Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


NYDANSKES GODE RÅD OM INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET: Hvordan overvinder man barriererne?( Sendes i FLR-Dialog d. 28. august 2007)

Interview d. 23. august med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker som fortæller om projektet jobnetværk, som et tilbud til virksomhederne om at annoncere jobtilbud til distribution til nydanskere. Et projekt som Frederikshavn Multietniske Forening er med i. Dog drejer interviewet sig mest om den rapport som Helle har skrevet på grundlag af en stribe cafeseminarer, som Foreningen Nydansker har afholdt over hele landet. Der var bl.a et cafeseminar i Aalborg , hvor medlemmer fra Frh Multietniske Forening deltog. Dels for at høre et oplæg om at finde arbejde og dels for at give sine mening til kende sammen med nydanskere over hele Danmark om hvilke barrierer de oplevede på arbejdsmarkedet og samtidig komme med hvilke løsningsforslag nydanskerne mente der skulle til såvel på det individuelle som på det strukturelle plan for at få inkluderet nydanskerne på arbejdsmarkedet.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 23. august med Helle Thorbøl Hansen, Foreningen Nydansker om projektet jobnetværk, og de cafeseminarer, hvor nydanskerne fik mæle.. (48:06)


Læs selv rapporten: "Hvordan kan nydanskernes muligheder på arbejdsmarkedet styrkes? - Dialog med nydanske foreninger, organisationer og netværk" på Foreningen Nydanskers hjemmeside www.foreningen-nydansker.dk

Man kan også kontakte Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, Sankt Peders Stræde 28C, 4.sal, 1453 Kbh K. tlf nr 33934383, projektleder Helle Thorbøl , hth@forenignen-nydansker.dk

Iøvrigt nævnes a href="http://www.ciriusonline.dk"> www.ciriusonline.dk