Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog om DFs forslag om indskrænkning af flygtninge og indvandreres kommunale valgret til de der efter 8-10 år kan få dansk statsborgerskab.(8. juni 2005)

Her kommer en diskussion imellem på den ene side Steen Jørgensen formand for Dansk Folkeparti i den ny Frederikshavn kommune og som ønsker at indvandrere og flygtning ikke længere skal have ret til at stemme til kommunalvalg men vente til de efter 8-11 år i Danmark kan opnå dansk statsborgerskab hvis kvalifikationerne ellers er i orden. Og på den anden side har vi så Kerem Das der har været 6-7 år i Danmark og derfor endnu ikke har fået dansk statsborgerskab og derfor vil miste stemmeretten til efterårets kommunalvalg hvis Dansk Folkeparti kan få flertal i Folketinget for sit forslag.

De 2 når også undervejs at diskutere årsager til kriminalitet , Tyrkiet med i EU, Irak-krig , mobning, folkeskolens ansvar og skole-hjemsamarbejde, samt politisk integration og mobilisering til deltagelse i kommunalvalget d. 15. november. Optagelsen foregik d. 7. juni 2005 Yderligere oplysninger om Dansk Folkepartis politik overfor flygtninge og indvandrere på www.danskfolkeparti.dk

Andre er velkomne til at blande sig i debatten

Klik HER for lyd:
[pix] FB Dobbeltinterview med Steen Jørgensen, formand for Dansk Folkeparti i Frederikshavn og Kerem Das med "kun" 7 års ophold i Danmark og potentielt offer. (69:09)