Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


NORDISK SEJLADS I FREDERIKSHAVN: Til åbningen d. 2. juli 2009 og med på sejlskibenes kapsejladser på Kattegatd. 4. juli. ( FLR-Dialog tirsdag d. 7. juli 2009)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lydoptagelser d. 2. juli 2009 af åbningstaler af Knud Erik Hørby, Erik Sørensen og Ninna Skjoldager Nordisk Sejlads, og interview med K.E.Hørby formand for Nordisk Sejlads i Fr.havn. (20:59)
Fotos og videos fra åbning af Nordisk SEjlads d. 2. juli 2009:
Klik HER for billede: [pix] FB Pier 3 i Frederikshavn fiskerihavn før åbningen af Nordisk Sejlads.
Klik HER for video:
[pix] FB Videoklip fra Pier 3
Klik HER for billede: [pix] FB Tordenskjoldgarden spiller
Klik HER for billede: [pix] FB Knud Erik Hørby, formand for Nordisk Sejlads Frederikshavn, åbner
Klik HER for billede: [pix] FB - med en del interesserede tilhørere
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagerne under åbningshøjtideligheden
Klik HER for billede: [pix] FB Knud Erik Hørby lytter til Erik Sørensen og bliver ssenere interviewet
Klik HER for billede: [pix] FB Frederishavns borgmester overrækker gave til Ninna Skjoldager fmd for Nordisk Sejlads
Klik HER for video:
[pix] FB Video:Tordenskjoldfolk skyder velkomstsalut
Klik HER for billede: [pix] FB De nordiske gæster - med svenske Britta i forgrunden

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Erik Christensen om Nordisk Sejlads og Frederikshavn Havn og med skipper Ib Larsen om Fie (21:40) Fotos og videos fra kapsejladsen:
Fotos og videos fra kapsejladsen d. 4. juli 2009:
Klik HER for billede: [pix] FB Fie - søspejdernes båd - set fra kajen
Klik HER for billede: [pix] FB Pier 3 med festpladsen - fra havnebassinet
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Vue fiskerihavnen rundt - fra vandet
Klik HER for video:
[pix] FB - og længere ude
Klik HER for video:
[pix] FB skrotbiler mm
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Erik fortæller bl. om den lokale kanon som blev sløjfet i 1864, men som ved havneudvidelsen i 1890 blev genbrugt som fortøjringspæl
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Røde molehoved og vue mod kattegat med sejlskibene

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Ib Larsen som kommenterer og forklarer under Match Race d. 4. juli 2009. (33:25)
Fotos og videos fra kapsejladsen:, som måske kan vise hvad Ib fortæller.
Klik HER for billede: [pix] FB Sejlskibene på åbent hav
Klik HER for billede: [pix] FB Sejlere set mod land
Klik HER for billede: [pix] FB Ombord på Fie
Klik HER for billede: [pix] FB Fies gæster ser mod Frederikshavn
Klik HER for billede: [pix] FB Udsigt fra Fies stævn
Klik HER for billede: [pix] FB Sejlskib foran Pikkerbakkens kanoner fra Hitlers besættelse
Klik HER for billede: [pix] FB Lodsbåd med den lodrette røde stribe i sejlet
Klik HER for billede: [pix] FB Lodsbåden med Frederikshavn som baggrund
Klik HER for billede: [pix] FB Røde sejl men på hvilket skib?
Klik HER for billede: [pix] FB Ombord på Fie
Klik HER for billede: [pix] FB ...Med vinmøllen på Øksnebjerg som baggrund
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Britta
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Ib fortæller om skoleskibet Britta, der sejler med børn
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Skonnerten - Ib fortæller man kan kende denpå den store mast og sejl agter.
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Ib om Galeasens kendetegn og skonnerten Attene, Bolette med røde ssejl
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Galeasen Arentsminde med lille sejl agter
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Ib om forberedelse til en stavvending
Klik HER for video:
[pix] FB Video:...klarer lige at komme udenom mærket
Klik HER for billede: [pix] FB Lykkes det sejlskibet at komme venstre om den røde bøje
Klik HER for billede: [pix] FB 2 sejlskibe kappes med at kommeomkring bøjen.
Klik HER for billede: [pix] FB Det lykkedes at komme venstre om den røde bøje
Klik HER for billede: [pix] FB Fare for kollission da bagerste forsøger at vende indenom
Klik HER for billede: [pix] FB - og må bruge mototorkraft for at undgå den
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Ib fortæller om hvordan risikoen for kollissin opstod under vendingen
Klik HER for billede: [pix] FB Skonnerten Atene set fra siden
Klik HER for billede: [pix] FB - af folkene ombord på Fie
Klik HER for billede: [pix] FB Atene fra Skärhamn for fulde sejl
Klik HER for billede: [pix] FB Galeasen Britta fra Uddevalla
Klik HER for billede: [pix] FB Fies lukaf
Klik HER for billede: [pix] FB Opankret dommerbåd hos mellemklassen af sejlskibe
Klik HER for video:
[pix] FB Video: En start i mellemklassen.
Klik HER for video:
[pix] FB Video: - og endnu et sejl hejses
Klik HER for video:
[pix] FB Vido: - i kapsejladsen
Klik HER for video:
[pix] FB Video: - og bagerste båd vinder tid ved at gå indenom i vendingen omkring bøjen
Klik HER for billede: [pix] FB - men er blevet overhalet igen
Klik HER for video:
[pix] FB Video: Endnu en kapsejlad op til bøjen
Klik HER for video:
[pix] FB Video:- og lodsbåden tager teten, eller er det Fie der bevæger sig?
Klik HER for video:
[pix] FB Video: og måske endnu et optisk bedrag?

Klik HER for video:
[pix] FB Video: Frederikshavn seaside
Klik HER for billede: [pix] FB Isbryderne i marinehavnen
Klik HER for billede: [pix] FB Havneindsejlingen
Klik HER for video:
[pix] FB Stena sejler ud
Klik HER for video:
[pix] FB Video-vue under havneindsejlingen - med fortøjringspælen, en genbrugt kanon fra 1864.
Klik HER for billede: [pix] FB Det gamle værft med kranerne
Klik HER for billede: [pix] FB Ørskov/Orskovs flydedok
Klik HER for billede: [pix] FB Masser af skrottede biler.
Klik HER for billede: [pix] FB Ib Larsen, Fies skipper, som fortalte til radio Dialog og video
Klik HER for billede: [pix] FB Fie lægger til land igen.
Klik HER for billede: [pix] FB -mens passagerer er parate.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Nordisk Sejlads Match Race-dommer Martin Skallerud fra Drammen i Norge om kapsejladsen. (11:42)

Klik HER for billede: [pix] FB Martin Skallerud, den norske sejladsdommer,
Klik HER for billede: [pix] FB - som fortæller til Dialog om kapsejladsen og Norsisk Sejlads

Måske stiller kommunens fotograf senere professionelle billeder til rådighed. Information om fejl og mangler modtages gerne på post@arnehansen.net

Interesserede kan læse og se mere om Nordisk Sejlads HER