Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Fra SF's landsmøde 2008: Formandstaler og debat om "Nye mål for en styrket opposition..". og herunder om hvorvidt SF har ændret integrationspolitik. ( Sendes i FLR-Dialog d. 27. maj 2008)

Billeder:
Klik HER for billede: [pix] FB SF's landsmødedelegerede der gerne vil cykle til Falkonercentret.
Klik HER for billede: [pix] FB Før landsmødet åbnes
Klik HER for billede: [pix] FB - og hvor medierne får tid til at sætte deres focus..
Klik HER for billede: [pix] FB - og tager hele udsigten.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lydoptagelse fra SFs landsmøde d. 11.april 2008 af formanden Villy Søvndals velkomsttale til de landsmødedelegerede. (40:36)

Klik HER for billede: [pix] FB SF-landsmødet åbnes af formanden Villy Søvndal

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af de første 49 talere under den generelle politiske debat om Hovedbestyrelsesns beretning og den politiske udtaleelse fra Landsmødet - bl.a Michala Bendixen (nr 32), Ole Riisgaard (42) (109:57)

Klik HER for billede: [pix] FB Talerliste d. 11.04.08 s. 1 med navne på talere nr 1-10
Klik HER for billede: [pix] FB Talerliste s. 2 med navne på talere nr 11-27
Klik HER for billede: [pix] FB Talerliste s. 3 med talere nr 28-49

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af den fortsatte debat d. 12 april 2008 af 2 minutters-talerne nr 51-109 - bl.a HB-medlem Trine Pertou Mach (nr 66) og Ole Riisgaard (nr 108) - samt til sidst formand Villy Søvndals kommentarer til debatten. (126:37)

Klik HER for billede: [pix] FB Talerlisten d. 12.04.08 s. 4 med navne på talerne nr 51-65
Klik HER for billede: [pix] FB - og talerne nr 66-86
Klik HER for billede: [pix] FB - og endelig nr 87-109

Under landsmødet blev der lavet statistik over talernes fordeling på køn, men ikke over andelen af talerne med minoritetsbaggrund. Men prøv selv at tælle op, hvor mange etniske minoriteter der deltog i debatten, der ialt havde 108 deltagere? En debat der i væsentlig grad drejede sig om integrationspolitik.
Og ligger procentdelen mon over de etniske minoriteters procentdel af hele befolkningen i Danmark?

Man kan læse det endelige resultat af landsmødedebatten om integrationspolitik i den vist enstemmige landsmødeudtalelse: En værdig integrationspolitik på demokratisk grundlag HER

Resten af lyden fra SF-landsmødet jf
Klik HER for billede: [pix] FB Program for SF's landsmøde d. 11-13. april 2008 er IKKE ikke bragt i denne omgang. (Dog er der tidligere bragt 2 indslag jf nederst).
Man kan dog her nedenfor se

Billeder (og video) fra alle 3 dage:
Klik HER for billede: [pix] FB Landsmødedeltagerne "knokler" med papirerne - og journalister med PCerne
Klik HER for billede: [pix] FB - endelig på 3.dagen bar delegeredes efterlysning af de røde farver frugt
Klik HER for billede: [pix] FB - og så er hele 5 SF-faner kommet frem i lyset

Klik HER for billede: [pix] FB De nordjyske delegerede prøver at holde styr på de forslag og ændringsforslag der skal stemmes om
Klik HER for billede: [pix] FB - og samtidigt høre efter
Klik HER for billede: [pix] FB - taleren
Klik HER for billede: [pix] FB - og der klappes efter afstemningen under Aages sikre hånd
Klik HER for billede: [pix] FB Flere delegerede i måneperspektiv

Klik HER for billede: [pix] FB Pressefotografer fokuserer fortsat mens delegerede...
Klik HER for billede: [pix] FB - og formanden takker for et konstruktivt landsmøde.
Klik HER for billede: [pix] FB - og set i festudvalgets perspektiv med bogen om Villy på Oles forlag som udgangspunkt.

Klik HER for video:
[pix] FB Videoklip fra formandens afsluttende tale på landsmødet
Klik HER for video:
[pix] FB - og alle er vist glade

Klik HER for billede: [pix] FB Yngste landsmødegæst båret af mor som lige er blevet genvalgt medlem af SF's hovedbestyrelse (nr. 7) og i øvrigt formand for Mellemfolkeligt Samvirke, Trine Pertou Mach.
Klik HER for video:
[pix] FB Udenfor på gangen mødte man også det globale perspektiv: Videoklip fra sketch om slavearbejdere i tekstilindustrien, der producerer vores tøj

Frederikshavn Lokalradios program Dialog har tidligere bragt 2 indslag fra SF's landsmøde:
Dels fra en workshop hvor en social og sundhedsassistent fortæller om sin hverdag og en sagsbehandler om brugergruppernes uløste problemer, og SFs ældre- og socialordførerere giver deres bud på løsninger. Indslaget kan HØRES HER
- samt inviterede fagforeningsformænds taler om de offentligt ansattes arbejdskamp: Er den offentlige sektors fremtid afhængig af ligeløn for at skaffe arbejdskraft nok? Dette indslag kan HØRES HER

Man kan læse om og høre mere fra SF-landsmødet 11-13. april 2008 på SFs hjemmeside http://sf.dk - og helt præcist HER
NB På SF's hjemmeside har det dog ikke umiddelbart været muligt at finde ovenstående generelle politiske debat om hovedbestyrelsens beretning og udtalelse? hvorfor den så bringes her af Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktion, som demokratisk service for de 15-16.000 SF-medlemmer som ikke har oplevet landsmøde og specielt dets integrationsdebat, samt som service for orientering for alle (potentielt) politisk interesserede i øvrigt.

Interesserede vil måske også kunne finde interesse i andre FLR-DIALOG-indslag jf www.arnehansen.net/dialog/ ? som også er opdelt i hhv asyl/integrations-menu og en freds/ufreds-menu.
Alle - inkl. partier - er også velkomne til at henvende sig på post@arnehansen.net med forslag til udsendelser, som vil blive efterkommet i det omfang tiden slår til.