Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Samfundsgfagundervisningens placering i gymnasiereformen, som de nye gymnasielever møder fra august 2005.( 14. august 2005)

I interview d. 10. august 2005 med forh formand for samfundsfagslærerforeningen (FALS) Steffen Christensen, inspektor på Frederikshavn Gymnasium hører vi, at alle gymnasieelever som noget nyt vil blive undervist i samfundsfag, idet faget gøres obligatorisk i den nye gymnasiereform, som i øvrigt udover dette C-niveau i samfundsfag også indeholder et B- og et A-niveau.

De nye faste stamklasser der bygger på fælles tilvalg af studieretning vil give store muligheder for tværfagligt samarbejde om fælles projekter og ikke mindst give meget bedre ekskursionsmuligehder og fleksibilitet i øvrigt.

Der lægges øget vægt på handlingsaspektet og på A-niveau styrkes det teoretiske fundament med bl.a. læsning af de teoretiske originaltekster - også på engelsk, og gennem teoriernes konfrontation med deres praktiske anvendelse , udvikling og evt misbrug)

F.eks.kan det teoretiske fundament styrke elevernes forudsætninger for at sætte det daglige nyhedsbombardements snævre diskurs - som ofte bestemmer emnevalget - ind i et bredere og mere kreativt (verdens)perspektiv.

Med hensyn til behandlingen af ideologier og værdier er undervisning i menenskerettigheder nu blevet en fast del af samfundsfag, bla. for at forberede eleverne til at fungere som kvalificerede samfundsborgere i et levende demokrati, får vi at vide i interviewet med den reform-engagerede samfundsfagslærer Steffen Christensen.

Man kan høre et tidligere interview med Steffen Christensen om den samlede gymnasiereform på www.arnehansen.net/dialog/lokalt/050729steffencgymreform64kbps.htm

- HF-reform på www.arnehansen.net/dialog/lokalt/050810steffenc-hf-reform64kbps

Man kan læse mere om gymnasiereformen inklusive i samfundsfag på www.fals.info/flx/gymnasiereform/,
som er del af FALS, Foreningen af lærerere i Samfundsfags hjemmeside www.fals.info/

Samfundsfag på landsplan på Undervisningsministeriets EMU-portal www.emu.dk/gym/fag/sa/index.html

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 10. august 2005 med forh formand for samfundsfagslærerforeningen (FALSl) Steffen Christensen, inspektor på Frederikshavn Gymnasium. (35:43)