Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Integration eller udstødning. Oplæg til workshop der skal lave fingeraftryk på regeringens EU-inspirerede handlingsplan for social beskyttelse og inklusion af flygtninge..( Sendes i FLR-Dialog d. 12. juni 2007)

Man kan læse Mette Blauenfeldts hovedpunkter mens man lytter til hendes oplæg på NAP-konferencen Fattigdom, sundhed og integration i Århus d. 7. juni 2007 HER

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg af ledende socialrådgiver Mette Blauenfeldt, Centret for Udsatte Flygtninge. (26:33)


Billeder: Klik HER for billede: [pix] FB Mette Blauenfeldt holder oplæg om problemer i regeringens integrationspolitik
Klik HER for billede: [pix] FB - og løsninger for flygtningene
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagere i den livlige integrations-workshop
Klik HER for billede: [pix] FB - og flere af de erfarne der gav ideer til den nationale handlingsplan for inklusion...

Man kan læse mere om NAP-processen med den nationale handlingsplan for social beskyttelse og inklusion for både flygtninge og andre udsatte grupper på www.napincl.dk, som er en platform for NGO-samarbejde for at sætte fingertryk på den nationale handlingsplan, som ifølge erfarne på området i høj grad er tiltrængt da regeringens udkast der er sendt til høring knapt nok kan karakteriseres som en handlingsplan.

Flere optagelser fra konferencen fattigdom, sundhed og integration følger senere

Man kan læse mere om det nye Center for udsatte flygtninge, som socialrådgiver Mette Blauenfeldt er koordinator for HER

Man kan høre tidligere interviews med Mette Blauenfeldt fra hhv 2005 HER og 2004 HER