Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvordan kører integrationsrådet i Frederikshavn kommune? - Hvad sker der af udadrettede aktiviteter og kommunikation herom? - Hvilke integrationstilbud er der etableret eller på vej? - Hvad gør integrationsrådet for at blive kendt og brugt blandt etniske minoriteter og især de nye flygtnigne, men også blandt Frederikshavn kommunes borgere i almindelighed, hvis indsats er nødvendig for en vellykket integration i lokalsamfundene? - Og bruger kommunen de statsafsatte penge og rigtigt? - Hvordan kommer interesserede i kontakt med integrationsrådet? ( Sendes i FLR-Dialog d. 1. maj 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 19. marts 2012 med integrationsrådets pressegruppe: Liza Wilhelmsen (forkvinde), Cai Møller (LO), Ruth Christensen (Røde Kors Sæby), samt den 2 timers-ansatte socialrådgiver Helle Frank. (74:05)


Det omtalte Servicecenter Integration kan kontaktes via den erfarne og hjælpsomme socialrådgiver Helle Frank. Helle træffes tirsdage fra kl. 13.30 - 15.30 og den sidste mandag i måneden fra kl. 16.00 - 18.00 (tirsdag samme uge træffes Servicecenter Integration ikke) på AOF Sprogskolen, Lodsgade 14, 2. sal, 9900 Frederikshavn. For yderligere oplysninger kontaktes Elizaveta Zhukova Wilhelmsen på tlf 4043 9004 eller på mail ezwilhelmsen@gmail.com

Læs hele integrationsrådets invitation til at bruge Servicecenter Integration HER

NB.Den facebookside som Frederiksahvn Integrationsråd skulle have oprettet vil der blive lagt link til herfra når flere oplysninger om siden foreligger

Forhånsdspørgsmål til integratiosnrådet vedr. interviewet her HER

Tidligere DIALOG-optagelser vedr. Frederikshavn Integrationsråd:

Frederikshavn integrationsråd holdt fest på integrationsdagen - i 2007 HØRES HER

Integrationsrådet i Frederikshavn: Pressegruppen er bedt om at fortælle om hvem de er og hvad de vil gøre for integration og etnisk ligestilling - fra 2007. HØRES HER

Og til evt. inspiration:

Man kan her høre, se og læse FLR-DIALOGS reportage fra det omtalte nytårsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter i Aalborg HER

Fra møde arrangeret af integrationsrådet i Aalborg 2011, 1, del kan HØRES HER
Fra møde arrangeret af integrationsrådet i Aalborg 2011, 2. del HØRES HER

Høring om fremtidens gode integration afholdt i Hjørring i 2011 HØRES HER

Integrationsrådgiver og familievejleder med tamilsk baggrund fortæller om sine er faringer og giver råd til både minoritetsunge og deres forældre - 2010. HØRES HER