Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Reportage fra Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde "For Medborgerskab - mod diskrimination"afholdt i Nordkraft i Aalborg - med bla. fremlæggelse af nylig undersøgelse af etniske minoriteteres medborgeerskab. ( Sendes i FLR-Dialog d. 24. januar 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Signe Carsten Kenndahl, mandag Morgen, fotæller om programmet for REMs nytårsmøde d. 12. januar 2012. (3:52)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør velkomst af Ayse Kosar, næstformand for Rådet for etniske Minoriteter og DKs repræsentant i EU-organ: (10:01)
"Bekæmpelse af diskrimination og styrkelse af medborgerskab: udfordringer og muligheder?"
Klik HER for billede: [pix] FB Foto: REM-næstformand Ayse Kosar, Aalborg læggger ud

Klik HER for lyd:
[pix] FB Koncerndirektør Henrik Kyvsgaard. Social- og Integrationsministeriet om regeringens tiltag for medborgerskab og imod diskrimination. (22:49)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg ved Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet - Fremme af medborgerskab og bekæmpelse af diskrimination - hvad siger forskningen om de aktuelle udfordringer? (34:20)
Se Goul Andersens PowerPoint-præsentation SAMTIDIGT med , at du lytter til Jørgen Goul Andersens fremlæggelse af sin integrations-undersøgelse.
Klik HER for billede: [pix] FB Foto: Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Un. fremlægger forskningsresultater
Klik HER for billede: [pix] FB - og den konkluderende planche jf de tidl. her ovenfor på powerpoints

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæg ved Nuuradiin Hussein, gademedarbejder i Aalb. Øst og fmd for Integrationsrådet - Fremme for medborgerskab og bekæmpelse af diskrimination. (15:50)


Klik HER for billede: [pix] FB Foto: Nuuradiin Hussein fremlægger sine erfaringer

Klik HER for lyd:
[pix] FB Diskussion i plenum: Danmark skal videre, men hvordan? REM ønsker at indsamle konkrete anbefalinger til initiativer til bekæmpelse af diskrimination og til fremme af medborgerskab i Danmark. (59:24)


Klik HER for billede: [pix] FB Deltagere i Rådet for Etniske Minoriteters Nytårsmøde om medborgerskab
Klik HER for billede: [pix] FB Panelet Ayse Kosar, Nuuradiin Hossein, Henrik Kyvsgaard, Goul Andersen og Signe Kendahl
Klik HER for billede: [pix] FB Ayse svarer på spørgsmål fra deltagerne
Klik HER for billede: [pix] FB Claude Shukuru, Skagen, holder sit spontane indlæg i debatten
Klik HER for billede: [pix] FB - og endnu et af de talrige indlæg i plenumdebatten
Desuden Anthony Sylvester 3F,København, Edin fra integrationsrådet i mariager Fjord, Frank Nielsen, Fritidscentret Aalb.Ø, Rafaael HK-ungdom, Tanfig Helsingør, morten Ubbesen, Aalb. kom., Helle Kærby, Brønderslev, en mor,
Klik HER for billede: [pix] FB Indfødte havde også indlæg bl.a Erling Brandstrup Ligebehandlingsnævnet
Klik HER for billede: [pix] FB - samt kvinder med udenlandsk baggrund
Klik HER for billede: [pix] FB Plenum under debatten

Program for REMs Nytårsmøde 2012, For medborgerskab - imod diskrimination

Mere information om og fra Rådet for Etniske Minoriteter på www.rem.dk