Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Advokat-kritik af integrationsministeriets udvisning efter 7 ½ års lovligt ophold i Danmark (17. marts 2005)

Interview d. 17. marts 2005 med Hannah Krog, advokat for Ato Hazakhani-familien, som tvinges til udrejse d. 22. marts efter 7½ års lovligt ophold i Danmark hvor familien har været meget villig til at samarbejde med udlændingemyndighederne - også om at skaffe indrejsepapirer til Armenien.

Derfor er der intet hold i Indenrigsministeriets påstand om at familien har opholdt sig ulovligt i Danmark de sidste par år ifølge advokat Hannah Krog fra advokatfirmaet Kønig, Homann Erichsen.

Sagen har næppe været forelagt ministeren før integrationsministeriets embedsmænd gav afslag på ansøgning om humanitær opholdstilladelse begrundet i den godt integrerede børnefamilies lange opholdstid i Danmark på grund af sagsbehandlingen.

Men netop brevene til integrationsminister Rikke Hvilshøj fra de danske skolekammerater i Gærum skole kan give god mening. For sammen med den megen medieomtale i bla. Nordjyske (og God morgen Danmark) og udtalelser og henvendelser fra flere folketingsmedlemmer bl.a Bjarne Laustsen, Jens Chr. Larsen og Elsebeth Gerner Nielsene bl.a med henvisning til børnnes tarv - må det tilsammen presse ministeren til at tage sit politiske ansvar for afslaget på den humanitære opholdstilladelse til Hazakhanifamilien alvorligt og gå personligt ind og revurdere afslaget.

Derfor vil borgerprotester over udvisningen også stadig give god mening så længe vi endnu ikke er nået udvisningsdatoen d. 22. marts 2005, vurderer advokaten.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 17. marts 2005 med Hannah Krog, advokat for Ato Hazakhani-familien, som tvinges til udrejse d. 22. marts.(6:35)


Der har allerede i 2001 - for 3 år siden - været en underskriftsindsamling igang til støtte for familiens forbliven i Danmark. Den daværende initiativtager Roswitha Bähner Andersen opfordrer de der kan nå det om at underskrive det igen inden d. 22. marts jf mere herom på adressenwww.arnehansen.net/020126Underskrift-Hazakhani.htm

Og hør selv Roswitha Bähner Andersen fortælle hvordan hun oplever den nuværende udvisningssituation for familien Hazakani på adressen www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050318roswitha-udvisning64kbps.htm

PS. Kan der være en sammenhæng mellem Danmarks brug af krig i sin udenrigspolitik og så ligegyldigheden overfor den risiko for en lang fængselsstraf til militærnægteren som udvisningen indebærer og som vil ramme hele børnefamilien.?

I en Amnesty-rapport pr 1. sept. 2004 jf skrives vedr. de kritisable forhold for militærnægtere i Armenien følgende: "Conscientious objection (update to AI Index: EUR 01/004/2002 and 01/002/2002)

Conscientious objectors continued to be sentenced to prison. This was despite parliament's adoption in December 2003 of a law providing for unarmed military service or alternative civilian service for young men objecting to compulsory armed military service on the grounds of their religious beliefs or convictions, and despite Council of Europe requirements to free all those so imprisoned. The law was due to enter into legal force in July 2004.

As of the end of May prison sentences of between one and two years had been imposed on 11 men, all Jehovah's Witnesses, as a result of their conscientious objection. One had received a fine. A further eight had been released on parole during the first half of the year. Altogether 15 men were reportedly serving prison sentences for their conscientious objection and four were awaiting trial at the end of June.

In a further development, however, passports as well as identification and registration documents were reportedly not returned to those conscientious objectors released from prison. The local military commissariat was said to have refused to return passports or to issue certificates to those who have no passport until the men had served their time in the army. "