Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En danskopvokset nordmand sammenligner Norges inkluderende udvikling contra Danmarks i retning af eksklusion af ikke-danskere? - med Muhamed-tegningerne som eks.( 19.februar 2006)

Henrik Broberg kommer også ind på arsagerne til den forskellige udvikling i Norge og Danmark og konsekvenserne bl.a som det kommer til udtryk i de vidt forskellige forsøg på at løse krisen om trykningen af tegningerne af muslimernes elskede profet Muhamed. På baggrund af regelmæssige besøg i sin hustrus fødeby Frederikshavn kommer der også i en vis udstrækning en sammenligning af byudviklingen i Tromsø og Frederikshavn. Email til Henrik Broberg

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. februar 2006 med den århusianskopvoksede forfatter Henrik Broberg,, som i Tromsø var medinitiativtager til den norske kirkeasylbevægelse (109:10)