Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Krænkes FNs antitorturkovention af regeringens behandling af asylsøgere med madkasseordning?(30. januar 2005)

Det er værre for hver dag der går pga. stramninger i udlændingepolitikken og pga. af den måde den administreres på, mener børne- og ungepsykiatteren Bente Rich, som kender asylcentrene fra sit arbejde på Røde Kors-asylcentrene.

Mange er kommet her til i god tro før stramningerne med fjernelse af de facto. Det betyder, at der nu sidder mange som ved de er i livsfare hvis de bliver hjemsendt. Regeringen vil splitte forældre og børn Og udvise mødre der ved at børnene vil blive taget fra dem hvis de sendes hjem.

Man har ikke ønsket at undersøge konsekvenserne af stramningerne ellers ville de sikkert have lempet. I Udlændingeudvalget lytter politikerne og spørger , men i praksis sker der intet.

Der er de små partier der må satses på. Socialdemokratiet holder jo fast i stramningerne. Venstres "anstændige udlændingepolitik" virker så der nærmest ikke længere kommer asylsøgere til Danmark.
Hvem har ret til at ødelægge folks liv gennem at fratage dem en fair sagsbehandling?

Vi har en FN konvention imod Tortur, som Danmark har underskrevet. Bente Rich ville ønske vi kunne få afklaret spørgsmålet om Danmark overtræder torturkonventionen. Uden penge kan asylsøgere på madkasseordning og kantineordning ikke få penge til at ringe til advokat. De madkasseramte bor i isolerede lejre hvor det i praksis er umuligt at komme væk. Ifølge FNs antitorturkonvention, så er det asylsøgeren der selv skal klage over grusom nedværdigende og umenneskelig behandling til FNs torturkomite. Men de må have hjælp til at anmelde. Men det kan først ske efter at Haarder har afvist en klage til ham Men Haarder svarer ikke og blokerer derved adgang til at klage til torturkomiteen. Bente Rich vil overveje at bruge ombudsmanden..

Børnene bliver taget som gidsler. Forældrene oplever hvordan de mister autoritet hos børnene. Forældrene mister evnen til at være forældre. Børn må opleve forældrene som hjælpeløse

Fremtiden bliver ødelagt for hver dag der går. I krisesituation jf. Seest har man først og fremmest brug for at vide hvornår ens sag bliver behandlet. At være i en usikker venteposition nedbryder helbred og personlighed. Bente Rich har set nogen blive psykotiske og demente. Og mange som aldrig vil komme til at fungere som da de kom til Danmark

Befolkningen ved ikke hvad der sker som følge af at Røde Kors ikke vil udtale sig om hvor forfærdeligt asylsøgerne har det, og at vilkårene i RK-lejrene reelt ødelægger folks liv, at der er børn der aldrig vil komme i gang med en rimelig udvikling Lokalbefolkninge ville kræve en bedre behandling af asylsøgere, hvis de vidste hvad der sker nu, som vi så jf i Lemvig hvor lokalbefolkningen sagde fra.

Med Haarders retorik lykkes det ham med opdelingen i Dem og Os, at få os til at tro at flygtninge er til en fare for os.

I Sverige får flygtningebørn samme behandling som svenske børn Det skal de ifølge børnekonventionen.

Uhyggeligt at det kan ske lige ved siden af os. Vi ønsker det garanteret ikke. Røde kors asylcentre et uhyre dårligt eksempel på udlicitering , når Røde kors har valgt den politik at tie om problemerne. Men personalet gør kæmpeindsats Den alternative velfærdskommission har været med til at arrangere alternativt vælgermøde uden politikere. På et psykiatrisk hospital i Rumænien havde man i et hjørne en afdeling for de mest ustyrlige patienter og opsætsige personale. Her var forholdene forfærdelige og alt var tilladt. Det skræmte de andre fra at sige fra når nødvendigt.af frygt for at lande der. Bente Rich ser andre grupper der snart står for tur f. eks kontanthjælpsmodtagere og andre svage grupper i samfundet. Den liberalistiske filosofi at man er sig selv nærmet og markedsgørelsen er med til at fremme den tænkning der skaber den udvikling der lader svage grupper i stikken. Personalet på asylcentrene må være aktive for at finde ud af hvem der har brug for hjælp overfor f.eks tjetjenske børn der under hele opvæksten har haft det dårligt. De syge kosovofamilier som vi modtog har ingen behandling fået og er blevet totalt invalideret, men alligevel bliver de truet til udvisning.

Haarders nedladende retorik er farlig fordi en integrationsministeren er en slags forældrefigur for danskerne i deres behandling af asyldøgere. Det har fået som konsekvens at flygtningene i især de mindre kommuner bliver behandlet dårligt.

Blandt asylmodtagere er der ikke nok ressourcer til at behandle alle de flygtninge der har behov. Nu kommer flygtningene og siger at de ikke vil gå på gaden når der lige har været et negativt indslag i fjernsynet. Flygtningene vil gerne yde indsats. Men hvis vi bliver ved at mishandle og ikke vil give anerkendelse så risikerer vi en ny ungdomsgeneration der giverstore problemer.

Bente Rich opfordrer os til at besøge asylcentrene , så vil de opdage hvordan asylsøgere har det og det vil oplive dem meget.. Medierne har vist interesse, men ikke fulgt det op I udlandet er det lykkedes for journalister at opholde sig en tid på asylcentre og opleve vilkårene indenfor. Politikerne har været med til at piske stemningen op omkring de kriminelle indvandrere. Og bruger dem til at dække over manglende indsats overfor deres arbejdsløshed.

Medierne har stort ansvar for befolkningens fordomme og uvidenhed.

Vi må behandle de flygtninge der kommer til Danmark Bente Rich kender asylsøgere der har ventet i 8 år. Vi skal også tage os af flygtningene i nærområderne Men vi må ikke eksportere problemerne til fattige skrøbelige stater i Afrika. Farligt hvis vil bruge fratagelse af ulandshjælp til at true lande til at tage imod flygtningelejre.

Det er en alt for overfladisk vurdering som ligger bag at Danmark er gået i spidsen med at afvise irakiske og afghanske flygtninge. Flygtninge med humanitære opholdstilladelser der kræver hyppige forlængelser retter sig når de får forlængelse men kvæster flygtningene og der sker selvmordsforsøg i den fase hvor de skal søge igen. Vi retraumatiserer dem

De vandtætte skodder til flygtninge og marginaliserede i og udenfor Danmark kan ikke holde i længden, hvis vi skal bevare muligheden for at leve i et sundt samfund. Der er ingen ende på Dansk Folkepartis krav. Nu vil man have alle flygtninge ud uanset hvor lang tid de har været i Danmark. Tsusnami-optimisme? Vigtigt at de der gerne vil gøre noget får sig organiseret i tide jf den pludselige interesse for de tsunami-nødstedte. (resume er lavet af Arne Hansen)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med børne og ungdomspsykiater Bente Rich d. 29. januar 2005 (33:17)