Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Skal muligheden for dansk statsborgerskab og stemmeret til Folketinget tages fra traumatiserede torturofre , der har svært ved at koncentrere sig om at lære dansk?( 27.november 2005)

Interview d. 1. nov. med informationschef i Rehabiliterings og Forskningscentret for Torturofre, Tue Magnussen, som bla. kritiserer at Folketingets indfødsretsudvalg har afvsit alle dispensationsønsker fra de skærpede krav til dansk, hvilket bl.a rammer mange torturofre som på grund af de medfølgende traumaer har svært ved at koncentreresig om at lære et nyt sprog som dansk.

Også sagen om den udvisningstruede torturerede iranske asylsøger Ghadei diskuteres - sammen med Amnestys kampagne for at få forbuddet imod tortur skrevet ind i dansk civil og militær straffelov.

www.rct.dk Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 1. nov. med informationschef i Rehabiliterings og Forskningscentret for Torturofre, Tue Magnussen. (30:57)