Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Danske Bank støtter Frh. multietniske Forenings projekt "Vore Flygtningebørn" og De grønne pigespejderes lejraktiviteter som prisværdige Danske Initiativer.( Sendes i FLR-Dialog d. 3. juli 2007)

Her kan man nu bogstaveligtalt høre en gaveuddeling i Danske Bank d. 26. juni 2007, hvor filialdirektør Torben Gern Madsen i Danske Banks Frederikshavn Afdeling i Danmarksgade 70, uddeler støtte til de udvalgte ansøgere til Danske initiativpuljer. (I parentes bemærket måtte undertegnede i denne anledning lægge det meste af journalistkasketten fra sig.)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør her optagelse d. 30. juni 2007 af Danske Bank-filialdirektør Torben Gern Madsens uddeling og takketaler af Arne Hansen og Christina Palmstrøm. (14:44)

Vi hører her filialdirektør Torben Gern Madsen i Danske Banks Frederikshavn Afdeling overrække støtte fra Danske Initiativpuljer til Frederikshavn Multietniske Forenings projekt "Høring om vore flygtningebørn" til Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen., Og desuden overrakte direktørTorben Gern Madsen en check til De grønne pigespejderes udgifter til rekvisitter til friluftsliv på lejrture som spejderfører Christina Palmstrøm fra Bangsbostrand var mødt op for at tage imod.
Efter hver uddeling følger takketaler.

Takketalen på vegne af Frederikshavn Multietniske Forening kan læses på Frh. Multietniske Forenings hjemmeside www.fmef.dk - og helt præcist på www.arnehansen.net/fmef/070626hoeringomvoreflygtnigneboern.doc
Alle er velkomne til at henvende sig med ideer til projektet og gerne også ressourcer til Vadivel Jeyaratnaganthan 296125 , 98434231 eller Arne Hansen tlf 98425542, 30420818 eller post@arnehansen.net


Billeder fra Danske Banks uddeling i Frederikshavn:

Klik HER for billede: [pix] FB Giver og modtagere af Danske initiativer

Klik HER for billede: [pix] FB Torben Gjern Madsen og Vadivel Jeyaratnaganthan med cheken

Klik HER for billede: [pix] FB - og så er det degrønne pigespejderes tur til checken

Klik HER for billede: [pix] FB - som Chritina Palmstrøm fra Bangsbostrand pigespejdere står med

Man kan læse mere om Frederikshavn Multietnisk Forening på www.fmef.dk

Og De grønne pigespejdere kan man finde frem til på hjemmesiden for de grønne pigespejdere i Danmark som er www.pigespejder.dk