Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Arbejderbevægelsens 1. maj på Knivholt..( FLR-Dialog d. 9. maj 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse 1. maj 2006 af taler af Mogens Ove Madsen, SF, og Lasse Olesen, EL. (52:18)


Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse 1. maj 2006 af taler af Bjarne Laustsen og Sven Nedergaard, Socialdemokraterne. (22:23)


Man kan læse teksten til Sven Nedergaards tale da Bjarne Laustsen blev slået til Ridder af den Gyldne Rødspætte på 1. maj-festen på Knivholt 2006 her

Her kan man klikke sig til at se billder fra 1. maj-festen 2006 på Knivholt (i kronologisk orden)

Klik HER for billede: FB[pix] Den ydmyge indgang til 1. maj-"hulen" på Knivholt
Klik HER for billede: FB[pix] - Hoppeborgen

Klik HER for billede: FB[pix] SF-bod bemandet med Hanne
Klik HER for billede: FB[pix] Enhedslisten bod med bl.a Charlotte, Per Tyge og Lasse
Klik HER for billede: FB[pix] Trio Træsko
Klik HER for billede: FB[pix] 3Fs bod med plakaten for 17. maj-demonstrationen
Klik HER for billede: FB[pix] AOFs sundhedsstand
Klik HER for billede: FB[pix] Frh Multietniske Forenings bod
Klik HER for billede: FB[pix] Sajo fortæller om "Løft Livskvaliteten"...
Klik HER for billede: FB[pix] - og med ustilling af projektet
Klik HER for billede: FB[pix] AOF's Anne Vanggaard måler blodtryk
Klik HER for billede: FB[pix] John Lorenzens resultat?
Klik HER for billede: FB[pix] Helle sælger socialdemokratiske vafler mm.

Klik HER for billede: FB[pix] SFs Mogens Ove Madsen taler
Klik HER for billede: FB[pix] - og nogle af lytterne
Klik HER for billede: FB[pix] - inklusive DSUere
Klik HER for billede: FB[pix] - og?
Klik HER for billede: FB[pix] Den opmærksomme LO-formand Cai Møller

Klik HER for billede: FB[pix] Enhedslistens Lasse Olesen
Klik HER for billede: FB[pix] - også SDere og SF-ere lytter med

Klik HER for billede: FB[pix] Gøglerne fra Hånbækklub
Klik HER for billede: FB[pix] - som tryller

Klik HER for billede: FB[pix] Sæby Socialdemokratiske Forenings fane fra 1908.
Klik HER for billede: FB[pix] Bjarne Laustsen taler
Klik HER for billede: FB[pix] Bjarne
Klik HER for billede: FB[pix] - flankeret af partiets historie
Klik HER for billede: FB[pix] - alle skal høre om.....
Klik HER for billede: FB[pix] - også eks-byrådsmedlem Birte Pedersen
Klik HER for billede: FB[pix] - og også tilhørere fra nord lytter med
Klik HER for billede: FB[pix] - da den lokale folketingsmand formaner Helle..
Klik HER for billede: FB[pix] Så priser Sven Nedergaard
Klik HER for billede: FB[pix] - og fortæller om Den gyldne Rødspætte
Klik HER for billede: FB[pix] - som Bjarne Laustsen bliver slået til ridder af
Klik HER for billede: FB[pix] Bjarne med seglet (uden refleksfrit glas)
Klik HER for billede: FB[pix] - Cai Møller vil synge "Danmark for Folket"
Klik HER for billede: FB[pix] - der synges på sidste vers
Klik HER for billede: FB[pix] Det reflekterende Diplom
Klik HER for billede: FB[pix] Den gyldne rødspætte-bjælke