Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


NORDISK SEJLADS I FREDERIKSHAVN: Til åbningen d. 2. juli 2009 og med på sejlskibenes kapsejladser på Kattegatd. 4. juli. ( FLR-Dialog tirsdag d. 7. juli 2009)

Klik HER for lyd:
[billede] FB Lydoptagelser d. 2. juli 2009 af åbningstaler af Knud Erik Hørby, Erik Sørensen og Ninna Skjoldager Nordisk Sejlads, og interview med K.E.Hørby formand for Nordisk Sejlads i Fr.havn. (20:59)
Fotos og videos fra åbning af Nordisk SEjlads d. 2. juli 2009:
Klik HER for billede: FB[billede] Pier 3 i Frederikshavn fiskerihavn før åbningen af Nordisk Sejlads.
Videoklip fra Pier 3
Klik HER for billede: FB[billede] Tordenskjoldgarden spiller
Klik HER for billede: FB[billede] Knud Erik Hørby, formand for Nordisk Sejlads Frederikshavn, åbner
Klik HER for billede: FB[billede] - med en del interesserede tilhørere
Klik HER for billede: FB[billede] Deltagerne under åbningshøjtideligheden
Klik HER for billede: FB[billede] Knud Erik Hørby lytter til Erik Sørensen og bliver ssenere interviewet
Klik HER for billede: FB[billede] Frederishavns borgmester overrækker gave til Ninna Skjoldager fmd for Nordisk Sejlads
Video:Tordenskjoldfolk skyder velkomstsalut
Klik HER for billede: FB[billede] De nordiske gæster - med svenske Britta i forgrunden

Klik HER for lyd:
[billede] FB Interview med Erik Christensen om Nordisk Sejlads og Frederikshavn Havn og med skipper Ib Larsen om Fie (21:40) Fotos og videos fra kapsejladsen:
Fotos og videos fra kapsejladsen d. 4. juli 2009:
Klik HER for billede: FB[billede] Fie - søspejdernes båd - set fra kajen
Klik HER for billede: FB[billede] Pier 3 med festpladsen - fra havnebassinet
Video: Vue fiskerihavnen rundt - fra vandet
- og længere ude
skrotbiler mm
Video: Erik fortæller bl. om den lokale kanon som blev sløjfet i 1864, men som ved havneudvidelsen i 1890 blev genbrugt som fortøjringspæl
Video: Røde molehoved og vue mod kattegat med sejlskibene

Klik HER for lyd:
[billede] FB Interview med Ib Larsen som kommenterer og forklarer under Match Race d. 4. juli 2009. (33:25)
Fotos og videos fra kapsejladsen:, som måske kan vise hvad Ib fortæller.
Klik HER for billede: FB[billede] Sejlskibene på åbent hav
Klik HER for billede: FB[billede] Sejlere set mod land
Klik HER for billede: FB[billede] Ombord på Fie
Klik HER for billede: FB[billede] Fies gæster ser mod Frederikshavn
Klik HER for billede: FB[billede] Udsigt fra Fies stævn
Klik HER for billede: FB[billede] Sejlskib foran Pikkerbakkens kanoner fra Hitlers besættelse
Klik HER for billede: FB[billede] Lodsbåd med den lodrette røde stribe i sejlet
Klik HER for billede: FB[billede] Lodsbåden med Frederikshavn som baggrund
Klik HER for billede: FB[billede] Røde sejl men på hvilket skib?
Klik HER for billede: FB[billede] Ombord på Fie
Klik HER for billede: FB[billede] ...Med vinmøllen på Øksnebjerg som baggrund
Video: Britta
Video: Ib fortæller om skoleskibet Britta, der sejler med børn
Video: Skonnerten - Ib fortæller man kan kende denpå den store mast og sejl agter.
Video: Ib om Galeasens kendetegn og skonnerten Attene, Bolette med røde ssejl
Video: Galeasen Arentsminde med lille sejl agter
Video: Ib om forberedelse til en stavvending
Video:...klarer lige at komme udenom mærket
Klik HER for billede: FB[billede] Lykkes det sejlskibet at komme venstre om den røde bøje
Klik HER for billede: FB[billede] 2 sejlskibe kappes med at kommeomkring bøjen.
Klik HER for billede: FB[billede] Det lykkedes at komme venstre om den røde bøje
Klik HER for billede: FB[billede] Fare for kollission da bagerste forsøger at vende indenom
Klik HER for billede: FB[billede] - og må bruge mototorkraft for at undgå den
Video: Ib fortæller om hvordan risikoen for kollissin opstod under vendingen
Klik HER for billede: FB[billede] Skonnerten Atene set fra siden
Klik HER for billede: FB[billede] - af folkene ombord på Fie
Klik HER for billede: FB[billede] Atene fra Skärhamn for fulde sejl
Klik HER for billede: FB[billede] Galeasen Britta fra Uddevalla
Klik HER for billede: FB[billede] Fies lukaf
Klik HER for billede: FB[billede] Opankret dommerbåd hos mellemklassen af sejlskibe
Video: En start i mellemklassen.
Video: - og endnu et sejl hejses
Vido: - i kapsejladsen
Video: - og bagerste båd vinder tid ved at gå indenom i vendingen omkring bøjen
Klik HER for billede: FB[billede] - men er blevet overhalet igen
Video: Endnu en kapsejlad op til bøjen
Video:- og lodsbåden tager teten, eller er det Fie der bevæger sig?
Video: og måske endnu et optisk bedrag?

Video: Frederikshavn seaside
Klik HER for billede: FB[billede] Isbryderne i marinehavnen
Klik HER for billede: FB[billede] Havneindsejlingen
Stena sejler ud
Video-vue under havneindsejlingen - med fortøjringspælen, en genbrugt kanon fra 1864.
Klik HER for billede: FB[billede] Det gamle værft med kranerne
Klik HER for billede: FB[billede] Ørskov/Orskovs flydedok
Klik HER for billede: FB[billede] Masser af skrottede biler.
Klik HER for billede: FB[billede] Ib Larsen, Fies skipper, som fortalte til radio Dialog og video
Klik HER for billede: FB[billede] Fie lægger til land igen.
Klik HER for billede: FB[billede] -mens passagerer er parate.

Klik HER for lyd:
[billede] FB Interview med Nordisk Sejlads Match Race-dommer Martin Skallerud fra Drammen i Norge om kapsejladsen. (11:42)

Klik HER for billede: FB[billede] Martin Skallerud, den norske sejladsdommer,
Klik HER for billede: FB[billede] - som fortæller til Dialog om kapsejladsen og Norsisk Sejlads

Måske stiller kommunens fotograf senere professionelle billeder til rådighed. Information om fejl og mangler modtages gerne på post@arnehansen.net

Interesserede kan læse og se mere om Nordisk Sejlads HER