Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Sæby-ildsjælenes indsats for det frivillige sociale arbejde i Sæby samt dets placering i Ny Frederikshavns frivillighedstruktur.( FLR-Dialog tirsdag d. 29. august 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 28. august 2006 med Jørgen Madsen og Ruth Christensen fra Sæby frivilliges Samråd. (34:01)Interesserede kan finde og udprinte det omtalte forslag til politik for Ny Frederikshavn for frivilligt socialt arbejde under www.fmef.dk
eller helt præcist på www.arnehansen.net/060705hoeringfrivilligpolitiknyfrh.htm

Man kan høre et tidligere interview med repræsentant fra Gl. Frederikshavn frivilligråd Gurli Nielsen og leder af De frivilliges hus i Frederikshavn Bo Windfeldt HER