Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Lisa Sørensen, en integrationsildsjæl hyldes på Frederikshavn Integrationsråds fest for modtageren af åres integrationspris..( flr-dialog d. 5. marts 2006)

Optagelse fra Frederikshavn Integrationsråds uddeling af den årlige integrationspris til Lisa Sørensen som foregik fredag d. 3. marts 2006 i Frederikshavn Multietniske Forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6.

Efter korte klip fra Anne Vanggaard smukke sange akkompagneret af Bjerne From, så byder integrationsrådsmedlem og byrådsmedlem for Socialdemokratiet Jytte Schaltz velkommen

- og integrationsrådets næstformand og byrådsmedlem for SF Paul Rode Andersen dokumenterer Lisas kvalifikationer og ser ildsjæle som Lisas integrationsindsat som det lyspunkt der kan hjælpe vores allesammens danske samfund på vej ud af den nuværende krise.
Man kan læse talen på www.arnehansen.net/060303paulspristaletillisa.htm

Dernæst læser Jytte Schaltz sin ordbog som hun personligt har designet for sin gamle skolekammerat fra Ørnevejen.

Arne Hansen glæder sig på Frederikshavn Multietniske Forenings vegne til igen at samarbejde med Lisa fra 1. april og et år frem om hendes nye kvinde-ungeprojekt Løft livskvaliteten. Talen kan læses her

Endelig hører vi Lisa af et ærligt hjerte takke alle sine mange samarbejdspartnere for deres andel i integrationsprisen. I baggrunden hører vi så lille Tjalfe tilslutte sig alle de komplimenter der tilfalder hans mormor.

Bagefter festen hører vi Latifa Hosseini fortælle om samværet med Lisa til svømning og på løbeturene i skoven. Samtidigt hørere vi om søskendeparret Latifa og Hadis fremtidsplaner.

Hør også Lisa Sørensen fortælle om sit raske liv og mange integrationsgerninger på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060223lisasoerensenpris64kbps.htm

Her kan man også høre Lisa Sørensen fortælle om sit fremtidige arbejde i inkluderingsprojektet : Løft livskvaliteten for minoritetskvinder og -unge og bliv integreret i det danske samfund og arbejdsmarked.

Integrationskurset begynder 1. april, og Lisa Sørensen opfordrer allerede nu interesserede til at melde sig til hende på tlf 61713311 eller via post_lisa@hotmail.com


Klik HER for lyd:
[pix] FB Lydoptagelse d. 3. marts 2006 af bla. Jytte Schaltz, Paul Rode Andersen, Arne Hansen, Lisa Sørensen, Latifa og Hadi Hosseini.(45:26)

BILLEDER fra Integrationsrådets integrationsprisfest for Lisa Sørensen - i kronologisk orden:

Klik HER for billede: [pix] FB - Forventningsfulde tilhørere - klik på lydfilen hvis du også vil høre, (læs evt vejledning nederst på denne side)
Klik HER for billede: [pix] FB - Anne Vanggaard synger for....
Klik HER for billede: [pix] FB - Borgmester Erik Sørensen (SD) og Festarrangør Jytte Schaltz m.fl.
Klik HER for billede: [pix] FB - Integrationsnæstformand og byrådsmedlem Paul Rode Andersen (SF) holder pristalen for Lisa Sørensen
Klik HER for billede: [pix] FB - og koncentrerede tilhørere bl.a (fv) Elin Melchiorsen, FUF, integrationsrådsmedlem og byrpådsmedlem (V) Jørgen Steengaard, bestyrelsesmedlem i Frh Multietniske Forening Hussein Al-Ali,
projektmagerne Lisa og Sajo, bestyrelsesmedlem i FMF Jeyaratnaganthan Vadivel

Klik HER for billede: [pix] FB - Lisa Sørensen modtager integrationspprisen
Klik HER for billede: [pix] FB - Publikum har klappet
Klik HER for billede: [pix] FB - Lisas datter Grete med Lisas kusiner Alice og Birte
Klik HER for billede: [pix] FB - Integrationsrådsmedlem Ganesu Uthayakumaran
Klik HER for billede: [pix] FB - Ramiz FMFs nye bosniske lokalepasser i Th Bergsgade fra kl 17-22
Klik HER for billede: [pix] FB - Lisa med prisoverrækkelsens materielle del - et halssmykke
Klik HER for billede: [pix] FB - blandt andre Shan Subranamiam, bestyrelsesmedlem i Frh Multietniske Forening
Klik HER for billede: [pix] FB - Snak mens maden nydes
Klik HER for billede: [pix] FB - Den kommende projektassistent Sajo Bralic og Paul Rode Andersen snakker integrationspolitik
Klik HER for billede: [pix] FB - Lisas lysudsmykning på trappen til multietnisk forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6
Klik HER for billede: [pix] FB - Korridorsnak? mellem integrationsrådsmedlemmerne Jytte Schaltz og russiske Vera Olivius
Klik HER for billede: [pix] FB - Lisas "veninde" Latifa Hosseini og broderen Hadi Hosseini der begge blev interviewet efter festen - og som man kan høre her på siden
Klik HER for billede: [pix] FB - Lisas familie fra venstre: Søren, Grete, Jon Sørensen, Pia, Lisa Sørensen og far Henrik med Tjalfe, som højlydt hyldede mormor som man kan høre på lydoptagelsen

Læs forslagsstillerens begrundelsen for at Lisa skulle have integrationsprisen her

Åbningstider og aktiviteter i Frederikshavn Mulltietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 og ude i kommunens sportslokaler kan studeres på www.arnehansen.net/051201skemaforfmfaktiviteter.htm eller www.FMEF.dk (Fortæl venligst via post@arnehansen.net når der skal opdateres)