Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør hvad en væsentlig aktør i fredsbevægelserne imod atomvåben under den kolde krig, mener om Bent Jensens koldkrigs-bog "Ulve, får og vogtere", hvori han selv mener sig både løgnagtigt og misvisende omtalt? (sendt i FLR-DIALOG d. 4. marts 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 28. februar 2014 med Jens Thoft der under den kolde krig var aktiv i Kampagnen imod Atomvåben og Nej til Atomvåben og fredspolitisk ordfører for SF i Folketinget samt nuv. medlem af Aldrig Mere Krig. (29:59)


Link til p1-programmet "Ordet er dit" d. 28. februar 2014, hvor bl.a. Jens Thoft og Birthe Refslund var i clinch med Bent Jensen HER

Samt Klik HER for billede: [pix] FB HER en løbeseddel til fredsmarchen i Frederikshavn d. 27. oktober 1984 udsendt af følgende medlemmer af "Frederikshavn for Fred" Inge Pedersen, Jens Otto Madsen, Arne Hansen, og Ib Bjørn Poulsen, fordi der ikke kunne opnås enighed om nogle også Sovjet-kritiske paroler indenfor den arrrangerende organisation Frederikshavn for Fred, fordi nogle medlemmer heraf, som også var medlem af DKP, modsatte sig dette.

Interesserede kan læse mere om 1980ernes fredsbevægelse i Judith Winthers bog "Politik fra neden" udgivet i 1992 på forlaget Edupax og kan købes ved henvendelse til Tobias Winther eller læse netudgaven på Fredsakademniet.dk HER. Judith Winther havde selv været aktiv i Nej til Atomvåben.

Og HER "Til læsere af Bent Jensens Ulve, får og vogtere: Lidt om Nej til Atomvåben" fra Holger Terp, Fredsakademiet.dk

"Kvinder for Fred" var den anden store uafhængige fredsbevægelse i 1980erne og man kan høre 7 kvinder fortælle levende om deres fredsbevægelse i Dialogs gruppeinterview (optaget d.7.6.2012) i ialt 7 kronologisk og emneopdelte indslag i Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram, og som man kan finde links til netudgaverne heraf på Dialogs menu-side www.arnehansen.net/dialog, hvor man så kan søge (i browserens søgefelt) på "Kvinder for Fred". De 7 indslag udkom i Dialog i løbet af november-december 2012 og januar 2013.

Alle numre af Kvinder for Freds tidsskrift "Køkkenrullen" er tilgængelige på www.arnehansen.net/kvinderforfred


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net