Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


SF-Nordjyllands grundlovsmøde.( 7. juni 2005)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Grundlovstaler af Karen Touborg, Thomas Krog og Pernille Vigsø Bagge optaget d. 5. juni 2005. (32:31)


Klik HER for billede: [pix] FB Se ankomst til grundlovsmøde hos Kaj Kunstman i Voldsted

Klik HER for billede: [pix] FB Karen Touborg taler bl.a. om at skrive menneskerettigheder ind i grundlovenkommunalreform og at vi selv skal gøre demokratiet levende bl.a ved at politikerne selv kommer ud over rampen. Kommunalreformen har kæmpemæssigt demokratisk underskud. Kan ikke banke demokrati ind i irakerne. Ønsker et samfund for solidaritet, bæredygtighed og demokrati
Klik HER for billede: [pix] FB Se et udsnit af tilhørerne

Klik HER for billede: [pix] FB Thomas Krog SFs spidskandidat til regionsvalget i Nordjylland taler om udsatte grupper. Kommunalreformen centraliserer igennem omfattende ministerbeføjelser. Bernard Shaw: Demokrati er en metode der sikrer at vi ikke bliver regeret bedre end vi fortjener. Den store usikkerhed giver håb om at vi kan råbe op og skabe forandringer.F.eks i miljøpolitikken Når virkeligheden rammer svage grupper med mindre service og mindre målrettede tilbud. Medens fremtiden er noget der kommer af sig selv så er fremskridt er noget vi skal arbejde for selv at skabe.

Klik HER for billede: [pix] FB Pernille Vigsø Bagge Kommunalreform giver usikker fremtid for den offentlige service. Siden kvinderne fik stemmeret er alt gået bedre her i landet.

Kongehuset er et levn fra enevælden.Nu dronningen har taget afstand fra sine egne udtalelser om at tage godt imod flygtninge og til at erklære hankønnets fortræffeligheder fremfor hunkønnet udi det at regere, så målet nu fuldt. Lad kirken få sit eget ståsted og ligeså for andre religioner.

Børnene er glade, de ved ikke hvor dårlig regeringspartierne og Dansk Folkeparti siger skolen er. Lektor Blomme er død. Se fremad og tænk kreativt. Ikke regeringens og DFs statsskoletendenser.

Rune T Kitte:Jordkuglesmut: "Jordens kugle den slår smut i himmelhavets bølger.Med planter dyr og mennesker og alt hvad deraf følger. Tænker man på tallet går man ganske fra forstanden. Det bedste ved det hele er vi bare har hinanden."

Klik HER for billede: [pix] FB og alle tilhørerne til Pernille Vigsø Bagge

Klik HER for billede: [pix] FB - frederikshavnere i front

Klik HER for billede: [pix] FB Mini spiller