Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om børns ret til familieliv ud fra børnekonventionen, der prioriteter barnets behov for sundhed, trivsel og udvikling. Og det er med eksempler fra en undersøgelse af , hvordan det ser ud med børns ret til familielieliv på asylcentre inkl. for børn af afviste asylsøgere. Desuden kigges på hvordan myndighederne forvalter børnenes rettigheder i den situation hvor en mor eller far bliver udvist, eller ikke kan få indrejse til Danmark fordi man ikke kan opnå familiesammenføring. ( Sendes i FLR-Dialog d. 30. september 2008)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 13. september 2008 af foredrag på Brandbjerg Højskole ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen. (39:59)


I øvrigt hører man bl.a. om danske domstoles tradition for en snæver retstolkning og hvilke internationale ankemuligheder der findes, idet realiteten er at FNs Børnekonvention i praksis ikke bliver brugt med hensyn til børn på udlændingeområdet, hvilket er diskrimination. Birgitte Olesen betonede også betydningen og nødvendigheden af den indsats som frivillige borgere som f.eks. i Borgere for et anstændigt Danmark gjorde. Af de mange indslag fra folk med ekspertise i børnefamiliers asyl- og familiesammenføringssager kan bl.a nævnes bidrag fra den engagerede og slagfærdige udlændingeadvokat Bjarne Overmark.
Det var en optagelse fra et stormøde på Brandbjerg højskole d. 13. September 2008 arrangeret af Borgere for et anstændigt Danmark jf. www.brandbjergnetvaerket.dk


Klik HER for billede: [pix] FB Vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofod Olsen taler

På Institut for Menneskerettighders hjemmeside http://menneskeret.dk kan man finde ydelligere information om menneskerettigheder.

Man kan høre flere optagelser fra Borgere for et Anstændigt Danmarks stormøde på Brandbjerg Højskole ved i www.arnehansen.net/dialog at søge på "Brandbjerg"