Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Reform af det 2-årige HF-kursus (Højere Foreberedelseskursus) fra skoleåret 2005-06.( 14. august 2005)

Lærer og inspektor på Frederikshavn gymnasium og GF-kursus Steffen Christensen fortæller bl.a. om tutorordningen som en væsentlig ny støttefunktion, hvor hver elev bliver tilknyttet en fast tutor-lærer igennem hele forløbet. I den forbindelse skal eleven også føre en studiebog.

En anden ny ting er værkstedsundervisning og med hensyn til fagene så fortæller Steffen Christensen om hvordan man har slået de traditionelle fag historie, religion og samfundsfag sammen til et tær samarbejde i kultur- og samfundsgruppen (populært kult) og ligeledes er der dannet "den naturvidenskabelige faggruppe" (populært "natvid") bestående af kemi, biologi og geografi.

Vi hører også om den ny HF-uddannelses placeering i det samlede uddannelsesbillede mm.

Et tidligere interview med Steffen Christensen om gymnasiereformen ligger på www.arnehansen.net/dialog/lokalt/050729steffencgymreform64kbps

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 10. august 2005 med lærer og inspektor Steffen Christensen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus. (27:26)