Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Udviklingsplanlægning i Nordjylland.( FLR-Dialog tirsdag d. 6. september 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Henning Christensen, afdelingschef for regional udvikling i Region Nord, om bl.a et gymnasieprojekt (hvor for øvrigt Frederikshavn og Mariager Fjord blev vindere) og et borgertopmøde d. 10. september med et repræsentativt udsnit af borgerne i Nordjylland, som begge er en del af den proces som skal føre til en ny fireårig udviklingsplan for Region Nordjylland. Desuden hører vi om og den videre proces i den regionale planlægning hvor et udkast til regionsplan vil komme til høring først i 2011. (24:29)


Interesserede kan læse mere om de berørte emner og generelt om udviklingsplanlægningsprocessen i Nordjylland i regionalt regi på www.rn.dk/RegionalUdvikling