Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


De udsatte og sundheden - foredrag på basis af nylige forskningsresultater..( Sendes i FLR-Dialog d. 21. august 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 7. juni 2007 i Århus af oplæg af seniorforsker Tine Curtis, Statens institut for Folkesundhed på konferencen "Fattigdom sundhed og integration" (30:56)


Her ses Klik HER for billede: [pix] FB Programkoordinator Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed

Links til de øvrige lydoptagelser fra konferencen om Fattigdom sundhed og integration d. 7. juni 2007 i Århus findes herunder:
Nutidens fattigdom af Preben Brandt, Rådet for Socialt Udsatte samt konsulent Finn Kenneth Hansen, CASA om baggrunden for konferencen.

Socialrådgiver Mette Blauenfeldt:Integration eller udstødning Oplæg til workshop der skal lave fingeraftryk på regeringens EU-inspirerede handlingsplan for social beskyttelse og inklusion af flygtninge..