FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
Kort rids af Uma Ratnavadyvels sag

UMA'S SAG:

Status quo:
Hendes mand Ratna har været i landet otte år, men har kun haft permanent opholdstilladelse i godt to år (efter § 9.2.4) Uma kan dermed tidligst kan blive familiesammenført 8. juni 2001 (§9.1.2). Familiesammenføring skal søges fra udlandet, og den regel vil myndighederne ikke dispensere fra i Uma's sag, trods det, at hun har en lille dreng, Rossan, født 14.02.2000).

Forældrene har nu søgt - og fået - særskilt opholdstilladelse for lille Rossan. Hans mor står stadig til øjeblikkelig udrejse. Politiet har meddelt, at hendes rejsepapirer er gået i orden, og at hun skal rejse onsdag 7. marts med fly fra Aalborg.

Advokat Bjarne Overmark har skriftligt appelleret til Flygtningenævnet om at genoptage sagen, fordi de danske myndigheder ikke kan garantere for Uma's sikkerhed på Sri Lanka.

Advokaten har skrevet til Den Centrale Polititjeneste, at han mener, der foreligger udsendelseshindring. FM Peter Duetoft, CD, er gået ind i sagen og har skrevet til indenrigsminister Karen Jespersen. Karen Jespersen nægter at gribe ind. Peter Duetoft har derefter udsendt en pressemeddelelse, hvor han siger, at indenrigsministeren bryder en aftale mellem regeringen og CD fra 1999, og henviser til et NOTAT om den fremtidige administration af udlændingelovens § 9, stk. 7.

Peter Duetoft stiller nu spørgsmål om dette notat i Folketinget - foranlediget af Uma's sag.

Forløb:
Uma (født 04.02.1969) rejste ind i landet 27. januar 1999 og SØGTE ASYL. Hun fik afslag fra Udlændingestyrelsen 25. juni 1999, og det blev STADFÆSTET af Flygtningenævnet 27. oktober 1999.

Der er borgerkrig og undtagelseslove på Sri Lanka, og ifølge disse love er det strafbart at samarbejde med tigrene. Men de danske myndigheder finder ikke, at Uma er i fare, fordi hun har arbejdet for LTTE i 1996 til 1998. Konkret har hun arbejdet en måned i en LTTE paskontrol i 1996 - og været sygehjælper for LTTE til udrejsen i 1998. (LTTE står for tigrenes organisation, Liberation Tigers of Tamil Eelam).

Uma GIFTEDE SIG med Ratnavadyvel Gopalavadivel (født 10.04.67) i starten af 1999. De blev viet af Hobros borgmester, Erlann Christiansen, 17. februar 1999.

Ratna har fået opholdstilladelse efter § 9.2.4 i 1995, og den blev TIDSUBEGRÆNSET i 1998. Uma er NÆGTET FAMILIESAMMENFØRING den 11. april 2000. Det kan hun tidligst få 8. juni 2001. Hun blev bedt om at rejse ud af landet 14. april 2000, men kan ikke rejse, da hendes papirer ikke er i orden.

Uma på ny familiesammenføring 17.marts 2000, det var en måned efter, at hun havde født Rossan. 11. april fik hun endnu et afslag begrundet i, at Ratna ikke havde haft "tidsubegrænset opholdstilladelse i tre år".

Uma klagede over Udlændingestyrelsens afgørelse 5. maj. Indenrigsministeriet gennemgik sagen og stadfæstede afgørelsen 30. juni 2000.

14. april havde Uma desuden søgt opholds- og arbejdstilladelse, det fik hun afslag på 1. november, og 6. november klagede hun. Men i brev af 1. december 2000 afviste Indenrigsministeriet at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse. Man henviste endnu en gang til, at Ratna kun har haft tidsubegrænset opholdstilladelse siden 8. juni 1998. Der manglede dengang cirka seks måneder, inden tre års kravet var opfyldt. Det bliver det 8. juni her i 2001. Uma er gentagne gange blevet mindet om, at hun skulle være rejst, men hun har intet pas. Sri Lankas Ambassade i Stockholm har sagt, at de først kan udfærdige hendes pas, når de får hendes personlige papirer, men Uma har ingen papirer. Der findes ellers dispensationsmuligheder for tre års kravet, men Indenrigsministeriet har afslået at dispensere i Uma's sag.

§9.2.1 om FAMILIEMÆSSIG TILKNYTNING kan ikke bruges, siger indenrigsministeriet. Det er ikke nok, at Uma er gift, samt har en lillesøster og en baby her i Danmark.

Opholdstilladelse efter 9.2.2 (HUMANITÆR) kan heller ikke gives. Indenrigsministeriet meddeler, den næsten kun bliver brugt, når der er tale om meget alvorlig sygdom.

Ombudsmanden har set på sagen, men finder ikke anledning til at kritisere ministeriet eller styrelsen.

Senest har advokat Bjarne Overmark på familiens vegne søgt om at få Uma's sag genoptaget i Flygtningenævnet på baggrund af rapporten fra Norge, Romstad-notatet. Flygtningenævnet har afvist at genoptage sagen og skriver i begrundelsen, at nævnet selv råder over omfattende dokumentationsmateriale. Det blev ikke oplyst, hvorvidt nævnets medlemmer har læst Romstad-rapporten.

Rossan, der er fyldt et år 14. februar 2001, har fået opholdstilladelse i Danmark. Hans mor derfor igen søgt udlændingestyrelsen om ophold, men det blev afslået i brev af 21. februar.

Begrundelsen lød:

"Styrelsens afgørelse er truffet under henvisning til, at der ikke ses at foreligge oplysninger om, at der skulle være tale om en helt særlig tilknytning til din i Danmark bosiddende ægtefælle eller søn." Advokat Bjarne Overmark har - på Uma's - vegne klaget over afgørelsen til Indenrigsministeriet og søgt om, at klagen får opsættende virkning.

Ajourført 28.02.2001 - Helle Frehr - tlf. 86 46 11 20