Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvordan fungerede Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn?( Sendes i FLR-Dialog d. 23. januar 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 22. januar 2007 med tidl. Røde Kors-medarbejder Søren Nielsen, Frederikshavn. (76:58)


Interview med tidligere Røde Kors-medarbejder i RKasylcentret i Frederikshavn , Søren Nielsen, som bl.a fortæller om sine erfaringer med hvordan mangeårige ophold i Røde Kors-flygtningelejrene forringer flygtningebørnefamiliers trivsel og fremtidsmuligheder, - samt om sit erfaringbaserede syn på hvordan Røde Kors-centret i Frederikshavn har fungeret bl.a i relation til manglende kvalitet i asylsagsbehandlingen og hvordan Røde Kors generelt har varetaget sin udliciterede statsopgave at drive asylcentre.

Andre udsagn om flygtningenes dårlige trivsel i Røde Kors flygtningelejrene:
Børnepsykiater og tidligere Røde Kors-medarbejder Bente Richom børnefamiliers umenneskelige forhold på Røde Kors-asylcentre optaget på Brandbjerghøringen d. 25. marts 2006

Man kan høre 2 ældre indlæg af Bente Rich på hhv www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050130benterichasylsoegerbehandling.htm

og www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/041007mobilisering.dk.dansk.htm