Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Tvangsudvisning af afghanske flygtninge - også børnefamilier. (21 juni 2005)

Alle Anne Lands afghanske klienter der er blevet afvist har ved frygten for tvangsudvisning til Afghanistan valgt at gå under jorden eller flygte til andre lande.

Derfor er advokaten ikke i stand til at dokumentere med "lig på bordet" hvor farligt det kan være at blive tvangsudvist til Afghanistan

En af Anne Lands klienter, en Afghansk familiefar der frygtede for sit liv som konverteret til kristendom blev alligevel afvist. Og heller ikke protester fra en hel fynsk landsby med en række ressourcepersoner i spidsen hjalp. Tværtimod fremturer flygtningenævnet med at fastholde begåede faktuelle fejl under sagsbehandlingen.

I deportationssager tager de danske asylmyndigheder intet hensyn til de sagesløse flygtningebørn der kun kender Danmark

Danske sagsbehandlere forstår ikke det kulturelle gab der er mellem danske retsopfattelse hvor jurister afgør efter dokumentation sort på hvidt contra islamiske kultur, som den afghanske hvor man også tror på følelser, bevæggrunde og personen.

Internationale eksperter kritiserer også de danske krav til bevisførelse som alt for tunge.

Efter kontakt med internationale eksperter som professor James Hatterway , Michigan University , som er sikkerhedsrådgiver i flygtningespørgsmål for præsident Bush tyder det på, at Danmark har et inttellektuelt problem.

F.eks blev en kosovoalbansk kvinde som havde forsøgt at begå selvmord 5 gange alligevel udvist

Sagsbehandlerne må udvikle sig menneskeligt og få et globalt udsyn.

Problem at vi i Danmark ikke kan anke en flygtningenævnsafgørelse til en domstol.

I internationalt perspektiv er den danske asylpolitik restriktiv.

Yderligere oplysninger fås hos advokat Anne Land Ringgade 175, 6400 Sønderborg
tlf.: 74 42 36 05
e-mail al@bhc.dk

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 20. juni 2005 med advokat Anne Land, Sønderborg. (29:19)