FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
Information, den 5. marts 2001:

Kvinde udvises - mand og barn får lov at blive

Af Martin Østergaard-Nielsen

SF mener, at Indenrigsminister Karen Jespersen mangler modet og styrken til at gribe ind over for embedsmændene i Udlændingestyrelsen.

En kvinde fra Sri Lanka er blevet udvist af Danmark, selv om hun har mand og barn her i landet. Udlændingestyrelsen mener nemlig ikke, at hun opfylder udlændingelovens krav om at have en særlig familiemæssig tilknytning til personer i Danmark. Og derfor skal hun forlade landet hurtigst muligt.

SF’s indvandrerordfører, Knud Erik Hansen, kalder afslaget for »fuldstændig urimeligt.« Og han mener, at indenrigsminister Karen Jespersen afslører sig selv som en svag minister, fordi hun nægter at skride ind over for afgørelsen.

»Denne sag viser, at indenrigsministeren ikke har styrken eller modet til at gribe ind, når hendes embedsmænd træffer afgørelser, som er totalt uforståelige,« siger han.

Gift og med barn
Sagen drejer sig om Uma Ratnavadyvel fra Sri Lanka. Hun kom til Danmark i januar 1999 og søgte om asyl. Det fik hun senere på året afslag på, men i mellemtiden havde hun mødt den herboende srilankanske statsborger Ratnavadyvel Gopalavadivel.

De giftede sig, og i februar 2000 fødte Uma Ratnavadyvel parrets fælles barn. Både hendes mand og hendes barn har permanent opholdstilladelse i Danmark.

På den baggrund søgte Uma Ratnavadyvel i marts 2000 om familiesammenføring. Udlændingestyrelsen gav hende imidlertid afslag med den begrundelse, at hun ikke har ret til at blive familiesammenført med sin mand, fordi han ikke har haft permanent opholdstilladelse i Danmark i tre år. Han modtog først sin permanente opholdstilladelse i juni 1998. Derudover afslog styrelsen også hendes anmodning om at få opholdstilladelse på grund af nær familiemæssig tilknytning til Danmark.

Udlændingelovens paragraf 9, stk.1, nr.2 rummer ellers mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan bevilge opholdstilladelse til en person, der har »en nær familiemæssig eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person.« Men styrelsen mente altså ikke, at reglen kunne finde anvendelse i denne sag.

Ingen særlig tilknytning
I sit afslag til Uma Ratnavadyvel skrev Udlændingestyrelsen om sin vurdering af dette forhold: »Styrelsen har efter en gennemgang af sagen ikke fundet, at der foreligger en sådan særlig tilknytning eller lignende tilknytning til en i Danmark fastboende person, at der er grundlag for at meddele opholdstilladelse efter paragraf 9, stk. 2, nr.1«

»Styrelsens afgørelse er truffet under henvisning til, at der ikke ses at foreligge oplysninger om, at der skulle være tale om en helt særlig tilknytning til din i Danmark bosiddende ægtefælle og søn.« »Styrelsen finder ikke, at det forhold, at du og din ægtefælle har et fællesbarn, der nu er meddelt opholdstilladelse i Danmark, kan føre til en ændret vurdering.«

Konsekvensen er, at Uma Ratbavadyvel skal rejse ud af Danmark med det samme og vente, indtil hendes mand har haft permanent opholdstilladelse i Danmark i tre år. Så kan hun atter søge om at blive familiesammenført med ham. Det er dog et krav, at hun befinder sig i udlandet, når hun søger. Uma Ratnadyvel er imidlertid nervøs for at rejse hjem til Sri Lanka, som hun oprindeligt forlod for at søge politisk asyl i Danmark. Og hun er p.t. heller ikke i besiddelse af et gyldigt pas.

Spille hård
Peter Duetoft fra CD har skrevet til indenrigsminister Karen Jespersen og bedt hende om at ændre styrelsens afgørelse. Men det har Jespersen afslået.

»Der er (...) ikke på det foreliggende grundlag muligt at give Uma Ratnavadyvel en opholdstilladelse efter udlændingeloven,« skriver hun i sit svar til Duetoft.

Men det er Duetoft ikke enig i.

»Indenrigsministeren ser helt bort fra ethvert menneskeligt aspekt i denne sag,« udtaler han. »Vi har sort på hvidt, at der kan gives dispensation. Men det nægter hun. Ministeren vil hellere adskille moderen fra det lille barn og manden og sende hende tilbage til en usikker fremtid. Hvor er det dog fattigt, at en minister kan prioritere lysten til at spille hård og handlekraftig over det, der skal sikre en familie en tryg fremtid,« siger Peter Duetoft.

Knud Erik Hansen mener, at sagen illustrerer, at der er behov for, at indenrigsministeren holder øje med embedsværket og sørger for, at forvaltningen arbejder fleksibelt og hensynsfuldt.

»Man må konstatere, at Udlændingestyrelsen kører efter reglerne – og ikke tager hensyn til noget som helst,« siger han. »Derfor er det Karen Jespersens ansvar, at vi får en mere human administration af reglerne.«