Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Tidligere mangeårigt SF-folketingsmedlem Ib Bjørn Poulsen, vurderer folketingsvalget i 2005.(13. februar 2005)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 12. februar 2005 med det tidligere SF-folketingsmedlem Ib Bjørn Poulsen, Frederikshavn. (97:41)


Klik HER for billede: [pix] FB Klik for at se Ib Bjørn Poulsen her

Ib Bjørn Poulsen har siddet i Folketinget i 2 perioder i alt i 11år.

Folketingsmedlemmerne kunne gøre meget for at forenkle lovene så der er til at forstå

Valget viser at en stor del af befolkningen synes de har det godt. Men tilstrømningen til radikale og enhedslisten viser også at mange ønsker at gøre op med regeringens flygtningepolitiske stramninger

Her kunne Ib Bjørn Poulsen have ønsket sit eget parti SF noget længere fremme i skoen. SF har ikke fremført nogen markante sager som kunne tegne et socialistisk parti år 2005, selvom Kamal Qureishi har forsøgt det.
Man skal stå ved sin politik selvom det kan være upopulært.

SFs urafstemning om ja til EU-forfatningstraktaten realiserede endelig en beslutning truffet allerede i 1990.

SF for bange for at gå ind og tage indflydelse. Rigtigt at SF forsøger at gå med ind i regering, hvis man ønsker sin politik gennemført. Derfor at de radikale ikke vil have SF med i regering.

De store partier har ført overbudspolitik og det gælder også de radikales forslag om skattelettelser til højtlønnede. Ib Bjørn Poulsen tror ikke på de Radikales forslag om at skattelettelser skal give rige mulighed for at købe serviceydelser billigere til lavere timeløn vil batte noget. Men der bliver brug for tyendeloven igen.

Konservative har nok vundet pga. Lene Espersen og kravene til opstramning af folkeskolen med kontrol og kæft trit og retning. Lillebroreffekt og borgerliges protest mod at Venstre har gået for langt i retning af at servere socialdemokratiske valgløfter.

Ikke de unge der er utilfredse med folkeskolen, de har så meget andet der hjælper dem til at klare sig.

Conny-effekten har kun virket på unge.

Ib Bjørn Poulsen er nervøs for at det ender med fløjkrig hos Socialdemokraterne. Det drejer sig om både politik og personspørgsmål efter væltningen af Svend Auken i sin tid foranlediget af Niels Helveg Pedersen, som skabte bitterhed. De politiske uenigheder er et almindeligt fænomen i alle levende partier.

Socialdemokraterne ser ud til at have bøjet sig næsten 100% for regeringens stramme udlændinge og flygtningepolitik uden at have fået noget til gengæld. Når Fogh stjal Socialdemokratiets velfærdsprogram så man i S stramme det op eller satse på noget andet.

Ib Bjørn understreger at Frank Jensen som politiks ordfører tilsyneladende ikke har evnet at slå igennem i medierne. Helle Thorning Schmidt har noget af Ritts føren sig frem

7-800000 har været udstødte fra arbejdsmarkedet de sidste snes år og dem må man være solidariske med.

De globaliserede markedskræfters har jo allerede lukket værfterne i Frederikshavn for mange år siden..

Danmark har især forsømt at sørge for den livslange uddannelse og opkvalificering og nu har regeringen skåret og indført brugerbetaling. Burde være valgkampemne. Markedsvilkårene må ikke bestemme over uddannelserne og slet ikke grundforskningen.

EU's landbrugsordninger? Hvorfor skal vi eksportere med tilskud når det ødelægger ulandenes landbrug. Dyr tryghed for de liberale landmænd.

Nedskæring af ulandsbistanden usolidarisk og i modstrid med Haarders tale om at vi skal hjælpe flygtningene i nærområder. Ib Bjørn har som statsrevisor set for mange flygtningelejre på 100000 hvor man ikke kunne hjælpe flygtningene til et bedre liv.

IBP erindrer Haarder som undervisningsminister. For at kunne bevise at Haarder ikke overholder menneskerettighederne skal man som enkeltperson køre retssager i 5-10 år. Derfor sidder Haarder stadig som integrationsminister.

Dansk Folkeparti lever af at mange frokostbladlæsere med kort uddannelse ikke kan lide "de fremmede" fordi de ikke ved noget om dem og derfor bliver de bange for dem fordi de ikke kan forstå dem. Det har Dansk Folkeparti været dygtige til at udnytte. Det er nødvendigt med en massiv oplysning om den verden vi er en del af. IBP har lært af de flygtninge han har undervist. De er jo stillet som jøderne under Hitler. Dansk Folkeparti har scoret meget på ældrechecken.

Muslimer er handicappede i Danmark. Efter d. 11.september 2001. Hysteriet er brugt til at gå i krig i Irak Dansk Folkeparti ses som dem der vil forsvare lille Danmark mod faren fra muslimske terrorister og globaliseringen og de flygtninge der siges at være årsag til lavere folkepension.

Danmarks spiller ben for sig slev med den dårlige integration vi præsterer. Heldigvis er kun få unge hoppet på DP-nationalismen.(Kun 5% på Frederikshavn gymnasium og HF mod over 15, 2% blandt alle (de voksne) i Frederikshavnkredsen

Mange DP-tilhængere mener de gør det bedste også for flygtninge - ved at de skal blive i nærområderne.

Irak: Aldrig set at man kan indføre demokrati gennem krig. Fogh og Bush :Hvis ikke man makker ret så er det pisk , og nu er det kugler som man dør af….

Ny formand i SF? Ib Bjørn Poulsen opfordrer stærkt til at lade nogle af de unge komme til nu Eksplicit nævnes som mulig formandskandidat Kamal Qureishi som en person med udstråling og en markant profil Den forhenværende folketingsmand ved hvor belastende det er for familielivet at arbejde i Folketinget og have familien i Nordjylland, så han opfordrer den unge nyvalgte Pernille Vigsø Bagge til at tage familien med til københavn. Ib Bjørn Poulsen glæder sig over hendes valg og ser i hende som ung frisk energi i SF-folketingsgruppen...........