Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Forskningsresultater viser at flygtningebørn højst må være 1 år i lejre og risikerer uhelbredelig skade efter 2 år uden fremtid. - Del 6 af høringen om Dks behandling af asylbørn( Sendes i FLR-Dialog d. 30. oktober 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Foredrag d. 27. oktober 2007 af klinisk børnepsykolog og Dr. phil Kjerstin Almqvist om hvad det indebærer for børn at opleve voldshandlingerm lange ophold i asyllejre og senere udvisning (36:56)


fotos

Klik HER for billede: [pix] FB Kjerstin Almqvist
Klik HER for billede: [pix] FB Antallet af risikofaktorer er afgørende ikke en enkelt
Klik HER for billede: [pix] FB Hvad kendetener asylprocessen ud fra barnets perspektiv.
Klik HER for billede: [pix] FB Forældres omsorgsevne, barnets tryghed og muligheden for at udvikle sig til psykisk sundhed.
Klik HER for billede: [pix] FB Erfaringer fra svenske studier af børn som er kommet sammen med asylsøgende forældre.
Klik HER for billede: [pix] FB "Et samfund som vil tage vare på sine børn, må også tage vare på forældrene."
Klik HER for billede: [pix] FB - og der klappes intenst
Klik HER for billede: [pix] FB - salen rundt
Klik HER for billede: [pix] FB Oplægsholder Kjerstin Almqvist i panelet på høringen om Danmarks behandling af asylbørn.
Klik HER for billede: [pix] FB Warren L. Creates, canadisk international anerkendt ekspert i asylret taler med eneste midlertidigt tilstedeværende danske MFer

Der vil snarest her på FLR-DIALOGS hjemmeside www.arnehansen.net/dialog blive fremlagt lydoptagelser mv. af de øvrige indslag på Høringen om Danmarks behandling af asylbørn d. 27. oktober 2007. - jf programmet HER

En Børnepsykiatrisk-børnepsykologisk undersøgelse af 6 asylbørn -fremlagt på Høring om Danmarks asylbørn d. 27. okt. 2007 - er således allerede lagt på www.arnehansen.net/071027boernepsykia-psykolund.af6asylboern.pdf (NB. kræver (downloding af )et pdf-program )

Følg også med på hjemmesiden for Foreningen Alle Børns Rettigheder på www.alle-boerns-rettigheder.dk. Her ligger under "debat" en kort udtalelse fra Høringen om Danmarks behandling af asylbørn d. 27. oktober 2007.