Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frederikshavn integrationsråd holdt fest på integrationsdagen.( Sendes i FLR-Dialog d. 27. novembr 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 24. november 2007 fra Det musiske hus i Frederikshavn af Fladstrand spillemændene, Liza Wilhelmsen fmd for integrationsrådet og Jørn Larsen (9:12)


Fotos:
Klik HER for billede: FB[pix] Deltagere i Musikhusets aula
Klik HER for billede: FB[pix] især arrangørerne af integrationsfesten
Klik HER for billede: FB[pix] "Aktive kvinder" fra Sæby
Klik HER for billede: FB[pix] Integrationsformand Liza med familie
Klik HER for billede: FB[pix] De Fladstrand Spillemænd

Tidligere interview med integrationsrådets pressegruppe Link til Intgrationsrådets side på Frederikshavn.dk

Man kan finde Fladstrand Spillemændene HER på www.frederikshavnfolkedansere.dk

Integrationsrådet kan kontaktes via sekretær Susanne Andersen SUAN@frederikshavn.dk og tlf 9845 5660

Klik HER for billede: FB[pix] Frederikshavn Integrationsråds folder side 1 og s. 4 bl.a. med muligheder for at kontakte integrationsrådet.

Klik HER for billede: FB[pix] Frh. Integrationsråds folder s. 2-3 om formål, opgaver, sammensætning.

Klik HER for billede: FB[pix] Integrationsrådets spørgeskema om integration