af de kandidater der har ønsket igennem Dialog på Frederikshavn Lokalradio at få lov til at fortælle vendelbovælgere i radioen og for netradioens vedkommende alle dansktalende i verden hvad kandidaten vil gøre for dem eller vil være godt for dem.
Allan Norre fortæller om hvor afgørende væsentligt klimaet er da alt andet ellers kan være ligegyldigt og her kan frederikshavnske virksomheder bidrage til gavn for beskæftigelsen. Vi får en drøftelse af den lokale trafikpolitiske elendighed og uprøvede muligheder for bedre kollektiv trafik med dobbeltspor til Frederikshavn + genetablering af togfonden og udtynding af bilos i de store byer med brug af roadpricing med differentierede takster, men uden Egholmforbindelse.
Allan Norre’ forsvarer SFs deltagelse i Ghettopakken, men vil have Socialdemokratiet til at udskifte det pinefulde paradigmeskifte på flygtningeområdet. Igennem Danmarks krige er vi selv blevet ansvarlige for vore flygtninges skæbne. SF støtter FNs forbud imod atomvåben, men også afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU-regi, så Danmark kan deltage i EU's fredsbevarende aktioner. Endelig skal børneområdet støttes. Interviewet med Allan Norre’ foregik d. 21. maj 2019   http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190521AllanNorreSF-kandidat96.htm

 

 

KL 20:52-20:59Alternativet på Fisketorvet i Frederikshavn d. 18. maj 2019
Partiet Alternativet er også som det 3. parti på pletten på Fisketorvet i gågaden i Frederikshavn d. 18.maj 2019 endda med egen teltbod. Alternativets lokale mand Mark Jewkes fortæller om et klima-vaccinationskort, som man kan få udstedt hvis man vil sige ærligt ja til at holde 5 miljøløfter og samtidigt får man at vide om 5 måder som partierne kan fremme en mere klimavenlig politik. Man kan se et billede af vaccinationskortet på Dialogs hjemmeside. Dialog når også lige at hilse på Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, som endnu engang kommer ilende fra møde i Aalborg med skatteminister Carsten Lauridsen, som ellers også er folketingskandidat i Nordjylland, men som desværre ikke med sit parti Venstre er på pletten til at forsvare sig.  

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190518Jewkes+Zimmerpaagaagaden96.htm

 

 

Kl  20:59-21:45 Palle Bendsen, NOAH, fortæller om klimaforværringen og militarismens onde spiral som klima- og fredsbevægelser må gå sammen om at bekæmpe.
Dialog bringer her et interview med Palle Bendsen mangeårig miljøaktivist i NOAH Danmarks ældste moderne miljøorganisation, som nu har kastet sig ud i at se klimaforværringen og militarisering som trusler mod hele menneskeheden, der gensidigt påvirker hinanden i en ond spiral, som vi i miljø- og fredsbevægelserne må se som sammenhængende fænomener, og som vi derfor sammen må udvikle en fælles strategi for at overvinde.

Den militaristiske tankegangs oprustning misbruger dybest set jordens knappe ressourcer og destruerer andres ressourcer i krig, som igen nødvendiggør en ellers helt unødvendig genopbygning som igen kræver ressourcer, som hele vejen bidrager til udledning af klimagasser, som ville være helt unødvendige, hvis bare alle freds- og miljøelskende mennesker ville dagsordensætte ideer og teknikker med ikkevoldelige konfliktløsninger og især forebyggelse af konflikter igennem en mere rimelig fordeling og miljørigtig brug af goder, og på den måde overvinde politiske og økonomiske magthaveres kortsigtede interesser, hvori opdeling i dem contra os og brug af voldelige konflikter i varetagelse af disse interesser indgår – med stor skade på de fremtidige livsbetingelser på vores jord - jog måske værst forbliver gift for den forenede kamp for at få løst klimaudfordringerne i tide, som virkeligheden skriger på.    

Konkret debatteres paradokser som klimavalgkampens totale tavshed om atomvåbnenes parallelle trussel mod mennesker direkte og indirekte igennem atomvinterens sultedød, når verden netop i øjeblikket oplever en mistillids- og spændingsskabende oprustningsspiral både med konventionelle og atomvåben.  
Også den manglende substans i mange af de ”grønne” partiers udspil bliver nævnt.
Palle Bendsen vil fortsætte arbejdet med at få miljø- og fredsbevægelserne til at indse at det er i fælles interesse at samarbejde i kampen for at vinde gehør hos befolkningen. Her kunne man tage udgangspunkt i FNs 17 verdens- og bæredygtighedsmål.
(Lagt på nettet 22. majl og sendt d. 29. maj  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 20. maj 2019 med miljø og klimaaktivist i NOAH, Palle Bendsen, som også er aktiv i Center for Konfliktløsning og RIKO.
. – Indslaget her kan straks høres som podcast

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190520PalleBendsenKlimaogkrig96.htm

 

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

Dialogprogram tirsdag d. 28. maj 2019

Kl 18:00-19:22 Susanne Zimmer, Alternativets spidskandidat i Nordjylland fortæller om sit engagement og sine mærkesager
 Vi skal nu høre hvad Alternativets spidskandidat i Nordjylland, Susanne Zimmer, har på hjerte og gerne vil vælges på. Susanne Zimmer så Alternativet som appelsinen i turbanen da partiet startede i en situation hvor det var trist og at være dansker, når vi gjorde så lidt for miljøet og så den måde man behandlede og snakkede om flygtninge på, som var dybt pinligt i et rigt land som Danmark.
Susannes Zimmers fokus er klima og miljø og den forurening vi skaber i Danmark men samtidig skal vi have en social profil med mere lighed. Det er dybt uansvarligt at have 64.000 fattige børn. 2 % nedskæringer hvert år på det offentlige skal væk sammen med den overdrevne kontrolregistrering der tager en time om dagen fra det produktive arbejde. Det giver stress og  lige nu er 35.000 mennesker hver dag sygemeldt pga. stress. Det er slemt nok for de ramte familier. Men det giver også et samfundsmæssigt tab på 35 milliarder kr. om året, som ved at indrette et samfund med mindre stress i stedet kunne bruges til forbedret velfærd og klima.

Klimaet er vigtigst ellers kan alt andet være ligegyldigt. I 2035 skal vi have 100 % grøn energi. Vi skal afvikle al optagning af olie og gas i løbet af de næste 10 år, men kun Enhedslisten har stemt for det, og det gælder mange andre forslag.
Lokalt i Nordjylland ødelægger regeringen decentral struktur med de årlige 2 % besparelser f.eks på uddannelsesområdet med manglende veluddannet arbejdskraft til følge i udkantområder. Alternativet vil støtte forskning i grøn udvikling som f.eks. frederikshavnervirksomheden Crestwing, der udvikler i bølgeenergi, Crestwing har alligevel mistet sit offentlige tilskud på trods af at den med sin kontinuerlige produktion af energi kunne medvirke til at gøre den samlede grønne produktion af energi mere stabil. Det er bedre, hurtigt at komme på forkant med begrænsningen af udslip af klimagasser, frem for senere at måtte bruge mange flere penge til at værge sig imod de klimaændringer der ellers er hastigt på vej. Klimakommuner kunne være mere ambitiøse, som f.eks. med  genbrug af madspild .
Susanne støtter skolebørns klimastrejker da Danmarks CO-udledning nu igen er begyndt at stige jf Grethe Tunberg, der siger, at uden fremtid bliver skolegang jo meningsløs. Om paradokset, at trods stigende interesse for klimaet så falder tilslutningen til Alternativet. Alternativet har ellers en decentral struktur og har således 600 medlemmer i Nordjylland som kan deltage i politiske laboratorier, og kæmper også for en ny politisk kultur med ordentlighed. I Alternativet må man også  kun sidde i Folketinget i 12 år.
Vi må forbruge mindre, investere grønt, tænke grønt og gøre gode ting for hinanden, hvorfor fattigdomsydelser skal afskaffes. Alternativet har fået sat fokus på den voksende ulighed og den uanstændige flygtningepolitik.
Forholdet til Socialdemokratisk regering, ikke blokpolitik, andelsbevægelsen forbillede for mere demokratisering af økonomien, samfundsøkonomiske virksomheder,
Alternativets spidskandidat vil væk fra vækstbegrebet med misbrug af ressourcer og udvikling af stress. Desuden regulere energisektor og banker mere, komme væk fra kapitalistisk snyd med skattesystemer til fordel for de store som forhindrer bæredygtigheden, ressourcebeskatning er nødvendig. 
Flygtninge skal fra dag et have samtale om hvad de  kan og gerne vil.  Danmark skal tage mindst 2000 kvoteflygtninge om året. Alternativet vil gennem ulandshjælp og internationalt samarbejde forebygge, at det skal blive nødvendigt at mennesker skal være nødt til at flygte. Med de 10.00 hjemmehjælpere som skal udvises som følge af Paradigmeskiftet, som vil lukke helt af overfor omverdenen, så vil det blive danskernes katastrofe. Den ekstreme racistiske højrefløj er til dels et resultat af at det er lykkedes Dansk Folkeparti at få skabt en dem-contra-os-kultur på mange områder, som også  kan blive en trussel imod vores demokrati, når det f.eks. er blevet acceptabelt at lyve og tilbageholde oplysninger i Folketinget. Vi må i stedet gøre noget sammen som i Venligboerne. Vi hører som eks. Susanne Zimmer fortælle om sine positive oplevelser med at være kontaktfamilie for flygtninge. Og det kunne også  være med ensomme ældre.
På verdensplan fører den nuværende laden stå til på klimaområdet til fattige klimaflygtninge. Susanne Zimmer vil støtte at Danmark skal underskrive FN-forbuddet mod atomvåben for at fremme afspænding og undgå katastrofale klimakrige om knappe livsvigtige ressourcer. Og ifølge folketingskandidaten så er erfaringerne at kvindelige deltagelse i fredsforhandlinger giver de bedste resultater. Der er brug for et dansk fredsforskningsinstitut, ulandshjælp for befolkningerne og ikke kun for det storevirksomheder.
Alternativets nordjyske spidskandidat Susanne Zimmer betoner til afslutning nødvendigheden af at forbruge mindre for at økonomisere med jordens begrænsede ressourcer og dele mere og være mere sociale, hvilket hun heldigvis også ser tendenser til. Interviewet med Susanne Zimmer blev optaget d. 6. maj 2019. Susanne Zimmer vil sidde parat ved sin telefon nr 41171899 for at blive inviteret ud til dagligstuemøder og kan i øvrigt kontaktes over mailadressen  susanne.zimmer@alternativet.dk .

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190506SusanneZimmerAlternativet96.htm

 

Kl  19:22-19:57 Partiernes standpunkter til fredspolitiske emner af relevans for valgkampene til både Europaparlamentet d. 26. maj og og Folketinget d. 5. juni.
Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Paamand om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner som burde være oplagte at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget d. 26. maj og folketingsvalget d 5. juni. Tom Vilmer Paamand giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk  til en fredelig ikkevoldelig udenrigspolitik.
Det drejer sig først og fremmest om Danmarks manglende tilslutning til FN-traktaten med forbud mod atomvåben og om hvorvidt det er en god ide at Danmark dropper sit forbehold overfor at deltage i EU's militære del, kaldet forsvarsforbeholdet.

Men også mange andre beslutninger som burde vendes i en seriøs valgkamp med ønske om at gøre vælgere klogere på partiernes faktiske sikkerhedspolitik og mulige konsekvenser heraf. I flæng kan nævnes debat om Danmarks nu mangeårige krigspolitik og konflikterne om at få konsekvenserne heraf undersøgt ordentligt til brug for fremtidige sikkerheds- og fredspolitiske beslutninger. Købet af krigsfly, fornuften i drastiske forøgede bevillinger til militær oprustning bare fordi Trumf siger det. Har Danmark brug for et fredsforskningsinstitut der også kan forske og udvikle alternative ikkevoldelige konfliktløsnings- og forebyggelsesmodeller mm.
Interview med graverjournalist Tom Vilmer Paamand, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik d. 17. maj 2019.
(Lagt på nettet 20. majl og sendt d. 29. maj  2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 17. maj 2019 med journalist Tom Vilmer Paamand, der  også er formand for Aldrig Mere Krig. – Indslaget her kan straks høres som podcast

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190517TomPaamandFrediValgkampen96.htm

 

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 22. maj 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- 18:33 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet ved Henrik Lyk

 

Kl 18:33-18:18:45 Hør hvad de konservatives Peter Nielsen går til valg på
Byrådsmedlem Peter Nielsen. Aalbæk fortæller hvad han vil arbejde for i Folketinget som lokal kandidat i Frederikshavnkredsen for Konservative (C), som bl.a er en rimelig udligningsreform der kommer udkantkommu ner som Frederikshavn til gode - samtidigt med skattenedsættelser for at få mere beskæftigelse. Desuden klimavenligt postevand til de kommunale møder som led i implementeringen af FNs 17 verdensmål på lokalt kommunalt plan.

Man kan også høre Peter Nielsen som podcast på netadresen

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190518PeterNielsenKandidatforC96.htm

 

 

Kl 18:45  Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet i Frederikshavn sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

KL ????  Alternativets kandidat til europaparlamentsvalget fortæller om sin EU-poliitk.
I et desperat forsøg på også at få vælgermøderne til at handle om valget til europaparlamentet så bringer Dialog her et interview med Rasmus Nordqvist, som er Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget. Rasmus Nordqvist svarer på spørgsmål om bl.a. gensidig sammenhæng imellem miljø- og klimaforværring og den forværrede militarisering i verden, så vi ikke bare får krigsflygtninge men også klimaflygtninge. Alternativet ønsker da også at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben, som på få øjeblikke kan dræbe op mod en milliard civile og med udsigt til sultedød for resten jf ICAN.
Men Alternativet vil have Danmark til at tilslutte sig EU's forsvarsforbehold i tro på, at det er muligt nedefra at påvirke EU til at føre en fredspolitik. Alternativet ønsker i sin kamp for mere lighed i EU  også fælleseuropæisk bundgrænse for virksomhedsbeskatning og kamp mod skattely for at stoppe medlemslandenes nationalistiske ræs mod bunden. Vi hører om det fælleseuropæiske valgsamarbejde Europæisk Forår eller DIEM, som Alternativet er med i og som vil  lave en stor fælles klimafond, der kan sætte gang i grønne investeringer, der også kan skaffe arbejde til de mange unge arbejdsløse især i syderopa, som lider under Tysklands og de nordlige landes defensive nationalistiske økonomiske politik indenfor Euro-møntunionen. Desuden debatteres en fælleseuropæisk flygtningepolitik og ulandspolitik, som Europa som del af verden også har medansvar for.

Man kan straks også høre interviewet med Rasmus Nordqvist som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190518RasmusNordqvistAlternativetOm-EU-valget96.htm

 

Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 15. maj 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:37  Spidskandidat for Enhedslisten i Nordjylland, Peder Hvelplund, Hjørring, fortæller  om dele af Enhedslistens politik, som især har relevans for vendelboere.
Peder Hvelplund fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio også om sine egne mærkesager,  som Peder Hvelplund så uddyber på baggrund af spørgsmål og Enhedslistens nordjyde giver derudover sit bud på yderligere emner som inddrages i interviewet.  Emnerne er bl.a. Enhedslistens  konkrete bud på en udligningsreform som sammen med et forslag om 80 % statsrefusion til kommunerne for sociale udgifter skulle forbedre de økonomiske vilkår for fattige udkantskommuner som f.eks. Frederikshavn og Hjørring. Og ellers i stikordsform bl.a. ja til at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten der forbyder atomvåben og støtter fredsforskning mv. - Skattepolitisk debat om loft over grundskatten som er en gave til de velbjergede i de voksende byområder med stigende grund- og boligpriser  på bekostning af udkantområderne, samt om hvordan man kan få lagt en rimelig fælles bund under virksomhedsbeskatningen i EU og verden.  

 

Jf. Løkkes sundhedsreform også en Sundhedspolitisk debat om bl.a. hvordan det psykiatriske område, der er udeladt i forligskredsens planer  om fællesskaber omkring akutmodtagelser, må opprioriteres og hvordan skaffe flere læger hertil, hvordan problemer med mangel på praktiserende læger kan løses.  Regionerne må opretholdes og amternes opgaver på specialområderne samt miljø og planlægning må tilbageføres.
Trafikpolitik, hvor Peder Hvelplund og Enhedslisten vil spare motorvejen over Egholm og i stedet udbygge jernbanenettet med dobbeltspor til havnebyerne Hirtshals og Frederikshavn i Vendsyssel for at kunne flytte den generende godstrafik fra motorvejene til bane og derved overflødiggøre en ekstra forbindelse over Limfjorden og samtidig tilgodese det overordnede mål at gavne kampen mod klimaforværringen, som også var et punkt hos Hvelplund. Hvad ville Peder sige til Mette Frederiksen bl.a. på det sociale og flygtningeområdet? Vendt blev også det demokratisk betænkelig i at Folketingsflertal, og på det sidste med socialdemokraternes stemmer, i gennem de sidste 20 år har strammet og begrænset den reelle valgret så nu næsten hver tiende borger i Danmark er blevet frataget muligheden for at stemme ved Folketingvalget, Interviewet med Enhedslistens spidskandidat i Nordjylland Peder Hvelplund foregik d. 2. maj 2019.

Udsendelsen med Peder Hvelplund kan nu efter radioudsendelsen onsdag d. 15. maj også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190502PederHvelplund1-EL-kand-NJ96.htm

 

 

KL 19:37-20:04  Succes med kulturel integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.
I Dialog her fortæller projektleder og antropolog Torben Krogh hos det internationale konsulentfirma Aperian Global om uddannelse af såvel nytilkomne syriske som ældre flygtninge til at forstå normer og forventninger på det danske arbejdsmarked og herunder også sig selv og sine muligheder herudfra. Men det drejede sig om også uddannelse af kommunens jobkonsulenter og virksomheders personale til at forstå hvilken anderledes kultur, som flygtninge, kollektivt som individuelt, har med i bagagen. Og det er alt sammen med det formål også at kunne se den enkelte flygtning som en unik personlighed,  hvis personlige kompetencer det er væsentligt at få kortlagt for at kunne hjælpe med til at skabe et godt jobmatch. Torben Krogh vurderede samarbejdet med Kolding kommune positivt. Og på baggrund af sine erfaringer mente Torben Krogh, som projektansvarlig, at de positive erfaringer med kulturel integration på arbejdsmarkedet i Kolding,  godt kunne overføres til andre kommuner. De største udfordringer ville nok være tænkning i isolerede kasser som barriere for at se på den enkelte person som en unik helhed der havde sin egen flygtningehistorie og egne oplevede erfaringer i Danmark og som det så drejede sig om her ud fra at hjælpe på vej. Og så kunne der være behov for at sænke fordoms-paraderne. Interviewet blev optaget d. 7. maj 2019

Hør straks udsendelsen som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190507TorbenKrogh-Integration-paa-arbejdsmarkedet96..htm

 

 

Kl. 20:04-20:18 Er NATO et fortidslevn og klods om benet for FN-forbuddet mod Atomvåben? (Genudsendelse)
Dialog interviewer Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl som bl.a. kritiserer udenrigsministeren og den danske regerings vægring imod at underskrive FNs forbudstraktat imod atomvåben, og som derfor er  et oplagt emne at tage op i den kommende valgkamp. Under debatten var Anders Samuelsen gået så langt som at være parat til som den første at ville bruge atomvåben. Der udvikledes da nu også små atomvåben beregnet til at blive brugt, så afgrænsningen til konventionelle våben således blev udvisket. Der blev også diskuteret  konsekvensen af at bruge atomvåben i et klima-perspektiv. F..eks. kunne asken fra en atomkrig imellem Indien og Pakistan medføre global temperatursænkning  og sultedød for op til en milliard  udsatte mennesker
Interviewet der blev optaget d. 29 april 2019 blev  bl.a. til  på baggrund af Chr. Juhls debatindlæg ”Hvorfor er NATO ikke nedlagt” , som der er lænket til på Dialogs netside

Hør straks som podcast fra http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190429ChrJuhl-AfMed-NATO+Avaaben96.htm

 

 

Kl 20:42-21:50 Informationsmøde om udvisning af Somaliere der har haft asyl i Danmark. (genuds.)
Hør Informationsmøde om den nye politik med udvisning af Somaliere der har haft asyl i Danmark i adskillige år begrundet med at sikkerhedssituationen i Somalia generelt skulle være forbedret.
Vi hører først Iidle åbne mødet og give ordet til John Graversgaard som ordstyrer, som giver ordet videre til Zacharias, som fortæller om, hvordan det opleves at få et brev om, at hans asylsag skal genvurderes med henblik på udvisning til hjemlandet.  Cirka 10. minutter inde hører vi Abdirashid Sheikh talsmand for AarhuSomali, som opfordrer alle til at engagere sig.

Herefter holder advokat Helle Holm Thomsen et informativt foredrag om den historiske baggrund og lovgrundlaget for at regeringen har igangsat prøvningen af hundredevis af asylsager med præcisering af, at det er mennesker med asyl på baggrund af de generelt var i fare, fordi der var krig i området, hvor de boede, og ikke på grundlag af at være individuelt konkret forfulgt, hvilket gjaldt mange, der havde fået asyl i perioden fra efteråret 2011 til maj 2013.
Dernæst fortæller Ahmed Barzinji om hvad Dansk Flygtningehjælp kan tilbyde af hjælp til de udvisningsdømte enten de vælger at rejse frivilligt eller ikke.
Til sidst hører vi Jule og Marie fra Venligboerne i Odder fortælle om, hvordan de har gået ind med støtte i en sag og lavet ”Aktionsgruppen mod udvisning af somaliere”. Mødet der her er optaget af Helge Ratzer, blev afholdt i Aarhus d 13. marts 2019.

Hør straks som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190313OmudvisningafSomaliske-asylmodtagere96.htm

 

 

Kl  21:50- 22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

RADIOPROGRAM  D. 8. maj 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:04 Dialogmøde – frivilligt socialt arbejde Tirsdag den 28. maj i Frivilligcentret
Vi inviterer til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, Sundhedspanelet
samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune
Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 – 21.00
Frivilligcenter Frederikshavn, Danmarksgade 12, Frederikshavn
Emne: Vores fælles velfærd
- Hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse
Program for mødet
o Velkomst og oplæg til aftenens tema
v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
o Fællessang og præsentation af aftenens program
v/ Susanne Thaarup, områdeleder Sundhed, Træning og Aktivitet,
Frederikshavn Kommune
o Oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige
v/ Karen Lumholt, foredragsholder, forfatter og journalist
o Dialog og debat om aftenens tema og oplæg
o Afslutning og afrunding
v/ Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
Tilmelding til arrangementet kan ske pr. mail til juba@frederikshavn.dk senest søndag den 26. maj

Hør som podcast:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190504MoedeOmFrivilligtSocialtArbejde-28.ma96.htm

 

Kl 18:04-19:34 Reportage fra 1. maj  mødet i 2019 på Knivholt i Frederikshavn
Vi hører mødeleder Finn Jenne formand for 3F byde velkommen og give ordet til næstformand for 3F på landsplan Tina Christensen, så folketingskandidat i Frederikshavnkredsen for SF, Allan Norre’, S-borgmester Birgit Hansen, folketingsmedlem for S i frederikshavnkredsen Bjarne Laustsen og endelig folketingskandidat i Aalborg Øst for Enhedslisten de rød-grønne, Sinem Demir. Desuden hører vi i peoples corner Poul Erik Andersen Aalbæk og medlem af Enhedslisten samt Helge Hansen.
Til slut skal vi høre et dobbeltinterview med 2 SFU-kvinder forkvinden Maja Haubenseiser og Rebecca Madsen.

Hør som podcast:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190501TinaChr3F+AllanNorreSF+BirgitHansenS96.htm

 

 

Kl 19:34-19:41En snak med Anni om forventningerne til tartaletfesten på byjubilæumsdagen d. 22. september 2018
Dialog bringer her et lille glimt fra fejringen af Frederikshavns 200-års fødselsdag i efteråret  2018. det drejer sig om et interview interview om forventningerne og stemningen i tartaletfestkøen foran Badmintonhallens indgang, hvor de mest dedikerede gerne tålmodigt venter en times tid i det ustadige vejr på at dørene åbnes og man kan komme først til de bedste pladser til tartaletfestens underholdningsdele som spænder vidt fra operasangerinden Wesna over folkemusikeren Erik Grib og til Bakkens frodige syngepiger. Den interviewede er Anni og det var altså på selve 200 års byjubilæumsdagen for flækken Fladstrand tildeling af købstadsprivillegierne og navnet Frederikshavn d 22. september 2018. Og her skal vi så nu høre Anni

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180922-1Anni-indenTartaletfesten96.htm

 

 

Kl 19:41-19:56 Er NATO et fortidslevn og klods om benet for FN-forbuddet mod Atomvåben?
Dialog interviewer Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl som bl.a. kritiserer udenrigsministeren og den danske regerings vægring imod at underskrive FNs forbudstraktat imod atomvåben, og som derfor er  et oplagt emne at tage op i den kommende valgkamp. Under debatten var Anders Samuelsen gået så langt som at være parat til som den første at ville bruge atomvåben. Der udvikledes da nu også små atomvåben beregnet til at blive brugt, så afgrænsningen til konventionelle våben således blev udvisket. Der blev også diskuteret  konsekvensen af at bruge atomvåben i et klima-perspektiv. F..eks. kunne asken fra en atomkrig imellem Indien og Pakistan medføre global temperatursænkning  og sultedød for op til en milliard  udsatte mennesker
Interviewet der blev optaget d. 29 april 2019 blev  bl.a. til  på baggrund af Chr. Juhls debatindlæg ”Hvorfor er NATO ikke nedlagt” , som der er lænket til på Dialogs netside

Interviewet med Chr. Juhl kan straks høres som podcast fra netadressen
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190429ChrJuhl-AfMed-NATO+Avaaben96.htm

 

 

Kl  19:56- 22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 1. maj 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:40  OM slægtsforskningens kilder og deres udfordringer 2. lektion
Hør her den anden udsendelse om slægtsforskning  arrangeret af Frederikshavn Bibliotek på  biblioteket d. 13. marts 2019. Vi hører først Karen fra stadsarkivet fortælle om nogle af de kilder på stadsarkivet som kan have interesse hvis man forsker i sin lokale slægt. Dernæst fortæller arkivar Erik Christensen om at bruge Bangsbo arkivs billedsamling som kan kaste mange spændende ting med sig og arkivet modtager gerne billeder og gerne med årstal og hvem eller hvad der er på billedet. Frederikshavn kom først efter 2. verdenskrig og for sent i gang med at lave arkiver. Om tyske flygtninge. Om Dansk Demografisk Database med et kildeindtastningsprojekt, KIP. Om at kende gamle administrative inddelinger. Om originalkilderne, som kirkebøger, folketællinger, skudsmålsbøger og lægdsruller. Matrikelnumre, byggeprotokoller, arealregistre ligger på nettet. Fængsels og forbedringsvæsenet, godsarkiver. Grad af bofasthed. Fastsættelse af faderskab. Læsø-specialiteter.
Herefter leder Poul Rughaven så læsning af kirkebøger og folkeregistre mv. hvor lyttere desværre må undvære kirkebogs eksempler slået op på lærredet, når der forsøges skriftstydning.
 
Til sidst er Arkivar Erik Christensen igen på med en fortælling om hvad man kan få ud af skifteretsprotokoller og det er meget, da det handler om folks økonomi og strid herom.
Denne optagelse er af nummer 2 møde om slægtsforskning arrangeret af og holdt på Frederikshavn bibliotek. Jf. http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190213Slaegtsforskning-ErikChr96.htm hvor der ligger lysbilledserier som stadig er relevante her da der refereres hertil.

Indslaget her kan også efter radioudsendelsen høres som podcast i Dialog  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190313Slaegtsforskn1-Karen+Erik+Poul96.htm

 

 

 

Kl 19:40-20:48 Informationsmøde om udvisning af Somaliere der har haft asyl i Danmark.
Hør Informationsmøde om den nye politik med udvisning af Somaliere der har haft asyl i Danmark i adskillige år begrundet med at sikkerhedssituationen i Somalia generelt skulle være forbedret.
Vi hører først Iidle åbne mødet og give ordet til John Graversgaard som ordstyrer, som giver ordet videre til Zacharias, som fortæller om, hvordan det opleves at få et brev om, at hans asylsag skal genvurderes med henblik på udvisning til hjemlandet.  Cirka 10. minutter inde hører vi Abdirashid Sheikh talsmand for AarhuSomali, som opfordrer alle til at engagere sig.

Herefter holder advokat Helle Holm Thomsen et informativt foredrag om den historiske baggrund og lovgrundlaget for at regeringen har igangsat prøvningen af hundredevis af asylsager med præcisering af, at det er mennesker med asyl på baggrund af de generelt var i fare, fordi der var krig i området, hvor de boede, og ikke på grundlag af at være individuelt konkret forfulgt, hvilket gjaldt mange, der havde fået asyl i perioden fra efteråret 2011 til maj 2013.
Dernæst fortæller Ahmed Barzinji om hvad Dansk Flygtningehjælp kan tilbyde af hjælp til de udvisningsdømte enten de vælger at rejse frivilligt eller ikke.
Til sidst hører vi Jule og Marie fra Venligboerne i Odder fortælle om, hvordan de har gået ind med støtte i en sag og lavet ”Aktionsgruppen mod udvisning af somaliere”. Mødet der her er optaget af Helge Ratzer, blev afholdt i Aarhus d 13. marts 2019. (Lagt på nettet 27. april og sendt d. 1. maj 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)

Optagelse d. 13. marts 2019 at talerne Lidle, Joh Graversgaard, Zacharias, Abdirashid Sheikh, Helle Holm Thomsen, Ahmed Barzinji, Jule og Marie.

Kan straks høres som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190313OmudvisningafSomaliske-asylmodtagere96.htm

 

 

Kl 20:48- 22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 24. april 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet ved Henrik Lyk

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet i Frederikshavn sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

RADIOPROGRAM  D. 17. APRIL 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:18 Reportage og interviews fra jobmessen i Arena Nord i Frederikshavn . d. 13. marts 2019.
 Dialog interviewede repræsentanter for følgende virksomheder og institutioner som her er her nævnt i den rækkefølge de bringes i:
Agrinord ved Vitus Bernlow, - restaurant Blackstone, Rømøvej 2 ved Hassan…,  - A-byg, - Danish Crown ved Finn Andersen,  projektkoordinator Kurt Nielsen  fra Center for Arbejdsmarked som arrangerede jobmessen, - maskinfabrikken Nordmark i Sæby ved Christian tillidsmand, - Sundhed og Pleje ved Helle Christensen områdeleder Ø. Vrå, - Pleje og psykiatri ved Marianne Esbjørn, - byggemarkedet Stark, Toftegaardsvej  ved dir. Sune Serbian, - LO ved Michael Bo Nielsen, Hjørring

Indslaget kan også efter radioudsendelsen høres  som podcast i Dialog  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190313jobmesse1-96.htm

 

Kl 19:18-20:56 Hør fra mødet ”Stop NATOS oprustning..." d. 4. april på NATOS 70-årsdag
Hør her Dialogs optagelse af  mødet ”Stop NATOS oprustning – invester i kollektiv velfærd”, som blev afholdt d. 4. april på 70-årsdagen for NATOS oprettelse.
Vi hører oplæg af Tine Bang Olsen om alle NATOS krigsbedrifter og hemmeligheder, - af Carsten Andersen om hvordan vi kan  gøre folk trygge med brug af alternative ikkevoldelige midler. Bl.a ved at bruge oprustningspengene til ulandsbistand og fredsforskning.også til udvikling af praktiske ikkevoldelige konfliktløsningsredskaber.
Og endelig  hører vi Tom Vilmer Paamand fortælle om  Atlantpagtens første fredelige paragraffer, som fredsbevægelsen kunne arbejde for at få NATO til at leve op til – efterfulgt af en længere og livlig debat. Hør straks som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190404TinaSpangOlsen-NATO70aar96.htm

 

 

Kl 20:57-22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 10. APRIL 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-18:44  Frederikshavnske forældres demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutionerne
Dialog bringer her talerne fra forældredemonstrationen i Frederikshavn for minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, som foregik lørdag d. 6. april 2019.  Demonstrationen blev indledt med kort tale om demonstrationens nødvendighed,  holdt af Monica Sivesgaard Liv, som også var initiativtager og mødeleder.
Dernæst hører vi småbørnsforskeren Jytte Birk Sørensen fortælle om den seneste viden om småbørn som ikke bliver værdsat efter fortjeneste inde på Christiansborg. Jytte kalder sig selv kontakthippie og påpeger hvor vigtig børns voksenkontakt er for deres udvikling og et senere godt liv og hvor de 3 minutters voksenkontakt i timen, det efterhånden kun kan blive til i Danmarks børnehaver,  slet ikke slår til.
 
Dernæst talte den tidligere pædagogansatte i Frederikshavn kommune, Magda, som havde følt sig utilstrækkelig under de ringe vilkår der var uden mulighed for at være det for det enkelte barn som det havde behov for, hvorfor hun nu videreuddannede sig og var ved at skrive speciale om uddannelse af pædagoger i et demokratisk samfund. Og herunder påpegede Magda hvordan tavshedskulturen forhindrede at de nødvendige ytringer om problematiske forhold  kom frem, og blev taget hånd om.  
Småbørnsforældrenes demonstration i Frederikshavn havde samlet omkring et par hundrede deltagere.

Det er nu muligt også at høre radioudsendelsen som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190406MinimumsnormeringiDaginst96.htm

 

 

KL. 18:44-18:52 Om Frederikshavn Ungeklimaråds organisering af marked for genbrugstøj d. 23/3 
Dialogs interview med Emily Olesen og Line Bødker Larsen fra Ungeklimarådet i Frederikshavn som har taget initiativ til at organisere et marked for genbrugstøj i Maskinhallen d. 23. marts 2019
 
Emily fortæller også at Interesserede i at bidrage til Ungeklimarådets arbejde eller i øvrigt har spørgsmål er velkomne til at henvende sig til Poul som kan træffes på mailadressen prni@frederikshavn.dk eller pr telefon på 40 32 45 91

Det er nu muligt også at høre radioudsendelsen som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190323Emily+Line-Frh-Ungeklimaraad96.htm

 

 

KL. 18:52-19:22 Vil Lars Løkkes sundhedsreform lukke Frederikshavn sygehus?
Dialog-interview med Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet optaget d. 19. marts 2019.
Anledningen var at Flemming Møller Mortensen udsendte en pressemeddelelse om at Frederikshavn Sygehus ville være i fare hvis Lars Løkke fik gennemført sin sundhedsreform med afskaffelse af regionsrådene. Hør argumenterne og vurder selv. I øvrigt blev der snakket nærhed, afbødning af lægemangel, psykiatriens stedmoderlige behandling og om muligheden for at hente penge fra andre poster på statsbudgettet.

Det er nu muligt også at høre radioudsendelsen som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190319FlemmingM.Mortensen-Sundhedsreform96.htm

 

 

Kl. 19:22-19:46 Paul Rode Andersen fortæller om det nye nordjyske netmedie NETAVISNORD
Dialog bringer her interview om en lokal eller rettere nordjysk nyskabelse på mediefronten. Det er den kendte frederikshavner og mangeårige byrådsmedlem Paul Rode Andersen, der nu, efter at være gået på pension fra jobbet som gymnasielærer i samfundsfag og dansk, sammen med et par ligestillede nu har opstartet en netavis ved navn NETAVISNORD.

 

De 3 ”musketerer” oplever et udækket nordjysk behov for analyserende og perspektiverende kvalitetsjournalistik, som de også optimistisk mener der er et marked for her i Nordjylland og blandt bortvandrede nordjyder. Og det gælder selvfølgeligt også alle andre politisk og samfundsmæssigt interesserede ikke mindst inde på Borgen, hvor NETAVISNORD også gerne vil være med til at sætte Nordjylland på landkortet.

For nysgerrige kan det nævnes, at NETAVISNORD har internetadressen www.netavisnord.dk/. NETAVISNORD er gratis og interesserede kan tilmelde sig et abonnement på den ugentlige udgivelse.

Alt dette og mere til får Paul Rode Andersen her lejlighed til at uddybe i et interview som blev optaget d. 19. marts 2019.

Det er nu muligt også at høre radioudsendelsen som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190319PaulRodeAndersen-Netavisnord96.htm

 

 

 

Kl. 19:46-20:25Om Europas mindretals kamp for bedre vilkår med de danske og tyske mindretals vilkår som forbillede
Dialog-interview med Hermod Folke Hansen om nationale/etniske mindretal i EU's medlemslande i anledning af at sammenslutningen af mindretal i EU har indsamlet de nødvendige 1 million underskrifter for at få forslag til bedre mindretalsbeskyttelse i EU-landene behandlet i EU-organerne.
Hermod Folke Hansen som udover at være fredsaktivist i Aldrig Mere Krig især er engageret i Grænseforeningen, fortæller om den eksemplariske dansk-tyske grænsepolitik med gensidig respekt for og samarbejde imellem de nationale mindretal på begge sider af grænsen, hvilket igen har sit grundlag i at den dansk-tyske grænse efter 1. verdenskrig  blev fastlagt ved en folkeafstemning efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret.
Altså i modsætning til de øvrige grænsedragninger der i høj grad skete efter sejrherrernes vilje og derved skabte grobunden for en revanchistisk Nazisme og dermed 2. verdenskrig. Bl.a. arbejder Sammenslutningen af mindretal i EU for at få et mindretallenes hus i netop Flensborg, som kan fungere som et læringssted for at lave en god grænse- og mindretalspolitik andre steder i EU.
Som nyt for nok os alle fortæller Hermod Folke Hansen konkret om forskellige europæiske mindretals situation bestemt af store forskelle imellem de europæiske landes politik med Frankrig som et grelt eksempel. Bl.a. hører vi om de 50.000 slaviske sorbere/vendere som et anerkendt mindretal i Tyskland i modsætning til Frankrig som forsøger at udrydde mindretallenes sprog. Desuden om mange års rummel i sydtyrol i Italien ved den østrigske grænse, de russiske mindretals manglende rettigheder i de baltiske lande, hvilket kan risikere at få storpolitiske konsekvenser hvis de forbliver uløst. Hermod kritiserer det catalonske mindretals måde, som meget handler om en rigere minoritets nationale selvtilstrækkelighed.
(Lagt på nettet d. 7. april og sendt  d 10. april  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d 18. marts 2019 med Optagelser og interviews  med bestyrelsesmedlem i Grænseforeningen  Hermod Folke Hansen.

Hør straks udsendelsen som podcast fra 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190318HermodFH-NationaleMindretaliEU-lande96.htm

 

Kl. 20:25-21:17 Hvorfor SF-tillidsmanden Jørgen Grøn måtte fastholde sit kandidatur for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget (genudsendelse)
Dialog-interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger han er SFer i sin sjæl, men nu er blevet smidt ud af SF fordi han igen en gang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU.
Interviewet med den nu tidligere formand for SFs regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 19. marts 2019 og hvor Jørgen Grøn udover at fortælle om sin tid i SF med bl.a pacifisme så også forsvarer  og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. I denne sammenhæng fremhæver Jørgen Grøn at EUs større militære fonde til forskning og udvikling af våben nu har lokket danske universiteter og især Aalborg Universitet til at påbegynde forskning i krigsudstyr med yderligere snigende militarisering af det danske samfund til følge. - Hør straks som podcast på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190312JoergengroenUdafSF-EU-Folkebevaeg96.htm

 

Kl 21:17-22:00 Fortsat genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 3. april 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:56 Forfatteren Per Gammelgaard læser op om Frederikshavnere
Vi skal nu høre den frederikshavnske forfatter Per Gammelgaard fortælle om og læse op af de af sine bøger der foregår i Frederikshavn. Optagelsen er fra Frederikshavn bibliotek d. 17. september 2018  og et bidrag fra biblioteket til fejringen af  200-års jubilæet. Indslaget kan også efter radioudsendelsen høres  som podcast i Dialog  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180917PerGammelgaard-Frhavn96.htm

 

 

Kl. 19:56-20:46  Fra Stay Humans Demonstration  i Aalborg d. 16. martsfor at markere FNs dag imod racisme og paradigmeskifte og for medmenneskelighd
Dialog bringer her optagelser fra Fællesinitiativet imod racismes demonstration for medmenneskelighed og mangfoldighed d. 16. marts 2019 i Aalborg og som her er arrangeret af Stay Human. Eventen er en markering af FNs internationale dag imod racisme d 21. marts og støttes i Aalborg af  FN-forbundet Nordjylland, Amnesty International, DFUNK-Nordjylland, Enhedslisten Aalborg, Internationalt Forum, Tusindfryd m.fl. Vi hører først Daniel Rosengren Olsen fra Stay Human tale, så kort lydbillede fra demonstrationens vej af Algade til Teglgårdsplads ved Nordkraft. Her foreslår Stay Human ved Jonathan et minuts stilhed til minde om ofrene for den nye afskyelige hvide terror med massakre på et halvthundrede muslimer i New Zealandske moskeer. På Teglgårdspladsen hører vi så fortsat taler af Hans Hyttel fra Amnesty International. Dernæst spiller og fortæller folkesanger og storyteller Auria Paz fra Peru. Og i perlerækken hører vi så Rasha Khalife, som måtte skrive en ny tale efter moske-masakrerne i New Zealand  og som afslutning  læser Claus Nivaa & Nader Alkasem deres digte op.
– Hør straks som podcast her: http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190316StayHumanDemoModRacisme-DanielRosengr96.htm

 

 

Kl 20:46-21:38 Hvorfor SF-tillidsmanden Jørgen Grøn måtte fastholde sit kandidatur for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget
Dialog-interview med nordjyske Jørgen Grøn, som siger han er SFer i sin sjæl, men nu er blevet smidt ud af SF fordi han igen en gang vil stille op som kandidat for Folkebevægelsen imod EU.
Interviewet med den nu tidligere formand for SFs regionsbestyrelse i Nordjylland foregik den 19. marts 2019 og hvor Jørgen Grøn udover at fortælle om sin tid i SF med bl.a pacifisme så også forsvarer  og debatterer sin opfattelse af det overnationale og derfor udemokratiske EU, som er ved at blive militariseret, og derfor vigtigt at Danmark bevarer sit forsvarsforbehold overfor. I denne sammenhæng fremhæver Jørgen Grøn at EUs større militære fonde til forskning og udvikling af våben nu har lokket danske universiteter og især Aalborg Universitet til at påbegynde forskning i krigsudstyr med yderligere snigende militarisering af det danske samfund til følge. –

Hør straks som podcast her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190312JoergengroenUdafSF-EU-Folkebevaeg96.htm

 

 

Kl 21:38-22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 27. Marts 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:22 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet ved Henrik Lyk

 

Kl 18:22-18:45 Genudsendelse af byrådsindslag om støjplager i Skagen

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet i Frederikshavn sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 20. MARTS 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 18:38 Mikkel Brix om hans kampagne mod madspild i Frederikshavn
Dialog bringer her et interview om en kampagne mod madspild i Frederikshavn anført af den unge frederikshavner Mikkel Brix , som foregik d. 28. februar 20193. marts 2019 på Rådhuspladsen i Frederikshavn, hvortil Mikkel m.fl. havde indsamlet bedst før-mærkede varer i supermarkedernes skraldespande aftenen i forvejen og anbragt varerne på måtter på Rådhuspladsen – til afhentning for interesserede især Næstehjælperne. Interviewet med Mikkel Brix er fra d. 3. marts 2019.
Mikkel skriver i sin pressemeddelelse:
 
”Madspild i Danmark
I Danmark alene bliver der hver år smid over 700000 tons spiselig mad ud, detailbutikkerne står til ansvar for 163000 tons. Det er så store tal at det kan være svært at forholde sig til, men detailbutikkernes madspild svarer altså til 23% og derfor kan vi ikke længere ignorer det.
Hvad kan butikkerne gøre?
De fleste butikker har meldt ud at de gøre meget for at undgå madspild, men tager man et kig i butikkernes skraldespande vil man hurtigt se at det butikkerne gør for at stoppe madspild langt fra er nok. Siden 13. december 2014 har der været lovligt for butikkerne at sælge vare som er gået over ”bedst før” og ”mindst holdbar til” datoerne, så der er ikke en undskyldning for at smide de vare ud. Så butikkerne kan altså sælge de fleste vare de smider ud i skraldespanden.”

Efter udsendelse i radio onsdag d. 20. marts, så vil man også kunne høre udsendelsen om madspild som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190303MikkelBrix-MadspildsaktioniFrh96.htm

 

 

 18:38-19:33 Fra skolebørnenes klimastrejke i Frederikshavn 15. marts 2019
Dialog bringer her en reportage fra klimademonstrationen med skolebørnenes klimastrejke på Rådhuspladsen i Frederikshavn med deltagelse af et nok godt et par hundrede skolebørn og voksne. Skolestrejken foregik d. 15. marts 2019 og var arrangeret på initiativ af skoleelev Freja Nørgaard Bruun fra Handelsskolen.
Inden talerne hører vi interviews med hhv. hjørringenseren Bent Brandstrup, elever fra gymnasiet/STX og eleverne Stella og Camilla fra Nordstjerneskolen. Herefter hører vi Alternativets Susanne Zimmers åbningstale og dernæst tale af Enhedsliste-byrådsmedlem Ida Skov, Frederikshavn. Herefter tager Alternativets spidskandidat Susanne Zimmer fra Skørping ret interaktivt over sammen med demodeltagerne med bl.a. at råbe slagord i kor som spørgsmål og svar. Så interview med Nordstjerneskolens samfundsfagslærer Mark Jewkes samt Kirsten Thøgersen pensioneret efter mange års miljøarbejde i kommunen. Lydoptagelser på Fisketorvet og interviews med eleverne Lone Jensen, Mathilde Wilmar samt Sebastian fra Privatskolen samt en forælder Betina Viken. Endelig tilbage på rådhuspladsen endnu en tale af Astrid Budolfsen, Aalborg og et interview med Ruth Bloom, Crestwing og Susanne Zimmer om klimastrejken i Frederikshavn. -
Efter udsendelse i radio onsdag d. 20. marts, så vil man også kunne høre udsendelsen om madspild som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190315UngesKlimastrejkeDemo-iFrederikshavn96.htm

 

 

 

Kl 19:33-22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 13. MARTS 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00- 19:21 Historien om Alvilde – et af Frederikshavns ældste skibe
 Dialog bringer her Peter Giltoft Jørgensens lysbilledforedrag om Historien om Alvilde – et   af Frederikshavns ældste skibe. Optagelsen foregik d. 17. januar 2019. Her kommer uddrag af Erik S. Christensen skriv om Alvilde:
”…Historien begynder på Jens Nicolai Olsens skibsværft på Havnepladsen i Frederikshavn, hvor Alvilde løb af stablen om eftermiddagen den 31. marts 1897. Skibet var opkaldt efter en af partsejerne, skipper og senere korreponderende reder fiskehandler Niels Peter Carl Larsens datter Alvilde. Fiskehandleren og hans svoger Johan Christian Hyttel holdt til på den yderste matrikel i Sæbys Strandgade.  
Skibet fik en lang karriere som fiskekvase inden den blev genanvendt som lystbåd og i dag er ejet af Alvildes venner og sejler som et af byens historiske skibe. Vejen tilbage fra det ophugningstruede skib til tilbageførslen til det oprindelige har været lang og har kostet mange penge.
Det er Slægts- og Lokalhistorisk Forening som står bag arrangementet, der både er slægts- og lokalhistorie, værftshistorie, skibsbygningshistorie og et lærestykke i de muligheder og faldgruber der er, når man gerne vil restaurere et skib af historisk betydning.”

Efter udsendelse i radio onsdag d. 13. marts, så vil man også kunne høre udsendelsen om Alvilde som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190117AlvildePeterGiltoft96.htm eller fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog

 

Kl 19:21-20:16  Hvad er demokrati?
Dialog bringer her et indslag om det allerdyreste danske, demokratiet. Det er sygeplejerske og aktiv i Dansk Sygeplejeråd, Berit Byg som her giver et interview inspireret af læsningen af bogen ”Hvad er demokrati” skrevet af Hal Koch i 1945 i befrielsesåret som et vægtigt bidrag til den folkelige og politiske vækkelse i forlængelse af besættelsen og genudgivet i 1960.
For Hal Koch er demokratiet en livsform hvor idealet er, at løse uoverensstemmelser og konflikter igennem ordet, det vil sige ærlige og tålmodige samtaler med formålet at inspirere til at opfinde og finde frem til løsninger, der kunne tilgodese alle berørte parter, så alle kunne se sig selv i den og identificere sig med løsningen og vil handle ud fra den opnåede fælles forståelse og derved gøre kompromiset bæredygtigt. Altså er dialogen demokratiets væsen.
Men hør selv hvad Berit Byg efter flere gennemlæsninger af Hal Kochs bog har at sige om demokrati og ikke mindst om hvad hun i nutiden savner af demokrati i den måde hvorpå det så kaldte repræsentative demokrati i øjeblikket praktiseres.
(Lagt på nettet d. 28. februar og sendt d. 6. marts 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. februar 2018 med sygeplejerske Berit Byg
.

Interviewet med Berit Byg om demokrati kan straks høres på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190215BeritByg-HalKoch-HvadErDemokrati96.htm

 

KL 20:16-20:56  Demoer imod paradigmeskiftet d. 16. marts i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg
Dialog bringer her interview med Lene Junker som er en af ildsjælene i det landsdækkende ”Fællesinitiativet mod Racisme og diskrimination”, som sammen med ligesindede organisationer står bag demonstrationer i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg lørdag d. 16. marts 2019 fra kl 12 eller 13. Lene fortæller bl.a om en tidl. Flygtning fra Bosnien som sagde at han fornam at debatklimaet i Danmark  i nogen grad var at ligne situationen i Bosnien op til borgerkrigen. Interviewet med Lene Junker foregik d. 4. marts 2019

Her er klip fra fællesinitiativets opslag om demonstrationerne:
”Der er Internationale aktionsdage 16-23 marts i mere end 40 byer verden over…
I Danmark siger vi nej til paradigmeskiftet i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Svendborg.
Del, så vi kan fortsætte protesterne fra 10. december.
 
Den voksende racisme og den yderste højrefløj repræsenterer en alvorlig fare for flertallet. Vi vil ikke kunne løse de forskellige sociale problemer, som vi står overfor, medmindre vi kan forsvare sammenholdet mellem almindelige mennesker overfor racisterne og fascisternes forsøg på at splitte os…
Det er netop grunden til at vi udsender denne opfordring til fælles demonstrationer mod racisme og det yderste højre den 16. marts 2019, tæt på FN´s dag mod racisme. Ved at koordinere vores aktiviteter lokalt, nationalt og internationalt kan vi bygge stærkere bånd imellem os. Den 16. marts skal være et skridt fremad for en fælles kamp mod had - for mangfoldighed og solidaritet.
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination er et nyt landsdækkende netværk, med dette grundlag: “Vi vil forstærke kampen mod racisme, diskrimination og højredrejning. Vi vil møde asylansøgere, flygtninge og etniske minoriteter med solidaritet og menneskelighed. Vi vil at flygtninge og etniske minoriteter får lige rettigheder og muligheder for at blive en aktiv del af samfundet. Vi vil bygge brede og mangfoldige protester for at ændre det politiske klima i Danmark og i Europa Vi vil social og global retfærdighed”
Følgende netværk er tilsluttet: Stay Human, Aalborg, Aarhus for Mangfoldighed, Aktionsgruppen mod udvisninger af somaliske flygtninge i Odder, Racismefri By - Odense for Mangfoldighed, Mangfoldige Stemmer mod Racisme, København, Feministisk Initiativ, Stop Diskrimination, Kvinder i Dialog, SOS Racisme og Antiracistisk Netværk Svendborg
 
Vi går ud med fælles plakater, fælles klistermærker og tilslutning til en international opfordring om at gøre 16. marts til fælles demonstrationsdag verden over.
ONE WORLD - NO RACISM - NO FASCISM.
Dette event vil omtale internationale demonstrationer
Begivenhederne i de enkelte byer i DK vil blive listet op her:
Odense: Gråbrødreplads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2326833684028011/
København: Rådhuspladsen kl. 13.
https://www.facebook.com/events/596196547496132/
Aarhus: Rådhuspladsen kl. 13.30
https://www.facebook.com/events/816473755356312/
Aalborg: John F. Kennedys Plads kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2192481747635548/
Svendborg, Centrumspladsen kl. 12.
https://www.facebook.com/events/2156114144468322/
Hør gerne straks interviewet med Lene Junker på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190304LeneJunker-Demo16.marts-ModParadigmeskifte96.htm

 

 

 

Kl  20:56-21:33  Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af at modtage flygtninge? Er det 36 mia eller kun 2 mia om året? (genudsendelse)
Dialog bringer her et interview med samfundsøkonom Jesper Jespersen, hvor vi får en redegørelse for de beregnede samfundsøkonomiske konsekvenser af at vi i Danmark modtager flygtninge.
Det sker med udgangspunkt i det verserende tal på 36 milliarder kr årligt i underskud på flygtinge, som dog her bliver problematiseret for at være konstrueret på en måde så resultatet bliver vildt overdrevet.

Jesper Jespersen vælger i stedet at tage udgangspunkt i Rockwoolfondens beregninger af de gennemsnitlige samfundsøkonomiske konsekvenser af en situation, hvor der hvert år kommer 5000 nye flygtninge til Danmark og vel at mærke beregninger der gælder over hele flygtningenes livsforløb, så deres arbejdsindsats til gavn for samfundsøkonomien også når at komme med i beregningerne.
I modsætningen hertil tager Finans ministeriets tal på 36 Milliarder kun udgangspunkt i det første omkostningstunge år, hvor det oven i købet er forbudt for asylsøgere at arbejde og dermed bevidst er forhindret i at bidrage positivt  til samfundsøkonomien. Her oven i har Finansministeriet valgt at tage udgangspunkt i året 2015,  hvor vi alle husker der kom adskillige gange det normale antal flygtninge til Danmark. Og for det tredje så stammer tallet fra 2015 fra en situation med lavkunjunktur Alligevel er det jo dette tal på 36 milliarder kr, der er blevet kanoniseret af politikere og medierne,

Ved Rockwoolfondens livsindkomstberegninger koster de 5000 nye flygtninge årligt netto 2,1 milliard kr årligt, som kan omregnes til til en udgift på 1 kr pr dag pr dansker, eller blot en syttendedel af  de 36 milliarder som finansministeriet landede på.
Jesper Jespersen diskuterer også hvorfor de samme beregninger i  et andet velfærdssamfund Sverige her resulterer i at det bliver et samfundsøkonomisk overskud at modtage flygtninge. For Danmarks vedkommende er de fremskrevne erhvervsfrekvenser for flygtningene måske vurderet for pessimistisk. Og under alle omstændigheder så medvirker modtagelsen af flygtninge positivt til den økonomiske vækst og derved vækst i skattegrundlaget til gavn for alle.
 
Endelig diskuteres hvordan det vil påvirke samfundsøkonomien hvis Dansk Folkeparti får gennemført deres ønskede ”paradigmeskifte” hvor flygtningene ikke længere skal integreres for at kunne gøre samfundsøkonomisk nytte, men i stedet skal forblive isoleret i lejre med sigte på deportation hurtigst muligt til det land de er flygtet fra.
(Lagt på nettet d. 10. december og sendt onsdag d. 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. november 2018 med samfundsøkonom Jesper Jespersen Roskilde Universitet.
Hør gerne straks Jesper Jespersen på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/181129JesperJespersen-Fly.oekonomi1del96.htm

 

 

Kl 21:33-22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

RADIOPROGRAM  D. 6. MARTS 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:42 Arkivar Erik Christensen og Anders Widt om slægtsforskning
Dialog bringer her en optagelse fra Frederikshavn Biblioteks arrangement om slægtsforskning d. 13. februar 2019.
Arrangøren skriver bl.a.:
”Hvor kommer du fra? Genoplev din families historie sammen med Slægts- og lokalhistorisk forening i Frederikshavn samt Frederikshavn Stadsarkiv.
Hvem var de egentlig? Dine forældre. Og deres forældre. Og deres forældre? Hvordan levede de? Og hvorfor gik de bort?
Genopliv din families historie gennem slægtsforskning…”
Arkivar Erik Christensen, Poul Rughaven fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening samt Frederikshavn Stadsarkiv ved Andres Widt fortæller. Vi hører først arrangøren Frederikshavn biblioteks Rasmus Thorup byder velkommen.
De lysbilleder som hhv. Erik og Anders bruger under deres foredrag vil man på Dialogs netudgave kunne finde links til at åbne og følge med i mens man lytter til radio- eller netudgaven af Dialog-udsendelsen om slægtsforskningen.

Efter udsendelse i radio onsdag d. 6. marts, så vil man også kunne høre udsendelsen om slægtsforskning som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog

 

 

Kl.  19:42-21:07 Hvorfor skrive under på borgerforslaget for bedre vilkår for afviste asylbørn
Dialog bringer her et interview med Mette Roerup som er i tæt kontakt med de afviste asylbørn i Sjælsmark.
Overskriften på borgerforslaget lyder: "Afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag."

Mette Roerup vil gerne, at er man enig, så straks går direkte ind på dette borgerforslag på  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02060  og bruger sit NEM-ID til at skrive under

Er du i tvivl og gerne vil høre om de vilkår som børnene i Sjælsmark udrejsecenter lever under fra en person som har haft langvarig hyppig kontakt med børnene, så lyt til interviewet med Mette Roerup ved klikke på den gule bjælke her nedenfor.

Mette Roerup fortæller bl.a. også hvorfor de allerfleste børnefamilier ikke har mulighed for at tage tilbage til det land de flygtede fra. Og at der er lavet 58 indberetninger til Hørsholm kommune på grund af afviste asylbørns dårlige trivsel, hvilket har fået borgmesteren til at opfordre til lukning af Sjælsmark udrejselejren. Børnene som Mette Roerup kender har et stort ønske om at komme til at gå i normal dansk folkeskole, som de havde kunnet indtil deres familie blev sendt til udrejsecentret. Et af børnene havde spurgt en politiker om hvad danskerne efter udvisning af flygtningene så vil gøre når der kom til at mangle 20.000 varme hænder til at passe de ældre? Svaret udeblev!
Vi må hver især skaffe underskrivere for at nå de sidste 37.000 der mangler inden d. 8. juni, slutter Mette Roerup.
(Lagt på nettet d. 4. februar 2019 og sendt d. 13/20. februar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 31. januar 2019 med Lene Roerup aktiv for at skaffe 50.000 underskrifter bag borgerforslaget for afviste asylbørn - inden 8. juni. - Indslaget kan straks høres via

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190131MetteRoerup-afviste-asylboern96.htm

 

KL 21:07-21:27 Manifestation for menneskerettigheder i Aalborg d. 16. marts
Martin Bak Jørgensen fra Stay Human i Aalborg fortæller til dialog om den demonstration for menneskerettigheder og mod racisme som Stay Human som del af det landsdækkende Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination vil arrangere i Aalborg lørdag d. 16. marts med start kl. 12 på J.F. Kennedys plads. Vi får at vide hvorfor det er nødvendigt at markere FNs dag mod racisme i Danmark som del af en global markering for menneskerettighederne. Interview foregik d. 26. februar 2019
I Stay Humans Martin Bak Jørgensens mail står bl.a.
Program:
12:00: vi mødes på Kennedys plads
12:15: introduktion ved Stay Human
12:30: Optog fra Kennedys plads, ad Boulevarden, gennem Algade og til Nordkraft.
13:00 taler og musik på Teglgårdsplads. Pt. er der Ali Hassan (fra S), Hans Hüttel (Amnesty International), Khadra Jamal Farah (Ø)men flere kommer til.
14:30 ca. afslutning på event.
 
Specifikke punkter for modstanden mod racisme og diskrimination i Danmark inkluderer:
- Luk Kærshovedgård og Sjælsmark, nej til åbning af Lindholm
- Forsvar menneskerettighederne - nej til paradigmeskift
- Afskaf kontanthjælpsloft, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og andre fattigdomsydelser
- Ingen tvangsudvisninger til krig og forfølgelse
- Nej til nedrivning af almene boliger og ghettopakken
- For retten til selv at vælge - nej til forbud mod tørklæde, niqab og burka
- For mangfoldighed, demokrati og sammenhold. – Hør straks indslaget på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190226MartinBakJ.StayHuman-Antiracismedemo96.htm

 

 

Kl. 21:27-21:35 Clement Kjærsgaard om klima- og atomkrigstrussel.
Det lykkedes at fange Clement Kjærsgaard i en pause på Frederikshavn bibliotek d. 9. oktober 2018, under Frederikshavn biblioteks klima og Miljøfestival 8-9 oktober 2018, hvor Clements Kjærsgaard, som samarbejdspartner var travlt optaget. Men altså alligevel var parat til at indgå omend kort i en debat om evt. sammenhænge imellem klima- og atomkrigstrussel. Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/181009IntClementK-Klima+Avaabentrussel96.htm

 

 

…-22:00 Genudsendelser af dialogindslag .

Er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 27. Februar 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

Alternativt: Om hvervning af "Runners" i Frederikshavn-området til "Bevæg dig for livet" Katja Egholm Andersen skrev til Dialog på Frederikshavn Lokalradio:
I forbindelse med at Bevæg dig for livet - Løb og gang har et loyalitetsprogram, som vi kalder RUNNERS, vil vi gerne have flere op af sofaen og ud på de danske stier.
Vi kommer derfor til Frederikshavn d. 5 marts, hvor vi afholder en inspirationsaften for kommende RUNNERS gå- og løbeværter, som godt kunne tænke sig at starte deres eget fællesskab i lokalområdet. Men hør selv Katja Egholm Andersen og brug evt. tilmeldingssitet som der er link til nedenfor mm.

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om hvervning af ”runners” til Bevøgg dig for livet også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190221BevaegdigForLivetKatjaEgholmAndersen96.htm  til brug som podcast

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

Når transmission af byrådsmødet slutter er der genudsendelser af dialogprogrammer frem til kl 22. Og er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm  - sammen med tidligere Dialogudsendelse en masse, og endnu flere på www.arnehansen.net/dialog/

 Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 20. februar 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:49Lyt til Ruth Blooms fortælling om sin virksomhed Crestwings udvikling af bølgeenergi.
Bliv klogere på Crestwings udvikling af bølgeenergi der bygger på at udtage energi igennem kombination af bølgebevægelser og det atmosfæriske lufttryk. Ruth Blom har været så venlig at stille de anvendte lysbilleder til rådighed så Dialogs lyttere har mulighed for samtidigt med aflytningen at se powerpointen, som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på adressen Lysbilleder som med fordel kan studeres samtidigt med at man lytter til Ruth Blooms fortælling om bølgeenergi.
Man oplever stor spørgelyst fra de 20-30 kompetente mødedeltagere, som går i dialog med Ruth Bloom, hvilket bringer os vidt omkring en hel masse relevante problemstillinger vedrørende bølgeenergi og grøn energi
OG i forlængelse heraf hører man også en grøn politisk kommentar af Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland, som arrangerede mødet d. 29. marts 2019 i Siloen på havnen i Frederikshavn hvor Crestwing opererer fra. Suzanne Zimmer fortalte bl.a, at i 2015 var hver dansker årligt med til at støtte den fossile energisektor med over 7.662 kr.

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om bølgeenergi også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190129CrestwingRuth+SusanneZ-Alternativet96.htm til brug som podcast

 

 

KL 19:49-21:15 FN's 17 Verdensmål - og hvordan de kan blive en del af din virksomhed”
Det var overskriften på ingeniørfirmaet Niras regionaldirektør Søren Hagemans lysbillede-foredrag d. 30. januar 2019 som Dialog på Frederikshavn optog og bringer her i både lyd og på Dialogs hjemmeside også i billeder, idet Søren Hagemans venligst har stillet sin anvendte powerpoint til Dialog på Frederiksahvn Lokalradios rådighed.

Endvidere skriver arrangøren Erhvervshus Nord i foromtalen:
”Bliv klogere på FN’s 17 Verdensmål, og hvordan du kan inddrage målene i din virksomhed og gøre det til en god forretning. Indlægsholder er regionsdirektør i NIRAS Søren Hageman….
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter en ny global dagsorden frem mod 2030. Søren Hageman, regionsdirektør i NIRAS vil fortælle om, hvordan de 17 verdensmål sætter retning og danner et fælles sprog for os ALLE i bestræbelserne på at arbejde mod en bæredygtig verden. Der er brug for, at alle engagerer sig, hvis vi skal nå målene i 2030.

Det er ikke kun en politisk dagsorden. En stor del af indsatsen skal komme fra private virksomheders initiativer og fra os alle som enkeltpersoner. Det er ikke kun for store virksomheder, også de SMV har muligheder – og er potentielt i farezonen, hvis ikke de er med på forkant af dagsordenen. At nå verdensmålene udgør i sig selv et enormt markedspotentiale for de, der engagerer sig. Bæredygtighed er ikke længere bare noget der koster ekstra – det er god forretning!
Søren Hageman tager bl.a. udgangspunkt i NIRAS, og hvordan de i praksis har grebet det an på koncern-strategisk niveau, og hvad der allerede er kommet ud af det mht. opgaver og brand.

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om bølgeenergi også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190130S.HagemanNiras-Verdensmaa96.htm

til brug som podcast.

 

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om bølgeenergi også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog til brug som podcast.

 

Kl. 21:15-21:50  Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig?
Sådan begynder et åbent brev til Folketinget d. 18. januar  2019 fra en gruppe der kalder sig
TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS KRIGE I IRAK OG AFGHANISTAN”
Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede derfor d. 29 januar 2019 til Tribunalets formand advokat Bjørn Elmquist, for i et interview at få begrundet det udfordrende spørgsmål til Folketinget.
Advokat Bjørn Elmquist fortæller her som formand for "Tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan" om baggrunden for etablering af tribunalet på initiativ af Tribunalforeningen og om tribunalets forarbejde til den forliste høring som følge af at de krigsansvarlige politikere og deres embedsfolk og militærpersoner nægtede at ytre sig i en offentlig tribunalhøring.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190129BjoernElmquist-Irak-Afghan-Tribunal96.htm

 

Er man oppe om natten kan man desuden høre Dialogs genudsendelser tirsdag-fredag mellem kl 2 og 5

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

RADIOPROGRAM  D. 20. februar 2019 for FLR-DIALOG

Kl.18:00-19:49 Lyt til Ruth Blooms fortælling om sin virksomhed Crestwings udvikling af bølgeenergi.
Bliv klogere på Crestwings udvikling af bølgeenergi der bygger på at udtage energi igennem kombination af bølgebevægelser og det atmosfæriske lufttryk. Ruth Blom har været så venlig at stille de anvendte lysbilleder til rådighed så Dialogs lyttere har mulighed for samtidigt med aflytningen at se powerpointen, som ligger på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på adressen Lysbilleder som med fordel kan studeres samtidigt med at man lytter til Ruth Blooms fortælling om bølgeenergi.
Man oplever stor spørgelyst fra de 20-30 kompetente mødedeltagere, som går i dialog med Ruth Bloom, hvilket bringer os vidt omkring en hel masse relevante problemstillinger vedrørende bølgeenergi og grøn energi
OG i forlængelse heraf hører man også en grøn politisk kommentar af Susanne Zimmer, spidskandidat for Alternativet i Nordjylland, som arrangerede mødet d. 29. marts 2019 i Siloen på havnen i Frederikshavn hvor Crestwing opererer fra. Suzanne Zimmer fortalte bl.a, at i 2015 var hver dansker årligt med til at støtte den fossile energisektor med over 7.662 kr.

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om bølgeenergi også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog til brug som podcast

 

 

KL 19:49-21:15 FN's 17 Verdensmål - og hvordan de kan blive en del af din virksomhed”
Det var overskriften på ingeniørfirmaet Niras regionaldirektør Søren Hagemans lysbillede-foredrag d. 30. januar 2019 som Dialog på Frederikshavn optog og bringer her i både lyd og på Dialogs hjemmeside også i billeder, idet Søren Hagemans venligst har stillet sin anvendte powerpoint til Dialog på Frederiksahvn Lokalradios rådighed.

Endvidere skriver arrangøren Erhvervshus Nord i foromtalen:
”Bliv klogere på FN’s 17 Verdensmål, og hvordan du kan inddrage målene i din virksomhed og gøre det til en god forretning. Indlægsholder er regionsdirektør i NIRAS Søren Hageman….
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sætter en ny global dagsorden frem mod 2030. Søren Hageman, regionsdirektør i NIRAS vil fortælle om, hvordan de 17 verdensmål sætter retning og danner et fælles sprog for os ALLE i bestræbelserne på at arbejde mod en bæredygtig verden. Der er brug for, at alle engagerer sig, hvis vi skal nå målene i 2030.

Det er ikke kun en politisk dagsorden. En stor del af indsatsen skal komme fra private virksomheders initiativer og fra os alle som enkeltpersoner. Det er ikke kun for store virksomheder, også de SMV har muligheder – og er potentielt i farezonen, hvis ikke de er med på forkant af dagsordenen. At nå verdensmålene udgør i sig selv et enormt markedspotentiale for de, der engagerer sig. Bæredygtighed er ikke længere bare noget der koster ekstra – det er god forretning!
Søren Hageman tager bl.a. udgangspunkt i NIRAS, og hvordan de i praksis har grebet det an på koncern-strategisk niveau, og hvad der allerede er kommet ud af det mht. opgaver og brand.

Samtidigt med radioudsendelsen vil indslaget her om bølgeenergi også blive lagt permanent på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog til brug som podcast.

 

Kl. 21:15-21:50  Er Folketingets holdning til krig uforsvarlig?
Sådan begynder et åbent brev til Folketinget d. 18. januar  2019 fra en gruppe der kalder sig
TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS KRIGE I IRAK OG AFGHANISTAN”
Dialog på Frederikshavn Lokalradio ringede derfor d. 29 januar 2019 til Tribunalets formand advokat Bjørn Elmquist, for i et interview at få begrundet det udfordrende spørgsmål til Folketinget.
Advokat Bjørn Elmquist fortæller her som formand for "Tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan" om baggrunden for etablering af tribunalet på initiativ af Tribunalforeningen og om tribunalets forarbejde til den forliste høring som følge af at de krigsansvarlige politikere og deres embedsfolk og militærpersoner nægtede at ytre sig i en offentlig tribunalhøring.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190129BjoernElmquist-Irak-Afghan-Tribunal96.htm

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 13. februar 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl.18:00-19:13 Møde om produktions-Frederikshavns syn på EU og brexit
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af et møde om EU på Frederikshavn bibliotek d. 28. januar 2018 med oplæg fra det frederikshavnske produktionsliv. Mødet skete på initiativ af en ny organisation ”Vi vil EU”. Paneldeltagerne var Michael Bue Nielsen fra LO-Vendsyssel, Niels Bay Christensen Erhvervshus Nord, Lars Mellemkjær Landbonord, John Jakobsen Skagen Fiskeriforening, Claus Hjørnet Strandby Havn og Strandby Fiskeriforening samt borgmester Birgit Hansen, som også havde sammensat panelet. EU's uundværlighed var der gennemgående enighed om - ikke mindst på baggrund af bekymringerne for brexit, som kan få negative konsekvenser for det lokale erhvervsliv.
Efterfølgende kommer et kort interview med projektleder i Vi Vil Europa, Søren Warthoe om hvem der står bag denne nye organisation samt dens mødeemner.

Her efter radioudsendelsen d. 16. jan. Kan indslaget nu høres på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190128VivilEuropamoedemedFrh.erhvervsliv96.htm 

 

Kl. 19:13-19:50  90-årige Emma Madsen fortæller om sine forældres udvandring til Amerika og hjemkomst med ikke-dansktalende børn
90-årige Emma Madsen fortæller videre om da de unge forældre, pga af arbejdsløshed som murer i Lendum, udvandrede til Delout i Minesota i Amerika, hvor faderen fandt arbejde og til sidst blev farmer. Men efter 11 år følte faderen sig forpligtet af et løfte til sin mor om at komme hjem til Danmark igen og hvor de  4 amerikanskfødte børn skulle til at lære dansk. Emma fortæller også om  ungdomsliv i Lendum med  dans og gymnastik. Som pensionist blev Emma gæstelærer i Hånbækskolen hos Rigmor Nørgaard

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180822EmmaMadsensforaeldreiUSA96.htm

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 6. februar 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl.18:00-19:02 Vækst og Vilje-eventen i Frederikshavn med prisuddeling og hovedtale af den økonomiske "vismand" Torben M. Andersen, som er opvokset i Frederikshavn.
Dialog bringer reportage fra Vækst & Vilje Erhvervs- og kulturarrangementet afholdt d. 17. januar 2019.
Først hører vi Godmorgen v/ erhvervsdirektør Niels Bay Christensen og velkomst ved borgmester Birgit S. Hansen. Herefter lytter vi til at Skagens yngste fisker Lars Sørensen får tildelt iværksæstterprisen 2018, som Karl Erik Slynge, Frederikshavn Erhvervsråd, sætter ord på.
Så lyder hovedtalen af Torben M. Andersen, tidligere overvismand for Økonomisk Råd og Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Dialog citerer her arrangørernes omtale:
”Den vise mand fra Frederikshavn. Sådan lød overskriften på en artikel i Berlingske i anledning af Torben M. Andersens 60 års fødselsdag i 2016. Torben M. Andersen er opvokset i Frederikshavn og et af Danmarks klogeste hoveder, når det gælder økonomi.
Han blev professor i økonomi allerede som 29-årig, og hans primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi. Torben M. Andersen har været aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark, de nordiske lande, en række andre lande, OECD samt for EU Kommissionen. Han har blandt andet været formand for Økonomisk Råd (overvismand) og Velfærdskommissionen og ”vismand” i Sverige, Finland og Grønland.
Torben M. Andersen er i dag bosiddende uden for Århus, men er stadig tilknyttet Bangsbostrand Byorkester som trompetist. Torben M. Andersen vil fortælle om sin egen opvækst og rejse fra Frederikshavn samt komme med sin økonomiske vejrudsigt for Danmark.”
Torben har velvilligt stillet de anvendte lysbilleder til rådighed for Dialog. Derfor vil man samtidigt med at radioudsendelsen så på www.arnehansen.net/dialog/ kunne følge med i de lysbilleder som Torben M. Andersen undervejs refererer til.
Endelig hører man begrundelsen for at det blev Frederikshavn Havn som i sidste ende løb med årets  Vækst og Vilje Erhvervspris 2018 blandt de mange nominerede.

 Nu Efter radioudsendelsen onsdag d 6. februar kan man permanent høre indslaget på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190117VaekstogVilje1-96.htm

 

KL. 19:02-20:04 Hør 9-klasseelever på Nordstjerneskolen i Frederikshavn  debattere politiske emner
4 9-klasseelever på Nordstjerneskolen siger deres mening til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om fri hash, militærudgifter, klimaudfordringer, flygtninge og integration, valgretsalder og tvungen barselsorlov til mænd. Gruppeinterviewet med eleverne Ida, Abuzar, Razvan og Joachim fra Marks og Richys samfundsfagsklasser foregik d.1. februar 2019 på Nordstjerneskolen i Frederikshavn - dagen efter 8-9-klassernes vælgermøde med ungdomspartierne og elevernes efterfølgende stemmeafgivning

Nu Efter radioudsendelsen onsdag d 6. februar kan man permanent høre indslaget på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190201Nordstjerneskoleelever96.htm

 

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen.net/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 23. JANUAR 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl.18:00-18:29 Om opstart af den grønne borgergruppe "Min Energiby"

”Min energiby” er navnet på en ny grøn borgergruppe, som så dagens lys på Knivholt hovedgaard d. 16. januar 2019 og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio ” her bringer til torvs.
Det var Energibyen Frederikshavn som havde indkaldt til mødet, fordi man så en vifte af borgerinitiativer, som en nødvendighed for at sætte mere fart i den borgernære grønne klimavenlige omstilling, bl.a. inden for boliger, for at nå det politisk fastsatte mål om 100 % grøn energi inden år 2030. Poul Rask indledte med et historisk rids over de mange udfordringer, som Energibyen Frederikshavn med 2,5 ansatte havde mødt siden opstarten i 2007.
Projektleder Bahram Deghan, Energibyen, som ledede mødet, der havde en snes engagerede deltagere fra hele kommunen, fortæller her oplivet om mødets forløb.
Ideen er at opnå en aktiv borgerinddragelse igennem en konstruktiv dialog med borgerne i Frederikshavn kommune. Borgergruppen ”Min Energiby” skal også være sparringpartner med Energibyen og komme med ideer.  Med Min Energiby skal Energibyen Frederikshavn gerne spredes og forankres bredt blandt borgerne i lokalsamfundet. Frederikshavn har en strategiplan for overgang til vedvarende energi men borgerne må inddrages for at få handlet tilstrækkeligt på den.

På mødet blev eksempelvis foreslået indsatsområder som formindskelse af varmespild, madspild og affald i husholdningerne, øget genbrug og ressourcebevidsthed blev også bragt på bane. Her blev spurgt om miljø- og klimapåvirkninger systematisk indgik i vurderingen af kommunens projekter  Men mere globale udfordringer som forurening af fødekæden med mikroplastik fra havene, som også har at gøre med opfyldelse af FNs 17 verdensmål for bæredygtighed, blev også nævnt. Og som igen må kunne bane vejen for samarbejde kommunens skoler og hvor der nu allerede er etableret et ungeklimaråd. Bahram udtrykker glæde over alle de gode ideer der kom frem og et medlem af Min energiby påtog sig til næste møde om en måned at fremlægge for gruppen hvilke af FNs verdensmål, der kunne blive relevant for borgergruppen at arbejde ud fra. Her vil Min energiby nemlig fastlægge sit kommissorium for handling.  
”Hvis ingen gør noget for at ændre vores nuværende måde at leve på så tingenes tilstand bare fortsætter og udbredes, så får vi nemlig brug for hele 4 jordkloder for at overleve”, fortæller Bahram, som i øvrigt kan opleve at Energibyen Frederikshavn er meget kendt i udlandet. Så der er nok at tage fat i for frederikshavnerne i borgerinitiativet Min Energiby, som Energibyen Frederikshavn vil facilitere med sekretærbistand og ideudveksling, slutter en optimistisk Bahram Deghan.
Nu Efter radioudsendelsen d. 16. jan. Kan indslaget høres direkte og permanent på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190117Bahram-MinEnergiby96-.htm

 


Kl 18:29-19:16 "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum"

På besøg i  "Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum" tirsdage kl 16 i De Frivilliges Hus i Frederikshavn
”Kultur uden Grænser” hedder den nye samtalegruppe, som Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 15.januar 2019 i De Frivilliges Hus i Danmarksgade 12 i Frederikshavn på invitation fra formanden Erik Grandt Hansen.
Vi hører de fleste af de vist 13 deltagere udtale sig åbent om hvorfor de deltager i møderne i ”Kultur uden Grænser” og med glæde om hver isærs konkrete udbytte af at deltage. Herom vidner, at deltagerne ofte bliver også udover det fastsatte sluttidspunkt. Vi får at vide af deltagerne at de på forhånd har fremsat forslag til og besluttet hvilke emner man vil debattere på tirsdagens møde, der varer 2 timer.
 
 Erik Grandt har han taget initiativ til gruppen efter at en nydansker ønskede at diskutere et emne med ham som hun skulle lave oplæg om i sprogskolen. Følgelig henvender debatgruppen sig til nydanskere der har lært så meget dansk at de er i stand til at gøre sig forståelig overfor en smule tålmodige gammeldanskere og som nydanskere er interesseret i at debattere med de indfødte for at blive klogere på deres nye land og komme i tættere kontakt med dets indfødte beboere. ”Kultur uden grænser” holder møde hver tirsdag kl 16 på 1. sal i de Frivilliges Hus, Danmarksgade 12 og nye – såvel ny- og gammeldanskere - er velkomne. Interesserede møder bare op til tirsdagsmøderne. Hvis der viser sig behov vil der også blive afholdt møder lørdag formiddage, som måske passer bedre for nogle som kan være forhindret på tirsdage?
Kultur uden grænser har også en Facebookside som sjovt nok hedder ”Kultur Uden Grænser - et multikulturelt debat forum”

Nu Efter radioudsendelsen d. 16. jan. Kan indslaget høres permanent på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190115Kultur-u-graenser96.htm

 

 

Kl. 19:16-20:17 Lars Mellemkjær, Landbonord om lokale landbrugs sistuation.
Lars er næstformand for Landbonord og kredsformand i kreds 2 der dækker Frederikshavn kommune med ca. 300 medlemmer. Interviewet med i Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 18. december 2018.
Lars Mellemkjær selv producerer smågrise på basis af hen ved 600 søer og har som medhjælpere ansat 2 rumænere, der bor i Dybvad med familier. Men koncernsproget er forblevet engelsk.
Vi hører om årets høst og økonomien som er afhængig af de svingende priser på markedet for foder og slagtesvin. Men også om miljø, som også lægger de fleste landmænd på sinde i deres tætte samspil med naturen selvom mange landmænd er presset på økonomien især hvis man efter 2008 var blandt dem der blev ramt af finanskrisens rentehop og de oppustede jordprisers bratte fald. Landbruget og forarbejdningsvirksomheder beskæftiget ca. 17 % af arbejdskraften i Frederikshavn kommune.
Landbonord forhandler med Frederikshavn kommune om vandløbenes tilstand, hvor de stigende regnmængder gør oprensning mere presserende. Vi hører også om landbrugets organisationer og deres interessevaretagelse som efterhånden en minoritet i samfundslivet. (Lagt på nettet d. 14. januar og sendt d. 23. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 18. december 2018 med Lars Mellemkjær fra Landbonord i Frederikshavn kommune om  det lokale landbrugs situation.

Hør gerne straks på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181218LarsMellemkjaerLandbbonord96.htm

 

 

Kl 20:17-21:19 Zeinab Ali fortæller til Dialog om kampen for integration i Danmark efter ankomsten som kurdisk flygtning fra Syrien. 
Zeinab Ali fortæller til Dialog om kampen for integration i Danmark efter ankomsten som kurdisk flygtning fra Syrien i 2009 og om sin egen vej hertil. Kvinden oplevede i systemet en sagsbehandler, som måtte have sympatier for Dansk Folkeparti. Men Zeinab fandt ud af at hun måtte skelne imellem de danske politikere og den danske befolkning, hvor der var mange gode mennesker bl.a i Enhedslisten. Kæmpede for at lære dansk, og tage HF. Zeinab besluttede sig for at tage arbejde som frisør, men fik ikke anerkendt sin syriske frisøruddannelse. Driver dog nu på 5. år sin egen frisørsalon og stiler nu imod at tage en universitetsuddannelse.
Zeinab meldte sig ind i Enhedslisten for at finde ud af dansk politik og det er hun glad for. Zeinab er træt af Dansk Folkeparti-politikeres negative generaliseringer om alle udlændinge. Der er jo både gode og dårlige mennesker i Mellemøsten ligesom i Danmark og forskellige kulturer og religioner.
Nu skaber Dansk Folkeparti med lovforslag om at flygtninge ikke skal have nogen fremtid i Danmark masser af frustrationer og modløshed og passivitet. Og det efter, at vi har måttet flygte fra politisk undertrykkelse og haft en rigtig hård rejse til Danmark, som vi hørte havde et godt ry med menneskerettigheder og dertil i Danmark har kæmpet hårdt for at få børnene opdraget og uddannet helt til universitetsniveau.  
Det er nødvendigt at politikerne vil integrere sig med udlændingene og lærer os at kende og forstå os og respektere os. Uden at blive respekteret lykkes integrationen ikke. Derfor flygter vores unge universitetsuddannede nu fra Danmark til især Sverige, især efter ledende politikere fra Dansk Folkparti udtaler sig højlydt om at flygtningene skal deporteres. Det er meget nemmere at få permanent ophold og svensk statsborgerskab.
Hvorfor alle disse 100 stramninger med de negative konsekvenser for flygtningen men også for dansk økonomi med spild af vellykkede uddannelser. Med de mange regler og for skrappe krav har Politikerne et stort ansvar for at flygtninge generelt har sværere ved at komme i arbejde i Danmark. Kun erfaringer og uddannelser erhvervet i Danmark værdsættes meget.
Vi flygtninge fra krig søger menneskerettigheder, fred og kærlighed. Zeinab vil integreres, så der er ingen forskel på mig og indfødte danskere. Men politikerne modarbejder ved hele tiden at stramme kravene.
F.eks. fik manden ikke statsborgerskab fordi politikerne forlængede optjeningsperioden fra 7 til 8 år efter at han havde søgt med de 7 år, men han har fast arbejde og travlt med at modernisere ægteparrets nykøbte hus.
Når politikerne kræver respekt fra flygtninge og indvandrere, så bør de også selv respektere flygtninge og indvandrere. Nu tør flygtninge ikke investere i uddannelse og fremtid i Danmark af frygt for deportering. Ram ikke det store flertal af  flygtninge der vil være med til at bygge Danmark op. Deporter så bare de kriminelle udlændinge, udtaler Zeinab Ali.

Hør gerne straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190105ZeinabAli-Vi-Vil-Integration96.htm

 

 

Kl 21:19-21:44 At arbejde som frivillige i Game med at organisere gadesport
Isabella og Oliver fortæller om deres arbejde som frivillige i foreningen Game med at organisere gadesport.
Besvarelsen af en quiz om sikkerhedspolitik udviklede sig til Interviews med Isabella Madsen og Oliver Toscano Pedersen 
. Begge viste sig at være på Folkemøde som frivillige for den globale organisation Game. og som fortæller om deres arbejde med at aktivere børn på gaden især med idrætsaktiviteter bl.a. med flygtninge i Libanon. På baggrund af studier og erfaringer fra Game udtrykker Isabella Madsen  også sin mening om regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets ghettonedrivningsplaner.Det viste sig at begge disse ressourcestærke engagerede unge mennesker havde en forælder der var kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført. (Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 15. juni 2018 med Game-aktivisterne Isabella Madsen og Oliver Toscano Pedersen.

Hør gerne straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180615Game-paaGaden-Isabel+Oliver96.htm

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

Næste uges radioprogram vil fra mandag morgen kunne høres her på www.arnehansen.net/dialog samt i kortere udgaver med link hertil fra Facebooksiderne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio/ Dialog på Frederikshavn Lokalradio og https://www.facebook.com/arne.n.hansen Arne Nielsen Hansen samt på Kanal Frederikshavn http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

RADIOPROGRAM  D. 16. JANUAR 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:46 Til åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn med fællesoplæg og elev-interviews ude i klasserne.
Dialog-reportage fra åbent hus i 10. klassecentret i Frederikshavn d. 10. januar 2019.01.12 Vi hører først skoleleder Per Hesthaven fortælle de ca. 70 fremmødte om hvem 10. klasse er rettet imod, - om 10.klasse i Frederikshavn, - om 10.klasse-pjecen, - om ugeskemaet med de ”hvide” obligatoriske fag og de ”grønne” tilbudsfag og linjer mm. Desuden høres en kort video med nuværende 10.klasse-elevers udtalelser om hvad valget af 10. kl. betyder for dem.

Herefter var der resten af aftenen supermarkeds-tilbud med de fag som 10.kl. vil kunne tilbyde, og det lykkedes Dialogs udsendte at bjerge nogle interviews i de små pauser der blev fundet indimellem de potentielle elever og deres forældre optog scenerne.
 
Første stop er hos dansklæreren Jette Toft, hvor eleverne Cecilie og Sandra fortæller 10.klsses betydning og om hvad de lærer på den internationale linje de begge går på.
Så hører vi Jeanette fortælle om, hvordan hun i ”x-matematik”-klassen, er begyndt at forstå matematikken meget bedre.
Dernæst hører vi uddannelseskoordinatoren på Martec, Lars Ole Gundestrup fortælle om den maritime linje, som er den store nyhed på 10. klasse og hvad den kan føre til på søen og på havnen.
Så fortæller lærer Malene om Natur og Sciense-linjen hvor eleverne også besøger naturvidenskabelige fag på de lokale gymnasiale uddannelser og f.eks. lave forsøg og får bedre baggrund for senere valg.
Endelig hører vi Per Hesthaven om aftenens forløb og sætte 10.klassecentret ind i den lidt større sammenhæng.

Efter radioudsendelsen d. 16. jan. Kan indslaget høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/190110Tikl-1-PerHesthaven96.htm

- i sin fulde længde uden bekendtgørelsesrestriktioner for hvad der må kaldes lokalt stof

 

 

Kl. 18:46-19:01 På besøg hos Petanqueklubben i Sæby
Lene Bach og Grethe Albertsen interviewet medlemmerne d. 8. august 2018 om hvad der får dem hver især til at spille petanque og blive ved med at gøre det

Efter radioudsendelsen d. 16. jan. Kan indslaget høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180808Lene-Grete-i--Classens-Have96.htm

 

 

 

Kl. 19:01- Pia Sigmund fortæller om sin nye bog:"DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed".
Hør den kendte forfatter Pia Sigmund fortælle om sin nyeste bogudgivelse ”DANSKE UNGE. Gode historier om den danske mangfoldighed” som bliver udgivet i disse dage. Pia fortæller os også i resume et par af de eksempler på flygtningebørns vellykkede integration, som hendes bog er så rig på autentiske fortællinger om. Desuden interviewes Pia Sigmund om integrationskonceptet ”2 timer om ugen” hvor en voksen indfødt dansker får besøg i sit hjem  af et flygtningebarn på 3 til 8 år og hvor de snakker og leger og lærer sammen. Et projekt som har kørt 10 år i Odense og nu starter op i Esbjerg og måske andre steder. Dialogs interview med Pia Sigmund, som også er med i Bedsteforældre for Asyl foregik d. 7. januar 2019.
 
Pia Sigmund skriver om sin nye bog Danske Unge:
”… De hedder Ayse og Avin, Jamil og Jullnar, Takin og Tolgahan. De er børn og unge i seks danske familier. Jeg har kendt dem i flere år. Bogen er et skulderklap til dem.
De 22 unge er med til at vise, at der løbende sker en positiv udvikling omkring integrationen, og at mange (tidligere) problemer har bedret sig i løbet af de sidste ti år. Statistik og undersøgelser bekræfter det. Færre problemer - men højere retorik.
For der er noget, der ikke stemmer. Daglig hører vi om flygtninge og indvandrere som store problemer. Men de allerfleste unge klarer sig godt, gør sig umage med at uddanne sig og få et arbejde, er en ressource for Danmark. Statistisk set er de de fleste.
Gennem 22 historier viser denne bog, at vi kan være stolte over de dygtige unge, og at vi kan være tilfredse med den måde, mange flere indvandrere og flygtninge nu er blevet en del af det danske samfund. De fortjener ros og imødekommenhed, ikke nedgørelse. Bogen er også en personlig historie, idet jeg har kendt de unge og deres familier gennem mange år.
Bogen giver et fingerpeg: Kan vi overføre disse unges gode historier til andre familier, hvor livet i det danske samfund ikke fungerer? Hvorfor klarer de sig godt? Kan de vise os vejen til god integration?
DANSKE UNGE er en positiv skildring, ikke en debatbog, med vægt på de gode historier, underbygget af statistik og data – og med dejlige billeder af de unge. …www.piasigmund.dk

Man kan straks og permanent høre Pia Sigmund fortælle på
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/190107PiaSigmund-DanskeUnge96.htm  

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 9. JANUAR 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00 Emma Madsen fortæller om at være datter af en rød socialdemokrat - med mobning til følge
90-årige Emma Madsen fortæller om at være datter af en engageret socialdemokrat - med mobning til følge . Emma blev mobbet i Lendum fordi far var aktiv socialdemokrat især af missionsfolkene og af den ellers dygtige lærer Nielsen. Emmas mor blev kaldt ”horeunge” af plejefaderen.

Faderen var med i afholdsforeningen IOGT, og arbejdernes fagforening i Lendum, (farfaren var med til at opbygge snedker og tømrerfagforeningen, blev socialdemokrat pga harme over sin fattige mors tarvelige begravelse).

En opremsning af stikord til indholdet: Organisationsmanden, sangforeningen Lyren, vælgermøder, Emma forsvarede faderen som  13-årig, ”fin i hjertet”, moderens bissere, vid horisont, ”bliv aldrig rådvild”, glad for rollatoren, rygestop.

Forældre traf hinanden i afholdsforeningen, pacifisme, men den røde far var lidt mandschauvinist og lidt fedtet handelsmand og altså selvejer af land-brug og ishuset ved Møllehuset (jf fotos der), men ordentlig og proper.  Moderen fik tidligt stift ben men kunne danse, om vendelbomålets kvaliteter, den røde socialist kom sammen med Venstrefolk da fælles om afholdssagen.

Efter radioudsendelsen på onsdag . d. 9. januar lægges udsendelsen også på nettet permanent og kan findes på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180822EmmaMsFarSocialdemokratogDatter96.htm

i indholdsfortegnelsen på www.arnehansen.net/dialog/

 

 

19:32 En åben beretning fra sindets afkroge ved Erik Holm Sørensen
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af frederikshavneren pædagog og storyteller Erik Holm Sørensens åbenhjertige beretning på biblioteket d. 13. november 2018
Vi hører først om hvordan det opleves at blive alvorligt psykisk syg, og hvordan sygdommen forløber dybest ned med døden som eneste udvej og op igen og ned over en længere årrække med mange blindgyder.

Men i anden del får vi så også beretningen om de processer som bl.a. en førtidspensions ro, der bidrog til at det lykkedes Erik at komme ud af sygdommen og betydningen af at bruge ture ud i naturen f. eks. på fuglekig med kammeraterne som helbredende for mennesker med psykiske lidelser og bibringende ny lyst til livet.


Erik Holm Sørensen bruger nu sin pensionstilværelse meningsfuldt til at lave gratis gruppeture ud i naturen for psykisk sårbare frederikshavnere- med stor succes. Erik Holm er også blevet engageret i foreningen Sind, som også var medarrangør for mødet, som havde stor tilslutning.

Hør gerne straks Erik Sørensens beretning på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181113ErikHolmomsinPsykSygdom1-96.htm )

 

 

Kl  20:36 Hvilke internationale trusler og lyspunkter ser fredsforskeren?
Dialog bringer her fredsforsker Jan Øbergs globale trusselsbillede men også lyspunkter og forhåbninger til fremtiden. Interviewet er optaget d. 3. januar 2019.

Dialog spurgte: Hvad ser du som de største trusler eller udfordringer som menneskeheden står overfor i den nærmeste tid i relation til et fredsperspektiv?
Jan Øberg svar er: Udover klimatruslen på længere sigt, så er der risikoen for at USA vil reagere aggressivt på at det er ved at miste sit imperium, som i øjeblikket f. eks overfor Iran og Kina m.fl.  - risikoen for at den nuværende højspændte situation med traktatopsigelser kan udløse en krig på atomvåben, - racismen, nationalismen samt konsumismens klimapåvirkning og manglende demokratisk engagement.
Derimod ser fredsforskeren ikke Rusland som en trussel med et militær på kun 12 % af NATOs,
-  og heller ikke flygtninge, som i høj grad er en følge af USA og NATO-landes militaristiske politik. Så truslen er i høj grad os  selv inkl. mht. klimaflygtninge.
 
Og Dialog spurgte dernæst  fredsforskeren om ”Hvilke lyspunkter ser du alligevel i den seneste udvikling i verden og som vi bør støtte(men ikke blindt)  i arbejdet for en mere demokratisk, social og politisk retfærdig og dermed bæredygtig fred i verden? (det begrundede håb der kan åbne for (fredelig) handling?)”
Jan Øberg nævner de millioner af mennesker verden over som arbejder for en bedre verden som f.eks. ICANs foreløbige succes med FN-traktaten der forbyder Atomvåben,
- Krigen i Syrien ebber ud også ved at USA trækker sig.
- Kinas fejring af 40-året for åbningen over for omverdenen bl.a. med silkevejen, som kan pege mod en mere afbalanceret verden med enhed i mangfoldighed støttet af
- fredsbevægelsers brobygning og  
- Kvindebevægelsen, og De sociale bevægelsers krav om mere retfærdige samfund og dermed formindskelse af  den strukturelle vold i verden.
 
Sidst i optagelsen er der dialog om kurdernes fremtid, menneskerettigheder og misbrug af dem, samt om demokratiets mangfoldige udfoldelsesmuligheder.

Hele interviewet med Jan Øberg kan straks høres her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/190103Oberg-truslerogHaab96.htm

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 2. JANUAR 2019 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:50 Om Ove Christensen (S) borgmester i Frederikshavn 1986-1994 - her berettet af partikammeraten Mogens Damm.                                                            

Dialog på Frederikshavn Lokalradio  bringer her det sidste af en række interviews med tidligere frederikshavnske borgmestre. Denne gang bliver det dog desværre om borgmester Ove Christensen, der desværre døde i 2015. Ove Christensen var borgmester fra 1986-1994 og derefter en tid også i Kommunernes Landsforening (KL) og fungerede som menigt byrådsmedlem og socialudvalgsformand frem til 2002, hvor han trak sig fra aktiv politik.

I stedet har Dialog  d. 4. december 2018 bedt  tidl. byrådsmedlem og kulturudvalgsformand Mogens Damm (S) fortælle om sin nære ven og samarbejdspartner i lokalpolitik i Frederikshavn.  Ove hoppede direkte ind på borgmesterposten og var populær med høje stemmetal hele vejen, vellidt som den lune rare store politibetjent der dyrkede samarbejdet.  Ove tog ikke æren for noget andre havde lavet og forventede en god tone overfor andre partier.  

Under Ove Christensen skete meget byplanmæssigt i kølvandet på banegårdens flytning og man begyndte at arbejde med nye planer for bl.a. Midtbyen og Frederikshavn Vest, nye ældreboliger og  Borgmester Hassingsvej blev renoveret. Der var enighed om at modtage nye asylsøgere fra Bosnien, som fik deres egen ”borgmester” Muhamed Fajkovic. Og der var også enighed om at samarbejde og med deltagelse af frivilliggrupper af borgere i Frederikshavn om at hjælpe med med udviklingen i det nye selvstændige land Letland.
Fra venskabsbysamarbejdet husker Mogens et større arrangement med deltagelse af alle venskabsbyer, herunder ikke mindst repræsentanter for tyske Bremerhaven, i 1992 den aften Danmark vandt Europamesterskabet over Tyskland. Det var en uforglemmelig aften for alle. Mogens Damm fremhæver det vigtige i beslutningen om at lade havnen komme tættere på kommunen på hans sidste byrådsmøde i 2001. Mogens Damm fik sin ilddåb som formand for kulturudvalg da der blev ballade om en erotisk fotoudstilling på biblioteket og der høres om andre omstridte værker.

I de 8 år der var rent socialdemokratisk flertal i byrådet flyttedes debatten ind i byrådsgruppen. Ove Christensen havde i KL et fint samarbejde med bl.a. Thorkild Simonsen, de to var fra samme nordjyske egn.
Ove Christensen valgte efter 8 år selv at træde til bage fra borgmesterposten og blive formand for socialudvalget, en ønskepost med hans sociale sindelag, hvad høje personlige stemmetal vidnede om, .Ove Christensen bevarede humøret på trods af sin invaliditet som følge af et knust knæ efter et fald.
Til sidst fortæller Mogens Damm om sine oplevelser af forholdet imellem politikere og embedsmændene .

Man kan nu efter radioudsendelsen straks høre den også på Dialogs netside på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181204MogensDammOmBorgmOveChristensen96.htm

 

 

Kl 18:50-19:11 Hør Kasper Lau, det nye unge byrådsmedlem i Frederikshavn for Dansk Folkeparti
Hør Kasper Lau, det nye unge byrådsmedlem i Frederikshavn for Dansk Folkeparti forklare hvorfor han måtte stemme imod budgettet for 2019, samt om hans meninger om udsatteråd umiddelbart efter mødet om at etablere et udsatteråd i Frederikshavn kommune d. 11. oktober 2018, et møde, som Kasper Lau deltog i.

Radioudsendelsen her vil efter udsendelsen her kunne høres på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181011KasperLauDFbyraadsmedlem96.htm

 

 

 

Kl 19:11-20:35 Om FN's verdensmålspjece for aktion, Plastikforurening og bekæmpelse samt om vand, verdens vigtigste ressource. (sendt 1.gang 28/12)
Dialog bringer her en optagelse fra FN-forbundets telt på Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg d. 10. september 2018. FN-forbundet tager udgangspunkt i hvordan vi hver især kan bidrage til virkeliggørelse af FNs verdensmål. Det sker med udgangspunkt i pjecen ”170 bidrag til at forandre vores verden”. På bagsiden af pjecen står ”De globale verdensmål er menneskehedens huskeseddel for en bæredygtig planet, en klar køreeplan mod en bedre fremtid.”

Vi hører også om plastic og brugen af plastic ved Julie Müller, som indsamler plastik og Frantz Cuculitza, repræsentant for O. Vestergaard Larsen i Hobro, som er nordens største firma for genanvendelse af plastic

Endelig hører vi i indslaget ”Vand – verdens vigtigste ressource” 3 vandeksperter fra Aalborg kommune og miljøministeriet oplyse os gedigent om hvad vi må gøre for at bevare det rene drikkevand til at drikke lige fra hanen.
(Lagt på nettet d. 23. december og sendt d. 28. dec. Og 2. januar 2019 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelser fra FN-forbundet Nordjyllands grønne telt d. 10. september 2018  på Aalborg Bæredygtighedsfestival. - Radioudsendelsen her kan straks høres på nettet:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180910OmPjecen170BidragtFN-Verdensmaal96.htm

 

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 19. December 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

RADIOPROGRAM  Mandag d. 17. december 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 17:00-????? Byrådsmødet om havvindmøller

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

RADIOPROGRAM  D. 12. DECEMBER 2018 for FLR-DIALOG

Kl. 18:00-19:07 Lars Møller V fortæller her om sin tid som borgmester i Frederikshavn i årene 2010-13 med støtte fra SF og K.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her endnu et interview med en tidligere borgmester i Frederikshavn. Denne gang er det med Lars Møller fra partiet Venstre, som var borgmester i årene 2010-13 på basis af en konstitueringsaftale med partierne SF og Konservative. Interviewet foregik d. 4. december 2018  i anledning af Frederikshavns 200-års jubilæum.
Vi hører om Lars opvækst i Stenhøj, om hvordan opgaven med at få den nye storkommune til at fungere med en hensigtsmæssig struktur i helhedens interesse gav lysten til at gå ind i lokalpolitik efter mange års organisationsarbejde i landbrugsorganisationer med bl.a. sammenlægning af landboforeningerne i Vendsyssel til Landbonord som et resultat af en nødvendig strukturtilpasning.

Lars Møller indvier os også i de overvejelser og forhandlinger der førte til at han efter valget i 2009 blev borgmester med støtte fra Konservative og SF der også havde følt sig kørt over af socialdemokraterne der i forrige byrådsperiode havde haft absolut flertal. Det skete efter en ihærdig valgkampagne, hvor også deltagelse i hvervning af indsamlere og indsamling for Dansk flygtningehjælp indgik.

Med hensyn til resultaterne fremhæver Lars Møller en nødvendig tilpasning af skolestrukturen i Frederikshavn by med bl.a. bygning af Nordstjerneskolen og af børnehaver som sammen med udgifter som var svære at styre fra kommunal side endte med at presse økonomien. En anden gennemført Venstre-mærkesag var bevarelse af landsbyskoler så længe en rimelig undervisning kunne opretholdes. Det var rimeligt det blev lidt dyrere pr barn fordi børnene i oplandet ikke kunne udnytte den vifte af kommunalt støttede fritidstilbud, som bybørnene havde lige uden for døren.

En vindmølleplan forblev nok mest SF’s ide og blev aldrig realiseret pga. bøjen af for nabomodstand fra både Venstres og socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Lars er glad for investeringen i havnens udvikling  og støtter følgelig det aktuelle havvindmølleprojekt. Lars Møller oplevede især i starten Socialdemokraterne som vrangvillige tabere, som først blev samarbejdsvillige mod slutning af borgmesterperioden efter at Birgit Hansen blev borgmesterkandidat, og var fortsat. Lars Møller beklager vælgernes faldende engagement i partiarbejde som kunne give demokratisk indflydelse. Men hør hellere selv interviewet, hvor Lars Møller lægger sit perspektiv for sin tid og fremtiden som giver optimisme .

Efter indslaget er sendt i radioen på onsdag d. 12/12 så vil det også permanent kunne høres fra www.arnehansen.net som podcast

 

19:07-20:33 Susanne Wennerwald om Etableringshjælp for voldsramte kvinder
Dialog bringer her en samtale med ildsjælen Susanne Wennerwald fra ”Etableringshjælp for voldsramte kvinder” i Frederikshavn. Det er en optagelse fra d. 6. december 2018 inde på foreningens lager på Knivholtvej 20.
Vi hører Susanne engagerede fortælling om hvilken situation som kvinder der må flygte fra deres fysisk og psykisk voldelige partner typisk så står i og har behov for såvel materielt som socialt. Derfor er foreningen interesseret i tilbud om beklædning og især elementært boudstyr som boxmadresser og sofaborde og det gælder især op til julen, som erfaringsmæssigt betyder at flere kvinder flygter fra volden ofte uden andet end hvad de har på kroppen og således et større rykind på krisecentret, som der er tæt samarbejde med.”Etableringshjælp for voldsramte kvinder” er også interesseret i pengebeløb til at dække kontorudgifter og arrangementer for de voldsramte kvinder og deres børn.  
Susanne og datteren Sara Josefine Børjason har nemlig selv stået i situationen og ved derfor hvad der er brug for, som f.eks. at gå med til kommunen som bisidder til støtte for kvinder der og deres børn og oplyse om og skaffe kontakter. Susanne og datteren Sara har med bistand fra Marianne Skadborg, De Frivilliges Hus fået etableret et netværk sammen med andre grupper. Der bliver også drøftet børnenes svære situation som familie- og skilsmisselovgivningen altså ikke tager højde for.

Og ikke mindst bliver der i interviewet sidste del  også spurgt ind til og drøftet hvad både de individrelaterede, opvækstbetingede og de samfundsrelaterede årsager kan være; såsom en uheldig udvikling i mandeidealer i gammeldags patriarkalsk voldsaccepterende retning afsmittet fra mediernes filmvold og nationalistiske militaristiske voldslegitimerende reportager fra Danmarks og allieredes krigsdeltagelser imod i forvejen dehumaniserede mindreværdige fjender.
Og selvfølgelig hvad der så kunne gøres for at forebygge vold i parforhold; såvel her og nu ved at sørge for og oplyse om, at der er mulighed for hjælp til at komme ud af voldelige parforhold,  som på længere sigt igennem de unges uddannelse og opvækst, at arbejde systematisk med indlæring af ikke-voldelige konfliktløsningsteknikker og forebyggelse af unødvendige konflikter, og med mindre stressende vilkår for familierne, og afspænding i verden med mindre behov for krigshelte. Aktuelt efterlyser Susanne Wennerwald tilbud af boudstyr til beredskabet til det desværre forventede juleboom. Indslaget kan straks høres permanent på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181206SusanneWennerwaldEtablHjaelpVoldsramteKv96.htm som podcast

 

 

Kl 20:34-21:43 Danmark gør børn fortræd og især i Sjælsmark udrejsecenter.
Ja det er den overskrift, som
Bedsteforældre for Asyl føler det nødvendigt at på sin event d. 16. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm
Hvad betyder det for børn i årevis at vokse op i asyl og udrejsecentre?
Hvordan påvirker det børn at leve med usikkerhed og angst hver dag? Hvordan SKAL forholdene ændres, for at disse børn kan få en tryggere barndom? Oplæg fra psykolog Solveig Gunnarsdottir, fra Røde Kors og generalsekretær Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp med efterfølgende debat om hvordan man får mobiliseret det formodede befolkningsflertal der ønsker en human behandling af børnene i asylcentre og udrejselejre især og hvortil alle gode viljer er nødvendige.(Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af Bedsteforældre for Asyl's møde "Danmark gør børn fortræd" med Solveig Gunnarsdottir, Røde Kors og Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp. Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180616BfA-GoerBoernFortreaed96.htm

 

 

21:43-22:32  Syrien: Proxy-krig og absolut magt
Det syriske mareridt: Hvad er der på spil i Syrien, og hvad er de forskellige aktørers interesser?
Deltagere er Ole Kværnø, Dekan, Forsvarsakademiet
Peter Viggo Jakobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet
Lars Cramer-Larsen, Militæranalytiker og souschef ved Institut for Militære Operationer,
Arrangør er Forsvarsakademiet. – Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615SyrienProxykrig96.htm

 

 

Kl.  22:32àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 5. DECEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-20:14 Borgermødet om vindmøller udenfor Frederikshavn havn
Dialog bringer her en optagelse af borgermødet nr 2 d. 22. november 2018 om et evt. testområde for vindmøller  4,5 km. Nordøst for Frederikshavn havn. Musikhusets store sal var fyldt med interesserede i debatmødet. Frederikshavn kommune har indsigelsesfrist til d 19. december, hvor svaret besluttes af et byrådsmøde på samme dato, som det til den tid vil være muligt at aflytte i Frederikshavn-Strandby-området på 106,6 MHz, - Sæby: 97,4 MHz (Sæby Antenneforening: 94,9 MHz), - Og i øvrige dele af Vendsyssel103,5 MHz samt via streaming fra  www.vendsysselfm.dk. Interesserede kan maile sin kortfattede mening om testområdet for vindmøller til byrådet via mailadressen post@frederikshavn.dk  inden d 3o. november.

Borgermødet kan undtagelsesvist straks høres her http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181122Vindmoelleborgermoede2-96.htm

 

 

Kl. 20:14-20:56 Om Amnestys husstandsindsamling søndag d. 9. december

Det sker her igennem 3 kortere interviews der belyser Amnestys arbejde for de universelle menneskerettigheder og demokrati, som er vigtigere end nogensinde, eftersom de i øjeblikket er under stigende pres i mange lande også i Europa, altså udover kendte lande som Tyrkiet og Saudiarabien og så alle de lande, som vi jo kender til, at mennesker er nødt til at flygte fra.
Vi hører først Frederikshavns Amnesty-aktivist og -bestyrelsesmedlem John Hansen, med fortid som tillidsmand og skoledirektør, fortælle om det arbejde for Amnesty, som han har at gøre med til dagligt, om organisationen, samt ikke mindst som lokal indsamlingskoordinator, om hvordan man helt lavpraktisk skal bære sig ad for at komme ud at samle ind i Frederikshavn. Man kan ringe eller SMSe til John Hansen på nr 25704681 eller hvis man først oplever beslutningens morgenrøde i sidste øjeblik søndag morgen d. 9. december, så bare møde op fra kl 10 på udleveringsstedet, som er De frivilliges Hus Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. PS ER du ikke hjemme på indsamlingsdagen søndag d. 9. december så har du mulighed for her at betale et selvvalgt beløb over Mobilepay på nummeret 1252.

Dernæst hører vi Amnestys Programleder for frihedsrettigheder, Cecilie Gregersen Nielsen fortælle om kampen herfor og give nogle eksempler på at Amnestys fælles internationale pres i samarbejde med lokale Amnesty-afdelinger har reddet livet for politiske aktivister og samvittighedsfanger.
 
Endelig fortæller Rasmus Hansen fra Amnestys Landsindsamling om behovet for at mange flere indsamlere hurtigt melder sig til at samle ind for Amnestys arbejde for demokratisksindede mennesker i knibe og i det hele taget kampen for de truede menneskerettigheder. Man kan - uanset hvor i Danmark man bor -  stadig nå at tilmelde sig på Amnesty Internationals hjemmeside https://amnesty.dk/landsindsamling  . Men Rasmus foreslår her tæt på indsamlingsdagen at e-maile til
  landsindsamling@amnesty.dk eller ringe tilmeldingen ind på telefon 33456578. God indsamling.

Hør straks indslagene her: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/181201JohnHansenAmnestyindsamling96.htm

 

 

Kl. 20:56-21:15 Om Landdistrikternes Fællesråd og i deres telt på Folkemødet
Landdistrikternes fællesråds talsmand Tyge Mortensen fortæller i Landdistrikternes Telt på Folkemødet på Bornholm d. 17. juni 2018 om landdistrikternes herligheder og muligheder hvis man gør en indsats, men også om de udfordringer der er. Tyge Mortensen benyttede lejligheden til i Dialog på Frederikshavn Lokalradio at invitere borgmester Birgit Hansen til med Frederikshavn kommune at deltage i Landdistrikternes telt på Folkemødet i 2019. I øvrigt driver Tyge Mortensen selv en omrejsende landsbyhøjskole.(Lagt på nettet d. 23. november og sendt d. 5. december 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med Tyge Mortensen, landdistrikternes Fællesråd.

Hør straks på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180617TygeMort-Landdistrikternes96.htm

 

 

Kl.  21:15àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 28. NOVEMBDER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Bekendtgørelsen betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så blive lagt øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat straks bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

RADIOPROGRAM  D. 21. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:36 Villy Christensen om sin borgmestertid 1970-86 i Frederikshavn.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et Interview med den nu 88-årige Villy Christensen, den tidligere borgmester i Frederikshavn i hele 16 år i fra 1970-1986. Den læreruddannede Villy Christensen kom til Frederikshavn som skoledirektør i 1966 med både en cand psyk og cand theol. Villy Christensen fortæller især om sin borgmestertid og nævner som det første arbejdet med den stærkt tiltrængte kommunesammenlægningen fra 1970 med samordning med de tidligere oplandskommuner Flade-Gærum, Elling, Hirtsholmene, Aasted-Skærum og Vangen-delen af Understed-Karup kommune. Det blev lettet af at formændene fra de gamle kommuner Elling og Aasted-Skærum kom i det nye byråd. I øvrigt gav et godt samarbejde med Venstres Knud Uggerhøj stor stabilitet og dertil med den tidligere modstandsmand Harry Poulsen som viceborgmester.
Vi hører om flytningen af banegården, der gav plads til et nyt rådhus, bibliotek og kunstmuseum og projektering af svømmehallen.  Også udflytning af flådestationen til Frederikshavn hjulpet af Risgaards ”rumlen”.  Et nyt stort anlagt kloakanlæg, fik bugt med strandforureningen.
Diskussionen om atomkraftanlæg, samt sagen om nålefiltstæpper på gymnasiet, hvor Villy Christensen repræsenterede amtet, blev bragt op. Vi får at vide at gymnasierektor Anders Madsen blev ungdomsoprørets lokale offer.
Desuden hører vi om da naturgassen kom til Nordjylland, - om udviklingen af venskabsbysamarbejdet bl.a. Bremerhaven i forbindelsen af pasningen af de tyske krigsgrave med 500 soldater og 1000 tyske flygtninge, -
Nye planlove med borgerinddragelse blev nødvendige for at få styr på udviklingen ikke mindst i sommerhusområder. Og store byggerier i Frederikshavn fik endelig bugt med boligmangel, - og den kunstigt udgravede Rønnerhavn med genbrug af opgravningen til (Palme)stranden og med campingpladsen stammer også fra Villy Christensens borgmestertid.
Villy Christensen fortsatte i politik som amtsrådsmedlem 1986-98 og var på skift med den nu afdøde hustru Hanne i meninghedsrådet i Frederikshavn sogn og Frederikshavns tidligere borgmester er stadig aktiv i kirkeligt arbejde i sin hjemegn i Lemvig kommune. Indslaget her kan nu også høres på
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181113VillyChristensenBorgmFrh96.htm

 

Kl. 18:36-19:07 Erik Sørensen om formand for Frederik og Dansk Folkehjælp 

Tidl. borgmester Erik Sørensen fortæller - nu med formand for Frederik, Frederikshavn bys handelsstandsforenings kasket på, hvorfor han som socialdemokrat nok blev valgt, nemlig pga. af hans gamle forbindelser som borgmester.
Og Erik vil gerne nu gøre noget for specielt sin bopælsby Frederikshavn, hvor der er ansat 6000 i handels- og serviceerhverv. Vi skal kæle for disse for at gøre Frederikshavn til en attraktiv turistby med et blomstrende handelsliv og gode spisesteder, når tilrejsende er kommet til at kede sig ude i sommerhusene. Hertil vil en ny gågade bidrage og et væksthus til nye iværksættere indenfor handle og service.
 
Erik Sørensen fortæller også om en anden fritidsaktivitet som formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, som uddeler julehjælp til enlige forældre på kontanthjælp med børn under 15-16-år Hvert år den 1. december ringer folk fra Frederik ca. 300.000 kr. ind. OG dette er nok til at alle ansøgere kan få og oven i købet er der penge til ferieophold og sportsudstyr. Og der holdes styr på uddelingen. Der annonceres efter ansøgere i dagspressen og på kommunens hjemmeside og socialrådgiverne hjælper til at informere relevante familier. Der kommer da også ansøgninger fra Skagen og Sæby-området, fortæller Erik Sørensen

Indslaget her kan nu også høres på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180924ErikS-fmdFrederik+Folkehjaelp96.htm

 

Kl. 19:07-19:31 Sygeplejerske Berit Byg om kamp for mere demokrati i Danmark
Hør sygeplejerske Berit Byg fortælle i Dialog om sin hjertesag at kæmpe for mere demokrati i Danmark – på alle planer og ønsker mere politisk dannelse og et mere levende deltagende demokrati. Der er for lidt hjerteblod hos politikerne, de er for lidt lydhøre. Vi må selv være med til at tage ansvaret og ikke bare blive ved at vade rundt i gammelkendte problemer. Berit Byg oplever respons på sine kronikker.  Allerede børnene må lære demokrati og at tage medansvar, så demokratiet kommer til at gennemsyre hele samfundet. Berit Byg har oprettet Facebookgruppen Demokratigruppen som også holder møder. Interviewet er fra d. 30. juni 2018 i Vildmoseporten. (Lagt på nettet d. 14. november og sendt d. 21. november 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 30. juni 2018 med sygeplejerske Berit Byg Demokratigruppen, Nordjylland.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180630IntBeritByg-Demokratigruppen96.htm

 

 

Kl. 19:31-20:09Om udfordringer på arbejdsmarkedet, i "Jobcentrets ofre" og for flygtninge optaget på "Den lille Røde Festival i Vildmoseporten
Dialog på Frederikshavn Lokalradio besøgte d. 30. juni 2018 ”Den lille røde festival” som afholdtes i Vildmoseporten i Store Vildmose i Vendsyssel og optog følgende taler og interviews.
Emil Olsen, koordinator for WFTU, Faglig verdensforbunds Ungdomssekretariat, som dog mest talte om overenskomstresultater og om at kæmpe for at forbedrede muligheder på for arbejdsløse og invaliderede. Dernæst hører vi Kim Madsen som talsperson for ”Jobcentrets ofre” og endelig hører vi socialrådgiver og frivillig Hanna Mohamed Hassan om hvordan man bliver set på og hvad der er at kæmpe for at blive accepteret på lige fod. Endelig får vi et lille interview med en af ildsjælene blandt arrangørerne af ”Den lille Røde Festival” med mottoet ”En anden verden er mulig”, Gitte Madsen

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180630LRF-EmilOlsenWFTU-arbmark96.htm

 

 

Kl.  20:09àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 14. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:12 Erik Sørensen fortæller om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012
Hør Erik Sørensen fortælle om sin borgmestertid i Frederikshavn kommune fra 1998 til 2012. Vi hører om skepsis overfor en skatteinspektør som borgmester, - om kampen for at komme sig efter den chokerende lukning af Danyard, Frederikshavns største skibsværft bl.a. ved at sætte store beskæftigelsesfremmede byggerier som Arena Nord i gang. - Og om integrationen i storkommunen mellem Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner med deres forskellige tilskudsniveauer, - og om den generelle økonomiske krise med faldende beskæftigelse, der kradsede i kommunens skatteindtægter og medførte nødvendige besparelser udover de besparelser der år for år blev politisk dikteret fra folketingets regeringsflertal. Erik Sørensen oplevede at kommunens økonomiske bevægelsesfrihed i løbet af de 12 år som borgmester løbende blev begrænset. Det gjorde det sværere at opfylde borgernes forventninger og gjorde det derfor endnu mere nødvendigt at kommunikere med borgerne over en bred kam. Der var kommet en voksende organisering af borgerinteresser igennem borgmesterperiode. Men det åbenbarede endnu mere de generelle misforhold med at de svageste sociale grupper ikke havde nogen organiseret gruppe til at tale deres interesser.
Men Erik Sørensen glæder sig over at det lykkedes at overvinde Danyards lukning og andre udfordringer, og skaffe alternative arbejdspladser på havnen, forøgede kulturudbud mv. Der var med til at give frederikshavnerne gejsten tilbage. Det betyder altså noget, hvad politikerne tager fat i og gør noget ved.

Link til netudgave findes nu på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180924ErikSoerensen-borgmester96.htm

 

 

Kl 19:12-19:58 Somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortæller
Hør den somaliskfødte socialrådgiver Hanna Mohammad Hassan fortælle åbenhjertigt om sit liv og sine erfaringer og opfattelser af hvad der skal til for at indfødte og bindestregsdanskere kan fungere sammen og have fornøjelse af det. Vi hører bl.a. om Aalborg Øst hvor Hanna bor, om arbejdsglæde som socialrådgiver i Thisted men også om da Hanna fik at vide af Mette Frederiksen at hun hellere skulle være taknemmelig for at Danmark havde taget imod hende som somalisk flygtning. Om hvordan Martin Henriksen misbrugte beskæftigelsesstatistikken ved kun at medtage de ældre kvinders beskæftigelsestal, for så at påstå her ud fra, at totredjedele af alle afghanske kvinder var arbejdsløse.   Hanna fortæller om det frivilligt arbejde hun er med i,  bl.a. en solstrålehistorie med at det lykkedes at få en gruppe somaliske kvinder, som var blevet erklæret som uintegrerbare, lært det danske sprog tilstrækkeligt til at de blev uddannelsesparate. – Hør straks Netudgave

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180630Int-somaliskSoc.raadgHannahM.Hasan96.htm

 

 

Kl  19:58àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  D. 7. NOVEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:30 Dialogmøde om oprettelse af udsatteråd i Frederikshavn

Dialog bringer her optagelser fra socialudvalgets dialogmøde om oprettelse af et udsatteråd i Frederikshavn kommune., som afholdtes d. 11. oktober 2018.
Vi hører først socialudvalgsformand Ole Rørbæk åbne mødet med et ønske om igennem et udsatteråd, at give kommunens udsatte en bedre mulighed for at blive hørt og så dernæst give ordet til speciallæge Søren Kjærulff Gaun, som holdt et lysbilledunderstøttet foredrag ”Social udsat – Hvordan og hvorfor”. Herefter  hører vi de mange fremmødtes fortælle engageret om deres erfaringer og fremlægge ideer til et udsatteråds opgaver og sammensætning og om processen frem til nedsættelsen af et udsatteråd bl.a. med forslag om straks at nedsætte en arbejdsgruppe for at sikre, at der faktisk ville ske en opfølgning efter dialogmødet.  De fremmødte var både fra det frivillige sociale arbejde inklusive mennesker med erfaringer som tidligere udsatte, kommunalt ansatte og byrådspolitikere. Men hør selv dialogen, der havde afdelingsleder i socialpsykiatri og misbrug, Karsten Kamstrup, som ordstyrer. Nu kan man permanent høre om udsatteråd i Frederikshavn på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181011ForedragafGaun-SocialtUdsat-HvemogHvorfor96.htm

 

 

Kl 19:30-20:34 Trump spiller hasard med sine europæiske allieredes sikkerhed  med sin trussel om opsigelse af INF-traktaten, der forbyder atomvåbenbestykkede mellemdistanceraketter i Europa, mener Bernhelm Booss-Bavnbek.
 ”Vi vil ikke leve i usikkerhed i en flygtig, uforudsigelig, kompleks og flertydig verden. Det er ikke en naturlov at tingene skal være uoverskuelige. Det skal tværtimod være en hovedparole for en fornyet fredsbevægelse at få reduceret kompleksiteten og uoverskueligheden på sikkerhedsområdet ved at kræve overholdelse og nødvendig udvikling af internationale traktater vedr. atomvåben for at skabe og bevare fred i verden.”
Cirka sådan er ordene fra matematikeren Bernhelm Booss-Bavnbek i et interview med Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 3. november 2018. Det sker i forlængelse af tyske socialdemokratiske politikeres offentlige bekymring over, at Trump truer med opsigelse af INF-traktaten fra 1987, der forbyder mellemdistanceraketter i Europa.
Den nu pensionerede RUC-matematiker afslører i det timelange interview en fantastisk viden, indblik og oversigt indenfor våbenteknologi og internationale traktater. Han er oprevet over den nuværende situations præg af ”VUCA”: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Usikkerhed på kernevåbenområdet er dødsensfarlig, og den skal vi ikke finde os i. Vi skal ikke bare fatalistisk acceptere USAs gambling, men tage ved lære af at mange danskere på klimaområdet er vågnet op og siger, at det ikke er vores ”skæbne” at dø varmedøden. I stedet må vi arbejde for at skabe afspænding, tillid og forståelse af, at en bæredygtig fred kun kan baseres på en fælles sikkerhedspolitik, der medtænker alle aktørers behov for samme sikkerhed. Og her hører Trumps sikkerhedspolitiske hasardspil altså ikke hjemme, med sin trussel om at opsige INF-traktaten og mulige genoptagelse af den kaprustning på atomvåben i Europa, som det tidligere var så bitterligt svært at lægge låg på.- Man kan straks høre indslaget på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/181103BernhelmBoos-Bavnbek-AvaabenI-Europa96.htm

 

Kl  20:34àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  Tirsdag d. 30. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-Else Schaltz og Camilla Paarup  om Dansk flygtningehjælps indsamling d. 4. nov. til nødstedte Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle  som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle  husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre  i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay  nr  60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz,  om hun her få dage inden indsamlingen  stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til straks at melde sig på www.flygtning.dk   Hør også gerne straks Else Schaltz  og Camille Paarup påhttp://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181024CamillaPaarupDFHindsamling96.htm

 

 

Kl. 18:26-31.10 kl. 05 Genudsendelser samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Bekendtgørelsen betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så blive lagt øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat straks bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 31. OKTOBER  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden  https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, (som kommunens IT-afdeling endnu ikke har fået lagt på kommunens nye hjemmeside), hos Frederikshavn Lokalradio på adressen https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ 

 

 

Kl. ???Else Schaltz og CP om indsamling d. 4. nov. til nødstedte flygtninge

Traditionen tro giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio ordet til de ildsjæle  som koordinerer Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 4. november 2018. Hertil har Dansk Flygtningehjælp brug for mange flere indsamlere for at kunne besøge alle  husstande i Danmark for at skaffe penge til at hjælpe flest mulige nødstedte flygtninge i verden til at komme videre med deres liv eller i det mindste at holde liv i håbet. Hertil har Dialog først interviewet Dansk Flygtningehjælps nye indsamlingskoordinator på landsplan , Camille Paarup, især om hvad pengene går til ude i de flygtningelejre  i nærområderne, som huser millionvis af mennesker som i rædsel hals over hoved har måttet flygte fra deres hjem. Der er i øjeblikket 68 millioner flygtninge fortæller Camilla det største antal siden 2. verdenskrig. Er man ikke hjemme søndag d. 4. november så kan man tyvstarte med allerede nu at indbetale det beløb man ønsker på Mobilepay  nr  60101101. Dernæst har Dialog spurgt den lokale indsamlingskoordinator i Frederikshavn, Else Schaltz,  om hun her få dage inden indsamlingen  stadig havde brug for indsamlere til at kunne dække alle indsamlingsdistrikter i Frederikshavn by. Ja. Der er stadig brug for mange flere indsamlere, også i Strandby og i Skagen og Sæbyområdet. Så Else Schaltz opfordrer alle, der har mulighed for at afse et par timer til straks at melde sig på www.flygtning.dk   Hør også gerne straks Else Schaltz  og Camille Paarup påhttp://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/181024CamillaPaarupDFHindsamling96.htm

 

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Bekendtgørelsen betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så blive lagt øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat straks bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 24. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:37 Interviews med aktive bag boderne i Værkstedet på Hele Verden i Frederikshavn Mina Olawi, Mark Lewis, Henrik Carlsen, Fariha Olawi og Jenny Larsen.
Dialog bringer her interviews optaget med aktive deltagere i Hele Verden i Frederikshavn d. 15. september 2018. Vi hører først et interview med Mina Olawi som en del af bemandingen af Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod inde i værkstedet i Skolegade 8 i Frederikshavn. Mina fortæller om hendes motivation for at deltage, og om Dansk Afghansk Humanitær Forenings arbejde.

Herefter en snak ved metodistspejdernes bål ude på Bankpladsen foran Skolegade 8. Vi hører først metodistpræsten i Strandby Mark Lewis fortælle om sin optræden i Maskinhallen som gitterspillende forsanger og med hele salen som kor og hvorfor han bl.a. valgte ”Wee shall overcome..”. Herefter hører vi Henrik Carlsen fortælle om spejderarbejdet dels i Henriks unge dage men også om hvordan nutiden har brug for spejderbevægelsen til at fremme den opvoksende generations natur- og miljøforståelse.
Så møder vi igen fra Dansk Afghansk Humanitær Forenings bod forkvinde Fariha Olawi, som fortæller om at hun oplever dagen som vellykket med stor interesse for at høre om DAHFs arbejde med baggrund i de opprojicerede billeder fra Afghanistan. Og nogle benytter sig endda af lejligheden til at melde sig ind i Dansk Afghansk Humanitær Forening, hvilket andre stadig kan gøre på Sayed Olawis mobil nr. 53574065.
Til sidst hører vi ærkefrederikshavneren Jenny Larsen, der har 29 års skuespillerkarriere i
Møllerevyen bag sig og nu er med i Centerrådet på Rådhuscentret, som også har en bod hvor mange
Har været i gang med at forme i ler. Jenny fortæller også om at være journalist på Frederikshavn Cultur og Musikradio, der kan høres på 106,6 MHz. – Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast 

 http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180915InterviewMedMinaDAHFvedHeleVerdeniFrh96.htm

 

 

Kl 18:37-19:57 Den 90-årige Emma Madsen fortæller her om fund af jernalderkrukke.
Den 90-årige frederikshavner Emma Madsen fortæller her om fundet af en stor flot jernalderkrukke på hendes forældres gård Kæhlershøj ved Lendum, som også skabte venskab mellem hendes far og tandlæge Friis Hjørring historiske museum  da hun var 8 år og om gensynet med krukken på museet for ikke så længe siden. Emma Madsen fortalte sin historie om krukken d. 22. juli 2018 til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. - Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast   
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180822EmmaM-FundadkrukkefraJernalder96.htm

 

Kl 19:57-20:17Feriebarnet fra hovedstaden, som stadig har sin barndoms forelskelse i Skagen.
Her kommer så Dialogs andet interview med en skagbo og denne gang en deltidsskagbo,  københavneren Marianne Wiltrup, som dog er en speciel del af slagsen. Marianne Wiltrup fortæller os om sin forelskelse i Skagen, som har sin oprindelse fra barndommens lange ferier på Skagen og som i dag nok er knap så udtalt.  Optagelsen foregik d. 23. august 2018. - Radioudsendelsen kan nu også høres som podcast 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180823MarianneWiltrup-OmSkagen96.htm

 

 

Kl 20:17-22:00 Dialogmøde med Jens Rohde om hvordan vi gør verden mere fredelig
Dialogmøde om hvordan vi alle kan være med til at gøre verden mere fredelig og tryg at leve i. vi hører oplæg af af Jens Rohde nu radikal folketingskandidat, som især betonede nødvendigheden af at opbygge tillid især igennem at skabe mere økonomisk lighed i verden, som forudsætningen for en bæredygtig fred. Og nu må vi forhindre Danmark i gen at gå med USA i en angribskrig mod Iran. Herefter oplæg af Hasse Schneidermann, der som formand for Fredsministerium. Dk, fremlagde netværkets visioner om opbygning af en fredelig verden på alle planer . Herefter bidrager også mødedeltagerne i en dialog med svar fra især den politiks erfarne Jens Rohde, som i øjeblikket især . Dialogmødet foregik på FNs fredsdag d. 21. september 2018 i Domen på havnen i Aarhus, som del af arrangementet ”En dag med Fred” arrangeret af Britt Hermansen og Fredsministerium.dk. Forud havde deltagerne oplevet andre facetter af fredskultur, som fredscirkel, Inderlig fred, De 5 rytmers dans og krydret med troubadurerne Robert Heltmanns, Günther Paulsens og Økobandets fredsmusik og -sange. (Lagt på nettet d. 19. oktober og sendt d. 24.  oktober 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 21. september 2018 af Dialogmøde med oplæg af Jens Rohde radikal folketingskandidat og Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180921JensRohdePaaDagMedFred96.htm

 

 

Kl  22:00àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye berigende oplevelser og tanker. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 17. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:10 Skagboen Flemming Hardy Olsen fortæller om hvad med i der.
Dialog besøgte skagboen Flemming Hardy Olsen d. 23. august 2018, hvor vi mest hører om Flemmings deltagelse i forskellige kulturelle aktiviteter som frivillig bl.a. at være med i arbejdet for at skaffe ordentlige biograffaciliteter og senere drive biografen professionelt med hele paletten repræsenteret i reportuaret – også med live kulturelle og sociale aktiviteter tilknyttet, også om musiklivet i kulturcentret Kappelborg. Desuden om  genopretning af Guldmarksøen, der også skulle forhindre oversvømmelser, turismen contra naturmiljøet samt meget mere. Også lidt kommunalpoltik bl.a. om demokrati, MARS mm

Efter udsendelse i radioen på onsdag vil udsendelsen blive lagt på www.arnehansen.net

Nu efter radioudsendelsen kan den også høres når det netop passer dig  som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180823FlemmingHarboOls-Skagen96.htm

 

 

Kl 19:10-19:38 Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo i september
Til Gatefest og kanonballturnering i Holmlia i Oslo d. 9. september 2018 med Dialogs udsendte.
Vi hører først Hamza, som står for Kanonballsturneringen, fortælle om eventen og om det gode formål for Holmlia-ungdommer.
Dernæst fortæller leder af Oslo politis netpatrulje, Anne Katrine Storsveen, om hvilke interesser politiet ser i at deltage med et hold i kanonballsturneringen på lige fod med Holmlia-ungdomer.
Endelig får vi at høre nogle af ungdomerne bl.a. Kojaz, Daniel og Siraba fortælle om deres deltagelse og interesse i eventen Gatefest og kanonballturneringen.
Arrangementet er et samarbeid mellom Unge Holmlianere, Vær stolt, Holmliainitiativet og Byverkstedet.

Udsendelsen kan straks høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180909Hamza-HolmliaGatefest96.htm

 

 

Kl  19:38àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få nye oplevelser, der udvikler. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  D. 10. OKTOBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:28 I Abelones fodspor på  Bangsbo med Erik Christensen

Dialog går her med historiker og arkivleder Erik Christensen på en faktatjekket rundtur i Abelones fodspor på  Bangsbo hovedgaard d. 25. august 2018. Abelone er Bent Hallers oldemor, som var tjenestepige dengang godsejer Johan Knudsen samlede en kunstnerkoloni  på Bangbo som vi her hører historier om. Rundturen å Bangsbo skete sammen med mange interesserede deltagere i byjubilæumsarrangementet Sommerglæder på Bangsbo.  Efter radioudsendelsen  kan ”I Abelones fodspor” også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180825Erik-AbelonesFodspor96.htm

 

 

Kl. 18:29-19:08  ”Hele verden i Frederikshavn kommune” Hør taler herfra.

 
Dialog på Frederikshavn Lokalradio var med på integrationseventen ”Hele verden i Frederikshavn kommune” d. 15. september 2018. Dialog bringer her fra scenen i Maskinhallen taleindslag .Rækkefølgen i taleindslagene er med levende introduktioner af Nicoline Egsgaard Hansen::
Borgmester Birgit Hansens velkomsttale, - Live-interview med Lone Houmann fra Malaysia, - Live-interview med Dan Madsen
Live-Interview med  med Karina Nielsen fra Atlanta
Interviews med nogle af de aktive ved boderne inde i Værkstedet under Hele verden i Frederikshavn følger i separat  udsendelse.

 Efter radioudsendelsen  kan talerne fra ”Hele verden i Frederikshavn” også høres som podcast på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180915HeleVerden-Masinhallen1Birgit96.htm

 

 

Kl  19:08àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websiden fortsat straks lægges på .

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få udvidet sin horisont. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 3. OKTOBER  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her finder man byrådets dagsorden med 2. behandling af budget for 2019:

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/dagsordner-og-referater/

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu også på https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ muligt at aflytte byrådsmøder fra før 2018, (i det der herfra er lagt link til https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/, hos Frederikshavn Lokalradio.

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage, tirsdage og torsdage. Se evt. http://www.frederikshavnlokalradio.dk/program.htm .

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 RADIOPROGRAM  D. 25-26. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Tirsdag d. 25. september

Kl. 18:00-21:55 Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn"

Dialog bringer her optagelser fra et stormøde om et fremtidigt Multicenter Frederikshavn som foregik Torsdag d. 30. august 2018-

Med arrangørerne FUFs m.fleres ord:

”Under mottoet - ”Puls, initiativ og begejstring for fremtidens frivillige idræts og foreningsliv i Frederikshavn Kommune”, vil det glæde os at se politikere, foreninger, erhvervsfolk, FUF og Idrætssamvirke …”

I Dialog hører vi først Henrik Carlsen fra FUF, Frederikshavn Ungdoms fællesråd præsentere tankerne bag projektet,  og hvor er vi nu – også med bidrag fra repræsentant for dansestudio, Hanne Enevoldsen fra gymnasterne i G90 og Marianne fra Firmaklubberne.

Som nr 2 indslag får vi Inspiration fra  et oplæg  fra  Oliver Vanges (Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden)

Og det tredje oplæg om Holbæk Sportsby bliver leveret af  Brian Worm Ahlquist, chef for Kultur, Fritid og borgerservice, Holbæk Kommune)

Det 4. oplæg er af Direktør Jacob Sander (Vejen Idrætscenter) om At bygge og drive et multicenter

5. indslag er en Paneldebat og spørgsmål fra tilhørerne til Oliver, Brian og Jacob

Og i det 6. og sidste indslag hører Dialogs lyttere om hvad  politikerne  - repræsenteret ved hhv. formanden for Kultur og fritidsudvalget Anders Broholm og forkvinden for Børne- og ungdomsudvalget Christina Lykke -  vil omkring det frivillige idræts- og foreningsliv og sundhed og  motion frem til næste valg?

Stormødet afsluttes så med en paneldebat med overskriften: Hvordan ser fremtiden ud for det frivillige idræts- og foreningsliv i Frederikshavn.

Brug linket

http://www.fuf.nu/nyheder/projekter/multihus-projekt-i-frederikshavn/stormode-30-august-2018

På FUFs hjemmeside hvor man nederst kan læse oplægsholdernes powerpoints som de støttede deres oplæg som dialog bringer her

Nu kan interesserede aflytte Stormøde om projekt "Multicenter Frederikshavn på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180830-1Multicenterideen+behovHenrik+Hanne+Marianne96.htm

 

Kl 20:49àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

 

Onsdag d. 26. september

 

Kl. 18:00-20:24 Hør fra borgermødet "Vore Børn" om de 0-3-åriges åbne vindue for udvikling, der kræver rettidig omhu fra både forældre og Frederikshavn kommune - ikke mindst på dagtilbudsområdet, hvor Frederikshavn ligger med den 5. dårligste normering.

Interesserede kan her høre foredrag af børneforsker Charlotte Ringsmose, Aarhus Universitet om de unikke udviklingsmuligheder for de 0-3-årige, det såkaldte ” det åbne vindue”  som  forskere har dokumenteret – samt at en målrettet investering  i en social indsats for at gavne børn trivsel og livsduelighed i førskolealderen frem til og med første skoleår vil give langt de største varige resultater.

Børneforsker Charlotte Ringsmoses foredrag blev optaget af Dialog på borgermødet ”Vores Børn” som blev arrangeret af Enhedslisten d. 17.  september 2017 og de lysbilleder som forskeren brugte i sin dokumentation kan findes på Dialogs netudgave arnehansen.net/dialog hvor man søger på ”vores børn”

De øvrige indlæg var af Jacob Fuglsang Enhedslistens børneordfører om, hvorfor det er en god ide med minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Dernæst Peter Christensen fra ”Borgergruppen Birgits børn” om hvad borgergruppen vil. Og endelig Anders Brandt Sørensen, formand for Børne og ungdomsudvalget om Frederikshavn kommunes dagtilbud, som var Danmarks 5. dårligste viste det sig . Borgermødet om  især de 0-6-åriges behov afsluttedes med en længere debat, hvor kommunens argument om den tomme kommunekasse blev imødegået med at have mod til at investere i børns trivsel og fremtid i kommunen,  og som også blev adresseret til regering og folketing – samt vælgernes opprioritering af børneområdet i deres stemmeafgivning ved det kommende folketingsvalg. Mødet styres af journalist Hans Christensen fra Nordjyske.

Nu kan man høre netudgaven af borgermødet ”vores børn” på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180917ForskerCharlotteRingsmose-0-6-aarsBoern96.htm

 

Kl 20:49àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen – også mandage-torsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Du vil så få mulighed for at møde en masse spændende mennesker og få udvidet sin horisont. Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 19. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:12 Erik Holm fortæller om de træskibe som d. 21-23. sept. kommer til Frederikshavn

I anledning af Frederikshavn 200 års købstadsjubilæum er der i weekenden 21.-23. september Maritim Festival på havnen i Frederikshavn. Én af initiativtagerne, Erik Holm Sørensen fortalte d. 11. september på biblioteket om de unikke skibe – inklusive til Dialogs mikrofon.
En flåde bestående af 34 flotte sejlskibe besøger i tre dage Frederikshavn, og 15 af dem er ældre end Titantic, og det betyder jo, at de er mere end 100 år gamle.
Frederikshavneren og ildsjælen Erik Holm Sørensen er en af initiativtagerne til de fine sejlskibes besøg. Han har mange titler - men det er i egenskab af sin store interesse for de gamle træskibe, du nu her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio kan høre ham fortælle om denne flåde af unikke skibe - og samtidigt med at du her nedenfor kan se og klikke det enkelte skib større, mens du hører Erik Holm fortæller om skibet - ofte med supplerende oplysninger fra nogle af de engagerede tilhørere . På havnen d 21-23 kan man også bruge sin mobil til at  finde skibet via billeder og så høre Erik Holm fortælle om det på gældende træskibs historie
(Lagt på d. 19. september og sendt d. 19. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 11. september 2018 af Erik Holm Sørensens foredrag om et udvalg af de sejlskibe der har de mest interesante historie.

Og nu kan du så klikke på linket her og hør Erik Holm fortælle samtidigt med at du du kan se det bestemte skib som Erik til hver en tid fortæller historien om:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180911ErikHolm-24sejlskibe-i-Frh96.htm

 

Kl 19:12àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 12. september  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:31 Nyt fra Borgergruppen Birgits Børn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her talskvinde for Borgergruppen Birgits Børn, Monica Sivesgaard omkring nyt her efter sommerferien og op til Frederikshavn byråds budgetforhandlinger. Først hører vi om forløbet og aflevering af den underskriftsindsamling til støtte for de 5 punkter Borgergruppen Birgits Børn gik ud til den lokale offentlighed med. Desuden spørges der ind til hvorfor den lokale afdeling af BUPL, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund mon pludselig valgte at trække deres støtte? Hvem består borgergruppen egentlig af? Og endelig hører vi om et forestående offentligt møde d. 17. september kl 19  i Maskinhallen i Frederikshavn  om situationen og fremtiden for de nul til seksårige frederikshavnere belyst fra mange vinkler
 Interviewet foregik d. 4. september 2018.

Nu kan man høre radioudsendelsen her permanent på netadressen http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180904MonicaS-BirgitsBoernOpd96.htm

 

18:32-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk

 

Kl 18:45-19:00 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

Her er byrådets dagsorden med bl.a. 1. behandling af budget for 2019: https://frederikshavn.dk/media/9321/120918_byr_dagsorden.pdf

 

Fra 1-2 dage efter det afholdt byrådsmøde, så kan man aflytte det på

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/ Herinde klikker man på dato for byrådsmødet og så på det dagsordenspunkt man gerne vil aflytte

 

I øvrigt er det nu muligt at aflytte de byrådsmøder fra før 2018, (som kommunens IT-afdeling endnu ikke har fået lagt på kommunens nye hjemmeside), hos Frederikshavn Lokalradio på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/  som er blevet en efterspurgt og påskønnet service overfor byrådsmedlemmer og alle øvrige borgere samt øvrige medier.

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til websideudgaven  fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder endnu mere hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 5. SEPTEMBER 2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:24 Den 90-årige Emma Madsen fortæller  sin livshistorie.

Dialog lægger her mikrofon til 90-årige Emma Madsens livshistorie. Emma Madsen er opvokset på gården Kæhlershøj ved Lendum som datter af Jens Nielsen og Marie Optagelsen er fra d. 9. august 2018 og vi hører om bl.a om 14-årig malkepige, da som barn var passager ved en løbskkørel, om gode og dårlige pladser i Aalborg under besættelsen, om Aarhus-turen hvor ødelagte fødder nok reddede livet. I Schou-butik i København, valget af ægtemand og at være hjemmegående, kirkesangeren, slægtsforskeren mm. Emma Madsen har skrevet bogen "En vendsysslpiges Erindringer" –

Nu kan man høre udsendelsen på internettet på adresen http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180809EmmaMadsen-omsitliv96.htm

 

Kl. 19:24-19:35 Fredsministerium.dk’s gadeevent på Folkemødet på Bornholm

Dialog bringer her pluk fra Fredsministerium.dk’s gade-popupevent på Folkemødet på Bornholm d 15. juni 2018, hvor vi hører Carsten Andersen holde korte taler og musiker, sangskriver og komponist Henrik Ginderskov og aktive i Fredsministerium og publikum på gaden synge nye fredsange ((Lagt på d. 2. september og sendt d. 5. september 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af Fredsministerium.dk's gadeevent på Folkemødet på Bornholm. http://arnehansen.net/dialog/fred/180615Fredsminpopupaktion96.htm

 

Kl 19:35-20:20 Arktis – fredens hav – kan det blive ved?.
Dialog bringer her en optagelse af debatdelen  fra Folketingets event d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm Arrangørens omtale er: ”
Kom og hør debatten om Arktis i Folketingets telt, hvor formanden for Folketingets arktiske arbejdsgruppe, Sjudur Skaale, og forhenværende kontreadmiral Nils Wang m.fl. vil deltage. Debatten bliver modereret af Martin Breum. Med Ilulissaterklæringen fra maj 2008 forpligtede de fem arktiske kyststater sig til at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger i overensstemmelse med international ret, og hvor man samarbejder på områder som bæredygtig økonomisk udvikling, miljøbeskyttelse og forskning. Men kan Arktis fastholdes som et lavspændingsområde, hvor landene samarbejder på mange områder, mens andre steder i verden er præget af store spændinger?”

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615ArktisSomLavspaentomraade96.htm

Kl. 20:20àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 29. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-18:45 Foromtale af væsentlige punkter på byrådsmødet

ved Henrik Lyk jf https://frederikshavn.dk/media/8429/290818_dagsorden_byraadet.pdf

 

Kl 18:45 Spørgsmål til byrådet

 

Kl 19:00-????? Byrådsmødet sendes online

 

Kl. ?????-00:05 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 22. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:10 Jens Chr. Larsen (V), om borgmestertiden i Frederikshavn.
Som led i belysningen af Frederikshavns politiske historie her i jubilæumsåret, så har Dialog mødt den tidligere Venstre-borgmester i den gamle Frederikshavn kommune i årene 1994-98 og byrådsmedlem i årene1986-2001, Jens Christian Larsen i sin lystbolig, dybt inde i Bangsbos skove. Vi hører om den unge lærerstuderende der provokeret af Glistrups fremvoksende Fremskridtsparti valgte at blive politisk aktiv for den demokratiske frihed i partiet Venstre Danmarks Liberale parti. Den indfødte frederikshavner Jens Christian Larsen gjorde som læreruddannet karriere som skoleinspektør i Gærum, hvor han bl.a. engagerede sig i samarbejde med det lokale foreningsliv og civilsamfund og også fik organiseret at Gærum skole fik en lettisk venskabsskole. Jens Chr. Larsen betoner hvordan landsbysamfundene med lokale ildsjæle også i dag er en væsentlig ressource, som bør have politikernes bevågenhed også mht. til at se bymenneskers rekreation blandt dyr på landet som en stresslindrende faktor.
 
Som borgmester i en periode med stor lokal arbejdsløshed på 21 % og værftslukning så lobbyede Jens Chr. Larsen for at værftets ejer, Lauritsen-koncernen, omdannede området til den maritime erhvervspark. Hertil fik den senere folketingspolitiker held med at få skabt lovgrundlag for mulighed for at kommunen kunne overtage havnedriften fra staten, hvilket han så i dag glæder sig over at kunne se frugterne af med havneudvidelserne og højere beskæftigelse. Interessen for uddannelse og uddannelsesinstitutioners positive betydning for lokalsamfundet førte også i folketingsperioden til placeringen af de sømilitære uddannelser ved Bangsbo. Som frugt af en lille snak om de rammer som også storpolitikken satte for lokalsamfundene, så fortalte Jens Chr. Larsen, at han i regi af Nordisk Råd i sin tid var med til at etablere venskabskontakter i det nordvestlige Rusland.
Som stadig aktiv landmand på sin fædrene gård i Grønholt gør den tørre sommer i 2018 indtryk på Jens Chr. Larsen, som maner til politisk opmærksomhed på den betrængte fodersituation og på generelt at tage klimaudfordringerne alvorligt. Interviewet med Jens Chr. Larsen blev optaget d. 13. august 2018

Samtidigt med radioudsendelsn onsdag aften d. 22. august lægges her link til en netudgave af indslaget: http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180813JensChr.Larsen-fhvBorgmesteriFrh96.htm  www.arnehansen.net/dialog

 

Kl  19:10-20:10 Den mellemfolkelige Benny Andersen:

Hør 5 lydoptagelser, hvor nu afdøde  Benny Andersen læser op af sine smukke og sigende digte til varigt minde og ære for vores store digter og humanist. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180819ennyA-digtepaaDemoforflygtninge96.htm

 

 

Kl. 20:10-21:27 Israel-Palæstina: Er der en vej til fred og lige rettigheder
Dialog bringer her en optagelse fra d. 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm med emnet
Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan?
Arrangøren Mellemfolkeligt Samvirke introducerer:
Forårets demonstrationer i Gaza, de over 100 dræbte og tusinder af sårede har igen givet verdenssamfundet en reminder om, at konflikten mellem israelerne og palæstinenserne næsten på daglig basis kræver sine ofre. Er fred og lige rettigheder for de to folk en mulighed? I så fald hvordan? Mød Bent Melchior, tidligere dansk overrabbiner i dialog med pro-palæstinensisk aktivist, ph.d, og politisk rådgiver, Leila Stockmarr. Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke undersøger om de to - måske med teltets hjælp - kan pege på konturerne af en vej frem?
Desværre nåede Dialogs mand først frem til det overfyldte møde, hvor der kun med nød og næppe blev plads til at stikke optageren ind igennem teltåbningen og fanger det meste af Bent Melchiors oplæg
#Palæstina #konflikt #Israel/Palæstina

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615Melchior-Stockmarr-Israel-palaestina96.htm

 

 

Kl. 21:27àGenudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 15. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00-19:15 Paul Rode Andersen fortæller om 24 år i lokalpolitik som SF-byrådsmedlem.
Paul Rode Andersen tidligere byrådsmedlem i Frederikshavn igennem  24 år fra 1990 til 2014 for SF,  fortæller her til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om sine kampe, oplevelser og erfaringer fra denne lange periode hvor han de sidste 20 år også var formand for børne- og ungdomsudvalget. Desuden berøres også Frederikshavns aktuelle situation. Interviewet blev lavet d. 8. august 2018 som et led i fortællingen om 200-års jubilaren Frederikshavn igennem de forløbne 200 år siden d. 25. september 1818, hvor flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn.

Paul Rode Andersen fremhæver hvordan det kommunale selvstyre fra at have rimeligt frie tøjler først og fremmest undergivet vælgerdommen så fra 2001 under Anders Foghs VK+O-regime blev sat under skarp styring i form af et skrapt skatte- og udgifsloft som blev brugt til at begrænse og spare på den offentlige sektor. Denne tendens blev bestyrket yderligere igennem kommunalreformens iværksættelse i 2007, der medførte en centralisering og afdemokratisering igennem den længere afstand mellem vælgerne og deres valgte byrådsmedlemmer og tendensen til et kraftigere kommunalt embedsmandsvælde.

 

Vi hører SF-byrådsmedlemmet om hvilke politiske landvindinger han som, i de fleste år eneste SF-byrådsmedlem,  var medansvarlig for og stadig gerne står på mål for. Og det gælder byrådsflertallet Venstre-konservative og SFs ekspansive økonomiske politik under Venstre-borgmester Lars Møller i perioden 2009-13,  med skattestigning som i høj grad var SF-politik. Paul tager således afstand fra den vedholdende socialdemokratiske påstand om, at det var socialdemokratiets fortjeneste at det lykkedes at få rettet op på det økonomiske uføre som VKSF-flertallet politik (under den økonomiske krise fra 2008) var ansvarlige for.

 

Man kan også høre SF-versionen af de dramatiske konstitueringsforhandlinger i kølvandet på kommunalvalget i 2009 med et snævert rødt flertal og hvor en underskreven aftale med Socialdemokraterne blev underløbet af det nyslåede socialdemokratiske byrådsmedlem Jens Hedegaard, men af socialdemokraterne blev succesfyldt markedsført som et SF-genereret ”kup i Understed”, der medførte et SF+V+K flertal bag Venstres Lars Møller som borgmester.

I anden del af interviewet med Paul Rode Andersen fremlægger det tidligere SF-byrådsmedlem sit syn på den aktuelle situation for frederikshavnerne jf tidligere med udgangspunkt i Borgergruppen Birgits Børn og ser også mulighederne og begrænsningerne for socialdemokratiets absolutte byrådsflertal i et landspolitisk perspektiv med en borgerlig regering støttet af dansk Folkeparti og hvad det kommende folketingsvalg kan komme til at handle om. Og i den forbindelse om konsekvenserne for en relativ fattig kommune som Frederikshavn med den stigende ulighed i indkomstfordelingen i Danmark bl.a. forstørret af en lempelig udligning imellem rige og fattige kommuner og socialdemokraternes afskaffelse af formueskatten i 1990erne. Men Kommunernes Landsforenings centrale, men oversete, rolle i Folketings-byråds-skismaet behandles også, samt EU's budget. Afslutningsvis ser det tidligere byrådsmedlem muligheder i den maritime satsning med havneudvidelser i Frederikshavn og Skagen. Derimod kritiseres at der i mange år kun har været vedvarende verbalt blæsevejr omkring vindmøller. Og det er den ligeså vedvarende SFers håb, at det socialdemokratiske byrådsflertal nu lægger billet ind på de havmølleparker, der ifølge Folketingets nye energiplan skal anlægges. Så er der linet op til at andre kan blande sig i den kamp om de frederikshavnske vælgeres stemme til det kommende folketingsvalg, som Paul Rode Andersen virker bevidst om og som Dialog på Frederikshavn Lokalradio gerne stiller sin programflade til rådighed for.

Vil fra onsdag aften også kunne høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180808PaulRA-om24aarikompol-iFrh1del96.htm 

 

 

KL 19:15-20:18 Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen!
Sådan lyder titlen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 af Refugees Welcomes og Trampolinhusets debatmøde med udgangspunkt i at
Flygtninge nu kun kan få ophold i max 2 år ad gangen, men hvordan påvirker det integrationen?
Arrangørerne skriver: 
Meget hurtigt og helt uden diskussion er opholdstilladelser til flygtninge nedsat fra 5-7 år til kun 1-2 år. Ingen tilladelser varer nu mere end 2 år ad gangen. Samtidig er ventetiden på permanent ophold sat op til 8 år, og kravene er strammet voldsomt. Er det en god idé at behandle flygtninge som kortvarige gæster? Eller skal vi hellere investere i dem på længere sigt?
Paneldeltagerne er Charlotte Vindeløv, Medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening (DS)
Simon Skov Holm, Landmand, Borndal Agro
Fariba Arghavan, Praktikant, Refugees Welcome
Michala Clante Bendixen, Formand, Refugees Welcome
Tags: #Asyl #asyl #asyldebat #Integration #Flygtninge #Flygtningerettigheder #Beskæftigelse #Retssikkerhed
(Lagt på d. 13.  august  og sendt d. 15. august  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni af debatmøde med titlen
Velkommen til Danmark - men kun i 2 år ad gangen! arrangeret af Refugee Welcome og Trampolinhuset

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180615RefugeeWelcome-Kunopholdi2aar96.htm

 

 

Kl 20:18  Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 8. AUGUST  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- Nyt om Frederikshavnerordningen - muligt at prøve at få indflydelse.

Hør i Dialog  sidste nyt om den reviderede frederikshavnerordning vedr. kommunal støtte til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge. Det er et interview med formand for Frederikshavns Ungdoms Fællesråd  Henrik Carlsen d. 25. juli 2018, som bl. a. drejer sig om hensigtsmæssigheden i  som foreslået bare at nedsætte procentsatsen for lokalestøtte for at skaffe flere midler til aktivitetsstøtte til foreningers ungdomsarbejde frem for en mere bredspektret indsats for at få mest muligt ungsomsarbejde og –aktiviteter for støttemidlerne. Men kommer også omkring bureaukratiet omkring evt. ansøgninger til puljer og den altid lurende ulighedsproblematik og hvad det egentlige formål med støtte til ungdoms- og foreningsarbejde udført af ulønnede frivillige må være.Henrik Carlsen afsluttede med at invitere alle foreninger og interesserede til et stormøde om den nye frederikshavnerordning d. 27. august, som der vil blive udsendt nærmere oplysninger om. Hør på     

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180725HenrikCarlsen-Frh.ordning-lokalestoette96.htm

 

Kl 18:43- Frederikshavn i efterkrigstidens økonomiske udfordringer og klemt i kommunalreformer og uddannelsesmuligheder.
Her bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio så det 7. og sidste foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af 200-året siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt d. 25. september 2018. Dette foredrag handler om efterkrigstiden økonomiske afmatning, om en ny industrialiseringsbølge  og strid om kommunegrænserne
Erik fortæller om hvilke nye skrappe betingelser som efterkrigstiden gav for Frederikshavns økonomiske udvikling om hvordan industrialiseringen fra politisk hold fra 1957 blev givet bedre betingelser for at udvikle sig og bl.a bevirkede arbejdskraftvandring fra land til by og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og bedre boligstandard og behov for en kommunalreform i 1970, hvor Frederikshavn kommune trak de korteste strå og som også gjaldt mht til at skaffe uddannelsesinstitutioner til byen. Interviewet med Erik S. Christensen foregik d. 2. juli 2018

Kan også høres på http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180702Frh-efteer1945-industriogkommunegraenser96.htm

 

 

 

Kl 19:27- Hvorfor Radikal Ungdom kræver dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben
Interview med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis om hvorfor Radikal Ungdom har tilsluttet sig ICAN, Kampagnen for et FN-forbud imod Atomvåben og hvorfor RU mener at Danmark skal tilslutte sig den FN-traktat der forbyder atomvåben i verden og hvordan hun vurderer regeringens aregumenter for at sige nej. Dette og næste interview blev optaget d. 17. juni 2018
Desuden et interview med nogle medlemmer af  Radikal Ungdom som viste sig at være Folkemødets topscorere på en quiz om aktuel forsvars og sikkerhedspolitik  og så efterfølgende valgte at underskrive en underskriftsindsamling for, at den danske regering skal underskrive FN-traktataten dere forbyder atomvåben. Der er lagt links til både Quizs’en (sammen med de rigtige svar) og underskriftsindsamlingen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside , lige til at bruge og dele med andre – jf Hiroshimadagen d 6. august  hvor det er 73 år siden USA brugte den første atombombe i verdens største terrorangreb på civile.
Lagt på d. 31. juli  2018 og sendt d. 8. august  2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. juni 2018 med forkvinde for Radikal Ungdom RU, Sigrid Friis

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180617IntSigneFriisRUOmDHSstoetteforbudmodAvaaben96.htm

 

 

Kl 19:41Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Dog kan decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven onsdag fra kl 18 så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse radioprogrammet  for  den kommende onsdags Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra mandag morgen forud for onsdagens Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser.  Radioprogrammet for den kommende onsdag bliver også samtidigt lagt op på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 1. august  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18.00-19:10 Hør interview med talskvinde fra Borgergruppen Birgits Børn,

som vil have anstændige vilkår for daginstitutionsområdet for 0-6-årige i Frederikshavn .
Hør en repræsentant for den nyoprettede ”Borgergruppen Birgits Børn”, Monica Sivesgaard Fri, begrunde, at en gruppe forældre nu kræver anstændige vilkår på dagtilbudsområdet (0-6 år) i Frederikshavn Kommune. Monica Sivesgaard Fri blev interviewet af Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 27. juli 2018.
Forældregruppen bag Borgergruppen Birgits Børn skriver selv om formålet (her udtrykt i overskrifter):
”Borgergruppen Birgits Børn har følgende visioner:
1: Dagtilbudsområdet (0-6 år) skal IKKE finansiere en budgetoverskridelse i familieafdelingen!
2: Ikke flere fejlslagne sandsynlighedsberegninger om forventet børnetal
3: Følg BUPL’s & FOA’s anbefalinger om minimumsnormeringer NU
4: Bevar den kommunale dagpleje i landdistrikterne”
5: Afskaf tavshedskulturen!"

Udover Facebookgruppen af samme navn jf. nedenfor, så tilbyder Borgergruppen Birgits Børn også sympatisører at vise det ved at tilslutte sig en underskriftsindsamling. Denne kan ses når en internetudgave af Dialogs radioindslag om Birgits børn bliver lagt op onsdag aften på www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180727MonicaSivesgaard-BorgergruppenBirgitsBoern1.del96.htm

 

Kl. 19:10 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 25. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00-19:02 Frederikshavn under 1. verdenskrig og til og med 2. verdenskrig.
Fra krig til krig er overskriften  på historiker og arkivar ved Nordjyllands Kystmuseum, Erik S. Christensens 6. foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af at det er 200 år siden flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn og nærmere bestemt d. 25. september 2018. Erik fortæller både om Frederikshavns udvikling op til 1. verdenskrig  og under verdenskrigen, i mellemkrigstiden og om den tyske besættelse af Danmark under d. 2. verdenskrig frem til og med befrielsesåret 1945.
Vi vil høre om hvilke væsentlige konsekvenser, 1. verdenskrig, og ikke mindst de eksplosive prisstigninger på jern medførte for Frederikshavns værftsindustri, men også om vilkårene for den almindelige frederikshavner, som der var blevet mange flere af, befordret af de foregående års voldsomme industrielle udvikling i Frederikshavn. Dertil kommer at vi skal høre om et næsten revolutionært oprør.
Og vi skal høre om om den økonomiske krise i mellemkrigstiden med Kanslergadeforliget  i frederikshavnerperspektiv med  udvidelse af kommunen  med det fattigere  sydvestlige bymæssige opland og om det forsinkede lokale demokrati.
Og om Frederikshavns store betydning for Hitler under 2. verdenskrigs tyske besættelse af  Danmark og Norge, - om den lokale modstandsbevægelse  og ledelsens samarbejde med den tyske kommandant, så han måtte hjælpes til Sverige via frihedskæmpernes både.
Erik Christensens foredrag blev optaget d. 2. juli 2018 i de rette historiske omgivelser på Bangsbo Arkiv

 

Kl. 19:02 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikke-kommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 18. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18.00-19:12 Fiskeriets betydning i Frederikshavns udviklingshistorie
Her kommer så det femte foredrag af arkivleder Erik S. Christensen i Dialog på Frederikshavn Lokalradios serie om Frederikshavns historie i anledning af 200-års købstadsjubilæet d. 25. september. Og denne gang skal vi høre om Fiskeriets betydning i Frederikshavns udviklingshistorie. Optagelsen er fra d. 4. juni 2018.
Her er i stikordsform betydende emner som arkivleder Erik S. Christensen binder sammen i sin fortælling og som for mange af os landkrabber ofte er overraskende og kan få os frederikshavnere til at rette ryggen:
Silden i Kattegat, - Fiskeriets betydning i katolske tid, - Fisk som Tiende, - skånsomme snurrevod, -
Saltudvinding til konservering af fisken, - fiskedam i kutterne, -
Buhls og Olsens udvikling af fiskekuttere, - Frederikshavn førende i konsumfiskeri jf frederikshavnerrødspætten, - cykelskruen, - vodbinderi, - partsfinanciering, - anparter, - Schous fiskeproviantering og rederi, - fiskeeksportørerne telefonerer og transporterer nediset fisk pr jernbane, - fiskehermetik, - lander fisken i England, men konsumfiskmarkedet forsvinder efter 2. verdenskrig, så industrifiskning, hvor Skagen nu er Danmarks førende havn. - Stålkuttere til trawlfiskeri bygges på Frh. Værftet jf Sprængning af skib til Franco.
Robert Scous faldskærmsnylon i fiskenettene, Roblon laver nylonnet. Også Arne Ørskov bygger skibe til fiskeriet. EU-medlemskab betyder begrænsede fiskemængder + dårlig økonomi pga. stigende oliepriser samt slut på supplerende dagpenge til kvinderne i fisken afsluttede  fiskeriets epoke  i Frederikshavn. Skagen er nu Danmarks største fiskeriby jf. kvotekonger, svært for unge at købe kvoter, - Strandbyfiskerne, - produktionsmåder. - Du kan nu d. 18/7 straks høre netudgaven her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180604ErikS.Chr.Frh-fiskerisHistorie96.htm

 

Kl. 19:12-19:34 Norden-Rusland: Hvordan påvirker medierne vores opfattelse af hinanden?
Det er en Optagelse af Dialog d. 14. juni 2018 på Folkemødet
Arrangøren Nordisk Ministerråd skriver:Hvordan skriver medierne i Rusland om Norden, og hvordan skriver de nordiske landes medier om Rusland? Kan vi forvente at få en gensidigt mere nuanceret mediedækning om hinandens liv, tanker, forventninger og drømme, der rækker ud over den politiske dagsorden? Nordisk Journalistcenter har med støtte fra Nordisk Ministerråd gennemgået den danske nyhedsmediers dækning af Rusland.
 Desværre nåede Dialog ikke frem til selve professor Lars Kabels fremlægggelse af sin undersøgelse, men den indgår i Kabels debatindlæg. Heldigvis lykkedes det efter mødet at få et kort referat af Lars Kabel og på grund af en dårlig optagekvalitet pga. baggrundsstøj bad jeg Jørn Boye Nielsen, RIKO om at give et referat af hele mødet, som er indsat forrest. Udover Lars Kabel, Ass. professor, DMJX/Nordisk Journalistcenter så deltog også Charlotte Flindt Pedersen, Direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab samt Andrey Kazankov, Journalist, Weekendavisen
 Lagt på d. 15. juli 2018 og sendt d. 18. juli 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview med Jørn Boye Nielsen og Lars Kabel og optagelse d. 14. juni 2018 af møde om mediebilledet af Rusland. Kan straks høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180614DkmedieromRusland96.htm

 

Kl. 21:19 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv. til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM  ONSDAG D. 11. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00-18:59  Ulla Astman om lægemangel i Frederikshavn og regionens øvrige yderområder. Interview med formanden for regionsrådet i Nordjylland, Ulla Astman, omkring lægemangelen i yderområderne af regionen og herunder ikke mindst i Frederikshavn kommune som er hårdest ramt af mangel på praktiserende læger. Om hvilke baggrundsfaktorer der her gør sig gældende. Og så især hvad det er gjort og hvad der er muligt at gøre – også fra folketingspartiernes side for at afhjælpe lægemangelen. Interviewet med Ulla Astman foregik den 5. juli 2018 og der blev refereret til en undersøgelse som blev fremlagt i form af en quiz til paneldeltagerne på møde, som tidligere er udsendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio og som havde titlen ” Hvor pokker er lægerne?” Derfor indledes her med et uddrag herfra med Vi Karin Søkilde, journalist, der introducerer og Gitte Nielsen, Ledende overlæge, ph.d, Klinik Medicin, Regionshospital, som vi hører fortælle om at flytte til Hjørring fra København.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180705UllaAstman-laegemangel-i-udkantsomFrhavn96.htm

 

Kl 19:00-19:49 Frederikshavns industrialisering fortalt af arkivar Erik Chr.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her den fjerde udsendelse med en optagelse af arkivleder Erik Sigmund Christensen i serien om Frederikshavns historie i anledning af fejringen af 200-året. Denne gang skal vi høre om Frederikshavns industrialiserings mange facetter centreret omkring de muligheder som havnen skabte baggrund for.
Men først skal vi lige høre om de generelle forhold der skal være tilsted for at en industrialisering kan lykkes og opnå sin egen dynamik. Helt konkret peger Erik Christensen på næringsfrihedsloven fra 1857 samtidig med undren over at DR kunne hoppe over denne væsentlige forudsætning i sin nylige serie om Danmarks historie. Optagelsen med Erik Christensen foregik d 29. maj 2018.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180529ErikSC-Industrialisering-af-Frederikshavn96.htm  

 

 

KL 19:49-20:33 Hvad sker der i Tyrkiet?

Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er.Det er overskriften på en dialogoptagelse fra d. 16. juni 2018 i Enhedslistens telt med deltagelse af et herboende HDP-medlem, som er aktiv i den da igangværende valgkamp, hvor også tyrkiske statsborgere bosatte i Danmark har stemmeret. Desuden deltog Nikolaj Villumsen og Søren Søndergaard begge folketingsmedlemmer valgt af Enhedslisten.
Arrangørerne skriver: Det spidser til i Tyrkiet med kupforsøg, systematisk forfølgelse af den politiske opposition og en militær kampagne i kurdisk-dominerede områder i Syrien og Irak. Mens kritiske journalister og folkevalgte politikere fængsles, er Erdogan i færd med at cementere sin magt i rollen som enevældig præsident. Vi stiller skarpt på udviklingen i Tyrkiet og regionen, og ser på hvad Danmarks og EU's rolle er.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180616Hvad-sker-i-Tyrkiet96.htm

 

Kl  20:33-21:19 Hvor pokker er lægerne?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse med en problemstilling som har interesse for hele det Vendsyssel som er Dialogs lokalområde.

Hvordan får vi en bedre fordeling af læger i hele landet - nu og i fremtiden? Regionerne arrangerer og skriver om eventen: Flere steder i Danmark er der mangel på læger. Nogle steder er det antallet af praktiserende læger, den er gal med. Andre steder er der alt for få sygehuslæger. Det har store konsekvenser både for os som borgere og for samfundsøkonomien. Men hvorfor er det sådan, og hvad skal vi gøre for at løse problemet?

Handler det om, hvor lægerne kan uddanne sig, og hvordan man fordeler de lægestuderende og de unge læger? Skal der mere i lønningsposen? Tilbydes mere forskningstid? Eller familietid? Skal lægernes tid bruges anderledes? Og ikke mindst: Er det pisk eller gulerod? Emnet er højaktuelt, og udfordringerne bliver større og større. Der SKAL findes fælles løsninger – og det haster. Regionsrådsformand Heino Knudsen sætter sig sammen med læger og studerende til en åben og kreativ snak om, hvordan vi i fællesskab opnår bedre lægedækning i hele Danmark

Deltagere er

Gunver Lillevang, Bestyrelsesmedlem og praktiserende læge, PLO Praktiserende Lægers Organisation
Gitte Nielsen, Ledende overlæge, ph.d, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland
Karin Søkilde, journalist, Moderator
Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland

Linnea Thye Gerdes, Formand for uddannelsespolitisk udvalg, Foreningen af Danske Lægestuderende

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180615Afhjaelpelaegemangeliudkanten96.htm

 

 

Kl. 21:19 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 4. JULI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl. 18:00- 19:02 Om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet

Her fortsætter Erik Sigmund Christensen, arkivleder på Bangsbo Arkiv, med for tredje gang at fortælle om Frederikshavns historie til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Denne gang skal vi høre om handelsdynastierne i Frederikshavn i 18-1900-tallet og især om deres nøglerolle i Frederikshavns  økonomiske udvikling ikke mindst som havneby. Men der bliver også mulighed for mange frederikshavnere for her at få opklaret historien bag navnet på den gade man måske bor på. Og i tillæg at få rettet udbredte fejlopfattelser som f.eks. at Th. Bergsgade er en forkortelse for Thomas Bergsgade. Det vil være en god ide at have et kort over Frederikshavn by ved hånden under aflytningen. (lagt op d. 22. juni og sendt d. 4. juli på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Foredrag d. 22. maj 2018 af arkivleder cand mag Erik s. Christensen ved Bangsbo Arkiv i Frederikshavn en del af Kystmuseet 

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180522ErikS.Chr.Frh3-storekoebmaend+OmDialog96.MP3    

 

19:02-19:54 Uopdagede traumer, en barriere for integration?. 
Dialog bringer her en nødvendig politisk debat om manglende behandling og integration af traumatiserede flygtninge i Danmark. Mødet foregik lørdag d.  16. juni 2018 med deltagelse af Rasmus Balslev, Bestyrelsesmedlem, Dansk Socialrådgiverforening Ruth Lauge, Afdelingsleder for rehabilitering, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur Anette Christoffersen, Direktør, Dansk Flygtningehjælp Hanne Roed, Næstformand i Region Midtjylland, Radikale Venstre Arrangøren Institut for Menneskerettigheder skriver om baggrunden: Mindst 30 procent af de flygtninge, der kommer til Danmark, har været udsat for tortur. I gennemsnit går der 15 år, før de får behandlet deres traumer. Det er alt for sent – og har ofte den konsekvens, at traumerne udvikler sig til svære, kroniske lidelser. Det rammer ikke blot ofret, men også familien og børnene. Traumer lever videre i generationer. Konsekvenserne af ubehandlede traumer er store. Både for det enkelte menneske, samfundet og for en vellykket integration. Traumer skal derfor identificeres og behandles langt tidligere, end de bliver i dag, så de traumatiserede flygtninge får et bedre afsæt for at deltage i samfundet, har et velfungerende familieliv og kan bidrage til arbejdsmarkedet. DIGNITY inviterer til politisk debat – henover midten – for at høre gode bud på, hvordan vi i Danmark bliver bedre til tidligere opsporing og behandling af denne særlige gruppe af sårbare flygtninge. Til gavn for den enkelte, familien og hele samfundet. ((Lagt på nettet d. 26. juni 2018 og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 16. juni 2018 af debat om den lemfældige behandling af torturofre i Danmark med deltagelse af Ruth Lauge, , DIGNITY, Anette Christoffersen, Dansk Flygtningehjælp, regionsrådsmedlem Hanne Roed , Radikale Venstre . 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180616TorturbehandlingensLemfaeldighed96.htm

 

 

Kl 19:57-20:52 På vej mod et bedre globalt svar på flygtningestrømmene   . 
 
Hør om den Global Compact, der skal sikre en mere forudsigelig og solidarisk tilgang til flygtninge.       Det er en optagelse på Folkemødet d. 15. juni 2018 med oplæg af Christian Friis Bach, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp og Henrik Nordentoft, Repræsentant for UNHCR Region Nordeuropa, UNHCR - FN's flygtningeorganisation samt moderatoren Elisabeth Arnsdorf Haslund  UNHCR.

 Læs her arrangøren det danske FN-kontors beskrivelse af mødet: Mens komplekse og langstrakte konflikter i verden fortsat tvinger et historisk højt antal flygtninge fra deres hjem, er arbejdet med at forbedre og forny det globale svar på flygtningestrømmene i fuld gang. Med New York-erklæringen i 2016 blev FN-landene enige om, at beskyttelsen af flygtninge og støtten til lande, der huser dem, er et fælles internationalt ansvar – og den opgave skal løses mere solidarisk og forudsigeligt. UNHCR fik til opgave at udvikle en Global Compact, der kan styrke håndteringen af flygtningekriser: Flygtninge skal være mere selvforsørgende og inddrages aktivt i deres lokalsamfund; lande, der huser flest flygtninge, skal støttes bedre; og der skal sikres vilkår, så flygtninge frivilligt kan vende hjem. UNHCR holder konsultationer med regeringer og andre aktører, så den færdige Compact kan præsenteres og vedtages til efteråret. Kom og hør, hvordan arbejdet skrider frem, hvorfor det er så nødvendigt med nytænkning, og hvordan ambitionerne kan indfries (Lagt på nettet d. 24. juni og sendt d. 4. juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 15. juni 2018 af oplæg af Henrik Nordentoft og Chr.
Friis Bach + spørgsmål. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180614GlobaltsvpaaflygtningeNordentoft+FriisBach96.htm

 

 

Kl  20:52-21:35 Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik
Alliancefri dansk og nordisk forsvarspolitik er emnet på Fredsministerium.dks møde i Civiltinget på Folkemødet på Bornholm d. 15. juni 2018 og hvor vi hører følgende 

Hasse Schneidermann, formand, fredsministerium.dk
Carsten Andersen, Formand, Århus Mod Krig og Terror
Jørn Boye Nielsen, Formand, Rådet for International Konfliktløsning
Christian Juhl, Udenrigspolitisk ordfører, Enhedslisten
 
Og en uddybning her med Fredsministerium.dks egne ord:
”I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Det er en alarmerende og farlig udvikling og frygten for en ny kold og varm krig i Europa vokset frem igen. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger en række eksperter og politikere om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvad den i så fald består af?

((Lagt på d. 26. juni 2018 og sendt d. 4.  juli 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse af 15. juni 2018 af oplæg ved Hasse Schneidermann, Carsten Andersen, Jørn Boye Nielsen, Christian Juhl, 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180615Alliancefriforsvarspolitik96.htm

 

 

Kl 21:35 -21:43 Jacob Holdt om sine oplevelsee fra Folkemødet på Bornholm.
Hør en glad Jacob Holdt fortælle om sine oplevelse fra Folkemødet på Bornholm. Dialog bringer et kort interview fra d. 18. juni 2018 med Jacob Holdt fra Ubuntu-huset, hvor bl.a. også Özlem Cekic har sit Dialog-kaffe kontor.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180618JacobHoldtOmFolkemoede96.htm

 

 

Kl. 21:43- Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 27. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00 Gennemgang af dagsordenen for aftenens byrådsmøde jf https://frederikshavn.dk/media/6469/270618_dagsorden-med-bilag_br.pdf

18:45 Spørgetid for borgere (direkte)

19:00 Byrådsmøde (direkte) jf det ovenfor anførte link til dagsordenen. Et par dage senere er det også muligt at høre byrådsmødet (samt tidligere byrådsmøder på)

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/  Her vælgere man så datoen for det byrådsmøde (eller evt. derefter underpunkt)  som man ønsker at høre. Altså her d. 27. juni 2018 og f.eks. punkt 14 Henvendelse fra SF om nedbrydning af boreplatforme, skibe m.m. som der har vist sig at være en del interesse for jf det af en lytter er blevet lagt på Facebook som https://lyd.frederikshavn.dk/mp3/2018/180627punkt14.mp3

 

Og når byrådsmøddet er færdigt??

??? Zahra Olawi fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra besøg i Afghanistan med genbrugshjælp.
Zahra Olawi fortæller her om hendes oplevelser da hun sammen med sin mand Sayed  var på besøg hos Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd, civilsamfundsorganisationen OLAWI i Herat i Afghanistan. Besøgets formål var at være til stede og deltage i, overvåge og skaffe sig erfaringer fra uddelingen af renoveret genbrugsudstyr, som var gjort mulig igennem økonomisk støtte fra Genbrug til Syd. Desuden ikke mindst at skaffe viden om OLAWIS sociale udviklingsarbejde generelt samt at drøfte og planlægge fremtidig indsats og samarbejde herom. Zahra og Sayed Olawi besøgte Afghanistan fra den 21. marts til d. 13. april 2018. Interviewet med Zahra foregik d. 20. juni 2018.
For Zahra var det en stor oplevelse igen at gense sin oprindelige hjemstavn og være med til igennem Genbrug til Syd at udlevere relevant brugt dansk udstyr til genbrug i skoler, hospitaler og handicapinstitutioner og på den måde være med til at genopbygge alt det krige havde ødelagt. Og på den måde være med til at formidle overskudsudstyr fra sit nye fædreland til at afhjælpe mangler i sit oprindelige fædreland. Zahra berømmer meget Frederikshavn Multietniske Forenings samarbejdspartner i syd Olawi for Olawi-folkenes effektivitet og den opnåede troværdighed og høje prestige hos modtagerinstitutioners folk i Herat-provinsen, som faktisk bevirkede at selv folk så langt væk som Kabul havde henvendt sig for at anmode om hjælp. Således udtrykte myndighederne i Herat ønske om nu at tage ved lære at OLAWIs model for udlevering af udstyr.

Altså med først at undersøge behovet, aftale regler for brug af udstyret og evt. modydelser efter hjælp til selvhjælps-princippet. Så sørge for kvitteret aflevering af udstyret hos slutbrugerne og give fornøden hjælp og undervisning til at komme i gang. Og derefter løbende at supervisere modtagernes anvendelse af udstyret og tilbyde ekspertise til evt. reparationer. Og herefter forud for næste sending af genbrugsudstyr fra Frederikshavn og øvrige Danmark så igen at besøge modtagerne og notere ønsker, men også at registrere det tidligere udleverede udstyrs anvendelse og vedligeholdelsesstandard, for at have data til brug for ønskerne til kontaktpersonen Sayed, samt for at kunne udvælge de skoler og institutioner (med stadigt udækkede behov), som havde fået meget ud af at anvende genbrugsudstyret fra Danmark.

 

Det gav Zahra stor glæde at opleve især pigernes begejstring ved for første gang at prøve at arbejde på en computer, men også at se hvordan sydparten OLAWI siden hendes første besøg i Herat havde udviklet sig og var vokset meget større og med telefoner der ringede hele tiden. Det bevidnede betydningen af  OLAWIS arbejde, som i høj grad. var gjort mulig igennem løbende samarbejde med partneren i Danmark, Frederikshavn Multietniske Forening, som igen forudsatte bevillinger fra Genbrug til Syd, (som administrerer en statslig udviklingspulje) til transporten af det renoverede danske genbrugsudstyr. Zahra fortale afslutningsvis at hun og Sayed m-fl. Allerede var i gang med at indsamle genbrugsudstyr til næste sending som Frederikshavn Multietniske Forening skal have søgt om penge til hos Genbrug til Syd med deadline d. 13. august. Og har man noget at give er man velkommen til at henvende sig til Zahra Olawi pr mail olawi2003@yahoo.dk eller til Sayed Olawi sayedolawi@yahoo.dk mobil 53574065. Samme kontakter kan bruges af lærere, foreninger og institutioner og virksomheder som er interesseret i at høre og se Sayed Olawis lysbilledforedrag med efterfølgende debat, og som de frivillige i Frederikshavn Multietniske Forening er meget interesseret i at imødekomme fordi (lokal)befolknings opbakning til det sociale genopbygnings- og udviklingsarbejde der udføres i bl.a. Afghanistn er helt afgørende for at den danske støtte til sydpartneren OLAWIS gode arbejde kan fortsætte fremover. Interesserede kan også gå ind på Facebooksiden: ”Frederikshavn Multietniske Forening” og Olawis FB-side: https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-683727115092302/?ref=settings  eller hjemmesiden www.olawi.org  , der har en dansksproget udgave, og så selv studere dokumentationen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180620ZahraOlawiGTSbesoegiHeratiAfghan96.htm

 

 

Kl. 19:33 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 20. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

Kl. 18:00-19:15 Energibyen Frederikshavn kommune fortalt af Poul Rask Nielsen
Leder af Energibyen Frederikshavn kommune, Poul Rask Nielsen fortæller her til Dialog om de mange ting der foregår i Energibyens regi og især om samarbejdet med private om energirenovering af gamle bygninger. Poul Rask Nielsen tror på at Frederikshvn kommune kan nå at blive fossilfri og bæredygtig inden til 2030, men så gerne mere vedvarende energiproduktion bl.a vindmøller i Frederikshavn kommune. Også beregningen af co2-regnskabet blev behandlet i Interviewet med lederen af Energibyen, som blev optaget d 30. maj 2018.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180530PoulRaskNielsen-EnergibyenFrhavnKommune96.htm   (Linket til lokale udsendelser må først lægges på ved radioudsendelsens start)

 

 

Kl. 19:15-19:33En ny nordisk fredspolitik af Hasse Schneidermann i Degerfors
Formand for fredsministerium.dk, Hasse Schneidermann fortæller her om hans perspektiv på sikkerhedssituationen og hvordan han vil arbejde for et Danmark og verden med fred ved fredelige midler. Og det er under overskriften ”en ny nordisk fredspolitik”. Det skete på den årlige fællesnordiske fredskonference i den svenske by Degerfors d. 20. maj 2018.

www.arnehansen.net/dialog/fred/180520HasseSchneidermannFredsmin-BudPaaNyNnordiskSikkerhedspol.Degerf96.htm  

 

Kl. 19:33 Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 13. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00-18:33 Om Frivillighedscentret i Frederikshavn

Interview med forkvinden for Frivilligcentret i Frederikshavn kommune, Ingeborg Thusgaard, omkring arbejdet med at servicere frivilliggrupper og om samarbejdet mellem de frivillige og deres organisationer og Frederikshavn kommune. Interviewet foregik i De frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn d. 23. maj 2018 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180523IngeborgThusgaard-FrivilligcentretiFrhKom96.htm  http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/

 

 

18:33 Om Naturmødet 2018 i Hirtshals set i en lokal deltagers perspektiv
 Vi kommer omkring natursyn og kystsikring og debatten om hvad vores allesammens samfund skal bekoste at sikre, selvom det bliver et sisyfosarbejde at kæmpe mod Vesterhavet med dets stigende vandstand pga den menneskeskabte opvarmning af  klimaet. Og i forlængelse heraf om børnene fra Hjørring kommunes skoler, der smager på ristede larver og i øvrigt var mest bange for krig og klimatrussel frem for flygtninge i modsætning til de voksne. Der taltes også om blomsterbælter i skel til de truede markfugle. Og om landmandens hævdelse af ejendomsretten til jorden, så betød økonomisk ansvar for den grundvands- og vandløbsforurening som driften forårsagede. Desuden om affaldshåndtering. Peder Hvelplund fastslog at Naturmødet  igen i år med hele 20.000 besøgende havde været en succes med dets fokus på den fordragelige samtale omkring emnet natur og alle dets aspekter,  hvor man lyttede til hinandens synspunkter og alle nok blev lidt klogere og kom tættere på løsninger som alle kunne se sig selv i.   (lagt op d. 11. juni 2018 og sendt d. 13. juni 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.) Interview d. 29. maj med Peder Hvelplund, Folketingskandidat for EL og bosat i Vennebjerg.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180529PederHveplund-NaturmoedetHirtshals96.htm  (Linket til lokalt må desværre først lægges på ved radioudsendelsens start)

 

19:10 Automatiske dræberrobotter og hvad er omkostningerne og evt. gevinster
Hør her om de nymodens automatiske dræberrobotter som den tidligere amerikanske præsident og modtager af Nobels fredspris jo gjorde flittigt brug af og også andre før og siden.
Det er en optagelse af et foredrag af Poul Ech Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse  på den årlige fællesnordiske fredskonference i den svenske by Degerfors d. 20. maj 2018.I Pouls foredrag er indlagt en lille sketch hvor en våbensælger og en fredsaktivist diskuterer dræberrobotter.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180520PoulEckS0erensen-Auto.Draeberrobotter-degerfors96.htm

 

 

Herefter Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdage.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 6. JUNI  2018 for FLR-DIALOG

 

Kl 18:00 -18:59 Tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn.

Arkivar Erik S. Christensen om tiden før flækken Fladstrand blev til Frederikshavn
Hør her arkivleder Erik S. Christensen fortælle om den helt gamle tid - inden fiskelejet Fladstrand i forbindelse med tildeling af købstadsprivilegier fik navnet Frederikshavn. Dette var en anerkendelse af stedets handelsmæssige og strategiske betydning for skibstrafikken igennem Kattegat. Det var bl.a. takket være de gunstige naturbetingelser for en havn. Vi hører også om hvad det var befolkningen levede af og producerede for så at måtte tvangsaflevere til godsejere, som ejede jorden de dyrkede og hvoraf nogle slog sig op som købmænd med handel over kysten ved Fladstrand, som indtil 1814 var begunstiget af at være den vigtigste skibsforbindelse til den norske del af kongeriget Danmark-Norge, hvilket affødte meget trafik, især når der var konflikt med Sverige.
Dette er nr. 2 af en række foredrag af Erik S. Christensen om Frederikshavn-områdets historie i anledning af Frederikshavns 200-årsfejring. Dette interview blev optaget d. 18. maj 2018 og lagt op her d. 22. maj 2018
(Mht den ”forsvundne” linkadresse se venligst længere nede under PS.)


Kl 18:59-19:13Multietnisk Debatforum på biblioteket

Om "Multietnisk Debatforum" hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn Bibliotek ved Ann Brandstrup og Erik Grandt
Kultur uden grænser – Multietnisk debatforum skal det nu dreje sig om i Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ann Brandstrup og Erik Grandt Hansen fortæller om hvordan Multietnisk debatforum hver tirsdag kl 16-18 på Frederikshavn bibliotek kom i gang efter forslag fra en nydansk kvinde og blev en succes om end der kan bruges flere etniske danskere. Interviewet fandt sted d. 23. maj 2018

(Mht den ”forsvundne” linkadresse se venligst længere nede under PS.)

 

Kl 19:13-21:08 Møde i Frederikshavn om klima og økologi

Til Møde i Frederikshavn om klima og økologi, med omlægning af landbrug og fiskeri med oplæg af Søren Egge Rasmussen og med stor lyst til dialog.
Dialog bringer her en optagelse af møde om klima og økonlogi, med Enhedslistens miljøordfører  Søren Egge Rasmussen, som oplægsholder samt den efterfølgende debat med de engagerede og vidende mødedeltagere. Mødet foregik d 23. maj 2018 i Frederikshavn.
Mødet kom især til at handle om bæredygtig omstilling af landbrug og fiskeri men også emner som transport, manglende affaldshåndtering af plastik(hvor Frederikshavn kommune fik på hattepulden) og danskernes forbrugeristiske livsstil og anden kritik over biavl til mere konstruktive ideer til hvordan man kunne engagere lokalbefolkningen i deres samfund, men hvor det skulle ses som en begyndelse til og en del af de nødvendige grønne strukturreformer for at få standset den globale temperaturstigning.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180523SoerenEggeRasm.KlimaogOekologi96.htm

 

Herefter Genudsendelser frem til kl. ca. 5 næste morgen samt også mandage og tirsdag.

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

PS: Ifølge loven skal ikkekommercielle lokalradioer hver uge førstegangsudsende mindst en times egenproduceret indhold om helt lokale emner. Denne bestemmelse betyder, at Dialog på Frederikshavn Lokalradios lokale indslag først kan høres fra hjemmesiden, når de har været sendt i radioen onsdage fra kl. 18-19+ og vil så ligge øverst på www.arnehansen.net/dialog/.

Men for øvrige udsendelser gælder reglen ikke, hvorfor links til webside fortsat bringes her.

 

Denne programoversigt er også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere til  Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte udsendelser af  almen interesse i Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag. Decideret lokale indslag fra Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner kan først efter at indslaget har været sendt i radioudgaven så aflyttes på www.arnehansen.net/dialog 

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse det kommende radioprogram for onsdagens Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for den kommende uges Dialogudsendelser. Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser. Man finder også Dialog-programmet på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste her, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net eller forhøre sig på mobil 30420818

 

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)  

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces jf  ovennævnte opfordring til Dialog-aktiviteter. Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende onsdags Dialog helst skal være AFTALT og lavet en uges tid forinden den bringes..

 

Frederikshavn Lokalradio bringer som del af sit taleprogram Dialog DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FREDERIKSHAVN på onsdage, hvor der er byrådsmøder.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/#

                                                                                                                                                 

Det er muligt at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf. http://www.fcmr.dk/   for yderligere information ring til Gitte Hansen – tlf. 27 52 94 16 

 

Hvis denne ugentlige programmail for Dialog på Frederikshavn Lokalradio er uønsket, så afmeld venligst i Mailchimps rubrik hertil eller mail venligst tilbage med budskabet "frabedes"

 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

 

Link gerne og Del gerne til venner og bekendte

 

--

Med venlig hilsen Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Mobiltelefon (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

 

 

 

DialogPROGRAM ONSDAG D. 30. MAJ  2018 for FLR-DIALOG

18:00 Gennemgang af dagsordenen for aftenens byrådsmøde

jf https://frederikshavn.dk/media/3699/300518_dagsorden_br.pdf

18:26 Genudsendelse af debat om regnskab 2017 fra seneste byrådsmøde

18:45 Spørgetid for borgere (direkte)

19:00 Byrådsmøde (direkte) jf det ovenfor anførte link til dagsordenen

 

xx:xx Rikke Nielsen om at tackle modstand

Det er en optagelse fra Temadag om perfektionisme med Anna Bjerre fra Girltalk og Rikke Nielsen fra Lykkeligaen
EN GOD BALANCE, det var overskriften på
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejdes indbydelse til en Temadag om perfektionisme, som særligt henvender sig til de  unge fra 7. klasse og op til gymnasiet. Her er et klip fra indbydelsen:” Hvordan er det egentlig at være ung i dagens Danmark? Hvordan påvirker de sociale medier ungdommen, og hvordan kan vi sammen ændre "perfekthedskulturen"? Det vil psykolog og stifter af girltalk.dk en online rådgivningsside og chatforum for piger, Anne
Bjerre give sit svar på.

PS Desværre viste lydkvaliteten af optagelsen af Anna Bjerre efter FLRs vurdering for dårlig til de krav om lydkvalitet, som radioen er underlagt. Derfor må Dialog henvise interesserede til at aflytte netudgaven af Anna Bjerres væsentlige foredrag: http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180517AnnaBjerrePerfekthedskulturen.mp3 (som også er den øverste  lydfil som ligger på den nedenstående linkadresse.)

Herefter sender radioudgaven af Dialog kun Rikke Nielsen , som vil tale om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forventninger til sig selv og til livet? Siden Rikke Nielsen stoppede sin karriere som professionel håndboldspiller har hun sammen med sin datter skabt et håndboldhold for udviklingshæmmede, så de gennem håndbolden opnår en følelse af succes og vindermentalitet.
Det er altafgørende for handicappede børn, at de får en tro på dem selv, selvom de er mere udfordret end andre…”.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180517AnnaBjerrePerfekthedskulturen96.htm

 

xx;xx Genudsendelser frem til kl. ca. 5

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen

 

Tilbud til lyttere til Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D. 23. MAJ  2018 for FLR-DIALOG

 

18:00 Indledning

 

18:01 Lene Bach fra Vores Sæby fortæller om sit Sæby før og nu
Dialog bringer her et interview med en rigtig sæbynit, Lene Bach, som sæbynitterne kender fra Facebookgruppen ”Vores Sæby” som Lene Bach Andersen. Lene fortæller om sine meriter og udfordringer hun møder og giver sin mening til kende på sin positive facon. Dialogs udsendte Arne Hansen besøgte Lene Bach d. 18. maj 2018.
(lagt op d.18. maj 2018 og sendt d. 23. maj 2018. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 17. maj med Lene Bach alias Lene Bach Andersen redaktør på "Vores Sæby".

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180517LeneBachOmSaeby96.htm

 

18:33 Da Frederikshavn blev købstad - fortalt af historiker Erik Christensen

Vi skal nu høre noget som kun få ved noget om selvom de bor i området. Det er cand mag i historie og arkivleder ved Bangsbomuseet under Kystmuseet, som her vil fortælle om dengang Frederikshavn blev en købstad og især om den økonomiske og politiske baggrund herfor. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Erik Sigmund Christensens foredrag d. 7. maj 2018, som det første af en række lokalhistoriske foredrag om Frederikshavns udvikling.

 (lagt op d.10. maj 2018 og sendt d. 23. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180507ErikSigmundChr-Frederikshavnblevkoebstad96.htm

 

19:03 Om gigt - fra Gigtforeningens folkemøde 30. april i Frederikshavn


Om Gigt som er Kroniske smerter i muskler og led. Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Gigtforeningens folkemøde herom d. 30. april 2018 på Frederikshavn gymnasium. Vi hører først overlæge og professor Mogens Pfeiffer Jensen, Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital fortælle om Kroniske smerter i muskler og led 
 hvad ved vi og hvordan kan vi behandle dem?
Dernæst professor og forskningsleder Karen Søgaard om Smerter i muskler og led skyldes arbejde  – og kan de forebygges? Endelig hører vi sygeplejerske Lotte Peacock og psykolog Ane Fosse fortælle om hvordan de arbejder på gigtforeningens sanatorium SANO i Middelfart og hvordan man kan lære at tackle smerter og mestre dem.
De lysbilledserier, som blev brugt til at understøtte de respektive eksperters foredrag, kan man finde på Dialogs hjemmeside 
www.arnehansen.net/dialog/  sammen med lydoptagelserne. (afventer dog stadig powerpoint brugt ved det sidste oplæg)
(lagt op d.18. maj 2018 og sendt 23. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelse d. 30. 04.18. af foredrag af  Mogens Pfeiffer, Karen Søgaard og Lotte Peacock og Ane Fosse.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180430GigtHvad1Pfeiffer96.htm

 

20:54 Genudsendelser frem til kl. ca. 5

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. ca. 5 næste morgen.

 

Denne programoversigt kan også permanent tilgængelig på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

 

Tilbud til lyttere på Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM ONSDAG D.  16. MAJ  2018 for Dialog

 

Denne nye programoversigt lægges normalt samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram.htm 

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kritik af miljøgodkendelse af skrotningsvirksomhed på havnen

Ida Skov om hvorfor EL ønsker en VVM-vurdering af skibsskrotfirmaet MARS etablering i Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den ene af 3 personer eller instanser som har klaget over Frederikshavn kommunes lempelige håndtering af miljøaspektet ved tilladelsen til det gigantiske anlæg der skal etableres på det nye havneareal i Frederikshavn havn til at skrotte store skibe og boreplatforme, som kan forventes at indeholde mange forurenende stoffer og herunder radioaktivt affald. Det er byrådsmedlem i Frederikshavn kommune, Ida Skov valgt for Enhedslisten, som blev interviewet af Dialog d. 8. maj 2018 om hvorfor hun på Enhedslistens vegne mener der grund til at klage over at der ikke blev gennemført en grundig miljøvurdering af hvad etableringen af skrotvirksomheden MARS kan have af påvirkninger af det omgivende miljø inkl. Arbejdsmiljøet på virksomheden. En såkaldt VVM-vurdering, med fastlagte procedurer for oplysning til borgerne med borgermøder og høringer og ret til at lave indsigelser, som skal behandles af myndighederne og politikerne. Vi får at vide at Enhedslisten er bekymret over at den mindre omfattende såkaldte miljøscreening udført af embedsmænd uden offentlighed og byrådets efterfølgende miljøgodkendelse på en del konkrete punkter ikke lever op til den gældende lovgivning på området som denne fremgår af EU’s miljøforordninger og FN’s såkaldte Hongkong-konvention på skrotningsområdet, som Danmark har tilsluttet sig. Disse kritikpunkter berører både fare for miljøet på land med nedsivningsrisiko af radioaktivt og andet forurenende affald på de arealer, som ikke vil blive sikret med membran og arbejdsmiljøet med den megen skærebrænding. Men Ida Skov er også bekymret for forurening af havmiljøet på grund af overløb og overskyl fra land og ikke mindst ved faren for direkte havforurening fordi tømninger skal foregå fra skibe og platforme i vandet i strid med lovgivningen. Enhedslisten ønsker ved evt. forurening, at der på forhånd er blevet sikret en jura, så den forurenende virksomhed kan stilles til ansvar og selv bekoste miljøudbedringer – hvis disse overhovedet er mulige. Og der skal dertil sikres et tilstrækkeligt overvågningsapparat, der vil være i stand til at observere, registrere og dokumentere skaderne. De øvrige klagere over Frederikshavn kommunes håndtering er partiet Alternativet ved Ole Johnson og så Danmarks Naturfredningsforening. I byrådet stemte SF for EL’s forslag om en VVM-vurdering. Kommentarer velkomne til post@arnehansen.net .

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180508IdaSkovMiljoegodk.afMARS96.htm

 

 

19:01 Talerne ved 1. maj på Knivholt 2018

Lyt til Talerne på 1. Maj-mødet på Knivholt ved Frederikshavn
 Vi hører først formand for 3F finn Jenne byde velkommen til faneindmarchen og se fremmødte som synger ”Jeg ser et rødt flag smælde…”Finn giver så ordet til talerne i denne rækkefølge:
FOA-forbundssekretær Helena Mikkelsen, - SF’s folketingskandidat i Frederikshavnkredsen, Allan Norre’ fra Aalborg, - Borgmester Birgit Hansen, Socialdemokratiet, - Spidskandidat til Folketinget for Enhedslisten Peder Hvelplund bosat i Hjørring, - Folketingsmedlem for Socialdemokratiet valgt i Frederikshavnskredsen. Bjarne Laustsen, Rebild
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180501-1.majpaaKnivholt96.htm

 

 

20:11 Anmeldelse af bogen International Konfliktløsning

Vurdering af bogen ”International konfliktløsning” anmeldt af samfundsfagslærer Paul Rode Andersen.
 Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en anmeldelse af bogen ”International konfliktløsning” af Isabel Bramsen, Jørn Boye Nielsen og Vibeke Vindeløv. Det er gymnasielektor emeritus i samfundsfag og dansk ved Frederikshavn gymnasium og HF-kursus Paul Rode Andersen, som d. 1. maj 2018 læste sin anmeldelse op til ære for Dialogs lyttere. Anmeldelsen er bragt i gymnasium-samfundsfagslærernes blad ”Samfundsfagsnyt” nr 209, april 2018 og en kopi heraf er lagt på Dialogs hjemmeside sammen med lydudgaven her.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180501PaulR.A.-anm-International-.konfliktloesning96.htm

 

20:27 Genudsendelser af tidligere bragte indslag indtil kl. 05.00

Frederikshavn Lokalradio genudsender fremover en lang række af de tidligere bragte indslag i de aften- og nattetimer, som ikke udnyttes af de andre radioer på vores frekvenser. Derfor kan man nu høre taleradio mandage fra kl. 22, tirsdage fra kl. 18, onsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 22. Indslagene fortsætter frem til kl. 5 næste morgen.

 

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  8-9. MAJ  2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 8. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Samlet reportage fra jobmesse i Fr.havn marts 2018 (1t 39m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

19:40 Aktualitet - Paneldebat om hvad skolen kan gøre for at fremme fred (56m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615SkolensDannelseTilFred-i-Europa96.htm

 

20:36 Aktualitet - Kritik af opbygningen af et EU-militær (47m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180222LaveBroch-Opbygning-af-EU-militaer96.htm 

 

21:23 Afslutning

 

 

ONSDAG 9. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kultur - Frederikshavn Kommunes prisfest 12. april 2018 med uddeling af en buket af forskellige hæderspriser. 

Hør her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio en optagelse fra Frederikshavn kommunes prisfest d. 12. april 2018. Borgmester Birgit Hansens invitation lyder:” det er mig en stor glæde at invitere til uddeling af byrådets hæderspriser, Godt Gået Prisen (på sportsområdet: Årets hold, Årets individuelle præstation, Årets lederpræstation samt årets Kulturtalent/kulturoplevelse) , DGI’s Unglederpris samt frivillighedsprisen, Sundhedsprisen og Integrationsprisen. Birgit Hansen åbnede og konferencier var??? (oplysning herom og andre uddelere og prismodtagere gerne) og bl.a. blev sundhedspriserne uddelt af den nye formand for Sundhedsudvalget, Christina Lykke. Integrationsprisen blev uddelt af Anders Andersen til Bl.a Søren Jakobsen, Røde Kors. ((lagt op d.5. maj 2018 og sendt d. 9. maj 2018 på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Optagelsde d. 12. april 2018 af Frederikshavn kommunes prisfest http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180412Frh.komm-FrivilligPrisfest96.htm

 

 

19:07 Finn Reske-Nielsen , tidl. diplomat om FNs betydning og muligheder

Vi skal nu høre et væsentligt Interview med den tidligere højtplacerede FN-medarbejder Finn Reske-Nielsen. Vi hører om hans arbejde i FN både med flygtninge og fred, bl.a. som chef for FNs fredsskabende indsats i Øst Timor, samt i FNs politiske afdeling. Finn Reske-Nielsen fortæller om FNs betydning og muligheder hvis stormagterne kan blive enige om at bruge FN. Vi hører også om FNs opbygning med hhv. et sikkerhedsråd og en generalforsamling i spidsen for et antal agenturer, der gør en stor indsats med katastrofehjælp og langsigtet udvikling senest kronet med klimaaftalen i Paris og de 17 verdensmål. De 17 verdensmål blev enstemmigt vedtaget af de 193 medlemslande og er nu en udfordring til os alle om at bidrage til afskaffelse af strukturel vold inkl. kønsrelateret vold. Noget af det FN er god til er at sætte dagsordener, selvom det kan være op ad bakke f.eks. med at få realiseret beslutningen i generalforsamlingen om at afskaffe verdens atomvåben, hvor det som andre steder kan være nødvendigt at verdensopinionen træder tydeligt frem så enkelte modstræbende regeringer kan komme under pres fra deres befolkninger. I det lys var det en skuffelse for Finn Reske-Nielsen efter mange år væk fra Danmark at komme hjem til en langt ringere interesse for og viden om FN end da han forlod Danmark. ((Lagt på d. 3.05.18 og sendt d. 9 maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 16. april 2018 med Tidl. højststående FN-diplomat Finn Reske-Nielsen, nu formand for FN-forbundets Aalborg-afdeling. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180416FinnReske-Nielsen-FN96.htm

 

20:17 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen (1t 8m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

21:25 Afslutning

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.til radio og til internettet til aflytning som podcast? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  1-2. MAJ  2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 1. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Behandling af angst, fobi og depression via internetpsykiatri (28m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180405EllenStenderup-telepsykiatri96.htm

 

18:29 Aktualitet - Om bipolære lidelser (57 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170330BipolarBehandler96.htm

 

19:26 Aktualitet - Landsdækkende netværk af antiracister holder møde i maj (23m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180419LeneJunkerAntiracogFlynetvaerk96.htm

 

19:49 Kultur - Frederikshavnsk mediehistorie med udgangspunkt den gamle FLR (1t 13m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180106HenrikCarlsen-lavede-FLR-i-firserne96.htm

 

21:02 Afslutning

 

 

 

ONSDAG 2. MAJ 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Generalforsamling hos Venligboerne Frederikshavn (1t 8m)

Vi hører formanden Poul Nielsen åbne og Jørgen Lindberg blive valgt som dirigent. Dernæst hører vi Poul Nielsen aflægge bestyrelsens beretning inklusive uddeling af ris og ros, aflægge regnskab efter et godt år på grund af genbrugsbutikken. Poul Nielsen lede også  forhandlinger om nedsættelse af bestyrelsens antal fra 9 til 7. Bestyrelsen kom efter valg til at bestå af følgende Amira Said, Poul Nielsen,. Midiya Mustafa, Mesgina Solomon, Helga Lindel. Bahman Hejazi,Majid Nassan
Optagelse d. 22. marts 2018 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn , hvor vi gennemgående hører formanden Poul Nielsen.
(Oploadet d. 3.april 18 og sendes 2. maj 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.).

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180322VenligboFrh-genforsamling96.htm

 

19:09 Aktualitet - Tidligere flytning hjælper via Genbrug til Syd (20m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171028intJennahKamerraSoendergaard-Liberia96.htm

 

19:29 Aktualitet - Samlet reportage fra jobmesse i Fr.havn marts 2018 (1t 39m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

21:08 Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  24-25. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 24. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Bæredygtig sikkerhed og Danmarks udenrigspolitiske engagement (3t 6m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161207RIKO1IndlReneG.JoernBoye-Fordi96.htm

 

21:07 Afslutning

 

 

ONSDAG 25. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Dagsorden til aftenens byrådsmøde (26m)

18:27 Aktualitet - Genuds. af byrådsdebat om folkeskolens kvalitetsrapport (17m)

18:45 Aktualitet - Byrådsmøde direkte

 

??:?? Aktualitet - Behandling af angst, fobi og depression via internetpsykiatri (28m)

Internetpsykiatri hvad kan det,bruges til?  hvordan?, muligheder og begrænsninger?.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har her den fornøjelse at bringe interview med Ellen Stenderup, lederen af telepsykiatrien som nu også i Nordjylland tilbyder behandling af angst og depression via hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk. Interviewet foregik d. 5. april 2018 hvor vi får at vide hvad internetpsykiatrien kan behandle og hvordan det foregår samt en debat om internetpsykiatriens muligheder og begrænsninger. ((sendes 25.april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. april 2018 med psykolog Ellen Stenderup, leder af telepsykiatrien i Region Syd, som nu også servicerer nordjyder og det øvrige Danmark. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180405EllenStenderup-telepsykiatri96.htm

 

??:?? Aktualitet - Landsdækkende netværk af antiracister holder møde i maj (23m)

Lene Junker, ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” om opstartsmødemøde 5/5.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her oplysning om netværket bag Facebooksiden ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark” som her inviterer til mødes i Odense d. 5. maj for at organisere et landsdækkende netværk der som paraply skal koordinere mulige lokale initiativer på de 3 områder bekæmpelse af diskrimination og fattiggørelse af flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse, forbedring af fængselslignende forhold for afviste asylsøgere som er i klemme, hvilket især går ud over børnene, og endelig, hvad der faktisk er nyt i Danmark, også at sætte fokus på flygtninge globalt og årsagerne hertil, hvortil vi nok selv bidrager. Netværkets koordinator Lene Junker fortæller og Dialog stiller uddybende spørgsmål bl.a. til baggrunden for at man nu igen finder det nødvendigt at forsøge at trække begrebet racisme ind i mainstream-debatten. Interviewet med Lene Junker foregik d. 19. april 2018. ((sendes 25. april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 19. april 2018 Med Lene Junker medinitiativtager til opstart af ”Samling af antiracister og flygtningevenner i Danmark”. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180419LeneJunkerAntiracogFlynetvaerk96.htm

 

??:?? Kultur - Tyske flygtninge i Frhavn i slutn af anden verdenskrig (1t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFrederikshavn96.htm

 

??:?? Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  17-18. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

TIRSDAG 17. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen (1t 8m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

19:09 Aktualitet - Den nye verdens-u-orden, konference hos Fredsministerium.dk (2t 7m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325FMJensJoeregenNielsenRusland96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325TrinePertouMach-Fred-og-klima96.htm

 

21:16 Afslutning

 

 

ONSDAG 18. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Aktualitet - Reportage fra jobmesse i Fr.havn del 2 (55m)

Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018 arrangeret af Center for Arbejdsmarked og med deltagelse af ca. 60 virksomheder og med omkring 2000 besøgende og som Kurt Nielsen fra arrangørerne betegner som en succes. Interviewenes rækkefølge er: Susanne Nielsen fra Skagerrak Pelagic og Nielsen fiskeeksport, Søren Visti Jensen fra 3F, Peter Kristiansen fra Læsø kommune og 2 arbejdssøgende født på Læsø, Helle Gaardboe Jeppesen fra Gaardboe personlig rådgivning og støtte. Sylvester Madsen fra Pakhuset i Skagen, Peter fra Thorøes Skade og Marineservice, Cai Møller og Steen Christensen fra LO, Jakob Høyer Finn Juhl fra DFDS, Torben Farum fra LandboNord, Lene Kappelborg fra Erhvervshus Nord og endelig Kurt Nielsen fra arrangøren Center for arbejdsmarked i Frederikshavn kommune. Optagelse fra d. 14. marts 2018 fra Jobmessen i Frederikshavn med bl.a Birgit Hansen og 11 interviews med bl.a 8 virksomheder i Frederikshavn og på Læsø. 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

18:57 Kultur - Stort aktivitetsniveau hos Venligboerne Frhavn (5m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180322VenligboFrh-genforsamling96.htm

 

19:02 Kultur - Kultur-og fritidsudvalgsformand på besøg hos FUF (1t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180208-fuf-anders-broholm.htm

 

20:02 Aktualitet - Frhavner om kønsmønstre, partnervold og terapi i Mexico og DK (1t 10m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180205LaerkeThrysoeGlobaleKoensmoenstre96.htm

 

21:12 Afslutning

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  10-11. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 10. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Optagelse fra demo i Aalborg mod racediskrimination 17. marts (1t 12m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180317StayHumanDemoForMen.ret-IntDavisOlsen96.htm

 

19:13 Aktualitet - Indslag fra Grænseforeningen om en mere rummelig danskhed (50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180313UngeAmbassadTtilKkamp-forAabenhed96.htm

 

20:03 Kultur - Fritidspolitikken 2018-2021 i Frederikshavn kommune (2t)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171026valgmoedeFritidslivPartiprogrammer96.htm

 

22:03 Afslutning

 

 

ONSDAG 11. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Reportage fra jobmesse i Fr.havn del 1 (1t)

Reportage fra Jobmessen i Frederikshavn d. 14. marts 2018 arrangeret af Center for Arbejdsmarked og med deltagelse af ca. 60 virksomheder og med omkring 2000 besøgende og som Kurt Nielsen fra arrangørerne betegner som en succes. Vi hører først kort Dorthe Krogh leder af jobkonsulenterne åbne og give ordet til borgmester Birgit Hansen, som så kommer med en vidtfavnende redegørelse for udsigterne for Frederikshavn kommune og kommunens rolle for at fremme beskæftigelsen og bosætningen. Dernæst bringes interviews med 8 virksomheder samt ind imellem et par fagforeningsfolk.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180314J0bmesse-DKrogh-BirgitHansenUdfordringer96.htm

 

19:01 Aktualitet - Undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen

Nu har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan fået nedsat et kompetent og troværdigt tribunal hertil. Hør Helge Ratzer, talsmanden for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, fortælle til Dialog om Tribunalforeningens formål at få fortsat den undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, som Venstreregeringen Løkke straks efter sin tiltrædelse i 2015 brat spændte ben for ved at nedlægge den  igangværende Irakkommission og mørklægge de allerede fundne resultater i 20 år.Helge Ratzer fortæller også at det nu er lykkedes at få nedsat et stærkt og uafhængigt tribunal som til efteråret vil arrangere offentlige høringer om Irakkrigen og hvorvidt Danmark har overholdt de love for krig som der trods alt er.

Lyttere hører også nogle synspunkter på hvilke konsekvenser for situationen i mellemøsten i dag, som Irakkrigen har fået mht. krigsflygtninge og Europas handlingslammelse i forhold til den tyrkiske præsident Erdogans overgreb mod kurderne i Syrien med terrorbombning og erobring af Afrin, fordi de europæiske politiske ledere prioriterer opretholdelse af aftalen med Tyrkiet om at forhindre krigsflygtninge i at rejse til EU-lande over Erdogans krigsforbrydelser med terrorbombning i Afrin mod de kurdere som på landjorden på vegne af USA's og europæiske allierede har nedkæmpet ISIS statsdannelse i Syrien og således nu med god grund føler sig svigtet. Men også om hvordan den manglende undersøgelse af Irak- og Afghanistankrigene og en nødvendig offentlig selvransagende debat herom har gjort det alt for nemt for militaristiske kræfter at fortsætte krigseventyrene og stadig bagefter undlade den nødvendig fredsopbyggende indsats.  Interviewet med Helge Ratzer foregik d. 27. marts 2018
(Lagt på d. 6. april 2018 og sendt d. xxxxxx april 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interviews d. 27. marts 2018 med Helge Ratzer, talsmand for Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180327Helgeratzer-om-Irak-Tribunalforeningen96.htm

 

20:09 Aktualitet - Fredsforsker Jan Øberg om usikker verden baseret på atomvåben (55m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm

 

21:04 Afslutning

 

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  3-4. april 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf. udførligere beskrivelse af deres indhold

 

TIRSDAG 3. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Aktualitet - Besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub med fokus på Afrin (1t)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180313RoedeKorsIndledning96.htm

 

19:01 Aktualitet - Fremtiden for Frederikshavn til debat på Demokratifestivalen sept 2017 (1t 54m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170926Valgmoede-Frh1-Ildsjaeleindspark96.htm

 

20:55 Aktualitet - Lokal flygtningeven om betydningen af lukning af Frh Asylcenter (13m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm

 

21:08 Afslutning

 

 

ONSDAG 4. APRIL 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:01 Kultur - Kulturudvalgets inspirations-og-oplevelsesarrangement del 2 (1t 1m)

Hør om alt det der foregår i fritids- og kulturlivet i Frederikshavn kommune? Hvad er behovet, og hvor skal fokus ligge i kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune? Det vil det nyvalgte Kultur- og Fritidsudvalg med Anders Broholm i spidsen gerne finde inspiration til. Derfor inviterede udvalget alle foreninger og frivillige, kulturfolk og andre kreative kræfter til fyraftensmøde d. 12. februar 2018 som Dialog her bringer en reportage fra . Vi hører her hele 25 oplæg fra forskellige foreninger og kulturinteressenter i Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180212-inspirations-og-oplevelsesarrangement-kultur-fritid.htm

 

19:02 Aktualitet - Optagelse fra demo i Aalborg mod racediskrimination 17. marts (1t 12m)

Stay Human-demo i Aalborg:Til forsvar for de universelle menneskerettigheder
Dialog bringer her en optagelse fra Stay Human-netværkets demonstration i Aalborgs for at markere FNs internationale aktionsdag mod racediskrimination d. 17. marts 2018. Stay Home skriver: Vi markerer FNs menneskerettighedsdeklaration og vores forsvar af de universelle menneskerettigheder, der gælder alle, uanset race, religion, etnicitet, kultur, eller fødested. Vi markerer inklusion, tolerance og diversitet i kampen mod alle former for diskrimination.
Vi hører først et kort interview med Daniel Olsen fra Stay Human, så taler Hagas Yemane fra Eritrea, som er flygtningefortæller fra DFUNK, dernæst Hans Hyttel fra Amnesty, Frank Zenas, aktivist fra Frederikshavn, Ditte Marie Gyldenberg fra Enhedslisten, Ali Hassan, Edona Xhinovchi fra DFUNK, integrationsarbejder og socialantropolog Søren Bruun Jensen, Tasjir flygtning fra Syrien. Ordstyrer er Daniel Olsen og Sussie fra Stay Human

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180317StayHumanDemoForMen.ret-IntDavisOlsen96.htm

 

20:14 Aktualitet - Indslag fra Grænseforeningen om en mere rummelig danskhed (50m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180313UngeAmbassadTtilKkamp-forAabenhed96.htm

 

21:04 Afslutning

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  27-28. Marts 2018 for Dialog

Mht nyeste indslag se venligst onsdag jf udførlig beskrivelse af indhold

 

TIRSDAG 27. MARTS 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Aktualitet - Må man sige sin mening som offentlig ansat (46 m)

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180226Off.AnsattesYtringsfrihedHjoering96.htm

 

18:48 Aktualitet - Kritik af opbygningen af et EU-militær (47m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180222LaveBroch-Opbygning-af-EU-militaer96.htm

 

19:35 Aktualitet - Partistifter Thomas Larsen om medborgerskab og sit "Vi-partiet" (9m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615Vi-partiet-ThomasLarsen96.htm

 

19:44 Aktualitet - Lukning af Frh Asylcenter og Soc.dem.s flygtningeudspil mv (1t 18m)

www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180209FrankZenas-AsyllukningOgS-flyForslag-mm96.htm

 

21:02 Kultur - Ud ad Søndergade - før og nu (8 min)

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171207ErikS.Chr.laeseropafSoendergadebog96.htm

 

21:10 Afslutning

 

 

Onsdag 28. MARTS 2018:

 

18:00 Indledning

 

18:02 Kultur - Kulturudvalgets inspirations-og-oplevelsesarrangement del 1 (1t)

Hvad er behovet, og hvor skal fokus ligge i kultur- og foreningslivet i Frederikshavn Kommune? Det vil det nyvalgte Kultur- og Fritidsudvalg med Anders Broholm i spidsen gerne finde inspiration til. Derfor inviterede udvalget alle foreninger og frivillige, kulturfolk og andre kreative kræfter til fyraftensmøde d. 12. februar 2018 som Dialog her bringer en reportage fra. Vi hører her hele 25 oplæg fra forskellige foreninger og kulturinteressenter i Frederikshavn kommune. Optagelse d. 12. februar 2018 af inspirations- og oplevelsesarrangement arangeret af Kultur og Fritidsudvalget i Frederikshavn kommune. 

www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180212-inspirations-og-oplevelsesarrangement-kultur-fritid.htm

 

19:02 Aktualitet - Besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub med fokus på Afrin (1t)

Dialog på besøg hos kurdere i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn, som kun kan tænke på deres familier i Afrin, der lider under Erdogans terrorbombninger og senest hans entrerede ISIS-agtige militsers erobring og plyndring  af Afrins skræmte flygtede kurdiske civilbefolkning.
Dialog på besøg i Sæby Røde Kors mandeklub i Frederikshavn d. 13. marts 2018. Efter lidt forberedende snak skal vi høre flygtede kurdere fra Afrin-området i det nordvestlige område af Syrien op til grænsen til Tyrkiet fortælle hvad de på daværende tidspunkt vidste om Tyrkiets Erdogans angrebskrig mod Afrin. Vi får også en debat om de frederikshavnske kurderes  forklaringer herpå samt på at både Europa og USA kun  ser på og bare lader deres NATO-allierede Tyrkiet terrorbombe civile i Afrin by. Men vi hører også om hvordan de syriske Afrin-kurdere mødes i Røde Kors mandeklub ligesom for at skærme sig imod den krydsild, som de oplever at befinde sig i. Dels smerten over tabet af familiers og landsmænds liv i Afrin som følge af Erdogans fysiske krigsvold og dels den psykologiske krigsførelse som de føler sig udsat for fra den nuværende danske regerings side. Endelig fortæller Søren Jacobsen om de mange forskellige aktiviteter, som Røde Kors imponerende integrationsindsats består i.   
Interviews d. 13. marts 2018 med Søren Jacobsen leder af Røde Kors mandegruppe samt kurdere jeg kender navnene på, men som ikke ønskede dem frem af frygt for deres fremtidige sikkerhed .

www.arnehansen.net/dialog/fred/180313RoedeKorsIndledning96.htm

 

20:02 Aktualitet - Optagelser fra demonstration mod Erdogan i januar i Frhavn (37m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/180127FrhKurdernesDemoDel1gennemStroeget96.htm

 

20:39 Aktualitet - Paneldebat om hvad skolen kan gøre for at fremme fred (56m)

www.arnehansen.net/dialog/fred/170615SkolensDannelseTilFred-i-Europa96.htm

 

21:35 Afslutning

 

Denne nye programoversigt lægges samtidigt på www.arnehansen/dialogprogram

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D.  20-21. Marts 2018 for Dialog

 

Tirsdag 20/3: (genuds)

Kl 18:00 Hvem sælger Danmark våben til? - bl.a. Pakistan og misligholdt rapportering (54m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180302TomVPaamand-DanskVaabenproduktion96.htm

 

Kl 18:55 Børnelæges kritik af dansk metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn (25m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180226JoernNerup-Bio.Aldersbestemmelse96.htm

 

Kl 19:20 Mød den nye integrationsrådsformand i Frhavn, Atif Jamal (1t 24m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

 

Kl 20:44-21:36 Anmeldelse af Øzlem Cekic nye bog af Paul Rode Andersen (52m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180116PaulRA-anm.CekicHvorforhaderhandigMor96.htm

 

 

Onsdag 21/3: (nye udsendelser)

Kl 18:00 Ytringsfrihed for ansatte i Hjørring Kommune ifølge borgmesteren (9m) Hør her i Dialog en reportage fra et møde i Hjørring d. 26. februar 2018 om de offentlige ansattes ytringsfrihed. EL-byrådsmedlem i Hjørring Louise Bilde Hvelplund byder velkommen. Vi hører så oplæg af  Hjørrings borgmester Arne Boelt.

 Pga. nye regler for ikke kommercielle lokalradioer kan vi kun bringe det strikte lokale del af oplæggene på denne plads. Men hele diskussion og kommentarer  vil blive  bragt på næste tirsdag og det er muligt allerede nu at høre hele udsendelsen om offentligt ansattes ytringsfrihed  på Dialog ved at bruge linket HER

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180226Off.AnsattesYtringsfrihedHjoering96.htm

 

Kl 18:10 Dagsordenen for aftenens byrådsmøde (25m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180321-foromtale-dagsorden.mp3

 

Kl 18:35 Genudsendelse af dele af byrådsmødet fra 14. februar (26m)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/180214-byraad.mp3

Aktualitet - Byrådsmøde direkte

Direkte

Kl ?? Ulf Harbo om erfaringer fra Norddjurs om rettigheder i jobcentre (1t 21m)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161102UlfHarboUlovligKomm.adm96.htm

 

Kl?? Havfiskeren Peter Jacobi fra Hirtshals møder ægyptiske flodfiskere på Nilen (32 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/171201PeterJacobi-FiskerHirtsh-Nilen96.htm

 

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG-ONSDAG D. 13-14. Marts 2018 for Dialog

 

Tirsdag 13/3:

Kl 18 Jobmesse i Frederikshavn i morgen d. 14. marts

Lyt her til information om et godt tilbud til alle ledige i Frederikshavn kommune. .
Det drejer sig om jobmessen d. 14. marts i Arena Nord hvor arbejdssøgende har mulighed for at komme i kontakt med hele 52 virksomheder i kommunen som alle søger nye medarbejdere i løbet af 2018. Det er projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, som fortæller nærmere om ideen med jobmessen som for den aktivt interesserede vil give et godt indblik i hvilke aktuelle beskæftigelsesmuligheder der tilbyder sig. ((sendes d. 13. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 1. marts 2018 med projektleder Kurt Nielsen, Center for arbejdsmarked, Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180301KurtNielsen-Jobmesse96.htm

 

 

KL 18:27 Tor Nørretranders om at fornuften altid vil vinde til sidst (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180123TorNorretranders-SeFrem96.htm

 

KL 19:40 Kritik af sagsbehandlingen på fleksjob- og pensionsområdet (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/Lokalt/180205-britta-glinvad-samlet-interview.htm

 

Kl 20:58-21:17 Foromtale af Kulturnatten d. 15. september (genuds.)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/180201MarieweirgangKulturnat96.htm

 

 

 

Onsdag 14/3 i Dialog på Frederikshavn Lokalradio:

Kl 18:00 Ny formand for integrationsrådet med interesse for cricket

Interview med den nyvalgte formand for integrationsrådet i Frederikshavn kommune Atif Jamal om hans baggrund som uddannet kemiingeniør i Danmark og ansat hos Roblon som udviklingsingeniør og i sin fritid engageret i at opbygge et levedygtigt cricketmiljø i Frederikshavn. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018. Man kan straks høre indslaget her i Dialog-Net.:
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

Og vælg så her første lydfil

 

KL 18:19 Atif Jamal Ny formand for integrationsrådet om integration

Integrationsrådformand Atif Jamal fortæller om sin baggrund og er i dialog om opgaver og udfordringer . Vi hører en dialog om de opgaver og udfordringer som den nyvalgte integrationsrådsformand nu er stillet overfor og ikke mindst på baggrund af skærpede lovkrav og den stadig hårdere tone som debatten - især fra landspolitikeres og -landsmediers side – føres i. Dialogs interview foregik d. 12. februar 2018 – i selvsamme stund som Atif var blevet valgt som formand. Eller hør streaks i Dialogs netudgaves lydfil nr 2:
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180212Atif-Jamal-integrationshist96.htm

 

 

Kl 18:54 Anmeldelse af Øzlem Cekic nye bog af  Paul Rode Andersen

Vi skal nu høre samfundsfags og dansklærer Paul Rode Andersen anmelde Özlem Zekic bog ”Hvorfor hader han dig mor”. Paul Rode Andersen inddrager også Özlem Zekic baggrund som kurder og populær SF-folketingsmedlem og nu, som dialogkaffe-brobygger. Bagefter debatteres perspektiverne i Özlems valg af dialogen med folk i almindelighed og publicering af hendes erfaringer hermed til alles fri afbenyttelse. Anmeldelsen af Özlem  Zekic bog, forgik d. 16. januar 2018. Interview d. 16. januar 2018 med danswk- og samfundsfagslærer Paul Rode Andersen som anmelder Özlem Zekic bog ”Hvorfor hader han dig mor”.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180116PaulRA-anm.CekicHvorforhaderhandigMor96.htm

 

 

Kl 19:46 Børnelæger kritiserer dansk metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn

Børnelæger:Danmark bruger uanvendelig metode til aldersbestemmelse af flygtningebørn .
Dr.med. Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyls lægegruppe redegør her for, hvordan den biologiske metode til kronologisk aldersbestemmelse, som de danske udlændingemyndigheder anvender overfor asylsøgende børn, er alt for upræcis til at metoden kan bruges  til at afgøre om et barn er over eller under 18 år ved ankomsten til Danmark, når afgørelsen heraf  jo afgør om barnet får asyl eller udvises. Og da en udvisning med den skærpede udvisningspraksis ofte betyder udvisning til en uvis og livsfarlig situation, så betyder de danske udlændingemyndigheders brug af metoden en stor risiko for at Danmark begår justitsmord overfor børn som fejlagtigt vurderes til at være over 18 år.
Således støtter lægeorganisationerne i både Norge og Sverige da også Bedsteforældre for Asyls lægegruppes afvisning af aldersbestemmelsesmetoden - jf også BfA-lægegruppens høringssvar, som kan læses via linket nedenfor her på siden.
Helt grotesk bliver det, når det aktuelle lovforslag, som der afgives høringssvar til, så oven i købet på et så skrøbeligt grundlag fremover vil blive brugt til at straffe de børn, som udlændingemyndigheden mener har løjet om deres alder ved efterfølgende at frakende dem retten til nogensinde at kunne opnå permanent opholdstilladelse og dermed også retten til at søge dansk statsborgerskab.    Interviewet til Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 26. februar 2018 Interviewet er her efterfølgende opdelt i 2 separate lydfiler, hhv Jørn Nerups fremlæggelse af BfAs lægegruppes begrundede afvisning af  de danske udlændingemyndigheders brug af aldersbestemmelsesmetoden til at bestemme, hvorvidt et barn er under eller over 18 år. Og så som supplement dertil  Jørn Nerups svar på opfølgende spørgsmål.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/180226JoernNerup-Bio.Aldersbestemmelse96.htm

 

 

KL 20:11 Tom Paamand: Hvem sælger Danmark våben til?

Våbenproduktion i Frederikshavn og i Danmark og hvem sælger vi våbnene til?.
Hvad foregår der af våbenproduktion i Frederikshavn kommune og i Danmark i det hele taget – set i lyset af den nye satsning på dansk våbenproduktion til eksport som et nyt vækstområde søsat af SRSF-regeringen Thorning? Det spurgte Dialog på Frederikshavn Lokalradio journalist og våbenproduktions-vagthund Tom Vilmer Paamand om d. 2. marts 2018 og her følger så svaret, som samtidigt bringer en hel del hidtil upåagtede nyheder, - bl.a. om dansk våbensalg til Pakistan og med  links til kilderne. Men også om mørklægning af  gigantisk ministeriel regnefejl, som ikke blev opdaget da justitsministeriet havde undladt de lovpligtige årlige afrapporteringer til offentligheden.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/180302TomVPaamand-DanskVaabenproduktion96.htm

 

 

Kl 21:05 Fredsaktivist om alternativ til nuværende sikkerhedspolitik (21m)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/171007CarstenAndersen-Omsikkerhed96.htm

 

Kl 21:26-22:04 Havnearbejderne og deres historie (37 min)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170615Havnearbejderen-Aarh-Frh96.htm

 

Sidste: Dialog bringer her (men desværre for sent til radio og net) en væsentlig servicemeddelelse fra Naturfredningsforeningen– ikke mindst for energikommunen Frederikshavn:

Onsdag d. 14. marts kl. 19 i Knivholts Østre Lade, Hjørringvej 180A, 9900 Frederikshavn: Klimaforedrag med Jesper Theilgaard. Den kendte vejrmetrolog har fulgt klimaforandringerne lige fra de begyndte, og han har den fornødne indsigt til at skille fup fra fakta i debatten om, hvad der forårsager klimaforandringerne og hvor omfattende de bliver. Glæd jer! Entre 100 kr. Man tilmelder sig på http://tur.dn.dk/tur/31840   (Dialog: burde være gratis for de der tager cyklen eller går ud til Knivholt)

 

 

Tilbud fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio: Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  Men også hvis du bare har et praj om et godt lokalt emne og måske har kontaktdata til en eller flere personer der kan fortælle om og debattere emnet?

 

 

HVORDAN KAN MAN SÅ HØRE RADIOUDSENDELSERNE i Sendersamvirket Vendsyssel FM som Frederikshavn Lokalradio er en del af:

Frederikshavn og omegn: 106,6 MHz
Sæby og omegn: 97,4 MHz
Vendsyssel: 103,5 MHz 
Skagen Antennelaug: 97,0 MHz
Sæby Antenneforening: 94,9 MHz

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man  befinder sig udenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden er der samtidigt med offentliggørelsen af programoversigten herover straks muligt at aflytte Dialogs netudgave jf de links der er anført nedenunder tekstomtalen af det enkelte programindslag.

 

http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm  kan man læse det kommende radioprogram for tirsdagens og onsdagens Dialogudsendelser med angivelse af, hvornår de enkelte indslag kan høres. Radioprogrammet er typisk tilgængeligt fra søndag aften forud for den kommende uges Dialogudsendelser. Og det er inklusive links til Dialogs netudgave.

Og en kortere udgave af radioprogrammet lægges samtidigt på Facebooksiden: DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio,  

hvor der også i de efterfølgende dage ofte lægges links til de væsentligste udsendelser. Man finder også Dialog-programmet på Kanal Frederikshavns arrangementliste: http://www.kanalfrederikshavn.dk/arrangementer/ .

 

Hjælp gerne med til at gøre Facebooksiden ”Dialog på Frederikshavn Lokalradio” mere kendt ved at like den og ikke mindst at like og dele de indslag du synes godt om.

Ja for Facebook-fans er det oplagt at tilgå såvel Dialog på Frederikshavn Lokalradios FM-radio- som netradio netop via Facebooksiden : DIALOG PÅ FREDERIKSHAVN LOKALRADIO. Og brug også gerne facebooksiden til at kommentere hørte Dialog-udsendelser og komme med forslag til nye udsendelser. Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net

Og det gælder især hvis man også er interesseret i selv at bidrage til Dialogs sendeflade ved at låne en optager for f.eks. at interviewe relevante personligheder eller optage fra egne foreningsarrangementer eller skoleklasse mv.? Og allermest velkommen er du, hvis du selv har lyst til at prøve at lave radio om lokale (nationale eller globale) emner efter dine egne interesser?  


Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste her, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net eller forhøre sig på mobil 30420818

 

(NB: Har man hørt om en kommende radioudsendelse så kan man ofte finde den i netudgaven på www.arnehansen.net/dialog i op til flere uger forinden den bringes i radioen. Det skyldes nye rigide regler for lokalstoffet i ikke kommerciel lokalradio, som kan gøre det nødvendigt med vores få human resources at økonomisere med lokalstoffet. Så nye frivillige radiomedarbejdere er velkomne – uanset hvor få minutter man leverer!)

 

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk eller mobil 30420818)