Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Kommunal støtte til Fr.havn Multietniske Forenings køb af lokaler - en god forretning. (27. marts 2005)

Frederikshavn Multietniske Forening meddeler, at ansøgningen om støtte til køb af foreningslokaler antageligt skal behandles på økonomiudvalgets møde d. 11. april. Foreningens beregninger viser at det vil blive billigere for kommunen at støtte køb af lokaler frem for fortsat at give støtte til lejede lokaler.

Lejealternativet har Frederikshavn Multietniske Forening for øvrigt nu forsøgt sig med i et helt år men uden resultat, hvorfor lejealternativet nu opfatter som urealistisk.

Derfor beder Frederikshavn Multietniske Forening alle gode integrationskræfter om at bidrage til at der FMF-regi kan blive et multietnisk/multikulturelt kraftcenter til gavn for en bæredygtig integrationsindsats i Frederikshavn kommune.

Læs evt. mere på www.arnehansen.net/050319kommunetilskudtilfmflokaler.htm og www.arnehansen.net/050309FMF-medlemmerogaktiviteter.htm

Klik HER for lyd:
[pix] FB Udtalelse d. d. 25. marts 2005 fra Fr.havn Multietniske Forenings kasserer Arne Hansen før økonomiudvalgsmøde 11. april. (1:09)