Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Sundhedsdirektøren i Nordjyllands amt diskuterer "Hvilke planer har amtet for Frederikshavn Sygehus". ( 4. april 2005)

Optagelse fra et møde fra d. 31. marts 2005 afholdt af Støtteforeningen for Sygehuset i Frederikshavn. Mødets emne er "Hvilke planer har amtet for vores Sygehus".

Først opridser Støtteforeningens sekretær Hans Sejlund den historiske baggrund og dernæst hører vi oplæg af amtets sundhedsdirektør Jesper Kristensen med efterfølgende debat.

Mere løbende information fra Støtteforeningen for Frederikshavn Sygehus på voressygehus.dk - og information fra Nordjyllands amt på sundhed.nja.dk

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 31. marts 2005 af Støtteforenignen for Sygehuset i Frederikshavns møde med oplæg af Jesper Christensen og diskussion med tilhørerne.(117:50)

Frederikshavn Lokalradio beklager den forringede lydkvalitet, som skyldes at der ikke er noget line-lydudtag på lydanlægget i Arena Nords Spar Nord Lounge-lokale, hvor mødet fandt sted..

Interesserede kan også høre denne optagelse fra mødet om sygehuset i Frederikshavn over radioen. Det sker første gang mandag d. 4. april kl 13 på Frederikshavn: 106,6 MHz (fælleantenne: 94,9) Sæby: 106,6 (fællesantenne: 91,5) Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Det øvrige Vendsyssel (mestendels) på 103,5 MHz

Og mødet sendes i øvrigt også søndag d. 10. april kl 18 i programmet Dialog på de samme frekvenser.