Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd. ( Sendes i FLR-Dialog d. 23. august 2011)

Klik HER for lyd:
[billede] FB Optagelser d. 16. juni 2011 af velkomst af rådmand Thomas kastrup larsen, om konferencens formål af formand for integrationsrådet, Nuuradin Hussein med journalist Jørgen Pyndt som ordstyrer. (17:38)


Klik HER for lyd:
[billede] FB Professor Jørgen Goul Andersen, Århus Universitet fremlægger sin undersøgelse af etniske minoriteters medborgerskab, som bliver dokumenteret med lysbilledplancher, som også kan ses her nedenfor. (33:59)


Klik HER for lyd:
[billede] FB Integrationskonsulent Manu Sareen, København kommune om sine erfaringerom at skabe gode rammer for aktive medborgere. (25:32)


Fotos af tabeller med tal fra medborgerskabsundersøgelsen
Klik HER for billede: FB[billede] Nuuradiin Salah Hussein, formand for Aalborg Integrationsråd
Klik HER for billede: FB[billede] Vi har stadig udfordringer
Klik HER for billede: FB[billede] Samfundsforsker Jørgen Goul Andersen fremlægger sine forskningsresultater med støtte fra statistik på dias
Klik HER for billede: FB[billede] Den store forsamling lytter interesseret
Klik HER for billede: FB[billede] Problemstillinger for undersøgelsen om medborgerskab
Klik HER for billede: FB[billede] Hvad ser vi på?
Klik HER for billede: FB[billede] Deltagelse i fritidsaktiviteter?
Klik HER for billede: FB[billede] Interesse i politik?
Klik HER for billede: FB[billede] Politisk interesse I andre lande
Klik HER for billede: FB[billede] Følger ikke med i nyheder/politik?
Klik HER for billede: FB[billede] Græsrodsdeltagelse og forbrugerboykot
Klik HER for billede: FB[billede] Brug og vurdering af uformelle påvirkningsmuligheder i forskellige påvirkningsmuligheder
Klik HER for billede: FB[billede] Indvandrere i "forenings-Danmark"
Klik HER for billede: FB[billede] Foreningsmedlemskab i forskellige lande
Klik HER for billede: FB[billede] Tillid til institutionere
Klik HER for billede: FB[billede] Svarer dit nuv. Arbejde til din uddannelse og kvalifikationer?
Klik HER for billede: FB[billede] Antal områderhvor svarpersonen haroplevet diskrimination?
Klik HER for billede: FB[billede] Hvorvidt oplevet diskrimination?
Klik HER for billede: FB[billede] Andel der praktiserer deres religion?

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net