Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvad sagde kandidaterne og ordstyreren egentlig på det meget omtalte vælgermøde i Sæby Fritidscenter d. 2. november 2005 ?( 6. november 2005)

Panelet nævnt i oplæggenes rækkefølge:

Erik Sørensen A er Socialdemokraterne,
Hans Jørgen Kaptain V er Venstre Danmarks Liberale Parti,
Lillian Kristensen U er Borgerlisetn (i Frh)
Ole Rørbæk Jensen T er Kommunelisten (i Sæby),
Erling Thomsen E er Liste 2004,
Søren Visti Jensen F er SF/Socialistisk Folkeparti,
Ingrid Hejslet K er Kristendemokraterne,
Colin Hammer Ø er Enhedslisten de Rød-Grønne,
Steen Jørgensen O er Dansk Folkeparti,
Torsten Jacobsen B er Det Radikale Venstre,
Jens Søndergaard C er Det Konservative Folkeparti. Se panelet Klik HER for billede: [pix] FB - fra højre
Klik HER for billede: [pix] FB - og fra venstre

De mange spørgere fra salen har redaktionen desværre ikke alle navnene på, hvorfor ingen nævnes her - kun billeder Klik HER for billede: [pix] FB fra venstre og Klik HER for billede: [pix] FB -fra højre Klik HER for billede: [pix] FB - og foran Ordstyrer er borgmester Folmer Hansen, Sæby.

Gengivelsen her har i øvrigt karakter af transmission, hvor alt er medtaget og kun ukontrovelsielle mødetekniske detaljer om mødets forløb og udløb af taletid er udeladt.

Beklageligvis var fritidscentrets lyanlæg dog ustabilt hvilket medfører et par kortere udfald medens radioens grej blev indstillet fra lydanlæg til at tage talernes stemmer direkte fra luften.Det rammer Kaptains første indlæg inde midt i, hvor det også bliver anført. Desuden rammer et udskiftning til ny disc aflutningen på Ole Rørbæks afsluttende indlæg og begyndelsen af Lillian Kristensens.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Forskudt transmission af det 11-kantede vælgermøde arrangeret af A-Ø-initiativet med borgmester Folmer Hansen som ordstyrer. (141:20)