FMR
106.6 MHz

Forsiden

Programoversigt

Lydarkiv

Vedtægter

Kontakt


Email
KAREN JESPERSEN RENDER FRA AFTALE

Indenrigsminister, Karen Jespersen render fra den aftale, som blev indgået mellem Regeringen og CD vedr administrationen af udlændingeloven. Det er uacceptabelt - og jeg har nu henvendt mig til Statsministeren for at finde ud af, om man overhovedet kan tro på de aftaler, man indgår med hans regering"

Det siger CDs gruppeformand, PETER DUETOFT. Baggrunden for henvendelsen er en sag om en ung kvinde fra Sri Lanka, Uma Ratnavadyvel.

Hendes mand flygtede fra Sri lanka i 92. I 98 fik han fast opholdstilladelse i Danmark. Mødte her Uma, som han giftede sig med. De har et barn på 1 år. ifølge loven kan han få familiesammenføring 3 år efter han har fået fast opholdstilladelse. Det er i juni 2001. Deres fælles barn har fået fast opholdstilladelse til det er 18 år gammel. Der er altså tre måneder til, at man kan få familiesammenføring. Af et notat fra Thorkild Simonsen fra 99 fremgår det, at man kan give dispensation fra 3 års reglen. Der var også enighed mellem Regeringen og CD om, at man netop skulle undgå sager som den foreliggende. Alligevel har Karen Jespersen to gange nægtet at ændre afgørelsen.

"Indenrigsministeren ser helt bort fra ethvert menneskeligt aspekt i denne sag. Vi har sort på hvidt, at der kan gives dispensation. Men det nægter hun. Ministeren vil hellere adskille moderen fra det lille barn og manden og sende hende tilbage til en usikker fremtid. Hvor er det dog fattigt, at en minister kan prioritere lysten til at spille hård og handlekraftig over det, at sikre en familie en tryg fremtid", siger Peter Duetoft, der spændt vil afvente Statsministerens svar.