Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Perspektiver for det frivillige børne og ungdomsarbejde i Ny Frederikshavn kommune efter stiftelsen af Ny Frederikshavns Ungdoms Fællesråd.( FLR-Dialog d. 26. februar 2006)

Interview med Henrik Carlsen den nyvalgte formand for storkommunens nydannede paraplyorganisation for ungdomsarbejdet i storkommunen som bl.a gerne går i dialog med kommunen om at få udmøntet de ønsker man allerede var fremme med under valgkampen jf www.arnehansen.net/dialog/lokalt/051104henrikcarlsenfrivilligungdom64kbps.htm

Og nye satsningsområder for paraplyorganisationen FUF at gå i spidsen for er integrationsarbejde, det grønne område, børnesundhed og demokratiske processer.

Den nye FUF-formand er meget interesseret i at få kontakt til alle storkommunens foreninger med frivilligt ungdomsarbejde hvorfor man er velkomne til at henvende sig til Henrik Carlsen Kirkevej 1, 9970 Strandby, tlf 98480548, kirkevej1@post.tele.dk

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 21. februar 2006 med den nyvalgte formand for Frederikshavn s UngdomsFællesråd for hele storkommunen Henrik Carlsen, Strandby. (32:31)