Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om Skattejagt i Frederikshavn by i uge 39 som er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Spar Nord og handelsstandsforeningen "Frederik". Interesserede kan også læse pressemeddelelsen her.( FLR-Dialog tirsdag d. 27. september 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 26. september 2011 med den glade (med)giver Ole VEjling, direktør for Spar Nord i Frederikshavn (9:16)Spar Nord-pressemeddelelsen om skattejagtstilbuddet til frederikshanere