FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
2. marts 2001

Kære Karen

Uanset at du i går under vores samtale ikke mente at kunne ændre din beslutning om ikke at give Uma Ratnavadyvel tilladelse til at blive i Danmark til hun kan søge om familiesammenføring, vil jeg meget opfordre dig til at se på sagen igen. Uanset at asyl- og opholdssager kan være svære, så bør vi ikke opbygge og vedligeholde et system, hvor det er bureaukratiets snørklede og stive regler, der bestemmer. Gør vi det, bliver vi alle nogle robotter, der blot må se til, at en maskine kører hen over det, som vi alle synes bør være rimeligt.

Jeg synes, det er helt urimeligt, at Uma Ratnavadyvel ikke kan få lov til at blive i Danmark, indtil hun kan søge om familiesammenføring. Der er ingen almindelig menneskelig fornuft og følelse, der kan finde det rimeligt. Det virker også helt grotesk, at I fornuftigt giver hende lov til at søge familiesammenføring fra Danmark - men det er jo ikke konsekvent, når det blot er for efterfølgende at fortælle hende, at hun ikke kan søge før om 3 måneder og så i øvrigt har at rejse ud af landet i næste uge. Så giver det ingen mening at give hende lov til at søge fra Danmark. Denne tilladelse er uden værdi.

Jeg skal derfor opfodre dig til at sørge for, at Uma Ratnavadyvel reelt kan få lov til at søge om familiesammenføring fra Danmark - umiddelbart vil jeg mene, at hun bør have en §9.2.4. opholdstilladelse med en sådan længde, at hun kan søge om familiesammenføring fra Danmark - eller at hun får dispensation fra 3 års reglen, så hun kan søge om familiesammenføring nu, og vel og mærke med udrejsebeslutningen udskudt.

Jeg synes også, der er hensyn til mor og barn. Det lille barn har fået opholdstilladelse og kan derfor blive i Danmark. Konsekvensen af vores beslutning kunne derfor blive, at det adskilles fra sin mor i lang tid. Det har Uma Ratnavadyvel ikke villet acceptere og tager derfor sit barn med sig, men det bliver til en usikker tilværelse, som vi kunne forskåne dem for ved at give Uma Ratnavadyvel lov til reelt at søge om familiesammenføring fra Danmark - og det forudsætter at hun ikke tvinges til udrejse.

Med venlig hilsen

Knud Erik Hansen

P.S. Jeg vil betragte dette brev som et offentligt brev.

Knud Erik Hansen er folketingsmedlem for SF