Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Arbejdsmarkedsdirektøren redegør for den ny arbejdsmarkeds- og integrarionsstruktur i Frederikshavn kommune..( Sendes i FLR-Dialog d. 27. marts 2007)

Klik HER for lyd:
[billede] FB Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 hvad angår oplæggene af formanden for arbejdsmarkedsudvalget Jørn Larsen og social- og arbejdsmarkedsdirektørJan Nielsen. (17:19)


Billeder:

Klik HER for billede: FB[billede] Jørn Larsen, fmd for arbejdsmarkedsudvalget

Klik HER for billede: FB[billede] Jan Nielsen, arbejdsmarkedsdirektør

Klik HER for billede: FB[billede] Tilhørerne


Man kan studere de plancher med opbygningen af arbejdsmarkeds- og integrationsstrukturen i Frederikshavn kommune som arbejdsdirektør Jan Nielsen refererer til i ovenstående optagelse af hvad han sagde - her
Man kan f. eks studere plancherne samtidigt med at man har lydfilen kørende og hører Jan Nielsens redegørelse for den nye arbejdsmarkedsstrukturenorklaring.

Man kan høre hele dialogmødet om integration i Frederikshavn kommune her