Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En snak med formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, før hans møde med integrationsrådet i Frederikshavn d. 19. april.(13. april 2005)

I interviewet som blev optaget d. 11. april fortæller Sükru Ertosun, at han sammen med andre fra integrationsrådenes paraplyorganisation er på landsturne for at tilskynde til, at de nye storkommuner opretter integrationsråd, da der er meget arbejde der skal gøres for at skabe etnisk ligestilling.

Der er brug for at få de positive eksempler på integration frem i den offentlige debat. Politikernes ensidige og generaliserende fokusering på de etniske minoriteter hver gang enkelte minoritetsindivider skejer ud øger blot danskernes fordomme og diskrimination. Hele Danmarks statsminister bør også også give de indfødte danskere en opsang, når der bliver afsløret systematisk diskrimination. Rådet for etniske minoriteters formand har stadig ikke set noget til de initiativer som statsministeren stillede i udsigt overfor de indkaldte minoritetsrepræsentanter på Marienborgmødet for snart længe siden.

Sükru Ertosun er formand for for den multietniske forening Mosaik i Randers og fortæller om aktiviteterne og fremhæver de multietniske foreninger som et sted hvor etniske minoriteter kan gøre erfaringer med foreningsdemokratiet og blive inkluderet i det danske samfund. jf også www.rem.dk/sw2892.asp Og om hvad det betyder for foreningen at have egne lokaler hertil. Sükru Ertosun håber da også at det vil lykkes Frederikshavn Multietniske Forening at få egne lokaler igen.

Sükru Ertosun glæder sig til at besøge integrationsrådet i Frederikshavn og diskutere de lokale problemstillinger i arbejdet for integration og etnisk ligestilling.

Her kan man læse mere om Rådet for Etniske Minoriteter , forkortet til REM, som har formel status som rådgivende for regeringen i integrations- og ligestillingsspørgsmål: www.rem.dk

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 11. april 2005 med Sükru Ertosun, formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, (forkortet REM), integrationsrådenes paraplyorganisation.(31:04)