FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
INDENRIGSMINISTERIET

Medlem af Folketinget
Peter Duetoft
Christiansborg
1240 København K

20 FEB, 2001

Kontor: I.U. J. nr.: 1-73-027.735 Sagsbeh.: ctr Fil-navn: minis@ar

Kære Peter

Tak for dit brev af 7. februar 2001 vedrørende den srilankanske statsborger Uma Ratnavadyvel, hendes ægtefælle Ratnavadyvel Gopalavadivel og deres fælles barn.

Du har i dit brev blandt andet opfordret til, at Uma Ratnavadyvel får lov til at blive her i landet, indtil hendes ægtefælle opfylder betingelserne for ægtefællesammenføring, eller at man allerede nu giver hende den opholdstilladelse, der efter din opfattelse formentlig vil blive resultatet i alle tilfælde.

Udlændingestyrelsen har oplyst, at Uma Ratnavadyvel har indgivet en ny ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henvisning til, at det fælles barn nu har fået opholdstilladelse i Danmark. Jeg kan endvidere oplyse, at hun tillige på ny har ansøgt Indenrigsministeriet om humanitær opholdstilladelse. Disse ansøgninger er nu under behandling i Udlændingestyrelsen og i ministeriet.

Jeg vil derfor ikke udtale mig nærmere om muligheden for, at Uma Ratnavadyvel på det nu foreliggende grundlag kan meddeles opholdstilladelse.

Jeg vil derimod gerne forsøge at redegøre nærmere for det afslag på ægtefællesammenføring, der er givet til Uma Ratnavadyvel.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Ratnavadyvel Gopalavadivel i 1995 fik opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4. Denne opholdstilladelse blev i juni 1998 gjort tidsubegrænset.

I februar 1999 indgik Uma Ratnavadyvel ægteskab med Ratnavadyvel Gopalavadivel.

Efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra d, er det en betingelse for ægtefællesammenføring, at den herboende udlænding har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste tre 'ar. For Uma Ratnavadyvel betyder det, at hun tidligst i juni 2001 vil kunne blive familiesammenført med sin ægtefælle her i landet, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Indenrigsministeriet har derfor den I. december 2000 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse af 1. november 2000, hvorved styrelsen meddelte Uma Rataavadyvel afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at hendes ægtefælle ikke havde haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste tre år, j£ udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra d.

Der er således ikke tale om, at udlændingemyndighedeme har nægtet Uma Ratnavadyvel at indgive ansøgning om opholdstilladelse her i landet. Det afgørende i sagen har været, at hendes ægtefælle ikke opfylder tre-årskravet i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra d.

Udlændingemyndighedeme har som anført ikke taget stilling til, om ægtefællerne i øvrigt opfylder betingelserne for familiesammenføring her i landet, herunder forsørgels@avet, boligkravet eller bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 10, om at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark mmdst skal svare til den samlede tilknytning til et andet land, for at der kan gives tilladelse til familiesammenføring her i landet.

Det er ikke mindst på denne baggrund for tidligt at udtale sig nærmere om, hvorvidt Uma Ratnavadyvel vil kunne fa' opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægteskabet med Ratnavadyvel Gopalavadivel.

Du har i dit brev endvidere anført, at man ikke kan garantere for Uma Ratnavadyvels sikkerhed ved en udsendelse til Sri Lanka.

Det er et spørgsmål af asylrelevant karakter, som asylmyndighederne skal tage stilling til i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om asyl. Jeg kan i den anledning oplyse, at Uma Ratnavadyvel af Flygtningenævnet har fået endeligt afslag på asyl.

Med venlig hilsen

Karen Jespersen