Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

Velkommen til radioudsendelsen
DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIOs
SAMLEDE LYDARKIV

FLR-Dialog er Frederikshavn Lokalradios program tirsdagsaftener, og indeholder især lokale/danske/globale integrations/ligestillings og flygtninge-emner samt ikke mindst fred, men Dialog på Frederikshavn Lokalradio er også en lokal (nordøst)vendsysselsk radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i samfundet. Oversigten her på nettet er opdelt i emner øverst. Læs mere om FLR-Dialog i radio og på nettet nederst, samt om Visioner for Taleradioen Dialog som del af Frederikshavn Lokalradio.

Vis år 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alle 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


icon icon 2017
Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik .
Vi hører nu en optagelse af dialogmøde på FN’s fredsdag 21. september 2017 . Fredsministerium inviterer til politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, Aarhus
I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med dansk deltagelse i den ene væbnede aktion efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Irak. Den offentlige debat handler derfor oftest om forsvarspolitik og øgede forsvarsbudgetter, hvilket med den stigende krise mellem NATO og Rusland kun har taget til. Dialogmødet er et initiativ til at vende udviklingen og spørger om USA fortsat skal være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?
Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning fremlægger RIKOs bud på en bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.
Nikolaj Villumsen, udenrigspolitisk ordfører i Enhedslisten & Rasmus Nordquist, freds- og forsvarsordfører fra Alternativet præsenterer den nordiske venstrefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning – formuleret af den venstresocialistiske og grønne gruppe i Nordisk Råd.
Carsten Andersen, bestyrelsesmedlem i fredsministerium taler om behovet for en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs med udgangspunkt i den nye sikkerhedspolitiske situation og med visionen om Norden som alliancefrit område som centralt omdrejningspunkt.
Mødeleder er Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium.dk (FLR-Dialog d. 10. oktober 2017)
Optagelser d. 21. september 2017 med Hasse Schneidermann, Fredsministerium.dk, Jørn Boye Nielsen RIKO, Nicolaj villumsem EL, Rasmus Nordqvist Alternativet, Carsten Andersen, Fredsministerium.dk

Hjørring for Mangfoldighed møder Foghs teatergængere med taler, sang og dukketeater.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil gerne leve op til sin ambition at være et korrektiv, når der er behov for at rette op på misvisende information fra nuværende eller tidligere magthavere, som tilsyneladende stadig er i stand til at tiltrække eventmagere og folk i god tro. Og som kan gøre det i kraft af, at de behersker den offentlige ensidigt militaristiske diskurs i den udenrigspolitiske debat i Danmark. Derfor har Dialog valgt i aften at bidrage til folkeoplysningen ved at give taletid til Peder Hvelplund fra Hjørring for Mangfoldighed, som tirsdag d. 3. oktober kl 18:30 vil lade en flygtet syrer, Fawaz Alzotto, tale på Mammutpladsen nord for Vendsyssel teater for at tilkendegive sin mening om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som medansvarlig for at starte angrebskrigen mod Irak, der igangsatte en lavine af død, krigsødelæggelser og krigsflygtninge, som Fawaz Alzotto selv, i hele mellemøsten. Interviewet blev lavet d. 2. oktober 2017 (FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Interview d. 2. oktober 2017 med Peder Hvelplund fra Hjørring for Mangfoldighed.

Fremtid i Forening – opfølgningskonference om fritid og foreningsliv .
Kom med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til den opfølgende konference om fritid og foreningsliv afholdt d. 22. september 2017. Efter velkomst hører vi her følgende:
A)Morten R Larsen fra Fondraisers om at skaffe midler til frivilligt foreningsarbejde
B) Kristian Pilgaard fra DGI om skolesamarbejde lederudvikling og DGI's foreningsudviklingsstøtte tilbud
C) Helle & Rune Dam Dyhr om hvordan foreninger sammen gør hinanden bedre med fælles kompetencer
D) Søren Østergård, CUR, om Ungdomskulturer hvordan tilpasses tidens krav for en "Fremtid i Forening"
E) Elsebeth Wiwe fra Fritidsforvaltning om kommende tiltag
F)Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn fra Ungdomsskolen om samarbejdet med Skolen og de forskellige foreninger og paraply organisationer
G) Steen Jensen, FUF, Folkeoplysningsudvalgets formand runder aftenen af.

Bemærk at man på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog for hver af talerne kan åbne en powerpoint og se de lysbilleder, som talerne referer til undervejs
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2017)
Optagelser af taler af Morten R Larsen , Kristian Pilgaard, Helle & Rune Dam Dyhr, Søren Østergård, Elsebeth Wiwe, Vivian Henriksen og Christian Nonboe Mikkelsenn

Hør om bogen "Byrådet" og hvordan den kan bruges under valgkampen.
Hør Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog ”Byrådet – magt og politik i baghaven”; samt debattere bogens begreber og dens anvendelse af både elever og alle de borgere som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalg d 21. november. (FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Interview d. 20. september 2017 med Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker.

Hør optag fra landdistriktkonferencen Nordlandet 2017 .
Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til landdistriktkonferencen: Nordlandet 2017 – sammen skaber vi liv på landet. Vi hører følgende oplæg: Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune – udfordringer og muligheder V/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune.

Når udviklingen kommer nede fra V/ Nils Phillips, formand for det borgerdrevne aktieselskab Röstånga Utvecklings A/B. Om udvikling af landsbyen Röstånga i Sverige på baggrund af borgernes vedholdende indsats - på dansk.
Og så om inspirerende initiativer fra landsby-ildsjælene Marianne og Ole fra Halvrimmen om genåbning af købmandsbutik,
Jakob fra Vallekilde om landsbykommunikation og Jesper og Nebo om opstart af Lørslev Cafe og Kulturhus.
Dernæst om Mulighedernes Land V/ Designer og iværksætter Søren Vester, ildsjæl som flyttede fra djævleøen til Thise på Mors.

Og så endelig den Politiske debat med Søren Wormslev som ordstyrer og med deltagelse af Lars Oldager Dansk Folkeparti (O), Birgit Hansen Socialdemokratiet (A), Claus Hjulmand Liberal Alliance (I), Jytte Høyrup Venstre (V), Kirsten Husted Socialistisk Folkeparti (F), Ole Jonsson Alternativet (Å) og Peter E Nielsen Konservative (C) samt Betty Steglich-Petersen Ny Borgerlige (D)
Forkvinden for landdistriktsudvalget Mette Hardam takker for et godt møde og glædede sig forventningsfuldt til det videre arbejde med landsbyudviklingen i Frederikshavn kommune.

(FLR-Dialog d. 26. september 2017)
Optagelser d. 20. september 2017 fra landdistrikkonferencen Nordland 2017 på Hørby Efterskole af landbyildsjælenes bedrifter og politikernes debat.

Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst Finn Jenne 3F, samt endelig Peter Kristensen fra SL, Socialpædgogernes landforbun . Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og ”Nok er Nok”-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Optagelser af taler af Louise Kryger Nielsen FOA, Finn Jenne 3F, Peter Kristensen SL, Samt interviews med Birgit Hansen, Irene Hjortshøj og Bahram Deghan SD, Carsten Sørensen DF og Ole Jonsson Alternativet samt Louise Kryger Nielsen fra FOA. partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet.

Debatmøde om fred på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus.
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften ”Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 14.september 2017 med Hasse Schneidermann fmd for Fredsministerium.dk

Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationle flygtningesitaution.
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af ”Netværk for Velfærd og Demokrati”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.

Fredsforsker Isabel Bramsen om Ikkevolden og dens udfordringer under det arabiske forår.
Fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Phd-afhandling om den ikkevoldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der alligevel kunne udløse voldsdynamikker – og forskningen var med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik i forbindelse med fredshøjskolen på St Lærkegård forud for Folkemødet på Bornholm. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 14. juni 2017 med Fredsforsker Isabel Bramsen.

SINDs Anne Margrethe Jørgensens råd til pårørende til sindslidende.
Hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Optagelsen med SINDs Annemargrethe er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

Om "Aalborg Academy of Science” og ”International Union of Arabic Academics".
Hør i Dialog om besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen ”Aalborg Academy of Science” og en ny forening ”International Union of Arabic Academics” som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn (FLR-Dialog d. 12. september 2017)
Interviews d. 4.september 2017 med Zaid og Talal Al-Nadawy, som bor på Silovej 8, 2 i Frederikshavn.

Trap Frederikshavn kommune anmeldes af Paul Rode Andersen .
Dialog på Frederikshavn Lokalradio tilbyder her at høre lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen anmelde den nys udkomne egnsbeskrivelse Trap Frederikshavn kommune. Paul fortæller også hvordan bogen kan bruges lokalt i undervisningen samt i den forestående kommunale valgkamp. Men hør selv optagelsen med Paul Rode Andersen, som foregik den 3. september 2017. (FLR-Dialog d. 5. september 2017)
Optagelse og interview d. 3. septembder 2017 med lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen, frederikshavn.

Fredsforsker Jan Øberg om usikker verden baseret på farlige atomvåben .
Hør freds- og konfliktforsker Jan Øberg beskrive og analysere de væsentligste sikkerhedspolitiske aktører på verdensplan og de farlige konsekvenser heraf som det ser ud d. 4. september 2017 . Og især om den stadige risiko for en krig på atomvåben- forstærket af at medierne heller ikke kan få øje på faren herfor. Konfliktforskeren lægger ud med at kommentere på den amerikanske forsvarsminister James Mattis trussel mod den svenske regering, hvis den ikke makkede ret og undlod at tilslutte sig FN-traktaten om at forbyde atomvåben. Desuden om de aktuelle Aurora-øvelser, som tegner Sverige som et de-facto-medlem af NATO, hvis militærdoktrin bygger på at være parat til at bruge atomvåben som de første. Dette forhindrer derfor Sverige i at blive et fuldgyldigt medlem af NATO så længe Sverige holder fast i sit ja til FNs forbud mod atomvåben. Jan Øberg er direktør for tænketanken og fredsforskningsinstituttet TFF i Lund. (FLR-Dialog d. 5. september29. august 2017)
Interview d. 4.september 2017 med freds- konfliktforsker Jan Øberg, TFF den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning i Lund.

Hør den irakiskfødte journalist, Abdulsalam Al-Bayati fortælle.
Hør den irakiske journalist, Abdulsalam Al-Bayati, som blev nødt til at flygte til Danmark, her fortælle om sit liv som journalist i Irak, travlhed med at lære dansk både på sprogskolen og VUC og sine fremtidsplaner om at blive journalist i Danmark, som Abdulsalam kom til efter at måtte flygte fra Irak. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Interview d. 24. august 2017 med Abdulsalam Al-Bayati, der har fået asyl i Danmark og nu bor i Frederikshavn.

Regionsrådsmedlem Per Larsen (C) om responstider, Kvaliteti tolkning og omkring lægemanglen .
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem. I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt. (FLR-Dialog d. 29. august 2017)
Optagelse d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Til åbning af Billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have.
Dialog bringer her optagelse fra åbningen af billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have d. 19. august 2017. Vi hører først velkomst ved Preben Reinholdt formand for Bangsbo botaniske Have, så åbnede borgmester Birgit Hansen den store udstilling med langt over hundrede skulpturer placeret rundt omkring i haven, og som kan ses i haven indtil d 10. september. Til sidst takkede Agnete Brittasius de mange fremmødte for deres interesse. (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 19. august 2017 af åbning af udstillingen med velkomst af Preben Reinholdt, åbning af borgmester Birgit Hansen samt Agnetes takketale.

Mindesmærke over Havnearbejderne og deres historie .
Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulptur af den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschøit og som sker d. 26. august 2017 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. I den forbindelse fortæller arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum om havnens og havnearbejdernes historie i Frederikshavn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle ”Hovedløs” Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm og interviewet med Erik S. Christensen d. 17. august 2017 (FLR-Dialog d. 22. august 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 med Morten Overlade og Palle ”Hovedløs” Jørgensen samt interview d. 17. august med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum, Frederikshavn.

Agnete Brittasius udstiller i Bangsbo Botaniske Have fra d. 19. august til 10. september .
Vi hører Agnetes sommerbrev læst op, hvoraf fremgår at den kendte billedkunstner på Raaholt vej bruger sit 50-årsjubilæm som produktiv billedkunstner til at give alle interesserede lejlighed til at nyde sine kunstværker. Udstillingen åbner den 19. sepåtember kl 13 i Bangsbo Botaniske Have med deltagelse af bl.a borgmestere Birgit Hansen, og udstilllingen kan nydes indtil d 10 september 2017 fortæller Agnete Brittasius i sommerbrevet. (FLR-Dialog d.15. august 2017)
Oplæsning d. 14. august 2017 af den frederikshavnske billedkunstner Agnete Brittasius sommerbrev om udstilling i Bangsbo Botanisk Have.

Fra mange års borgerkrig til skrøbelig fred i Columbia.
Efter årtiers borgerkrig er der nu udsigt til fred i Columbia. Men freden er langt fra vundet. Fredsprocessen er meget skrøbelig og retssikkerheden endnu ikke garanteret. Faglige rettigheder er fortsat under voldsomt pres. Der er derfor brug for både international opmærksomhed og solidaritet. Det er en optagelse fra Enhedslistens telt på Folkemødet. (FLR-Dialog d. 15. august 2017)
Optagelse d. 18. juni 2017 med Christian Juhl udviklingsordfører for Enhedslisten og Morten Riis byrådsmedlem for EL på Bornholm med flere

Sådan kan Europa bedre beskytte og modtage flygtninge.
Dialog bringer kort interview med Kasper Elgaard fra Institut for menneskerettigheder, der giver et resume af FNs flygtningeorganisation UNHCRs nye forslag til flygtningepolitik i EU. Det skete på baggrund af et foredrag forinden herom af Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz, alle fra UNHCR – som var på engelsk, men som bringes efterfølgende af hensyn til de mange nye flygtninge i Danmark og også efterhånden de fleste yngre født i Danmark jo forstår engelsk.

UNHCR beskriver her i egne ord situationen der har fået FNs flygtningeorganisation til at lave sit eget forslag vedr. EU-området med flygtningenes tarv i fokus.
UNHCR’s forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet.
De seneste år har været usædvanlige i Europa, da mere end én million flygtninge og migranter har begivet sig ud på farlige rejser over Middelhavet i håb om at komme i sikkerhed i Europa. Mange europæiske lande var ikke tilstrækkelig forberedte på det store antal mennesker, der ankom, og flere steder brød kaos ud. Europa har brug for at være forberedt på at håndtere et fortsat højt antal ankomne flygtninge og migranter, og EU har derfor brug for en ny, modig og brugbar tilgang.
FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har en vision for, hvordan dette kan opnås – hvordan flygtninge kan beskyttes bedre, hvordan EUs medlemsstater kan være bedre forberedt og hvordan der kan etableres et fælles asylsystem, der bygger på solidaritet og virker i praksis. Kom og hør om UNHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt” - stil spørgsmål og del dine synspunkter. Arrangementet vil foregå på engelsk. Foredraget holdtes d 18. juni 2017. Man finder link til både den dansk- og den engelsksprogede udgave på Dialogs hjemmeside (FLR-Dialog d. 15. august 2017)
Interview d. 18. juni 2017 af Kasper Elgaard IMR og Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz alle fra UNHCR, FNs Flygtningehøjkommissariat.

Christian Juhl på Hiroshimadagen om kamp for dansk ja til FN-traktaten der vil forbyde Atomvåben.
Udviklingsordfører Christian Juhl fortæller her hvorfor han har overdænget aviserne med læserbreve her forud for Hiroshimadagen i dag d. 6. august 2017 på 72 årsdagen for verdens første brug af atomvåben med ca en kvart million myrdede civile til følge sammen med atombomben 3 dage senere mod Nagazaki. Chr. Juhl kommer også ind på den nye FN-traktat med forbud mod atomvåben og om hvad der kan gøres for at få Danmark til at sige ja til en traktat om forbud mod Atomvåben. (FLR-Dialog d.xxx 2017)
Interview d. 6. august 2017 med udviklingsordfører Christian Juhl, Enhedslisten.

Hør "Muslimer for Fred".
Dialog bringer her et interview med organisationen Muslimer for fred ved talsmanden Hamajo Hmeun Butt. Det foregik d. 16. juni 2017 ved Muslimer for Freds telt på Folkemødet på Bornholm, hvor jeg traf Hmeun Butt i samtale med Jacob Holdt. (FLR-Dialog d. 8. august 2017)
Interview d. 16, juni 2017 med Hamajo Hmeun Butt, talsmand for Muslimer for Fred.

Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden.
I Dialog hører vi nu Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden. Det er en optagelse d. 15. juni 2017 af Danmarks Naturforenings møde hvor Jesper Theilgaard interviewer Lykketoft om hans tid som leder af FN’s Generalforsamling og specielt vedr. FNs verdensmål nr 13 om indsats for klimaet. Arrangøren Danmarks Naturfredningsforening skriver: "Mogens Lykketoft var fra 2015 til 2016 leder af FN’s Generalforsamling. På hans to-do liste stod bl.a. bæredygtige udviklingsmål, bekæmpelse af fattigdom og sammenhæng mellem miljø og klima. Han bliver interviewet af klimaekspert og vejr-vært Jesper Theilgaard om de mest presserende punkter på den globale dagsorden. Hvor er der plads til optimisme, og hvor bliver det mere op ad bakke? Hvordan ser den aktuelle klimadagsorden ud, og hvordan kan Danmark bidrage til at løse klimaproblemerne? Hvor skal vi lægge vores kræfter, og hvor er det omsonst?" (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af Mogens Lykketoft tidl. formand for FN's Generalforsamling og meteorlog Jesper Theilgaard

Udrejsecenter Kærshovedgård - endnu et sort kapitel.
Dialog bringer her Bedsteforældre for Asyls debatmøde om Udrejsecenter Kærshovedgård, som Stig Grenow, formand for Kristendemokraterne oplever som ”det tætteste Danmark kommer på at have en koncentrationslejr uden at være det."’Det er en optagelse d. 16. juni 2017 på Folkemødet. Stig Grenov fortæller om sit besøg og kontakt til Kærshovedgård. Vi møder også Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 16, juni 2017 af Stig Grenov fmd for Kristendemokraterne, samt Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge bor på Kærshovedgård og debatten.

Helle Ravnborg og Knud Vilby om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål? .
FNs verdensmål: Generelt i hus eller plads til forbedring? Dialog bringer her en debat om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål , og gør status på hvor langt vi er? Det er en optagelse fra d. 17. juni 2017.
Her følger arrangøren, Rådet for International konfliktløsnings introduktkion: Danmarks handlingsplan for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGerne) blev lanceret i marts i år, hvori Danmark beskrives som blandt de lande, der er allerbedst rustet til at bidrage til den globale realisering af målene. Handlingsplanen påpeger, at Danmark generelt er i hus i med SDGerne. I Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Verden 2030, danner verdensmålene ramme for strategien. Danmark har blandt andet prioriteret verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, og ifølge handlingsplanen anses det som et af de grundlæggende SDGer, der derfor skal gå på tværs af alle Danmarks indsatser for realisering af SDGerne. Men er vi virkelig ”generelt i hus”? Hvis man kigger på Danmarks muligheder for at fremme og leve op til SDGerne, er der så rum til forbedring? Hvordan kan Danmark bedst bidrage til at realisere verdensmålene? (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 17. juni 2017 af oplæg og debat med Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke og Knud Vilby, Journalist og forfatter og tidl. fmd for MS, og med Anettte Stubkjær, RIKO, som mødeleder.

Peter Viggo Jakobsen lange lys på dansk sikkerhedspolitik?.
Dialog bringer en optagelse af et oplæg af lektor Peter Viggo Jakobsen, der sætter sit eget lange lys på Dansk sikkerhedspolitik, og kommenteres af Udenrigspolitisk Nævn. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af oplæg af Peter Viggo Jakobsen med kommentarer af Mikkel Aastrup Jensen, V, Holger K. Nielsen, SF og Nikolaj Willumsen Enhedslisten.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?.
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

Får mediatoren Søren Espersen fra DF og Nikolaj Willumsen fra EL i dialog om Israel-Palæstinakonflikten? .
Dialog bringer her et eksperiment, hvor konfliktmægler Mia Marcussen vil søge at få Søren Espersen, DF og Nikolaj Willumsen, EL til at gå i dialog om Israel-Palæstina-komnflikten. Optagelsen er fra d. 16. juni 2017 og arrangeret af Rådet for International Konfliktløsning og Nordiske Mediatorer, som giver følgende introduktion:. I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt, udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i globale konflikter og i politiske samtaler. RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen (konfliktmægler) fra Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog, og afvikler derfor en mæglingssession med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF, og Nikolaj Villumsen, EL, til en dialog om både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil der være fælles refleksion om både indhold og proces. - Desværre begynder optagelsen først et stykke inde i forestillingen og med forringet lydkvalitet pga baggrundsstøj fra Folkemødet. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Optagelse d. 16. juni 2017 af Medialor Mie Marcussena forsøg med Søren Espersen fra DF og Nikolaj Willumsen fra EL i dialog om Israel-Palæstinakonflikten.

Hør om og se et troværdigt og effektivt dansk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så selv kan se. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Interview d. 22. juni 2017 med Sayed Olawi, Frederikshavn Multietniske Forening om hans rejse til Afghanistan for at udlevere sammen med OLAWIi 2017.

Fremtidens bæredygtige danske udenrigs- og sikkerhedspolitik .
RIKOs udenrigspolitiske gruppe præsenterer her deres projekt og anbefalinger til dansk udenrigspolitik. RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs-og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet løfter her sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end "krudt og kugler" – det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati. Arrangør var RIKO. (FLR-Dialog d. 18. juli 2017)
Optagelse d. 16. juni 2017 af oplæg af Jørn Boye Nielsen, Medstifter, RIKO og Søren Riishøj,Lektor, Syddansk Universitet, om Rusland-NATO, samt af den efterfølgende debat.

Om at behandle OCD med kognitiv terapi.
Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Bohni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi. Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. (FLR-Dialog d. 11. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med Malene Klint Bohni, OCD-eksport samt Edith christensen og Stig Andersen, OCD-foreningen og optagelse af debatmøde med Charlotte Fischer , Danske Regioner, Malene Klint Boni og Nicolai Skovsmose i panelet.

Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN’s flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem. (FLR-Dialog d. 4. juli juni 2017)
Optagelse d. 20. juni 2017 af taler af Frank Zenas, Dybvad, Flemming Hardy Olsen, Skagen, afghansk politibetjent, Zakia Rezahi, begge bor pt Asylcentret Knivholtvej 22B .

Kvinder på flugt - af Michala af Michala Bendixen, rådgiver i "Refugees Welcome".
Hør den erfarne og yderst kompetente Michala Bendixen fortælle om kvinder på flugt, ikke kun om overgreb på kvinder i deres sårbare situation som flygtninge, men især om hvordan kvinderne som særlig udsat flygtningegruppe hele vejen reelt på mange måder udsættes for diskrimination. Dette bl.a fordi reglerne og praksis også i Danmark ikke medtænker kvinders og mødres særlige problematikker, så kvinder i asylproceduren hyppigere erklæres utroværdige eller kun får midlertidigt ophold efter § 7.3 med 3 årsventetid for børn i hjemlandet, hvilket især mødrene går til grunde på.
- Og desuden om hvordan regeringens idelige stramninger især viser sig at ramme flest kvinder, der jo typisk medbringer færre ressourcer mht uddannelse og arbejde. Det er såvel de nedsatte ydelser men også den under debatten omtalte men ret ukendte politisk besluttede kyniske konstruktion med analfabeters placering i blindgyden dansk 1, hvilket på diskriminatorisk vis udelukker yderligere sprogundervisning og dermed også forhindrer yderligere nødvendige kvalifikationer for at få en uddannelse og i sidste ende blive danske statsborgere og opnå valgret.(Antidemokratisk)(sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 11. juli 2017)
Optagelse d. 17. juni 2017 af Michala Bendixen fra Refugee Welcome og efterfølgende debat

Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio.
Hør Hasse Schneidermann tale om Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio tidlig morgen på Folkemødets første dag. Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk, som også deltog med pop up-events på Folkemødet jf næste indslag. (FLR-Dialog d. 27. juni 2017)
Optagelse af indslaget med Hasse Sneidermann fra Fredsministerium.dk i Bornholms radio torsdag d. 15. juni 2017.

Lydbillede omkring Fredsministerium.dk’s popup event på Folkemøde 17
Lydbillede omkring Fredsministerium.dk’s popup event på gaden ved Cirkuspladsen i Allinge d, 15. juni 2017 med musik og sange ved Henrik Ginderskov og Bo Richardt og med Carsten Andersen som taler om Østersøen som fredens hav og Jørgen Manniche som taler med med forbipasserende om sin og vores lidende jordklode – af papmache.. (FLR-Dialog d. 27. juni 2017)
Optagelse d. 15. juni 2017 af Fredsministeriums gadeevent med musikere og tale af Carsten Andernsen.

om skånsomt Jomfruhummerfiskeri og forurenende havbrug
Dialog er denne gang gået til søs med skipper Knud Andersen fra havmiljø- og meget mere organisationen Levende Hav. Det skete d. 17. juni 2017 i Allinge havn under Folkemødet på Bornholm Bemærk at Anton kommer til Skagen i weekenden d. 24-25. juni med møde lørdag i den svenske sømandskirke og udstilling ved auktionshallen, som Knud selv fortæller om i udsendelsen. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 17. juni 2017 med fiskefisker Knud Andersen fra "Levende Hav" ombord på "Anton".

”Den lille Røde Festival” d. 24. juni i Vildmosen.
Her kan man høre om ”Den lille Røde Festival” d. 24. juni som Jan og Gitte fortæller om og som begynder fra kl. 12 og finder sted på Vildmoseporten, Biersted Mosevej 227, 9440 Aabybro. Optagelsen skete d. 6. juni 2017 og her får først Jan ordet. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 6. juni 2017 med Jan og Gitte Eriksen, Kaas fra Arbejderens Venner i Nordjylland.

Da det russiske civilsamfund tog over.
Hør en Ruslandshistorie af de usædvanlige. Det er Tom Vilmer Paamand som boede meget i Rusland i 1990erne i den periode under Jeltzin hvor staten brød sammen med økonomisk kaos til følge, og som her vil fortælle om sin oplevelse af hvordan civilsamfundet så tog over. Optagelsen skete 11. juni 2017. (FLR-Dialog d. 13. juni 2017)
Interview d. 11. juni 2017 med journalist og fredsaktivist Tom Vilmer Paamand.

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og hvor der var ivrig deltagelse fra de fremmøddte i debatten, som under ledelse af journalist Hans Christensen, kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

Kom til Fredshøjskole på St. Lærkegård i Folkemødeugen og få billigt logi?
Invitation til Fredshøjskole på St. Lærkegård ved Allinge i hele Folkemødeugen fra d. 12 til d. 18. juni. Arrangør er foreningen Fredsministerium.dk. (FLR-Dialog d. 6. juni 2017)
Interview d. 4. juni 2017 med Hasse Schneidermann, formanden for Fredsministerium.dk.

Om dobbeltmoralen i aktuel dansk udenrigspolitik!
Det er er lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 efter et læserbrev d. 7. maj hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets ovrvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russisske nabo. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 10. maj 2017 med cand mag i samfundsfag Paul Rode Andersen, tidl. Frederikshavn gymnasium og HF.

Om grænseløs empati
Hør Præsten og politikeren Ulla Sandbæk om grænseløs empati inspireret af kristendom optaget på Folkemødet d. 18. juni 2016. et klip optaget af Dialog hos Alternativet. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Ulla Sandbæk, folketingsmedlem for Alternativet.

Unge om medlemskab af alternativet
To unge medlemmer af Alternativet, Malene og Karen, fortæller til Dialog om at blive og være medlem af Alternativet og giver udtryk for deres holdninger. Det skete d. 19. juni 2016 på Folkemødets sidste dag. (FLR-Dialog d. 30. maj 2017)
Interview d. 19. juni 2016 med Malene og Karen fra Alternativet på Folkemødets sidste dag.

Folkemødesammentræf ved brandstationen.
hvor Bredsteforældre for Asyl kommer trækkende med deres håbets træ syngende "Barndommens land" forbi Fredsministerium.dk's gadeevent "Nej tak til nye kampfly". OG hvor de syngende budskaber blev istemt sammen. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse søndag formiddag d. 19. juni 2016 af Barndommens land og Jeg drømte mig en drøm i nat.

Folkemøde 16: Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ.
Vi hører her Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ til Bornholms borgmester Winnie Grosbøll den sidste dag på Folkemødet 2016. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse d. 19. juni 216 af taler af Arne Normann BfA og borgmester Winnie Grosbøll, Bornholm.

Dilemmaspil om vi skal gøre brug af tortur?
Dialog bringer her en optagelse af et dilemmaspil om evt. accept af tortur i det danske retssystem. Det er foreningen Levende Menneskerettigheder, som serverer dilemmaerne, for at fremme den offentlige debat herom. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelsen skete d. 18. juni 2016 på Folkemødet med deltagelse af forsvarsadvokat Thorkild Høyer, Levende Menneskerettigheder.

Prisuddelingsfest i Frederikshavn kommune d. 20. april 2017
Først hører vi fra formand Anders Broholms forprang med de nominerede i sundhedsudvalgets regi. Dernæst åbner borgmester Birgit Hansen det store sceneshow med uddeling i rækkefølge af hhv. frivillighedsprisen, godt gået idrætspriser en masse, 3 integrationspriser, Ung leder pris, flere Godt gået sportspriser, sundhedspris, byrådets hæderspris, - årets kulturtalent, - årets individuelle præstation, - årets holdidrætspræstation, - årets leder. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Optagelse d. 20. april 2017 fra prisuddelingsfesten i Frederikshavn kommune.

Skal Trump diktere dansk sikkerhedspolitik?
Dialog bringer her et korrektiv til mainstreammediernes forventelige viderebringelse af og støtte til flertalspartiernes nikkedukkepolitik til NATO-topmødet d. 24. maj, der har en voldsom oprustning på dagsordenen efter krav fra Trump. Det er Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror som bliver bedt om at begrunde, at man på onsdag d. 24. maj kl 16-18 vil lade en ”Fredsbombe ramme Immervad”. Dialog vil gerne hermed bidrage til at vi i Danmark får en kvalificeret debat om en bæredygtig dansk sikkerheds- og fredspolitik. (FLR-Dialog d. 23. maj 2017)
Interview d. 21. maj 2017 med Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror.

Til åbning af maleriudstilling i Koktvedparken i Frederikshavn
Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i Frederikshavn kommune. Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem. (FLR-Dialog d. 16. maj 2017)
Optagelser d. 4. maj 2017 af Anni Pandi, leder Koktvedparken i frederikshavn og de lokale billedkunstnere Inge Nielsen og Rita Levorsen

Fredsforskeren om hvordan bæredygtig fred i Syrien?
Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesseret i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har kompromitteret sig mht. Syrien historisk og aktuelt. Også derfor må vi i stedet styrke FN til at indsætte hundrede til halvanden hundrede tusind mand til neutralt at afvæbne alle der har våben og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien som skal munde ud i en fredskonference med alle parter også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund. Der er ingen militær trussel mod Danmark – medmindre vi selv er med til at skabe dem. (FLR-Dialog d. 16. maj 2017)
Interview d. 28. april 2017 med fredsforsker Jan Øberg og leder af TFF, Den transnationale stiftelse for Freds- og fremtidsforskning.

Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017
Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017. Efter faneindmarch til Oskar Hansens ”Danmark for Folket” og så 7 taler af henholdsvis Poul Erik Andersen, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne, - Christina Lykke Eriksen, Socialistisk Folkeparti, SF, - Birgit Stenbak Hansen, borgmester og socialdemokrat, Tina Kjellberg, regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne, - Henning Overgaard, forbundssekretær for 3F, Fagligt fællesforbund, - Jens Nielsen, forbundssekretær FOA, Fag og Arbejde, - og Bjarne Laustsen folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Cai Møller LO Vendsyssel var som sædvanligt konferencier. (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Optagelser d. 1. maj 2017 af talerne Poul Erik Andersen, EL, Christina Lykke SF, Birgit Hansen SD, Tina Kjelbereg, Henning Overgaard 3F, Jens Nielsen FOA, Bjrne Laustsen MF for SD.

Spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne
Dialog møder her spejdere fra Peder Wesselgruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene. (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interviews og Optagelser d. 2. maj 2017 af Lava, Peder Wesselgruppen, spejderleder Ulla Hariet og spejderen Tobias.

Hvordan litauske Nadia med russiske rødder oplever den aktuelle sikkerhedssistuation
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier? (FLR-Dialog d. 8. maj 2017)
Interview d. 29. april 2017 med Nadia, Nadezda Jevdokimova, lærer på Den Nødvendige Højskole i Ulfborg, som har elever fra hele Europa.

Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser, som sønderborgmodellen gør ?
Dialog handler i aften om demokratisk landsbyudvikling. Vi hører først byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune, Anders K. Brandt , EL, fortælle om sønderborgmodellen med lokalt demokrati og samskabelse. Det sker organisatorisk set på basis af landsbyernes valgte "landsbyforum" og at borgerne har flertal i landdistriktsudvalget. Derefter tager Poul Rask fra Energibyen over og vil fortælle om udvikling på landet gennem energiomlægning. Vi høres også debatten med mange indlæg fra borgere og politikere i Frederikshavn kommune. Mødet blev afholdt d. 20. april 2017 og præsenteres her med arrangøren, Enhedslisten’s, egne ord:
- om muligheder for udvikling i landdistrikter. Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser?
Med udgangspunkt i erfaringer fra Sønderborg og Porto Alegre i Brasilien, vil Anders K. Brandt give et bud på hvordan vi kommer i gang. Anders K. Brandt er Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune. (FLR-Dialog d. 2. maj 2017)
Optagelser d. 20. april 2017 af Sønderborgs EL-byrådsmedlem og formand for landdistrktsudvalget, Anders K. Brandts lysbilledforedrag om demokratisk landsbyudvikling gennem Sønderborgmodellen.

Skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet
Dialog bringer her marinarkæolog Jan Hammer Larsens enestående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er museumsinspektør og marinarkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget kan findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog ved her at søge på ”skibsforlis”. Det vil være en fordel at bladre i disse billeder samtidigt med at man hører Jan Larsens foredrag. (FLR-Dialog d. 25. april 2017)
Optagelser d. 2. april 2017 af museumsinspektør og marinarkæolog Jan Hammer Larsens foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyster.

Hvad vil fredsbevægelserne
Dialog-lyttere kan nu høre de forskellige danske fredsgruppers meninger om Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle? Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig, Bo Richardt fra Fredsvagten og efterfølgende debat om mulighederne. (FLR-Dialog d. 25. april 2017)
Optagelse d. 25. marts 2017.af Carsten Andersen, Tove Krag, Gerd Berlev, Tom Paamand, Hasse Schneidermann m.fl. fra Fredsministerium.dk’s konference om en ny dansk udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk kurs

Fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt.
Dialog har den fornøjelse her at kunne bringe et enestående lysbilledforedrag om fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt. Det er arkivleder på Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensen, som øser af sin store viden. Optagelsen skete den 31. marts 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn og hvor Erik Christensen strukturerede sit foredrag ud fra følgende 5 nødvendige faktorer for at fiskeriets udvikling: Markedet, kapitalen, politiken, arbejdskraften og teknologien. Dog begynder vi geologisk 8 millioner år forinden. Allerede nu må det stærkt anbefales at åbne den powerpointfil der ligger sammen med lydfilen her og så klikke med her og se de billeder, som Erik referer til under foredraget. (FLR-Dialog d. 18. april 2017)
Optagelser d. 31. marts 2017 af arkivleder ved Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensens foredrag om fiskeriets industrialisering.

Trine Mach og Jørn Boye om Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?
Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs? Skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det? Vi får udviklingsekspert Trine Pertou Mach hhv freds- og konfliktløsningsekspert Jørn Boye Nielsens bud herpå.OG det følges op af en paneldebat og debat med publikum, hvor også de tidligere bragte oplæg af Jens Jørgen Nielsen om Ruslandspolitikken og Nikolaj Villumsen indgik. (FLR-Dialog d. 18. april 2017)
optagelse fra d. 25. marts 2017 af foredrag af Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen på fredsminissterium.dk's konference "Dialog om den nye verdens-u-orden".

Taler til "Marchen for et mere menneskeligt Danmark" i Frederikshavn.
Dialog var til stede da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. april 2017. Marchen for menneskelighed var igangsat af Frank Zenas – som vi igen hører tale herfor ved ankomsten til Fisketorvet i Frederikshavns centrum og med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjeser med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipassernde, hvoradf 9 af 10 tog imod.Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark. (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
Optagelser d. 8. april 2017 af lærer Frank Zenas og andres taler til de godt 200 deltagere i marchen for et mere menneskeligt Danmark som foregik på fisketorvet i Frederikshavn.

Hør Ruslandskenderog historiker Jens Jørgen Nielsen sætte fugleperspektiv på samspillet mellem NATO og Rusland.
Dialog bringer her et foredrag om Rusland - med Putin som et historisk produkt af vestens manglende samarbejdsvilje. Vi hører ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsen cand. mag i historie og idehistorie. Vi hører også oplæg fra den eneste disponible af de inviterede forsvars og sikkerhedspolitiske ordfører, Nikololaj Villumsen fra Enhedslisten. Optagelsen er fra Fredsministerium.dks konference, Dialog om den nye verdens-u-orden, som blev afholdt d. 25. marts 2017. De øvrige oplæg af hhv Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio. (FLR-Dialog d. 11. april 2017)
optagelse fra 25. marts 2017 af foredag af Jens Jørgen Nielsen om Rusland-NATO-forholdet samt Nikolaj Villumsen,EL, om dansk sikkerhedspolitik.

Om bipolære lidelser fortalt af hhv. en behandler og en patient.
Hør i Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Det skete på møde arrangeret af af Depressionsforeningen på World Bipolar Day. Og under ledelse af Lise Juel Lauritsen fra Depressionsforeningen. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Optagelse d. 30 marts 2017 på Frederikshavn bibliotek af foredrag af hhv. behandler Dorthe Klemmensen og patient Dorte Lyager omkring bipolære lidelser.

Palmesøndagsvandring for MEDMENNESKELIGHED d. 9. april kl 13 fra Shellhuset til Rådhuspladsen.
Hør Dialog-interview med Arendse Jacobi, initiativtager til vandring for medmenneskelighed på palmesøndag d. 9. april kl 13. fra Shellhuset, Farimagsgade 23, og til Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen vil der være taler af Leif Bork Hansen, Bent Melchior og den tidligere flygtning Mozhdeh Ghasemiyani, som nu som klinisk psykolog arbejder med traumatiserede flygtninge som ansat hos Læger uden Grænser. Og der er musik ved guitaristerne Nour Amora og Simon Ask som vil understrege temaet medmenneskelighed. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Interviewet d. 3. april 2017 med juristen Arendse Jacobi, som har taget initiativ til demoen for medmenneskelighed.

Den 85-årige pacifist Henning Sørensen fortæller om sit liv.
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio hører vi her pacifisten, afholdsmanden, republikaneren, grundtvigianeren, socialisten og foredragsholderen Henning Sørensen fortælle om sit liv i anledning af sin 85-års fødselsdag d. 14. april. (FLR-Dialog d. 4. april 2017)
Interview d. 1. april 2017 med Henning Sørensen, villa Pax, Irisvej 17 Grenaa.

Dialog med integrationsrådet i Frederikshavn.
Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af ” Hele Verden i Frederikshavn” hvert efterår. Vi hører først om integrationsrådet som sådan og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. Dialogens 2. del kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled. (FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 17. marts 2017 med Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og Rådet for Etniske Minoriteter samt Anders F. Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI. (FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Asylmodtager søger fuldtidsjob, alternativt mindst 225 timer.
Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer, som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interview d. 15. marts 2017 med den arbejdssøgende og uddannelsessøgende syriske flygtning Shadi Totanji, Frederikshavn.

Afviste Afghanske asylsøgerbørn beretter.
Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.
(FLR-Dialog d. 21. marts 2017)
Interviewet d. 14. marts 2017 med de udvisningstruede afghanske børn, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn i samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

Til generalforsamling i Venligboerne Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal. Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalforsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal, altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge. I den fyldige reportage her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt.
(FLR-Dialog d. 7. marts 2017)
Reportage d. 2. marts 2017 af generalforsamlingen i Venligboerne Frederikshavn med bl.a. formanden Poul Nielsens beretning på vegne af bestyrelsen, gennemgang af regnskabet og ledelse af valg til bestyrelsen.

Invitation fra Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune.
Vi skal nu høre kurdere fortælle om deres oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newrozfest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret – ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker.
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
DobbeltInterview d. 25. februar 2017 med Zardasht Qadi og Wadha Xelil om Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforenings oprettelse, aktiviteter og baggrund samt om flygtninges materielle vilkår i Frederikshavn kommune.

Den netop 65-årige Holger Terp fortæller om sin store fredshistoriske database, Fredsakademiet.dk.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Holger Terp en rigtig fredsnørd. Holger Terp er bibliotekaruddannet og siden 2000 som frivillig også webmaster og redaktør på internetportalen Fredsakademiet.dk. Fredsakademiet.dk er primært en webportal over fredsbevægelsens historie inkl. Freds- og protestsange og musik. Men har også som intention at levere baggrundsoplysninger til aktuelle internationale konflikter og man finder materiale om fredsforskningen og dens begreber og teorier om ikkevoldelige konfliktløsninger og opbygning af fredsstrukturer der kan forebygge eller behandle konflikter i opløbet så vi undgår at de udvikler sig destruktivt i vold og krig. Bag webportalen står der også en forening, Fredsakademiet, der som andre fredsforeninger gerne ser nye medlemmer. Anledningen til interviewet d. 18. februar og 2017 er at Holger er født på skuddagen d. 29 februar i 1952 og så stilfærdigt vil fejre d. 28 februar. Interviewet vil på Dialogs netradioside være opdelt i 5 dele + en hyldest af samarbejdspartneren John Scales Avery
(FLR-Dialog d. 28. februar 2017)
Interview d. 18. februar 2017 med Holger Terp, webredaktør på internetportalen www.fredsministeriet.dk med fredens historie, samt fysikeren John Scales Averys hyldest.

Frivillige frederikshavnere indsamler genbrug til afghanere med mest brug for det.
På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i. Med udgangspunkt i lysbillederne fortæller Sayed om formålet med hjælpearbejdet, og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvad der har gjort det til en succes. Mødet var arrangeret af Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 11. februar 2017 af Sayed Olawis foredrag om samarbejdet med NGOen OLAWI på basis af lysbilleder fra afleveringsbesøgene i Herat i Afghanistan, som afføder mange spørgsmål fra tilhørerne.

Et historisk portræt af flygtningebevægelsen "Et anstændigt Danmark".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark som tog sin begyndelse i 2005 med præsteinitiativets juleprædiken-aktion på initiativ af blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder, som her vil fortælle historien. De 2 andre præster der i sin tid var med i juleprædiken-aktionen under overskriften: "Der er stadig ikke plads i herberget" foranlediget af regeringen Foghs meget stramme flygtningepolitik, var Helle Myken og Knud Erik Lægsgaard. Vi hører om opstarten til "ET anstændigt Danmark" med møde på Brandbjerg højskole sammen med engagerede læger og psykologer hvor også deltog mange andre mennesker engageret i at hjælpe flygtninge eller som ønskede at være med i en organiseret modstand. Et Anstændigt Danmark ville være et holdningspåvirkende fællesskab og afholdt således 2 årlige stormøder på Brandbjerg Højskole med fremragende foredragsholdere med efterfølgende livlige og konstruktive debatter. Senere foregik også møder andre steder og i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme, og som der bliver lagt links til her på siden. Men Et Anstændigt Danmark deltog også i aktioner og underskriftsindsamlinger og mailbaseret nyhedskommunikation.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview d. 9. februar 2017 med sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, med initiativtager af præstebevægelsen som blev til Et anstændigt Danmark, hvorfra hun stadig rundsender nyheder på flygtningeområdet.

Debat med udgangspunkt i Danmarkskanonen.
Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed, Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og Lighed for loven. Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her et panel og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde – direktør for MARCOD, Jacob Risgaard - marketingdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Vi skal nu høre Bibliotekschef Anette Ravnholt byde velkommen.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 6. februar 2017 af debat med deltagelse af panel og publikum. Panelet var Birgit Hansen, Marianne Jelved, Christine Lunde, Jacob Risgaard, Flemming Thingbak og ordstyrer Clement Kjersgaard.

Frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan.
På lørdag d. 11. februar vil Sayed Olawi gerne fortælle alle interesserede mennesker i lokalområdet om Frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan. Og Sayed vil på mødet dokumentere hjælpearbejdet med fremvisning af et powerpoint show med fotos og video optaget hos samarbejdspartneren Olawi i Herat i Afghanistan. Dialog Frederikshavn Lokalradio havde derfor besøgt Sayed og Zahra d. 3. februar 2017 for at høre lidt nærmere om hjælpeprojektet og måske skabe nysgerrighed og baggrund for at møde op på lørdag i Skolegade 8 kl. 10 og få mulighed for også at gå i dialog?
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Interview d. 3. februar 2017 med Sayed Olawi, genopbygningsaktivist og formand for Frederikshavn Multietniske Forening.

Et hollandsk indvandrerperspektiv på Frederikshavn i Danmark.
Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.
(FLR-Dialog d. 14. marts 2017)
Interview torsdag d. 2. februar 2017 i Venligboerne Frederikshavn med Edwin Man, familiesammenført frederikshavner med hollandsk baggrund.

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker.
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, og som Mette løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker. En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvor- dan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis."
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug, lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen.

Debat om Danmark skal støtte en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning + ah om atommissilskjoldets janusansigt.
Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL. Desuden en efterfølgende kommentar om specielt det såkaldte atommissilskjoldets mulige funktioner.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse fra Folketingets udenrigsudvalg via folketinget.dk + kommentar hertil af Arne Hansen om specielt atommissilskjoldets janusansigt.

"Atomvåben: ER regeringen modstandere af nedrustning?".
Det spørger folketingsmedlem Chr. Juhl om i sin pressemeddelelse forud for, at han har kaldt udenrigsministeren i samråd på torsdag d.19. januar kl 12, for at forklare hvorfor regeringen har stemt imod en FN-resolution om et globalt forbud imod kernevåben, som skal forhandles på plads på konference til marts. Dialog prøver at finde ud af hvorfor Christian Juhl som en af de få synes at atomnedrustning er en væsentligt udfordring for os alle.
(FLR-Dialog d. 17. januar 2017)
Interview d. 17. januar 2017 med Chr. Juhl, Enhedslistens udviklingspolitiske ordfører.

Frederikshavnske fotos af Scandinavian Star?
"Kære gode radio. Scandinavian Stars Danske Støtteforening efterlyser fotos eller videoklip, fra den 30 marts til den 6 april 1990 Hvor Scandinavian Star lå i Frederikshavn, samt billeder fra DANO Linjens kaj i Frederikshavn samt kontor, ligeledes fra 1989-1990. Ville i være søde at efterlyse, så vil det gøre os meget glade. Hilsner Mike Axdal, Overlevende og pårørende." Det var udgangspunktet for Mike Axdals korte gennemgang af sagen som han ser den, centralt placeret.
(FLR-Dialog d. 24.januar 2017)
Interview d. 12. januar 2017 med Mike Axdal, Overlevende og pårørende fra Scandinavian Star-(mord)branden.

Til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio inviterer med til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus afholdt d. 10. januar 2017. Vi hører først rektor Inge Carle' byde velkommen og gymnasiets kor, Kammerpigerne og -junkerne, ved Birgit Munch. Herefter tager fagligheden over med præsentationen af gymnasiets opbygning med den nye struktur og nye valgmuligheder. Og der bliver fremvist eksempler på undervisning i fagene tysk, bioteknologi og dansk. Men fagene er blot et lille udpluk blandt valgmulighederne. Og desværre får vi ikke her den grundige gennemgang af HF-strukturen. Men undervisningsformen er ca. ens.
(FLR-Dialog d. 17. januar 2017)
Optagelse d. 10. januar 2017 på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus af bl.a. Inge Carle', Birgit Munck og Kammerpigerne, Steffen Christensen, Bente Baymler, Rune Harbo og Inge Lise Jensen.

icon icon 2016
RIKO's konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKOs) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement, som fandt sted på Christiansborg d. 7. december kl. 13-16.30. Konferencen kaster lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, giver konferencen nye indsigter og lægger op til debat og diskussion om international konfliktløsning.
Vi høre først René Gade, fredsordfører Alternativet, byde velkommen. Ordstyrer Jørn Boye Nielsen RIKO begrunder konferencen og giver ordet til
særlig repræsentant for FN's generalsekretær Ellen Margrethe Løj, som fortæller om sine erfaringer fra arbejdet i FN med fredsopbygning og fredsbevaring i Liberia og Sydsudan.
Dernæst gennemgår Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen FN's fredsoperationer - reformer, udfordringer og muligheder.
Og så Flotilleadmiral Torben Mikkelsen om indsatsen for at uskadeliggøre kemiske våben i Syrien og Libyen.
Så hører vi oplæg fra politikerne Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K samt Rene Gade Alternativet og deres svar på spørgsmål fra salen.

Herefter endnu en ekspertrunde om fremtidig bæredygtig sikkerhedspolitik, som starter med Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC), Ole Wævers foredrag over emnet, NATO-Rusland – hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig?
Og så følger Dansk Flygtningehjælps Line Brylle om lokal fredsopbygning og nævner, at det havde været 60 gange billigere at forstå og afværge væbnede konflikter.
Endelig holder Seniorforsker ved DIIS, Lars Engberg-Pedersen, oplæg om mulighederne for dansk bidrag til bæredygtig udvikling bl.a. med henvisning til FNs nylige 17 bæredygtighedsmål.
Og så igen kommentarer fra politikerne Maria Krarup, Henrik Dahl, Carsten Jarlov, Eva Flyvholm og Rene Gade, efterfulgt af tilhørernes kommentarer og spørgsmål samt politikernes og sikkerheds- og fredseksperternes afsluttende bemærkninger.
Endelig hører vi Maria Stage, bestyrelsesmedlem i den arrangerende organisation, RIKO, Rådet for international konfliktløsning, komme med nogle afsluttende bemærkninger.
(FLR-Dialog d. 20. december 2016)
Optagelse d. 7. december 2016 med Jørn Boye Nielsen RIKO, Ellen Margrethe Løj FN, Louise Riis Andersen DIIS, Torben Mikkelsen flotilleadmiral, Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K, Rene Gade Altern, Prof. Ole Wæver CRIC, Line Brylle DFH, Lars Engberg-Pedersen DIIS, Maria Stage RIKO.

"Det litterære Frederikshavn – byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" af Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.
"Det litterære Frederikshavn" ja du læste rigtigt. Det er nemlig titlen på en splinterny bog, " Det litterære Frederikshavn – byens forfattere og fortællinger igennem 200 år" skrevet af de 2 frederikshavnere historikeren og arkivleder Erik S. Christensen og litteraturhistoriker og uddannelsesleder Lars Christian Mikaelsen, som giver en mundsmag på hidtil ukendte historier og anekdoter, som deres bog indeholder.
(FLR-Dialog d. 13. december 2016)
Optagelser d. 6. december 2016 fra receptionen d. 6. december 2016 på Frederikshavn Bibliotek, med bibliotekar Pernille Lisborg samt forfatterne Erik S. Christensen og Lars Christian Mikaelsen.

Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog et interview med Per Naldal.
Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog på Frederikshavn Lokalradio her et interview med Per Naldal fra d. 7. juli 2014 med Per om det da foranstående folkedanserlandsstævne i Frederikshavn. - Jeg vil lade interviewet med Per Naldal tale for sig selv og blot tilføje at Per var en god kammerat og samarbejdspartner. Per Naldal var en afholdt lærer på Privatskolen og ikke mindst for dansktimerne, hvor eleverne nød godt af Pers indfølingsevne og udsyn.
Per var fra begyndelsen med i opstarten på Frederikshavn Flygtningevenner i 1987, blev formand og var med i det kommunale "Rådgivende udvalg vedr. flygtninge". Og I mange år var Edly og Per Naldal med til at arrangere juletræ i Maskinhallen med deltagelse af flere hundrede flygtninge på tværs af religionerne. Senere blev Naldals engageret i hjælp til de rumænske børnehjem og den vellidte Per Naldal havde i en del år den lokale rekord ved indsamling til verdens flygtninge. Ja og som det fremgår af interviewet om folkedanserstævnet, så tog Per glad sin tørn hvor han var. Æret være hans minde. Arne Hansen.
I interviewet kommer Per Naldal også rundt omkring folkedansens og –musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Mindeord om Per Naldal d. 26. november 2016 og genudsendelse af Interview d. 7. juli 2014 med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet og tilbuddene til vendelboerne m.fl.

Om FFI's succes med at invitere flygtningebørn til at spille fodbold.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI's succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016 og vi hører her først Steen Jensen, der udover at være bestyrelsesmedlem i FFI også er formand for Folkeoplysningsudvalget.
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Dobbeltinterview d. 24. november 2016 med Steen Jensen og Jens Tang Olesen bestyrelsesmedlemmer i FFI.

Reportage fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på asylcentret. Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 23. november 2016 af bl.a. ungebyrådsmedlemmerne Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frh. Gym., Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Sk. + Frh. Ungdomsskole, Christian Thomsen Bangsbostrand sk. og Freja Nørgaard Bruun Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.

Fredsforkæmperen Else Hammerich fortæller om hendes Livia-prisfest "Stories of Hope" d. 28. november.
Else Hammerich fotæller om Livia-prismodtagerne den sydsudanske "brobygger" William Ongoro, Global Network for Woman Peacebuilders, samt Trampolinhuset i København. Læs mere om prisfesten og konferencen Stories of Hoppe på løbeseddel.
(FLR-Dialog d. 22. november 2016)
Interview d. 21. november med Else Hammerich initiativtager til uddeling af Liviapriserne


Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, 2. fælles del.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen "Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, – udfordringer og muligheder – drømme og virkelighed", som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg "Hvor er foreningerne på vej hen?". Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet "PixlArt" med basis i Østervrå.
Det tredje indlæg er ved fodboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften "Målrettet mangel på målrettethed" fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde.
Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, dagen med et flot tableau "Den bedste udgave af foreningsfremtiden". Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Bruun understøttede deres foredrag med på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes at Dialog allerede har brugt 1. delen af fritidskonferencens fælles, og at der senere følger lydoptagelser fra områdesporene B aktivitetsudvikling og C. Foreningsfællesskab.
(FLR-Dialog d. 29. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af formand for DGI, Søren Møller, fotografen Tao Lytzen, PitzlArt, fodboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, samt landsformand for de grønne pigespejdere Christina Palmstrøm, Frederikshavn

Aktivitetsudvikling - Spor B og 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencen.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her sin 4. reportage fra Forenings- og fritidskonferencens Spor B: Aktivitetsudvikling 1. Gadeidræt – De unges nye Legeplads: Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet. 2. foreningerne og skolereformen: Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangspunkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller. 3. fra Facebook til klub: Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i Frederikshavn MTB (Mountainbike-klubben), historien om udviklingen fra aktivitetsfællesskab til foreningsfællesskab, med sociale medier som forum. (dog kun den første del)
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Rene Melvad Jørgensen, Betty Pedersen, Ejnar Bo Pedersen, Søren Møller, Thomas Bach.

Foreningsfællesskab - områdespor C på Foreningskonferencen i Frederikshavn.
Tre workshops sætter fra hvert sit perspektiv fokus på, hvilken betydning fællesskaberne har for samfundet, og hvad der skal til, for at kommende generationer fortsat engagerer sig i foreningslivet. 1. forandring i forening
Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, partner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne, har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt. 2. unges fællesskaber – mellem tryghed og spænding. Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU – Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og oplevelser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fællesskaber, gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?" 3. gider de unge foreningslivet? Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlemmernes engagement i foreninger og samfund. Oplægget bygger på en undersøgelse gennemført for DUF som en del af initiativet "Fremtid i Forening?".
(FLR-Dialog d. 6. december 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af Torben Steenstrup, Maria Bruselius Jensen, Bjarne Ibsen

Fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference om udfordringer frem mod 2025.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 1. fælles del af Frederikshavn Ungdoms Fællesråds m.fl. fritids- og foreningskonference d. 12. november 2016 med oplæg fra bl.a. borgmester Birgit Hansen, de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen, (A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt skatteminister Karsten Lauritzen, som alle fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.
(FLR-Dialog d. 22. november 2016)
Optagelser d. 12. november 2016 af borgmester Birgit Hansen(A), byrådsmedlemmerne Christina Lykke Eriksen (F), Mogens Brag (V), Anders Brandt Sørensen, (A), samt skatteminister Karsten Lauritzen.


Til lancering af 1. bind af Trap Danmarks 6. udgave om Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner.
Og som foregik hos PixlArt i Østervrå d. 9. november 2016. Efter præsentationen af Traps 6 udgave som også har en digital udgave så man på interessante historiske og kulturelle lokaliteter kan gå på Trap med sin mobil og læse om stedet hvor man netop er, så bliver bind 1 anmeldt af repræsentanter fra de 3 kommuner der er med i det nys udkomne bind, som også kan være en glimrende julegaveide til borgere i Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner m.fl..
(FLR-Dialog d. 20. december 2016)
Optagelse d. 9. november 2016 med Krak-redaktørerne og bl.a. de 3 lokale anmeldere skagboen og medlem af byrådet i Frederikshavn, Bjarne Kvist

Indsamlere i Frederikshavn om at samle ind til nødstedte krigsflygtninge i nærområderne.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016. Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet. Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne.
De interviewede indsamlere vi hører er Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater
(FLR-Dialog d. 8. november 2016)
Interviews d. 6. november 2016 med Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan.

Hør om Ulf Harbos banebrydende arbejde med at få rettet op på kommuners ulovlige administration på det sociale område.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev inviteret til optagelse af foredrag af kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs kommune, Ulf Harbo, valgt for Enhedslisten, som her fortæller om hans banebrydende arbejde med at få rettet op på sin egen, Norddjurs, og andre kommuners ulovlige administration på socialområdet.
(FLR-Dialog d. 15. november 2016)
Optagelse d. 2. november 2016 af foredrag af Ulf Harbo, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, hos Enhedslisten i Frederikshavn om hans erfaringer fra sin banebrydende indsats for socialt udsatte.

Om Forenings- og Fritidskonferencen "Frem mod 2025" d. 12. november i Frederikshavn.
Hør i Dialog Om den stort anlagte forenings- og Fritidskonference "Frem mod 2025" som afholdes lørdag d. 12. november kl 9: 30-21: 30 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn- og som kræver hurtig ´ tilmelding, som skal ske via programmet hvortil der er link fra denne side.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Henrik Carlsen, formand for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Frederikshavn gymnasiums frivilligambassadør vil skaffe elever til at samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her en samtale med gymnasieelev Emma som er nyudnævnt frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF, hvor vi også hører om hendes første store opgave, at skaffe elever til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde i for nødlidende flygtninge i krigenes nærområder. Bemærk linket til løbesedlen som er identisk med løbesedlen på Frivillig-tavlen i gym-aulaen.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview d. 31. oktober 2016 med Emma Klæstrup, frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Hør lokale Niels Chr. Trab om at være alkoholiker og komme fri af den onde spiral.
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelsen er d. 29. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2017)
Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervraa, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Irak og om at være indsamler hertil i Frederikshavn på søndag d. 6. november 2016.
I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a. at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Dernæst lytter vi til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som her gerne giver sine motiver og erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Afslutningsvis fortæller den mangeårig trofaste frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, hvad det er der motiverer hende til at fortsætte. Og Ellen går gerne sammen med en af de flygtninge der glædeligvis har meldt sig en del af og som dog stadig føler sig usikre i det nye sprog, men gerne vil øve sig i det danske. Men facit her få dage inden indsamlingen på søndag er altså, at der stadig er brug for at mange flere her i Frederikshavn og andre steder melder sig som indsamlere for at det kan lykkes at komme ud og banke på hos alle de mennesker som vil have penge liggende parat til at blive samlet ind til gavn for de flygtninge, der stadig må opholde sig i kæmpestore lejre i nærområderne. Pengegaver som udover at være med til flygtningenes overlevelse også med etablering af børnenes skolegang og støtte til oprettelse af småvirksomheder skal bevare krigsflygtninges håb om en fremtid i fred. Man melder sig på flygtning.dk eller møder bare op på søndag på udleveringsstedet, som i Frederikshavn er De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, der er åbent fra kl 9, 30.
(FLR-Dialog d. 1. november 2016)
Interview med Mie Oehlensläger er optaget d. 28. oktober 2016, og med Ellen Rasch d. 30. og med Jørgen Chr. Jensen d. 31. oktober.

Midiya og Aran fortæller hvorfor de vil samle ind til flygtninge i nærområderne d. 6. november.
Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller, hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Interview d. 23. oktober 2016 med Midiya Mustafa og hendes 13-årige datter Aran, som med familien måtte flygte fra Syrien.

Genudsendelse af indslag fra 2005 for at ære desværre nu afdøde musikentusiast Bjerne From.
Interview d. 12. januar 2055 med de 3 aktive musikere Tue Melchiorsen, Thomas Sørensen og Jesper Theiz (http://www.amnesiac.dk) og Bjerne From, alle medlemmer i musikoasen (http://www.musikoasen.dk) som har taget et friskt initiativ til at holde en støttekoncert for ofrene for katastrofen i Sydøstasien. Støttekoncerten afholdes lørdag d. 28. januar 2005 kl 20 i Maskinhallen og i løbet af aftenen vil 7 forskellige orkestre spille. Entre er 35 kr. Hele entreen og overskuddet på ølsalget (pris 15 kr.) vil gå til Røde kors hjælpearbejde for tsunamiofre. Det er også muligt at putte ekstra støttepenge i en indsamlingsbøsse der vil blive opstillet får vi at vide. Musikoasen vil gerne have praktisk hjælp fra aktive i Røde Kors og Frederikshavn Multietniske Forening. Interesserede er velkomne til at henvende sig i Musikoasens lokaler i Hedemarksgade (sidegade til Søndergade) PS Dette ere en genudsendelse med forord af Arne Hansen d. 23.10.16: Dialog genudsender her et indslag fra d. 12. januar 2005 med bl.a. andre den frederikshavnske musikentusiast Bjerne From. Det sker i for at ære Bjerne From i anledning af hans nylige alt for tidlige død. OG også på baggrund af at undertegnede i sin tid har haft fornøjelse af at have Bjerne som elev i gymnasiet (dog ikke i musik)
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Forord af Arne Hansen til Interview i 2005 med de 3 aktive musikere Tue Melchiorsen, Thomas Sørensen og Jesper Theiz og Bjerne From d. 12. januar 2005.

Til Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum.
Tag med Dialog til Reception i anledning af den pacifistiske forening, Aldrig mere Krigs 90 års jubilæum. Det foregik den 17. oktober 2016 på Den Internationale Højskole i Helsingør.
Vi hører Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen,
hvorefter René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.
Så synger og spiller fredstroubadouren Jørgen Ginderskov sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?
Aldrig mere Krigs og fredsbevægelsens historie bliver så skildret af Henning Sørensen, pensioneret skraldemand og forfatter til bogen Krudt Uden Kugler.
Så hører vi et lille foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold holdt af Jørn Boye Nielsen, formand for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning.
Vi hører en videohilsen fra Christian Juhl, den udviklingspolitiske ordfører for Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning,
samt Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International.
"Imagine" – skolens multietniske engelsksprogede elevkor underholder med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder.
Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere!
Henning Sørensen læser et digtet "Om Ungdom" fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen
Så uddeler Tom Paamand Aldrig Mere Krigs Fredsrose til Discount Drama-skuespillerne Anne Marie Helger & Peter Larsen, hvorefter Peter Larsen holder en længere veloplagt og langtfra tandløs takketale på sin vanlige festlige facon.
Og som afslutning på Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum foreslår mødeleder og formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Paamand, at afslutte mindedagen med Kringsat af fjender som fællessang.
(FLR-Dialog d. 10. januar 2017)
Optagelse d. 17. oktober 2016 af reception på Aldrig Mere Krigs 90-årsdag med bidrag af Søren Launbjerg, Rene Gade, Jørgen Ginderskov, Henning Sørensen, Jørn Boye Nielsen, Christian Juhl, Christine Schweitzer, Den Internationale Højskoles kor, Tom Vilmer Paamand, Hasse Schneidermann, Peter Larsen.

Reportage fra "Hele verden i Frederikshavn kommune".
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her reportage fra eventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt d. 8. oktober 2016.
Vi hører først borgmester Birgit Hansen byde velkommen. Dernæst introducerer dagens facilitator Stenar Glamann så sangeren Yemane Berhane fra Eritrea samt sang til eritreriansk dansemusik, som sammen med andre videoklip kan nydes på Dialogs netside. Så hører vi kurdisk musik med syngende og kædedansende syrisk-kurdere, som breder sig med deltagelse fra salen. Dernæst latinamerikanske rytmer og sang. Vi får også nepalesisk musik, sang og dans at høre, samt sange af John Mbwelela Mutombo fra Congo, småinterviews om genbrugshjælpeprojekt til Afghanistan og indsamling til flygtninge i nærområderne søndag d. 6. november i forsøg på at hverve indsamlere hertil, som dog overdøves af en bid mere kurdisk musik og dans. Så takker Stenar Glamann for en dejlig dag. Til sidst hører vi så kurdiske Midiya Mustafa og indfødte Poul Nielsen fra Venligboerne Frederikshavn, udtrykke deres glæde over en vellykket dag, hvilket også gælder tovholderen Anders Andersen fra projekt og integrationsafdelingen, som også svarer på spørgsmål om det arrangerende integrationsråds rolle.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2016)
Optagelser og interviews d. 8. oktober 2016 under mangfoldighedseventen "Hele verden i Frederikshavn kommune" afholdt i Maskonhallen

Hør beretninger fra flygtningelejre i Afrika fortalt af Sara Schlüter, Dansk Flygtninghjælp.
Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter herom sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder - her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og "nærområder" verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN's nyudnævnte generalsekretær Guterres. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2016)
Interview d. 6. oktober 2016 med Sara Schlüter, Dansk Flygtningehjælp

Hør om Depressionsforeningen - nu også i Frederikshavn.
Vi skal nu høre om en ny forening i Frederikshavn kommune, Depressionsforeningen. Det er Ole Jonsson som på Frivillig Fredag d. 30. september 2016 fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Depressionsforeningen og dens forskellige tilbud til borgerne. Find yderligere oplysninger på Dialogs hjemmeside herunder.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Interview d. 30. september 2016 med Ole Jonsson, Frederikshavn

Til Frivillig Fredag på Frivillighedscentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2016)
Optagelser d. 30. september 2016 af formand Ingeborg Thusgaard, daglig leder Marianne Skadborg, Jørgen Christensen Hjerteforeningen, Lillian Andreasen Natteravnene, næstformand Chresten Sloth Christensen, Skagen samt Irene Lerche Barnets Blå Hus

Om at skaffe indsamlere til Røde Kors på søndag.d 2. oktober.
Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn, Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag.d 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview med Camilla Thomsen, indsamlingsleder for Røde Kors i Frederikshavn.

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen.
Dialog har spurgt på oplysning om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober 2016. OG her fortæller så integrationschef i Frederikshavn velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 26. september 2016 med Anders Andersen, integrationschef i Frederikshavn kommune.

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen.
Dialog har spurgt på oplysning om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober 2016. OG her fortæller så integrationschef i Frederikshavn velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 26. september 2016 med Anders Andersen, integrationschef i Frederikshavn kommune.

Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11.
Hardy Hansen talsmand for Netværk for Velfærd og Demokrati fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio (d. 22. september 2016) om de tanker der kunne komme ud af at lade borgerne formulere en politik og som skal sætte et stop for den dominerende og uhæmmede kapitalismes grådige virke og stoppe de ødelæggelser af naturressourcer og nedslidning af mennesker for kortsigtede profitinteresser..
Vi hører kort om alle de forringelser såsom forøget ulighed med flere fattige igennem regeringers sociale forringelser, smadret dagpengesystem, katastrofale forringelser af efterløn, førtidstidspension, sygedage og arbejdsmiljølov, som borgerne i Danmark de senere år har måttet tåle og som nu må stoppes og vendes ved at give samfundsudviklingen en ny kurs.
Derfor inviterer Netværk for Velfærd og Demokrati lønmodtagere fra hele landet med til en
Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11, og hvortil repræsentanter fra partier med rod i arbejderbevægelsen er inviteret med: Lea Wermelin SD, Pia Olsen Dyhr SF og Pelle Dragsted EL samt Alternativets Rasmus Nordqvist.Og endvidere repræsentanter fra fagbevægelsen ved Morten Skov Christiansen, LO-næstformand og Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagogerne, aktiv i Velfærdsalliancen.
Hardy Hansen fotæller så i interviewet her om nogle af de ideer som er nedfældet i et 7-siders tekst "For et bedre Danmark", og her refereret i stikord efter talsmanden:
Danmark skal udnytte og udvikle styrkepositioner indenfor det grønne bl.a. med offentlig produktion.
Bedre økonomisk sikkerhedsnet (bl.a. for at redde flexicurity) med penge fra en progressiv beskatning, som borgerinddragelse næppe ville ødsle væk på dyre kampfly
Når "det skal kunne betale sig at gå på arbejde" så sæt minimumslønnen op,
Tryghedsreform der minimerer udflytning af arbejdspladser jf de mistede 175.000 arbejdpladser i 2008-9
Den offentlige sektor skal styrkes og ha lov at investere i fremstillingssektoren og udnytte ansatte viden
Offentlig bank der kan støtte offentlige virksomheder mm som supplement
Økonomisk demokrati. CEVEA har beregnet at lønmodtageres medindflydelse ville give gevinst på 225 mia kr om året. Alle disse forslag tænkes at kunne indgå i en alternativ politik.
Herefter svarer talsmanden for Netværk for Velfærd og Demokrati på nogle spørgsmål som hvorvidt Dansk Folkeparti kan tænkes som samarbejdspartner jf.SDs nye linje og hvorvidt globale løsninger også er væsentlige ?
(FLR-Dialog d. 27. september 2016)
Interview d. 22. september 2016 med Hardy Hansen talsmand for Netværket for Velfærdog Demokrati.

Snyd bare i skat - kontrollen er afskaffet.
Man fyrer alle dem, der skal kontrollere om skatterne betales. Og bagefter undrer man sig så over, at der snydes i skat, og at staten mister milliarder. De egentlige skurke er Venstres finansministre i hele perioden - og Bjarne Corydon, der ikke var medlem af Venstre, men som opførte sig sådan.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Skriftlig Indlæg af Jens Thoft i Arbejderen d. 9. september 2016 og her indtalt af Arne H d. 19.september 2016.

Kulturmødet på Mors oplevet med biblioteksformidlers vinkel
Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i Kulturmødet på Mors i dagene 25-27 august 2016. Det er et interview med Vita Andersen, formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a. som arrangør af 2 biblioteksdebatter. I debatterne blev der rejst nogle problematikker, som det også kommer til at handle om her.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Interview d. 14. september 2016 med Vita Andersen formidler på Aalborg-bibliotekerne

Else Hammerich: Veje til en fredeligere verden
Dialog bringer nu et interview med konfliktmægler Else Hammerich med overskriften Veje til en fredeligere verden og som har Mie Marcussen som interviewer Den nys 80-årige Else Hammerich er en af pionererne inden for konfliktmæglingen. Og Dialog viderebringerinterviewet i anledning hendes 80-års fødselsdag d. 7. september 2016.
Else Hammerich fortæller om hendes håb om en fredeligere verden, hvor vi gennem dialogen finder nye, kreative løsninger på konflikter. Hun berører, hvordan vi i politik, medierne og i hverdagen kan hjælpe denne udvikling på vej.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Overvejende genbrug d. 6. september 2016 af konfliktnavigatør Mie Marcussens interview med konfliktmægler Else Hammerich

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe , flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldat i Assads hær at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, - om asyl i Danmark - og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2016)
Optaget d. 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagnen for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag d. 6 november 2016

Fritidsmesse i Arena Nord i Frederikshavn.
Vi hører her forkvinden for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Else Schaltz, åbne fritidsmessen med oversigt over de optrædende, som Dialog i de følgende indslag bringer enkelte småoptag af. Desuden småinterviews med deltagere og udstillere. Arrangører var Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Ungdoms fællesråd.
(FLR-Dialog d. 20. september 2016)
Optagelser af lydklip og interviews d. 4. september 2016 med Else Schaltz, Idrætssamvirket, Jytte Høyrup om bridge, Frimærkesamler(filatelist) og formand John Ritter, de latinamerikanske zumbakvinder Lisella og Susan, Anders fra Mountainbikerne, spejderleder Dorte Westermark, Peder Wessel gruppen, Chr.Holmgaard Frederikshavn Dartclub og endelig ElseSchaltz om dagen.

Dialogmøde om fremtidens frivillige sociale arbejde med udgangspunkt i "samskabelse"
Hvordan går det egentlig med det frivillige arbejde? Hvad er mulighederne i opbygningen af et frivilligcenter? Og hvordan har de frivillige det med arbejdet?
Formand for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, vil tale om, hvordan Frederikshavn Kommune udvikler det frivillige sociale arbejde, Marianne Skadborg, leder i De frivilliges Hus, om perspektiver for Frivilligcentret for hele Frederikshavn Kommune. Og udviklingskonsulent Dannie Larsen fra FRISE, der er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, holder oplæg om mulighederne ved opbygning af frivilligcentre som kan fremme samskabelse.
(FLR-Dialog d. 13. september 2016)
Optagelse d. 1. september 2016 af oplæg af Anders Broholm, Marianne Skadborg, Dannie Larsen og med susanne Thaarup som møde- og debatstyrer.

Red Barnets landsindsamling søndag d 4. september har brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 29. august 2016 med centrale indsamlingsleder Elin Thomasen samt lokale indsamlingsleder i Frederiksahvn Jonas Nielsen.

Henning Sørensen, Aldrig Mere Krig opfordrer til at flage på halv d. 5. september.
Dialog bringer her et interview med baggrund i at Aldrig Mere Krig igen i år vil opfordre folk med en flagstang om at flage på halv stang på den officielle militær- og soldaterdag d. 5. september. Flaget skal sættes på halv for at udtrykke sorg over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile og det ikke mindst her i 2016 efter at Danmark nu også er gået ind i en folkeretsstridig angrebskrig i Syrien. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har i anledning af at vi nu igen nærmer os datoen for flagdagen, d. 5. september, ringet til den oprindelige idemand til en annoncekampagne for at flage på halv i sorg over ofrene for Danmarks angrebskrige, Henning Sørensen for at høre hvorfor fredselskende danskere efter hans mening fortsat bør flage på halv stang d. 5. september? OGså pacifisme som sådan bliver debatteret.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016 )
Interview d. 28. august 2016 med pacifist og forfatter Henning Sørensen, Grenaa.

Om Fritidsmesserne søndag d. 4. september i Arena Nord, Sæby -fritidscenter og Skagen Kultur & Fritidscenter fra kl 10-16.
(FLR-Dialog d. 30. august 2016)
Interview d. 27. august 2016 med Else Schaltz, formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn.

Billedkunstnere fortæller til Dialog om de billeder de udstiller på Frederikshavn Bibliotek frem til d. 28. september.
(FLR-Dialog d. 6. september 2016)
Interviews d. 26. august 2016 med billedkunstnerne Susanne Zimmer, Rita Levorsen og Inge Nielsen om deres udstillingsbilleder på Frederikshavn bibliotgek, der byder velkommen ved Pernille Lisborg.

Hør billedkunstner Inge Nielsen fortælle om sin og 3 andres udstilling på Frederikshavn bibliotek.
Vi hører om Inge Nielsens, Rita Levorsens, Inge-Lise Terps og Susannes maleriudstilling på Frederikshavn Bibliotek. Udstillingen åbnes d. 26. august kl 16 med en reception hvor interesserede er velkomne. Man har dog chancen for at se udstillingen en måned frem indtil d. 28. september. Se evt. efter pressemeddelelse i Lokalavisen og som servicemeddelelse i Radio Vendsyssel FM.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016 (dog første 1/3 d. 21. juni 2016))
Interview d. 19. august 2016 med billedkunstner Inge Nielsen, Stenhøj ved Frederikshavn.

Hør fra åbningen af Barnets Blå Hus - et støttecenter for udsatte børn i Frederikshavn.
Vi mødes med sang og musik og børns beretninger samt taler af generalsekretæren fra Blå Kors, lederen Irene Lerches visioner for Barnet Blå Hus og Frederikshavns borgmesters og Børne og ungdomsudvalgsforkvindes hjertelige velkomst. Barnets Blå hus i Frederikshavn er beliggende ved Bangsbo Frejas klubhus på Vrangbækvej 155, som også lagde rum til det fine indvielsesarrangement.
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 16. august 2016. fra indvielsen af Barnets Blå Hus i Frederikshavn med Birgit Hansen, Anna, Christina Lykke, Christian Bjerre, Irene, Irene og Aksel, samt husets leder Irene Lerche.

Total Protest Camp på museum.
Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016. Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base, og vi hører sangene dder er blevet sunget 428 gange samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv
(FLR-Dialog d. 12.juli 2016)
Optagelse d. 30. juni 2016 hvor vi hører museumsinspektør Jens Thiedemann, Anne-Marie Kristensen fra Total Protest camp, Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Diskussion af integrationspolitikken i Frederikshavn kommune.
Dialog bringer her Frederikshavn Lokalradios lydoptagelse af Frederikshavn Byråds behandling af forslag til en opdateret integrationspolitk, som var punkt 11 på byrådsmødet d. 29. juni 2016, - og hvor debatten især centrerede sig om 3 forsinkede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 5. juli. 2016)
Optagelse d. 29. juni 2016 af Debatten i Frederikshavn Byråd om integrationspolitikken.

Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for statlige penge fra Danida.
(FLR-Dialog d. 28. juni 2016)
Interview d. 26. juni 2016 med Zahra og Sayed Jamaluddin Olawi, Frederikshavn.

Fredssang: Jeg Drømte mig en drøm i nat...
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 19. juni 2015 fra Fredministerium.dk's mobile gadeevent vendt imod indkøb af nye kampfly afholdt under Folkemødet.

Lidt, men godt? Debat om ny dansk udviklingspolitik.
Dialog bringer optagelse fra Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om ny dansk udviklingspolitik. Her er så en introduktion med Mellemfolkeligt Samvirkes egne ord: "Danmark skal have ny udviklingspolitik, og Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast lørdag på Folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu og hør hvad politikere, virksomheder og NGO'er mener, vi skal satse på fremover. Mødet foregik d. 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm med følgende deltagere: Marcus Knuth, Udlændinge- og integrationsordfører, Venstre. Ulla Sandbæk, Udviklings- og kirkeordfører, Alternativet. Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 på Folkemødet med Marcus Knuth Venste, Ulla Sandbæk Alternativet, Peter Thagesen DI, Anders Ladekarl Røde kors og Helle Munk Ravnborg Mellemfolkeligt Samvirke,

Danmark som humanitær stormagt.
Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt skriver Alternativet."Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.
Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk"
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Alternativets udenrigspolitiske rådgiver, Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.

Danmark som humanitær stormagt.
Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt skriver Alternativet."Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.
Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk"
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 af Alternativets udenrigspolitiske rådgiver, Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.

De hjemløse på Folkemødet.
Dialog interviewer på Folkemødet Topper som aktionerer som nøgen i en gadeaktion. Det sker d. 18. jumni 2016 og snakker så også dagen efter med Steen Rosenkvist, formand for SAND, de hjemløses landsorganisation.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2017)
Interviews d. 18. og 19. juni 2016 på Folkemødet med hjemløse-aktivisten Topper og Steen Rosenkvist, formand for de hjemløses landsorganisation, SAND.

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det?
Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2016)
Optagelse d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt af oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat.

Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet.
Dialog bringer her optagelser af Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet på Bornholm d. 18. juni 2016 hvor vi først hører tale om kampagnen "Nej tak til nye kampfly", dernæst gjaldes fredsrap og endelig hører vi om Tribunalforeningen, som er ved at organisere en undersøgelse af hvorvidt Danmarks krige har krænket krigens love og bidraget til tortur og umenneskelig behandling.
(FLR-Dialog d. 21. februar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 på Folkemødet af Carsten Andersen, Nej tak til nye kampfly, fredsrap og HelgeRatzer fra Tribunalforeningen.

Udrejsecentre – når man søger asyl og ender bag tremmer.
Det er overskriften på et debatmøde på Folkemødet på Bornholm, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til stede og optog Vi bruger lige Arrangøren Bedsteforældre for Asyl og Trampolinhusets introduktion: "Det er en menneskeret at søge om asyl, men får man et afslag, risikerer man at komme bag lås og slå. De afviste asylansøgere i Danmark frihedsberøves som kriminelle i lukkede fængsler eller indsættes på et af landets to udrejsecentre, hvoraf det ene er et nedlagt fængsel. Regeringen kalder det "motivationsfremmende foranstaltninger". Det tidligere fængsel Kærshovedgård, 13 km fra Ikast, skal huse op mod 600 personer, til trods for det er bygget til at huse mellem 60-229 fanger. Trampolinhuset sætter fokus på de forhold man som afvist asylansøger bliver mødt med i dagens Danmark. Kom forbi og mød 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime. Han har boet i 5 år på asylcenter Kongelunden på Amager, men brødrene har nu fået endeligt afslag på deres asylansøgning, hvorfor de er blevet sendt til udrejsecenter Kærshovedgård. Deres fremtid er derfor i et fængsel, fordi de formentlig ikke bliver sendt tilbage til Iran, da landet ikke modtager tvangshjemsendte.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2017)
Optagelse d. 18. juni 2016 af bl.a. oplæg af 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime og som nu som afvist asylansøger er blevet tvangsflyttet til Kærshovedgård.

Er det mediernes ansvar at sikre en god debat online?
Dette spørgsmål stilles til et panel med dagbladenes online-redakører ledet af journalist Aydin Soei, som ordstyrer og med spørgsmål fra teltet på Folkemødet d. 17. juni 2016 på et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, her får lov at lægge ud: Nyheder bliver delt, kommenteret og debatteret som aldrig før på facebook og på nettet. Der er blevet meget kortere fra den almindelige dansker til beslutningstagerne, og alle kan ytre sig uden en godkendelse fra fx en debatredaktør. Det fremhæves ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men samtidig beskyldes tonen i debatten ofte for at være for hård, nedladende og polariserende. Særligt debatter om ligestilling og flygtninge og indvandrere lader til at trække fronterne op. Men hvor går grænsen for, hvad vi skal tillade i den demokratiske debat online? Hvilke konsekvenser kan en hård og polariserende debattone have for lysten til at deltage i debatten og for sammenhængskraften i samfundet? Og hvilket ansvar har medierne for at sikre en konstruktiv debat? Vi spørger til mediernes eget syn på deres rolle i den online debat. Mediernes indlæg suppleres af indspark fra eksperter".
(FLR-Dialog d. 24. januar 2017)
Optagelse d. 17. juni 2016 med paneldeltagerne Simon Fancony, sociale medie redaktør, Politiken. Rasmus Rendsvig, PhD fellow, Center for Information og boblestudier Københavns Universitet. Thomas Harder, Redaktionschef Nationen, Ekstra Bladet. Kasper Krogh, Indlandsredaktør, Berlingske. Troels Behrendt Jørgensen, Medredaktør, Information. Maria Ventegodt Liisberg, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Og med journalist Aydin Soei, som ordstyrer

Med Nagieb Khaja til de syriske frontlinjer.
En af Danmarks mest erfarne krigskorrespondenter, Nagieb Khaja, fortæller om, hvordan han dækker krigen i Syrien indefra, hvorfor han fortsætter med at sætte livet på spil for at fortælle syrernes historie og hvilke oplevelser fra krigen, der har gjort størst indtryk.
Det er en optagelse fra Dansk Flygtningehjælps møde d. 17. juni 2016 dog kun den sidste halvdel pga højtalersvigt sammen med Folkemødets baggrundsstøj
(FLR-Dialog d. 23. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af møde med journalist Nagieb Khaja arrangeret af Dansk Flygtningehjælp med Sara Schlûter.

Hvad er kreativ aktivisme, og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? - læring fra globale protestbevægelser om ikkevoldelig direkte aktion som politisk strategi.
Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå.
De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vil vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter"
(FLR-Dialog d. 3. januar 2017)
Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet.

Lyninterview med Mogens Lykketoft, formand for FNs Generalforsamling omkring arbejdet i FN.
(FLR-Dialog d. 12. juli 2016)
Interview d. 17. juni 2016 med Mogens Lykketoft, mens regnen silede ned over Folkemødet.

Debat om Terrorbekæmpelse mellem partilederne fra Dansk Folkeparti, Konservative og SF.
Det er Amnesty International som har inviteret partiformændene til debat om terror. Desuden deltager Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International. Balancen mellem borgernes tryghed og frihed – mellem sikkerhed og retssikkerhed – er svær at ramme. Hvordan bekæmper vi bedst terroristerne uden at underminere retssikkerheden og undergrave vores egne værdier?
(FLR-Dialog d. 26. juli 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med med panelet de 3 partiformænd Kristian Thulesen Dahl, (DF). Søren Pape Poulsen, (C). Pia Olsen Dyhr, i panelet. Og debatten styres af Clemens Kjersgaard.

Indsatsen i nærområderne – hvad kan og skal Danmark?
Indsatsen i nærområderne – hvad kan og skal Danmark?
I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats.
Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder."
(FLR-Dialog d. 27. december 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm af Institut for Menneskerettigheders debatmøde med Marcus Knuth V, Niklas Kabel Pedersen og Eva Grambye, Institur for menneskerettigheder, Puk damsgaard DR

Familiesammenføringer - ny Tamilsag?
Asrin Mesbah frivillig fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, cand jur, Retspolitisk Forening holder oplæg om yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlænduingestyrelsen. Og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder i den efterfølgende debat, som foregik d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholom.
Mødet stiller skarpt på Udlændingestyrelsens administration af sager om familiesammenføring og stiller spørgsmålet: Tilsidesætter Udlændingestyrelsen ret og retssikkerhed i sager om familiesammenføring?
(FLR-Dialog d. 26. juli 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af oplæg af jurastuderende Asrin Mesbah fra JuraRådgivningen og Peter Arnborg, Retspolitisk Forening.

Kan man bombe hospitaler?
Kan man bombe hospitaler? Det handler denne Dialog-optagelse fra d. 17. juni 2016 om. Her med arrangøren Læger uden Grænser's egne ord: "Læger uden Grænser, og de hospitaler vi støtter, er blevet ramt af flere tragiske bombninger, hvor patienter og sundhedspersonale er blevet slået ihjel. Vi vil med dette event sætte fokus på de menneskelige konsekvenser, og hvorvidt vi fremover skal acceptere brud på krigens love."
(FLR-Dialog d. 2. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 med deltagelse af Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Christian Juhl, Enhedslisten. Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, Anders Henriksen, Lektor i folkeret, KU.

Modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog
Med arrangøren, Bedsteforældre for Asyls ord: "Modersmålet - integration eller assimilation. Her ønsker vi at få belyst modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog, der er en af hjørnestenene i forsøget på at få vore asylansøgere til at kunne deltage i en almindelig hverdag i Danmark. Kort sagt: Hvordan får man mest udbytte af sprogundervisningen i Danmark? Som indleder vil Lektor ph.d.
Bergthóra Kristjánsdottír, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet give et veldokumenteret oplæg til en debat - med deltagelse af Yasar Cakmak - ledelseskonsulent og tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole - og Charlotte Holm - medlem af Danmark Lærerforenings Hovedbestyrelse Ordstyrer: Professor - dr.med. Jørn Nerup Bedsteforældre for Asyl "
(FLR-Dialog d. 6. september 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med oplæg af Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, tidl. skoleleder Yasar Cakmak og Charlotte Holm Danmarks Lærerforening - efterfulgt af debat

Hvordan skal Europa løse flygtningekrisen?
I 2015 kom over en million flygtninge til Europa. Flygtningestrømmen fortsætter i 2016, og Europa reagerer ved at bygge hegn og indgå en studehandel med Tyrkiet for at holde de syriske flygtninge ude. Politisk debat om, hvordan vi bedst løser den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 17. juni 2016 af debatmøde med paneldeltagerne Christina Egelund, EU-ordfører, (LA). Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister, (R), folketingskandidat Alexander Grandt Pedersen (S). Ordstyrer er Joakim Hesse Lundström, Amnesty International.

Hør "En enkelt sang om frihed".
(FLR-Dialog d. 9. august 2016)
Optagelse d. 16. juni 2016 på Fredsministerium.dk's Fredshøjskole på St Lærkegaard på Bornholm.

Om RIKO, Rådet for International Konfliktløsning – med ikke-militære midler.
Og som tænketanken RIKO så langt foretrækker og vi får at høre hvordan - både mht. krigene i Mellemøsten og mht. den nye spænding mellem NATO og Rusland omkring Ukraine.
(FLR-Dialog d. 12. juli 2016)
Interview d. 16. juni 2016 med Jørn Boye Nielsen, formand for tænketanken RIKO og tidligere underviser i freds på Den Internationale Højskole og aktiv i FN-forbundet.

Anne Marie Helger og Peter Larsen gøgler fred på Folkemødet og Carsten Andersen afslutter medpeptalk.
Vi hører lydsiden af Annemarie Helger og Peter Larsens optræden på Cirkuspladsen - dog ikke på den store scene, men spontant midt imellem partiteltene, hvor de dog alligevel trak dagens største publikum, men som man straks kan høre desværre også var det mest støjende. Men alligevel bringes nogle klip her. NB: Det kan derfor anbefales lyttere der er på nettet, i stedet eller bagefter at gå ind på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside Www.Arnehansen.net/dialog under "Anne Marie Helger og Peter Larsen på Cirkuspladsen" klikke på videooptagelserne der.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2017)
Optagelse d. 16. juni 2016 på Folkemødet med de bevidste entertainere Anne Marie Helger og Peter Larsen.

Hør om forholdet mellem Rusland og NATO - som baggrund for situationen i Ukraine.
Det er et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i sin specialeafhandling herom og i den aktuelle krise omkring Ukraine. optaget d. 15. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 16. august 2016 (dog første 1/3 d. 21. juni 2016))
Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Hør om forholdet mellem Rusland og NATO.
Det er et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i sin specialeafhandling herom. optaget d. 15. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2016)
Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Fredelig Konfliktløsning - alternativer til vold og krig.
Vi hører familieterapeuten og fredsministerium.dk-formanden, Hasse Sneidermann holde oplæg, hvor han trækker paraleller fra parrelationer til konflikter i international politik og hvordan de kan løses fredeligt.
(FLR-Dialog d. 14. juni 2016)
Optagelse d. 12. juni 2016 af Hasse Schneidermanns oplæg på Fredsministerium.dk's fredshøjskole på St. Lærkegaard ved Allinge. som optakt til deltagelse i Folkemødet.

Drømmeprojekt om en ny by, Hjertefællesskabet, som prototype
Dorte Lykkes fortæller her til Dialog om sit drømmeprojekt om en ny by, Hjertefællesskabet, som prototype.
(FLR-Dialog d. 14. juni 2016)
Interview d. 12. juni 2016 med afspændingspædagog Dorte Lykke på St. Lærkegaard ved Allinge.

Fredsministerium.dk på Folkemødet 2016.
Hør Hasse Schneidermann fortælle om Fredsministerium.dk's aktiviteter på Folkemødet på Bornholm i dagene 16-19. juni 2016.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Interview d. 5. juni 2016 med Hasse Schneidermann, formand for Fredsministerium.dk

.Reportage fra demonstrationen mod velfærdsforringelser på rådhuspladsen i Frederikshavn d. 12. maj 2016.
Under parolen "JA til tryghed – NEJ til besparelser på velfærden"
(FLR-Dialog d. 17. maj 2016)
Optagelser d. 12. maj af taler af Cai Møller, LO-Vendsyssel, skolebestyrelsesformand Jan B. Sørensen, Socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for Frederikshavn kommune Kathja Ryom, samt borgmester Birgit Hansen, samt små interviews med Cai Møller, klovnen Ib og Danni Mikkelsen, der spillede.

Hvorfor vil både fagforeningerne Lo-Vendsyssel og FTF også med opbakning fra brugere af offentlige ydelser demonstrere på torsdag d. 12. maj kl. 17 på Rådhuspladsen?
Det vil Cai Møller formand for LO-Vendsyssel fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Men først her et citat fra den udsendte pressemeddelelse, og som for interesserede kan læses i sin helhed på Dialogs hjemmeside.
"LO Vendsyssel og FTF siger JA og NEJ.
Under parolen "JA til tryghed – NEJ til besparelser på velfærden" deltager LO Vendsyssel og de lokale FTF'ere i den landsdækkende aktion den 12. maj arrangeret af den upolitiske græsrodsbevægelse Velfærdsalliancen.dk og tilsluttede foreninger og organisationer.
Regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag vil – hvis det bliver indført – nedskære det offentlige forbrug med milliarder af kroner. Borgerne risikerer således voldsomme serviceforringelser af den borgernære velfærd på områder som daginstitutioner, skoler og ældreplejen."
(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Interview d. 9. maj 2016 med formanden for LO-Vendsyssel Cai Møller også på vegne af FTF og Velfærdsalliancen.

1. maj-reportage fra Knivholt i Frederikshavn i 2016
Vi hører sangen og så følger talerne Kirsten E Madsen, sektorformand i HK-Nordjylland, så Søren Heisel forbundssekretær 3F, dernæst Bjarne Laustsen, lokal folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så Christina Lykke byrådsmedlem for SF, dernæst Dennis Kristensen forbundsformand for FOA, Birgit S. Hansen borgmester og socialdemokrat og endelig Peder Hveplund folketingsmedlem for Enhedslisten.

(FLR-Dialog d. 10. maj 2016)
Optagelse d. 1. maj 2016 af talerne på Knivholt, med mulighed for selv at vælge hvem man vil høre.

Reportage from "Peace Conference 2016 - Stop wars - Not refugees"
We hear peace researcher Jan Øberg: World, Peace, War, conflict, and Jytte Martinussen: Refugees today and Øjvind Wistrøm about refugees in Norway and much more.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2016)
Records d. 30. april 2016 in Tvind with peace researcher and conflictmediator Jan Øberg, TFF, refugee researcherJytte Martinussen USA and social scientist Øjvind Wistrøm, Norway.

Hør Om verdens tilstand ved Fredsforsker Jan Øberg.
Det skete på Tvinds "Peace Conference 2016 - Stop wars - Not refugees".
(FLR-Dialog d. 3. maj 2016)
Interview d. 30. april 2016 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg fra den Transnationale Sstiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.

Børnene i Venligboerne Frederikshavn får her lov til at komme til orde hos Dialog på Frederikshavn Lokalradio
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Interviews d. 28. april 2016 i Venligboernes Cafe med Laura 11, Aria 11, Juliane 8, Aran 6, Zithra 9, Thezica 8, Alan 8, Ahmed 8 med flere. (Giv gerne besked om forkert stavning og udtale, tak)

Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.
Vi hører først gymnasiets frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om og endelig om guleroden, det meritgivende frivillighedsbevis. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene, venligboerne og De frivilliges Hus, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne – idet omfang det lykkedes i den korte tid der var - 20 minutter til hvert af de 2 hold.
(FLR-Dialog d. 24. maj 2016)
Optagelser og interviews d. 28. april 2016 med frivillige fra natteravnene bl.a. Lilian, Ulla fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, venligboerne Erik og Midiya og De frivilliges Hus ved Marianne Skadborg, samt selvfølgelig fra gymnasieeleverne. Det blev mest med bl. Sofia, Mille og My, som vi dog først traf om aftenen i Venligboerne.

Skal højskolerne have lov til fortsat at bidrage til integrationen?
Det er emnet i snakken med den nye vendelbo i Folketinget, som vil stille ændringsforslag så højskolerne kan få til at bevare muligheden for at deltage i integrationen af nye flygtninge.

(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 25. april 2016 med Vendelbo og folketingsmedlem Peder Hvelplund, Enhedslisten.

Til stiftende generalforsamling i Frivillighedscentret i Frederikshavn kommune d. 18. april 2016 med valg af bestyrelse og brugerråd
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 18. april 2016 fra De friviliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.

Hør om invitationen for alle lokale borgere til åbent hus på Asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn lørdag d. 30. april i tidsrummet fra kl 13-16.
Det er netværksmedarbejder Janni Sudergaard som d. 14. april fortalte.

(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Interview d. 14. april 2016 med netværksmedarbejder Janni Sudergaard, Asylcentret 22 i Frederikshavn, men drevetaf Vesthimmerlands kommune.

Hør oplysning til frederikshavnerne om hvad Projekt Frivillig kan tilbyde?
Først hører vi om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Spcielt hører vi om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne kan markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium- og HFeleverne. Og vi hører også om ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde uddannelsen en ekstra merit. Derfor henvender Pernille sig også specielt her til disse ungede unge der.
I indslag nr 2 fra møde d. 30. marts fortæller Pernille hvordan man som forening kommer igang på Projektfrivillig.dk.
Og i 3. og sidste del hører vi foreningsildsjæle fremlægge gruppernes svar og være i god dialog på tværs.


(FLR-Dialog d. 19. april 2016)
Interview d. 12. april 216 og optag af møde d. 30. marts i De frivilliges Hus i Frederikshavn med Pernille Poulsen, Projekt frivillig-koordinator, De frivilliges Hus, Aalborg

Hvad kan den nye bosætningskonsulent tilbyde de virksomheder i Frederikshavn kommune, som bruger udenlandsk arbejdskraft og til deres familier, som gerne vil prøve at bo i Danmark?
(FLR-Dialog d. 12. april 2016)
Interview med den nye bosætningskonsulent Almina Nikontovic d. 1. april 2016.

Danmark er en krigsførende nation, men er der et alternativ til krigen?
(FLR-Dialog d. 12. april 2016)
Optagelse d. 29. marts 2016 af møde på Rønde Højskole med oplæg af Fredsforskerne Jørn Boye Nielsen og Isabel Bramsen fra fredstænketanken Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, efterfulgt af debat.

Kom og hør om Krig og Fred tirsdag d. 29. marts kl 19 på Rønde Højskole på Djursland.
I Dialog kan man nu lytte sig til oplysninger om en dag om krig og fred, som skal foregå på Rønde Højskole på tirsdag d. 29. marts 2016 kl 17, 00 med DjursFred, SFOF, SF, EL og LO alle Djurs som arrangører. Interviewet med Hasse Schneidermann fra DJursfred er optaget d. 26. marts 2016 og hvor Hasse også fortæller om de 2 fredsforskere Isabel Bramsen og Jørn Boye Nielsen som vil lægge ud på både mødet med højskoleleverne og på det offentlige aftenmøde. Hasse fortæller også om en ny epokegørende bog om international konfliktløsning som de 2 er medforfattere til.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 26. marts 2016 med Hasse Schneidermann fra DjursFred og formand for Fredsministerium.dk

Om storytelling på Facebook om det gode liv i vores landsbyer.
Det er Lars Granat Jensen fra kommunikationsvirksomheden Conxion, som efter sin opsummering af hvordan det er gået for de deltagende landsbyer med at løse opgaven at oprette Facebooksider, så giver den store forestilling om "storytelling". Vi hører om, hvordan man kan markedsføre en landsby, - om god kommunikation på Facebook og herunder om at lave egne nyhedskriterier, - og så gode PR-eksempler fra erhvervslivet og endelig vurdering af og inspiration til Facebooksiderne om landsbyerne i Vendsyssel tilknyttet LAGNord.

(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Optagelse d. 21. marts 2016 af powerpoint-støttet foredrag af Lars Granat Jensen fra IT-firmaet KONXION, i LagNord-regi og som foregik i Østervrå Kulturhus.

Tyske flygtninge i Frederikshavn 1945-49
Hør lokalhistoriker fortælle om, da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime, og i 4 år efter befrielsen frem til 1949.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2016)
Interview d. 17. marts 2016 med Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum.

Portrætkunst på børglumkloster
(FLR-Dialog d. bragt i Dialog 15.marts 2016)
Interview med kunstmaler Mikael Melbye d. 14. marts 2016 om hans udstilling på Børglumkloster.

Om Frederikshavn kommunes integrationspris, indstil kandidater
Dialog på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan i anledning af at integrationsrådet i Frederikshavn opfordrer alle til at indstille kandidater som de synes fortjener en integrationspris.
Bemærk at deadline for indstillinger er d 20. marts.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2016)
Interview d. 13. marts 2016 med Bahram Deghan som ny formand for integrationsrådet i Frederikshavn.

Hør Dialog, der tager lytterne med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge.
(FLR-Dialog d. bragt i Dialog 8.marts 2016)
Optagelser d. 5. marts 2016 af kudernes råbekor med slagord igennem gågade og af talerne på fisketorvet Zardasht Qadi Wadha og Aran samt den indfødte dansker Arne Hansen.

Hør her formanden for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortælle hvorfor Bedre Psykiatri har arrangeret et møde med 2 psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression.
(FLR-Dialog d. 1. marts 2016)
Interview d. 29. februar 2016 med Ellen Pagter, formand for Bedre Psykiatri, Vendsyssel.

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile tilfølge.
Først høres kurdernes servicemeddelelse om demonstrationens forløb og så interview om protestens baggrund.
(FLR-Dialog d. bragt i Dialog 1.marts 2016)
Optagelser d. 28. februar 2016 af servicemeddelelse om tid og sted for demonstrationen igennem strøget i Frederikshavn samt interview med Zardasht Qadi om baggrunden herfor.

Krig og Flygtninge
Det er en Dialog-optagelse fra debatmøde om sammenhængen imellem krige og flygtninge ud fra hypotesen at det er krigene der skaber flygtningene, som i sin tid flygtede fra Taleban i Afghanistan. Begge oplæg efterfølges af livlig debat. Og til slut fremfører Helge Ratzer nye asyltal for 2015. Mødet arrangeres af Århus mod Krig og terror
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 23. februar 2016 af Århus mod krig og terrors debatmøde med med oplægsholderne Chr. Juhl, udviklingsordfører for Enhedslisten og den afghanskfødte studerende Tahir Mirza - med Helge Ratzer som ordstyrer.

Optagelser og interviews fra festen på Martins lysfabrik i anledning af Frederikshavn Integrationsråds første uddeling af en integrationspris tilbage i 2004
til netop medarbejderne på Martins lysfarik og desuden Arne Hansen, som dog delte æren med sit netværk i Frederikshavn Multietniske Forening.- I anledning af at Martin, nu Harman, lukker og slukker i Frederikshavn d. 31 marts 2016 så genudsendes her, som en slags mindeudsendelsse en optagelse fra d. 12. februar 2004 på Martins lysfabrik i Frederikshavn hvor netop Martin fik sin del af den første integrationspris som blev uddelt af integrationsrådet i Frederikshavn. Men vi må se fremad så genudsendelsen er også tænkt som en påskønnelse af at man i Frederikshavn efter en længere pause igen vil uddele prisen; og allervigtigst måske kan være en inspirationskilde til at gå ud og finde og pege på værdige prismodtagere for det er der virkelig brug for i disse tider.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2004)
Optagelser d. 12. februar 2004 af kommunaldir. Karsten Simonsen, borgmester Erik Sørensen, integrationsrådsformand Mohammad Daneshous pristaler og Arne Hansens og Martins produktionsdirektør Søren Kjær Nielsens tak og som senere gav interview sammen med medarbejderen Ali Husham Abdulhussein al Jebory, som gav inspiration til at foreslå Martins lysfabrik.

Hør her en frederikshavner fortælle hudløst ærligt om sin historie som tidligere alkoholiker.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Interview d. 6. februar 2016 med Erik Grandt Hansen.

Hør mennesket, pædagogen og politikeren Marianne Jelved i sit es som fortæller fra sit lange liv.
Marianne lægger ud med de indtryk hun fik i sin barndom og var med til at forme hendes personlighed - ofte fortalt i anekdotisk form...

(FLR-Dialog d. 9. februar 2016)
Optagelse d. 5. februar 2016 af tidl. kulturminister mm Marianne Jelved i Retfærdigheden i sæby.

Hvad går de stramninger ud på som den misvisende fokuseringen på smykkerne skygger for?

Hør aktivist i Bedsteforældre for Asyl fortælle kort om demoen 26.01.16 imod asylstramningerne i L87 samt især om hvad stramningerne konkret går ud på og betyder for flygtningene, samt debatterer asylstramningernes mulige politiske konsekvenser.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2016)
Interview d. 31. januar 2016 med lærer Nina Lørring aktivist i Bedsteforældre for Asyl.

Hør talerne fra Bedsteforældre for Asyls demonstration imod vedtagelse af asylstramningerne d. 26. januar 2016.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2016)
Optagelse d. 26. januar 2016 skuespiller Anne Marie Helger, forfatter Carsten Jensen, Louise Holck vicedir.Institut for Menneskerettigheder, Edward Stanley Sjælsmark udvisningscenter(english), Line Søgaard Welcome to Denmark, Filminstruktør Michael Graversen (english), Tommy og Fællessangen Brandommens Land af Benny Andersen desværre overskygger

Hør om en ny Tribunalforening som stiftes d. 30. januar 2016 for at organisere et tribual til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krig i Irak og om Danmarks overholdelse af krigens love i både Irak og Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 26. JANUAR 2016 )
interview d. 21. januar 2016 MED en af initiativtagerne Carsten Andersen herom

Hvorfor Bedsteforældre for Asyl og Welcome to Denmark vil arrangere stor demonstration tirsdag den 26. januar
i anledning af Folketingets tredjebehandling af nye forslag til asylstramninger.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med præsten Leif Bork Hansen, som her kommer rundt omkring mange aspekter i asylsagen - herunder at en manglende debat af at en medvirkende årsag til de mange krigsflygtninge er boomerang-effekten fra Danmarks krigsdeltagelsedeltagelse i især Irak, som endte i kaos og undertrykkelse af sunnier, som så kun IS kom til "hjælp" militært og vandt tilslutning hos - også i Vesten med terror tilfølge, da Danmark m.fl. bombede IS.

Hør hvordan Støjbergs svinekødsforbudshistorie endte i mediemøllen.
Det sker ved en snak med Aalborg-byrådsmedlemmet Anja Lundtoft som sørgede for at sandheden om integrationsministerens historiefortælling om forbud mod svinekød på madpakker kom frem i offentligheden takket være, at både vandrehistorien og dens manglende sandhedsværdi kunne dokumenteres.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2016)
Interview d. 18. januar 2016 med Anja Lundtoft, byrådsmedlemme fra Aalborg som hørte Støjberg fortælle historien på møde i Frederikshavn d. 8. januar jf dialog d. 12. januar 2016,

REFUGEES WELCOME TO NORWAY SØNDER NORDSTRAND
Dialog besøger Refugees Welcome to Norway i Sønder Nordstrand i Oslo lørdag d. 16. januar 2016 og snakker først med næstformanden Anita Lopez som fortæller om opstart, formål, aktiviteter og fondrejsning mm. Dernæst møder vi vaffelbagersken Berly Tynning Larsen om sine oplevelser og glæde ved som pensionist at være med i Refugees Welcome og endelig hører vi Jenny Alvsaker fortælle om organiseringen af indsamling af tøj mv., sorteringen og uddeling heraf igen til asylsøgere men også til hjemløse i Oslo
(FLR-Dialog d. 26. januar 2016)
Interview d. 16. januar 2016 med Anita Lopez næstformand i Refugees Welcome to Norway i Sønder Nordstrand, vaffelbagersken Berly Tynning Larsen og tøjorganistoren Jenny Alvsåker

Hør forfatteren forhenværende skraldemand Henning Sørensen, Grenå, fortælle kort men levende om forfatteren og journalisten Harald Bergstedts turbulente liv. OG som man kan høre Henning Sørensen fortælle mere om på Brønderslev Bibliotek på lørdag d. 16. januar kl 14.

(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Fortalt d. 9. januar 2016 af foredragsholder og læserbrevsskribent Henning Sørensen, Grenå.

Dialog til møde med Inger Støjberg om flygtningepolitik.
Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings nytårskur d. 8. januar 2016. Mødet var offentligt hvilket nok også affødte den efterfølgende debat. Tilføjelse 13.01.2016: om integrationsministerens dementi af sin historie om forbud mod svinekød i børnehavebørns medbragte madpakker.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2016)
Optagelse d. 8. januar 2016 af oplæg af integrationsminister Inger Støjberg i Maskinhallen i Frederikshavn.

icon icon 2015
Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil gerne ønske glædelig jul og godt nytår med tak for året der nu er ved at rinde ud med et vers fra Bente Kurres og Leif Ernstsens indspilning af Jeppe Aakjærs sang – gæt selv fra hvilken – og som nu kommer her:

(FLR-Dialog d. 22. december 2015)
Speak d. 22. 12.15 af Arne Hansen og så strofe sunget af Bente Kurre fra en Aakjær-sang, som nogen af os husker.

Integration i Frederikshavn anno 2015->
Dialog interviewer her leder af projekt- og integrationsafdelingen i Frederikshavn kommune om, hvordan mann planlægger arbejdet med integration af de nye flygtninge med opholdstilladelse, der i den seneste tid er ankommet til vores kommune.


(FLR-Dialog d. 22. december 2015)
Interview d. 15. december 2015 med Anders Andersen leder af projekt- og integrationsafdelingen.

Dialog debatterer her med en fredsforsker, som ser militarismens stadige atomkrigsrisiko og krig mod terror, som unikt største trussel mod menneskeheden – et fremtidigt miljø- og klimakollaps inklusive. Og ser efterhånden kun en fredsfaktor i det enkelte menneskes selvstændige initiativer.

(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 14. decembar 2015 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg, direktør for den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning, TFF, Lund, Sverige.

Dialog bringer her en snak med en ung engageret og internationalt orienteret indfødt frederikshavner, som nu leder en kvindegruppe på asylcentret i Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 15. december 2015)
Interview d. 13. december 2015 med Elisabeth Steuer, frivillig i Asylcentret i Frederikshavn.

Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015
Det er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne og verdens politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris.
Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor vi hører 4 taler herunder af selveste Moder Jord.
Desuden fællessange akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole, og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer for Moder jord lægges på internettet.

(FLR-Dialog d. 8. december 2015)
Optagelse i Hjørring d. 29. november 2015 af taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord ved skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF Samt Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

"Forvirret ? -så kom " Sådan lyder invitationen til det sidste møde om EU-retsforbeholdet inden folkeafstemningen herom på torsdag d. 3. december 2015. Hør afstemningsteksten udlagt af henholdsvis 2 Nej'er og et ja og et Ja, men - med god hjælp fra Stener Glamann, Tankegangen, som nysgerrig indspørger.

(FLR-Dialog d. 1. december 2015)
Optaget i Maskinhallen d. 29. november 2015 af folketingsmedlem Bjarne Lausten, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix Enhedslisten samt tidl. MEPer Lis Jensen Folkebevægelsen.

Flygtningepolitiske stramninger i Danmark.
Det nye parti Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk, redegør her for og kommenterer på stramningerne, som stort set er blevet gennemført af den borgerlige regeringsblok med tilslutning fra de danske socialdemokrater.


(FLR-Dialog d. 8. decembder 2015)
Interview d. 22. november 2015 med Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk

Vi skal nu lytte til resultatet af et SSP-musikprojekt i Frederikshavn, hvortil både de lokale venligboer og Bente Jæger var inviteret til at opleve. Det løb af stabelen d 21. november 2015. Vi hører her først socialrådgiver Jane Arvidson indlede med at fortælle om musikprojektet.

(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Optagelse d. 21. november 2016 af et SSPmusikprojekt som brødrene Mohamad og Omada er med i og havde inviteret til.

Hør her Bente Jæger, en engageret københavnerfotograf, fortælle om sine positive oplevelser fra kontakt med sin syriske flygtningeven, som har gjort hende klogere på hvordan dagliglivet var i det multireligiøse Syrien før borgerkrigen og som nu arbejder på en fotobog om flygtninge.

(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
Interview d. 21. november 2016 med venligboen Bente Jæger under besøg hos Mohamad og Omada for at overvære deres fremførelse af det musikprojekt, som de med mange andre deltager i.

" HVAD ER EU'S RETSPOLITIK " Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra DEO. Dernæst besvarer ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var interesserede vendelboer.

(FLR-Dialog d. 24. november 2015)
optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015 med Turid Danielsen fra DEO, samt MFerne Marianne Jelved Radikale og Stine Brix, Enhedslisten samt de mange spørgere.

I anledning af folkeafstemningen om Danmarks retsforbehold i EU har Dialog her interviewet det nye parti Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist

(FLR-Dialog d. 17. november 2015)
Interview d. 16. november 2015 med EU-ordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist

Dialog bringer her en reportage om Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til flygtninge ude i de meget belastede nærområder til de krige der skaber flygtningene og som Danmark også har bidraget til. Først kommer lidt statistisk om indsamlingsresultater i Dialog på Frederikshavn Lokalradios dækningsområde og dernæst fortæller det syrisk-kurdiske ægtepar Zardasht Qadi og Wadha Xelil om deres oplevelser ude på indsamlingsruten som relativt nye flygtninge i Frederikshavn kommune. Og vi kommer også vej af mediedækningen af den multikulturelle kulturdag. Kurderne vil gerne betragtes som livgeværdige og synlige, modersmål og gæstelærere.

(FLR-Dialog d. 10. november 2015)
Dobbeltinterview d. 9. november 2015 med kurdiske flygtninge fra Syrien, Wadha Xelil og Zardasht Qadi, om at samle ind og være kurdere.

Hør om en kurdisk-syrisk flygtningefamilies oplevelser af netop afholdte multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, i Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 2. november 2015)
Interview d. 2. november 2015 21. oktober 2015 med Midiya, Majid, Aran og Alan

Hør bosnisk-danskeren Semso Hodric fortælle til Dialog på Frederikshavn lokalradio. hvorfor han år efter år melder sig til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningene i verdens brændpunkter

(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 26. oktober 2015 med bosnisk-frederikshavneren Semso Hodric her forud for Dansk Flygtninghjælps årlige husstandsindsamling søndag d. 8. november 2015 over hele Danmark.

Hør om den kommende multikulturelle event "Hele verden i Frederikshavn Kommune" lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 27. oktober 2015)
Interview d. 21. oktober 2015 med integrationsrådsmedlem Melissa Petersen, som sammem med Azam Stavadd er initiativtagere.

Så står det på kurdisk folkedans og historie i Dialog. Det er optaget d. 17. oktober 2015 i Frederikshavn med deltagelse af de dansende kurdiske teenagere Aran og Maria og deres syriskkurdiske lærere Zardasht og Wadha, som fortæller om dansens funktion med dens kulturelle og historiske oprindelse. Samtidigt får vi en lektion om kurderne i den aktuelle konflikt og hvordan kurderne og deres fraktioner er blevet indblandet i den.

(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Interview d. 17. oktober 2015 med de syriske kurdere Zardasht, Wadha og Aran. Teenagerne Arans og Marias kurdiske folkedans kan ses på den medfølgende video.

På besøg hos Venligboerne Frederikshavn hvor Dialog interviewer 4 unge mennesker med flygtningebaggrund, som fortæller om deres oplevelse af venligboerne og hvilke ønsker de ideelt har til bl.a faste og større flerrumslokaler inde i midtbyen som kan danne rammer om alle de mange forskelligartede aktiviteter de ønsker mulighed for.

(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Interviews d. 8. oktober 2015 med 2 syrere Mohammad og Wadha og fra Congo Zakina og Mazaka

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 1. del med repræsentanter fra huset bl.a. Marianne Skadborg om personalismen samt glade givere fra kommunen og brugere.
- Samt interviews med repræsentanter fra Kvindekrisecentret og SOS Børnebyerne.


(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Optagelser d. 25. september 2015 af Tove Holtegaard, Grethe Kristensen, Anders Broholm, Bøgh, Marianne Skadborg og Jørgen Christensen, samt interviews med Lisbeth Nielsen og Jørgen Steengaard.

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører om Alzheimerforeningens arbejde og om et kommunalt projekt der henvender sig til folkover 65 der er blevet enlige. Og så hører vi afslutningen med sang og musik.

(FLR-Dialog d. 29. september 2015)
Interviews d. 25. september 2015 med Tove Jensen, Anette Bjerregaard og Charlotte Tjørnevig og en optagelse af Syngepigerne fra Tårs.

Hør professor i international politik Ole Wæver holde oplæg om Ikkemilitær sikkerhedspolitik med efterfølgende debat

(FLR-Dialog d. 13. oktober 2015)
Optag d. 21. september 2015 af Ole Wævers foredrag og den livlige debat bageft i Domen arr. af Fredsministerium. Ole Wæver er Ole Wæver er også leder på det nye Center for Løsning af internationale Konflikter, CRIC ved Københavns Universitet

En dag om Fred 1. del: "Tror du på sange om fred", FN og Freden, Drømmen om et fredsministerium, International konfliktløsning samt Interkulturelt fredsarbejde i prakis

(FLR-Dialog d. 6. september 2015)
Optagelser d. 21. september på FN's fredsdag med Jørgen Ginderskov sanger, Maj Rørdam Nielsen, FN-forbundet, Hasse Sneidermann, Fredsministrium.dk, Jørn Boye Nielsen, Riko, Anette Stubkjær, Consilium, Ane Nord CfK og Bo Richardt samger.

"Tror du på sange om Fred".
(FLR-Dialog d. 2. august 2016)
Optagelse d. 21. september 2015 da Jørgen Ginderskov spillede og sang sin nye fredssang.

Dialog bringer her en begejstret beretning om den historisk store, 55.000 deltageres velkomstmanifestation d. 12. september 2015 på Christiansborg Slotsplads til de nye flygtninge i og på vej til Danmark - tilføjet et vendelbo-perspektiv. Det er Leif Bork Hansen som havde sendt det flotte program til Dialog som giver et stemningsbillede og referat af demonstrationen, som var en blandt mange andre danske og europæiske Refugee Welcome"-demonstrationer.

(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interview d. 13. september 2015 med Leif Bork Hansen, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og selv taler på Refugee Welcome-manifestationen.

Dialog bringer her flere indslag fra foreningesdagen i Frederikshavn d. 12. september i gågaden om teater, ishockey, skydning og svæveflyvning.

(FLR-Dialog d. 22. september 2015)
Interviews på foreningsdagen d. 12. september 2015 med foreningerne Frederikshavn Amatørscene, Eventyr på Knivholt Frh. Ishockeyklub, Frh. Skyttekreds og Nordjysk svæveflyverklub

På Foreningernes dag d. 12. september 2015 besøgte Dialog Natteravnene i Frederikshavn, som fejrer 15 års jubilæum, hvor vi snakker med forkvinden for Natteravnene i Frederikshavn-sæby samt landsformanden.

(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviews med d. 12. september med Lillian Andreasen forkvinde for Natteravnene i Frederikshavn-sæby2015 og med og landsformanden Dan Taxbøl.

Hør her Dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-landekoordinator, Sørens, powerpointstøttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i NordIrak. Der strømmer flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunniområder og fra Syriens kurdiske områder som alle er på flugt fra Islamisk Stat i de 2 lande.

(FLR-Dialog d. 20. oktober 2015)
Optagelse d. 8. september 2015 fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartsmøde i Aalborg for indsamlingen til flygtninge i verdens brændpunkter især til syrerne og irakerne og sydsudanesere i nærområderne.


MENS FLYGTNINGENE ER PÅ VEJEN. HVAD SKAL VI GØRE?
Interview med danskfødte Henrik Broberg i Tromsø om hvad man i Norge har gjort før og nu for at hjælpe flygtninge samt viden om flygtninges situation og behandling eller mangel herpå viden om. En viden som nye danske flygtningevenner måske kan have fornøjelse bruge i deres arbejde.


(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Interview d. 8. september 2015 med den danskfødte flygtningeaktivist Henrik Broberg, Tromsø

RED BARNETS INDSAMLING I FREDERIKSHAVN.

(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Interview d. 7. september 2015 med Red Barnets indsamlingsleder i Frederikshavn Jonas Nielsen om indsamlingen d. 6. september 2015

Samtale med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om udfordringer for verdensfreden og fredsforskningen samt om mulige succeser og fremtidsudsigterne for at opnå en fredelig verden med fredelige midler.
Anledningen er at Den Transnationale Stiftelse for Fred og fremtidsforskning i Lund nu på lørdag d. 12. september har 30 års jubilæum som fejres med forskellige fredsfaglige events. Fredsforskeren pointerer også Danmarks krigspolitiks medansvar for flygtningekrisen


(FLR-Dialog d. 15. september 2015)
Interviewet foregik mandag d. 7. september 2015 med Jan Øberg, leder af Den transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, Lund.

Om Foreningernes dag i Frederikshavn d. 12. september 2015. Vi hører først Alif Kracht fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, UF og dernæst Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik fortælle om baggrund for og indhold i Foreningernes Dag i gågaden kl 10-14 lørdag d. 12. september 2015

(FLR-Dialog d. 26. august 2015)
Interviews med hhv Alif Kracht FUF og Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik.

Reportage fra ideaftenen "Hele verden i Frederikshavn" d. 19. august 2015 med nedsættelse af arbejdsgrupper for at skabe en multikulturdag d. 31. oktober. Først hører vi oplæg af Azam Stavad Melissa Pedersen og Stenar Glamann. Og dernæst efter mødet så fortæller initiativtagerne Azam Stavad og Melissa Pedersen om hvordan mødet så gik og om nogle af de ideer som kom frem og som der blev dannet grupper omkring.

(FLR-Dialog d. 25. august 2015)
Optagelse og interview d. 19. august 2015 med bl.a. Azam stavad, Melisa Pedersen og Stener Glamann

Hør her integrationsrådsmedlem Azam Stavad fortælle om invitationen til en ideaften d. 19 august, som opstart til at lave en mangfoldighedsevent "Hele verden i Frederikshavn" som skal løbe endeligt af stabelen d. 31. oktober 2015.

(FLR-Dialog d. 11. august 2015)
Interview d. 10. august 2015 med integrationsrådsmedlem Azam Stavad, Frederikshavn.

Vi skal høre om Total Protest Campens markering af at det på torsdag d. 30. juli 2015 er et år siden at skifergaslejren blev etableret

(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Aage Olsen fast beboer og talsmand for Total Protest Campen imod skifergasudvinding med Frackingmetoden.

Hør om Venligboerne Frederikshavns opstartmøde og de ideer til aktiviteter som blev fremført på mødet der havde samlet hele 46 mennesker fra Frederikshavn kommune.

(FLR-Dialog d. 28. juli 2015)
Interview d. 27. juli 2015 med Patricia Thomsem, initiativtager til Venligboerne Frederikshavn

På lørdag d. 25. juli kl. 14 mødes Venligboerne Frederikshavn på Biblioteket for at diskutere hvilke initiativer, der skal sættes i søen.

(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Servicemeddelelse fra Camilla Patricia Høeg, Venligboerne Frederikshavn indlæst af Arne Hansen d. 21. juli 2015.

Præsentation af den nyåbnede Restaurant "Spanish Andalusia" i Danmarksgade 37 H, Frederikshavn drevet af rumænskfødte Anka.

(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Interview med medhjælperen frederikshavneren Aletta Olsen d. 7. juli 2015.

Hør reportage fra velbesøgt Mangfoldighedsevent i Hjørring arrangeret af det spontant opståede netværk "Hjørring for Mangfoldighed - med taler, sang og musik og Venligboernes bod.

(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelse d. 6. juli 2015 i Hjørring med Peder Hvelplund, Helmuth Zickert, Atala Rashed, Jørgen Bing, Mohammad El-Sayed, Merete Bonde Pilgaard, Ulla Henningsen og fællessange.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folketingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere.

(FLR-Dialog d. 17. juni 2015)
De interviewede kandidater d. 16. juni 2015 var nævnt i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret.

Hvordan får vi skabt et nyt VI i stedet for det bestandige DEM og OS?
Et splittet samfund eller et land hvor alle er medborgere. Hvordan får vi skabt et nyt VI i stedet for det bestandige DEM og OS, der ekskluderer minoriteter - spørger SOS mod Racisme på Folkemødet på Bornholm i 2015.

(FLR-Dialog d. 3. maj 2016)
Optagelse d. 14. juni 2015 af bl.a. Jette Møller fra SOS mod Racisme, Said Mobil Hossein integrationskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp, Karen West Liberal Alliance og Bente Johansen Radikale.

Hør fredssang fra Fredsministeriums fredstelt på Folkemødet.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Optagelse d. 14. juni 2015 i Fredsteltet på Folkemødet ledet af Hasse Schneidermann, formand Fredsministerium.dk og Tom Vilmer Paamand

Freden starter i os selv, siger Dorte Lykke Lykke i dette interview på Folkemødets sidste dag d. 14. juni 2015. Dorte har selv denne introduktion til sine fredscirkler afholdt på Fredshøjskolen på Folkemødet: Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt!

(FLR-Dialog d. 1. september 2015)
Interviews d. 14. juni 2015 med Dorte Lykke Holm

Flygtningebørns retsstilling "Overtræder Danmark stadig Børnekonventionen?" Det er emnet for Dialogs optagelse her fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 14. juni 2015
i Institut for Menneskerettighedernes telt på Folkemødet på Bornholm. Vi hører børnepsykiater Bente Rich gennemgå børnekonventionens relevante artikler og hendes påpegning af at Danmarks nuværende praksis stadig overtræder konventionen delvist som følge af at myndighederne ved lovændringer bevidst undladere at vurdere om disse er konventionsmedholdelige. Haarder siger bl.a. nej til at det er lovligt at lade embedsmænd uden lægelig uddannelse stille lægefaglige diagnoser og endda stille falske diagnoser som ikke er opført på nogen gældende diagnoseliste? Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger sager, som publikum bedes vurdere hvorvidt de bør give opholdstilladelsesagerne bør føre til ophold og hører så myndighedsafgørelsen.


(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Optagelse d. 14. jni 2015 på Folkemødet med børnepsykiater Bente Rich, Bertel Harder MF for Venstre og børnepsykiater Inge Lynge.

En ambitiøs ikkemilitær sikkerhedspolitik fremlægges af og debatteres med professor i international politik og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter og med formanden for den sikkerhedspolitiske tænketank, Rådet for international konfliktløsning.

(FLR-Dialog d. 30. juni 2015)
Optagelse d. 13. juni 2015 af oplæg af Ole Wæver, CRIC og Jørn Boye Nielsen, RIKO

Folkemødet på Bornholm – for hvem? Det spørger multikunstneren Jens Galschøit om på sit oplæg til et møde herom på netop Folkemødet.

(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 13. juni 2015 af folkemøde om "Folkemødet på Bornholmm"

Hør om prekariatet, en nyopstået klasse på arbejdsmarkedet
.Erik Sigaard Christensen, foreningen for Ubetinget basisindkomst, BIEN introducerer, dernæst Anne Weber formand for de deltidsansatte indenfor Dansk Magisterforening og så Alternativets folketingskandidat Kenneth Nielsen.
Optagelsen er fra BIENs telt på Folkemødet i 2015
(FLR-Dialog d. 7. juni 2016)
Optagelse d. 13. juni 2015 i BIENs telt på Folkemødet

Skal Danmark købe nye kampfly? Dialog bringer her optagelse fra Lørdag 13. juni 2015 fra fredsteltet på Folkemødet af debatmøde med oplæg af Carsten Andersen fra kampagnen "Nej tak til køb af nye kampfly" og Andreas Krogh redaktør på info-hjemmesiden Nytkampfly.dk. Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige, påpeger modstanderne. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.

(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Optagelsen med Carsten Andersen og Andreas Krogh er fra torsdag d. 13. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Fred - et handlekraftigt projekt. Hvordan skaber vi en bredere forståelse af, at FN, dialog, konfliktløsning og den fredelige konfrontation på langt sigt er mere handlekraftig end de militære svar, når verden brænder. Hvordan sætter vi ord på fredens styrke som det stærke projekt? Hør om FN-forbundets arbejde på at finde svar.

(FLR-Dialog d. 4. august 2015)
Interview d. 13. juni 2015 med Nana Sofia Hansen, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, og cand.scient.adm. med speciale i konfliktløsning.

Hør optagelse af SOS Mod Racismes event på Fredshøjskolen på Folkemødet d 12. juni 2015: "Valgkamp mellem os og dem - eller et nyt vi?
. SOS mod racismes indgangsbør er Valgkampagnerne udstiller udlændinge, indvandrere, efterkommere, flygtninge, asylsøgere og muslimer som et Dem, der står i modsætning til Os - og som udgør en fare for Os og Det Danmark Du Kender, når partierne konkurrerer om stramninger på udlændingeområdet. Hør om Et Nyt Vi, som inkluderer alle!


(FLR-Dialog d. 1. september 2015)
Optagelse 12. juni 2015 med Anne Nielsen fra SOS mod Racisme og Anna Mee Allerslev radikal Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København

Hør politisk medarbejder hos Mellemfolkeligt Samarbejde, Poya Pakzad og og MS-ansvarlig for arbejdet blandt syriske flygtninge Per Christiansen fortælle om Syrien som ser ud d. 12. juni 2015.

(FLR-Dialog d. 8. september 2015)
Optagelse d. 12. juni 2015 af Poya Pakzads og Per Christiansens oplæg på Mellemfolkeligt Samvirkes møde om Syrien.

Hør her 4 indslag af og om DFUNK, Dansk Flygtnignehjælps ungearbejde, Om FN's kvoteflygtninge og vi hører en kvoteflygtnigne fortælle sin historiePatrick fortæller sin egen historie, en prof.
rapper gir den gas, og interview om DFUNKS arbejde.


(FLR-Dialog d. 22. september 2015)
Optagelser og intereviews d. 12. juni 2015 på Folkemødet med DFUNK-aktivisterne Camilla, Patrick, rapperen?, og næstformand Kasper Hansen

Hør Else Lidegaard som medstifter fortælle historien om Bedsteforældre for Asyl. Og hør i separate lydfile 2 uhørt seje asylsøgende kvinders gribende beretninger om dels deres mangeårige og hidtil resultatløse kamp mod at blive deporteret tilbage til de grufuldheder de måtte flygte fra og med stor taknemmelighed overfor Trampolinhuset (Shikira). – Og dels med et imponerende antal kreative forslag til hvordan flygtninge i ventetiden kunne gøre gavn i Danmark men ikke kan få lov (Yechiela/Nice).

(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interview d. 12. juni 2015 med Else Lidegaard BfA, Naomi Trampolinhuset og asylsøgerne Yechiela/Nice, Samsø og Shikira, Kongelunden

Fredelig konfliktløsning.
Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer vi på hvordan man med brug af RIKOS 12 principper for international konfliktløsning kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at lægge kim til nye.


(FLR-Dialog d. 16. juni 2015)
Optagelse d. 12. juni 2015 af oplæg af Jørn Boye Nielsen Jørn Boye Nielsen (formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning. RIKO.nu) og Annette Stubkjær, forperson for Københavns Universitets ConsiliumU med fokus på freds- og konfliktstudier jf CRIC.ku.dk/consilium. Hør også den livlige debat bagefter i separat lydfil.

Hør frivillig Lis Gilager fortælle om at undervise kvinder og børn på den besatte vestbred og om palæstinensernes vilkår i øvrigt, som oplevet af den pensionerede lærer.

(FLR-Dialog d. 14. juli 2015)
Optagelsen med Lis Gilager udsendt som frivillig af Mellemfolkeligt Samvirke er fra torsdag d. 12. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Om kunstens rolle. Hør Galschøit tale om kunstens rolle ud fra en "pladderhumanists" og fredsaktivists synsvinkel.
(FLR-Dialog d. 26. april 2016)
Optagelse d. 12. juni 2015 af kunstneren Jens Galschøit i Fredsteltet på Folkemødet.

"Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge!" Hør her oplæg af læge Ellen Ryg Olsen og forsker Inge Henningsen om hvordan syge bliver behandlet i det system der skulle hjælpe dem.
Oplæggene blev fulgt op med mange af deltagernes egne skrækkelige erfaringer med systemerne.


(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Optagelse d. 11. juni 2015 af læge Ellen Ryg Olseni og forsker Inge Henningsen i Bien, Netværk for Basisindkomst's telt på Folkemødet d 11. juni 2015

Hør Dialog-interview med Danner-direktør Susanne Philipson om eventen "Men vi står stadig", der drejer sig om arbejdet for at at give voldsramte kvinder en ordentlig udslusning efter ophold på kvindekrisecentre. En udslusning som kricecentrene gerne vil have støtte til at overtage ansvaret for fra kommunerne.- Desuden interview med en ung Danner-frivillig Ann Katrine Sejer.

(FLR-Dialog d. 11. august 2015)
Interviews d. 11. juni 2015 med Danner-direktør Susanne Philipson og -frivillig Ann Katrine Sejer.

Et lyninterview med Mellemfolkeligt Samvirkes skattelyekspert om de hundreder og tusinder milliarder almindelige mennesker på globalt plan mister i velfærd på grund af politikernes seen igennem fingrene med rige mulinationale firmaers kyniske skatteomgåelse

(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviews d. 11. juni 2015 med ) Niels Brygger-Jakobsen MS

Dialog interviewer ildsjælen Mette Blauenfeldt som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede

(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 med Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp, som traf under Folkemødet på Bornholm.

Dialog med til åbningen af Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm.Her sagde Hasse bl.a. om Fredshøjskolen: " Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse, der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i Danmark.

(FLR-Dialog d. 18. august 2015)
Optagelse d. 11. juni 2015 af formanden for Fredsministerium.dk's tale ved åbning af Fredshøjskolen på Folkemødet og Henrik Ginderskov synger og spiller sin nye fredssang "Det er forbi...aldrig mere krig"

Carsten Andersen fra kampagnen "Nej tak til nye kampfly" begrunder her udførligt sit nej i sit oplæg på debatmøde. Det drejer sig især om at Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige.

(FLR-Dialog d. 8. juli 2015)
Optagelsen er fra torsdag d. 11. juni 2015 på Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde 2015 organiseret af Fredsministerium.dk.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en snak om kvindetræet i Sæby her i 100-året for kvindernes valgret. Det er Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening, som den 8. juni 2015 fortæller bl.a. om saltudvinding på kattegatskysten

(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 7. juni 2015 med Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly

(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Intervgiew d. 4. juni 2015 med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk.

Hør om programmet for Fredshøjskolen d. 11-14. juni 2015 på Folkemødet i Allinge på Bornholm som har til huse i Fredsministerium.dk's Fredstelt på Kæmpestranden nr J 26

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 1. juni 2015 med formanden for Fredsministerium.dk, Hasse Schneidermann, som begejstret fortæller om de flotte tilbud Fredshøjskolen i år har at byde på. Se også Folkemødeavisen og snart Folkemøde 15-app'en.

Hør dialogen imellem de 2 lokale folketingskandidater i Frederikshavnkredsen - især med udgangspunkt i lokale behov.

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Dobbelt valginterview med Mogens Brag, Venstre og Paul Rode Andersen, SF/Socialistisk Folkeparti.

Hør en fredsforsker og konfliktlæge give en ærlig analyse af den danske sikkerhedspolitiske afhængighed bl.a. med udgangspunkt i en debat om kampfly, som i øjeblik foregår i Alternativet.
Vi får også et bud på alternativer på kortere sigt med defensivt forsvar, som skal bane vejen for afspænding og en fredeligere verden på længere sigt. Indslaget med fredsforskeren er fra dialogs side tænkt som en service for de lyttere lokale eller ej, som gerne vil vide mere om mulige alternativer til den nuværende konsensus og gravlignende stilhed i valgkampen omkring køb af nye dyre krigsfly og i øvrigt om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik her forud for at vi skal til valg d 18 maj.

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 31. maj 2015 med den danskfødte fredsforsker Jan Øberg, direktør for den Transnationale fond for freds- og Fremtidsforskning med hjemsted i Lund i Sverige. som også giver en hårdt tiltrængt information om Burundi, der aktuelt trues af borgerkrig.

John Scales Avery fortæller om 8 gensidigt forbundne globale fejludviklinger som truer menneskeheden og som vi bliver nødt til at tage hånd om - og det må også gælde i den danske valgkamp i juni 2015, selvom foredraget er fra 2011

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse af foredrag af fysiker John Scales Avery d. 14. maj 2011 med efterfølgende debat på Aldrig Mere Krigs årsmøde.

Reportage fra støttedemonstrationen foran byrådssalen i Frederikshavn til støtte for SF's forslag til byrådet om at udtrykke bekymring for miljøet ved efterforsknings og udvnindingsboring og afbrænding af skifergas.Samt optagelser af spørgsmål til byrådet og byrådets debat om skifergas

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Optagelse den 27. maj 2015 fra demo samt byrådsmødet i Frederikshavn. Bl.a. med bidrag af Erik Steen fra Total Protest Camp, Anne Sophie Gøllnitz fra Greenpeace, Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening, Musik af Ole Hvarre og Ole Bach, digt af Marc Real, interview med Bente Holm Villadsen + i byrådssalen Birthe Fuentes, Annemarie Pedersen, forslagsstiller Søren Viste SF, byrådsmedlem Ida Skov EL, borgmester Birgit Hansen, Palle Quist S, Lars Møller V, Helle Madsen V, Jørgen Tousgaard S, Frode Thule Jensen V

Dansk Folkepartis medieordfører kommenterer her det meget kritiserede bekendtgørelsesudkast om ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer, som Kulturstyrelsen har sendt til høring. Morten Marinus kommenterer også Frederikshavn Lokalradios 15 siders høringssvar, som får ros og som der også er link til fra Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside.

(FLR-Dialog d. 2. juni 2015)
Interview d. 26. maj 2015 (inden valget) med Morten Marinus, medieordfører for DF, men som til valget opstiller i Aalborg Øst i Nordjyllands storkreds.

Mon sendersamvirket Vendsyssel FM med FMCR, SLR og Frederikshavn Lokalradio får lov at overleve næste nytår? Hør her hvad regeringspartiet Socialdemokraternes medieordfører har at sige den kritik af Kulturstyrelsens udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som især har lydt fra de frivillige ildsjæle der driver de små græsrodsradioer i Danmarks udkantsområder.

(FLR-Dialog d. 19. maj 2015)
Interview med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne blev optaget d. 18. maj 2015 med Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio som interviewer.

Glæde over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som altså desværre var sket uden at udvalget havde fået forelagt en reel viden om de alvorlige konsekvenser for udkantsområdernes lokalradiodækning.

(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Indslag om arbejdet for at råbe mediepolitikerne op, indtalt d. 12. maj af formanden for Frederikshavn Lokalradio, Arne Hansen

Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikke-kommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår, hvis ingen overfor politikerne protesterer imod Kulturministeriets nye udkast til bekendtgørelse, som ellers vil slagte alle de små græsrodsradioer i udkantområderne...

(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Redegørelse af Arne Hansen d. 5. maj 2015 for hvordan det gik med kulturministerens tilsagn om Interview for at redegøre for hvad nyordningen vil komme til at betyde for små udkantslokalradioer.

Vi skal gi en mor til moderløse børn på mors dag d. 10. maj foreslår Linda Steengaard fra SOS Børnebyernes gruppe i Frederikshavn, som søger frivillige til sin husstandsindsamling.

(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Interview d. 3. maj 2015 med Linda Steengaard fra SOS børnebyernes lokalgruppe i Frederikshavn om hvorfor der er brug for børnebyerne og penge til deres arbejde.

Dialog bringer her private lydoptagelser af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken, som blev stillet til borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn byrådsmødes spørgetid onsdag d. 29. april 2015.

(FLR-Dialog d. 5. maj 2015)
Optagelsder d. 29. april 2015 af spørgsmål fra hhv Hans Jørgen Nygaard fra Radikale, Aage Olsen fast beboer i Total Protest Camp, Annemarie Christensen nabo til Total samt Birte Fuentes

Om Jens Galschiøts udstilling "Skriget – Skammen og Kvinderne", som kan opleves på Frederikshavn Kunstmuseum frem til d. 13. juni 2015.

(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Optagelse af og Interview d. 25. april 2015 med kunstneren Jens Galschiøt under ferniseringen af hans udstilling.

Om at lykkes at leve med at have diagnosen skizofreni. 25-årige Dennis fortæller om sit udviklingsforløb siden han begyndt at høre stemmer i 8. klasse. Dennis gæsteoptræder som ambassadør for "en af os"-kampagnen for oplysning om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme - og her formidlet af pårørendeforeningen Bedre psykiatri ved Ellen Pagter sammen med Sind og gennem psykologilærer Sonja Skovby.Bagefter stiller psykologielelverne spørgsmål til de En af os-ambasssadørerne der havde haft hhv. angst, depression, selvmordtanker og så anoreksi, og de hører Ellen Pagter fortælle eleverne om at være forælder til en ung med skitzofreni. Endelig interviewes Ellen Pagter om det psykiatriske beandlingssystems udfordringer her i Nordjylland med mangel på psykiatere og årsager hertil.

(FLR-Dialog d. 26. maj 2015)
Optagelser og interview d. 16. april 2015 på Frederikshavn gymnasium og HF med Dennis Jensen i dialog med elever fra psykologiholdene og Ellen Pagter fra Bedre Psykiatri.

Prøve med annstoubyFreden

(FLR-Dialog d. 11.september 2015)
150416 anstouby prøvem

Interview med lederen for asylcentret i Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 12. maj 2015)
Interview d. 16. april 2015 med centerlder Ann stouby, Asylcentret i Frederikshavn .

Hør her fra Frederikshavn kommunes møde med de frivillige om det samarbejde som kommunen har lagt op til med sin nyformulerede frivillighedspolitik. Vi hører fremlæggene fra de emnegrupper af frivillige, der var dannet omkring emneordene fællesskab, relationer, samskabelse, synlighed og klare rammer.

(FLR-Dialog d. 28. april 2015)
Optagelse d. 13. april 2015 fra det kommunalt indkaldte møde mellem repræsentatner for frivillige og fra kommunen.

Til minde om pacifisten Klaus Rifbjerg lyder her hans stemme dels ved oplæsning af hans digte "Støvlerne" og "flygtninge" ved afsløring af mindesten ved Gribskovlejren i 90-året for våbenhvilen efter 1. verdenskrig - og dels i Rifbjergs begrundelse for sin støtte til en annonce med opfordring fra Aldrig Mere Krig om at flage på halv d. 5. september 2009 i sorg over alle ofrene for Danmarks krige.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Optagelse med militærnægteren Klaus Rifbjerg d. 11. november 2008 og d. 29. august 2011 om støtte til annonce om at flage på halv på soldaterdagen.

Scandinavian Star-genudsendelse som baggrund for de nyeste oplysninger:
Hør Foredrag om de mange mystiske omstændigheder omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring, som del af mindearrangementet på 25-årsdagen.
Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de 158 mennesker, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star, tilsyneladende påsat, natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

(FLR-Dialog d. 21. juli 2015 og nu genudsendt d. 23.02.2016)
Optagelse d. 7. april 2015 af forededrag af en overlevende fra Scandinavian Star, Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

Hør Foredrag om de mange mystiske omstændigheder omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring, som del af mindearrangementet på 25-årsdagen.
Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de 158 mennesker, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star, tilsyneladende påsat, natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.


(FLR-Dialog d. 21. juli 2015)
Optagelse d. 7. april 2015 af forededrag af en overlevende fra Scandinavian Star, Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

Nyt fra Total Protest Camp og fællessange ved porten til Totals boreplads d. 2. april 2015 - og med sidste nyt d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 7. april 2015)
Interview hhv. d. 2. og 6. april 2015 med Aage Olsen permanent beboer i skifergaslejren Skævevej 100 Dybvad tæt ved Totals borehul på Ovnstrupvej hvor der er optaget fællessang.

Dialog bringer her oplysninger om asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn med dets alsidige tilbud til borgerne i Frederikshavn kommune om at blive frivillige for beboerne i centret, hvortil man kan tilbyde nogle fine fysiske faciliteter at være det i.

(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Interview d. 26. marts 2015 med frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen. som gerne modtager opkald fra interesserede på sin mobil 51142033.

Hør her manden bag Greenpeaces Skifergasrapport redegøre for sin dokumentation og diskutere hvilke konsekvenser vi bør drage heraf her i Danmark med hensyn til den forestående prøveboring mellem Dybvad og Brønden i Vendsyssel.
(FLR-Dialog d. 31. marts 2015)
Interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, forfatter til Greenpeace-Danmarks skifergasrapport "Fornuft eller Fracking?".

Hør om den 75 stande store Hørby Bazar på palmesøndag d. 29. kl 11-15 på Hørby Ungdomsskole, Snedkergaardsvej 11. Overskuddet fra salg af stande og egne indsamlinger og egen cafe vil blive delt imellem Hørby Legeplads og Hørby Musikfestival.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2015)
Interview d. 19. marts 2015 med hørbynitten Hanne Jakobsen, en af de 3 initiativtagere.

Hør om den alvorlige krise omkring Ukraine, hvor der er tegn på at FN-fredsobservatører kan få lov at komme ind. Den erfarne fredsforsker Jan Øberg fra TFF, Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. Fremlægger her sin analyse af hvad der skal til for at opnå holdbare fredsløsninger og sine forslag hertil.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2015)
Interview d. 17. marts 2015 med fredsforsker Jan Øberg, TFF i Lund.

I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel, om foreningens mangefacetterede virke i samarbejde med Sind, samt om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2015)
Interview d. 16. marts 2015 med Formand for Bedre Psykiatri Ellen Pagter, der er pensioneret lærer, Skagen.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra da den frederikshavnske familie Warnakula åbnede deres hjem på Otto Sverdrupsvej for Kunsten to go lørdag d. 14. marts 2015.

(FLR-Dialog d. 21. april 2015)
Optagelse fra d. 14. marts 2015 af Reportagen falder i 2 afdelinger, først en kort velkomst efter alle kunstens og singalesiske regler ved Felix Warnakula og datteren Sakaya, borgmester Birgit Hansen, og naboen og gode bekendte Paul Rode Andersen samt Kunstens leder Gitte Ørskov.
Dernæst hører vi så museumsleder på Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskovs vidende og spændende fortælling om selve kunstværkerne med deres fortolkningsmuligheder som beskuerne også blev betroet. Og i sammenhæng hermed fik vi ikke mindst en både kyndig og underholdende indføring i kunstnernes placering i deres historiske samtid og til tider med en hilsen til i dag.

Hør her om Starteriet. Det drejer sig om en 22-årig men erfaren iværksætter, som d. 13. marts besøger handelsskoleeleverne i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2015)
Interview d. 9. marts 2015 med den 22-årige men allerede erfarne iværksætter Casper Blom.

Nej tak til nye kampfly er navnet på en nystartet kampagne. Og dens talsmand forklarer her, hvorfor danskerne bør bede deres folkevalgte politikere om at skifte sikkerhedspolitisk kurs og forhindre at Folketinget stemmer ja til at købe kampfly.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2015)
Interview d. 9. marts 2015 med kampagnetalsmand Carsten Andersen, Århus.

Dialog bringer her Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarls foromtale af Røde Kors' Folkemøde for alle de der gerne vil gøre en integrationsindsats. Mødet i Aalborg er onsdag d 4. marts.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2015)
Interview d. 26. februar 2014 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl

Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.Desuden 3 efterfølgende småinterviews med deltagere.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2015)
Optagelse d. 18. februar 2015 af Folkehøring i Aalborg om forskelsbehandling og diskrimination med oplægsholderne Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling. Hvorefter de 37 deltagere tog over med deres mangfoldige diskriminationsopllevelser.Og bagefter interviews med hhv Jane Onegi Maxsensio om etnisk diskrimination i jobsøgning, Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og endelig med Christoffer Basse om folkehøringen.

Dialog bringer her en optagelse af foredrag af den græsk gifte politiske økonom Anders Lundkvist om Grækenlands aktuelle situation med det venstreorienterede parti Syriza ved magten og ansvaret for at lave en ny aftale med EU som giver Grækenland mulighed for at se et lys forude. Man kan også høre debatten bagefter, som især kom til at handle om euroens krise.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2015)
Optagelse d. 10.februar 2015 af møde i Hjørring med oplæg af politisk økonom Anders Lundkvist, Aalborg med efterfølgende debat og et klip fra tidl. interview med Jesper økonom Jespersen fra d 26.11.2011 om en mulig løsning på Euroubalancen ved at vende tilbage til delvis nationale valutaer med en fast men justerbar kurs og med kapitalkontrol over grænserne.

Hør om og deltag gerne i folkehøringer om menneskerettigheder i februar 2015 forud for at Danmark skal til FN-eksamen i menneskerettigheder i 2016. Konkret foregår det i hhv Aalborg d. 18. februar om diskrimination, i Aarhus d. 19. om overvågning og sikkerhed, i Odense d. 20.om beskyttelse af udsatte grupper og i København d. 24. februar om menneskerettigheder i forvaltningen.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 9. februar 2014 med Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder som samarbejder med Udenrigsministeriet som er hovedansvarlig for Folkehøringsresultatet.

Hør fysikeren John Scales Avery fortælle om sit liv som fredsaktivist - Also in English
Dialog bringer her det første af i alt 5 afsnit, hvor den amerikanskfødte danske videnskabsmand John Scales Avery fortæller om sine nu 60 års i fredens og i de sidste år også i miljøets tjeneste på grund af deres gensidige sammenhæng. Bl.a. holdt John Avery vederlagsfrit forelæsninger på Københavns Universitet om naturvidenskab, etik og politik.

(FLR-Dialog 1. del d. 22. december 2015 og 2. og 3. del d. 5. januar 2016)
Optagelse d. 8. februar 2015 af John Scales Averys beretning om sine 60 år i Fredens tjeneste - also in english.

Hvorfor skal vi have alternative medier og hvordan kan vi gøre unge mere aktive? Spørger videnskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery her i 3. del af sin selvbiografiske fortælling til dels baseret på det skriftlige forlæg " 60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT"

(FLR-Dialog d. 16. februar 2016)
Optagelse d. 8. februar 2015 af den 3. og sidste afsnit af John Scales Avery's sin selvbiografiske og perspektiverende fortælling

Miljø- og klimaudfordringen og andre fejludviklinger må løses sammen
Avery fortæller her i 4. del om udviklingen af hans forståelse af miljø- og klimaudfordringen, og i 5. del om Civilisationernes krise i det 21. århundrede pga. en række Forbundne fejludviklinger, som kræver en helhedsløsning for at vi kan overvinde og overleve.

(FLR-Dialog d. 2. februar 2016 )
interview d. 8. februar 2015 hvor naturvidenskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery fortsætter sine selvbiografiske fortællinger om sit virke.

Hør her Dialog bringe en ny vinkel på Ukrainekonflikten igennem et interview d. 7. februar 2015 med russiskfødt dansker
(FLR-Dialog d. 17. februar 2015)
Interview d. 7. februar 2015 med russiskfødte Zenia Grønberg, boet i over 20 år i Danmark.

Hør her en optagelse fra opstartsmødet for et nyopdukket fredsnetværk Tid til Fred - Aktiv mod Krig med base i hovedstaden. Vi hører først Lizette Lassens indlede konferencen Sæt fred på Dagsordenen d. 7 februar 2015 i Folkets Hus på Nørrebro i København. Derefter holder den erfarne Claus Kold fra Dignity oplæg om krigenes historie og opfordrer til at tilbageerobre fredsbegrebet der de senere år er blevet misvisende brugt som skalkeskjul for ensidigt brug af militær. Gerd Berlev sætter så 6 workshops i gang med at planlægge påskemarch, workshoppene fremlægger deres ideer i plenum til kommentarer, forberedelsesgruppe nedsættes, en udtalelse debatteres og Ron Ridenour afslutter med peptalk.
(FLR-Dialog d. 17.februar 2015)
Optagelser d. 7. februar 2015 fra fredsnetværket Tid til Fred - Aktiv mod Krigs konference: Sæt fred på Dagsordenen!

Hør kulturministeren fortælle om støtte til realissering af unges ideer -samt kulturminsterens svar på FLR-Dialogs opridsning af bekymrede små ikke-kommercielle lokalradioers, der er meget usikre om de vil få en en fremtid efter medieforliget?
(FLR-Dialog d. 10. februar 2015)
Interview d. 5. februar 2014 med kulturminister Marianne Jelved, der som radikalt medlem af Folketinget genopstiller i Hjørringkredsen i Nordjyllands storkreds.

Hør om Tid til Fred - Aktiv mod Krigs møde d. 7.februar og fredsmarch 2. påskedag d. 6. april.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 30. 2015 med Lizette Lassen, aktiv omkring at skabe tilslutning til "Fred på dagsordenen - Konference".

Hør interview med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for det nye parti Alternativet og partiets ordfører på asyl-, EU- og udenrigsområdet. Og hvis 5 mdr. gamlemeninger vel er det bedste bud på hvad Alternativet mener udenrigs- og sikkerhedspolitisk.

(FLR-Dialog d. 9. juni 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegns storkreds.

Hør interview med folketingskandidat for det nye parti Alternativet og ordfører på asyl-, EU- og udenrigsområdet.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn.

Hør interview med folketingskandidat for det nye parti Alternativet og ordfører på flygtninge- og fredsområdet.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2015)
Interview d. 17.01.15 med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn.

Hør demo den 17. januar 2015 imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2015)
Optagelse d. 17. januar 2015 af taler af hhv. Nynne og Viktoria fra Børnebørn for Asyl. Jørgen Gimbel fra Bedssteforældre for Asyl, - Johanna Hass fra Asylret, - Lærke og Amanda fra Asylret, Adv.Niels Erik Hansen DRC, - Leif Bork Hansen BfA, - Kenni Hyldahl - og endelig fortæller forfatter Kristina Stoltz

Hør Jytte Abildstrøm, der med smittende humor og gode historier - ikke mindst fra hendes liv som pioner i økologiske hverdagsløsninger - vil komme omkring emner som: lokal opfindsomhed, muldtoiletter og vedvarende energi. Desuden hører vi 2 lokale grønne helte og det nye parti Alternativets nordjyske spidskandidat samt københavneren der ville være vendelbo.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2015)
Optagelse d. 7. januar 2015 af Jytte Abildstrøm, Mette Tolstrup Sørensen, Mettes Økologiske Grønsager, Lars Mygind, alternativ behandler, Alternativets nordjyske spidskandidat Torsten Gejl, og Anne-Marie Kristensen, værtinde for Total Protest Campen mod skifergas.

Skifergas: På besøg i Total Protest Campen ved Dybvad. Først fortæller Total-naboen Anne-Marie. Ude ved Totals bevogtede boreområde hører vi protestsangene. Og endelig fortæller Aage, som er fastboende om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser samt det hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2015)
Reportage fra den 4. januar 2015 med Anne-Marie Kristensen og Aage Olsen fra Total Protest Campen, Skævevej 100, 9352 Dybvad.

icon icon 2014
For vi fredsfolk i "Nej til Atomvåbent" drejede det sig om at undgå atomkrigsvinteren dengang i 1980erne og dertil at arbejde på "afspænding fra neden".
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Indtaling d. 10. marts 2014 af læserbrev af Arne Hansen d. 27. marts, som ikke var blevet bragt forinden.

Julehjælp i Frederikshavn kommune i 2014.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interview d. 15. ecember 2014 med hhv Ingelise, Frelsens Hær og Erik Christensen Dansk Folkehjælp.

Hør her en ung engageret kvinde fortælle om Børnebørn for Asyls formål og aktiviteter bl.a. d. 17. december.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interviewet er optaget d 8. december 2014 med Clara Daverkosen talskvinde for Børnebørn for Asyl.

Her kommer en lidt dramatisk historie om hvordan et par gamle bedstemødres oplysninger til flypassagererne om en tvangsudsending af 2 drenge med samme fly endte med at de ikke blev deporteret i denne omgang - samt om det Orwelske 1984-agtige retsmøde dagen efter.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Interviewet med Ingeborg og Jørgen Gimbel fra Bedsteforældre for Asyl foregik d. 7. december 2014.

Debatmøde om offentligt ansattes ytringsfrihed contra tavshedspligt, og offentlighed i forvaltningen contra hemmelighedskræmmeri med Kirsten Normann Andersen formand for FOA i Aarhus og nyslået folketingskandidat for SF.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Optagelse d 10. november 2014 af oplæg af Kirsten Normann Andersen pba erfaringer som formand for FOA i Aarhus og med efterfølgende indlæg af engagerede debatdeltagere.

Tak for og omtale af husstandsindsamlingen og dens resultater til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde for 2 millioner af verdens nu over 50 millioner flygtningeverdens flygtninge. Her især i gl. Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 11. november 2014)
Indtaling d. 10. november 2014 af hvorledes Dansk flygtningehjælps indsamlingskoordinator i Frederikshavn oplevede husstandsindsamlingens forløb

Til julestemning i kælderen under Mariehuset ved Sæby Kirke hos Kirkecafeens kvinder, som binder kranse til fordel for Nepals fattige børns fortsatte opvækst i hjemmet og sikring af deres skolegang, så de ikke ender som gadebørn. Adventskransene og andre julerier sælges til fordel for Nepas fattigste børn på lørdag d. 22. november fra kl. 10 i Mariehuset.
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Reportage d. 4. november 2014 fra kælderen under Mariehuset i Sæby samt interview med Nete om brugen af salgsindtægterne på kransene til støtte for Nepals fattigste børn for at redde dem fra gaden.

Hør om FNs børnekonvention og om hvorfor den er så vigtig og ikke mindst for asylbørn, og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke som tiltænkt.
(FLR-Dialog d. 4. november 2014)
Optagelse af debatmøde d. 28. oktober 2014 med oplæg af børnepsykiater Bente Rich, specialist i Menneskeret og udlændingeret Jesper Lindholm og præsten Leif Bork Hansen, arr: BfA, Et anstændigt Danmartk og SOS imod Racisme

Hvorfor skal vi støtte Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark søndag d. 9. november som indsamler og for de flestes vedkommende som glade givere?
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2014)
Interview d. 27. oktober 2014 med Anne Marie Winther, som er lokal medkoordinator i Frederikshavn.

Om hvordan Frederikshavn kommune i kraft af en Trygfonden-betalt projektkoordinator vil skaffe frivillige besøgsvenner og matche dem til fysisk og psykisk udviklingshæmmede i Frederikshavn, Skagen og Sæby.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Interview d. 6. oktober 2014 med områdeleder for Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune, Annemette Mortensen om projektet samt reportage fra mødet med de udviklingshæmmede hvor også Størup, Thousgaard og spillemænd bidrager.

Skolen i 200 år. Vi skal nu høre arkivaren på Bangsbo arkiv fortælle om skolevæsenets historiske udvikling i Danmark med særlig vægt på hvad der sker lokal i Frederikshavn kommune og hvordan det kan forklares med de uddannelsesbehov som erhvervslivet får efterhånden. Erik viser også gamle billeder af mange lokale svundne skoler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d 6. oktober 2014 af arkivar Erik Sigmund Christensens foredrag i anledning af 200-året for skoleloven af 1814 som lægger grundstenen til at sigte mod at alle børn får uddannelse.

Vi skal høre fra antikrigsdemonstrationen i Aarhus d. 4. oktober 2014 afholdt af Århus mod krig og Terror.Først fællessang Kringsatt af fiender, så appeller af Carsten Andersen undervejs gennem strøget i Aarhus og med MF for Enhendslisten Christian Juhl som rosinen i pølseenden.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 4. oktober 2014 af Carsten Andersen, Århus mod krig og terror og Christian Juhl, MF for Enhedslisten.

Hør her den erfarne fredsforsker analysere hvad det store flertal der givet ønsker fred står overfor af udfordringer - samt debatten herom.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse fredsforsker Jan Øbergs tale med efterfølgende debat på fredsfestivalen i Århus d 4. oktober 2014 arrangeret af Aarhus mod krig og terror. Fredsforsker og konfliktmediator JAn Øberg svarer i sit debatoplæg på følgende 3 spørgsmål:
1.Hvorfor er vi i den situation vi er i i dag i forhold til i 1970erne og 1980erne?
2.En oversigt over verdenssituationen og dens udviklingstendens?
3.Hvordan vi kunne lave en anden udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark?

Til Fredsfestival i Aarhus arr. af Århus mod krig og Terror. En fredssang og så præsenterer de mange tilstedeværende fredsgrupper sig, så taler Tina fra arrangørerne om NATOs krige, Karin Munck, Aarhus synger (for til) Fredssange og endelig snakkes kampfly og vi høre debatten om en udtalelse fra de 80 deltagere i Fredsfestivalen.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 4. oktober i Aarhus af fredsfestival med Carsten Andersen og Helge Ratzer om Århus mod krig og terror of Nej til Krig, Solvejg Sieg Sørensen om Kv. Int. Liga for fred og Frihed og om Kvinder i sort, Hasse Scheidermann om Fredsministerium.dk, Gerd Berlev om Valby mod Krig, Tom Paamand om Aldrig Mere Krig, Minna om Fredsvagten ved Christiansborg, Birte om Dagbladet Arbejderen, Arne Hansen om Dialog på Frederikshavn Lokalradio, Tina, Karin Vinter

Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører taler til fredsdemonstration i Aarhus om alternativer til at bombe ISIS
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2014)
Optagelse d. 4. oktober 2014 af Christian Juhls tale i Aarhus

Hør her arkivaren ved Bangsbo Museum/kystmuseet fortælle om nederlaget i krigen i 1864, tilbagetogets helte og evakueringen over Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2014)
Optagelse d. 2. oktober 2014 af Erik S. Christensens foredrag i Slægt- og lokalhistorisk Forening i Frederikshavn.

Om Fredsfestival i Aarhus på lørdag d. 4. oktober 2014 fra kl 12. Og om arrangør-kontaktpersonens holdninger til den nye situation med Danmark på vej ind i en bombekrig i Irak mod ISIS.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Helge Ratzer fra Aarhus mod Krig og Terror og om hans holdning til en bombekrig i Irak.

Røde Kors-generalsekretæren fortæller om tilbud om Stena-minicruise til de som vil samle ind på søndag d. 5. oktober, Og hvor man her på interviewdagen stadig mangler 74 af 100 indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview d. 29. september 2014 med Anders Ladekarl, RK-generalsekretær, som fortæller om brug for penge mod Ebola og til syriske flygtninges overlevelse.

Den 12-årige afghanskfødte eksfrederikshavner fortæller om at blive valgt til elevrådsformand og om livet i den københavnske forstad Vallensbæk, samt læser en historie op som hun selv har skrevet.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Interview med og oplæsning af Sabrina Hosseini d. 19. september 2014, (hvis far Omid, som i sin tid som shiamuslimsk hazara måtte flygte fra sunnitiske Taleban efter folkedrabet i Mazar-i Sharif.)

Mød Dannie Druehyld, heksen fra Rold, hos Frederikshavn Blindeidræt d.25. september.
(FLR-Dialog d. 16. september 2014)
Indtaling af tekst af Arne Hansen

Om at være forældre til psykisk sårbare børn. Vi er til pårørendeforeningen Bedre Psykiatris møde Er dit barn psykisk syg?. Mødet henvender sig især til pårørende med henblik på oprettelse af netværksgrupper for disse i Frederikshavn. Alle 3 oplægsholdere deler åbenhjertigt deres erfaringer som forældre til psykisk sårbare børn med det formål at få andre i lignende situationer til at komme ud af busken og til os alle for at fremme forståelsen for de psykisk syge og deres pårørende.
(FLR-Dialog d. 23. september 2014)
Optagelse d. 15. september 2014 af oplæg af hhv. Ellen Pagter fra Bedre psykiatris lokalaafdeling, netværksleder og PTSD-foredragsholder Gitte Vejby og af En af os-kampagne-ambassadør, Carina Johansen.

Hør her om situationen og behovet for hjælp til befolkningen i Den Centralafrikanske Republik samt hvad lederen af Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 9. november kan fortælle om danskernes faktuelle viden omkring flygtninge i verden - samt endvidere give indsamlingspraktiske oplysninger bl.a. om hvordan man kan melde sig som indsamler.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2014)
Optagelse d. 9. september 2014 af beretning fra Dansk Flygtningehjælps indsatsleder i CAR, Line Brylle, om Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde for de mange interne flygtninge fra borgerkrigen samt landskoordinator Jens Engedal om husstandsindsamlingen d. 9. november.

servicemeddelelse: Støt Aldrig Mere Krigs annonce om at flage på halv den 5. september 2014 i sorg over krigens ofre, civile såvel som soldater
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
Indtalt servicemeddelelse fra fra foreningen Aldrig Mere Krig om at flage på halv den 5. september.

Hør om Skolepolitik i Frederikshavn. Det er Danmarks Lærerforenings kreds nord, som mandag den 18. august inviterede til møde i Frederikshavn for at give mulighed for en direkte dialog imellem lærerne og byrådspolitikerne i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
optagelsen af Lærerkreds Nords dialogmøde mellem folkeskolelærerne og byrådspolitikere i Frederikshavn kommune d. 18. august 2014.

Hør Evert Taubes Calle Schewen igen en gang flot sunget af lærere på Frederikshavn Gymnasium og HF ved skoleårets start i 2014. En smuk tradition som forhåbentligt vil overleve mange flere pensioneringer, gymnasieereformer og rektorskift som udtryk for den uformelle strukturs seje kulturelle livskraft på gymnasiet.

(FLR-Dialog d. 14. april 2015)
Optagelse fra d. 15. august 2014 under velkomstfrokosten til et nyt skoleår med rektor Inge carle, som hermed ønskes til lykke med sine 60 år fra en tidligere studievejlederkollega - og med tak til alle gamle kolleger og personaler.

Her kan man høre 5-7 årige børn i indianergrupen med leder fortælle om at være indianere på SFOFs sommerhøjskole på Livø i 2014.
(FLR-Dialog d. 5. august 2014)
Gruppeinterview d. 1. august 2014 med Laurits på 7 år, Christian på 6, Anna på 6, Valther på 5 og endelig deres 28-årige høvding Therese Lomholt.

Hør sommerinterview ung dansk fredsforsker om hvordan hun blev engageret i fredsforskning og om forståelse af det komplekse begreb fred.
(FLR-Dialog d. 2. september 2014)
Interview d. 1. august 2014 med fredsforsker Isabel Bramsen, som arbejder ved det nye fredsforskningsinstitut CRIC og formand for RIKO, Rådet for Internationel Konfliktløsning.

Nyuddannet lærers første skoleår. Anne-Marie Stage fortæller herom samt om at have Zapperne på SFOFs sommerhøjskole på Livø.
(FLR-Dialog d. 12. august 2014)
Interview d. 1. august 2014 med Anne-Marie Stage lærer og Zapper-facilitator på Livø.

Hvad er Ubetinget Basisindkomst - et velfærdsprojekt der måske giver mere frihed, lighed og værdighed for alle - også dem der har mindst?
(FLR-Dialog d. 18. november 2014)
Interview d. 31. juli 2014 med Dorte Kolding med Evald Lautitsen som interviewer.

Om at hjælpe andre igang som gerne vil gøre noget for deres by
(FLR-Dialog d. 27. januar 2015)
Interview d. 30. julig 2014 på Livø med studiekredsleder og til dagligt konsulent i Socailministeriet, Lis Pousen, Aarhus, som også er engageret i foreningen "sager der samler".

Hør hvad en journaliststuderende på Roskilde Universitet mener.
(FLR-Dialog d. 27. januar 2015)
Interview d. 30. julig 2014 på Livø med Lise Shaumburg, journaliststuderende på Roskilde Universitet

Hør hvad palæstinaaalborgensere, en dansk politiker samt en israelsk fredsgruppe har at sige om krigen i Gaza og palæstinensernes situation i almindelighed og mulige fredsløsninger - samt konto til akut hjælp til krigsofre.
(FLR-Dialog d. 22. juli 2014)
Optagelse d. 18. juni 2014 af demo i Aalborg med taler af Wadad Dababech, Jacob Olesen oplæser hilsen fra den israelske Fredsorganisation Gush Shalom, Per Clausen EL, Walaa Yazouri, Morten Ryum og Ali Hassan, samt interview med initiativtager Wadad og en indsamler.

Hør om Folkedans og folkemusik i Frederikshavn i dagene mandag d. 14 til lørdag d. 19. juli 2014. Vi kommer også rundt omkring folkedansens og musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Interview d. 7. juli med Per Naldal fra PR-gruppen om såvel folkedanse- og folkemusikstævnet og tilbuddene til vendelboerne m.fl.

Hør interview med den navnkundige pacifist Henning Sørensen om sin tid, som militærnægter i Oksbøllejren.
(FLR-Dialog d. 26. august 2014)
Interview d. 7. juli 2014 med den 82-årige læserbrevsskribent, foredragsholder og forfatter Henning Sørensen handler også om meriter senere i livet og giver derigennem en historisk guldgrube og oftest serveret med et glimt i øjet.

Invitation til åbent hus på 75årsdagen til især Dialogs radiolyttere og læsere af mails om flygtninge og fred.
(FLR-Dialog d. 8. juli 2014)
Arne Hansen har d. 7. juli 2014 indtalt invitation til Sønderjyllands Alle 35, Fr.havn d. 23. juli kl 10-13 eller fra kl. 14 til ved 17-18-tiden.

Skifergas. Hør Dialogs optagelser fra demonstrationen d. 25. juni 2014 for at Frederikshavn byråd skal nægte at give sin tilladelse til prøveboring efter skifergas vest for Dybvad.
(FLR-Dialog d. 1. juli 2014)
Reportage fra skifergsademoen d. 25. juni 2014 med Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening, Paul Rode Andersen, tidl. SF-byrådsmedlem i Frederikshavn Peter Larsen, Vendsyssel Energi- og Miljøforening, Tarjei Haaland, Greenpeace, Per Clausen, Enhedslisten, Bjørn Stauning, Frederikssund Klimaforening Og ind imellem Musikindslag af Ole Hvarre og Ole Torp Og afsluttende interview med Bent Pedersen S-byrådsmedlem i Frederikshavn.

Skifergas-Servicemeddelelse: Indkaldelse til demonstration d. 25. juni 2014 kl 17 ved byrådssalen, Rådhus Alle 100 for at Frederikshavn byråd skal sige nej til at tillade prøveboring efter Skifergas d. 25. juni, hvor det er på dagsordenen.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2014)
Servicemeddelelse indtalt d 17. juni 2014 af ah om skifergasdemo 25. juni kl 17 ved byrådssalen i Frederikshavn, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn

Hør om Pink Army's modelopstilling af den rigtige hær ude i landskabet overfor den legende hær eller det miltaristiske samfund contra det legende liv
(FLR-Dialog d. 3. marts 2015)
Interview d. 15. juni 2014 med Rasmus fra fredsgruppen Pink Army, som forklarer ideerne bag papmache-opstillingen.

Life-Boats. Hør billedkunstneren Marit Benthe Norheim fortælle om sit sejlende kunst- og udstillingsprojekt i et interview i Nordjyllandsteltet mens det blev pakket ned på Folkemødets faldereb d. 15. juni 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Interview d. 15. juni 2014 med billedkunstneren Marit Benthe Norheim, som bor i Vendsyssel

Hør om fredsmassage i Fredsteltet på Folkemødet 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Interview d. 14. juni 2014 med massør Christina Wiedemann, København.

Om "Cirklen" en indiansk social og mental metode til at finde ind til andre og sig selv.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine positive oplevelser og erfaringer som cirkel-facilitator bl.a. i Fredsteltet på Folkemødet.

Om Fredstelt, Folkemøde og møder om kampfly og især skifergas i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
På Bornholm d 15. juni 2014 fortæller Dorte Lykke Holm om sine oplevelser på Folkemødet 2014.

Hør En solstrålehistorie om integration fra Bornholm.
(FLR-Dialog d. 9. december 2014)
Optagelse af og Intervieww med den tidligere burmesiske flygtning Gau d 15. maj 2015 i DFUNKs telt på Folkemødet

Et medlem af den Dansk-syriske Forening giver sin opfattelse af borgerkrigen i Syrien, som er baseret på mange kontakter rundt omkring i Syrien.
(FLR-Dialog d. 19. august 2014)
Interview d. 14. juni 2014 i Allinge med Vigdis Jakupsdottir fra Dansk-Syrisk Forening under Folkemødet.

Om FNs konvention imod tortur fortalt af Tue Magnussen fra Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Tue Magnussen i Fredsministerium.dks Fredstelt på Folkemødet d 14. juni 2014. Tues foredrag efterfølges af debat om tortur og torturbekæmpelse.
(FLR-Dialog d. 9. decembder 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 af Tue Magnusens foredrag om FN konventionen imod tortur.

Vi skal nu høre om Grønland. Eller som Forsvarsakademiet som arrangører af det møde d. 14 juni 2014 på Bornholm, som dialog her bringer fra, vælger at kalde det: Fremtidens Arktis: En gevinst eller et problem for Danmark? Ændringer i klodens klima giver både nye muligheder og nye udfordringer for Danmark i Arktis.
(FLR-Dialog d. 25. november 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 på Folkemødet af orlogskaptajn Johs Nordby og Martin Breum DR2, samt debat om bl. Arktis som Atomvåbenfri zone, som også MF for grønlandske IA, Sara Olsvig kommenterede.

Hør om politisk og et juridisk opgør med Danmarks hidtidige militaristiske udenrigspolitik i de sidste mange år.
(FLR-Dialog d. 9. september 2014)
Optagelse d. 14. juni 2014 af Nikolaj Willumsen, EL's sikkerhedspolitiske ordfører, og så Christian Harlang, som advokerede i retssagen mod Fogh for hans grundlovsstridige krig mod Irak, samt debat om en ny fredsaktivistisk udenrigspolitik.

Amnesty International fremlægger konklusioner fra undersøgelsesrapporten Hurtigt på aftrækkeren om israelske soldaters opførsel- noget vi sjældent hører om i de danske medier.
(FLR-Dialog d. 16. december 2014)
Vi hører d. 14. juni 2014 her Sune B. Segal fra Amnesty tale i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm.

Hør om kunstsproget esperanto som kan snakkes af 1 million menneser og om hvordan kineserne lærer esperanto meget hurtigere end engelsk. Tilhørerne får en lille øvelse i at tale på esperanto. Men også om hvordan Esperanto er tænkt som en hjælp til bedre kommunikation og forståelse på tværs af de utallige modersmål og på den måde også et nødvendigt redskab til fred i verden.
(FLR-Dialog d. 30. december 2014)
Vi hører d. 14. juni 2014 her foredrag af Peter Wraae fra Esperantoforeningen i Danmark, Dana Esperanto-Asocio / DEA. Optaget i Fredsteltet på Folkemødet.

Hør om den nye organisations- og beslutningsform, sociokrati, på baggrund af foredragsholderens kurser samt erfaringer fra frivillige idealistiske organisationer som Aldrig Mere Krig, Fredsminsiterium.dk og økobevægelsen.
(FLR-Dialog d. 30. september 2014)
Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet om sociakrati og arrangeret af Fredsministerium.dk

Forkvinden for "Kunstnere for Fred" taler taler her med klar fyndig røst mod krigens løgne.
(FLR-Dialog d. 3. marts februar 2015)
Optagelse d. 13. juni 2014 af Pernille Grummes tale i Fredsteltet under Folkemødet på Bornholm, arrangeret af Fredsministerium.dk.

Hør om strategisk tænkning for fredsbevægelser - og studer de tilknyttede plancher med strategien som bliver forklaret.
(FLR-Dialog d. 16. september 2014)
Optagelse d. 13. juni 2014 af foredrag af Frands Frydendal i fredsteltet på Folkemødet arrangeret af Fredsministerium.dk

Kampflyindkøbet - køber vi materiel eller alliancer? Et debatmøde arrangeret af en lobbyist betalt af Airbus Defence and Space på Folkemødet 2014.
(FLR-Dialog d. 15. juli 2014)
Optagelse d. 13. juni 2014 af debatmøde med SD's og V's forsvarspolitiske ordførere Ole Hækkerup og Troels Lund Poulsen, og fra salen ELs Chr. Juhl samt bl.a.Tom Paamand og Hasse Schneidermann fra Aldrig Mere Krig og Dorte Kruchenberg fra Fredsvagten samt Dorte Lykke fra Fredsministerium.dk.

Hør reportage fra idemøde for den åbne skole tirsdag d. 3. juni på Nordstjerneskolen i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 10. juni 2014)
Bl.a. følgende havde ordet udover mødeleder Stenar Glamann: Christina Lykke Eriksen, Lars Lundgren, Gert G. Nygaard, Peter Jessen, Henrik Carlsen, Lene Bro, Per Hesthaven, Kasper Bagnkop og Jette Overmark samt debatglimt fra gruppearbejdet.

Hør hvad der foregår i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm i dagen 12-15. juni 2014.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2014)
Interview d. 2. juni 2014 med Frants Villadsen, formand for Fredsministerium.dk, der organiserer aktiviteterne i fredsteltet.

EU og demokrati? Hvad en modtager af Ebbe Reichs demokratistafet tænker i dagene imellem valget til Europaparlamentet og Grundlovsdagen.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2014)
Interview d. 31. maj 2014 med Niels Hausgaard, som i 2005 modtog Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet, som hvert år uddeles på grundlovsdagen d. 5. juni.

Krisen i Ukraine og NATO/EU-militarisme historisk og aktuelt samt til slut fredsperspektivet.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2014)
Interview d. 20. maj 2014 med fredsforsker Jan Øberg fra Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning.

Før folkeafstemningen om en EU-Patentdomstolen d. 25. maj 2014? Hvad mener miljøorganisationen NOAH - ikke mindst om patent på planter.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2014)
Interview d. 19. maj 2014 med Thomas Jazawi, miljøorganistionen NOAH.

Hvad mener Miljøorganisationen NOAH om at udvinde skifergas? - Sidste udkald før Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2014)
Interview d. 19. maj 2014 med Palle Bendsen, miljøorganistionen NOAH.

Hør her en Europaparlamentskandidat som ønsker at blive valgt til Europaparlamentet på sin fredspolitik, som vi så her lader ham fortælle om for at bryde det tilsyneladende tabu omkring dette emne på vælgermøder og valgdækningen, så vi kan opnå viden herom inden vi skal sætte vores kryds d. 25. maj.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Interview d. 11. maj 2014 med Lave Broch, nr 2 på Folkebevægelsens liste N.

Forud for Europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014 bringer Dialog her vælgermødet på Frederikshavn Gymnasium og HF.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 7. maj 2014 af EP-kandidaterne Teis Volstrup fra SF (F), Sissel Kvist fra Radikale (B), Ulla Tørnæs fra Venstre (V), Martin K. Madsen fra Liberal Alliance (I) og sidst men ikke mindst Ole Nors Nielsen fra Folkebevægelsen (N). Ordstyrere er samfundsfagseleverne Laura Vilsgaard og Amalie Marie Grønning samt indleder Ole Christian Madsen fra Center for frivilligt Socialt Arbejde og her også pva. Europe Direct.

Hør vælgermøde om EUs asylpolitik - også i relation til Danmarks: - Modtagerlandene og Dublinkonventionen og solidariteten i EU? - Skal Danmark hertil afskaffe sit forbehold på asylområdet? - Nærområderne bør de modtage alle flygtninge og Frontex så være Fort EU's grænseværn? - eller har EU og medlemsstaterne også et ansvar for verdens flygtninge ? - Børnene på flugt, - og de internationale Konventioner bruges de i Danmark og bør de? - Integrationen fungerer den?
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Optagelse d. 6. maj 2014 i Odense af Europaparlamentskandidaterne: - Fra Folkebevægelsen mod EU: Lave K. Broch, - fra Socialistisk Folkeparti: Christine Sidenius, - fra Radikale Venstre: Kristina Siig, - fra Konservative: Christian Guldfeldt, - og som Ordstyrer: Advokat Jytte Lindgård.

Invitation til møde i Odense lørdag d. 24. maj kl. 11-16 med overskriften: Forholdene for asylsøgerne - kan vi være dem bekendt. Og formålet med mødet er at skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense. (Bemærk tilmelding senest 15. maj)
(FLR-Dialog d. 13. maj 2014)
Interview d. 5. maj 2014 med Birte Holm Sørensen om chokerende indtryk efter nylig hjemkomst til Danmark, som gav stødet til møde-initiativet.

Første Maj på Knivholt i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Teis Volstrup SF's kandidat til EUparlamentet, Birgit Hansen S-borgmester, Morten Dalbarg 3F, folketingskandidat Peder Hvelplund EL, folketingsmedlem Bjarne Laustsen S

Danmarks statsministers 1. maj-tale i Metalhuset i Frederikshavn d. 1. maj 2014 om formiddagen.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2014)
Optagelse d. 1. maj 2014 af Helle Thorning Schmidts 1. maj-tale

Hør om "Lydkanten", om hvordan Frederikshavnske Kulturalliancen og Det musiske Hus har inviteret nogle af Danmarks bedste sangskrivere til
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 28. april 2014 af Jens Ole Amstrups, Emil Sørensens og Kasper Bondes fortælling.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: "Europa? Den udeblevne systemkritik" - til belysning af den problematik vi alle bliver stillet overfor at skulle tage stilling til ved valget søndag d. 25.maj.
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Interview d. 28. april 2014 med Jesper Jespersen, professor i samfundsøkonomi på Roskilde Universitet.

Har vi Undtagelsestilstand(krigsretstilstand) i Danmark? Graverjournalisten argumenterer her for at svaret er JA.
(FLR-Dialog d. 24. juni 2014)
Interview d. 26. april 2014 med graverjournalisten og fredsaktivisten Tom Vilmer Paamand, som har forfulgt problematikken siden 2001.

Hør ny ung dansk fredsforsker fortælle om det nye Center for løsning af internationale konflikter, CRIC samt især om sin egen igangværende forskning med udgangspunkt i det såkaldte Arabiske Forår, hvor fredsforskeren bl.a. ser på den aktive brug af nye medier, følelser, og vold kontra ikkevold - altsammen illustreret med slides gjort tilgængelige her på Dialog.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2014)
Optagelse d. 26. april 2014 med fredsforsker og ph.d. stipendiat Isabel Bramsen ved Center for løsning af international konflikter, CRIC og formand for RIKO.

Europaparlamentsvalget d 25. maj 2014: Til vælgermøde i Hjørring arr. af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
(FLR-Dialog d. 29. april 2014)
Optagelse d. 24. april 2014 af MEP-kandidaterne Morten Mølbak A, Sebastian Korsbakke Jensen B, Morten Thiesen C, Teis Volstrup F, Martin Kusk Madsen I, Jørgen Grøn N, Rikke Karlson O og Aleksandere Aagaard V

Europaparlamentskandidat vil stoppe skifergasudvinding i EU-landene.
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Interview om eftermiddagen d. 10. april 2014 på Fisketorvet i Frederikshavn med Teis Volstrup kandidat for SF til europaparlamentsvalget d. 25. maj 2014.

Skifergasudvinding på godt og ondt. mui. om kommunal tilladelse til prøveboring ved Dybvad i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 15. april 2014)
Optagelse d. 10. april 2014 i Sæby af borgermødet om skifergasudvinding i Frederikshavn kommune med Anders Brandt Sørensen, Stenar glam

Skifergas: Frederikshavn kommune inviterer til borgermøde om tilladelse til prøveboring efter skifergas torsdag d. 10. april 2014 kl 19 i Manegen, Rådhusvej 2 i Sæby. Pressemeddelelse
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Frederikshavn kommune d. 8. april 2014 med indledning og linkhenvisninger.

Om muligheder for samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og folkeskolen som ligger i den nye folkeskolelovs afsnit om understøttende undervisning og åbning overfor lokalsamfundet.
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Optagelser d. 25. marts 2014 fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds møde med indlæg af Birgitte Jensen og Henrik Carlsen, FUF, oplæg af DUF's Anne Hansen og uddannelseschef Vibeke Post Madsen, Frederikshavn samt gruppefremlæg.

Europaparlamentskandidaten Teis Volstrup, SF, fortæller SF-Frederikshavns generalforsamling om den politik han vil kæmpe for i EU.
(FLR-Dialog d. 25. marts februar 2014)
Optagelse d. 15. marts 2014 af den lokalt opvoksede Teis Volstrups oplæg på SF-Frederikshavns generalforsamling med efterfølgende debat.

Hvad laver 16 Journalistspirer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 18. marts februar 2014)
Interview d. 13. marts 2014 med Diana Hofer journaliststuderende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole i Aarhus.

Hør foredrag af forfatteren til bestselleren Krisen og den udeblevne systemkritik på debatmøde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 18. marts februar 2014)
Optagelse d. 12. marts 2014 af Preben Wilhjelms foredrag og efterfølgende debat med mange af de 80 deltagere i mødet. Wilhjelm er tidl. Folketingsmedlem for VS, atomfysiker, kriminolog og DR-dokumentarist.

Til workshops for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Optagelse d. 4. marts 2014 med oplæg af sundhedsudvalgsfmd Anders Broholm og planlægger Haukur S. Thorsteinsson som igangsatte workshops om hhv det det gode ved det frivillige sociale arbejde, det dårlige der oplevedes og fremtidens.

Portræt af fredsaktivisten og fredstænkeren Judith Winther, som især var aktiv i 1980ernes uafhængige fredsbevægelse Nej til atomvåben bl.a. som redaktør på medlemsbladet Ekstraposten og senere først i 90erne stod bag det fredsstrategiske tidsskrift Argument. Desuden skrev Judith Winther bogen Politik fra neden, om 80ernes fredsbevægelse og bogen Civilsamfundet
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Interview d. 1. marts 2014 med Tobias Winther, som tegner et portræt af sin fredstænkende mor, Judith Winther.

Hør hvad en væsentlig aktør i fredsbevægelserne imod atomvåben under den kolde krig, mener om Bent Jensens koldkrigs-bog Ulve, får og vogtere, hvori han selv mener sig både løgnagtigt og misvisende omtalt?
(FLR-Dialog d. 4. marts februar 2014)
Interview med Jens Thoft der under den kolde krig var aktiv i Kampagnen imod Atomvåben og Nej til Atomvåben og fredspolitisk ordfører for SF i Folketinget samt nuv. medlem af Aldrig Mere Krig.

"Fra tanke til virkelighed. Tanken om Fredsministerier vokser globalt", fortæller bestyrelsesmedlem i GAMIP, Global Alliance for Ministries & Infrastructures, som også svarer på spørgsmål.
(FLR-Dialog d. 11. marts februar 2014)
Optagelse d. 15. februar 2014 af oplæg af Birger Norup, GAMIP, med efterfølgende debatmed deltagerne i Fredsministeriuim.dk's årsmøde.

Hør om den dybere baggrund for protesterne i Bosnien - med inddragelsse af privatiseringsprocessen med aflivning af det joguslaviske selvforvaltningssystem.
(FLR-Dialog d. 11. februar 2014)
Interview d. 10. februar 2014 med Vagn Rasmussen, STS International Solidaritet, der især drev hjælpe- og genopbygningsarbejde i den multikulturelle by Tuzla.

Hør lydsiden af Jacob Holdts nye lysbilledforedrag: "Om at sige ja og integrere os med dem vi har fordomme overfor. Om at komme hinanden i møde med ikke-voldelig kommunikation - illustreret igennem eksempler fra USA og Danmark gennem 40 år." - Den 1. og 2.del af ialt 3 dele.
(FLR-Dialog d. 28. januar og 4. februar 2014)
Optagelse d. 23. januar 2014 af Jacob Holdts "Sig ja..." i Sognehuset, Kirkegade 4 i Frederikshavn. Mødeleder er Lise Højholt præst ved Frederikshavn kirke.

Hør mangesidig reportage fra brobygnings- og uddannelssevejlednings-eventen "Drivkraft 14" i Frederikshavn kommune for 8-klasseelever og elever fra alle ungdomsuddannelser på initiativ af uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2014)
Optagelse d. 16. januar 2014 i Arena Nord af 6 korte interviews med hhv uddannelseskonsulent Niels Chr. Andersen, 8. kl-elev Anders Castle, HTx-lærer Anders Nørgaard, HHx-elev Malthe Weesgaard, salgschef Lasse Bjørnager fra Strandby Net og endelig driveren Anita Husth Fassov, lærer i Jerup skole, samt glimt fra Jens Ole Amstrups peptalks.

Hør om kampen for Norden som Atomvåbenfri Zone, som skridt mod Nordpolen som atomvåbenfri zone inden den smeltende is åbner for et ressourcekapløb med risiko for stigende spændinger og militære konfrontationer mellem atommagterne. And in English: About the working for a nuclear free zone in Scazndinavia as the first step towards an artic nuclear free zone.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Interview d. 6. januar 2014 med videnskabsmanden og fredsagktivisten John Avery, som er aktiv i Det Danske Fredsakademi. Interview 6. of januar 2014 with the scientist and peace activist John Scales Avery, also active in The danish Peace akademy.

icon icon 2013
Reportage fra Julemarked på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, som over weekenden havde 10-12.000 besøgende bla. en del søndenfjords fra.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Interview d 15. december 2013 med Jørgen Tomesen, Rumænineshjælpen, tovholderen Olav Madsen, Knivholt samt Anette Jørgensen bl.a. udstiller om Sognefogedgården.

Til møde hos Enhedslisten i Frederikshavn om finanslov og byrådsarbejde med deres nordjyske folketingsmedlem og finanslovsforhandler.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2014)
Optagelse d. 9. december 2013 af oplæg af og debat med Stine Brix MF for Enghedslisten de rød-Grønne i Maskinhallen i Frederikshavn.

Hør foredraget "Kynisme som menneskesyn".
(FLR-Dialog d. 10. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af foredrag af biskop Kjeld Holm, Aarhus - med efterfølgende debat arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Pulsskolen tilbyder frederikshavnske skolebørn en uges sportsoplevelser i uge 27.
(FLR-Dialog d. 10. december 2013)
Interview d 5. december 2013 med Mattis Courth, Pulsskolen

Jf EU-parlamentsvalget 25. maj 2014 bør valgkampen jo også handle om EUs asylpolitik: Her fortæller Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm om situationen for syriske flygtninge og forskningschef på Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen om flygtningeret og europæisk asylpolitik. På baggrund heraf debat - også med deltagelse af Europaparlamentskandidaterne Christine Sidenius, SF og Karen Melchior fra Radikale.
(FLR-Dialog d. 7. januar 2014)
Optagelse fra DFUNKs debatmøde d. 26. november 2013 i EU-huset i Gothersgade i København med oplæg ved Andreas Kamm, Thomas Gammeltoft-Hansen, samt Europaparlamentskandidaterne Christine Sidenius SF og Karen Melchior Radikale, som deltog i bagefteri debatten.

Hør generalskekretæren for Dansk Flygtningehjælp fortælle om organisationens hjælpearbejde blandt 2. millioner flygtninge især i Syrien. Samt hør forskningschefen på Institut for Menneskerettigheder om flygtningeret og europæisk asylpolitik.(Genudsendelse med relevant viden om hvad det er man kan støtte ved give et bidrag til den indsamler fra Dansk flygtningehjælp som ringer på på søndag.)
(FLR-Dialog d. 4. november 2014)
Optagelse fra DFUNKs debatmøde d. 26. november 2013 i EU-huset i Gothersgade i København med oplæg ved Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp og Thomas Gammeltoft-Hansen om EU's.

Hør foredrag om retten til at søge asyl og EU's Asylpolitik af tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen på debatmødet "Dansk asyl- og flygtningepolitik - kan vi være den bekendt?".
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 med Hans Gammeltoft Hansen på møde i Aarhus arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Foredrag om "Menneskelig nedbrydning" - især med focus på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende og isolerede asyllejre i Danmark.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af den erfarne børne- og ungdomspsykiater Bente Rich med efterfølgende debat arr. af Et Anstændigt Danmark, SOS mod Racisme og Bedsteforældre for Asyl.

Vi skal nu høre en fortsættelse af debatten om dansk asyl- og flygtningepolitk og om vi kan være den bekendt - med udgangspunkt i de 3 oplæg om hhv. asylret og EUs flygtningepolitik, - Menneskelig nedbrydning i danske sylsøgeerlejre - samt kynisme som menenskesyn. Desuden med til mødedeltagernes votering i sager om humanitært ophold - og Et anstændigt Danmarks overrækkelse af sin årlige pris til Bedsteforældre for asyl.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Optagelse d. 23. november 2013 af debat med bidrag fra tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, børne- og ungdomspsykiater Bente Rich samt biskop Kjeld Holm og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder mv, samt Bodil Hindsholm fra Et anstændigt Danmark.

Fra "Stemmer på kanten"-kampagnen til exit pool i værestedet Skrubben i Frederikshavn og debat om årsager til dens udfald der igen affødte nye ideer.
(FLR-Dialog d. 26. november 2013)
Optagelse d. 19. novembeer 2013 med brugerne af værestedet Skrubben.

Kommunalvalg 19. november: Så sætter integrationsrådet i Frederikshavn punktum for Dialogs valgdækning med sit vælgermøde efter YouGlobes koncept med 4 faste temaer: ældreomsorg, skole, socialt, og beskæftigelse.
(FLR-Dialog d. 18. november 2013)
Optagelse d. 18. novembeer 2013 med byrådskandidaterne Christian Stavad Radikale=B, Steen Jørgensen konservtive=C, Bahram Deghan Socialdemokraterne=A, Lars Møller Venstre-V, Pia Piontek Liberal Alliance=I, Mohammad Daneshjou SF=F, Jens Iveer Hansen Dansk Folkeparti=O, samt efterfølgennde mødeevluering af Pia Skov fra Enhedslisten=Ø.

Kommunalvalg 19. november: Vi snakker med Tine fra Stemmer på Kanten-kampagnen om hvordan vi kan få mange flere mere end den sædvanlige tredjedel af de udsatte til stemmeboksene til byråds- og regionsrådsvalg på tirsdag d. 19. november?
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interview d. 16. november 2013 med Tine Toft Jørgenssen fra kampagnen "Stemmer på Kanten"

Kommunalvalg 19. november: Syge på strøget i Frederikshavn fortæller om deres syn på den behandling de føler sig udsat for af Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Interviews d. 14. november 2013 med Carsten Müntzberger og Inger Frølner, som fortæller om egne og andres relevante sygehistorier.

Kommunalvalg 19. november: Optagelse af formiddagens nikantede vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus d. 14. nov. 2013
(FLR-Dialog d. 17. november 2013)
Optagelse d 14. november 2013 med kandidaterne Birgit Hansen Socialdemokraterne (A), Lars Møller Venstre(V), Mathias Pedersen Konservative(C), Poul Sørensen Dansk Folkeparti(O), Peter Laigaard Liberal Alliance(I), Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti/SF(F), Kasper Nordkap liste H Skagen Frederikshavn sæby(H), Kasper Bagnkop Radikale(B), Frank Zenas Forenede Demokrater(J), Aage Olsen Enhedslisten(Ø).

Hør børn og granvoksne fortælle om deres oplevelser som indsamlere i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps arbejde for flytningninge i verdens brændpunkter.Og endelig får vi det gode indsamlingsresultatet.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 10. november med 9-årige Isabel og forældrene Azam og Christian Stavad, Ida Skov, Jørgen Jensen samt 7-årige Lærke og Anne Marie Thusgaard.

Kommunalvalg 19. november: klip fra afslutningen og interviews efter det politiske cafevælgermøde med de etniske minoriteters mange kager. Samt annoncering af integrationsrådets vælgermøde mandag d. 18. november kl 19 i Danmarksgade 12
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
7 min. optagelse d. 10. november med byrådskandidterne Mohammad Daneshjou og Bahram Deghan og bl.a. deltagerne Almina Nikontovic, Safet Bralic med Cai Møller som ordstyrer. Så Interviews med kandidaterne og deltageren Timur Shah.

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om ældrepolitik hos ældresagen.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 7. novembere 2013 af valgdebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Jørgen Thousgaard A, John Christensen V, Aino Linkhorst F, Frank Zenas liste J, Poul Erik Andersen Ø, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø, Lis Iversen liste H

Regionsrådsvalg 19. november: Hør de fremmødte regionrådskandidaterkandidater til valgtræf i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Interviews d. 6. november 2013 i Frederikshavn med regionsrådskandidaterne Lene Linneman (Aalborg) SF, Mathias Caland (Frederikshavn) SF samt Anders Hind (Aalborg) SF

Kommunalvalg 19. november: Til vælgermøde om folkeskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. november 2013)
Optagelser d. 4. novembere 2013 af valgdebat med paneldeltagerne Peter Laigaard L, Jørgen Thousgaard A, Christina Lykke F, Frank Zenas liste J, Kasper Bagnkop B, Anders Broholm V, Carsten Sørensen O og Ida Skov Ø

Kommunalvalg 19. november: Politisk cafe for frederikshavnere med udenlandsk baggrund især på søndag d. 10. november kl 14. i Miljøcentret på Fasanvej 1, sidevej til Rådhus Alle lige sydvest for Rådhuset.
(FLR-Dialog d. 5. november 2013)
Interviews d. 4. november 2013 med 2 frederikshavnske byrådskandidater med udenlandsk baggrund, Mohammad Daneshou, der opstiller for SF og Bahram Deghan for S

Byrådskandiater ringede indsamlere til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge søndag d. 10. november. I 2013 går de indsamlede penge især til syriske, congolesiske, sydsudanske og burmesiske flygtninge. Der er stadig brug for flere indsamlere.
(FLR-Dialog d. 29. oktober 2013)
Interviews d. 27. oktober 2013 med de engagerede ringere Lisbeth Erlandsen V, Mohammad Daneshou F, Steen Jensen A samt Christian Stavad og Kasper Bagnkop begge B og som alle håber på at blive valgt til byrådet i Frederikshavn d. 19. november.

Til velbesøgt debatmøde om fremtidens foreningsliv i Frederikshavn kommune med udgangspunkt i ny fritidsfacilitetsanalyse - sammenholdt med samfundsudviklingen på området, som munder ud i vælgermøde.
(FLR-Dialog d. 29. oktober 2013)
Optagelse d. 23. oktober2013 af oplæg af Henrik Carlsen, Jacob Dalsgaard, Jens Høyer-Kruse og så Peter Laigaard (L), Bjarne Quist (A), Mogens Brag (V), Christina Lykke Eriksen (F), Jens Porsborg (C), Kasper Bagnkop (B) og Carsten Sørensen (O) og mødedeltagernes besyv med.

Hør hvordan man i Norge laver husstandsindsamling i tilknytning til en V-kamppagne - med brug af Oslo-forstaden Holmlia, som case.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interview d. 20. oktober 2013 med Holmlia-koordinator Evelyn Støen og -indsamleren Nayat.

Hør her med hvilken begrundelse den førte byrådskandidat i Frederikshavn meldte sig til Dansk Flygtningehjælps "Kandidat ringer indsamlere"-arrangement søndag d. 27. oktober kl 11-13?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 10. oktober 2013 med Kasper Bagnkop, spidskandidat for RAdikale Venstre i Frederikshavn.

Kandidater ringer indsamlere: Dansk flygtningehjælps husstandsindsamling over hele Danmark finder i år sted søndag d. 10. november. De koordinatorer i Frederikshavn kommune, som står for indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter - ikke mindst Syrien, - har nu inviteret alle byråds- og regionsrådskandidater til at mødes søndag d. 27. oktober på AOFs sprogskole i Lodsgade i Frederikshavn. Her vil partierne kunne kappes om at ringe flest lokale indsamlere ind i løbet af 2 timer.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Annonceret d. 7. oktober 2013 af indsamlingskoordinator i Frederikshavn distrikt, Arne Hansen.

Hvad er mon nyskabelsen WikiVendsyssel, som skal drives af alle historie- og samfundsinteresserede vendelboer?
(FLR-Dialog d. 15. oktober 2013)
Interview d. 7. oktober 2013 med arkivar Jesper Helbo, Historisk Arkiv, Hjørring.

Bidrag til forståelse af, hvem der kan være de medskyldige for, at det frygtelige skibsforlis udenfor den italienske Ø Lampedusa med flere hundrede omkomne flygtninge, kunne ske?
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Kommentar d. 7. oktober 2013 af Arne Hansen, Frederikshvn, flygtningeaktivist siden 1985.

En økonomisk vismand med rødder i Frederikshavn fortæller om sit syn på den aktuelle økonomiske situation i Danmark, som del af verdensøkonomien.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Interview d 5. oktober på Frederikshavn gymnasium og HF med Torben M. Andersen, økonomiprofessor, hyppig kommissionsformand og tidl. overvismand, Aarhus Universitet.

Om det ny "De frivilliges hus" i Danmarksgade 12 i Frederikshavn - med træffetider i Sæby og Skagen - fortalt af kassereren, som har været med siden opstarten i Boensgade.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2013)
Interview d 27. september 2013 med Gurli Nielsen, Frivilligrådet i Frederikshavn.

Hør fra FNs fredsdag d. 21. september 2013 reportage fra Peacewalk i København, som begyndte med taler og sange på Christiansborg slotsplads - og peacewalken sluttede med paneldebat i Nørrebrohallen. Arrangører var Tænk med Hjertet og Unge for Menneskerettigheder.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 21. september 2013 taler af bl.a. Liv, Lean, Hikman Hussein, Tove Krag, kun 8-årige Tiba fra Irak, syriske Fatam Salem fra Damaskus, Bo Richardt, Peter Mygind, Jørn Boye Nielsen, RIKO, Vivian Jørgensen, Poya Pakzad, og Erik Clausen.

Hør Christian Juhl tidl. formand for 3F i Silkeborg og nu arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten i dialog med frederikshavnerne om arbejdsmarkedspolitik og samfundsøkonomi.Arr. EL.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 16. september 2013 af Christian Juhls oplæg om arbejdsmarkedspolitik og dialog med frederikshavnere herom.

Hør om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Syrien. - I relation hertil organiserer Dansk flygtningehjælp sin årlige landsindsamling søndag d. 10. november, hvortil der er brug for frivillige til at være indsamlere.
(FLR-Dialog d. 17. september 2013)
Optagelse d. 6. september 2013 af foredrag af den nys hjemvendte landechef i Syrien, Charlotte Kjørup.

Hvorfor vil folk støtte folk en annonce for at flage på halv d. 5. september i sorg over alle døde og lemlæstede, såvel krigens soldater som de civile ofre? - med forord om genbrug i 2014.
(FLR-Dialog d. 27. august 2013 og d. 26. august 2014 med opdateret forord)
Interview d. 26. august 2013 med Jens Thoft Aarhus, SF's tidligere fredspolitiske ordfører i Folketinget.

Hvorfor vil folk støtte folk en annonce for at flage på halv d. 5. september i sorg over alle døde og lemlæstede, såvel krigens soldater som de civile ofre?
(FLR-Dialog d. 27. august 2013)
Interview d. 26. august 2013 med Jens Thoft Aarhus, SF's tidligere fredspolitiske ordfører i Folketinget.

At opleve Livøferie for første gang som kvinde med 2 teenagedøtre
(FLR-Dialog d. 1. april 2014)
Interview d. 2. august 2013 med københavneren Tabitha på Livøferie.

Unge Veninder i dialog om Livøoplevelser på SFOF's ferielejr i hele uge 3 i 2013 med evaluering.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2014)
Optagelse d 2. og 3. august 2013 af Anne-Marie Stage og Julie Krarup Oppenlænders åbenhjertige samtale om deres oplevelse af Livø.

Hør om dansene de 5 rytmer optaget på SFOFs Livølejr
(FLR-Dialog d. 27. august 2013)
Interview d. 2. august 2013 på SFOFs Livølejr med Isabel, som lærte os at danse de 5 rytmer.

Hør om 12-15-åriges oplevelser fra deltagelse i teenage-gruppen Zapperne på Livøferie i uge 31 i 2013. Dels i 2 gruppeinterviews og fra zappernes gruppeevaluering - samt voksnes oplevelser af zappernes horrornat.
(FLR-Dialog d. 18. og 25. marts 2014)
Gruppeinterviews d. 1-2. august 2013 på Livø med Zapperne Mathias, Cille, Chili, Freja samt Zappernes "pædagog" Annemarie, og med hele zappergruppen til horror og evaluering - samt Aksels oplevelser.

Livøgruppen af 8-11-årige fortæller om deres aktiviteter og oplevelser på Livøferie med SFOF.
(FLR-Dialog d. 8. april 2014)
Interview d. 1. august 2013 med Malte, Magnus, Liv og Alberta samt Lisa, der sammen med Asta ledede Livøgruppen.

Livøferie-veteranen har ny ide til udvikling af familieferietilbuddet og fortæller begejstret om alle sine dejlige Livøferieoplevelser igennem SFOF
(FLR-Dialog d. 22. april 2014)
Interview d. 31. juli og optagelse d. 2. august 2013 med livøferiedeltager Dorte Kolding, som hhv ideudvikler, storyteller og som skuespiller i rollen som dronning Margrethe på Livø.

Hør Dorte Kolding fortælle om borgerløn også kaldet basisindkomst, som nu debatteres ude i Europa og over resten af verden. Basisindkomst er en grundydelse, der gives til alle mennesker i et givet samfund...
(FLR-Dialog d. 25. februar 2014)
Optagelse d. 30. juli 2013 af dialogmøde med oplæg af Dorte Kolding med livlig og givende dialog med deltagere på SFOFs sommerferielejr på Livø.

Om at være lærerstuderende på Ollerup Frie Lærerhøjskole.
(FLR-Dialog d. 4. marts 2014)
Interview d. 30. juli 2013 med lærerstuderende Asta Nielsen optaget spontant efter opvasken vist den første dag på livøferie, hvor Asta tager sig af børnene.

Til Folkemøde 2013: Den første reportage begynder med stemningsbilleder fra Folkemødets opstart og afslutning.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
Dialog starter torsdag morgen d. 13. juni 2013 i pressecentret, så prøves Folketingsquiz, - morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. Så eks. eksempel på gadeevent med Amnestys Claus Juhl om folkeret under krig. - Fra søndag d 17. juni: Klip fra afslutningsceremonien, korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, (samt bornholsk frivillig) om hvordan det så gik. Og samme gælder regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm.

En Sankt Hans-tale og ny opdateret midsommervise anno 2013.
(FLR-Dialog d. 2. juli 2013)
D 29. juni 2013 oplæser Leif Bork Hansen sin båltale og nyskrevne midsommervise...

Hør her om de klimatiske konsekvenser af den menneskeskabte opvarmning af jordens atmosfære, og om hvordan nordjyderne vil lære at leve med det nye vejr. Det er 8 optagelser fra region Nordjyllands konference, Tilbage fra Fremskridtet viden og debat om klima, energi og Nordjyllands udvikling. Her på nettet er det muligt at vælge mellem de 5 oplæg af universitetsforskere om deres håndfaste visioner for Nordjylland i 2050 på hvert sit fagområde, workshoppen og den afsluttende politiske debat.
(FLR-Dialog d. 25. juni 2013)
Optagelse d. 19. juni 2013 i Aalborg af Jesper Theilgaard, Poul Alberg Østergaard, Brian Vad Mathiasen, Kim Witchen, Birgitte Hofmann, Jørgen Olesen, Ole B. Sørensen, Lene Kjeldsen, Ulla Astmann og Finn Kjærsdam.

Historien om en officer der blev pacifist og aktivist i Aldrig Mere Krig. Hør kostskoledrengen fra Herlufsholm fortælle om sit livslange arbejde for fred - gennem såvel sjove happenings som nørdet analyse- og lobbyarbejde. - Og så ideer til nutiden.
(FLR-Dialog d. 18.og 25. februar og 4. marts 2014)
Interview d. 17. juni 2013 med den da 79-årige Geert Grønnegaard

Fredsmorgensang i fredsteltet med lidt rustne struber på det endnu knap opvågnede Folkemøde.
(FLR-Dialog d. FLR-Dialog oktober 2013)
Optagelsen er fra søndag d. 16. juli 2013 med forsangerne Bo Richardt, Hasse Scheidermann og Tom Vilmer Paamand - og som afsluttede Fredshøjskolen.

Fredsvagt ser tilbage på sine oplevelser i og omkring deltagelsen i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemøde på Bornholm 2013.
(FLR-Dialog d. 18. februar 2014)
Interview d. 16. juni 2013 med Bo Richardt fredsvagt og med i Fredsministerium.dk.

Hør Bedsteforældre for Asyls debatmøde om børnekonventionens praktiske betydning - samt konsekvenserne for børn i asylsøgende familier af at børnekonventionen (endnu) ikke er blevet en del af dansk lov.
(FLR-Dialog d. 21. januar 2014)
Optagelse fra d. 16. juni på Folkemøde 14 af oplæg af menneskerettighedsjurist Ole Espersen, børnepsykiater Bente Rich og juraprofessor Eva Smith samt debat med mødedeltagerne.

Om "Globale Gymnasier" truffet på Folkemøde 13
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Interview d. 16. juni 2013 med Anna

De 3 tenorer spiller taler og synger fredsbudskabet ud i Allinges gader under Folkemøde 2013
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Optagelse d. 15. juni 2013 af Borichardt med sang og guitar, Tom Vilmer Paamand med peptalk og Frants Villadsen om ideen med Fredsministerium´ og Jørgen Manniches sang, med teksten her.

Fra en krigsaktivistisk til en fredsaktivistisk udenrigspolitik. Det er endnu en optagelse fra Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2013)
Optagelse d. 15. juni 2013 med hhv. Nicolaj Willumsen, forsvarsordfører for EL og med Jørgen Johansen fredsforsker og så deres debat med deltagerne i Fredsministerium.dks Fredstelt.

Intelligente ikkevoldsaktionsformer som protester, strejker og civil ulydighed er bedre våben til at vælte en diktator eller bekæmpe en besættelsesmagt med, end guerillakrig og bomber, viser fredsforskeren. Og afrikaforskeren fra SF's Internationale Udvalg fortæller om baggrunde for konflikter i Mali og Vestafrika, og hvordan de kan løses.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 15. juni 2013 af fredsforsker Majken Jul Sørensens oplæg om ikkevoldsstrategier i Fredshøjskolen på Folkemødet, Birte Refslund om konflikter i Mali og Vestafrika samt om hvordan give ulandshjælp.

Vi skal nu høre om dengang Danmark gik i fred. Vi skriver år 2030 og de nu aldrende fredsaktivister graver i hukommelsen for at kortlægge hvordan det lykkedes at skabe en slagkraftig og respekteret fredsbevægelse som kunne fremvise resultater, altså drømmen om hvordan fredsbevægelsen kan tage de næste konkrete vellykkede skridt frem mod en fredelig verden.
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Optagelse fra Fredshøjskolen på Folkemødet d 15. juni 2013 med oplæg af Hasse Schneidermann, fredsaktivist og projektmager, Majken Jul Sørensen, fredsforsker og aktivist, samt Tom Vilmer Paamand, fredsaktivist og journalist.

Om konflikter i Mali og Vestafrika samt om hvordan give ulandshjælp.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Optagelse d. 15. juni 2013 af Master i Afriikastudier Birthe Refslunds oplæg samt interview med Mali-kenderen ved busstoppestedet under Folkemøde 2014.

Høring om afviste asylsøgeres problematiske vilkår: Bl.a. bliver såvel den tvivlsomme retssikkerhed i asylsagsbehandlingen som de ofte utåleligt lange ventetider i ingenmandsland kritiseret af eksperterne som har været tæt inde på livet asylsøgerne og der drøftes forskellige løsningsmuligheder som regeringens stadig meget stramme asylpolitik parret med politisk ligegyldighed måske umuliggør?
(FLR-Dialog d. 4. februar 2014)
Optagelse fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 15. juni 2013 med Jørn Nerup BfA, juraprof. Eva Schmidt, Anna La Cour RK, Michala Clante Bendixen, Refugee Velcome, - Ebbe Munck RK-psykiater samt Johanne Schmidt Nielsen, EL-flygtningeordfører.

En norsk-svensk fredsforsker om deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2013.
(FLR-Dialog d. 18. februar 2014)
Interview d. 15. juni 2013 med Jørgen Johansen

Om racisme og hadforbrydelser, som konfliktudløser, og om SOS mod Racismes Minileksikon med fakta om retsreglerne - også for flygtninge, og om hvad vi selv kan gøre for at stoppe psykisk og fysisk vold og om redskaber hertil?
(FLR-Dialog d. 8. oktober 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Jette Møller, Steen Eriksen og Birgitte Olesen fra SOS Mod Racisme i Fredshøjskolen på Folkemødet.

Hør formanden for foreningen "Sociale entreprenører i Danmark" fortælle om hvad det er og hvordan de arbejder, og hvorfor på Folkemøde 2013.
(FLR-Dialog d. 14. januar 2014)
Interview d. 14. juni 2013 med Per Bach, formand for foreningen "Sociale entreprenører i Danmark" SED, som udspringer fra et studiemiljø på Roskilde universitet.

Befordrer klimaforværring og knaphed på ressourcer også spænding, oprustning og krig i en eskalerende ond spiral?
(FLR-Dialog d. 10. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Palle Bendsen, NOAH's oplæg og efterfølgende debat i Fredshøjskolen.

AMnesty International om den nye våbenhandelstraktat som en realitet man har kæmpet for i 20 år.
(FLR-Dialog d. 3. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af Joakim H. Lundstrøm fra Amnesty i Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemødet.

Hør Billedhugger Jens Galschiøts fortælling om sin aktivistiske kunst, kendt fra Svinehunden til Flygtningeskibet. Galschiøt inddrager hundrede af frivillige, når han arrangerer sine happenings for fred og retfærdighed, der foregår med hele verden som scene.
(FLR-Dialog d. 24. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af kunstneren Jens Galschiøt og dialogen med deltagerne i Fredshøjskolen i fredsteltet på Folkemødet.

Hvorvidt kan EU bruges i fredens tjeneste?
(FLR-Dialog d. 7. januar 2014)
Optagelse d. 14. juni 2013 på gaden i Allinge u. Folkemøde 2013 af debat mellem Dorte Barfoed fra Kvinder i Sort og Fredsministerium.dk og Gerd Berlau fra Budskab fra Græsrødderne.

3 unge mennesker fortæller om "Danskerne findes i mange modeller" Grænseforeningens kulturambassadør-projekt for mellemfolkelig forståelse på tværs af grænser af forskellige slags.
(FLR-Dialog d. 3. december 2013)
Gadeinterviews d. 14. juni 2013 med Giajenthiren Velmurugan, Tine Jürgens og Sofi Sitha Natarajah samt projektleder Maya B Sommer på kajen i Allinge under Folkemødet.

Humor i politisk aktivisme - forandring igennem latter. Med eks. på de 5 typer politiske stunts baseret på humor.
(FLR-Dialog d. 17. september 2013)
Optagelse d. 14. juni 2013 af fredsforsker Majken Jul Sørensens workshop.

På besøg i Bedsteforældre for Asyls telt rejst fra morgenstunden på Folkemødets åbningsdag.
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013)
Interview d. 13. juni 2013 med Ulla Sandbæk fra Bedsteforældre for Asyl.

Debat om Danmark på krigsstien eller i rollen som konfliktmægler.
(FLR-Dialog d. 20. august 2013)
optagelse fra d. 13. juni 2013 på Folkemødet af Nikolaj Villumsen, MF EL, Mona Sheikh, radikalismeforsker ved DIIS, Henrik Ø Breitenbauch, forsker Center for militære Studier samt efterfølgende livlige debat.

Fredshøjskolen på Folkemødet med sit åbningsmøde: Krigsaktivisme eller konfliktløsning (møde nr 1)
(FLR-Dialog d. 9. juli 2013)
optagelse fra d. 13. juni 2013 af Tue Magnussens oplæg - med debat.

Hør om Fredsministerium.dk's visioner for fremtiden og om projekter på vejen hertil - efter fredshøjskolen på Folkemødet.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 7. juni 2013 med Hasse Sneidermann fra Fredsministerium.dk og Djursfred.

Hør om og se program for de mangfoldige musikindslag i Fredsteltet under Folkemødet på Bornholm d. 13-16. juni 2013 - jf også tidl. indslag om fredshøjskolen d. 4. juni samt om gadeaktiviteter.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 6. juni med Helge Larsen, sanger og musiker og organisator af fredsmusikken i fredsteltet.

Hør om Fredsministerium.dk's gadeaktiviteter under Folkemødet på Bornholm d. 13-16. juni 2013 - jf også tidl. indslag om fredshøjskolen d. 4. juni.
(FLR-Dialog d. 11. juni 2013)
Interview d. 6. og 8. juni med hhv Doris Kruchenberg og Bo Richardt, begge også fredsvagter.

Om Arbejdsløshedskaravanen 2013 med start fra Aalborg d. 2. juni mod københavn.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 3. juni 2013 med en af arbejdsløshedskaravanens initiativtagere Søren Bruun Jensen, Aalborg.

Hør og læs om programmet for FREDSHØJSKOLEN i fredsteltet på Folkemødet - og om Fredsministerium.dk's øvrige musiske og ambulante tilbud på Bornholm d. 13-16. juni 2013. Og brug links eller app til at finde rundt, mærke og læse om udvalgte arrangementer på Folkemødeavisens netside.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 2. juni 2013 med journalist og fredsaktivist Tom Paamand på vegne af den nye forening Fredsministerium.dk

Om "Stafet for Livet" i Frederikshavn, som holdes på Knivholt Hovedgård den 15.-16. juni 2013.
(FLR-Dialog d. 4. juni 2013)
Interview d. 31. maj 2013 med Birgitte Nielsen, åbningstaler for Stafet for Livet.

Til eventyrdag på Knivholt. Vi bliver vist hen til borgmesteren i Nottingham, vi undslipper fra en en skummel gammel kone med en sværm af unger og oplever Rødder og Vingers gøglerier - og bagrunden.
(FLR-Dialog d. 28. maj 2013)
Reportage d. 26. maj 2013 hvor vi bl.a. hører Alif Kracht, Eventyr på Knivholt, Anetta, Frederikshavn Amatørscene, Jakob Thomsen og en masse andre gøglere fra Rødder og Vinger.

En udlændingeadvokat vurderer hvorvidt den nyligt ændrede asyllovgivning mht asylansøgeres ret til arbejde og til at bo udenfor centrene reelt kommer til at betyde noget?
(FLR-Dialog d. 18. juni 2013)
Interview d. 16. maj 2013 med adv0kat Jytte Lingaard.

Til inspirationsmøde om nye muligheder for at opstarte tilpasset idræt (handicapidræt) som et ekstra aktiv for idrætsforeninger.
(FLR-Dialog d. 21. maj 2013)
Optagelse d. 16. maj 20 13 af idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen, handicappolitisk konsulent Nynne Fabricius, samt Bibi Lindegren og psykolog Kit Lisbeth Jensen, og med en engageret debat.

Sundhedsminister Astrid Krags lovforslag om praksissektoren, som angiveligt skulle øge effektiviteten og ligheden i sundhedsvæsenet, debatteres med et medlem af Regionsrådet i Nordjylland - ikke mindst på baggrund af at forslaget er blevet mødt med skarp kritik fra de privatpraktiserende lægers interesseorganisation, PLO.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Interview d. 13. maj 2013 med Lene Linnemann, formand for SF's regionsrådsgruppe og forretningsudvalgsmedlem i Nordjyllands regionsråd.

Til 1, maj på norsk. Reportage fra Youngstorvet i Oslo med partiledertaler og fotos og videos fra det kilometerlange optog med en mangfoldighed af faner og bannere fra alle mulige organisationer og folkelige bevægelser.
(FLR-Dialog d. 7. maj 2013)
Optagelser d. 1. maj 2013 af taler af Bjønar Moxnes fra partiet Rødt, - Audun Lysbakken fra Socialistisk Venstreparti, og Arbeiderpartileder og statsminister Jens Stoltenberg.

Til lærernes velkomst ved statsminister og KL-spidsers ankomst til DR-møde i Herning - samt endnu en lærers oplevelser og analyse af situationen på dagen hvor lærerlockouten går ind i sin fjerde uge.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Interviews hhv d. 18. april med lærer Mette Vogelius og d. 22. april 2013 med lærer Gunner Poulsen.

Her kommer optagelser fra Danske regioners generalforsamling i Herning d 18. april 2013.Efter velkomsten høres DR-formand Bent Hansens beretning, et par enkelte klip fra debatten herom, samt svar herpå. Og endelig en paneldebat med deltagelse af de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem, hvor især arbejdsdelingen og det nødvendige samarbejde mellem regioner og kommuner ikke mindst om de særligt specialiserede områder fyldte, sammen med det udtalte behov for at løfte psykiatrien og endelig var der den aktuelle konflikt om de krav som det offentlige måtte stille til de praktiserende læger, som de private virksomheder de var og som arbejdede på det offentliges regning.
(FLR-Dialog d. 23. april 2013)
Optagelser d. 18. april 2013 af bl.a. Bent Hansen, Astrid Kragh, partiers sundhedspolitiske ordførere, formand Dansk Sygeplejeråd, formand Danske Læger og praktiserende læger, KL's Erik Fabrin og med Niels Krause Kjær som ordstyrer.

Hør Danmarks Naturfredning-Frederikshavns arrangementstilbud her i foråret 2013 tilføjet et portræt af foreningen og dens arbejde.
(FLR-Dialog d. 9. april 2013)
Interview d. 15. april 2013 med Eigil Torp Olesen, formand for DN-Frederikshavn-Læsø.

Historien om barndommens skoleliv i 1950erne i Skårup i Thy med faderen Kristen Jensen Hansen, som en ambitiøs engageret lærer og foregangsmand, der får sognet på nakken fordi fordi læreren vil lære bønderne at børnenes timetal skal overholdes - også om sommeren, på trods af at bønderne så har brug for at børnene hjælper til i landbrugsbedriften.
(FLR-Dialog d. 16. april 2013)
Interview d. 13. april 2013 med læge og pacifist Hermod Folke Hansen, Tarm.

Hør en fredsaktivistisk peptalk om perspektiverne i den nye forening Fredsministerium.dk med bl. fredsteltet på Folkemødet i juni.
(FLR-Dialog d. 14. maj 2013)
Optagelse d. 13. april 2013 af Hasse Sneidermann, Djursfred, på Aldrig mere Krigs årsmøde i den tidl. Kompedallejr for samvittighedsnægtere.

Endelig er en aftale om en FN-traktat om våbenkontrol faldet på plads. Men det var et kompromis, der ikke omfatter våben til besættelsesmagter og transport af våben, så der er til stadighed nødvendigt at alle er med til at presse på for at få traktaten realiseret og til at virke efter dens ord og også at arbejde for at afhjælpe dens svagheder, fortæller Amnesty Internationals våbenkontrol-kampagneleder.
(FLR-Dialog d. 9. april 2013)
Interview d. 8. april 2013 med Joakim Hasse Lundstrøm fra Amnestys våbenkontrolkampagneprojekt.

Portræt af militærnægter født i 1934: Om oplevelser fra tiden som militærnægter i Oksbøllejren i 1957-59 og om baggrunde for at blive nægter og medlem af den Aldrig Mere Krig. - Om at være med i Antiatomkampagnen i 1960 i AMK-regi mv. Samt om oplevelsesrigt besøg i i Sovjet i 1967.
(FLR-Dialog d. 2. april 2013)
Interview d. 31. marts 2013 med Oksbøl-militærnægteren Niels Ejler Andersen.

En lavmælt men højtestimeret udlændingeadvokat redegør for den danske udlændingelovgivning og fortæller i tillæg om virkninger af asylsøgeres lange ophold i lejre i Danmark - med brug af en irakisk børnefamilie som blev deporteret efter 10 års ophold i danske flygtningelejre som eks.
(FLR-Dialog d. 18. juni 2013)
Optagelse af advokat Helge Nørrungs foredrag på Et Anstændigt Danmarks og SOS mod Racismes høring om det nye lovforslag med småjusteringer af asylprocessen i Danmark.

Dialogindslaget der kommer her er et par korte optagelser fra en Asylhøring d. 21. marts 2013 i anledning af et lovforslag om ændring af ayllovgivningen. På høringen blev der fremført argumenter for at gøre mere ud af at øge flygtningenes retssikkerhed i overensstemmelse med FNs flygtningekonvention og antitorturkonventionen mm.
(FLR-Dialog d. 30. april 2013)
Optagelser d 21. marts 2013 af hhv Johanna Haas, ASylret og Jørn Nerup Bedsteforældre for asyl.

CD'en "Jøwt" bliver også jøwt for vendelbo-trobauduren Allan Olsen
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med Ole Wittrup CD-baren i Frederikshavn.

Tilbud om straks at deltage i et gratis hjertestartkursus - til alle borgere i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 14. marts 2013 med sygeplejerske Jyta Popik fra Projekt hjertestart i Frederikshavn kommune.

Påskeudstilling: Indbydelse til fernisering lørdag d. 23. marts kl 13, hvor ambassadesekretær Margaret Otteby fra Uganda ambassade vil åbne galleriet "Glocal Art" på Thorup Hedevej 3, 9330 Dronninglund. Den første afrikanske udstiller er Joseph Ntensibe fra Uganda. Desuden vil kunstmaleren Nini Lodahl Gjessing og grafikeren Gorm Spaabæk bidrage med værker. (klik for åbningstider mv)
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interview d. 13. marts 2013 med Frede Hansen, Dronninglund.

Til indvielse af Nordstjerneskolen i Frederikshavn med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini, skolekor, formand for børne- og ungdomsudvalget Paul Rode Andersen, skolebestyrelsesformand Jan og med skoleleder Lene Burchardt Jensen som ordstyrer. Og det hele starter her med borgmester Lars Møllers velkomst.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Optagelse d. 12. marts 2013 på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.

Hør en ekspert redegøre for FNs konvention imod tortur og hvorfor det med udgangspunkt heri er kritisabelt at nægte afghanske tolke for den danske hær asyl, når de har et beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Interview d. 11. marts 2013 med professor og tidl. medl. af FNs anti-torturkomite Bent Sørensen.

Debatmøde om regeringens forslag til skolereform med undervisningsminister Christine Antorini i Frederikshavn d. 11. marts 2013 med byrådsmedlem Birgit Hansen som mødeleder.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2013)
Optagelse d. 11. marts 2013 på 10-klassecentret på Hånbækskolen.

Lyd- og billedreportage fra demonstration mod Skifergasboring foran Frederikshavn Rådhus d. 27. februar 2013 og med krav til byrådet i Frederikshavn om i det mindste at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 5.marts 2013)
Optagelse d. 27. februar 2013 af taler af Eigil Torp Olesen Dks. Naturfredningsforening, Per Clausen Enhedslisten, og Tanie Nyboe Skifergas Nej Tak, desuden er Vendsyssel Energi- og Miljøforening også medarrangør. Musik og sange af Ole Hvarre og Ole Bach.

Portrætinterview af en 83-årig stadig aktiv pacifist og fredsforkæmper i 2 dele hhv. til og med nægtertiden i Oksbøllejren i 1951-53 og dernæst så fra kampagnen imod Atomvåben i 1960erne og frem og lokalt i Helsinge.
(FLR-Dialog d. 17. december 2013)
Inteview d. 23. febraur 2013 med den stadig aktive fredsvagt foran Christiansborg Peter Henning, Helsinge.

Hvad er en borger i Frederikshavn kommune og talsmand for bevægelsen "Skifergas Nej Tak Nordjylland" så bekymret for, at de vil møde frem ved byrådssalen d.27. februar 2013 kl 17, 30 og bede om at få lavet en ordentlig undersøgelse af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) forud for en prøveboring efter skifergas vest for Dybvad?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 22. februar 2013 med ThomaS Rosenberg, talsmand for Skifergas Nej Tak Nordjylland.

Om konfliktløsning og håndtering af børn med særlige behov. Især børn med diagnoser som AST (AutismeSpektrumTilstande) og ADHD.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Optagelse d. 12. februat 2013 af foredrag af lærer Jesper Kammer fra konsulentfirmaet SPraadgivning, samt den efterfølgende debat. Og med Else Schaltz fra Idrætssamvirket i Fredeikshavn som mødeleder.

På Barrikaderne for Fred 4: Fredskultur - hvad er det, og hvordan kommer vi fra en voldskultur og frem til at vi alle lever i en fredskultur? Hvad er det vi skal lære, og lære at bruge, undervejs? Vi møder bl.a. begreberne direkte-, strukturel- og kulturel vold, afsløring af socialekonstruktioner, fredsundervisning og -forskning. Vi må turde drømme og gå foran med det gode eksempel.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Det afsluttende interview d. 11. februar 2013 med fredsforsker og forfatter Majken Jul Sørensen ud fra hendes bog om ikkevold både som konkrete historier og som både generelt ideal og strategi.

På Barrikaderne for Fred 3: Hvem kan bruge ikkevold? Alle, men her især om hvordan lærere, kvinder, religiøse ledere og journalister kan gøre brug af ikkevold.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2013)
Interview d. 7. februar 2013 med fredsforsker og -aktivist Majken Jul Sørensen om hendes bog "På Barrikaderne for Fred - inspirerende historier om ikke vold".

Kurdisk flygtning fra Syrien fortæller om massakren på kurdere i 2004 på stadion i byen Qamishli ved grænsen til Tyrkiet samt om en tidligere indebrænding i 1962 af kurdiske børn i en nabo by.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2012)
Interview d. 2. februar 2013 med Kurdisk asylmodtager fra Syrien og nu frederikshavner uddannet i historie.

Hør om dokumentarfilmen "Mit Afghanistan - livet i den forbudte zone" i Helmand oplevet af afghanere, som d. 31. januar kl 17 bliver vist i 12 byer - herunder på Frederikshavn og Skagen Biblioteker. Filmforevisningen efterfølges af et debatarrangement med udviklingsminister Chr. Friis Bach, Carsten Jensen, Nagieb Khaja og kaptajn Mads Silberg.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 28. januar 2013 med den afghansk-danske journalist Nagieb Khaja om hans film.

På Barrikaderne for Fred 2: Hvorfor er ikkevold mere effektivt end vold?
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Interview d. 28. januar 2013 med fredsforsker og -aktivist Majken Jul Sørensen om hendes bog "På Barrikaderne for Fred".

Hør forfatteren til bognyheden På barrikaderne for Fred - Inspirerende historier om ikkevold fortælle nogle af disse succesfulde ikkevoldsaktioner samt bruge disse til at illustrere hvad ikkevold er og hvilke muligheder det giver for en mere fredelig og retfærdig verden.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2012)
Interview den 18. januar 2013 med fredsforsker og fredsaktivist og nu forfatter Majken Jul Sørensen om hendes bog.

Indtryk fra besøg i Iran, som også sættes ind i deres storpolitiske sammenhæng - og især den aktuelle embargos virkninger og fortalte og ufortalte årsager. Også mennneskerettighedssituationen som sådan og som storpolitisk kastebold diskuteres.
(FLR-Dialog d. 15. december 2012)
Interview den 14. januar 2013 med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra Den Transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige.

Støttekoncert for fattige børn i Danmark på fredag d. 11. januar kl 20-23 i Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn med lokal musik af Mathias Madsen, Firetruck og Trine Dusine med band.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2013)
Interview d. 5. januar 2012 med Lærke Thrysoe Nielsen og Clara Karnøe Knudsen, fra SFU i Frederikshavn.

icon icon 2012
Om hvordan Frederikshavns og Aalborgs brugte skoleinventar og hjælpemidler til handikappede kommer afghanske skolelever og krigsinvalider til gavn.
(FLR-Dialog d. 4. december 2012)
Interview d. 24. november 2012 med Zahra og Farid Olawi, hvor de bl.a. fortæller om deres uddeling af de indsamlede ting til skoler og handicapinstitutioner med størst behov, hvilket de også foto-dokumenterer på

Hør oplæg og debat i Frederikshavn om SKIFERGAS på A-Ø-partiernes møde med op mod 300 deltagere.
(FLR-Dialog d. 27. november 2012)
Optagelse d. 22. november 2012 af statsgeolog Peter Britze, GEUS, Bjarne Laustsen MF for S, Per Clausen MF for EL, Eigil Torp Olesen, Danmarks Naturfredningsforening og desuden med Jette Brønnum, Frederikshavn kommune - og Peter Helmer Steen, Nordsøfonden i panelet under mødets livlige debatdel.

Om A-til-Ø-samvirkets opklaringsmøde om Skifergas i Frederikshavn d. 22. november 2012 pkl 19 på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 19. november 2012 med A-Ø-partiernes pressekontakt June Menne.

Uddeling af Aldrig Mere Krigs Fredsrose til ildsjælen(e) bag "Middle East Peace Orcestra" hvor israelske og palæstinensiske unge synger og spiller sammen + efterfølgende interview bl.a. om de nyere gratis samspils-aktiviteter for Nørrebros unge på tværs af etniske grupperinger.
(FLR-Dialog d. 11. december 2012)
Optagelse d. 18. november 2012 af Henrik Goldschmidts og Anders Singh Vesterdahls koncert og modtagelse af Aldrig Mere Krigs Fredspris samt et efterfølgende interview med Goldschmidt.

RUSSISKE ATOMBOMBER FRA DEN KOLDE KRIG GIVER VARME TIL USA
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Interview d. 18. november 2012 med Tom Vilmer Paamand, jornalist og aktiv i Aldrig Mere Krig.

Om Baptistpræsten i Sindals organiserering af husstandsindsamlingen
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interview d. 12. november 2012 med baptistpræst i Frederikshavn og Sindal, Anne-Marie Winther.

Hvordan gik så indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunter?
(FLR-Dialog d. 13. november 2012)
Interviews d. 11. november 2012 med byrådsmedlem Birgit Hansen, SFO-leder Helle Pedersen, tilflytter Helge W. Andersen samt unge Julie og moster Rikke Jensen.

Hør gerne et par af de mange seje ildsjæle, som hvert år troligt stiller op til at samle penge ind til dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter, fortælle om hvorfor de bliver ved.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 1. november 2012 med byrådsmedlem og borgmesterkandidat Birgit Hansen, Sæby og SFO-leder Annette Pedersen, Frederiksahvn.

Aktuel reportage fra Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte syriske krigsflygtninge i Libanon, samt om arbejdet inde i Syrien og i en del afrikanske lande af de ialt 35 lande, hvis flygtninge vi sjældent hører om f.eks. i Den Centralafrikanske republik. Det er relevant oplysning forud for Dansk Flygtningehjælps landsomfattende husstandsindsamling til krigsflygtninge i verdens brændpunkter søndag d. 11. november 2012 og som man kan læse om og tilmelde sig på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Interview d. 26. oktober 2012 med Dansk Flygtningehjælps Pressekoordinator, Iben de Neergaard, nyligt hjemkommet fra ophold blandt syriske flygtninge i Libanon.

Hør gerne gymnasieeleven med flygtningebaggrund, som igen i år veil samle ind i Frederikshavn for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling i sin by Frederikshavn og som foregår søndag d. 11. november.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Interview d. 22. oktober 2012 med afghanskfødte Fariha Olawi, som fortæller hvad der motiverer hende til at samle ind til verdens flygtninge år efter år.

Hør om hvordan man i Frederikshavn kommune vil forhindre en del arbejdsløse i at miste deres forsørgelsesgrundlag som følge af afkortelsen af arbejdsløshedperioden fra 4 til 2 år til januar 2013.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2012)
Interviews d. 15. oktober 2012 med Søren Visti Jensen, medarbejder i 3Fs arbejdsløshedskasse og byrådsmedlem for SF i Frederikshavn samt Jørgen Helledie også 3F's arbejdsløshedskasse.

Hør her den nyvalgte forkvinde for Socialistisk Folkeparti holde sin tilrædelsestale.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2012)
Optagelse d. 13. oktober 2012 af Annette Vilhelmsens tale umiddelbart efter valgresultatet som gav hende 2/3 af de deltagende SF-medlemmers stemmer.

Hør hvilken SF-formandskandidat 2 tillidsfolk i SF hver især støtter i urafstemningen blandt SF-medlemmerne. - Brevstemmmer skal afsendes senest d.8.10. Og elektronisk afstemning slutter d.12.10. kl.12.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2012)
Interviews d. 1. oktober 2012 med byrådsmedlemmerne Thomas Krog, Brønderslev og Brian Pedersen, Frederikshavn.

Om Røde Kors indsamlings-event uden for Frederikshavn Rådhus onsdag d. 3. oktober og om selve indsamlingen.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Interview d. 1. oktober 2012 med Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarl.

Hvad skal vi forstå ved "Civil Ulydighed" som politisk aktionsform og hvilke konkrete krav skal en aktion så leve op til før vi med rette kan kalde det civil ulydighed? (Brandbjerg 2012)
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 af foredrag om civil ulydighed af Preben Etwil, Landsstyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening.

Hvad mener du? Lever hver især af disse ret nye eksempler på faktisk stedfundne politiske aktioner op til de kvalifikationskrav, som betegnelsen "Civil Ulydighed" må indebære ifølge Preben Etwils foregående foredrag herom? (Brandbjerg 2012)
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Oplæg og debat ved Lilith Gimbel og Søren Rafn Asylaktivistisk ulydighed på grænsen - muligheder, begrænsninger og alternativer. Og hvor debattens form er at lade deltagerne placere sig fysisk i et på gulvet tegnet koordinatsystem bestående af dels en lovlig demonstration- civil ulydighedsaktion-akse og dels aksen inklusion-eksklusion.

Hør biskop tale om Ulydighed og oprør - under inspiration af Albert Camus. (Googl ham).
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af biskop Kjeld Holm, Aarhus, på Brandbjerg Højskole arrangeret af Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl.(Brandbjerg 2012)

Hør AFVISTE AFGHANSKE DRENGES ASYL-RAP - fra RK-asylcentret i JELLING opført på Et Anstændigt Danmarks og Bedsteforældre for Asyls møde på Brandbjerg Højskole.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2012)
Optagelse d. 15. september 2012 med Razai Husein, Hossein Faryad, Mehran og Habib om og med deres musikvideoer Hvorfor - Et land har mange stjerner, og Mr president og med intro af lærer JEns Kynde, Røde Kors-skolen i Jellinge.(Brandbjerg 2012)

Hør en multikunstner fortælle veloplagt oplysende og underholdende om sine mange merieter igennem livet lige fra rød arbejderaktivist på Lindøværftet over æstetiske smykker til pladderhumanistisk dagsordensættende aktionskunstner på den globale scene.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2012)
Optagelse d. 14. september 2012 af billedhugger Jens Galschiøts beretning med sjove episoder fra den indre svinehund til den gravide pige på korset samt om hvad der er på vej.(Brandbjerg 2012)

Reportage fra Multietnisk Ungdoms fest i Skagen med unge fra Silkeborg.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 11. september 2012 af latterinstruktion ved Bibi fra Skagen med efterfølgende interview herom samt med træffets initiativtager og medlem af integratinsrådet, Claude Shukuru.

Reportage fra Fontænehuset i Frederikshavns indvielse af sit nye krearum.
(FLR-Dialog d. 18. september 2012)
Taler d. 10. september 2012 med optagelse af medlemsrepræsentant Benny Pedersen, lederen Anders Hind, formanden Birgit Hansen, socialudvalgsformand Peter Nielsen, dir. Ole Vejling som repræsentant for giveren, Spar Nord Fonden, samt interviews med hhv. medlem Katrine Kappel Laustsen og Leder Anders Hind.

Fra genindvielse af mindesmærke over militærnægtning og fred i Gribskov hvor den første militærnægterlejr blev oprettet efter at Danmark som land nr 2 i verden i slutningen af 1. verdenskrig indførte muligheden for at nægte at lære at slå ihjel og at slå ihjel hvis folketingspolitikerne besluttede det.
(FLR-Dialog d. 25. september 2012)
Optagelse af indvielsestaler af Henning Sørensen, Peter Henning, Hasse Schneidermann og Tom Vilmer Paamand fra Aldrig Mere Krig. Samt spørgsmål af Hanne Guldberg Mikkelsen Frederiksborg Amtsavis.

Hvilke aktuelle ønsker har frederikshavnerne til finanslovsforhandlingerne her før de går igang - indsamlet af Enhedslistemedlemmer i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Interview d. 3. september 2012 med Ida Skov, Frederikshavn, som er EL-kontaktperson for partiafdelingen i Frederikshavn.

En ansvarlig for højtideligholdelsen af den nye flagdag d. 5. september til ære for Danmarks soldater fortæller om hvordan soldaterdagen vil blive markeret på Christiansborg og ude på landets kaserner, - om baggrunden for den nye flagdag, samt diskuterer værdien af en sådan dag ud fra forskellige vinkler.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 3. september 2012 med folketingsmedlem Bjarne Laustsen valgt i Frederikshavnkredsen for Socialdemokraterne.

Informations- og debatmøde om Skifergasboring i Skæve-Brønden ved Dybvad?
(FLR-Dialog d. 11. september 2012)
Optagelse af oplægsholdere fra skifergasborekonsortiet og spørgsmål fra lokale og engagerede borgere bl.a. fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening.

Mandag d. 27. august, 5 dage før Red Barnets indsamling til afhjælpning af skadeligt børnearbejde i Bangla Desh på søndag d. 8. september mangler der i Frederikshavn stadig 80% af det nødvendige antal indsamlere fortæller den lokale indsamlingskoordinator
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Mathias Pedersen, Red Barnets indsamlingskoordinator i Frederikshavn.

Om hvordan netværket "Nej til Krig" vil gøre den militære flagdag d. 5. september til en fredsdag.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Lene Junker, talskvinde for Nej til Krig.

Om Fredsvagten på Christiansborgs fredsflags-parade hinsides Holmens kanal hvortil den er henvist i anledning af den officielle militære ceremoni på den nye flagdag til levende som døde soldaters ære, som skal foregå på Christiansborg slotsplads d. 5. september.
(FLR-Dialog d. 4. september 2012)
Inteview d. 26. august 2012 med Bo Richardt, talsmand for Fredsvagten ved Christiansborg.

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Det spørgsmål får vi her et kort svar på fra en kendt forfatter, som også støtter AMKs annonce:
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 22. august 2012 med den erfarne forfatter Sven Skovmand, der også udgiver Samtid.dk.

Skal vi flage på hel eller halv onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Og vil de der ville foretrække at flage på halv også støtte en avisannonce herfor?
(FLR-Dialog d. 21 august 2012)
Inteview d. 20. august 2012 med pacifist og forfatter Henning Sørenden Grenaa.

Frivillig tæt på afviste asylsøgere fortæller om baggrunden for iranernes seneste sultestrejke
(FLR-Dialog d. 17. juli 2012)
Interview d. 21. juni 2012 med Said Parvin fra Asylret, som også kommenterer Jyllandspostens omtale af ham som de sultestrejkendes "bagmand".

Hør historier om den tidligere så kendte smuglerkonge Thorkild Løndahl Therkildsen fortalt af en også lokal og fagligt meget kompetent tolder, som på fredag d. 22. juni udgiver en bog "Smuglerne til Polen og retur".
(FLR-Dialog d. 19. juni 2012)
Interviews d. 18. juni 2012 med den alsidige og kendte frederikshavnske forh. tolder Egon Nielsen, Sølund.

Evaluering af Fredsministerium.dk's deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2012 både i og udenfor fredsteltet, samt af Folkemødet som sådant.(Det sidste af ialt 26 udsendelsder om Folkemødet)
(FLR-Dialog d. 19. marts 2013)
Interviews d. 17. juni 2012 med Helge Larsen, Peder Ibsen, Frants Villadsen, Anna Rasmussen og Peter Hennning fra Fredsteltet, samt Anne Nielsen og Steen Eriksen fra SOS imod Racisme.

Folkemøde dag 4: Paneldebat om EU's fremtidige fælles asylpolitik? - samt i relation hertil den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2012)
Optagelse d. 17. juni 2012 med paneldeltagerne Margrethe Auken MEP for SF, Britta Thomsen MEP for SD og jurist Claus Juhl Amnesty samt Sine og Rasmus fra oplysningsforbundet DEO.(Samt spontant den pasthunske Gandhi, Ghaffar Khan.)

Her kommer den første optagelse fra Folkemødet på Bornholm. Det er Trampolinhusets event med fremlæggelse af personlige vidnesbyrd om det danske asylsystem fra asylansøgere fra Center Auderød og fra Center Sandholm. De snakker engelsk som bliver oversat af Morten og Helle og vi har valgt her at bringe begge af hensyn til autensiteten til brug for politikerne som i øjeblikket arbejder med en revision af asyllovgivningen. Vidnesbyrdene bliver efterfulgt af debat hvortil der også er inviteret politikere.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2012)
Optagelse d. Interview d. 17. juni 2012 på Bornholm med oplæg af Zach Khadudu fra Kenya fra Center Auderød, og af Khatera Kakar fra Center Sandholm samt debatindlæg af bl.a. advokat Jytte Lindegaard m. fl.

Hvordan står det til med Danmarks overholdelse af de menneskerettigheder som vi har forpligtet os til? Og hvorfor vil heller ikke S+R+SF-regeringen lave den handlingsplan for menenskerettigheder for at skabe et overblik over hvad der bør gøres?
(FLR-Dialog d. 26. februar 2013)
Interview d. 16. juni 2012 med Tue Magnussen fra SOS imod Racisme på Folkemøde dag 3.

Romaerne - Europas glemte mindretal.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Tue Magnussens tale på Peoples Corner på Folkemødet på Bornholm dag 3.

Oplæg af Enhedslistens uddannelsesordfører om hvordan forbyggelse af racisme bedst sker igennem at satse på de unges uddannelse - efterfulgt af debat. Forinden oplæsning af Benny Andersen-digt og forkvinden for SOS mod Racisme fortælleer om organisationens historie og aktuelle indsats for en human flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2013)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Steen Eriksen og Anne Nielsen SOS mod Racisme samt Rosa Lund EL. - og altsammen på Folkemødet på Bornholm dag 3.

Folkemødet på dag 3 med kort besøg hos Institut for Menneskerettigheder, IMR: Om ægte og falske etniske minoriteter på Bornholm i juni 2012.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Interview den 16. juni 2012 med Mandana Zarrehparvar og Lumi Zuleta fra Institut for menneskerettigheder.

Folkemødet på Bornholm i juni 2012: Vi hører om fredsteltholdernes interessante og sjove oplevelser på den politiske markedsplads - bl.a. om bornholmernes krige og besættelse.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2012)
Interview den 16. juni 2012 med Bo Richardt, Frants Villadsen, Anna Sørensen og Doris Kruchenberg alle fra Fredsministerium.dk.
- og som indbyder nye til at deltage i Folkemødet på Bormnholm d. 13-16. juni 2012.

Om fredsgørelse som modstykke til militarisering på Folkemødet på Folkemøde på Bornholm dag 3.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 16.juni 2012 af Frants Villadsens tale på Peoples Corner.

Bedsteforældre for Asyls Folkemøde om Myter i Asyldebatten - her opdelt i 3 filer: Først Else Lidegaard: Derfor står vi der. Dernæst tager Mahabat Merza fra Irak og Asif fra Afghanistan ordet om hvorfor de måtte flygte. Og så sidste lydfil hvor Lone Kühlmann styrer paneldebat med indlæg af Jacob Bjerregaard, integrationsordfører for Socialdemokraterne, Mads Lange fra Venstres Ungdom, Anne la Cour, asylchef, Dansk Røde Kors, asylaktivist Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome og ikke mindst en engageret debat med den fyldte sal.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2012)
Optagelse fra d. 16. juni 2012 på Bornholm

Argumenter for en ny asylpolitik og et nyt asylsystem med Trampolinhuset som eks.- på Folkemødet på Bornholms 2. dag.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af teltmøde med oplæg af leder af Trampulinhuset i København, Morten Goll om Trampolinhuse til alle asylsøgere og af Anne Nielsen, formand for SOS mod Racisme - efterfulgt af debat.

"soldaterliv i Afghanistan" Socialdemokraternes møde om krigen. (Folkemøde på Bornholm dag 2.)
(FLR-Dialog d. 29. januar 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af oplæg af forsvarsminister Nich Hækkerup med efterfølgende debat.

Om ide og opstart af Trampolinhuset for asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2013)
Interview d. 15. juni 2012 med initiativtager Morten Goll og Helle Q Joensen, begge fra Trampolinhuset i København.

Hør om at vokse op som barn med en sindsyg far lidende af en endogen depression, og om hvordan de normale måske er de mest gale, om overlæger, politikere og andet godtfolk - altsammen fortalt af en postklimakteriel mimremakrel i præterminal fase.(Folkemøde 2012)
(FLR-Dialog d. 6. november 2012)
Optagelse d. 15. juni 2012 af tragikomikeren Anne Marie Helgers optræden på foreningen SIND's møde på Bornholm.

Stemningsbillede fra fredsteltet på Folkemøde på Bornholm dag 2.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Optagelse d. 15.juni 2012 af sang og musik ved Helge Larsen (plus rigelig snak i baggrunden)

Folkemøde dag 2: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed -både historisk og med aktuelle holdninger til krig og om aktiviteter for fred.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Tale på Speakers Corner d. 15. juni 2012 af Tove Krag fra "Ligaen" efterfulgt af en duel på ord med en krigstilhænger.

Folkemødet på Bornholm dag 2: Hvad er og vil Fredsministerium.dk - samt om behov for at skatteydere kan fravælge at betale for Danmarks krige og militarisme og i stedet vælge at lade deres skat gå til en konstruktiv indsats for en fredelig vej til fred i verden.
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Tale på Speakers Corner d. 15. juni 2012 af Frants Villadsen, initiativtager til Fredsministerium.dk, samt optagelse af dialog mellem Ulla Moltved og Hanne Norup Karlsen fra Fredsskattefonden.

Folkemøde dag 2: Skal Danmark deltage i en krig med Iran?
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Paneldebat d. 15. juni 2012 mellem udenrigsordførerJeppe Kofod, Socialdemokreterne, ordfører Zenia Stampe Radikale, samt repr. fra Atlantsammenslutningen med Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut for militære studier under Kbh. Uni. som myndig ordstyrer. - Og med tilhørerindlæag fra bl.a. Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl, og Tom Paamand og Anne, Doris og Bo Richardt fra Fredsministerium.dk, samt 2 0rd fra den forsinkede Lykke Friis, Venstres EU-ordfører.

Dialog får nu en snak med et par friske bornholmske skolelever, som vi træffer i Fredsteltet d. 15. juni 2012 under deres rundtur på Folkemøde på Bornholm dag 2.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2012)
Interview d. 15. juni 2012 med drengene Albert og Christian fra Allinge.

Folkemødet dag 2 på Bornholm: Reportage fra fredsteltfolks snak over morgenmaden på St. Lærkegård såvel om planer for dagen som mere individuelle ikkevoldelige felttog for fred i verden.
(FLR-Dialog d. 14. august 2012)
Interview d. 15. juni 2012 med bl.a. Anne, Jørgen Manniche, Bo Richardt Peder Ibsen og Doris Kruchenberg

Folkemøde dag 1: Om - mui. flygtningeskibet Anton - at sætte klimatruslen - og en socialt ansvarlig global bæredygtighed på Folkemødets og politikernes dagsorden og få skabt forbindelse til den aktuelle RIO+20 verdenskonference herom. Og en diskussion af hvorfor det er så svært at få politikere og befolkning til at se det dystre fremtidsscenario i øjnene og handle derefter?
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Interview d. 14. juni 2012 med billedhugger og politisk aktivist Jens Galschiøt, Odense. (har forbindelse med næste indslag med direkte online-kommunikation med Rio)

Folkemøde dag 1: Om - mui. flygtningeskibet Anton - at sætte klimatruslen - og en socialt ansvarlig global bæredygtighed på Folkemødets og politikernes dagsorden og få skabt forbindelse til den aktuelle RIO+20 verdenskonference herom. Og en diskussion af hvorfor det er så svært at få politikere og befolkning til at se det dystre fremtidsscenario i øjnene og handle derefter?
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Interview d. 14. juni 2012 med billedhugger og politisk aktivist Jens Galschiøt, Odense. (har forbindelse med næste indslag med direkte online-kommunikation med Rio)

Unge græsrødder på Folkemødet og i Rio+20 kommunikerer: Fremlæg af Ungdomspartiernes fælles prioritering af den danske indsats for en fair løsning på klima- og miljøtruslen overfor de danske græsrødder i Rio og disses redegørelse for hvordan forhandlingerne forøber alt for trægt pga prioriteringer af de "nationale" særinteresser. Samt videokonferencedeltageres spontane ønsker til Rio-græsrødderne til viderebringelse for at sætte skub i Rio+20-konferencen.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Videokonference d. 14. juni 2012 med deltagelse af fra Allinge havn bl.a. Jens Galschiøt og unge fra FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke og fra Rio især Kim Karstensen fra Fair Green Solution og Kirsten Jørgensen politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid (Hør gerne først interview med Galschiøt ovenfor)

Folkemødet dag 1. på Bornholm: Stemningsreportage fra Fredsteltet, Fredsministerium.dk, samt interviews med "bagfolk"
(FLR-Dialog d. 17. juli 2012)
Interviews d. 14. juni 2012 med Doris Kruckenberg og Bo Richardt om forventningerne, samt en diskuterende bornholmsk gæst, og endelig sang og musik af Helge Larsen.

Folkemøde dag 1: "Skal vi bombe eller bygge brønde? - Danmarks indsats i konfliktområder." Paneldebat arr. af Center for militære Studier
(FLR-Dialog d. 24. juli 2012)
Optagelse d. 14. juni 2012 med deltagelse af generalmajor Kurt Moesgaard, "Afrikakorpset", - Lene Espersen C, -Jan F Hansen, Dks. Rederiforening, - Søren Espersen O, og med Henrik Breitenbauch som ordstyrer (NB interviewet med Galschiøt kan med fordel høres bagefter for at få tilføjet væsentlige aspekter)

Fredsaktivist i Kvinder i Sort og Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed fortæller om deres forestående deltagelse i fredsteltet Fredsministerium.dk som del af Folkemødet på Bornholm - samt om fredsorganisationernes arbejde aktuelt og historisk.(Også links til praktisk information til brug på Folkemødet)
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Interview d. 7. juni 2012 med Tove Krag, som under Folkemødet kan træffes i fredsteltet Fredsministerium.dk.i teltnr S32 i Allinge Havns sydlige del

Freds- og konfliktforskeren kommenterere situationen omkring volden i Syrien og diskuterer i relation hertil udlandenes kendte og mulige ukendte adfærd og de interesser som kan ligge bag optrapningen af volden fra flere sider, og kritiserer udlandets katastrofalt manglende fredsberedskab til anvendelse i tide, hvor FN's tidl. generalsekretær Kofi Annan synes at være den eneste der har fremlagt en konstruktiv realistisk fredsplan på baggrund af samtaler med alle konfliktens parter.
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Interview d. 7. juni 2012 med fredsforsker Jan Øberg, Den transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforksning i Lund, Sverige.

Om fredsbevægelsen på Folkemødet på Bornholm d. 14-17 juni 2012
(FLR-Dialog d. 5. juni 2012)
Interview d. 4. juni 3012 med Frants Villadsen om hans initiativ til fredsteltboden under Folkemødet på Bornholm.

I anledning af formandsskiftet i Danmarks Afholdsforening samt valget af ny ung kvinde i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2012 på Frederikshavn Sømandshjem.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2013)
Interview d. 2. juni 2012 med hhv nye formand for Danmarks Afholdsforening Thorsten Nørgaard og den afgående Henning Sørensen, samt nyvalgte bestyrelsesmedlem Anna Simone Degn.

Noahs Ark - II: Fælleskirkelig Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Plantagen i Frederikshavn, som blev indledt med et Noah-tableau - afbrudt af korsang. Og undervejs indsamling til bådflygtninge.
(FLR-Dialog d. 21. august 2012)
Optagelse d. 28. maj 2012 af Noah IIs besætning, børne- og ungdomskor fra Abildgård og Bangsbostrand, præsterne Johs Kühle, Erik colding Thaysen, Lise Højholt, Viggo Ernst Thomsen, Anne Marie Winther, Bruce Steuer. Desuden Arne Hansen om somaliske og ethiopiske bådflygtninge til Yemen.

Den kendte formand for Danmarks Afholdsforening færtæller om årsmødet på Frederikshavn Sømandshjem i weekenden d 2-3. juni hvor han fratræder, samt om sit forfatterskab inkl. nyeste "Afholdsbevægelse i Norden"
(FLR-Dialog d. 29 maj 2012)
Interview d. 26. maj 2012 med forfatter, foredragsholder, læserbrevsskribent og forh. skraldemand Henning Sørensen, Grenå

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for bla. somaliske flygtninge i Ethiopien og og bådflygtninge i Yemen - fortalt af 1. håndsvidne.
(FLR-Dialog d. 22. maj 2012)
Interview d. 21. maj 2012 med Anja Simonsen, hjælpearbejder udsendt af Dansk Flygtningehjælp til at hjælpe især somaliske flygtninge i Ethiopien.

Pinsegudstjeneste for alle på 2. pinsedag d. 28. maj 2012 kl 10, 10 i Plantagen i Frederikshavn (ligger på nordsiden af Nørregade mellem Skagensvej mod øst og Gl. Skagensvej mod vest og Fladstrand kirke mod nord.
(FLR-Dialog d. 22 maj 2012)
Interview d. 18. maj 2012 med baptistpræstAnne-Marie Winther fra arrangørgruppen bag den fælleskirkelige og utraditionalle gudstjeneste i det fri.

Portrætinterview med den mere end 80-årige pacifist og aktive fredsvagt ved Christiansborg samt med initiativtageren til Fredsvagten ved Christiansborg, som viser rundt.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2013)
Interview d. 8. maj 2012 med Peter Henning født i 1930 samt Bo Richardt på Fredsvagten.

Hør hvad Amnesty Interenational har at sige om EU's/EU-landenes flygtninge- og asylpolitik set i forhold til deres konventionsbaserede humanitære forpligtelser, og hvad Amnesty gør i samarbejde med andre gode kræfter for at få EU til at leve op til deres medansvar for verdens flygtninge i fare.
(FLR-Dialog d. 15. maj 2012)
Interview d. 8. maj 2012 med Lisa Blinkenberg, flygtningekoordinator i Amnesty International.

Om Amnesty International kampagne for at få bl.a.danskere til at skrive under på et krav til alle FNs medlemslande om at sikre en "international våbenhandelstraktat, der kan øge kontrollen med den internationale våbenhandel og transport og beskytte civilbefolkningen over hele kloden. Og fulgt op af et nyt interview d. 21. maj med udgangspunkt i at dansk skib sejler våben fra USA til det undertrykkende regime i Bahrain, som samtidigt kritiseres for fængsling og tortur af den i øjeblikket sultestrejkende danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja"
(FLR-Dialog d. 22. maj 2012)
Interview d. 8. og 21. maj 2012 med Jakob Lund fra Amnesty International kampagnegruppe for international våbenkontrol.

Kvinder for Fred 7 og sidste afsnit: Verdensfredskongressen i København i 1986, og i 1999 miljø- og fredsfestival i Kirkenæs og Murmansk og i 1990 Bornholm med Sunshine, om tidsskriftet Køkkenrullen, og om enkeltes fortsatte engagemant i Palestne Human right March og med læserbreve.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2013)
Optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag af Grete Møller, Aase Bak Nielsen, Birgit Arrenakke og Anita Petersen.

Kvinder for Fred 6: Om Vesterbrogruppens opstart, 0m Bodil Graae, Ingrid Sjøstrand, Eva Bendix, samt ikke mindst om Kvinder for Freds Ulla Røders på mange måder fantastiske indsats imod krigene i 00erne.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2013)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag af Grete Møller og Birgit Arrenakke fra Kvinder for Fred.

Kvinder for Fred 5. afsnit er beretningen om kvindefredslejren fra 1984 ved NATO-kommandobunkeren i RAunstrup ved Viborg med bl.a. militærets reaktion på "Jerikos mure"-aktionen, der endte i retten, samt delte opfattelser af Raunstruplejrens politiske betydning set i lyset af deres engelske forbillede kvindelejren ved Grenham Common.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2013)
En optagelse fra d. 7. maj 2012 af Aase Bak Nielsens fortælling suppleret med bidrag fra Birgit Horn, samt at alle 6 kvinder synger Raunstrupsangen.

Kvinder for Fred 4, som handler om den store nordiske kvindefredsmarch til Sovjetunionen i 1982 iværksat af de nordiske Kvinder for Fred-grupper. De deltagende kvinder fortæller her om deres mangfoldige og til tider forskellige oplevelser fra den epokegørende fredsmarch som de også diskuterer betydningen af bl.a. på baggrund af vurderinger af myndigheder og mediers ageren.
(FLR-Dialog d. 18. december 2012)
optagelse fra d. 7. maj 2012 med bidrag fra Anita Petersen, Birgit Arrenakke, Birgit Horn og Vibeke Aagaard.

Kvinder for Fred 3: Om Fonden Kvinder for Fred, som var aktiv i perioden januar 1980-2000 med at producere PR-materialer for freden til salg eller uddeling, indsamle penge (fond raising) og uddele økonomisk støtte til Kvinder for Fred-gruppers aktiviter.
(FLR-Dialog d. 18. december 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 hvor Vibeke Aagaard og Grete Møller fra den daværende "Fonden Kvinder for Fred" fortæller.

Kvinder for Fred 2: Om den eksplosive opstart af Aalborg-gruppen i Kvinder for Fred, om sjove oplevelser fra møder ligefra skolebørn til ministre, om fredsskattebevægelsen og Riane Eisler med partnerskabssamfundet contra herskerkulturen.
(FLR-Dialog d. 11. december 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 hvor nordjyske Birgit Horn, Gandrup fortæller levende om sine både sjove oplevelser og skarpe iagttagelser.

Kvinder for Fred 1: Dialog bringer her det første af en hel række indslag om Kvinder for Fred som blev dannet i 1980 under indtryk af truslen fra den igangværende A-våbenkaprustning.
(FLR-Dialog d. 20. november 2012)
Det er en optagelse fra d. 7. maj 2012 med Aase Bak Nielsen, som giver et overblik over Kvinder for Fred som en ægte græsrodsbevægelse.

Alle er velkomne til Expatdinners for alle nyfrederikshavnere men også de gamle på Frederikshavn Bibliotek på torsdag d. 10. maj 2012 kl 18.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Interview d. 2. maj 2012 med bibliotekar Lise Hadziantoniou, Frederikshavn bibliotek, som fortæller konkret om det spændende tilbud til alle frederikshavnere.

Reportage fra 1. maj-formiddagsmødet hos fagforeningen Metal i Sæby, hvor også SF var medarrangør.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Vi hører de 1. maj-morgendueliges sange og taler af Teis Volstrup, lokal SF-folketingskandidat og Brian Pedersen formand for Metal-Sæby og SF-byrpådsmedlem, som taler om fagbevægelsens betydning - både historisk og aktuelt.

Fælles første maj arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag 2012 på Knivholt i Frederikshavn med bidrag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, samt LO-lokalt som centralt.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2012)
Optagelser med Stine Brix, medlem af Folketinget(MF) for EL, Bjarne Lausten MF for SD, Teis VolstrupFolketingskandiadat for SF, Birgit Hansen byrådsmedlem og nyslået borgmesterkandidat for S, Lizette Knudsen næstforkvinde i LO og som mødeleder og udspørger Kai Møller formand for LO-Frederikshavn.

Et bestialsk forsøg på etnisk udrensning af Hazara-minoritetsgruppen er i øjeblikekt i gang i den pakistanske grænseby Quetta med åben nedskydning af de let genkendelige Hazaraer med mongolide ansigsttræk...
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Interview d. 29. april 2012 med bioanalytiker, Amin Sharifi, Køge, en troværdig kilde med nære personlige kontakter til den forfulgte hazara-mindretalsgruppe i Quetta.

NYHED: MULTIKULTUREL UNGDOM holder møde med Stiftende generalforsamling fredag d. 11. maj kl 16 i Maskinhallen, Skolegade 8, Frederikshavn (i Badstuen). Alle interesserede er velkomne.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. april 2012 med HF-kursist Claude Shukuru Munyamanzi, medlem af integrationsrådet i Frederikshavn, som fortæller om initiativet.

Første maj-møder i Frederikshavn hhv. på Knivholt kl 12 og hos Metal i Sæby kl 9...
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Servicemeddelelse om fælles 1. maj på Knivholt og interview d. 23. april 2012 med Mirian Højmark om SF og Metals morgenkaffe i Sæby.

Første maj-møder i Frederikshavn hhv. på Knivholt kl 12 og hos Metal i Sæby kl 9...
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Servicemeddelelse om fælles 1. maj på Knivholt og interview d. 23. april 2012 med Mirian Højmark om SF og Metals morgenkaffe i Sæby.

Journalist og fredsaktivist tager her på Aldrig Mere Krigs årsmøde d. 21. april 2012 vores elskede fjendebilleder under kærlig og informativ behandling bl.a. om højreradikale, muslimerne og islamisk terror - samt om hvordan vi kan komme fjendebillederne til livs inden de æder os; - bla. ved at gå i dialog med menensket bag fjendebilledet.
(FLR-Dialog d. 12. juni 2012)
Optagelse d. 21. april 2012 af Tom Wilmer Paamands oplæg og den efterfølgende debat med deltagere i Aldrig Mere Krigs årsmøde.

Interview om kunstudstilling i Abildgårdkirken og på Råholtvej i Frederikshavn - med fotos derfra.
(FLR-Dialog d. 24. april 2012)
Interview d. 19. april 2012 med billedkunstner Agnete Brittasius, Frederikshavn.

Hør hyldesten til den danske kulturpersonlighed Henning Sørensen på hans 80-års fødselsdag om hans engagement for afholdssagen som mangeårig formand for Danmarks Afholdsforening, fredssagen, socialismen, fagbevægelsen, grundtvigianismen og i modstanden mod EU mm.
(FLR-Dialog d. 7. august 2012)
Optagelse d. 14. april 2012 i Grenå med Henning sørensen, bl.a. Jens J. Oester, borgmester Jan Petersen, Tom Paamand, Bente Kjær, Ove Gibskov, Arne Hansen, Sven skovmand, Olav Villadsen, Lucas Huniche, Sten Piper,

Reportage fra Tour de Futures 2 første etaper fra Skagens Gren over Hjørring til Knivholt og Rådhuspladsen i Frederikshavn. Det er en Cykelkaravane for bæredygtig udvikling igangsataf Mellemfolkedligt Samveirke og som strkker sig over 27. etaper og når København d. 16. maj 2012, hvor Tour de Future-deltagerne vil fortælle statsministeren at danskerne bakker op at hun på EUs vegne skal presse verdenstopmødet i Rio til straks at handle herfor.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview og optagelser d. 12. april 2012 i Knivholt og på Rådhuspladsen i Frederikshavn med Mikkel Iversen, Ask og Elias, Erik Sørensen, Jens Holm-Pedersen, Anne Jakobsen, Christoffer, og Jan Køster

Hør den altfavnende forkvinde for Mellemfolkeligt SAmvirke/ActionAid fortælle om hvor vigtigt det er for verdens fremtid at vi alle inklusive vendelboerne er med til at mobilisere bred støtte til at Danmark som EU-formandsland kan tale med vægt overfor verdens statsledere i Juni på verdenstopmødet i Rio som opfølgning på det første epokegørende Rio-møde, hvor verdns ledere udstak mål for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle i løbet af denæste 20 år.
(FLR-Dialog d. 10. april 2012)
Interview d. 8. april 2012 med MS-forkvinde Trine Pertou Mach.

I anledning af Mølledag i Danmark på søndag d. 17. juni 2012 bringer Dialog her en reportage fra åbent hus i Vennebjerg Mølle d. 6. april 2012 - med møllen igang.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2012)
Interviews d. 6. april 2012 med Svenning Christensen fra Vennebjerg Møllelaug og dernæst Gunnar Møller Sørensen formand for Vennebjerg Mølles Venner.

Hør om og meld dig til at deltage i Tour de Future-cykelturen for en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle og på jorden.
Program for cykelturens opstart i Skagen onsdag d. 11. april i Skagen over Hjørring, Astrup og Knivholt og til Frederikshavn torsdag d. 12. april og med afcykling d. 13. april fra Frederikshavn over Stidsholt efterskole til Dronninglund. jf (www.tourdefuture.dk)
(FLR-Dialog d. 3. april. marts 2012)
Interview d. 2. april 2012 med Morten Felding, som står for Tour de Future i Nordjylland.

På Børglumkloster til åbningen af udstillingen Råbe Råberober med alle de vidunderlige og i sandhed mangfoldige kustymer kreaeret af Lars Andersen og båret igennem tiderne af skuespiller og komiker Anne Marie Helger og fotograferet af Thomas Cato. - Samtidigt fortæller scenograf Erik Peitersen om sin udstilling af genstande og rekvisitter fra julekalenderen "Ludvig og julemanden". Råbe Råberober kan ses hele sommeren og til og med efterrsferien (til 21.oktober), og "Dekorationer og rekvisitter fra Ludvig & Julemanden" frem til 9. december 2012.
(FLR-Dialog d. 29 maj 2012)
Optagelse d. 29. marts 2012 i Hestestalden på Børglumkloster af bl.a. Anne Marie Helger, Lars Andersen, Thomas Cato, Peter Larsen og Erik Peitersen.

Hør et portrætinterview med fredskæmperen og afholdsmanden Henning Sørensen i anledning af hans forestående 80-årdag den 14. april 2012. Det består af 3 dele. Først holder Henning sit underholdende foredrag fra mit livs skraldespand hvor det sidste referer til hans job som skraldemand Grenå, og handler om Henning Sørensens opvækst og livslange kamp for især afholdssagen og så fredssag. Og hele vejen fint krydret med både sjove hændelser og anekdoter og tankevækkende recitationer. Dernæst for det andet et uddybende interview om disse kampladser. Og endelig for det tredje særligt om Henning Sørensens aktuelle kampagne om at flage på halv på den militære flagdag i sorg over alle militarismens ofre - samt om pacifismen i øvrigt.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 27. og 31. marts 2012 Henning Sørensen, Medlem af Aldrig Mere Krig og bosat i Grenå.

Hvorfor skulle det være tåbeligt at ansætte vagter på sygehuses psykiatriske afdelinger spørgeer vi en fagkvinde og regionsrådsmedlem om?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 24. marts 2012 med Lene Linnemann som arbejdere indenfor socialpsykiatrien og er medlem af Region Nord forretningsudvalg valgt af SF.

Portrætsamtale med den anden socialdemokratiske kandidat til borgmesterposten til valget i 2013 i Frederikshavn og som afgøres ved en allerede udskrevet urafstemning, der slutter i april.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 22. marts 2012 med byrådsmedlem sygeplejerske Birgit Hansen fra Try i gl. Sæby kommune om sin opvækst og hvad hun vil arbejde på som borgmesterkandidat og borgmester.

Påskeudstillingen på Børglumkloster: Anne Marie Helgers "Råbe Råbe Rober", der er kreeret af Lars Andersen samt fotofantasier af Thomas Cato. Udstillingen kan besøges og beses i hele påsken fra fredag den 30/3 kl. 10 til 16
(FLR-Dialog d. 27. marts 2012)
Interview d. 21. marts 2012 med (tragi)komiker Anne Marie Helger om udstillingen og en historie om påfugleroben, som også er omtalt i Helgers bog "Råbe Rober"på forlaget Biberkopf i 2012

Hør om unge afghandanskeres protest- og sørgehøjtidelighed til ære for de 16 afghanere mest kvinder og børn som en amerikansk soldat massakrerede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med Rosa Faizzad initiativtager til de protest- og mindehøjtideligheden i Århus d. 18.marts 2012

Hvordan kører integrationsrådet i Frederikshavn kommune? - Hvad sker der af udadrettede aktiviteter og kommunikation herom? - Hvilke integrationstilbud er der etableret eller på vej? - Hvad gør integratinsrådet for at blive kendt og brugt blandt etniske minoriteter og især de nye flygtnigne, men også blandt Frederikshavn kommunes borgere i almindelighed, hvis indsats er nødvendig for en vellykket integration i lokalsamfundene? - Og bruger kommunen de statsafsatte penge og rigtigt? - Hvordan kommer interesserede i kontakt med integrationsrådet?
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med integrationsrådets pressegruppe: Liza Wilhelmsen, Cai Møller, Ruth Christensen, samt den 4 timers-ansatte socialrådgiver Helle Frank.

AFLYST: Debatmøde om "EU, Krisen og Finanspagten" d. 27. marts kl 19, 00 i Maskinhallen i Frederikshavn med repræsentanter fra Socialdemokraterne, SF, og Enhedslisten - ER DESVÆRRE SENERE BLEVET AFLYST.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 19. marts 2012 med arrangør Ida Skov, Enhedslisten i Frederikshavn.

FNs antiracistiske dag d. 24.marts på dagen for Sharpville-massakren under det sydafrikanske apertheidstyre i 1960 og de danske arrangementer med deltagelse af SOS mod Racisme d. 24. marts.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 18. marts 2012 med Anne Nielsen formand for SOS mod Racisme i Danmark

Portrætsamtale med en potentiel socialdemokratisk kandidat til borgmesterposten til valget i 2013. I april måned vælgere socialdemokraterne deres kandidat gennem en urafstemning imellem Birthe Marie Pilgaard og Birget Hansen, Sæby.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2012)
Interview d. 17. marts 2012 med byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard, Ålbæk, om sin opvækst, uddannelse, jobs og hvad hun vil satse på som borgmester.

Fontænehuset - det nye tilbud i øjenhøjde til psykisk sindslidende i Frederikshavn kommune, hvad går det ud på?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2012)
Interview d. 6. marts 2012 med Kasper Graarup, leder i Fontænehuset i Frederikshavn, Skansegade 12C.

Hvordan gik så Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling d. 4. marts 2012 - både lokalt i Dialogs vendsysselske dækningsområde og på landsplan?
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interviews d. 4-5. marts 2012 med Pagh Rasmussen, Bangsbostrand- og Stig Lundbo, Abildgård sogn samt central indsamlingleder i FKN Ulrik Bjørn.

Hør om Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamnling på søndag d. 4. marts 2012 - samt i hvilke sogne i sendersamvirket Vendsyssel FM's dækningsområde, der stadig mangler indsamlere
(FLR-Dialog d. 28. februar 2012)
Interview d. 27. februar 2012 med indsamlingsleder Ulrik Bjørn

Hvorfor ønsker Folkebevægelsen mod EU nu folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Euro-traktaten, spørger Dialog bevægelsens talsmand?
(FLR-Dialog d. 21. februar 2012)
Interview d. 16. februar 2012 med nordjyden Jørgen Grøn, talsmand for Folkebevægelsen mod EU.

Reportage fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds repræsentantskabsmøde februar 2012
(FLR-Dialog d. 28. februar 2012)
Optagelser d. 16. februar 2012 af Henrik Carlsen, Elin Hovedskov, Anette Duch m. fl. - samt debat.

GRATIS KONCERT med "The OTTO" på torsdag d. 16. februar kl 20 på EUC Nord, Hånbækvej 50 Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2012)
Interview d. 13. februar 2012 med lysteknikerstuderende Lasse Henriksen.

Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist samt debat med deltagerne i Socialisternes Hus på offentligt møde arr. af EL.

Hør Foredrag af en politisk økonom fra Aalborg Universitet om den økonomiske krises mange facetter- samt en debat heraf.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Optagelse fra møde i Aalborg d. 8. februar 2012 med oplæg af Anders Lundkvist samt debat med deltagerne i Socialisternes Hus på offentligt møde arr. af EL.

Nationaløkonom fremlægger et nyt forslag til en tredje vej for Eurozonen ud af krisen, som bygger på opdeling i 2 delvis forbundne eurozoner - med sigte på senere genforening. delvis forbundne eurozoner.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 6. februar 2012 med Povl Erik Jensen, lektor emeritus ved Copenhagen Business School.

Talskvinden fra Refugees Welcome kommenterer regeringens nye forslag til familiesammenføring for ægtefæller med udgangspunkt i sin organisations høringssvar. Og desuden om den nye regerings flygtningepolitik i almindelighed og med konkrete forslag til forbedringer af den nugældende udlændingelov fra VKO-regimets dage.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 6. februar med Michala Bendixen fra Komiteen Flygtninge under jorden/Refugees Welcome.

Om Musikforeningen Frederikshavns satsning på live musik fra de glade 60ere i det gamle Ritz i Havnegade.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Interview d. 30. januar 2012 med Mogens Borup.

Hør forfatteren til bogen Vrede unge mænd fra 2011, en bog der forsøger at trænge om bag mediernes dækning af ghettoen og dens unge beboere. + Desuden om Ny-Dansk Ungdomsråd - og ikke mindst om nyvalget hertil, hvortil alle seriøst interesserede opfordres til at melde sig som kandidater senest torsdag d. 2. februar 2012.
(FLR-Dialog d. 31. januar 2012)
Reportage fra debatmøde i Nordjyllands Internationale Forening d. 23. januar 2012 i Trekanten i Aalborg med foredrag af journalist Aydin Soei, samt Michael Johnson og Ahsan Bilal Ameen fra Ny-Dansk Ungdomsråd og interview med socialrådgiver Ifrah Abdi Ali, Nordjyllands Internationale Forening.

Tantra - hvad er det og hvad nytter det - fortalt af en underviser og praktiserende i tantramassage.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2012)
Interview d. 21. januar 2012 med Susanne Mikaella Veierbæk, Livsglædecentret.

Knud Vilby fortæller om sin nye bog "UDSAT! optegnelser om liv og Nød, som spænder bredt om udsatte fra før til nu og fra lokalt til globalt.
(FLR-Dialog d. 7. februar 2012)
Interview d. 12. januar 2012 med formanden for Socialpolitisk Forening, mangeårig ulandsengageret og nu klimaaktivist mm. Knud Vilby.

Reportage fra Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde "For Medborgerskab - mod diskrimination"afholdt i Nordkraft i Aalborg - med bla. fremlæggelse af nylig undersøgelse af etniske minoriteteres medborgeerskab.
(FLR-Dialog d. 24. januar 2012)
Optagelser d. 12. januar 2012 af oplæf fra bl.a. Ayse Kosar, REM, - dir. Kyvsgaard, Sosial- og integrationsministeriet, - prof. Jørgen Goul Andersen Aalborg Un., - gademedarbejder Nuuradiin Hussein, - samt ideer og praktiske forslag fra deltagerne til debat i panelet.

Reportage fra Aalborg Fredsaktions demo- og fredelige fakkeltogsmarkering af 10-årsdagen for Danmarks beslutning d. 11. januar 2002 om at deltage i befrielen eller om man vil besættelsen af Afghanistan. - Også med billeder.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Optagelser d. 11.januar 2012 af tale af Margrethe Koytu, Kunstnere for Fred, interviews af Rasmus Østergaard om hvorfor dagens demo og om at være fredsvagt i Palæstina, samt tale af Muhammed Aref om USAs Afghanistan-krig.

icon icon 2011
Hvordan gik så den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælps første uddeling af julehjælp d. 20. december 2011.
(FLR-Dialog d. 27. december 2011)
Interviews d. 20. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

En sygehusdirektørs perspektiv på sundhedsvæsenet i Region Nord i anledning af at Frederikshavn Sygehus er blevet landets bedste blandt mindre sygehuse.
(FLR-Dialog d. 3. januar 2012)
Interview d. 20.december 2011 med Ingeborg Thusgaard, sygehusdirektør Sygehus Vendsyssel.

Efter det utilfredsstillende globale klimatopmøde i Durban: hør om politisk debatmøde om klimaflygtninge og andre flygtninge i Nyhavn ombord på Levende HAvs skib Anton - blandt Galschiøtts flygtninge på fredag d. 16. december 2011.Anton ankommer allerede onsdag og ligger ved kajen til mandag d. 19. december.
(FLR-Dialog d. 20. december 2011)
Interview med mødeleder Knud Vilby, forfatter til bøger om ulande og tidl. formand for MS og nuv. formand for Socialpolitisk Forening.

En litterær vens hyldest til Klaus Rifbjerg i anledning af den store danske forfatter og samfundsdebattørs 80-års fødselsdag på torsdag d. 15. december 2011.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 12. december 2011 med Rifbjergkenderen Peter Michael Lauritzen, dr. phil. og lærer på Frederikshavn gymnasium og HF i dansk, religion og idehistorie.

En økonom om den nyeste EURO-aftale, som er blevet til efter krav fra Tysklands Merkel og Frankrigs Zarkosy: - løser den så EURO-landenes økonomiske problemer? - og på en solidarisk og demokratisk måde?
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Interviews d. 11. december 2011 med økonom Mogens Ove Madsen, Aalborg Universitet

En 10.klasseelev på Hørby Ungdomsskole præsenterer her i Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram sin OSO-opgave i form af interviews med en skolekammerat, byens bager samt forstanderen.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Reportage fra d.5-8. december 2011 af Sofie Mathilde Bach Andersen med interviews med Sebastian Vestergaard salling, Helle Madsen og Mogens Vestergaaard.

Formanden for den nystartede frederikshavnske afdeling af Dansk Folkehjælp fortæller om motivet hertil og om opstarten.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 5. december 2011 med formand for Dansk Folkehjælp i Frederikshavn, fhv borgmester Erik Sørensen.

Invitation til demonstration for klimaet lørdag d. 3. december kl 13 på Nytorv i København: "Tag ansvar for klimaet - en stærk klimalov nu". Det er den danske del af en verdensomspændende støtteaktion for at de ansvarlige politikere i verden skal tage klimatruslen alvorligt mens tid er.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen i Danmark.

Hør erfaren afrikafarer fortælle om udstilling af afrikansk malerkunst i Biblioteket i Sæby Rådhuspladsen 1 som kører på sidste uge - samt om kunstaktion d. 18.december i Huset i Aalborg.
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interviews d. 28. november 2011 med Frede Hansen, Dronninglund.

Hvad er Euro-krisens fakta, årsager og løsninger?
(FLR-Dialog d. 29 november 2011)
Interview d. 26. november med økonomiprofessor Jesper Jespersen, Roskilde Universitet.

Hør indsamlingskoordinatoren i Skagen fortælle om den fremgangsrige indsamling blandt skagboerne d. 13. november til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 21. november 2011 med Susanne Nielsen Koordinator for Dansk Flygtningehjælp i Skagen.

Om et udviklingsprojekt hvor alle kan støtte fattige kasteløse kvinder i Nepal ved at købe deres smagfulde syvarer på nettet til f. eks julegaver.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med Anne Mette Nordfalk, som er inspireret af tidligere deltagelse i it MS-projekt.

Invitation til støttekoncert for Danmarks fattige børnefamilier i Maskinhallen på lørdag d. 26. november fra kl 8- med Doktor Lyd, Unicorn Past Bazooka og Juliana Gomez fra Frederikshavn gymnasium.
(FLR-Dialog d. 22 november 2011)
Interviews d. 18. november 2011 med gymnasielev Melina fra SF-Ungdom i Frederikshavn.

Reportage fra Dansk Flygtningehjælps indsamling i Frederikshavn til flygtninge i verdens brændpunkter.
(FLR-Dialog d. 15. november 2011)
Interviews d. 13. november 2011 med Kasper, Malene, Kathrine, Heidi Munk, Julie Kalkan, Birthe Christensen, Ismihana Hasic, Anne-grethe Pedersen, Jens Axel Pedersen, Bjarne Laustsen, Helle Pedersen, Torben Gerner MAdsen og Astrid Bjerg DFH.

Aalborg Teaters ekperimentalscene "Transformator"s Warm-up til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 2011.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Interview med skuespiller ved Transformator, Kasper Juel Berg d. 7. novemnber 2011

Mad på Nordjysk: Om madkultur og afsætning af maden - fra en erhvervskonference om fødevarer - med prisuddeling.
(FLR-Dialog d. 13. december 2011)
Optagelse d. 4. november 2011 af foredrag af Judith Kyster, Madkulturen samt af Jens Neustrupo Simonsen, Aalborg.

"EN AF OS" startskud på afstigmatiseringskampen for psykiske sygdomme igangsat af Region Nord som del af landskampagne.
(FLR-Dialog d. 8. november 2011)
Optagelser d. 3. november 2011 af Ulla Astman, teaterstykket "SPIND", foredrag af Hjerne-madsen om hjernen, samt interview med psykiatri-direktør Per Lund Sørensen.

Formanden for Handicaprådet i Frederikshavn kommune fortæller om et område hvor Frederikshavn er en prisværdig foregangskommune.
(FLR-Dialog d. 6. december 2011)
Interviews d. 31. oktober 2011 med kurt Nielsen, formand for handicaprådet og for den lokale del af DH (Danske Handicaporganisationerne).

Om Nordisk Filmfestival der afholdes d. 3-6. november i Frederikshavn og som i 2011 har temaet Hjem-Hjemve-Hjemløs.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011 Dobbeltinterview d. 31. oktober 2011 med Jens Ole Amstrup og Pernille Lisborg hhv. formand og næstformand i den arrangerende forening Nordisk Filmfestival.

Beretning fra Mogadishu i Somalia, epicentret for hungerskatastrofen på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Situationsberetning fra chefen for Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling, Ann Mary Olsen i sensommeren 2011

En kendt og erfaren indsamler fortæller hvorfor han igen i år har meldt sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november. Og om hvordan man kan melde sig til at samle ind i Frederikshavn og resten af Danmark.
(FLR-Dialog d. 25. oktober 2011)
Interview d. 22. oktober 2011 med Bjarne Laustsen, Frederikshavnkredsens nyligt genvalgte folketingsmedlem.

Om Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til verdens flygtninge søndag d. 13. november, hvor der i øjeblikket arbejdes med at hverve indsamlere så alle husstande kan få besøg og få mulighed for at give et beløb efter formåen til de mange ofre for undertrykkelse, krig og tørke.
(FLR-Dialog d. 18. oktober 2011)
Interview d. 13. oktober 2011 med Astrid Bjerg central indsamlingskoordinator i Dansk Flygtningehjælp.

Expat Dinner - eller med andre ord Midddag for nytilkomne fra udlandet - fra flygtninge til forretningsfolk - sammen med interesserede indfødte frederikshavnere torsdag d. 27. oktober kl 18 på Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Oplæsning af invitation til Frederikshavn Multietniske Forening fra biblioteket ved arrangementskoordinator Pernille Lisborg.

Danmark i krig: "Krig er god underholdning med mening i". Hør en kyndig journalists og en engageret soldats meninger folde sig ud i fuldt flor - i dialog med tilhørerne.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2011)
Optagelse d. 29. september 2011 af oplæg af hhv journalist Jørgen Dragsdahl og soldaten Barkan S. Christensen samt af den efterfølgende fyldige debat.

Kender du en af hverdagens helte, som gør eller har gjort en god indsats med at håndtere konflikter på en fredelig og meget konstruktiv måde, så opfordrer Liviafondens journalist i denne udsendelse til at skrive nogle få ord om vedkommende person eller organisation til Liviafonden.dk, som netop efterlyser kandidater til Liviaprisen, en fredspris for god ikkevoldelig konflikthåndtering og forsoning. Men det haster, da deadline for indstillinger er d. 1. oktober.
(FLR-Dialog d. 4. oktober 2011)
Interview d. 27. september 2011 med journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl, Århus.

Hør om Skattejagt i Frederikshavn by i uge 39 som er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Spar Nord og handelsstandsforeningen "Frederik". Interesserede kan også læse pressemeddelelsen her.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Interview d. 26. september 2011 med den glade (med)giver Ole VEjling, direktør for Spar Nord i Frederikshavn

Hør reportage fra de 2 skole-demonstrationer der var anmeldt onsdag aften d. 21. september før Frederikshavn byråds møde om nedskæringer.
(FLR-Dialog d. 27. september 2011)
Reportage d. 21. september 2011 med bl.a. skolebørnene fra Ravnshøj synge, borgmester Lars Møller, lærerformad Lars Busk Hansen og undervejs en lærersang.

Opfordring til "nabolæsning" af et afsnit af Victor Klemperers verdensberømte bog om nazitidens sprog på mandag d. 19. september 2011 til minde om dagen, hvor alle jøder skulle begynde at gå med den gule jødestjerne, som cementerede et af de alvorligste elementer i fremmedhadet, nemlig generaliseringen - og til eftertanke med hensyn til den sprogbrug vi hver især vælger i vores dagligdag.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Interview d. 17. september 2011 med kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau, som har udgivet Victor Klemperers bog: "LTI, Det Tredje riges sprog".

Lisbeth Bech Poulsen påvej i Folketinget for SF i Nordjylland?
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Lytterbrev indsendt d. 12.09.11 af Lene Linnemann og Mogens Ove Madsen, regionsmedlemmer for SF.

Vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 12. september 2011 af elevspørgsmål og folketingskandidaternes svar fra hhv. Bent Bøgstted DF(O), Jesper Konservative (C), Teis Volstrup SF (F) og Kasper fra Enhedslisten (Ø)

Demonstration for menneskerettigheder og medmenneskelighed på Nytorv i København.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelser d. 12. september 2011 fra Bedsteforældre for Asyl og Et Anstændigt Dnmarks demonstration for menneskerettigheder Bl.a. bidrag af forfatter stig Dalager, skuespiller Anne Marie Helger, præst Per Ramsdal, Brorsonskirken, Benny Andersen, tidl. pressechef for Kirkeasyl, Jacobs Tamsmark, skuespiller Karen-Lise Mynster og Susanne Gråe fra BfA

Ulla Sandbæk
beder om at give et klik: "Jeg deltager i PFA - Brug livet Fondens uddeling af støtte til hjertesager. Min hjertesag er at uddanne palæstinensiske kvinder til at undervise i et program som er fantastisk effektivt til at få stress, angst og depression til at forsvinde. Du kan stemme på min hjertesag via dette link (on.fb.me/r3rj23" - OG husk det skal være inden d. 25. september. Man kan også klikke på Facebook-siden PFA Brug Livet Fonden og her igen på Hjælp til selvhjælp til Palæstina.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview d. 5. september med initiativtageren Ulla Sandbæk, som mange sikkert husker fra tiden som europaparlamentariker.

Udviklingsplanlægning i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Henning Christensen, afdelingschef for regional udvikling i Region Nord, om bl.a. et gymnasieprojekt (hvor for øvrigt Frederikshavn og Mariager Fjord blev vindere) og et borgertopmøde d. 10. september med et repræsentativt udsnit borgerne i Nordjylland, som begge er en del af den proces som skal føre til en ny fireårig udviklingsplan for Region Nordjylland. Desuden hører vi om og den videre proces i den regionale planlægning hvor et udkast til regionsplan vil komme til høring først i 2011.

SF-VINKEL PÅ REGIONALT BUDGETFORLIG og regional sundhedspolitik.
(FLR-Dialog d. 6. september 2011)
Interview med Lene Linnemann, der fremhæver forbedringer indenfor psykiatrien og at SF fortsat vil arbejde for forbedringeer på medicinerområdet og generelt mht samarbejdet med kommunerne om modtagelse af de patienter der udskrives.

"Ord skaber mord"- foredrag af leder af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, som fortæller om sine erfaringer med at prøve at håndhæve den danske lovgivning og internationale menneskerettighedskonventioner på diskriminationsområdet.
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 3. september 2011 af foredrag af advokat Niels Erik Hansen, som bl.a. afslører Pia Kjærsgaard i skråsikkert, at udspy en uvederhæftig løgn og bagvaskelse på Dansk Folkepartis hjemmeside.

En børnepsykiater fortæller om de flygtningebørn i de danske udvisningslejre som hun her i oo-erne har været med til at lave en videnskabelig undersøgelse af - og om hvordan det åbnede øjnene for lidelser, som vi i mange år ikke har kendt til foregik i vores land, eller ikke ønsket eller haft mod til at vide noget om, vel fordi det ville gøre ondt, at skulle se kendsgerningerne i øjnene.
(FLR-Dialog d. kommer i FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Optagelse d. 3. september 2011 på Et Anstændigt Danmarks møde af børnepsykiater Lene Liers foredrag: "Hvordan påvirkes børnene, deres forældre og vi andre af opholdet i asylcentrene" - med efterfølgende debat. Lene Lier er tidl. overlæge på Bispebjerg Hospital

Hør en asylpolitisk ildsjæls tale på et Anstændigt Danmarks møde på Brandbjerg Højskole med udgangspunkt i den voldelige rydning d. 13. august 2009 af Brorsonskirken, hvor udvisningstruede irakiske asylsøgere havde søgt tilflugt, og sammenholder forsonings-reaktionen på Utya med d. 11.09.01-reaktionen med mere terror. Ildsjælen inddrager undervejs flygtningen Hannah Arendt, digteren Arnulf Øverland og ikkevoldsaktivisten Martin Luther King.
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Optagelse d. 3. og 12.september 2011 af Leif Bork Hansens tale om et menneskes retsløhed som flygtning og nødvendigheden for os alle af forsoning og genopbyggende retfærdighed.

Klimatruslen fortiet i valgkampen: Hvorfor idømmes klimaaktivister, der som sidste udvej ville presse sig i dialog med interesserede topmødedeltagere nu bøder i 100.000 kr klassen?
(FLR-Dialog d. 13. september 2011)
Interview d. 2. september 2011 med Knud Vilby, arrangør af den store klimademonstration dec. 2009 under klimatopmødet - desuden forfatter, journalist og ulandspolitisk aktiv, samt formand for Socialpolitisk Forening.

Hør foredraget"Diskriminationens mange udtryk og aftryk - perspektiver på konstruktion og udøvelse af diskrimination"
(FLR-Dialog d. 20. september 2011)
Optagelse d. 2. september 2011 af foredrag af Christian Horst, forsker og underviser ved Danmarks Pædagogiske U*niversitet (Under Aarhus Universitet).

Rifbjerg fortæller hvorfor han støtter annoncen om at flage på halv i sorg på den nye militære flagdag d. 5. september.
(FLR-Dialog d. 30. august 2011)
Interview d. 29. august 2011 med forfattereren Klaus Rifbjerg.

Hør om og se på den overfyldte flygtningebåd Anton med 77 politiske- fattigdoms- og miljøflygtninge ombord - som billedhuggeren Jens Galschiøt ser dem - jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn, og Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge.
(FLR-Dialog d. 11. oktober 2011)
Interview d. 2. august 2011 med flygtningebådskipper Knud Andersen på "Levende hav"'s båd Anton, hvor Knud også fortæller om formål og om Levende Havs ulandsprojet i Eritrea og med spot på de rige landes rovfiskeri ved Afrikas kyster som en baggrund for de somaliske fiskeres pirateri.

Besøg Flygtningeskibet Anton i Aalborg havn lige nord for Nytorv den 2-4. august stuvende fyldt med Galschøidts 7o fattigdoms- og miljøflygtninge jf den aktuelle sult katastrofe på Afrikas Horn.
(FLR-Dialog d. 2. augsut (og 26. juli) 2011)
Servicemeddelelse 26. juli 2011 for Flygtningeskibets Aalborg-besøg.Se GERNE STRAKS DEN OPDATEREDE TEKST MED SKIPPER KNUD aNDERSENS PRESSEMEDDELELSE D. 1. AUGUST.

Hør Hele den nordiske Mindehøjtidelighed i Aalborg til ære for de unge politisk aktive norske dødsofre for en ekstremistisk nationalkonservativ massemorders terroristiske kugler.
(FLR-Dialog d. 2. august (og 26. juli) 2011)
Optagelse d. 25. juli 2011 i uddrag med bl.a. den nordjyske socialdemokratiske folketingsmand Rasmus Prehn. (Øvrige talere følger snarest)

På besøg i Røde Kors sommerlejr i Klitten i Lyngså hos børnefamilierne, som here får en sjælden ferieoplevelse.
(FLR-Dialog d. 5. juli 2011)
Interviews d. 18. juni 2011 med RK-leder Ruth Christensen, og deltagerne Jeanette Bilombele, Safar Mohammed, Patrick Onama og Kathrine Glinvad Nielsen Aalborg formand for Røde Kors Ungdom.

Fra Aalborg Integrationsråds konference Medborger hele livet - en integrationskonference - Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse. Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse om hhv. modersmålets betydning hele vejen, - folkeskolens formelle rammer, praksiserfaringer, inspiration til tanker i gang om unge og uddannelse, samt afrunding på hele konferencen.
(FLR-Dialog d. 1. november 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a. Ketty Bruun, Indira Karamehmedovic, Rene Arnold Knudsen, Helle Tobiassen, spørgere og Jørgen Pyndt.

Et medlem af "Bedsteforældre for Asyl" fortæller om sin deltagelse i Bedsteforældre for Asyls arbejde.
(FLR-Dialog d. 30. august 2011)
Interview d. 16. juni 2011 med Mette Kuno, medlem af Bedsteforældre for Asyl.

Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd.
(FLR-Dialog d. 23. august 2011)
Optagelser d. 16. juni 2011 af bl.a. prof. Jørgen Goul Andersens undersøgelse af medborgerskab og integrationskonsulent Manu Sareen om at skabe gode rammer for aktive medborgere.

Høring om fremtidens gode integration i form af oplæg fra 2 paneler af politikere og integrationsarbejdere med udgangspunk i hhv. skolens og arbejdspladsernes betydning for integrationen - og herunder kom også de senere års politik på området til debat.Arrangør var Et Anstændigt DAnmarks nye Nordjyllandsgruppe.
(FLR-Dialog d. 7. juni 2011)
Optagelse d. 31. maj 2011 af integrationshøringens paneloplæg af først Marianne Jelved, folketingskandidat for De Radikale, - Jens Broen, Konservativt byrådsmedlem i Hjørring, - Peder Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten - Morten A Petersen, folketingskandidat og byrådsmedlem i Hjørring for Dansk Folkeparti, - Ayse Kosar, Integrationsrådsmedlem i Aalborg og medlem af Rådet for etniske Minoriteter, - samt endelig René Arnold Knudsen, Skoleleder på Herningvejens Skole i Aalborg Øst - efterfulgt af debat. Dernæst oplæg af hhv. Peter Duetoft, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for integrationsrådet i Hjørring, - Peter Laigaard, folketingskandidat og byrådsmedlem for Liberal Alliance i Frederikshavn, - Lisbeth Bech Poulsen, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti, - Manar Abou-Radi, Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening i Nordjylland, - og direktør Porsmose fra KYMI RENS i Aalborg.

ENERGIRENOVERING AF BOLIGER I FREDERIKSHAVN bl.a. med udgangspunkt i udsigt til energiknaphed i verden og så med fokus på perspektiverne i energibesparelse i boliger - især i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 28. juni 2011)
Optagelse d. 27. maj 20011 af Lars Møller, Martin Lidegaard, Mikael Jentch, Henrik Lund, Mette Stavad, PerHeiselberg og Jesper Nymark

Alle nordjyder inviteres til høring om fremtidens integrationspolitik d. 31. maj kl 19-22 i Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Servicemeddelelse for nordjysk gruppe af Et Anstændigt Danmark om møde med politikerne Marianne Jelved, Peter Duetoft, Peter Laigaard, Peder Hvelplund, Lisbeth Bech Poulsen og Vibeke Gamst og integrationsarbejderne: skoleleder Rene ARnold Knudsen, Aalborg Øst, direktør Porsborg Kymi-rens, Nuuradiin Salah Hussein og Ayse Kosar integrationsrådet i Aalborg samt Manar Abou-Radi Formand for Dan-Pal.

Danmarks besættelse 1939-1945 En montage fra Radio med optagelser fra både landsplan og intereviews med frederikshavnere.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
optagelser og interwievs af Svend Petersen og Erik S. Christensen produceret i 1990 og udsendt første gang i Radio Frede d. 5.05.90.

Var Osama bin-Laden som manden bag angrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 måske en myte?
(FLR-Dialog d. 14. juni 2011)
Interview d. 14. maj 2011 med journalist og fredsaktivist Tom Vilmer Paamand i anledning af drabet på Osama bin-Laden som udpeget hjerne bag d. 11.09.2011

NORDPOLEN SOM A-VÅBENFRI ZONE? Aktualitet ved issmeltningens åbning for transport og økonomisk konkurrence om olien med risiko for spændinger og militær oprustning. Og så er for øvrigt langt over halvdelen af jorden allerede erklæret som atomvåbenfrie zoner. Så måske er det påtrængende med en nordisk delstart på en atomvåbenfrie nordpol? Og måske et væsentligt emne til valgkampen?
(FLR-Dialog d. 19. juli 2011)
Optagelse d. 14. maj 2011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery på Aldrig Mere Krigs Årsmøde.

De 8 sammenhængende fejludviklinger, som truer og udfordrer os alle i hele verden i det 21. århundrede.
(FLR-Dialog d. 16. august 2011)
Optagelse d. 14. maj 2011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery på Aldrig Mere Krigs Årsmøde. Also in English: A lecture from John Avery about Eight problems facing us in the twentyone cntury. - recorded the fourteenth of May 2011

ER ATOMKRAFTEN GRØN: Sikkerheden mht udslip?, - og mht berigelse til Atombomber? - og mht behandling af affald? - Konkurrere på CO2-udslip, når medregner konstruktion af og nedbrydning af atomkraftværket? - Økonomisk konkurrencedygtighed?
(FLR-Dialog d. 19. juli 2011)
Optagelse d. 14. maj 2011 af foredrag og debat med fredsaktivisten og kvantefysikeren John Avery.- Also in English

Om uddannelsen til sexolog og parterapeut. Det er Yazmin Fox som har 20 års erfaring som vil introducere de uddannelser som hun nu selv står i spidsen for og samtidig give praktiske oplysninger om til evt interesserede i uddannelsen...
(FLR-Dialog d. 17. maj 2011)
Interview d. 9. maj 2011 med leder Sexologiskolen, Yazmin Fox, som også giver sin opfattelse af hvad god sex er og diskuterer dilemmaer her og i parforhold.

På besøg hos det selvstyrende værested "Skrubben" i Frederikshavn på 5-års fødselsdagen
(FLR-Dialog d. 14. juni 2011)
Interviews d. 9. maj 2011 med bl.a. "Skrubben"'s formand Alexander Öxle

Hør om Danmarks største Knivtræf lørdag d. 14. maj 2011 på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn - arrangeret af Vendsyssel Knivmagerlaug.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 5. maj 2011 med Frank Sørensen, Vendsyssel Knivmagerlaug og tidl. erhvervschef i Frederikshavn.

Formanden for de europæiske socialdemokrater fortæller optimistisk lige efter hjemkomsten fra et møde med de unge ikkevoldelige oprørere i Tunesien.
(FLR-Dialog d. 31. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med den tidl. socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup i Frederikshavn

Hør eleverne på Frederikshavn Produktionsskole i Elling fortælle om deres indsamlingsprojekt Ung Aktion, som igennem Mellemfolkeligt SAmvirkes samarbejdspartnere i Kenya, skal støtte arbejdsløse kenyanske unge, kvinder og bør til at få en uddannelse og et arbejde - også til gavn for hele samfundnsudviklingen i Kenya.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med eleverne i indsamlingsprojekt Ung Aktion som søndg d. 8. maj kl 11-14 vil ud at deltage i Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling og opfordrer flinke frederikshavnere til at gå med. Man skal blot tilmelde sig hos lærereren Lona på mobil 40139826.

Til indvielsen af Fontænehuset for psykisk sårbare i Skansegade i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 21. juni 2011)
Optagelse d. 2. maj 2011 af taler af fhv statsminister Poul Nyrup, og frederikshavnerne socialudvalgsformand Peter E. Nielsen, Rita Paaske, Sind, Knud Jakobsen? og sange af Tina Blicher Jørgensen.

Vendsyssel Friskole-Mosbjerg holder åbent hus torsdag d. 5. maj.
(FLR-Dialog d. 3. maj 2011)
Interview d. 2. maj 2011 med skoleleder Flemming Horsfeldt.

Hør om georgismens og grundskyldens/grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource - også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, - og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning.
(FLR-Dialog d. 26. april 2011)
Interview d. 25. april med Preben Pedersen, Aalborg og fra Henry George Foreningen i Danmark og tidl. rådmand i Aalborg for Det Radikale Venstre.

Hvordan går det til at Zabona må flygte fra Congo? Hvordan behandler Danmark nu Pierrene flygtet fra Cango? Hvor svært er det at skabe en udvikling så vi undgår at skabe flygtninge? At være flygtning i Danmark?
(FLR-Dialog d. 19. april 2011)
Interview d. 12. april 2011 med Zabona Patience Mashamba udd. Cand Scient pol og var ansat i ministerium i Congo.

Hvorfor behøver vi en kampagne for at skrive under imod Danmarks tvangsudvisning til tortur i syriske fængsler?
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 11. april 2011 med gymnasielærer Johanna Hass, som også er aktiv en den nu prisbelønnede asylsagsgruppe "Asylret"

Hør om indsamling i Frederikshavn af brugt skolemateriel til skoler og handicappede i Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 12. april 2011)
Interview d. 8. april 2011 med Zahra Olawi, som sammen med sin mand Sayed indsamler skolemøbler til elever, der nu må sidde på jorden.

Facebook-folk slår til igen og indkalder til demoen "Vi tager Danmark tilbage - afskaf VKO" på lørdag d. 2. april 2011.
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med en iniativtager Ulrik Mersø, som for øvrigt er opvokset i Frederikshavn.

Hvorfor mon "Århus mod krig og terror" inviterer til demo på onsdag d. 30. marts kl 16 på Rådhuspladsen for at stoppe dansk krigsdeltagelse i Libyen?
(FLR-Dialog d. 29. marts 2011)
Interview d. 28. marts 2011 med Carsten Andersen fra "Århus mod krig og terror", som indkalder til demonstrationen d. 30/3 kl 16 på Rådhuspladsen.

"Hvor skal vi hen" - oplæg til en ny asylpolitik fremlagt på Et anstændigt Danmarks og Bedsteforældre-Fyns stormøde. - Samt Et Anstaændigt Danmarks uddeling af pris til Asylret.
(FLR-Dialog d. 5. april 2011)
Optagelser d. 19. marts 2011 i Vollsmose af Farhiya Khalid, Asylret, - dr. jur Claus Haagen Jensen, - Jørn Nerup for Bedsteforældre for Asyl, - foraftter Rune Engelbreth Larsen, - Bodil Hindsholm, Et anstændigt Danmark.

Til Genåbningaf Maskinhallen, Skolegade 8, i Frederikshavn, - med både et historisk tilbageblik og med fremtidsvisioner for Frederikshavns forsamlingshus/medborgerhus.
(FLR-Dialog d. 22. marts 2011)
Optagelse d. 14. marts 2011 med Jacob Dalsgaard, arkivar Erik Christensen, Mogens Brag, Anders Løvig, Ole Amstrup.

Hør om FNs fredsambassadør Mussie Hailu, som i marts deltager i Danmarksturne i URI-Danmarks regi om fred på basis af "det gyldne princip".mMussie Hailu befinder sig dagligt i verdens brændpunkter for at skabe fred via dialog, forståelse og forsoning - og som også kender Gadaffi.
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 14. marts 2011 med taichilærer og fredsaktivist Lone Klemmensen, som træfffes via info@uridanmark.dk for aftaler om møder i marts.

Hør om hvordan det gik med eksperimentet med at kickstarte en indsamling til Folkekirkens Nødhjælp's arbejde i Frederikshavn Sogn d. 13. marts 2011?
(FLR-Dialog d. 15. marts 2011)
Interview d. 13. marts 2011 med Thomas Trab, Skagen, som påtog sig at organisere indsamlingen i de "hvide" pletter på sognekortet i Frederikshavn kommune.

Hør hvad en sjældent kyndig i den svære kunst at overskue junglen af våbenproduktion, våbenhandel og våbentransportkyndig kan fortælle om Danmarks leverancer til diktaturlande, som også har brug for våben til at undertrykke egne befolkninger, som vi ser iøjeblikket.
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 5. marts 2011 med journalist Tom Vilmer Paamand, som også er aktiv i Aldrig Mere Krig.

Den centrale indsamlingskoordinator i Folkekirkens Nødhjælp
fortæller om hvad de penge indsamlede penge d. 13.marts vil blive brugt til og hvordan man nemmest tilmelder sig centralt på
noedhjaelp.dk/sogneindsamling - Men det indsamledebeløb vil blive helt afhængig af hvormange indsamlere der vil melde sig
(FLR-Dialog d. 8. marts 2011)
Interview d. 4. marts 2011 med indsamlingskoordinator Ulrik Bjørn, Folkekirkens Nødhjælp, samt lokale indsamlingsledere i sogne i Frederikshavn.

Hør FN-konventionsflygtning fortælle om hvordan han nu oplever det danske integrations- eller måske snarere assimilationssytem, som tidligere brugte ham som mønsterintegreret til at reklamere for det danske system i udlandet?
(FLR-Dialog d. 1. marts 2011)
Interview d. 26. februar 2011 med Cand Scient. Admin.Julien Murhala fra Congo, som bl.a. har arbejdet ved Den internationale straffedomstol, Integrationsministeriet og Rigspolitiet

Hjælp Afghanistans børn gennem indbetaling af dit selvvalgte beløb i Lån og Spar Bank, 0400 på kontonr 4015 667821 "Hjælp Afghanistans børn"
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med medinitiativtager Hanne Reintoft, forfatter og tidl. redaktør i radioens sociale brevkasse "Hvad er min ret og hvad er min pligt"

En pacifists syn på de ikkevoldelige folkelige opstande i Mellemøsten
(FLR-Dialog d. 22. februar 2011)
Interview d. 21. februar 2011 med journalist Tom Paamand fra den pacifistiske organisation Aldrig mere Krig.

Aktivist fra Asylret fortæller om hvordan den tvangsudviste Annas, en talsmand for de sultesrejkende syriske kurdere, blev tortureret af det syriske sikkerhedspoliti inden Annas blev returneret til DAnmark - samt om sine kilder hertil.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 10. februar 2011 med asylaktivist Said Parvin fra den humanitære nødhjælpeorganisation Asylret.

Møde mellem arbejdsløse og politiske partier i Folketinget d. 22. februar 2011.
(FLR-Dialog d. 8. februar 2011)
Interview d. 4. februar 2011 med Peder Bæk fra de arbejdsløses bevægelse "Behandl os ordentligt".

Jægernes kommunale Fællesråd i Frederikshavn kommune får på sit årsmøde d. 27. januar kl 19 i Sæby Kulturhus på Rådhusvej i Sæby interessant nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach og kredsformand Per Henriksen.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 24. januar 2011 med JKF-formand Erik Schack, Sæby om årsmødet og en uddybning og hvad der aktuelt optager jægerne.

Hør øjenvidneberetning om en skagendrengs krigsoplevelser på Grenen under de tyske nazisters besættelse 1940-45.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med den Skagensfødte 76-årige Thomas Welle, Frederikshavn.

Hør øjenvidneberetning om en skagendrengs krigsoplevelser på Grenen under de tyske nazisters besættelse 1940-45.
(FLR-Dialog d. 1. februar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med den Skagensfødte 76-årige Thomas Welle, Frederikshavn.

Besættelsestiden i Frederikshavn: Hør en 91-årig fortælle levende om sine oplevelser som ung pige - og om rejser i Nazityskland både før og under 2. verdenskrig 1940-45.
(FLR-Dialog d. 25. januar 2011)
Interview d. 22. januar 2011 med tidl. distancesvømmer og handicapsvømmelærer Helga Bagnkop.

Hør om Fredsvagten ved Christiansborg som har stået siden Danmarks indtræden i Afghanistankrigen i 2001 - samt om behovet for flere fredsvagter alt imedens krigen stadig raser.
(FLR-Dialog d. 11. januar 2011)
Interview d. 7. januar 2011 med fredsvagtens bagmand Bo Richardt, som har udsendt nødråb om flere fredsvagter.

Hør hvordan en deltager i Klimaforum10 på FN's COOP 16 i Cancun i Mexico i dec. 2010 efterfølgende vurderer vores klimasituation og hvad der kan gøres.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
Interview d. 3. januar 2011 med Hans-Henrik Samuelsen fra Klimaforum.

icon icon 2010
Skal vi flage på hel eller halv stang onsdag d. 5. september på Danmarks nyeste flagdag til ære for Danmarks soldater? Det spørgsmål får vi her et kort svar på fra den garvede journalist som mange sikkert kender fra P1-programmet "Samfundstanker", og som også støtter AMKs annonce:
(FLR-Dialog d. 28 august 2012)
Inteview d. 27. august 2012 med Ove Gibskov, den nu pensionerede journalist og mangeårige medarbejder ved Danmarks Radio.

Tilbud om kvindesvømning og rådgivning i Frederikshavn Multietniske Forening i foråret 2011
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Servicemeddelelse d. 21. decembeer 2010 for Frederikshavn Multietniske Forening indtalt af Arne Hansen.

Prismodtager for "Projekt syv" om voldsramte familiesammenførte kvinder i knibe fortæller bl.a. om sit næste projekt "Viden til Alle", som hun nu søger økonomi til.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Uzma Ahmed Andreasen, som også fortæller om hvordan pointsystemet for permanent ophold indført i foråret 2010 rammer voldsramte familiesammenførte ekstra hårdt.

Hvad er baggrunden for en syrisk-kurdisk asylsøgers tragiske selvmord i en dansk flygtningelejr?
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Hassan Abbas, der som den første rundsendte en email om at hans landsmand Ramazan Hajji ikke var hos os mere.

Hvorfor demonstrerer somaliske asylsøgere, som har ventet op til 10 år i danske flygtningelejre uden at opnå asyl? nu i dagene d. 13-16. december 2010 foran det danske Folketing
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med somaliske Ali Abdi, som har lært sig at tale godt dansk under sine 9 år i Danmark som asylsøger.

Formanden for Børnerådet og en af modtagerne af Center for Social Udviklings 4 priser til stærke kvinders sociale arbejde fortæller om sit arbejde og hvad det er oppe imod.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 13. december 2010 med Lisbeth Zornig Andersen formand for Børnerådet begrunder også sin videregivelse af prisen til Uzma Ahamed Andreasen.

Om Amnesty Youth-underskriftsindsamlingen frem til d. 16. december for at få løsladt samvittighedsfanger - her på Frederiksahvn Bibliotek.
(FLR-Dialog d. 14. december 2010)
Interview d. 9. december 2010 med gymnasieelev Maria Kursch fra Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium

Opstartsmøde i Frederikshavn for lokale deltagere i græsrodsnetværket "Behandl os ordentligt" torsdag d. 9. december kl 18, 30-20, 30 i Dansk Metals mødesal Håndværkervej 2 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Peder Bæk fra foreningen "Behandl os Ordentligt" for arbejdsløs.

Talsmand for Klimabevægelsens fortæller om demoen d. 4. december og sin oplevelse af hvad der da foregik i Cancun på COOp-16, og som resutatet herfra næppe har forældet.
(FLR-Dialog d. 21. december 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Jørn Andersen, talsmand for Klimabevægelsen.

Kom og gå med i den internationale March for Menneskerettigheder fredag d. 10. december fra Rådhuspladsen i København til forsamlingshuset på Blågård Skole på Nørrebro, hvor der servers æbleskiver til informationsmødet.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 6. december 2010 med Anna Tobies, formand for foreningen Unge For Menneskerettigheder.

Julegaver: Køb smuk fotografik og hjælp unge afrikanske kvinder i det fattige Burundi til et bedre liv
(FLR-Dialog d. 7. december 2010)
Interview d. 5. december 2010 med fotograf og fredsforsker Jan Øberg, der nu har åbnet fotogalleri i Lund i Sverige.

Økonomisk militærnægtelse med overførsel af ønskede beløb til forebyggende fredsarbejde o g ikkevoldelig human konfliktløsning - som fredsstrategi nede fra græsrødderne.
(FLR-Dialog d. 30. november 2010)
Interview d. 23. november med Geo Horn, Gandrup, medlem af Aldrig Mere Krig.

Hør den lærerige Politiske duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge velkvalificerede og selvstændigt tænkende folketingskandidater fra SF og Venstre.
(FLR-Dialog d. 23. november 2010)
Optagelse d. 15. november 2010 af debatmøde med duelanterne Anders Broholm Venstre og Teis Volstrup SF og med red. Calle fra Nordjyske som ordstyrere.

Reportage under tømningen i Den Danske Bank af indsamlingsbøsserne til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 14. november 2010 med indsamlerne Helle Pedersen, Bjarne Laustsen, Tobias, Anton og Anne MArie Pedersen samt Teis Volstrup og indsamlingsresultater i Frederikshavn kommune

Hør korte glimt af "tavse Stemmer"- en gruppe kvindelige muslimske musikere - samt om opstarten og erfaringerne.
(FLR-Dialog d. 4. januar 2011)
optagelser d. 10. november 2010 i Det musiske Hus i Frederikshavn af Mizgin, Simona Abdalla og Shoreh Sharad, - samt interview med Anette S. Bellaoui,

Hvorfor vil en travl udearbejdende mor i en stor børnefamilie tage hele familien med ud og samle ind til verdens nødstedte flygtninge søndag d. 14. november fra kl 10-11.
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med etnologen og projektmedarbejder i AAlborg Øst, Ulla Hariet Jensen.

Hvorfor en ung frederikshavner vil samle ind til verdens nødstedte flygtninge på søndag d. 14. november 2010?
(FLR-Dialog d. 9. november 2010)
Interview d. 8. november med Lærke Thryssøe Nielsen, formand for SFU-´i Frederikshavn.

Politisk duel mellem Frederikshavnkredsens 2 unge folketingskandidater henholdsvis fra hhv SF og VEnstre på John Bull mandag d, 15. november kl 19.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Servicemeddelelse indsendt af mødearangørerne ved Paul Rode Andersen, formand for SF-Frederikshavn.

En mangeårig sej indsamler for Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens nødstedte flygtninge fortæller hvad der giver gnisten til igen engang at gribe indsamlingsdagen d. 14. november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 31. oktober med SFO-leder Helle Pedersen, Frederikshavn - for hvem det at samle ind giver glæde.

Hør monologen "En dag i Helmand" skrevet af Carsten Jensen til Bornholms Teater
(FLR-Dialog d. 18. januar 2011)
LydOptagelse d. 31. oktober 2010 i Frederikshavn af Ernesto Piga Carbones opførsel af Carsten Jensens monolog "En dag i Helmand".

Om musikgruppe af unge muslimske kvinder - fortalt af lederen af Det Musiske Hus i Frederikshavn, som har skaffet frederikshavnerne fornøjelsen af at høre dem d. 10 november.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 28. oktober 2010 af Kasper Bonde, leer af Det musiske Hus i Frederikshavn.

En trofast indsamler for DAnsk Flygtningehjælp for at hjælpe verdens nødstedte flygtninge fortæller hvorfor han bliver ved?
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Interview d. 23. oktober 2010 med Bruce Steyer, søgnepræst i Flade-Gærum sogne i Frederikshavn.

Erfaren medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp
svarer på spørgsmål om årets husstandsindsamling til verdens nødstedte flygtninge, som forgår søndag d. 14. november 2010 fra kl 10 og hvortil alle opfordres til at melde sig som indsamler på flygtning.dk.
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Interview d. 18. oktober 2010 med nødhjælpsarbejder og -koordinator Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp.

Snobben Fritz om de sjove "campinglejre" han får øje på
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Et professionelt spot fra Dansk Flygtningehjælp.

"Det er sgu dejligt at ha båd..." Hør satirisk spot som PR for at skaffe indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge i nød d. 14. november 2010
(FLR-Dialog d. 19. oktobere 2010)
Radiospot indtalt oktober 2010 af Skuespilleren Martin Buch og hans satiriske figur Fritz - sætter ekstra fokus på årets landsindsamling.

Har vi en ansvarlig presse i Danmark? - Er pressen demokratiets vagthund?
(FLR-Dialog d. 26. oktobere 2010)
Optagelser fra d. 14. oktober 2010 fra Et anstændigt Danmarks møde med bl.a. Marianne Jelved RV, Kurt Strand tidl DR og Aydin Soei, Ansvarlig Presse samt debat.

Til "Street games" fodbold i Hånbæk-kvarteret i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 12. oktobere 2010)
Optagelse d. 9. oktober 2010 i Hånbæk af afslutningen ved game-leder Svend Lindahl DGI, interview med hhv. vinderholdet "Street Devils", samt blandt arr. ungdomskonsulent Vivian Henriksen og Svend Lindahl, DGI

Reportage fra "Unge tager Ansvar"'s protestmøde i Aalborg på Folketingets åbningsdag.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 5. oktober 2010 med bl.a. Sofie Dalum DGS, Morten Ryum EEO, Søren Grøn 3F-ungdom og Lasse Olsen Studentersamfundet, Aalborg.

Hør debatmøde og interviews efter at deltagerne havde set Eva Arnvigs dokumentarfilm "Krigens Børn", som er optaget i 2008-9 og som handler om de afghanske børns kamp for at overleve som krigsflygtninge i Kabul-området.
(FLR-Dialog d. 5. oktober 2010)
Optagelse d. 27. september 2020 af biografpublikum, især afghan-danskere, i debat med psykolog, journalist og filminstruktør Eva Arnvig, og interviews med Arnvig og Rona Naghizadeh

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - 2. og sidste del, om bl.a. passivhuse, økonomien ved investering i energibesparende foranstaltninger ved nybyggeri og renovering, fortællinger fra verdens klimabrændpunkter, klimapartnerskabsaftale mellem DONG og Frederikshavn Havn.
(FLR-Dialog d. 19. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med bl.a. arkitekt Olav Langenkamp, - proceskonsulent Morten Hajn, - ingeniør Karl-Erik Slynge, Trigon, Karl Bornhøft MF (SF), fotojournalist Rasmus Thirup.

Energibyen Frederikshavns konference d. 24. september 2010 - første del
(FLR-Dialog d. 12. oktober 2010)
Optagelser d. 24.september 2010 med borgmester Lars Møller, Martin Lidegård Concito samt John Christensen formand for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn

Hvorfor sultestrejker afviste kurdiske asylsøgere fra Syrien foran Folketinget?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Interview d. 23. september 2010 med de sultestrejkendes talsmand Keke Ibo, som fortæller om baggrunden.

Foredrag og debat om levevilkårene for palæstinenserne på den besatte Vestbred samt om hele Israel-Palæstina-konflikten.
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Optagelse d. 23. september 2020 af Karen Henriksens foredrag med efterfølgende debat på møde, arrangeret af 3F, SF, EL og Frh Multietniske Forening.

"Liv og integration i Aalborg (Øst)". Aalborg Øst frikendes af Aalborg Integrartionsråds medlemmer fra etniske minoriteter?
(FLR-Dialog d. 28. september 2010)
Gruppeinterview med Ifrah, Cevim og Esme som på vegne af Aalborg Integrationsråd deltog i debat om Aalborg øst efter at have overværet skuespillet Dansk Design på Aalborg Teaters eksperimentelle scene, Transformator.

Kristendemokraternes landsformand fremlægger partiets politik og aktueelle stillingtagen.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 21. september 2010 med Bjarne Hartung Kirkegaard, landformand for Kristendemokraterne.

Hør utrolige men troværdige historier omkring Rathsacks bog om hhv. militærets IT-specialister, Seidenfaden, samt om Bent Jensen som historiker.
(FLR-Dialog d. 26. oktober 2010)
Interview d. 18. september 2010 med den IT-kyndige journalist Tom Wilmer Paamand.

Endnu en utrolig men troværdig historie, - nu om Politiets Efterretningstjenestes Århus-meritter dengang i 1980erne, da PET legede med tanken om at sprænge et hus i luften for at aflytte anarkisters telefonkommentarer herom.
(FLR-Dialog d. 2. november 2010)
Interview d. 18. september 2010 med journalist Tom Vilmer Paamand.

Hør om Alpha Diesels og MAN-Dielsel og Turbos historie frem til 2010 - inkl. skrønen om brødrene Fanden
(FLR-Dialog d. 28. december 2010)
Optagelser d. 15. september 2010 fra møde på Frederikshavn Bibliotek med Christina Lunde, Susanne Grandt Jacobsen, Andreas Andreasen, Stefan Brovil og Henning Weber Carlsen.

Reportage fra Palæstinainitiativets gadeaktion på fisketorvet i Frederikshavn d. 13. september 2010 med sin papmachemodel af den palæstinensiske vestbred, perforeret af de israelsek bosættelser og deres befæstede adgangsveje.
(FLR-Dialog d. 21. september 2010)
Interview d. 13. september 2010 med Elin Søgaard og Karen Henriksen, Palæstinainitiativet og frederikshavneren Peter Mygind

Øjenvidne fortæller om sin oplevelse af at deltage i Fredsvagtens alternative brug af fredsflaget på flagdagen for soldaterne.
(FLR-Dialog d. 14. september 2010)
Interview d. 12. september 2010 med TAnja Knudsen, Frederikshavn

Palæstinensernes hullede vestbred og Israels apartheidmur besøger Fisketorvet mandag d. 13. septemberkl 15 og Karen Henriksen fortæller fra tur med 3F til vestbredden torsdag d. 23 kl 19 i Ørnevej 6 (på værkergrunden).
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Servicemeddelelse fra arrangører bl.a. FMF og EL oplæst af Arne Hansen.

Hør om temperaturen på dansk politik i øjeblikket på møde i Sæby Kulturhus Manegen torsdag den 9 sept. kl. 19.00
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Annoncering af møde med den kendte politisk journalist Kaare R Schou

Aalborg Teaters eksperimenterende scene, Transformator, fejrer Ramadan d. 9. september kl 19, 30, i Jernbanegade 9 efter premiere på "Dansk Design" - et stykke om integration, hvor vaskeægte etniske minoriteter opfører sig autentisk.
(FLR-Dialog d. 7. septembere 2010)
Interview d. 6. september 2010 teaterleder og medvirkende skuespiller Jakob Engmann.

Reportage fra Christiansborg Fredsvagts alternative flagdag med fredsflag i regnbuens farver ovre fra den modsatte side af Holmens Kanal.
(FLR-Dialog d. 14. september 2010)
Reportage af TAnja Knudsen fra Fredsvagtens alternative flagdag d. 5. september 2010

Hvem får Liviaprisen for en modig kreativ og ikkevoldelig indsats for at løse konflikter?
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Interview d. 5. september 2010 med konfliktmadiator Else Hammerich, der bl.a. fortæller om brug af sexstrejke som middel til at skabe fred.

En modtager af Liviafondens hæderspris 2010 fortæller om sit arbejde med at opbygge en internetportal og database om fred og fredsarbejdets historie
(FLR-Dialog d. 14. september 2010)
Interview d. 4. september 2010 med bibliotekar Holger Terp, redaktør på Fredsakademiet.dk

Frh 2.0 - nu ta'r vi arbejdshandskerne på - til det første skridt - for at få ny gang i byen, sagde et par hundrede frederikshavnere.
(FLR-Dialog d. 7. september 2010)
Optagelse d. 2. september 2010 omkring en ide-workshop i Frederikshavn med oplæg af bl.a. Mikael Jentch, Ejvind Nielsen, JEns Ole Amstrup, norske jenter mm.

Stort behov for at "nogen" melder sig til at samle ind for REd Barnet på søndag d. 5. september 2010 - især i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Red Barnets indsamlingskoordinator, Lone Buckholtz.

Hør hvordan krigen i Afghanistan kan bruges som begrundelse for at støtte Aldrig Mere Krigs opfordring til alle danskere om at vælge at flage på halv stang på den nye flagdag for krigens soldater søndag d. 5. september 2010?
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 30. august 2010 med Anders Lundkvist, som underviser i politik og økonomi på Aalborg Universitet.

Invitation til frivillighedsmesse i Sæby lørdag d. 4. september 2010.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med Ruth Christensen, medlem af Sæby Frivillighedsråd og Røde Kors flygtningetilbud.

Lektiecafe tilbud i Frederikshavn Kirkecenter, FCK, Barfredsvej 26 til alle og ikke mindst nye flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 31. august 2010)
Interview d. 26. august 2010 med lektiecafeleder Mie Vinther.

Arbejdskonflikten med blokadeimod en byggearbejdsplads i Brønderslev, hvad drejer den sig om - lokalt, nationalt og internationalt?
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Interview d. 21. august med Alex Pedersen, bygningsgruppeformand i Træ-industri-byg (TIB) i Nordjylland.

Spillemanden og fredssangeren fortæller om fredssangenes folkelige baggrund og trækker linjen helt op til modstanden imod øjeblikkets krig.
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Optagelse d. 7. juli 2010 af Erik Lau Christensens interview med spillemanden og musikpædagogen Fin Alfred.

Hør klassiske folkelige fredssange og deres baggrund op gennem tiden.
(FLR-Dialog d. 24. august 2010)
Optagelse d. 7. juli 2010 hvor den 70-årige professionelle musikpædagog og visesanger Fin Alfred giver eksempler på fredssange fra sit lange liv.

Sports- og rådgivningstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening 2010-11.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Speak d. 17. augsut 2010 af Dialogs Arne Hansen

Høst- og Aktivitetsdage på Knivholt d. 21-22. august
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Interview d. 17. august med bestyrer Olav Madsen, som også fortæller om de øvrige spændende aktiviteter der foregårbestyrer på Knivholt Hovedgaard ved Frederikshavn.

Om en aktion for at flage på halv d. 5. september mod krig og militarisme - istedet for med det officielle Danmark at hylde soldaterne med dannebrog i top.
(FLR-Dialog d. 17. august 2010)
Interview d. 16. august 2010 med forfatter, pacifist og medlem af Aldrig Mere Krig, Henning Sørensen, Grenå.

Samfundsfagslærer og vicerektor på Frederikshavn fortæller lidt om sig selv og meget om sine 3 fag og sin skole Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus - få dage før sin 60-årsdag d. 5. august 2010.
(FLR-Dialog d. 3. august 2010)
Interview d. 31. juli 2010 med samfundsfags- histiorie- og erhvervsøkonomilærer Steffen Bruun Christensen, som senest også er blevet engageret vicerektor.

Hør bosni-danskeren Amila fortælle om sine oplevelser af os indfødte danskere på baggrund af sin oprindelse som krigsflygning fra Bosnien i 1993.
(FLR-Dialog d. 10. august 2010)
Interview d. 28. juli 2010 17. juni 2010 med Amila Jasarevic på exil-falderebet til det job, som altså kun England kunne tilbyde.

Lav markedshal/bazar med "Smagen af Nordjylland"- på strøget i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 10. juli 2010 med teknisk assistent Henriette Fabricius Poulsen, Frederikshavn.

Den danske flådes historie - set i et frederikshavnerperspektiv og med udgangspunkt i udstillingen g´herom i Krudttårnet.
(FLR-Dialog d. 13. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med Erik S. Christensen, arkivar på Bangsbo museum og Arkiv i Frederikshavn.

Frederikshavn havns historie - bærende for byens udvikling - fortalt af lokalfødt faghistoriker.
(FLR-Dialog d. 27. juli 2010)
Interview d. 8. juli 2010 med Erik S. Christensen arkivleder på Bangsbo Museum i Frederikshavn.

Hør om Karizma - et kulturelt samarbejds- og udviklingsprojekt mellem foreningsfrivillige og mere professionelle aktører på især det kulturelle område i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Optagelse d. 29. juni af oplægsholderne kulturchef Thomas Østergaard og Jens Ole Amstrup samt debatindlæg fra foreningsdeltagere i FUF-mødet med ordstyreren Henrik Carlsen formand for FUF-Frederikshavn. Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Hør forfattere der skriver historiske romaner fortælle om deres arbejde og ikke mindst om faldgruberne heri.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2010)
Optagelse d. 27. juni af forfatterne Dan Bo Andersen og Maria Helleberg samt introduktion ved bibliotekar Pernille Lisborg, Frederiksahvn. Et af Tordenskjoldsdagenes tilbud.

Røde og grønne tråde i Erik Christensens forskning.
(FLR-Dialog d. 6. juli 2010)
Optagelse af lektor Erik Christensens afskedsforelæsning på Aalborg Universitet d. 25. juni 2010.

Prinsens Musikkops i udkantområdet Skive kæmper bravt for sit liv og militærets bløde værdier...
(FLR-Dialog d. aldrig sendt i FLR-Dialog pga byrådsmøde 22. juni) 2010)
Interview d. 21. juni 2010 med Janus Mogensen fra Prinsens Musikkorps og som mener at militærets anførte besparelser ved nedlæggelse er helt urealistiske.

PROJEKT SYV: Man hører om 3 familesammenførte kvinders barske skæbner, som kaldes moderne slaveri - som en konsekvens af udlændingelovens krav om 7 år i Danmark inden vi giver kvinder udsat for hustruvold ophold på eget grundlag.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2010)
Interview d. 17. juni 2010 med Uzma Ahmed Andresen. som i samarbejde med billedkunstner Tina Enghoff har lavet udstillingen "Projekt syv i Diamanten indtil d. 11. september 2010.

Demonstration for en anstændig Asylpolitik d. 17. juni 2010 foran Folketinget arr. af Bedsteforældre for Asyl m.fl.
(FLR-Dialog d. 22. juni 2010)
Optagelser d. 17. juni 2010 af taler af Karen Vad, Margrethe Auken, Inge Genefke, Jonas Christoffersen, Anders Chr. Jensen og Bent Melchior, samt interview med Per Husfeldt.

Hør om den store demonstration for en anstændig asylpolitk på torsdag d. 17. juni kl 17 på Christiansborg Slotsplads, som Bedsteforældre for Asyl har taget initiativ til - samt om baggrunden.
(FLR-Dialog d. 15. juni 2010)
Interview d. 14. juni 2010 med Per Husfeldt fra Bedsteforældre for asyl, som også fortæller om baggrunden for at det er nødvendigt at alle møder op til demonstrationen.

Interview med formanden for 3F i Frederikshavn om VKO-forliget om genopretningspakken d. 26.05.10
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 27. maj 2010 med Morten Dahlberg formand for 3F i Frederikshavn kommune.

Daglig leder i De Frivilliges Hus i Frederikshavn fortæller om Undervisningsministeriets "Projekt frivillig" rettet imod eleverne i ungdomsuddannelserne - samt om andre nye frivilligprojekter der var sat igang.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med Bo Windfeldt, De Frivilliges Hus, Boensgade 4 i Frederikshavn.

Fødselsdagsinterview med CD-folketingsmanden der blev sindalboen og som nu blevet gruppeformand for Socialdemokraterne i Hjørring kommune.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 22. maj 2010 med byrådsmedlem og forfatter mm Peter Duetoft, Sindal.

Interview med frederikshavneren der er blevet internationalt anerkendt billedkunstner.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 21. maj 2010 med Agnete Britasius i anledning af 75-års fødselsdagen d. 27. maj.

Hør interview med forfatter til nyudkommet bog om kvindelige militærnægtere.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med Majken Sørensen, medforfatter til bogen: "Women Conscientious Objectors - An Anthology".

Hør forslag om en erklæret arktisk Atomvåbenfri zone omkring Nordpolen. Som kan begynde med en Nordisk Avåbenfri zone.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 20. maj 2010 med lektor emeritus og fredsaktivist John Avery fra Fredsakademiet.

Apartheidmuren i Aalborg d. 19. maj - brugt hid af Palæstinainitiativets karavane.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 17. maj 2010 med Alborg Fredsaktions talsperson Connie Trudslev.

Hør om Rehabiliteringscentret for traumatiserede flygtninge i Region Nord, behandlingen med dens udfordringer bl. ventelister, isolationen og sårbarheden i det danske samfund mm.
(FLR-Dialog d. 15. juni 2010)
Interview d. 17 maj 2010 juni med forstander Birgitte Brauer, Rehabiliteringscenter for Flygtmninge, Region Nord.

"PROJEKT SYV" - om en udstilling med dokumentation på hvordan konsekvensen af udlændingelovens krav til familiesammenførte, om altid at skulle holde et ægteskab ud i 7 år før det er muligt t få ophold på eget grundlag, kan udarte til moderne slaveri.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Interview d. 15. maj med ligestillingskonsulent Uzma Ahmed Andresen, som er initiativtager til projektet som åbner 20. maj i den sorte diamant.

Nu starter palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza en boykot af de israelske bosætteres produkter, men som også kræver en international solidarisk boykotbevægelse for at lykkes.
(FLR-Dialog d. 18. maj 2010)
Interview d. 14. maj 2010 med fredsforsker og konfliktmediatorJørgen Johansen.

Integrationsrådgiver og familievejleder med tamilsk baggrund fortæller om sine er faringer og giver råd til både minoritetsunge og deres forældre. kan udarte til moderne slaveri.
(FLR-Dialog d. 25. maj 2010)
Interview d. 13. maj med Jamuna Ramanathan, der arbejder som rådgiver og familievejleder for etniske minoriteter.

Begrundelse for at tilgodese civilsamfundets ikke-kommercielle lokale græsrodsradioer i medieforhandlingerne.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Oplæsning ved Arne Hansen af appel d. 10. maj 2010 fra Frederikshavn Lokalradio til de politiske partiers medieforhandlere.

Om Mellemfolkeligt Samvirkes indsamling søndag d. 9. maj 2010 til fordel for kvinders adgang og ret til jord.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 3. maj 2010 med Vibeke Winther fra MS.

1. maj-tale af SFs nye folketingskandidat i Frederikshavnkredsen på SF-metal-mødet i Sæby. Her som interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Teis Volstrup statskundskabsstuderende og SF-folketingskandidat i Frederikshavnskredsen

1. maj-tale af Frederikshavns forhv. socialdemokratiske borgmester - i form af interview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med Erik Sørensen på terrassen dagen derpå.

1. maj I sæby: Metal-Sæbys formand og SF-byrådsmedlem taler ud og om fremtiden - bl.a. om konstituering - her i tlfinterview.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 2. maj 2010 med SF-byrådsmedlem Brian Pedersen, Understed.

1. maj-tale af Enhedslistens mand på Knivholt i Frederikshavn Frederikshavns. Her til telefonen.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Interview d. 1. maj 2010 med Peter Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten i Hjørringkredsen.

Om 1. maj 2010 i Sæby med Metalog SF-Frederikshavn-Skagen-Sæby
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Servicemeddelelse d. 26. april 2010 fra Metal Sæby og SF-Frederikshavn

Om Bedsteforældres besøg i Folketinget for at synge Brandommens land for folketingsmedlemmerne ved afslutningen på 1. behandlingen af den seneste VKO-stramning af udlændingeloven
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Interview d. 19. april 2010 med Else Lidegaard fra Bedsteforældre for Asyl om brug af sidste udvej for at hjælpe asylsøgere.

SF-Frederikshavn diskuterer energipolitik med Folketingsmedlemmerne Anne Grethe Holmsgaard og Karl Borhøft
(FLR-Dialog d. 27. april 2009)
Optagelse d. 12. april 2010 på Frederikshavn-SFs energipolitiske debatmøde med Sfs energipolitiske ordføerer Anne Grethe Holmsgaard som oplægsholder.

"Usikkerhed, mistro og tilfældigheder: Asylsøgere i asylsystemet" - Tredje del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af antropolog Zachary Whytes forelæsning om resultaterne fra sit feltarbejde i asylcenter Bornholm 200-2002.

REASYL: En konference om at forandre dansk asylpolitik, Her er Den sjette del med den afsluttende paneldebat med oppositionspartiernes asylpolitiske talspersoner.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 med deltagelse af Yildiz Akgodan, SD, Astrid Krag, SF, Anne Marie Geisler, RV og Line Barfod, EL.

Evaluering af Reasyls konference om forandring af dansk asylpolitik af hhv arrangør og deltager. - Syvende del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Interview d. 10. april 2010 med hhv Reasyls pressetalsmand Malte Konrad og konferencedeltageren Anne Nielsen frfa, SOS mod Racisme.

Børn eller Asylansøgere - Asylsøgende børns status i Danmark og Norge i diskurs, politik og praksis. - Fjerde del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 4. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af seniorforsker ved SFI, Katrine Vitus forelæsning om asylbørn i Danmark contra Norge.

EU's asylpolitik som nu med lukkede øjne udliciteres til Libyens Gaddafiafi. - Anden del af REASYLs konference om en at forandre dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 27. april 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af Thomas Gammeltoft-Hansens foredrag om EU-asylpolitiks juridiske aspekter.

Asylsøgningsproceduren i Danmark. Første del af REASYL: En konference om at forandre dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Optagelse af Claus Juuls foredrag på Re-asyls konference d. 10 april 2010 om en anderledes asylpolitik.

"Asylaktivismens mange ansigter" en workshop på Reasyls konferense om at forandre dansk asylpolitik. i diskurs, politik og praksis. - Femte del af REASYLs konference om dansk asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 11. maj 2010)
Optagelse d. 10. april 2010 af panel med Stine Brix fra Kirkeasyl, Pihl Chr.fra Støttekomiteen for skulte flygtninge, Anne Louise fra Asylbureau og Morten gool fra Trampolinhuset.

Om CEPI - Center for Positiv Integrationx oplysnings- og rådgivningsvirksomhed.
(FLR-Dialog d. 13. april 2010)
Interview d. 25. marts med Søren Larsen, rådgiver i Center for Positiv Integration i København.

Om hvordan palæstinenserne på Vestbredden har det og om Fagforbundet 3Fs støttearbejde for opbygningen af palæstinensiske fagforeninger.
(FLR-Dialog d. 13. april 2009)
Interview d. 25. marts 2010 med den mangeårige palæstinaaktivist Karen Henriksen fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstinainitiativet.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 4: Afrunding - og generalforsamling i Et Anstændigt DAnmark - med udtalelse til alle folketingsmedlemmer.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Afrunding ved Knud Erik Lægsgaard, Mariager og Et anstændigt Danmarks årsberetning ved Bodil Hindsholm, sang ved Anja Dybris og Seorgio Marini d. 20. marts 2010.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 2: BEHOV FOR UDSYN OG SAMSPIL - og debat om hvordan man koordinerer indsats for en human politik med front mod Dansk Folkepartis aktuelle fremmedfjendske overherredømme i dansk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Foredrag d. 20. marts 2010 af tidl. Journalist ved Jyllands Posten og forfatter og medstifter af folkebevægelsen Danmarks Løver, Flemming Chr. Nielsen - med debat.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 1: Flygtningenævnet bør nytænkes, - Hvordan hul igennem muren?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2010)
Optagelse d. 20. marts 2010 af landsdommer Stig Glent Madsen, professor Dr med Jørn Nerup Bedsteforældre for asyl, Anne Nielsen SOS mod Racisme, Jakob Tamsmark fra tidl. Kirkeasyl.

Brandbjerg-stormøde: Hul i muren, del 3: Den folkekære danske digter, som efter stormen på Brorsonskirken måtte erklære sig mellemfolkelig digter, læser op af sine digte om danskerne.
(FLR-Dialog d. 6. april 2010)
Benny Andersen læser op d. 20. marts 2010 og diskuterer bl.a. ud fra sine erfaringer fra danskeres behandling af hans indvandrede hustru.

Om Ikkevoldelig Kommunikation og specielt i 5A, som man kan bestille en DVD-film om, og med det tilhørende hefte, om hvad Ikkevoldelig Kommunikation er, og hvordan man lærer at bruge IVK.
(FLR-Dialog d. 13. april 2009)
Interview d. 18. marts 2010 med Kirsten Kristensen, certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation.

Gaayaas, ny asiatisk butik i Grønnegade 11, 9300 Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. marts 2010)
Interview d. 16. marts 2010 med butiksindehaverne Gaayaas og Regi Elaiyarasa samt en passioneret kunde Thasan Sornalingam.

Med hvilket formål arrangerede også danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Remmon Washington talsmand for Dank Tamilsk Forum, som foranstaltede afstemningen for Danmarks vedkommende.

Om fagtesange i børnehavealderen og om bogen "Fagtesange fra nær og fjern" med tilhørende DVD med de indsungne fagtesange.
(FLR-Dialog d. 20. april 2010)
Interview d. 14. marts 2010 med Lisbet Stevens, som har indsamlet og redigeret fagtesange til sin bog: Fagtesange fra nær og fjern

Fredsmægler søger kyndige folk og penge til opbygnngen af et ikkevoldeligt fredskorps til at være katalysator for en freds- og forsoningsproces efter borgerkrigen i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 6. april 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med fredsforsker Jørgen Johansen om situationen i Sri Lanka efter borgerkrigen imellem det tamilske mindretal og det singhalesiske flertal - samt om den aktuelle verdenssituation og muligheder for ikkevoldelige fredsløsninger.

Program for Afghanistan-konference lørdag d. 20. marts i København med fokus på exit-strategi?
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 14. marts 2010 med Carsten Andersen, Nej til Krig, som arrangerer konferencen

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Valgbestyreren i Frederikshavn fortæller om hvordan selve afstemningen foregik.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med SF-byråds- og integrationsrådsmedlem Jette Fabricius Toft, som gerne modtager mails med ønsker til det nye integrationsråds arbejde.

Danske tamilers folkeafstemning om genopretning af en uafhængig og suveræn stat i Sri Lanka: Gallup-instituttets vicedirektør og ansvarlig for organiseringen af afstemningen fortæller hvordan afstemingen kontrolleres.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2009)
Interview d. 11. marts 2010 med Camilla Kann Fjeldsøe, underdirektør i Gallup, som siger god for afstemningen.

Chin-Flygtningene fra Burma inviterer alle til kulturfest på lørdag d. 20. februar kl 13 i Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby til Chinfolkts nationaldag med bl.a. korte taler, traditionelle danse, musik og mad - helt gratis.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Interview d. 13. februar 2010 med slagteriarbejder Michael VAnbawi som kom til Danmark som flygtning fra Chinstaten i Burma i 2005.

Om Afghanistan-høring afholdt af RIKO - Rådet for International Konfliktløsning - en udenrigspolitisk tænketank, som der også informeres om.
(FLR-Dialog d. 9. marts 2009)
Interview d. 12. februar 2010 med historieprofessor og bestyrelsesmedlem i RIKO, Poul Villaume, som også diskuterer andre af verdens aktuelle fredsproblemer.

Til reception på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus ved Inge Carle's tiltrædelse som ny rektor
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 1. februar 2010 af indslag af Steffen Christensen, Kammerpigerne, Annette Jensen, Jens Jørgen Vinter, Anders Gjerding, Lise Sørensen og Inge Carle'.

FUF-Fritidskonference for foreningslivet: Fremtiden i kommunen: de sandsynlige økonomiske og politiske rammer, som det frivillige ungdomsarbejde vil få at operere indenfor som afhængig af kommunal opmærksomhed.
(FLR-Dialog d. 9. marts 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg af af fremtids- og kommunalforsker Roger Buch.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop E): Foreningslivet og pengene
(FLR-Dialog d. 23. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg af fritidschef Thomas Bach, Odense og fritids og kulturchef Thomas Østergaard, Frederikshavn samt debat.

Fritidskonference for foreningslivet (workshop F): PR og medlemsudvikling
(FLR-Dialog d. 16. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af oplæg ved Søren Gøtzsche Dansk Idrætsforbund og Kristoffer Gjerding fra Dansk Ungdoms Fællesråd - og efterfølgende debat.

Fritidskonference: PROJEKTARBEJDE OG NYSKABENDE FORENINGSUDVIKLING (workshop C)
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 ved Søren Gøtzsche DIF og Peter Otto Yde Thorsen DGI-Nordjylland og efterfølgende debat.

Fritidskonference: FORENINGSLIVETS SAMARBEJDE MED SKOLE OG SFO (workshop A)
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Oplæg d. 30. januar 2010 af Anette Schjødt Thorsen, skolefritidskonsulent i Rudersdal kommune og Kristoffer Gjerding politisk konsulent i DUF Dansk Ungdoms Fællesråd og efterfølgende debat.

Fritidskonference: FRA AMATØR TIL ELITE (Workshop B)
(FLR-Dialog d. 9. februar 2010)
Optagelse fra d. 30. januar 2010 af Foredrag af Jacob Andersen, talentansvarlig i AaB-fodbold: Fra idealisme hele vejen mod professionalisme,

Frihedskæmperen under den tyske besættelse med dæknavnet Lille John fortæller og bruger her sine erfaringer til at diskutere civil ulydighed som kan være en nødvendighed for at skabe og holde liv i et reelt demokrati.
(FLR-Dialog d. 2. maarts 2009)
Interview d. 28. januar 2010 med Aage Staffe, pensionist og tidligere skoleleder.

Foredraget "Hellige krigere - er sameksistens mellem kristne og muslimer mulig?".
(FLR-Dialog d. 2. februar 2010)
Optagelse d. 28. januar 2010 i Abildgårdkirkens mødelokale af foredrag af Leif Munksgaard, med 25 års erfaring som missionærmissionær i den muslimske verden.

De traumatiserede asylbørn: Kommentar til Berlingske-leder om at fjerne traumatiserede asylbørn i danske flygtningelejre fra deres forældre og udvise forældrene.
(FLR-Dialog d. 16. marts 2010)
Interview d. 28. februar 2010 med sognepræst Leif Bork Hansen på baggrund af at Berlingske afviste hans læserbrev.

Historien om protestbevægelsen Amnesti NU! fra 2006 som indsamlede 90.000 underskrifter for at give alle asylsøgere med mere end 3 års ophold i asyllejre opholdstilladelse - og hvordan politikerne fuppede og svigtede, så vi nu ser resultatet af i den seneste børnepsykiatriske undersøgelse.
(FLR-Dialog d. 26. januar 2010)
Interview d. 24. januar 2010 med psykolog Gerd Gottlieb som var medinitiaativtager til Amnesti Nu.

Modstandsradioen - Danmarks løvers første udsendelse med bl.a. baggrunden og med tilbageblik i Danmarkshistorien.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2010)
Program fra www.den2radio.dk med bl.a. Ove Weis, Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen.

Socialrådgiveruddannelsen bør bidrage til at socialrådgiverne får det internationale perspektiv med i uddannelsen i professionens kærneværdier social retfærdighed og solidaritet.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2010)
Interview d. 14. jamnuar 2010 med lektor og socialrådgiver Gordon Vincenti fra socialrådgiveruddannelsen på Univercity College, VIA (Professionshøjskolen) i Århus

Hør fremlæggelse af børnepsykiateres undersøgelse af børn af de udvisningstruede irakiske asylsøgere, som UNHCR siger er uforsvarligt at hjemsende og hvor familierne har levet mange år i et destruerende limbo i danske asyllejre.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Interview d. 11. januar 2010 hvor børnepsykiater Lene Lier fremlægger undersøgelsen af asylbørnene.

Hjælp de hjemløse - nu også i Aalborg hjemløseherberge fra mandag d. 11.01.10 kl 20-08 i Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14 og mere information her.
(FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Interview eftermiddag d. 11. januar 2010 med initiativtager April Chris, som gerne kontaktes med tilbud om hjæp pr mail (klik på hjælp de hjemløse)

Om Det alternative klimatopmøde, KlimaForum09 - forløb og dets Deklaration, det første håndgribelige resultat - med dets udfordringer til os alle.
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 7. januar 2010 med initiativtager John Holten Andersen miljøaktivist og lektor på Danmarks Tekniske Universitet og tidligere i Miljøministeriet

Fritidskonference med focus på en visionær fremtidsmodel for børn og unge i foreningslivet i Frederikshavn kommune - 2020
(FLR-Dialog d. 5. januar 2010)
Interview d. 4. januar 2010 med Annette Duch styrelsesmedlem i FUF - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

icon icon 2009
Revolution undervejs i Iran?
(FLR-Dialog d. 29. December 2009)
Interview d. 29.12.09 med Ali Abasi fra den danske forening Frit Iran.

Hvordan vurderes den store demonstration for en fair og tilstrækkelig ambitiøs klimaaftale så af talsmanden, der også kommenterer de 968 anholdelser?
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 14. december 2009 med Knud Vilby talsperson for demomnstrationen for en fair og ambtiøs klimaaftale på det igangværende topmøde for verdens regeringsledere.

Om hvordan det føles at være anholdt på Amagerbrogades vinterkolde asfalt i 3-4 timer.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 13. december 2009 med unge Olivia Sloth.

KlimaForum09/Peoples Climate Summit-Talk: climate Change and Conflicts: The danger of future wars. Organisation: International Networks of Engineeers and Scientists for Global Responsibility (INES) and No to War, (Nej til Krig) in Denmark.
(FLR-Dialog d. ? FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Optagelse d. 13.12.09 af bl.a. Jürgen Scheffran (prof), Germany and Claus Montonen (prof Dr) Finland and debate.

Taler af partilederne fra Radikale, SF og Enhedslisten til klimademonstrationen udenfor Bellacentret, hvor verdens klimatopmøde holdes
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Optagelse d. 12. dec 2009 af Margrethe Vestager B, VillySøvndal F og Johanne Sloth Nielsen Ø.

Atomkraftmodstander taler (in English) til den store demonstration for klimaet.
(FLR-Dialog d. ? FLR-Dialog d. 12. januar 2010)
Tale d. 12. december 2009 af Dr med. Helen Caldicott ude foran Bellacentret, hvor coop15, klimatopmødet i FN-regi blev afholdt.

Et møde med heksen fra Rold skov som klimalømmel og miljøaktivist.
(FLR-Dialog d. 15. December 2009)
Interview d. 12. december 2009 med Danny Druehyld.

Vil O+V+C (og tilmed A+F?) lokke ubehandlede svært integrerbare traumatiserede flygtninge til at forlade Danmark - med gulerod til både kommuner og flygtningene - uden fortrydelsesret?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 7. december 2009 med Marianne Jelved, udlændingeordfører for Det Radikale Venstre.

På torsdag d. 10. december fylder FNs Antitorturkonvention 25 år - bliver den overholdt af verdens lande - herunder Danmark?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 5. december 2009 med Tue Magnusson fra Rehabilirterings- og Forskningscentret for Torturofre.

"Asylbørnene ud nu". Hvorfor skal alle, der føler sig medansvarlige for den flygtningepolitik, som Danmark fører nu skrive under for at hjælpe flygtningebørnene?
(FLR-Dialog d. 8. decembar 2009)
Interview d. 5. december 2009 med professor i procesret, Eva Schmidt, som nu har fået nok.

Konstitueringsforløbet i Frederikshavn kommune efter valget og dets konsekvenser?
(FLR-Dialog d. 1. december 2009)
Genvalgte byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF svarer på kritiske spørgsmål og kommenterer hvad den seneste udvikling betyder for fremtiden.

Om KLIMAFORUM 09: Det alternative klimatopmøde for alverdens græsrødder med oplysnings- og debattilbud til klimaaktivister fra hele verden, som vil vedtage en alternativ klimadeklaration, som basis for en fortsat græsrodsindsats med at holde politikerne til ilden for at redde vor fælles jord.
(FLR-Dialog d. 1. December 2009)
Interview d. 30. november 2009 med forskeren John Holten Andersen, DTU, medinitiativtager til Klimaforum 09 på vegne af Levende Hav.

DEN STORE DEMO FOR KLIMAET D 12 DEC: om den store brede folkelige og fredelige demonstration for at redde jordens klima, som d. 12. december kl 13 udgår fra Christiansborg Slotsplads og vandrer ud til Bella Centret på Amager for at vise, at verdens befolkninger bakker op om, at verdens regeringsledere på den officielle klimakonference skal påtage sig det fælles ansvar for at lave juridisk bindende aftaler, der kan stoppe den skæbnesvangre menneskeskabte opvarmning af kloden.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Knud Vilby, forfatter, udviklingsekspert, formand for Socialpolitisk Forening og nu talsmand for 12. december initiativet.

Frelsens hærs julepakker.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Interview d. 23. november 2009 med Ingrid Østerø, korpsleder i Frederikshavn, om hvordan man kan give de nødvendige bidrag til at købe nok julepakker til de børn og voksne der trænger mest.

Om det forslag til Folketinget om at styrke asylsøgeres retssikkerhed, som Det RAdikale Venstre har stillet.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Interview d. 16. november 2009 med Marianne Jelved, udlændingeordfører for Det RAdikale Venstre.

Indsamlingsresultater for indsamlingen til verdens flygtningekvinder i Frederikshavn kommune d. 8. november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Fremlagt af Arne H koordinator i Gl Frederikshavn distrikt d. 9. november 2009.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune for de 14-17-årige som skal deltage i prøvevalg over internettet mandag-tirsdag d.16-17.november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Maskinhallen d. 9. november 2009 med Michael Frederiksen som ordstyrer og med kandidaterne Anders Broholm V, Christina Lykke SF, Erik Sørensen SD, Jan Andersen Frederikshavnerlisten, Carsten Sørensen DF og Helle Sørensen Konservative.

Glade indsamlere til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtningekvinder og deres familier d. 8. november 2009 på indsamlingsdagen.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Interview d. 8. november 2009 med indsamlerne Birtha Madsen, Gærum og Heidi Munk med børn, som havde samlet ind i Engparken.

Hvorfor vil klokkerne i Abildgårdkirken i Frederikshavn ringe 350 klokkeslag for klimaet på søndag d. 13. dec. kl 14: 55 - og endog holde en kort klimagudstjeneste med vidtspændende indslag fra salmesang af Ingemann til musikvideo af den tidlige Michael Jackson.
(FLR-Dialog d. 8. December 2009)
Interview d. 7. december 2009 med sognepræst Johs Kühle.

Kommunalvalg: Om resultatet af elevernes partivalg efter byrådsvælgermødet på Frederikshhavn gymnasium og HF-kursus d. 2. november 2009.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med samfundsfagslærer Rasmus Gjerding.

Kommunalvalg: Om elevernes vælgermøde på Frederikshavn gymnasium og HF-kursus
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Optagelse af de sidste minutter af vælgermøde d. 2. nov. 09 og interviews om det med elverne Emil og Maria, samt byrådskandidaterne Erik og Jette

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for krigsflygtninge i Congo, og behovet for at der melder sig 40 flere indsamlere til Gl Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 2. november 2009 med Christian Gad lige hjemkommet fra besøg hos Dansk Flygtningehjælp i Congo.

Velfærd - offentlig eller privat? Oplæg om den norske velfærdsbevægelse "For velfærdssamfundet", som bragte centrum-venstreregeringen af Centerpartiet, Arbejderpartiet og Socialistisk Venstreparti(SV) til mangten - som inspiration i Danmark.
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 29. oktober 2009 af foredrag af Asbjørn Wahl, formand for "For Velfærdssamfundet" og rådgiver i det norske Fagforbundet, som organiserer offentligt ansatte.

Kommunalvalg: Vælgermøde i Frederikshavn kommune med folkeskolen som tema arrangeret af DLFs kreds nord.
(FLR-Dialog d. 10. november 2009)
Optagelse af vælgermøde i Frederikshavnerhallen d. 29. oktober 2009 med Carsten Sørensen O, Peter Nielsen C, Michael Schelde B, Paul Rode Andersen F, Birthe Marie Pilgård A, Mogens Brag V.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske krigsflygtninge i og udenfor Somalia, og med diskussion af forskellige modeller for at hjælpe flygtninge mere permanent til at blive selvhjulpne. om at melde sig til at gå ud og samle penge t
(FLR-Dialog d. 3. november 2009)
Interview d. 26. oktober 2009 med Anders Knudsen chef for Dansk Flygtningehjælps arbejde for somaliske flygtninge.

Byrådskandidater ringer til deres bekendte eller borgere og spørger dem om at melde sig til at gå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november. (Bemærk: Genudsendelse fra 27. oktober 2009)
(FLR-Dialog d. 22. oktober 2013 som er Genudsendelse fra 27. oktober 2009)
Interview fra d. 25. okober 2009 med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn: Kommune Pia Carlsen, Lars Møller, Marianne Etherridge og Steen Jensen. (genudsendelse)

Byrådskandidater ringer til deres bekendte eller borgere og spørger dem om at melde sig til at gå ud og samle penge til Verdens flygtnngekvinder d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Interview med nogle af de deltagende byrådskandidater i Frederikshavn Kommune Pia Carlsen, - Lars Møller, og Marianne Etherridge

Fra opstarten af en fredsstafet fra Frederikshavn, som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af Jacqueline Basame, Bodil Hindsholm, ARne Hansen, sange og et digt af Benny Andersen ved Jette Toft mm.

TRUER TERRORLOVENE DEMOKRATIET? Hør oplæg om terrorlovene og deres indvirkning på demokratiet og de demokratiske rettigheder - med efterfølgende debat.
(FLR-Dialog d. 24. november 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 i Aalborg af foredrag af formanden for Retspolitisk Forening advokat Bjørn Elmquist.

Fredsstafet kommer gennem Frederikshavn lørdag d. 24. oktober, hvor stafetten tændes på rådhusetsparkeringsplads og så går turen gennem strøget med ophold på Fisketorevet og så tilbage. lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
SErvicemeddelelse fra Aldrig Mere Krig i Frederikshavn i samarbejde med Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.

Sportstilbud mv.fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 20. oktober 2009.

Krigsflygtningens vidnesbyrd om borgerkrigen i Sydsudan -dens årsager og løsninger - samt vidnesbyrd om den nye frygtelige krig, der er startet af Lord Resistance Army fra Uganda.
(FLR-Dialog d. 20. oktober 2009)
Interview d. 19. oktober 2009 med John Leone, Frederikshavn efter besøg i hans fødeegn Western Equatoria States i Sydsudan.

Byrådskandidater ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningekvinder søndag d. 8. november.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Information d. 13. oktober fra indsamlingskoordinator i Frederikshavn Arne Hansen.

Seminar om Muslimers integration i Danmark - problem eller berigelse?
(FLR-Dialog d. 17. november 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af Rune Engelbreth Larsen, Asmaa Abdol Hamid, Anders Jeerichow, Jørgen Nielsen, Torben Møller Hansen, Chr. Braad Thomsen, Abdul Wahid Pedersen.

Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold kommer til Danmark med Fredsstafet fra Frederikshavn lørdag d. 24. oktober kl 10 fra Rådhusets P-plads ved Fasanvej.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 12. oktober med Barbara Becher-Jostes fra danske del af Verdensmarchen for fred og Ikke-vold.

Ramis og Charlottes genforening: Festen - og en familiesammenførts tanker om de danske udlændingemyndigheder og Pia Kjærsgaard samt om en gnidningsløs integration med frederikshavnerne/danskerne.
(FLR-Dialog d. 22. decembar 2009)
Optagelse d. 10. oktober 2009 af fest med bl.a. tale af Bjarne Laustsen - samt interview d. 7. december 2009 med libanesiskfødte Rami Safardi.

Om "Åben Kunst"-udstillingen på Galleri Hesselholdt Hulsigvej 19, Hulsig ved Skagen d. 17-18 oktober fra kl 11-17. Og med reception fredag d. 14. oktober kl 17
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 10. Oktober 2009 med Erna Iversen om sin ide med "Åben Kunst".

Budgetforliget for 2010 i Frederikshavn kommune mellem Socialdemokraterne, SF, konservative og Kommunelisten.
(FLR-Dialog d. 13. oktober 2009)
Interview d. 9. oktober med byrådsmedlem Paul Rode Andersen SF.

Fredsstafetten i Aalborg som del af Verdensmarchen for Fred og Ikke-vold.
(FLR-Dialog d. 27. oktober 2009)
Optagelse d. 24. oktober 2009 med tale af sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Mariager mm.

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Indtalt af ARne Hansen d. 6. oktober 2009.

Om Verdensmarch for Fred og Ikke-vold som startede d. 2. oktober og som foregår i Danmark som fredsstafet begyndende i Frederikshavn d.23/24-31 oktober.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 5. oktober 2009 med Dorthe Ellekær fra Verdensmarch for Fred og Ikke-vold.

Kommunalvalg: Til vælgermøde hos Frederikshavn Handicapråd med SF, Socialdemokratiet, Kommunelisten, VEnstre, Konservative og Dansk Folkeparti.
(FLR-Dialog d. 6. oktober 2009)
Optagelse fra d. 3. oktober 2009 af Handicapråderts 6-kantede vælgermøde med af Lene Østner SF (F), Irene Hjortshøj(A), Steen Jørgensen, Kommunelisten, Kurt Nielsen (V), Peter E Nielsen (C), og Carsten Sørensen (O).

Besøg på Fredsudstilling i hjertet af Vendsyssel på Teklaborg 82 ved Sindal.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Optagelse d. 24. september 2009 hvor tidl. seminarielektor Knud Gammelgaard og Pia Gammelgaard fortæller om deres udstilling om international udvikling og fred.

SFs udlændingepolitiske ordfører anmelder bogen "Afvist - Asylansøgere i Danmark" udgivet i juni i år af Bedsteforældre for Asyl - samt redegør for SFs asylpolitik aktuelt og i planlagt fremtidigt regeringssamarbejde.
(FLR-Dialog d. 15. september 2009)
Interview d. 14.september 2009 med Meta Fuglsang SFs udlændingeordfører

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge - fortalt af Asien-Europa-koordinatoren.
(FLR-Dialog d. 29. september 2009)
Interview d. 7. september med Shanna Jensen, DFH-koordinator i Asien og Europa.

Demonstration i Aalborg imod tvangsudvisning af irakere.
(FLR-Dialog d. 8. september 2009)
Optagelser og interviews onsdag aften d. 2. September 2009 med taler af forfatteren Claire Kehlet, Per Clausen EL og Lasse Olesen Aalborg Kirkeasyl, samt interviews med Claire Kehlet, Felix Henriksen, SF/SFU-Aalborg, Per Clausen og Hans Hüttel fra Amnesty Aalborg.

Interview med fællestillidsmanden på skibsmotorfabrikken MAN Diesel i Frederikshavn om snakken med Villy Søvndal om alternative beskæftigelsesmuligheder for de fyrede.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 1. september med fællestillidsmand John Olesen, MAN Diesel.

Generalsekretæren for Red Barnet fortæller om det store behov for indsamlere til husstandsindsamlinge på søndag d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31.august 2009 med Mimi Jacobsen om at 3 timers indsamling giver penge at 3 afrikanske børn kan gå i skole iet helt år.

Hvorfor flage på halv d. 5. september? Herom fortæller en bidragsyder til annonce på torsdag i Politiken og INformation med opfordring til at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme og forråelse.
(FLR-Dialog d. 1. september 2009)
Interview d. 31. august 2009 med seminarielektor Finn Held.

Kommunalvalg: Hvilke bud har SF på at redde beskæftigelse og kommunaløkonomi i Frederikshavn kommune?
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Interview med nuv. SF-byrådsmedlem og metalformand Brian Pedersen, Sæby, som inviterede Villy Søvndal til at lytte til virksomhedernes behov for at bevare beskæftigelsen.

SF-partiformanden i Frederikshavn for at lytte til virksomhedernes behov for være i stand til at beskæftige medarbejderne og holde oplæg i SF-Frederikshavn om de kommende valgkampe.
(FLR-Dialog d. 31. august 2009)
Optagelse d. 25. august 2009 af SF-formand Villy Søvndals peptalk til SFerne om politik og valgstrategi, dialogen som Karl Bornhøft fortsatte.

HUMANITÆRT OPHOLD TIL IRAKERNE - en appel fra Den Danske Helsinki-komité, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkeasyl og Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Interview d. 24. august 2009 med Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og forskningscentret for Torturofre.

LADEPORTS-LEGENDEN - en en gennemgang af 26 års dansk asylpolitik - inspireret af Venstres flygtningepolitiske ordfører Karsten Lauritzens skræmmebillede af Socialdemokratiets asylpolitik i 1990erne som en åben ladeport for fuldstændig uhæmmet indvandring
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Indslaget er færdigproduceret d. 24. august 2009 af Dialog-redaktionens flygtningepolitiske medarbejder (Arne Hansen.)

Om Red Barnets indsamling til børns skolegang søndag d. 6. september
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Spot fra Red Barnet om at man kan melde sig som indsamler på www.redbarnet.dk

Hør om mediernes behandling af sagen om tvangsudvisning af irakiske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Klip d. 21. august 2009 fra DRs p1-program Mennesker og Medier med journalist Lasse Jensens tankevækkende kommentar.

Hør udlændingeadvokaternes talsmand forklare hvad sagen om de tvangsudvisningstruede irakere drejer sig om - herunder bl. Flygtningenævnets tvivlsomme rolle som er skadelig for retssikkerheden. sagen om tvangsudvisning af irakiske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 25. august 2009)
Klip d. 19. august 2009 fra DRs p1-program Vita hvor Gunna Stark interviewer advokalt Helge Nørrung.

Taler, sang og musik fra Kirkeasyl i Århus' demonstration imod stormen på Brorsonskirken som et symptom på regeringens afvisningspolitik overfor asylsøgende med beskyttelsesbehov.
(FLR-Dialog d. 18. august 2009)
Optagelse d. 13. august 2009 af Stine Larsen, Søren Højlund Carlsen, Jens Lysdal, Lone Hindø, Hans Halvorsen, Allan Olsen, Jonas Dahl, Aage Reis Nordentoft, og Niels Hausgaard.

Anmeldelse af den nye bog Oplysning og Tolerence - Arv og aktualitet af idehistoriker og debattør Rune Engelbreth Larsen. Ugivet af Århus Universitetsforlag i foråret 2009.
(FLR-Dialog d. 22. september 2009)
Interview d. 11. august 2009 med Dr. Phil Peter Michael Lauritzen, som anmelder Oplysning og Tolerance - Arv og aktualitet.

Opfordring til danskerne om at flage på halv lørdag d. 5. september på Danmarks nye nationale flagdag til soldaternes ære, - som en protest mod den tiltagende danske militarisme.
(FLR-Dialog d. 11. august 2009)
Interview d. 10. august 2009 med Henning Sørensen, Aldrig Mere Krig, som appellerer om at bidrage til avisannoncer om at flage på halv d. 5. september.

MOR FORTÆLLER OM TVANGSUDVIST SØN.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 25. juli 2009 med Pakhshan om Pakhshan fortæller om sin søns nødvendige flugt til Danmark, 10 års ventetid og barsk tvangsudvsning til et liv i frygt som subsistenslø traumatiseret vagabond i Sulamanie i irakisk Kurdistan.

Hør om Verdensmarchen for Fred og Ikkevold, som for den danske dels vedkommende bliver en fredsstafet, som starter på FN-dagen d. 24. oktober 2009 i Skagen og slutter i København - sammen med ankomst af den internationale del.
(FLR-Dialog d. 21. juli 2009)
Interview d. 17. juli 2009 med fredsaktivisten Juha Uski fra initiativtagerne til den danske del af Verdensfredsmarchen.

Afghansk flygtning og mor til 2 børn fortæller om at blive teknisk student og om at leve i Danmark
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 16. juli med Maria Ahmadi.

Hør om hvordan Asylret arbejder for at hjælpe nødstedte flygtninge bl.a. de irakere der er på vej til at blive tvangsudvist til Irak - men også om langsigtede mål.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 9. juli 2009 med flygtningevennen med ildsjælen Said Parvin fra Asylnet.

Forfatter med frederikshavnske rødder fortæller om sin bog "Den glemte Massakre", som nu er blevet udgivet i Indonesien, som også var skueplads for bogens fortælling om CIA's meritter.
(FLR-Dialog d. 14. juli 2009)
Interview d. 6. juli 2009 med forfatter Peer Holm Jørgensen, Frederikshavn, som selv oplevede den CIA-inspirerede massakre som ung sømand på landlov...

Til åbningen af Nordisk Sejlads i Frederikshavn og til sejlskibs-matchrace i kattegat syd for Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 7. juli 2009)
Optagelser og interviews d. 2. juli 2009 med Knud Erik Hørby, Erik Sørensen og Ninna Skjoldager og d. 4. juli med Erik Christensen, Ib Larsen og Mattin Skallerud.

Spørgsmålet om afviste irakiske flygtninge skal tvangsudvises handler om medmenneskeligehed.
(FLR-Dialog d. 30.juni 2009)
Optagelse af Svend Aukens optræden i P1-morgen d. 27. juni 2009.

Nyslået HF-student med flygtningebaggrund fra Afghanistan fortæller om sin vej - og om sin families umulige situation i Iran på flugt fra livsfarlige Afghanistan.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25. juni 2009 med Soheila Azimi, Frederikshavn.

Flygtningenævnet som institution: Domstolslignende organ eller regeringens forlængede arm?
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 25.juni 2009 med asyladvokaterne Helge Nørrung og Bjørn Elmquisst kritik og Karsten Lauritzenns svar på kritikken af Flygtningenævnet.

I Frederikshavn har byrådet besluttet at genudpege de etniske minoritetsrepræsentanter for endnu en 4 års periode
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Optagelse fra byrådsmødet d. 24. juni 2009 - som Dialogredaktionen har sat i et kommunikativt-demokratisk perspektiv.

Til den Tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 23. juni 2009)
Optagelse fra d. 18. juni 2009 af irakere, Carsten Jensen, Svend Auken, Mimi Jacobsen, Benny Andersen, samt interviews med Hardy Hansen, Anne Nielsen og Mona Ljungberg.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforenings integrationsgruppe fortæller om og kommenterer Rockwollfondens undersøgelse af starthjælpen - den reducerede kontanthjælpsydelse til flygtninge.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2009)
Interview d. 16. juni 2009 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt.

Om Demonstration d. 18. juni mod regeringens flygtningepolitik, herunder tvangshjemsendelse af 282 irakere.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Interview d. 15. juni 2009 med Karen Vad fra Bedsteforældre for Asyl.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 12. juni klokken 15, 00 til 17, 00.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på
fmef.dk

KLIMAKOMMISSIONENs formand oplever Energibyen Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interview med klimakommissionsformand Katherine Richardson på dialogmødet i Energibyen Frederikshavn d. 8. juni 2009.

Regeringens klimakommissions dialogmøde med frederikshavnske ildsjæle.
(FLR-Dialog d. 16. juni 2009)
Optagelser d. 8. juni 2009 fra klimakommissionens ideskabelses- og ideudviklingsmøde i Frederikshavn.

Om de udvisningstruede asylsøgrere, som bl.a. har søgt tilflugt i Brorsonskirken.
(FLR-Dialog d. 2. juni 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med flygtningeadvokat Helge Nørrung, som har førstehåndskendskab til mange af irakernes asylsager og de menneskelige skæbner der ligger bagved.

EU-PARLAMENTSVALGET d. 7. juni 2009: Interview med en kandidat på SFs liste og desugen formand for Dansk-palæstinensik venskabsforening og brugt af Udenrigsministeriet som mellemøst-konsulent
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview d. 29. maj 2009 med Fathi El-abed, kandidat til EU-parlamentsvalget d. 7. juni.

Besøgsven søges.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Kort servicemeddelelse fra Frederikshavn Multietniske Forening.

EU-parlamentsvalg: Søren Søndergaard spidskandidat på Folkebevægelsens liste N.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Interview med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for liste N.

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" fredag den 22. maj klokken 15, 00 til 17, 00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på
fmef.dk

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 16.maj kl fra klokken 10, 30 til 13, 00.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Praktisk om skovturen og fortællinger og billeder fra tidligere skovture med Pia og Else Marie, som også kan læses på fmef.dk

Klimakaravanen i Frederikshavn - 3-del: Elever fra Fladstrand Skole fortæller om deres brev til Frederikshavn kommune med forslag om energibesparelser.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 7. maj 2009 med eleverne Julie Melchior Skov og Terese Møller Thode 8.B, Fladstrand Skole

Invitation til børn og voksne: "Møde nye venner på skovtur" lørdag d. 9.maj mm.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
Oplæsning af meddelelse fra Pia og Else Marie om genoptagelse af skovturene i Bangsbo, som også kan læses på fmef.dk

Hør foredrag om Demokrati som fredsskabende faktor - Har vi et reelt demokrati i et land, hvor staten har voldsmonopol, - Kan demokrati rime på militær. - Er det demokrati at oplære unge mænd til at dræbe.
(FLR-Dialog d. 26. maj 2009)
Foredrag af den garvede fredsforkæmper og debattør Aase Bak Nielsen, Nibe og debat blandt medlemmer af Aldrig Mere Krig.

Hør Fred og Musik, 1. og 2. del som indeholder nogle gamle klassiske fredssange - sammen med en gennemgang af deres historie, som typisk er knyttet til modstand mod og forebyggelse af krige.
(FLR-Dialog d. 21. juli og 4. august 2009)
Optagelse fra maj 2009 i Humleborg Radio med John Macko som speaker af Holger Terps tekster. Og dertil kommer sangprøver - inspirert af FNs fredskulturtiår

Reportage fra unge tamil-aalborgenseres demonstration for våbenhvile i Sri Lanka for at redde liv.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelse d. 1. maj 2009 af lydbilleder og taleer af Suganenthiran Markandu/Sharmilla Santhirasegaram, Arne Hansen samt Subash Santharalingam.

Klimakaravanen i Frederikshavn- 2-del: Engagerede lærere og elever fortæller og man hører klimakaravanens opsamling.
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Interviews d. 30. april 2009 med Medina fra Klimabussen og lærer Jette Fabricius Toft, Abildgårdskolen, lærer Torben Spanner, Abildgårdskolen, elev Jeppe, 7b, Fladstrand skole samt Klimakaravanens afslutningsseance med bl.a. gode råd til elever og deres forældre.

Reportage fra Agnete Brittasius overdragelse af sin skulptur Gruppens stærkeste led til Bangsbo Botaniske Have
(FLR-Dialog d. 12. maj 2009)
Optagelser og interviews d. 30. april 2009 med kunstner Agnete Brittasius og haveformand Egon Svendsen i BangsboBotaniske Have.

Første maj-talerne på Knivholt.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Talerliste.

Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær fortæller om husstandsindsamlingen "Jord til Mor" søndag d. 3. maj i hele Danmark - "undtagen norden for lov og ret", som med alle andre så straks kan give via www.ms.dk.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 27. april 2009 med Frans Mikael Jansen om MS og arbejdet for at støtte verdens fattige i deres kamp for indflydelse på samfundsudviklingen og deres egen fremtid.

Unge tamil-aalborggensere er ved at lave demonstration fredag d. 1. maj kl 10 fra Nørresundby for at redde tamilske krigsflygtninge i Sri Lanka
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Og kilden er Jeyanthan, som giver detaljerede oplysninger når de foreliggger.

Om Klimakaravanen på Fladstrand Skole d. 30. april 2009.
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Interview d. 23. april 2009 med Helena Aviaja Eley fra Skolernes Energiforum.

"DANMARK HJÆLP OS!" - Hør her talerne fra tamildanskernes demonstration for våbenhvile og redning af tamilske civile krigsflygtninge i København d. 14. April 2009, som samlede 4-5000 deltagere fra hele landet, men som blev bortvalgt af de public service-forpligtede TV-medier, som demonstrationsdeltagerne i øvrigt selv har betalt til over licens og skatter. Demo-arrangører var Tamilsk Ungdomsforening Thisaigal. og DSTF, Dansk Sammenslutning af Tamilske Foreninger.
(FLR-Dialog d. 21. april 2009)
Optagelse af taler af bl.a. Mogens Lykketoft, SD, - sultestrejkende Sukuneanthiran Markandu, - tamilsk sang om verdens blinde øje, - Mogens Jensen SD, - Anton Benjamin, - Line Barfod Enhedslisten, - Tamilsk sang om håbet, - Khristny Sathyamoorthy Og Shamila(interview), - Steen Gade SF, - Anpu Thangavadivelu, - Asian Sensation, - Srivani Ravikumar, - Maheswaran Ponnampalam DSTF, - Interviews med Sukuneanthiran Markandu og Maheswaran Ponnambalam. Desuden lydklip med demo-deltagernes fælles ytringer.

Om hvorfor tamildanskere fra de fjerneste afkroge af Danmark tager til København for at demonstrere for at råbe de danske politikere op for at bidrage til at verdenssamfundet vågner op og gør en seriøs indsats for at stoppe den Sri Lankanske regerings daglige drab på hundredevis af civile tamilske krigsflygtninge - et folkemord vi åbenbart ikke vil vide af - og som efterhånden bliver en gentagelse af Rwanda, hvis vi alle lader stå til.
(FLR-Dialog d. 14. april 2009)
Interview d. 13. april 2009 med tamil-frederikshavnerne Jeyanthini og Karuna Jeyaratnaganthan.

Paneldebat i Vollsmose: Hvad betyder kultursammenstøddene i dagligdagen, og hvordan håndterer vi dem?
(FLR-Dialog d. 7. april 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af oplæg af tidl politimester og nuv. SSP-formand Lars Rand Jensen, Odense, - skoleinspektøren i Vollsmose Olav Nielsen, JohnUdo Ukpo SOS mod RAcisme, og debat med deltagerne i "ET anstændigt Danmark"s møde

Om mulighederne for at få Folketinget til at føre en anstændig flygtninge- og integrationspolitik?
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen på Et Anstændigt Danmarks møde.

Et underholdende foredrag: "De sammenhængende bånd: Integration og demokrat".
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af professor Dominique Bouches foredrag om integration hos "Et anstændigt Danmark".

Hør årets idealist holde foredrag om "Hadprædikanterne" i Danmark
(FLR-Dialog d. 28. april 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af den tidl. operationelle PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen med efterfølgende debat på foreningen Et anstændigt Danmarks møde i Vollsmose.

Statsborgerskab - et hårdt forhindringsløb - foredrag på Et anstændigt Danmarks stormøde i Vollsmose
(FLR-Dialog d. 31. marts 2009)
Optagelse d. 28. marts 2009 af foredrag af sproglærer Anna Konstantelos Birke, Brøndby.

Natteravne uddeler hjerter. Du er for nice - bare du ikke er stangstiv står der på dem.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Interview d. 13. marts 2009 med Klaus Blunck fra Natteravnene i Sæby

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 2: Tidl. MIA-prismodtagere debatterer ledelse af mangfoldighed i arbejdslivet. Og så selve uddelingen af MIA-prisen 2009 + interviews.
(FLR-Dialog d. 24. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders uddeling af Mia-priser til McDonald, Creative Company og Kbh. kommunes Beskæftigelses- og integrationsafd.med JEns Gaardbo som konferencier, og bagefter interview med biskop Kjeld Holm og Susanne Nour IMR.

Mangfoldighed i Arbejdslivet - del 1: - i globalt, europæiskk og natioanalt perspektiv, - Mangfoldighed bærer Århus fremtid, - Mangfoldighed i IBM, - Fremtidens mangfoldighedsledelse.
(FLR-Dialog d. 17. marts 2009)
Optagelse d. 10. marts 2009 fra Institut for Menneskerettigheders møde med dir Jonas Christoffersen IfM, borgmesterrNic. Wammen, Ted Childs tidl IBM, Susanne Nour IfM.

Om Netværket Hennah.dk - en kvindegruppe som mødes på tværs af etnicitet, religion og kultur.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med Uzma Ahmed Andreasen fra kvindenetværket Hennah.dk

Præsentation af det nystartede mentornetværk for etniske minoritetskvinder i politik.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5 marts 2009 da Elizabeth Møller-Jensen, KVINFO fortalte om denne udbygning af et succesfyldt mentornetværk for minoritetskvinder.

Til reception hos Gyldendal ved udgivelsen af Özlem Cekic's bog "Fra Føtex til Folketinget".
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5. marts 2009 af dir. Johannes Riis og Özlem Cekic folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti.

Til åbning af Trampolinhuset - et være og aktivitetssted for mødet mellem asylsøgere og Danmarks befolkning
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med initiativtager Morten Goll

Til debatmøde om hvordan kvinder fra etniske minoriteter kan mobiliseres til at gøre sig gældende i politik jf kommunalvalg november 2009.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Optagelse d. 5 marts 2009 med deltagelse af bl.a. Heidi Wang V, Margrethe Wivel B, Uzma Andreasen, Yildiz Akdogan S, Norma Martinez forening for Ansvarlig Journalistik, Elizabeth Møller-Jensen KVINFO.

"Oplev forskellighed" en aktivitet under kampagnen "Vi københavnere" for at skabe en københavneridentitet, når nu ikke alle kan få lov til at være danskere.
(FLR-Dialog d. 10. marts 2009)
Interview d. 5 marts 2009 med Karima Iserth fra Oplev forskellighed.

Situationen i Afghanistan og i Quetta i Pakistan fortalt af af tidligere afghansk flygtning fra Talebans mnassakrer på hazaraer.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Interview d. 21. februar 2009 med Omid Ali Hosseini.

Hvor melder man sig i Frederikshavn kommune som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på søndag d. 1. marts?
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 21. februar 2009 med indsamlingslederne Pagh Rasmussen, Karen Christensen og Stig Lundbo mm.

Hvor melder man sig i Frederikshavn kommune som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på søndag d. 1. marts?
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 21. februar 2009 med indsamlingslederne Pagh Rasmussen, Karen Christensen og Stig Lundbo mm.

Hør den internationale chef i Folkekirkens Nødhjælp oplyse om baggrunden for at det netop i år er en god ide at bidrage som glad indsamler eller glad giver til indsamlingen til verdens fattige d. 1. marts.
(FLR-Dialog d. 24. februar 2009)
Interviews d. 20. februar 2009 med Christian Friis Bach internationale chef i Folkekirkens Nødhjælp.

"DANMARKS TAVSHED DRÆBER". Talsmand fra den dansk-tamilske humanitære organisation TRO om de tamilske krigsflygtninges katastrofale situation.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Interview d. 16. Januar 2009 med Santhos Manokaran fra TRO.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening ved Arne H.

Historien om Frederikshavn Bedding, som frivillig projekt i Maritim historisk Forenings regi med Ib Bjørn Poulsen som primusmotor.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Interview d. 6. februar 2009 med arkivleder Erik Sigmund Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv.

Brev til udenrigsminister Per STig Møller om at presse indiske og srilankanske regering for at stoppe bombning af civile tamilske krigsflygtninge mm.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Servicemeddelelse oplæst af Arne H.for Frederikshavn Multietniske Forening

SFs historie igennem 50 år fortalt af centralt placeret SFer indtil 2005.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

Portræt af Ib Bjørn Poulsen som en SF-folketingspolitiker, der gjorde det godt - med tanke på de mennesker i arbejderklassen som han var rundet af.
(FLR-Dialog d. 10. februar 2009)
Interview d. 29. januar 2009 med tidligere SF-folketingsmedlem Aage Frandsen, Hinnerup.

Nekrolog for frederikshavneren tidl. SF-folketings- og byrådsmedlem Ib Bjørn Poulsens minde.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Tale d.30. januar 2009 af SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen, Frederikshavn.

Aktivistmøde i Energibyen Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. februar 2009)
Optagelse fra opstartsmøde d. 27. Januar 2009 med bl.a. Michael Kau, Kaj Christiansen og Jens Ole Amstrup.

Hør fredsbevægelsers brug af musik igennem deres lange historie - med nogle smagsprøver.
(FLR-Dialog d. 3. marts 2009)
Optagelse fra efteråret 2008 med Fredsakadedmiets webredaktør Holger Terp som bliver interviewet af John Marko, Humleborg Lokalradio i Nordsjælland.

Hør workshop om vigtigheden af den kommunale indsats for tosprogede er helhedsorienteret.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
optagelse d. 26. januar 2009 af workshop om ideer til kommunens helkhedsorienterede indsats.

Skolehjemsamarbejde med nydanske forældre - betydningen af forforståelse og praksis - med vægt på kommunikationen, situationen og mennesket - fremforat sætte kulturbegrebet i front.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af lektor Iben Jensen RUC om erfaringer fra analyse og konstruktion af den ligeværdige skole-hjemsamtale.

Skole-hjemsamarbejde i praksis: Erfaringer fra heldagsskole og skole-hjem koordinator på Selsmoseskolen i Høje Taastrup.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af foredrag af skoleinspektør Ellis Andersen og skole-hjem koordinator Marjan Ganjjou.

Inspiration til at søge penge til udviklingsprojekter for skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Optagelse d. 26. januar 2009 af tale af psykolog og mødeleder Basim Osman.

Præsentation af den nye tosprogs task force for folkeskolen.
(FLR-Dialog d. 3. februar 2009)
Interview d. 26. januar 2009 med Anja Ougaard leder af tosprogs taskk force.

Hør Lene Timm fortælle om sin rapport: "Danmark har ondt i modersmålet, en kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning"
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 23. januar 2009 med forsker Lene Timm.

Den tidligere radikale partiformand fortæller om hvad hun har fortrudt og er skuffet over og gerne vil have oppositionen til at samarbejde om i en kommende regering.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 19. januar 2009 med Marianne Jelved, folketingsmedlem og uddannelsesordfører for Det radikale Venstre, valgt i Hjørringkredsen i Region Nordjylland

Ålborg-Demonstration mod Israels angreb på Gaza.
(FLR-Dialog d. 20. januar 2009)
Optagelse lørdag d. 17. januar 2009 af talerne af Basem Malek for palæstinenserne i Aalborg og Connie Trudslev fra AAlborg Fredsaktion.

Manden der fik nok førend tuneserloven fortæller om obamametoden bag en succesfuld demonstration for et anstændigt Danmark i hovedstaden d. 10. januar.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 12. januar 2009 med Jørgen Bache.

Tilbud om sport, lektiehjælp, rådgivning mv fra Fr.havn Multietniske Forening
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Oplæsning af servicemeddelelse fra Fr.havn Multietniske Forening af Arne H.

Hør om det danske initiativ til at samle ind til annoncer for at presse den danske regering til at arbejde for en retfærdig fred mellem Israelerne og palæstinenserne.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Interview d. 11. januar 2009 med Trine Pertou Mach, formand for Mellemfolkeligt Samarbejde mm.

Hør en palæstinensisk flygtning fortælle om oplevelse af krigen i Gaza og dens baggrund - i forlængelse af demonstration i Hjørring for våbenhvile i Gaza.
(FLR-Dialog d. 13. januar 2009)
Optagelse af demonstration i Hjørring d. 8. januar 2009 med taler af Peter Hvelplund EL Hjørring, Poul Christensen, Horne og Bent Jørgensen begge SFere - samt interview med Haytham El-sayed, Lønstrup

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark udtaler bl.a. "at fred kun opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indsse, at flere bomber er vejen til død og ødelæggelse -ikke andet".
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Oplæsning d. 5. januar 2009 af klip af den norske udenrigsminister Støre samt hele REMs pressemeddelelse d. 5.01.09

Klimakaravanen på Fladstrand Skole d. 30. april 2009 - optagelser og interviews - 1. del.
(FLR-Dialog d. 5. maj 2009)
D. 30. april 2009 optagelser med Medina og elever, - og med Per med 9.a Abildgårdskolen - og interviews med elever fra 7b, Abildgårdskolen og Klavs og Per fra Klimabussen

icon icon 2008
Om hvordan flygtninge via en ny online-service på internettet kan prøve at få kontakt med savnede familiemedlemmer og venner overalt i verden.
(FLR-Dialog d. 6. januar 2009)
Interview d. 11. december 2008 med David Mikkelsen Troensegaard fra Refugees United.

Hør bestyrelsesmedlem i Vendsysselgildet fortælle historier, digte og synge på sit modersmål vendelbo-dialekten.
(FLR-Dialog d. 9. og 16. december 2008)
Interview d. 8. decamber 2008 med pensioneret lærer og efterspurgt fortæller Kurt Welander, Sæby.

Forsvarskommissionens arbejde fortalt af det socialdemokratiske medlem på møde i Frederikshavn og efterfulgt at kritisk debat af forsvarets funktionsmåde og ledelse fremført fra egne rækker.
(FLR-Dialog d. 16. december 2008)
Optagelse af oplæg af John Dyrby og Bjarne Laustsen på Socialdemokraternes møde d. 8. december, der blev efterfulgt aflivlig debat.

Hør om filmen "Ikkevoldelig kommunikation i 5.a." som middel til at forebygge og afhjælpe mobning i skolen især.
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 29. november 2008 med familierådgiver og certificeret træner i ikkevoldelig kommunikation Kirsten Kristensen fra Kommunikation for Livet.

Sports- og lektiehjælpstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Servicemeddelelse opdateret 24. november 2008 af ARne H.

Foredrag af familiekonsulent Jamuna med efterfølgende debat om hvordan vi voksne kan støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund.
(FLR-Dialog d. 25. november 2008)
Optagelse d. 22. november 2008 fra Fr.havn Multietniske Forenings møde arangeret af Pia Thomsen.

Afsløring af mindesten for militærnægtelse og fred i GribSkov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig.
(FLR-Dialog d. 18. november 2008)
Optagelse i Grib Skov d. 11.11.2008 kl 11 af Henning Sørensen, Klaus Rifbjerg, Jørgen Knudsen, Peter Larsen, Anne Marie Helger, Børge Persson m.fl.

Hvor mange penge gav så Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn?
(FLR-Dialog d. 18. november 2008)
Interview d. 10. november 2008 med Dansk Flygtnigehjælps landskoordinator Jens Engedal.

Familiesammenhold og meningsfællesskab gør det til en rigtig positiv oplevelse at samle ind til flygtningebørn i verden.
(FLR-Dialog d. 11. november 2008)
Interview med familien Falks mor Gitte og Frederik på 6, Marcus på 12, Felix 8, Marie 16 efter indsamlingen til Dansk Flygtnignehjælp d. 9. november 2008.

Oversigt over de lokale indsamlingskoordinatorer i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Orientering fra FLR-DIALOG d. 4. november 2008 om hvor man kan tilmelde sig som indsamler d. 9. november til verdens flygtnignebørn

Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse børn, d er er drevet på flugt. - samt omDanskernes møde med flygtningebørnenes tegninger.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp.

Om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamiliere, flygtet fra terrorkrigens somaliske slagskygge.
(FLR-Dialog d. 4. november 2008)
Interview d. 31. oktober 2008 Anders Knudsen, Dansk Flygtningehjælps koordinator for Somalia.

Hvordan kan vi voksne støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund?
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Omtale af mødet indtalt d. 27.oktober 2008

Om afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse på tirsdag d. 11. november kl 11 i Gribskovlejren med talere af, Jørgen Knudsen, Klaus Rifbjerg og Anne Marie Helger
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober med pacifisten Henning Sørensen, Grenå, som er idemanden til markeringen af militærnægtelse.

Den skandaløse Mirsad-sags seneste udvikling.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober 2008 med flygtningeaktivisten Bodil Hindsholm Hansen, Mariager.

Præsteinitiativets taler ved Luk Lejrens demonstration for åbning af Sandholm og andre Røde Kors-udvisningslejre fortæller om talen og oplevelsen som deltager.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 27. oktober 2008 med Bodil Hindsholm Hansen, Mariager fra præsteinitiativet.

Også flygtningebørn i Darfur har brug for alle de penge der kan samles ind søndag d. 9. november for Dansk Flygtningehjælp.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 21. oktober 2008 med Christian Gad fra Dansk Flygtningehjælps arbejde i Darfur.

Hør om livet i Sandholmlejren fortalt af hyppig besøgende, som er initiativtager til Luk Lejren-aktionen og demonstration på lørdag d. 25. oktober kl 12 fra Allerød station til den Røde Kors-administrerede Sandholm-udvisningslejr.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 19. oktober 2008 med Said Parvin mangeårig flygtningeven og aktiv i Asylnet og aktuelt initiativtager til Luk Lejren.

Frivillige fra Tidsnetværket i Bergsjøen i Gøteborg på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening som var på besøg i Frederikshavn Multietniske Forening
(FLR-Dialog d. 2. december 2008)
Interview d. 18. oktober 2008 med Ulla ansat i Tidsnetværket og 3 frivillige fra kirken og modtagegruppen i Bergsjøn tilknyttet tidsnetværket.

Hvad mener beboerne i Sandholmlejren om Luk Lejren-aktionen og demonstrationen?
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interviews d. 18. oktober 2008 med asylsøgere i Sandholmlejren om deres forhold til Røde Kors og aktionen Luk LEjren - lavet af Said Parvin mangeårig flygtningeven og Luk Lejren-aktivist.

Brev til udenrigsministeren om humanitær katastrofe i Sri Lanka for de tamilske krigsflygtninge, med krav om dansk indsats.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Oplæsning af brev dateret 14. oktober 2008 skrevet af Vadivel Jeyaratnaganthan og Arne Hansen på vegne af Fr.havn Multietniske Forening.

Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn: Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp fortæller om arbejdet ude i verden og giver et globalt perspektiv på flygtningeproblematikken.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 14. oktober 2008 med Andreas Kamm, DFH.

Den historiske baggrund for d. 25-årige borgerkrig i Sri Lanka, mellem det tamilske mindretalt og det singhalesiske flertal, som igen er blusset op og medført at 250.000 flygtninge nu står uden hjælp - bl.a. pga at den danske regering har indefrosset penge som danske tamiler har indsamlet til deres hjælpeorganisation TROs arbejde især i dette område.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Kommentar af Arne Hansen d. 13. oktober 2008 med baggrund som mangeårig flygtningeaktivist og besøg i Sri Lanka.

Meld dig gerne til Dansk Flygtningehjælp for at samle ind til verdens flygtningebørn søndag d. 9. november 2008.
(FLR-Dialog d. 14. oktober 2008)
Interview d. 9. oktober 2008 med Dansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal

SPORTSTILBUD MV. FRA MULTIETNISKE FORENING.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Indtalt d. 6. oktober 2008.

Om Røde Kors indsamlng d. 5. oktober.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Pressemeddelelse fra Røde Kors d. 29.09.08 fra Mille Schütten

Om tamilers demo lørdag d. 4. okt. kl. 11 på Kongens Nytor i København for frigivelse af hjælpeorganisationen TROs indsamlede penge i Danmark til brug for akut hjælp til 250.000 flygtninge og for at råbe verden op for at lægge pres på den Sri Lankanske regering.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Interview. 28. september 20O8 med Santhos Manokaran, kasserer i den danske afdeling af tamilernes hjælpeorganisation, TRO.

HOS EUROPÆISK FREDSAKTION I MALMØ: Om Aktion ved våbenfabrik - og om USA's stjernekrigsprojekt med bl.a. civile afghanere som ofre.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Det er Ulla Røder og ARne Hansen der fortæller om deres oplevelser og oplysninger fra deltagelse i European Peace Aktion i malmø d. 19-21. september.

Menighedsformanden i Mariager fortæller om arbejdet med at hjælpe familien Mirsad til at forblive sammen i Danmark
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Optagelse af Peter Toubøls beretning d. 13. september 2008 i Brandbjerg om sine triste oplevelser af udvisningsmyndighederne.

Professor i socialpsykologi sammenligner 1930ernes udvisning af jøderne til nazisterne med dagens zenofobiske medløb over for Dansk Folkeparti i udvisnngen af flygtninge?
(FLR-Dialog d. 23. september 2008)
Optagelse af tidligere børnerådsformand Per Schultz Jørgensens foredrag og debat d. 13. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

Asylordfører: Danmark er et mærkeligt land
(FLR-Dialog d. 23. september 2008)
Optagelse af Morten Østergaards foredrag på Borgere for et anstændigt Danmarks" møde d. 13. september på Brandbjerg Højskole.

Asyladvokat: Danmarks flygtningepolitik tåler ikke dagens lys.
(FLR-Dialog d. 23. september 2008)
Optagelse af advokat Helge Nørrungs foredrag d. 13. september på Brandbjerg Højskole.

Om hvordan ildsjæle skabte Mariagerforeningen Positiv sameksistens som bl.a. støttede Mirsad-familien
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Elsebet Hesselberg fortæller i Optagelse af møded.13. september 2008 på Brandbjerg Højskole arrangeret af Borgere for et Anstændigt Danmark.

Duetto Cantabile og Uddeling af Brandbjergprisen 2008 til 2 kvindelige asylsøgere fra hhv. Kongelundslejren og Sandholmlejren for deres indsats for at mildne den ubærlige situation for de fleste asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af takketaler af Bodil Hindsholm fra på Borgere for et anstændigt Danmark og af prismodtagerne Lirije Memeti og Raja Ghani Kadam.

Om børns ret til familieliv ud fra børnekonventionen, der prioriteter barnets behov for sundhed, trivsel og udvikling. Og det er med eksempler fra en undersøgelse af, hvordan det ser ud med børns ret til familielieliv på asylcentre inkl. for børn af afviste asylsøgere. Desuden kigges på hvordan myndighederne forvalter børnenes rettigheder i den situation hvor en mor eller far bliver udvist, eller ikke kan få indrejse til Danmark fordi man ikke kan opnå familiesammenføring.
(FLR-Dialog d. 30. september 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af foredrag på Brandbjerg Højskole ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Birgitte Kofoed Olsen.

Udlændingeadvokaten om myndighedernes skammelige behandling af Mirsad og hustruen og deres 2 børn tværs af lovgivningen.
(FLR-Dialog d. 16. september 2008)
Optagelse af udlændingeadvokat Anne Lands foredrag d. 13. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

En irakiske flygtning fra Bagdad fortæller sin og familiens flygtningehistorie, som samtidig er en øjenåbner for hvordan Danmark behandler sine flygtninge.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Interview d. 12. september 2008 med den irakiske flygtning Sarmad Abbas som nu er nødt til at bo i Malmø med sin danske hustru.

Drøm om Danmark sunget af forfatteren, som er flygtningeaktivist.
(FLR-Dialog d. 28. oktober 2008)
Optagelse d. 13. september 2008 af Ruben Engelhardts sang: Drøm om Danmark.

En børne og ungdomspsykiater foreslår teenager der mistrives i Røde kors-skole at søge at komme på efterskole - om Røde Kors vil, -samt relaterer forholdene for børn i RK-lejrene til regeringens stramme og unfair asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 21. oktober 2008)
Interview d. 13. september 2008 med Bente Rich, der som den første tog kampen op for at få Røde Kors med til at kæmpe for bedre forhold i lejrene og i Dansk asylpolitik.

ENGANG FLYGTNING - ALTID FLYGTNING: Den bosniske flygtning fortæller om sin skæbne da hun som 11-årigt barn blev krigsflygtning.
(FLR-Dialog d. 7. oktober 2008)
Optagelse af foredrag af Amila Jasarevic d. 12. september 2008 på Brandbjerg Højskole.

Integrationsrådet i Frederiksahvn inviterer til energisparemøde d. 17. september kl 19 i demolokale på Fasanvej 1
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Liza Wilhelmsen formand for integratinsrådet.

Multietnsk kulturfest i Sæby lørdag d. 13. september.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Oplæst pressemeddelelse fra Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet i Sæby.

Hvordan kan vi forældre støtte vores børn/unge til at få et godt voksenliv i den dobbeltkulturelle situation de vokser op i ? - Et møde med den erfarne og anerkendte familievejleder Jamuna fra København lørdag d. 22. november fra kl 13, 00 på Hånbækskolen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
Initiativtageren Pia Thomsen fortæller også om sine egne erfaringer og behovet for at kunne søge anonym familierådgivning.

Red Barnet mangler mange indsamlere til på søndag d. 7. september kl 10, hvor pengene går til skolegang mv. for børn, der er ofre fra borgerkrigen i den fattigste afrikanske stat, Sierra Leone.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interviews d. 1. september 2008 med lokal koordinator i Frederiksahvn Kain Jensen samt landskoordinator Eva Jakobsen.

Om at kæmpe i SF for at få partiet til at tage asylpolitik alvorligt, og hvorfor asylnetværket opløste sig selv - efter at SF lavede en integrationspolitsk aftale med socialdemokraterne, som solgte asylpolitken mm.
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interview d. 1. september 2008 med Michala Bendixen, initiativtager til det nu nedlagte asylpolitiske Netværk i SF - men nu har meldt sig ud af SF.

Sportstilbud, lektiehjælp og rådgivning hos Fr.havn Multietniske Forening
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Servicemeddelelse for Fr.havn Multietniske Forening indtalt d. 1. september 2008

Borgere for et anstændigt Danmark inviterer til møde om asylpolitik d. 12-13.seåpteber under titlen: "Tomme løfter og svinestreger"
(FLR-Dialog d. 2. september 2008)
Interview d. 1. september 2008 med Britt Lægsgaard, Mariager.

AFSKED MED MAARUP KIRKE.
(FLR-Dialog d. 9. september 2008)
En Optagelse med lyd, billeder og videos fra mindehøjtideligheden i Maarup kirke d. 31. August 2008.

På skovtræf med Pia fredag d. 29. august fra kl 14 i Bangsbo
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Oplæsning af Pia Thomsens brev d. 25. august 2008 med invitation til skovtur

Integrationsrådet i Frederikshavn inviterer alle interesserede til møde d. 3. september om hvordan man sikrer sig i trafikken mv.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 25. august 2008 med Liza Wilhelmsen, formad for integrationsrådet.

Om Burka-eksperimentet på Frederikshavn gymnasium i 2003, hvor 2 samfundsfagselever gik strøgtur iført burkaer. Hvorefter billederne af dem i 2008 bliver genbrugt af Nordjyske som illustration af den typiske påklædning for flygtninge - må man formode.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interviews fra d. 7. februar 2003 af Jan Bjeldbak, Tea, Zandra og Anders Broholm, samt forord om den fejlagtige genbrug i 2008 af ARne H.

EU-udvalg alarmeret over dansk asylpraksis.
(FLR-Dialog d. 26. august 2008)
Interview d. 23. august 2008 med Anne Nielsen fra SOS mod Racisme

Sportstilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

NATOs rolle i forbindelse med konflikten i Georgien.Lovede NATO ikke at ekspandere mod øst ved nurens fald?
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Interview d. 18. august 2008 med Erik Philipen, der er mangeårig fredsforkæmper.

PIA OM BANGSBOTRÆF PÅ FREDAG den 22. August fra kl 14, 30.
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Indlæst d. 18. august 2008 af ARne H.

KUNST PÅ KNIVHOLT d. 17. august 2008
(FLR-Dialog d. 19. august 2008)
Interviws d. 17. august 2008 med Maryann Andreasen, Margit Ahlgren, Caroline - samt Svend Pedersen dagen derpå.

Sportstilbud fra Frh Multietniske Forening og orientering om den husvilde lektiehjælp.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Servicemeddelelse fra Frh Multietniske Forening d. 11. august 2008.

EN FORDREJET UDLÆNDINGEDEBAT? En kommentar til den aktuelle udlændingedebat på baggrund af EF-domstolens underkendelse af de relativt stramme danske familiesammenføringsregler.
(FLR-Dialog d. 12. august 2008)
Interview med idehistoriker og forfatter Rune Engelbreth Larsen d. 10. august 2008.

Om gadefesten i Sønderjyllands Alles nordlige ende
(FLR-Dialog d. 5. august 2008)
Interviews d. 3. august 2003 med gadefestdeltagerne Carsten, Bent, Erik, Peter, Marley, Mathias, Gerda og Jonas.

Introduktion til genudsendelse af optagelse af kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningens integrationsgruppe, som er fra efteråret 2005 og blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nye lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet)
(FLR-Dialog d. 8. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 7. juli 2008.

Hør om Mwamba, et kor af forældreløse børn fra Uganda i Abildgårdkirken d. 6. august kl 15 på Fisketorvet og d. 7. august kl 19, 30 i Abildgårdkirken.

(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 25. juli 2008 med Hans Dammeyer, organist og kirkemusiker ved Abildgårdkirken i Frederikshavn.

Hvorfor må demokrater afvise brug af tortur i krigen imod terror?
(FLR-Dialog d. 5. august 2008)
Interview d. 24. juli 2008 med Kamal Qureishy, MF og international meneneskeretsordfører for SF.

En tidligere bosnisk flygtning fortæller om hvad hun genoplever ved meddelelsen af tilfangetagelsen af krigsforbryderen Karadzic og hvordan hun ser på nutidens Bosnien.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 24. juli 2008 med Amila Jasarevic, som også blogger på amilabosnae.wordpress.com

Hvorfor bør whistlebloweren Frank Grevil, som nu er ved at afsone sin straf for at afsløre Foghs løgne om at Irak havde masseødelægelsesvåben, i stedet hædres i Guiness Rekordbog.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 23. juli 2008 med fredsaktivist og gøgler Karsten Mathiesen.

Hvorfor bør whistlebloweren Frank Grevil, som nu er ved at afsone sin straf for at afsløre Foghs løgne om at Irak havde masseødelægelsesvåben, i stedet hædres i Guiness Rekordbog.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interview d. 23. juli 2008 med fredsaktivist og gøgler Karsten Mathiesen.

Børn fra mange lande mødes til leg og oplevelser i Bangbos naturlegeplads - sammen med Pia og Elsemarie.
(FLR-Dialog d. 29. juli 2008)
Interviews med Jane, Joyce, Giwin, Kevin, Pia Thomsen, Fred, Else Marie m.fl.

Introduktion til genudsendelse af optagelse nr 2 d. 27.08.05 fra kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt" ved Charlotte Humphreys medlem af Socialrådgiverforeningens integrationsgruppe, som blev afholdt i Frh. Multietniske Forenings nyanskaffede lokaler i Th Bergsgade 6, (men som FMF lige har mistet)
(FLR-Dialog d. 15. juli 2008)
Indtalt af Dialogs redaktør, Arne Hansen d. 13. juli 2008.

Frederikshavn Multietniske Forening beder byrådet om støtte til foreningslokaler, idet Frh Multietniske Forenings lokalebaserede integrationsaktiviteter ellers bliver husvilde fra d. 1. juli.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Servicemeddelelse bragt for Frh. Multietniske Forening og indtalt d. 23. juni 2008 af Arne Hansen

Den danske whistleblower om at ""afsone" den dom, han fik for at have afsløret Anders Foghs og Per Stigs alvorlige forbrydelser mod folkeretten og... FN-pagten.".

(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21. juni 2008 med Frank Grevil, whistlebloveren i Forsvarets Efterretningstjeneste.

KulTOUR: En deltager fortæller begejstret om sine oplevelser og om på hvilke pladser man kan låne en af de mange forskellige etniske unge til en times snak.
(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21. juni 2008 med Amila Jasarevic, som selv deltog i KulTour 2007.

Med til FNs internationale Flygtningens dag d. 20 på Gråbrødretorv i København.
(FLR-Dialog d. 24 juni 2008)
Interview d. 21.06.08 med Amila Jasarevic selv tidligere flygtning fra Bosnien.

Kompromis om modersmålsundervisningen i Frederikshavn Kommune og mere danskundervisning til flygtningebørn.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 15. juni 2008 med Paul Rode Andersen, formand for Børne- og ungdomsudvalget samt byrådsmedlem for SF i Frederikshavn kommune.

Om at hjælpe nye flygtninge med at lære EDB og give lektiehjælp i Frh. Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6 - og nu på vej til Nepal.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med Patrick Dürke Christiansen, lektiehjælper i Frh. Multietniske Forening.

Gode råd til hvordan 1.generationsforældre i Danmark sammen med deres børn - påvirket af den danske kultur - klarer at integrere det bedste fra 2 kulturer med bevarelse af både selvrespetkten og familien.
(FLR-Dialog d. 17. juni 2008)
Interview d. 13. juni 2008 med den erfarne familierådgiver Jamuna Ramanthan, som i øvrigt er familiesammenført fra Sri Lanka - og besøger Fr.havn til efteråret.

Hvad skete der på det landsdækkende fredstræf i København d. 31. maj, hvor 11 fredsorganisationer og grupper var repræsenetret og planlagde koordinerede aktiviteter?
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Interview d. 9. juni 2008 med initiativtager Helge Ratzer fra Militærnægterforeningen.

Invitation til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Generalforsamling torsdag d. 26. juni kl 19 i foreningslokalerne i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Indtalt d. 9. juni 2008 for Frh. Multietniske Forening af Arne Hansen.

Åbning af Historiens dag på Bangsbo Fort med emnet "Krigens Børn" og med uddeling af præmier til børns tegninger af deres oplevelser med krig.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af byrådsmedlem Jens Hedegaard, museumsinspektør Kirsten Boelsskifte begge Frederikshavn og kulturudvalgsformand Steen Jensen, Sæby.

Formanden for Frederikshavn slægts- og lokalhistorisk MuseumFrederikshavner fortæller om sine barndonsoplevelser under besættelsen.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Hardy Jespersen, Frederikshavn.

Frederikshavner fortæller om sine oplevelser fra krigen i Bosnien, hvor byen var belejret i 8 måneder og om som frivillig lærer at lade de traumatiserede børn tegne deres oplevelser som terapi i flygtningelejren i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Optagelse d. 1. juni 2008 af foredrag af Muhamed Fajkovic, Frederikshavn.

Invitation til debatmøder om udfordringerne for danskerne i et flerkulturelt samfund - og i en flerkulturel verden (med Afghanistan som eks.) på Europahøjskolen på Kalø d. 5-8 juni 2008.
(FLR-Dialog d. 3. juni 2008)
Interview d. 30. maj 2008 med Erik Boel forstander på Europaskolen på Kalø.

Hvordan klarer man som mor med flygtningebaggrund at gå på teknisk gymnasium - og på SU?
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 23. maj 2008 med afghanske Maria Ahmadi, som fortæller, at hun også har brug for Frh. Multietniske Forenings lektiecafe i Th Bergsgade 6.

Om historiens dag d. 1. juni som handler om at opleve hvad det vil sige at være "Krigens Børn" i Frederikshavn og andre steder.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22.05.08 med historiker Kirsten Boelskifte Bangsbo Museum om publikumstilbuddene og arbejdet med på samme tid at skabe en spændende event uden at give køb på den historiefaglige autensitet.

De tyske krigsflygtninge i Frederikshavn i 1944-49: Fortællingen om flugten til Danmark og hvordan de oplevede, at de fik stjålet deres barndom i den lukkede lejr.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Interview d. 22. maj 2008 med arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv, om hvad de gamle tyske flygtninge har fortalt under besøg på Bangsbo Arkiv og via dagbog.

Fladstrands historie omkring Tordenskjolds tid i 1700-tallet i datidens Frederikshavn i anledning af Tordenskjoldsdagene d. 27-29. juni 2008.
(FLR-Dialog d. 10. juni 2008)
Optagelse d. 22. maj 2008 af arkivar Erik Christensens foredrag om Fladstrand i 1700-tallet med aktive deltagere i Tordenskjoldsdagene som tilhørere.

Hør om freds- og forsoningsprojektet i Kenya, som Mellemfolkeligt Samvirke samler ind til på søndag d. 18. maj - eller hør komikeren fortælle i ramme alvor om sit møde med Afrikanerne.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 12. maj 2008 med den kendte stand-up komiker Jan Gintberg. i en god sags tjeneste.

En frederikshavner født i 1931fortæller om at vokse op under tysk besættelse i 1940-1945.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, Frederikshavn.

Åben atelier og have hos kunstneren Agnette Brittasiud d. 18. maj.
(FLR-Dialog d. 13. maj 2008)
Oplæsning af pressemeddelelse fra Kirsten Balling.

Om tamil-danskeres mindehøjtidelighed for de faldne danske frihedskæmpere d. 4. maj, om tamilernes befrielseskamp i Sri Lanka, og om dansk indefrysning af den tamilske hjælpeorganisationen TROs midler på amerikansk foranledning.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 5. maj 2008 med tamil-danskeren Pancharajah Thambillai, Billund.

Ny Alliances integrations- og flygtnigneordfører gør status mht tørklædedebatten, -stramninger i statsborgerskabsprøverne, - forslag om dobbelt statsborgerskab, - de afviste asylsøgeres uløste uværdige situation, - og afvisning af at hjælpe de sultende i verden som følge af fordoblede fødevarepriser.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 5. maj 2008 med folketingsmedlem Jørgen Poulsen, Ny Alliance.

Hør om Burundi, som er inde i en bemærkelsesværdig positiv fredelig udvikling, men som nu oplever en krise, der kræver civil humanitær hjælp fra udlandet, men som det er svært at skaffe lydhørhed for.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interview d. 2. maj 2008 med fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg, direktør for Transnational Foundation for Freds- og Fremtidsforskning.

1. maj på Knivholt - den frederikshavnske udgave af arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Optagelse d. 1. maj 2008 af talerne Cai Møller, Liza Wiljelmsen, Anders Starberg, Lasse Puertas N Olsen, Pernille Vigsø Bagge og Bjarne Laustsen.

Tillidskvinder for de strejkende dagplejere og social- og sundhedshjælpere og assistenter fortæller om hverdagen og strejken og dens formål.
(FLR-Dialog d. 6. maj 2008)
Interviews d. 1. maj 2008 med tillidskvinde Susan for dagplejerne og Cheanette tillidskvinde for plejeområde Syd.

Talskvinde for sygeplejerskerne på Frederikshavn Sygehus fortæller hvorfor sygeplejerskerne strejker.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med sygeplejerske Ida Larsen

Besøg hos FOA-Frederikshavns strejkende da dagplejerne stod på og som sluttede med demonstration gennem strøget.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Optagelse d. 28. april fra FOA-møde i FFK-hallen med tale af formamand mona Pedersen og fra demonstrationen og til sidst interview med MP

Om 1. maj-fest på Knivholt ved Frederikshavn om kommentarer fra formanden for LO-Frederikshavn til arbejdskampene.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 28. april med LO-formand Cai Møller Fr.havn

De bedste europæiske break-dansere kommer til Frederikshavn d. 3. maj.
(FLR-Dialog d. 29. april 2008)
Interviews d. 23. april med LarsLibak, Majas og Cecilie om Lars Event.projekt med brug hvad han lærte på Ambitionsfabrikken i Frederikshavn

Hvordan bondebevægelsen COLUFIFA i Senegal bekæmper malaria og får støtte fra Vendsyssel Mod Malaria, som søger flere medlemmer til flere myggenet.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Optagelse fra d. 15. april 2008 af sygeplejerske Mariama Guldager og diætist Abdoulaye Balde foredrag med debat og kort interview med Mariama om sit afrikanske liv

Europa-Parlamentets komite for borgerrettighdeder på besøg i Danmark for at undersøge behandlingen af asylsøgerne.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 13. april 2008 med Michala Bendixen fra Komiteen Flygtninge Under Jorden og SFs asylnetværk, som deltog i møder med EU-borgerretskomiteen.

De offentligt ansattes arbejdskamp: Er den offentlige sektors fremtid afhængig af ligeløn for at skaffe arbejdskraft nok?
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 13. april 2008 af taler af Connie Cruckow Sundhedskartellet, - Dennis Kristensen FOA- og Henning Petersen BUPL samt debat på SFs landsmøde.

En social og sundhedsassistent fortæller om sin hverdag og en sagsbehandler om brugergruppernes uløste problemer, og SFs ældre- og socialordførerere giver deres bud på løsninger.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Optagelse d. 12. april 2008 fra workshop om socialpolitik på SFs landsmøde med deltagelse af bl.a. ældreordfører Astrid Krag og socialordfører Özlem Cekic.

Fra SF's landsmøde 2008: Formandstaler og debat om "Nye mål for en styrket opposition..". og herunder om hvorvidt SF har ændret integrationspolitik.
(FLR-Dialog d. 27. maj 2008)
Optagelser fra SFs landsmøde d. 11-12. april 2008 med alle 111 taler holdt under den generelle politiske debat bl.a. af Villy Søvndal, Ole Riisgaard og Trine Mach.

Gribende beretning om hvordan familien Mirsad lider som følge af de danske myndigheders tvangsadskillelse.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med menighedsrådsformand Peter Toubøl som kæmper for at den udvisningstruede asylsøger Mirsad som ikke ville gå i krig og nu afskæres fra kontakt med hustruen og deres barn på 4 år.

Reportage fra Multietnisk Ungdoms fest i Skagen med unge fra Silkeborg.
(FLR-Dialog d. 25. september og 2. oktober 2012)
Optagelse d. 11. september 2012 af latterinstruktion ved Bibi fra Skagen med efterfølgende interview herom samt med træffets initiativtager og medlem af integratinsrådet, Claude Shukuru.

Hiz-but-Tahrir er alligevel indenfor pædagogisk rækkevidde. Dialogen mellem Kristiske Muslimer og Hiz-but-Tahrir bærer frugt. Racismens udvikling i Danmark.
(FLR-Dialog d. 15. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Jacob Holdt (ham med Amerikanske Billeder), som fremlægger erfaringer med Hiz-but-Tahrir og racisme.

Hizb-ut-Tahrir er alligevel indenfor pædagogisk rækkevidde. Dialogen mellem Kristiske Muslimer og Hizb-ut-Tahrir bærer frugt fortæller vores erfarne mand, der også sætter tilslutningen til Hizb-ut-Tahrir i relation til racismens udvikling i Danmark (i 2008).
(FLR-Dialog d. 15. april 2008 samt 9. september 2012)
Interview d. 8. april 2008 med Jacob Holdt (Amerikanske Billeder), hvis erfaringer med Hizb-ut-Tahrir aktuelt er blevet relevante i forbindelse med SFs formandsvalgkamp.

Driller lektierne? - Tilbud til nyere flygtninge og andre om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Indtalt af Arne H. d. 8. april 2008.

Diskussion i SF om integrationspolitik - set med SFs asylnetværks øjne - også med blik på asylpolitik i Danmark og EU
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 4. april 2008 med Michala Bendixen fra SFs asylnetværk.

Om modersmålundervisningen i København kommune og om modersmålundervisningens betydning sprogligt og og identitetsmæssigt, som væsentligt tiltag for at fremme kommunikationen imellem generationerne og modersmållærerne som brobyggere til det danske samfund.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 4. april 2008 med Asad Ahmad, pædagogisk konsulent og leder af netværket af pakistanske modersmållærere i København kommune samt underviser i konfliktmægling, som også praktiseres af større elever i de mindre klasser.

Hvad laver man i foreningen Vendsyssel Mod Malaria - jf møde 15. april med samarbejdspartnere fra Afrika.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 8. april 2008 med Anders Østerby fra Vendsyssel Mod Malaria.

Frederikshavn vil være Nordjyllands sundeste kommune ifølge forslaget til sundhedspolitik, der er til høring d. 9.04.08.
(FLR-Dialog d. 8. april 2008)
Interview d. 3. april 2008 med sundhedsplanlægger Uffe Borg, Frederikshavn sundheds-, social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

Magnetskoler og andre århusianske tiltag for en ligeværdig integration af børn med dansk som 2. sprog.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Interview d. 28. marts 2008 med konsulent Jesper Holme fra Videnscentret for Integration i Århus.

Fra fredsdemonstration i Aalborg d. 15. marts - 5 år efter at Danmark gik i krig.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Optagelse d. 15. marts 2008 af taler af præsten Helle Myken og fagforeningsformanden Chr. Juhl samt sange og musik (klip) på fredsdemonstration arr. af Aalborg Fredsaktion

Om Danmarks overtrædelse af børnekonventionen ved behandlingen af flygtningesager og illustreret ved udvisningssagen imod militærnægteren Mirsad Zairi.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med sognepræst Helle Myken, Mariager Fjord - medstifter af Alle Børns Rettigheder.

Om fredsdemonstration i Aalborg lørdag d. 15. marts på gl. Torv i Aalborg.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 10. marts 2008 med journalist Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion.

Fredsforskeren og konfliktlægen Jan Øberg peger på de personer og strukturer der skaber og vedligeholder krige og ufred og giver opskriften på tiltag for fred og demokrati i Irak og andre steder.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 6. marts 2008 med Jan Øberg, direktør for TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.

Hør om Gandhis selvbiografi som nu kan downloades fra fredsakademiets hjemmeside og om Gandhis brevveksling med danske kvinder.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 6. marts 2008 med Holger Terp som redigerer Det danske Fredsakademis hjemmeside www.fredsakademiet.dk

Om det lokale frivilligråd i Frederikshavn - en del af den nye frivillig-struktur.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Interview d. 6. marts med Bo Windfeldt leder af De frivilliges Hus forud for generalforsamlingen i Det lokale frivilligråd i Frederikshavn på onsdag d. 12. marts

Diskriminerer sproget 4?: Hør digte om være indvandrer i Danmark.
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse af forfatteren Pauline Heises oplæsning af egne digte på møde d. 1. marts 2008.

Diskriminerer accenter? Fremlæggelse af undersøgelse blandt danskere (Diskriminerer sproget? 6)
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse d. 1 marts 2008 af foredrag af sprogforsker Marta Kirilova.

Diskriminerer sproget? 8: Mediernes konstruktion af etnicitet.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af foredrag af socialog og forfatter Mustafa Hussain.

Diskriminerer sproget? 7: Karikaturkrise nr 2 og pressens blinde vinkler.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af foredrag af idehistoriker og forfattter Rune Engelbreth Larsen

Diskriminerer sproget? 5: Hvad vil den nye Foreningen Ansvarlig Presse?
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse af spontant indlæg af journalist Fikré Filali el-Gourfti fra den nye foreing Ansvarlig Presse fra mødet d. 1. marts 2008.

Diskriminerer sproget 3?: Foredrag om mediernes ansvar mht. at skabe, vedligeholde og forstærke stereotyper - af journalist ved Dagbladet Information.
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 1. marts 2008 af foredrag af journalist David Rehling fra Borgere for et anstændigt Danmarks stormøde d. 1. marts 2008 i Verdenskulturcentret.

Diskriminerer sproget? 9: Debat om mediernes ansvar.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af Rune Engelbrets og Mustafa Hussains debat med deltagerne efter oplæggene.

Diskriminerer sproget?1-2: Professor i retorik introducerer begreber til at analysere sprogbrugen i den offentlige debat med udgangspunkt i etnicitet.
(FLR-Dialog d. 18. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 1. marts 2008 af foredrag af professor Christian Kock Kbh. Universitet - samt introduktion til hele mødet om hvorvidt sproget diskriminerer

Diskriminerer sproget? 10 (og sidste): Positiv omformulering af sproget.
(FLR-Dialog d. 25. marts 2008)
Optagelse fra Borgere for et anstændigt Danmarks møde d. 1. marts 2008 af forfatter Adil Erdems foredrag og efterfølgende dialog med deltagerne med udgangspunkt i Erdems tekst.

Til møde hos SF-Nordjylland hvor SFs formand taler og besvarer spørgsmål fra SF-medlemmer.
(FLR-Dialog d. 11. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 28. februar 2008 med tale af Villy Søvndal, formand for Socialistisk Folkeparti.

Enhedslistens til stadighed udskældte folketingssuppleant får taletid og skaber diskussionslyst i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 4. marts 2008)
Optagelse fra møde d. 27. februar 2008 med tale af Asmaa Abdol-Hamid og efterfølgende livlige debat. Mødetvar arrangeret af Enhedslisten-Fr.havn og FMF

DF-folketingsmedlem fremlægger sine argumenter for at det er nødvendigt at forhindre at Asmaa Abdol Hamid kommer i Folketinget i sit tørklæde-dress.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med folketingsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

AIDS-ekspert i Folkekirkens Nødhjælp fortæller om hvordan penge fra sogneindsamlingerne søndag d. 2. marts vil blive brugt til at forebygge AIDS.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Interview d. 25. februar med Martin Rosenkilde, AIDS-ekspert i FKN, - som også oplyser om hvordan man kan tilmelde sig som indsamler.

Lokal indsamlingskoordinator fortæller om arbejdet med at skaffe nok indsamlere til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag d. 2. mats 2008.
(FLR-Dialog d. 26.februar 2008)
Interview d. 25. februar 2008 med Karen Christensen, indsamlingskoordinator i Aasted, Kvissel og Skærum sogne.

Tilbud til nyere flygtninge om lektiehjælp, rådgivning, taekwondo, svømning oa.sport - fra Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2008)
Indtalt af Arne H. d. 25. februar 2008.

Kom og tal politik med Asmaa Abdol-Hamid i Frederikshavn d. 27. februar kl 19 i Skolegade 8.- Og hør hende straks her.
(FLR-Dialog d. 19. januar 2008)
Interview d. 15. februar 2008 med den omstridte/mobbede folketingskandidat for Enhedslisten, Asmaa Abdol-Hamid med palæstinensiske rødder.

Frederikshavn kommune udråbes til årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2008)
Optagelse fra d. 13. februar 2008 af bl.a. Lis Rom Andersen børne- og kulturchef, Martin Justesen DUF-formand, Elin Hovedskov FUF, borgmester Erik Sørensen.

Afrikansk integrationsdag i Fr.havn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 12. og 19.februar 2008)
Optagelse med Jeya, Erik, (alle oversat til fransk af Afonso), børnekor, unge synger og danser, John, Suzanne, Jackline, børnekor, Afonso, Paul, Elin, voksne synger og danser og spiller tromme, Mohammad, Muhamed, Cai, Liza, John, Arne.

Om Knivholt-udstilling på Frederikshavn Bibliotek

(FLR-Dialog d. 12. februar 2008)
Optagelse fra fernisering d. 5. februar 2008 med taler af bibliotekar Grethe Hagensen, arkivar Rik Christensen og personalechef Svend Pedersen Martin Factory

Om den danske humanitære organisation STS International Solidaritys aktuelle fredsarbejde, nødhjælps og udviklingsarbejde i Somalia og kort om tidligere i Bosnien.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2008)
Interview d. 2. februar 2008 med Vagn Rasmussen koordinator i STS International Solidarity.

En MS-udviklingsarbejder med 11 år på bagen i Tanzania fortæller om sit spændende og meningsfyldte arbejde og videregiver sine erfaringer for hvad der kan fremme et positvit møde mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 28. januar 2008 med Birgit Sohn Chriatensen, som man også kan møde på den afrikanske dag i Frederikshavn d. 9. februar.

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer alle gamle og nye danskere til Afrikansk integrationsdag Lørdag d. 9. februar kl. 11-16 i Skolegade 8, Fr.havn.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2008)
Annoncering af Frederikshavn Multietniske Forening d. 29. januar 2008

Vor mand i Nairobi fortæller om den spændte situation efter valgsvindel, - om MS-bistand til kenyanerenes fredsarbejde og et spontant tilbud om at give overlevelseshjælp.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Interview d. 19. januar 2008 med Morten Heise, bistandsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke i Nairobi i Kenya.

Opvækst i Frederikshavn under den kolde krig og som sømand vidne til det CIA-inspirerede milliondrab på Indonesiens kommunister.
(FLR-Dialog d. 20. maj 2008)
Optagelse d. 17. januar 2008 af Peer Holm Jørgensens foredrag om sin bog "Den glemte Massakre" og debat her ud fra på Frh. Multietnisk Forenings møde i Th Bergsgade 6.

En konfliktlæge og Balkankender i en menneskealder analyserer vestmagternes misrøgt af Kosovo-problematikken, der har befordret den aktuelle hårdknude.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Interview d. 15. januar 2008 med 3. januar 2008 med fredsforsker Jan Øberg, Direktør for TFF, den transnationale Stiftelse for freds- og fremtidsforskning, Lund.

Sæby-borgerne diskuterer storkommunen Frederikshavns første svære år med deres byrådspolitikere fra Sæby.
(FLR-Dialog d. 22. januar 2008)
Optagelse af borgermøde d 11. januar 2008 indkaldt af Liste 2004 med byrådsmedlemmerne Birgit Hansen S, Mogens Brag V, Peter Nielsen K, Brian Pedersen SF og Hedegaard.

Hun kom som teenager til Danmark, som flygtning. Nu prøver hun selv at hjælpe flygtninge klemt af Danmarks barske politik overfor asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 13. januar 2008 med den unge allestedsnærværende flygtningevenneaktivist Amila Jaserevic, Kbh.

Om Frederikshavn valgt som årets ungdomskommune af Danmarks Ungdoms Fællesråd - måske også pga. modersmålsundervisning.
(FLR-Dialog d. 15. januar 2008)
Interview d. 12. januar 2008 med Paul Rode Andersen, formand for børne og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune

Nyt i Frh.Multietniske Forening: Foredrag af Peer Holm Jørgensen om CIAs hemmelige krige i Indonesien d. 17. januar kl 19 i Th Bergsgade 6 - og Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 7.01.08

Om hazaraerne - en dårligt stillet etnisk gruppe i Afghanistan - og med forslag om at afghanerne løser ufreden gennem lokalt selvstyre i en forbundsstat.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 4. januar 2008 med Hossein Ali Hassan, København.

En fortælling om det CIA-foranstaltede hemmelige folkemord på en million indonesiske kommunister i 1965.
(FLR-Dialog d. 8. januar 2008)
Interview d. 3. januar 2008 med den hjemvendte frederikshavner og kosmopolit Peer Holm Jørgensen, som oplevede kommunist jagten på tæt hold og også fortæller barndomsminder.

icon icon 2007
Til minde om en af demokratiets kæmper, den nyligt afdøde Preben Friis, som i sin tid var med til at danne en lokal partiafdeling af Socialistisk Folkeparti, SF, i Frederikshavn, så bringer Dialog her et interview fra 2007.
(FLR-Dialog d. 17. september 2013)
Interview d. 17. december 2007 med den da 77-årige Preben Friis, der fortæller om sit virke ved dannelsen af SF og i fagbevægelsen.

En af stifterne af SF-Frederikshavn fortæller om livet i SF og i Arbejdsmandsforbundet/SiD/3F dengang og nu.
(FLR-Dialog d. 18.december 2007)
Interview d. 17. december 2007 med den 77. årige og stadigt aktive SFer Preben Friis i Frederikshavn.

Nye events-initiativer fra Frederikshavn Multietniske Forening: Eid-fest, - Peer Holm Jørgensen om CIA d. 17/1, - Afrikansk Dag d. 9/2.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H 17. december 2007

Amnesty Youth-gruppen på Frederikshavn Gymnasium fortæller om at samle underskrifter mod den diskriminerende halvering af kontanthjælpen til nye flygtninge, som starthjælpen udgør.
(FLR-Dialog d. 18. decembr 2007)
Interview med Ditte Klee, Anne Sofie Axelsen og Nanna Nielsen, der også fortæller at borgmester Erik Sørensen i Frederikshavn kommune har skrevet under mod starthjælp

Om Amnesty Internationals brug for folk til at indsamle underskrifter imod starthjælpen lørdag d. 15. december 2007.
(FLR-Dialog d. 11. decembr 2007)
Annoncering af Amnesty-kampagnen mod starthjælpen, hvor der også indsamles i Frederikshavn, hvis der melder sig indsamlere.

Skal starthjælpen afskaffes som Amnesty International kræver i kampagnen "Starthjælp - når staten diskriminerer"?
(FLR-Dialog d. 4.december 2007)
Interview d. 3. december 2007 med Amnestys international koordinator Stinne Bech, som er forfatter til rapporten "Starthjælp - når staten diskriminerer"

Man kan endnu nå at søge om at få en julepakke fra Frelsens Hær i Vendsyssel - og være med til at financiere dem.
(FLR-Dialog d. 4.december 2007)
Interview d. 3. december 2007 med Ingrid Østersø leder af Frelsens hær i Frederikshavn/Vendsyssel

Afstresning på Knivholt - og forhåbentligt også afstressning på arbejdspladsen.
(FLR-Dialog d. 4. decembr 2007)
Optagelse af Stress'a konference d. 30. november med et tankevækkende og underholdende foredrag af Thomas Milsted fra Center for Stress.

Juletræet fra Larvik bliver tændt på rådhuspladsen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 4. decembr 2007)
Lydbillede fra d. 29. november 2007 fra rådhuspladsen i Frederikshavn. Se også videooptagelse af julemanden og da der blev tændt lys i det norske juletræ og i flere hundrede børns øjne.

Frederikshavn integrationsråd holdt fest på integrationsdagen.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 24. november 2007 fra Det musiske hus i Frederikshavn af Fladstrand spillemændene, Liza Wilhelmsen formand for integrationsrådet og Jørn Larsen

Den internationale frivillighedsdag onsdag d. 5 december fejres i De Frivilliges Hus i Frederikshavn fra kl 14 til 16.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Interview med Bo Windfeldt, daglig leder af de frivilliges hus i Frederikshavn Kommune om fejringen af de frivillige i det sociale arbedje i Frederikshavn kommune.

Til reception hos Dafolo ved udgivelsen af kunstnerbiografien "Du skal ikke lade dig kue".
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 21. november 2007 af Agnete Brittasius ved udgivelsen af bogen om hendes liv, hvor man også hører dir. Hans Christian Højslet, Dafolo og medforfatter Kirsten Balling.

Faste ugentlige tilbud i Frh. Multietniske Forening: Lektiehjælp, sundhedsvejledning, rådgivning, EDB, taekwondo, svømning mv.
(FLR-Dialog d. 18. december 2007)
Indtalt af Arne H d. 20. november og 17. december 2007

Tak til alle indsamlere og givere til flygtningene i Darfur og resten af verden.
(FLR-Dialog d. 20. november 2007)
Indtalt af Dansk Flygtnignehjælps indsamlingskoordinator i Frederikshavn d. 20. november 2007

Det politiske landskab efter valget den 13. november 2007 med med placering af partierne i et diagram med dels en fordelingspolitisk venstre-højre-akse og dels en værdipolitisk venstre-højre-akse...
(FLR-Dialog d. 20. november 2007)
Interview d. 19. november 2007 med valgforsker Christian Albrekt Larsen, Aalborg Universitet, som analyserer valgresultatet d. 13. november 2007

Ung observatør af valgkampen fortæller efter valglokalerne er lukket og inden resultaterne kommer.
(FLR-Dialog d. 20. november 2007)
Interview d. 13. november 2007 med praktikant Camilla Bjerrregaard Bock Stensnæsskolen Voerså, som fulgte Bjarne Laustsen som også fortæller om bla. Læsø og fisk

Vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 8. nov. 2007.
(FLR-Dialog d. 9, 11 og 12.november 2007)
Optagelse d. 8.novemer 2007 af hele vælgermødet på gymnasiet og efterfølgende interivews med eleverne AnneAnne Sofie Axelsen og Teis Volstrup

Sidste udkald om indsamlere til at hjælpe til med at samle penge ind til flygtningene i Darfur - verdens største flygtningekatastrofe.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 1. med indsamlingskoordinator i Skagen Hanne Heilmann, samt status over situationen i Gl Frederikshavn, hvor der stadig mangler 50 indsamlere til på søndag d. 11. november.

Om ASF - Dansk Folkehjæps indsamling på valgdagen d. 11. november til Danmarks 100.000 udsatte børn inkl. asylbørn - et voksende problem.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 5. november 2007 med generalsekretær Claus Nørlem om hvordan man melder sig på internettet.

Hør folketingskandidaten som de fleste griner af, fordømmer eller gør til syndebuk, måske fordi hun sjældent selv får lov at fortælle om sit politiske program.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Interview d. 5. november 2007 med Asmaa Abdol-Hamid, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne i Østerbro i København

Til Frederikshavnkredsens første 9-kantede vælgermøde i Sæby.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 1. november 2007 af oplægene fra de lokale 9 kandidater og den efterfølgende debat.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 3.del: Canadas udlændingepolitik og praksis sammenlignet med den danske.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag in english af Warren L. Creates, Canada, advokat B.A., L.L.B., Head og imigation Law group. Specialist i immigrations og flygtnignebeskyttelseslovgivning.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn d. 27. oktober 2007: Åbningen.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse af Hardy Hansen, formand for Mandelacentret, og Elsebeth Gerner Nielsen, tidl. MF for Radikale.

Forskningsresultater viser at flygtningebørn højst må være 1 år i lejre og risikerer uhelbredelig skade efter 2 år. - Del 6 af høringen om Dks behandling af asylbørn
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Foredrag d. 27. oktober 2007 af klinisk børnepsykolog og Dr. phil Kjerstin Almqvist om hvad det indebærer for børn at oplevee voldshandlingerm lange ophold i asyllejre og senere udvisning

Om afleveringen af de 90.000 underskrifter for amnesti-nu til afviste asylsøgere der har siddet over 3 år i lejre.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 27. oktober 2007 med psykolog Gerd Gottlieb med initiativtager til Amnesti-Nu og som fortæller om afleveringen.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 4.del: Debat efter oplæggene af Kim U. Kjær og Warren Creates om dansk og canadisk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af Kim U. Kjærs og Warren Creates svar på spørgsmål fra deltagerne i Høring om Danmarks behandling af asylbørn.

Den multietniske teatergruppe fra Betty Nansen Teatret underholdt Asylbørnshøringen med egne dramatiserede oplevelser.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse af Contact Task Force d. 27. oktober 2007 i Landstingssalen på Christiansborg

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 12. del: Opsamlende konklusion og perspektiv.
(FLR-Dialog d.13. november 2007)
Optagelse af resume af Per Schultz Jørgensen, perspektiver ved Mogens Fischermann, Knud Vilby, Bente Rich og Hardy Hansen, som fik det sidste ord.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 8. del: Konklusionerne fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold.
(FLR-Dialog d. 8.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lene Liers fremlæggelse af undersøgelseskonklusionerne.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 5. del: Børns rettigheder og Norges udlændingepolitik sammenlignet med den danske.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag af Lucy Schmidt; Norge, juraprofessor, dr.philog tidl. medlem af FN's børnekomite.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 2.del: Dansk flygtningepolitik og praksis.
(FLR-Dialog d. 6.november 2007)
Optagelse d. 27. oktober 2007 af foredrag af seniorforsker cand jur og phd Kim U. Kjær, Institut for Menneskerettigheder.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 11. del: Præsentation af sagsforløb for familie med et nyfødt barn, hvor den ene forælder er udvist og den anden har fået opholdstilladelse.
(FLR-Dialog d.11-12. november 2007)
Optagelse af advokat Anne Lands præsentation og Lene Liers, Kim U. Kjærs, Warren Creates, Lucy Schnidts og Kjerstin Almqvist ekspertkommentarer.

Høring om Danmarks behandling af asylbørn - 10. del: Præsentation af autentisk sagsforløb for en udvist kosovoalbansk fmilie med med børn.
(FLR-Dialog d.13. november 2007)
Optagelse af advokat Anne Lands redegørelse for og Lene Liers, Kim U. Kjærs, Warren Creates og Kjerstin Almqvist ekspertkommentarer.

SIDSTE NYT FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS UDSENDTE MEDARBEJDER I DARFUR INDEN INDSAMLINGEN D. 11.NOVEMBER.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 26. oktober 2007 med nødhjælpsarbejder Katrine Siig Kristensen nys hjemkommet fra sit arbejde i Darfur - udenfor lejrene.

Til kulturfest på Hånbækskolen -startskuddet på projekt rummelighed.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Interview d. 25. oktober 2007 med børn der også går i den afghanske skole, skoleinspektør Jens Ole Pedersen samt tovholderne lærerne Inger Mølbak og Inge Davidsen.

Til Hygiejne- og håndvaskedag på Ørnevejen Skole i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30.oktober 2007)
Besøg d. 24. oktober med optagelser af tandklinikassistentelevernes undervisning og dramatisering for Ørnevejens 4-5.-klasser samt interviews med elever og Charlotte Safadi og Birthe Christensen.

Flygtninge fra Burma/Maynmar demonstrerer i Frederikshavn imod Militærdiktaturets drab på fredelige demonstranter og for demokrati.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2007)
Optagelse d. 20. oktober 2007 fra demonstrationen igennem Frederikshavn og interview med Bente Højris og N. Salai.

Vil du hjælpe med at skaffe indsamlere til Dansk Flygtnignehjælps indsamling til flygtninge i Darfur, så meld dit til Ring for Darfur søndag d. 28. okt.
(FLR-Dialog d. 16.oktober 2007)
Hør også et radiospot om hvor grusumt det er at være tvunget til at være børnesoldat

Dansk flygtningehjælps radiospot om børnesoldater fortræd på flygtningefamilier
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Indtalt af skuespiller Erik Mørk

Om projekt rummelighed på Hånbækskolen i Frederikshavn, der begynder d. 25. oktober 2007
(FLR-Dialog d. 16.oktober 2007)
Interview med lærerne Inger Mølbak Shaw og Inge Davidsen på Hånbækskolen - som fortæller om hvordan den mangfoldighed, som de 25% tosprogede elever giver, virkelig øger glæden ved at undervise.

Holdninger til Asmaa Abdol-Hamid på møde i Enhedslistens Frederikshavn-afdeling?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Interview d. 11 oktober 2007 med Henrik Møller, , ?, ?, Per Thyge Nielsen og Ida Skov

Integrationsrådet i Frederikshavn: Pressegruppen er bedt om at fortælle om hvem de er og hvad de vil gøre for integration og etnisk ligestilling.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Interview d. 9. oktober 2007 med Liza Wilhelmsen, Lingathasan Sornaligam, Ruth Christensen og Cai Møller

Annonce: Integrationspris sættes til salg i håb om at give penge nok til at bevare Fr.havn Multietniske Forenings lokaler i TH Bergsgade 6?
(FLR-Dialog d. 2.oktober 2007)
Annoncering af - indtalt d. 8. oktober 2007 af Arne H. som i 2003 fik integrationsprisen første gang den blev uddelt af integrationsrådet i Frederikshavn

Om underskriftindsamlingen Amnesti-Nu til støtte for amnesti til omkring 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i Danmark i mere end tre år og helt op til 10 år i danske flygtningelejre
(FLR-Dialog d. 9.oktober 2007)
Interview d. 8. oktober 2007 med psykolog gerd Gottlieb, en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen Amnesti-Nu

Vil det lykkes at skaffe borgere nok til at samle ind til flygtninge i Darfur og verdens øvrige flygtninge søndag d. 11. november?
(FLR-Dialog d. 9.oktober 2007)
Interview d. 8. oktober 2007 med Esben Geist fra Dansk Flygtnignehjælps landsindsamling om hvad pengene går til og hvordan det går med sidste års projekt

Foredrag om de globale miljøproblemer i Frederikshavn - dog kun af eks-miljøministeren.
(FLR-Dialog d. 11. decembr 2007)
Optagelse fra 8. oktober 2007 af Svend Aukens foredrag samt Bjarne Laustsens velkomst og borgmester Erik Sørensen om energiby Frederikshavn.

Lektiehjælp, Rådgivning, EDB, Taekwondo, Svømning o.a. sportstilbud mm. i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 2.oktober 2007)
Annoncering indtalt d. 30.09.07 af Arne H. der bl.a. henviser til multietnisk forenings website www.fmef.dk

En flygtning fra Burma fotæller om håbet om en fredelig overgang til demokrati med støtte fra verdensopinionen.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2007)
Interview d. 29. september 2007 med Michael Vanbawi fra Chin-folket i Chinstaten i Burma, som nu bor i Sæby.

Demonstration og underskriftsindsamling imod salg af den kommunale el og varmeforsyning i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2007)
Optagelser fra demonstrationen og interviews med borgmester Erik Sørensen, demonstrationsleder Søren Pedersen samt Bodil H Pedersen initiativtager til underskriftsindsamlingen.

Den tidl. operative leder af Politiets Efterretningstjeneste på Knivholt for at tale om forebyggelse af terror.
(FLR-Dialog d. 27. november 2007)
Optagelse d. 27. september 2007 fra Hjemmemværnsdistrik Vendsysssels VIP-arrangement med major Hans Rødsgaard-Mathiesen, Jan Michaelsen, Tine Siel og Hans Erik Thrane samt Hans Jørgen Bonnichsen.

Den nordjyske stemme på Det Radikale Venstres landsmøde.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Interview d. 24. september 2007 med Hans Jørgen Nygaard, formand for Det Radikale Venstre i Frederikshavn og landsmødedelegeret d. 15-16. september 2007.

Om Danmarks Sociale Forum weekenden 28-30. september i København
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Interview d. 20. september 2007 med Lektor John Holten Andersen medarrangør af Danamrks Sociale Forum.

Vision om positivt kulturmøde på Brandbjerg Højskole mellem danske og flygtningee?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af oplæg af Simon Lægdsgaard, viceforstander på Brandbjerg Højskole

Etnisk diskrimination lægges for dagen på møde i Borgere for et anstændigt Danmark
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse af debatmøde med oplægsholderne Özlem Cekic (folketingskandidat for SF) og Lars Weiss (- for Socialdemorkaterne)

Danmark - et lille lukket land 3: Menneskerettigheder - i Danmark.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Foredrag d. 15. september 2007 på Brandbjerg Højskole af professor i menenskerettigheder ved Århus Universitet, Jens Vedsted Hansen.

Hør en mangeårigt afvist irakisk asylsøger spille smukke gamle danske melodier på tværfløjte.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. sept 2007 af musikprofessoren Ihsan Adham Al-Ghanemis spil på Brandbjerg højskole med "Borgere for et anstændigt Danmark som tilhørere"

Asylbørn: Foreningen alle børns rettigheder vil holde høring om Danmarks behandling af asylbørn d. 27.oktober 2007.
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af sognepræst Helle Mykens tale om baggrunden for forenigns-initiativet.

Danmark - et lille lukket land 1: Flygtningenævnets lukkede verden.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Foredrag d. 15. september 2007 på Brandbjerg Højskole af asyladvokat Helge Nørrung.

Borgere for et Anstændigt Danmark uddeler Brandbjergprisen til folketingsmedlem..?
(FLR-Dialog d. 23.oktober 2007)
Optagelse d. 15. september af Bodil Hindsholm Hansens prisoverrækkelse til folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen, Det Radikale Venstre

Danmark - et lille lukket land 2: Asylproces-historier fra det virkelige liv.
(FLR-Dialog d. 25 september 2007)
Foredrag d. 15. september 2007 på Brandbjerg Højskole af børnepsykiater Bente Rich.

Lektiehjælp og rådgivning i Frh Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 18 september 2007)
Interview d. 13. september 2007 med Masooda Mahmudi og Vadivel Ratnaganthan om lektiehjælp i matematik og dansk

Debatmøde om kvalitetsreformen imellem Venstre og SF i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 18. september 2007)
Optagelse d. 13. september 2007 med oplæg fra dels Anders Broholm som folketingskandidat for Venstre og Per Nilsson som byrådsmedlem. - og dels fra SF-folketingskandidat Mogens Ove Madsen og SF-byrådsmedlem Paul Rode Andersen. I debatten hører man bl.a. Jonas Eigil Nielsen, Christian Bækkelund, Niels Bøggild, Vera Nørgaard, Hanne Heilmann

Resultatet af Red Barnets landsindsamling søndag d. 9. september 2007 til skolegang for krigsramte børn i Angola.
(FLR-Dialog d. 11. september 2007)
Interviews d. 9. septembr med Karin Jensen indsamlingskoordinator i Red Barnet i Frederikshavn.

Anoncering af duelmøde om kvalitetsreformen imellem Venstre og SF i Frederikshavn torsdag d. 13. september i kl 19 i Maskinhallen, Skolegade 8.
(FLR-Dialog d. 11. september 2007)
Interview d. 8. sept. 2007 med Venstres byråds- og regionsrådsmedlem og folketingskandidat Anders Broholm, der sammem med Per Nielsson skal møde Mogens Ove Madsen og Rohde.

Det Radikale Venstres nye ledere møder eleverne på Frederikshavn Handelsskole og -gymnasium.
(FLR-Dialog d. 4. september 2007)
Optagelse d. 29. august 2007 af Margrethe Vestager, formand for Det Radikale Venstre og folketingsgruppens næstformand Morten Østergaard.

Red Barnets landsindsamling søndag d. 9. september 2007 til skolegang for krigsramte børn i Angola.
(FLR-Dialog d. 4. september 2007)
Interviews d. 29. august 2007 med generalsekretær Mimi Jacobsen, Red Barnet og indsamlingskoordinatorerne Drude Jacobsen, Sæby og Birgit Grøngaard, Fr.havn.

Tilbud fra Frederikshavn Multietniske Forening om lektiehjælp, rådgivning, EDB, taekwondo, svømning, gymnastik og badminton.
(FLR-Dialog d. 28. august 2007)
Servicemeddelelse fra Frh. Multietniske Forening oplæst d. 27. august 2007 af Arne H.

NYDANSKES GODE RÅD OM INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET: Hvordan overvinder man barriererne?
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Interview d. 23. august med Helle Thorbøl Hansen, Foreningen Nydansker om projektet jobnetværk, og de cafeseminarer, hvor nydanskerne fik mæle.

I og om kunstskoven Fylleledet Skov i Frederikshavn (med indkørsel fra Brønderslevvej ved Løgten bakke før Kilden).
(FLR-Dialog d. 11. september 2007)
Interview d. 19. august 2007 med initiativtager og kunstmaler Svend Pedersen i Kunstskovens Cafeteria.

Alpha-kursus i Flade sogn: Om at udforske meningen med livet ud fra en kristen synsvinkel.
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Interview d. 18. august 2007 med sognepræst Bruce Steuer i Flade sogn sammen med meninghedsrådsmedlemmerne Aage Christensen og Margit Christoffersen.

I Aalborg Zoologiske have med nyligt flygtede børnefamilier på den lave starthjælp.
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Lyd- og billedoptagelse d. 11. auguat 2007 af hvordan afrikanske børn laver deres legetøjsbiler af genbrugsmaterialer og interviews med Frederik Giese, MS, Karima, Anwar, Sima, Ziba, Birgit Grøngaard og Grete Nielsen Red Barnet, Pia Thomsen LL/FMF, og 13-årige Veronica fra Congo/Uganda med et halvt år i Danmark.

QUINDEMARCH 9. AUG. KL 19 FRA RÅDHUSPLADSEN.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2007)
Interview d. 30.07.07 initiativtager med Randi Hansen fra Fodslaw

Musikkunstneren bag det nye vidtfavnende album "Under kometen" med bidrag af et væld af lokale og kendte kunstnere fortæller og fiver eksempler på sit værk.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2007)
Interivew d. 21. juli 2007 med komponist, sangskriver og musiker Arvid Jacobsen, Frederikshavn.

Hos JOBPATRULJEN fra LO-fagbevægelsen, som gennem information til skoleeleverne i feriejobs gerne vil sikre dem imod evt. dårligt arbejdsmiljø og underbetaling.
(FLR-Dialog d. 3.juni. juli 2007)
Interview d. 30. maj 2007 med de 2 unge i LO-jobpatrulje-bussen ved Hanselsskolen i Frederikshavn, Camilla Krarup, HK-Nordjylland og Uffe Albertsen, Metal, Fr.havn.

Danske Bank støtter Frh. multietniske Forenings projekt "Vore Flygtningebørn" og De grønne pigespejderes lejraktiviteter som prisværdige Danske Initiativer.
(FLR-Dialog d. 3. juli 2007)
Optagelse d. 30. juni 2007 af filialdirektør Torben Gern Madsens uddeling og takketaler af Arne Hansen og Christina Palmstrøm.

Reportage fra FNs internationale flygtningedag i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler på initiativ af Aalborg stifts tværkulturelle arbejde.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2007)
Optagelse d. 20. juni 2007 af tale af pastor Afonso Justino Waco samt indlæg fra lokale ildsjæle og taknemmelige FN-flygtninge.

I Frederikshavn højtideligholdes den internationale flygtningedag onsdag d. 20 juni kl 19 i Th Bergsgade 6 med taler, mad, musik, sang og dans.
(FLR-Dialog d. 19. juni 2007)
Interview d. 18. juni 2007 med arrangøren pastor Afonso Justino Waco som også fortæller om sit liv i Afrika som politisk flygtning fra Cabinda

Ung... fortæller om familiens flugt og om at blande kulturerne i Danmark - og...
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Interviewet af 27. april 2007 er efter imødekommet ønske undtagelsesvist blevet fjernet

De udsatte og sundheden - foredrag på basis af nylige forskningsresultater.
(FLR-Dialog d. 21. august 2007)
Optagelse d. 7. juni 2007 i Århus af oplæg af seniorforsker Tine Curtis, Statens institut for Folkesundhed på konferencen "Fattigdom sundhed og integration"

Nutidens fattigdom i Danmark. Indlæg fra konference om Fattigdom, sundhed og integration, som vil sætte fingeraftryk på den nationale handleplan om social beskyttelse og inklusion.
(FLR-Dialog d. 10. juli 2007)
Optagelse d. 7. juni 2007 i Århus af oplæg af Preben Brandt, formand for rådet for socialt udsatte - samt af konsulent Finn Kenneth Hansen, CASA Center for Alternativ samfundsanalyse

Integration eller udstødning. Oplæg til workshop der skal lave fingeraftryk på regeringens EU-inspirerede handlingsplan for social beskyttelse og inklusion.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Oplæg af ledende socialrådgiver Mette Blauenfeldt, Centret for Udsatte Flygtninge.

Fr.havn Multietniske Forening indkalder til ny generalforsamling torsdag d. 21.juni kl 19 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2007)
Intalt af Arne H d. 4.juni 2007.

Slip velfærden løs i Frederikshavn: De kommunalt ansattes fagforeninger overrækker borgmesteren et bevis for garanteret opbakning til at kræve friske penge af regerigen til bedre kommunal service.
(FLR-Dialog d. 5.juni. maj 2007)
Optagelse d. 31. maj af overrækelsen af garantibeviset til Erik Sørensen fra Einar Rhode DLF, Mona Pedersen FOA, og Susanne Jensen PMF.

Kristendemokraternes formand og næstformand på besøg i Frederikshavn for at fortælle om hvad de står for og vil i Folketinget.
(FLR-Dialog d. 5.juni. maj 2007)
Interviews d. 31. maj 2007 med KrD-formand Bodil Kornbech og KrD-næstformand og lokal folketingskandidat Mogens Nørgaard.

På besøg hos Frederikshavn Blindeidræt: På tandem med blind passager med godt tråd i pedalerne.
(FLR-Dialog d. 29. maj 2007)
Interviews d. 22. maj 2007 med fmd. Søren Olesen, pilot Poul Christensen, Liselotte Wæhrens, Rikke Mikkelsen, Eilif Christensen, pilot Advar.

Militariseringen af USAs og Danmarks udenrigspolitik til debat i Aalborg Fredsaktion.
(FLR-Dialog d. 7. august 2007)
Optagelse d. 21. maj 2007 af oplægsholderne fredsaktivist Ulla Røder og A. P Møller-ekspert Frank Aaen, MF for Enhedslisten - samt debatten.

SFerne i Frederikshavn diskuterer SFs regringsdeltagelse og arbejdet for at samle oppositionen imod regeringen Fogh inden valget - som man gjorde med succes i Norge.
(FLR-Dialog d. 24. juli 2007)
Optagelse d. 15. maj 2007 SF-Fr.havns offentlige debatmøde med kredsens SF-folketingskandidat Mogen Ove Madsen.

Frederikshavn Multietniske Forening inviterer til generalforsamling lørdag d. 2. juni 2007 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 15. majl 2007)
Indtalt af Arne Hansen, Dialog d. 14-maj 2007.

Modersmålundrvisningen fortsætter i hele Ny frederikshavn kommune har enigt børne- og ungeudvalg besluttet.
(FLR-Dialog d. 15. maj 2007)
Interview d. 6. maj 2007 med byrådsmedlem for Venstre og medlem af børne- ungeudvalget i Frederikshavn kommune lærer Mogens Brag, Voersaa.

Første maj 2007 på Knivholt i Fr.havn - arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag.
(FLR-Dialog d. 8. maj 2007)
Optagelser fra 1. maj fest 2007 på Knivholt med bl.a. Erik Sørensen S, Anders Starbjerg S, Gitte Hesselmann EL, Mogens Ove Madsen SF, Bjarne Laustsen S og interview med Cai Møller LO-Fr.havn.

EU-vinkel på de frederikshavnske 1.majtaler på Knivholt: Hvor blev servicedirektivet af?
(FLR-Dialog d. 5.juni. maj 2007)
Interview d. 1. maj 2007 med Hanne Dahl, Junibevægelsens spidskandidat til næste Europaparlamentsvalg.

Invitation til Skovens dag i Råbejrg Mile søndag d. 13. maj kl 10-16 - måske fælles bustur
(FLR-Dialog d. 24. april 2007)
Interview d. 30. april med naturvejleder Villy Hansen som fortæller om den store buket af tilbud der er for hele familien.

Invitation til gratis cafeseminar i Aalborg d. 14. maj for kortlægning af barrierer imod nydanskeres adgang til arbejdsmarkedet.
(FLR-Dialog d. 1. majl 2007)
Interview d. 26. april 2007 med Helle Thorbøl Hansen fra Foreningen Nydansker.

Til debataften med 3F-formand som brænder for internationalt fagligt samarbejde for at hjælpe globaliseringens ofre, de fagligt aktive i lande uden faglige rettigheder.
(FLR-Dialog d. 18. september 2007)
Optagelse d. 25. april 2007 i Frederikshavn af Christian Juels lysbilledforedrag om den kapitalistiske globalisering på godt og ondt samt efterfølgende debat.

Globaliseringens offre: - dansk fagforening hjalp kolleger i Malaysia, , til ordentlige arbejdsvilkår - som vises i filmen "Globaliseringens ofre"
(FLR-Dialog d. 24. april 2007)
Interview d. 23. april med 3F-formand Christian Juhl i Silkeborg - en af initiativtagerne

LO-formanden om 1. maj i Skagen kl 7, i Søby kl 7, 30 og i Frederikshavn på Knivholt kl 13-17
(FLR-Dialog d. 24. april 2007)
Interview d. 23. april 2007 med Cai Møller, LO-formnand i Fr.havn, Skagen -Sæby.

Den danske modtager af den alternative Nobel-fredspris fortæller om personlig oplevelse af balladen omkring Ungdomshuset som hun ser som en militarisering og skabelse af et nul-tolerancesamfund, som konsekvens af USAs politik for verdensdominans med brug af antiterrorlove og missilskjolds/stjernekrigsprojeker i kampen om verdens ressourcer og værdier.
(FLR-Dialog d. 29. maj 2007)
Interview d. 21. april 2007 med Ulla Røder, som forsøgte at inspirere de unge i Ungdomshuset til at gøre deres modstandsaktioner til ikkevoldelig politisk ulydighed.

Nej Til Krig: Landskonference for den folkelige krigsmodstand og dens nye udfordringer og alliancemuligheder: Penge fra krig til velfærd?
(FLR-Dialog d. 17. juli 2007)
Optagelse d. 21. april 2007 d. 7. juni 2007 af Johan Kirkmand, LO-sekretær Klaus Krogsbæk og Jørn Andersen, Nej til Krig samt over 20 diskussionsdeltagere.

Tidligere ecstacy-bruger advare alle andre unge imod at at lade sig friste til at prøve.
(FLR-Dialog d. 22. maj 2007)
Optagelse d. 19. april 2007 i Arena Nord af Line Lindbergs foredrag og efterfølgende svar på spørgsmål, samt interview med Antte Jørgensen, Natteravnene.

Omkring projekt UngWelt med Future check i Frederikshavn og de unges kommentarer
(FLR-Dialog d. 24. april 2007)
Optagelse af Mads Thimmer d. 10. april 2007, Interview d. 16. april med Jacob Christensen, og d. 20.april med ungdomschef og projektholder Britta Andersen.

"Grænseløs god løn - gør globaliseringen social."
(FLR-Dialog d. 17. april 2007)
Interview d. 12. april på Fisketorvet i Fr.havn med folketingsmedlem Per Clausen, Enhedslisten om bl.a. Fair Trade samt Nestle's behandling af fagligt aktive.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket 2: Om at vinde ordene tilbage: Foredrag om hvordan mange posítivt værdiladede ord nu har fået tillagt en negativ betydning og konsekvenserne heraf for den politiske debat.
(FLR-Dialog d. 10. april 2007)
Optagels af forfatteren Knud Vilbys foredrag d. 24. marts i netværket Borgere for et anstændigt Danmark.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket: Velkomst og foredraget "Piben fik en anden lyd" af den familiesammenførte iagttager af danskerne.

(FLR-Dialog d. 3. april 2007)
Optagelse fra d. 24. mart 2006 af kort velkomst ved ordfører Bodil Hindsholm Hansen, Borgere for et anstændigt Danmark og foredrag af antropolog Ushma C Jacobsen.

Brandbjerg 4: Retorik, polemik og propaganda i dagens Danmark sammenholdt med i 1930ernes Tyskland.
(FLR-Dialog d. 15. majl 2007)
Foredrag af idehistoriker og forfatter Rune Engelbreth Larsen holdt d. 24. marts 2007 på Brandbjerg Højskole for Borgere for et anstændigt Danmark.

Til Stormøde i Brandbjergnetværket 3: De store fortællinger lever.- Om de hævdvundne simple sandheders dominans - uforstyrret af fakta.
(FLR-Dialog d. 17. april 2007)
Optagels af idehistorikeren og bogforlæggeren Carsten Fenger-Grøns foredrag d. 24. marts i netværket Borgere for et anstændigt Danmark.

Arbejdsmarkedsdirektøren redegør for den ny arbejdsmarkeds- og integrarionsstruktur i Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2007)
Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 hvad angår oplæggene af formanden for arbejdsmarkedsudvalget Jørn Larsen og social- og arbejdsmarkedsdirektørJan Nielsen.

Integrationsmøde i Frederikshavn - med oplæg ved formanden for arbejdsmarkedsudvalget og arbejdsmarkedsdirektøren - med efterfølgende debat med de frivillige integrationsildsjæle omkring behandlingen af flygtninge på starthjælp.
(FLR-Dialog d. 27. marts 2007)
Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 med oplæg af Jørn Larsen og Jan Nielsen - og af debatdeltagerne Ruth Christensen, Inge Staub, Jens Ole Jensen, Niels Ørvad, Steen Jacobsen, Sajo Bralic, Ganesu Uthayakumaran, Pia Thomsen, Bjarne Lynnerup Thorsen, Jytte Thomsen, Peter Lyng

Til fredsmøde i Aalborg på den globale demonstrationsdag imod irakkrigen hvor der også blev argumenteret imod Bush stjernekrigsprojekt for verdensdominans.
(FLR-Dialog d. 20. marts 2007)
Optagelse fra d. 17. marts 2007 med taler af Karsten Kollerup 3F, Kaj Lemberg, grundlovskomiteen og Rimdal Høegh med Esther Christiansen som mødeleder og musik ved Otto.

Information om hvad det er at være lægdommer og hvordan interesserede - inklusive etniske minoriteter- kan blive lægdommer.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Interview d. 12. marts 2007 med dommer Mogens Pedersen Frederikshavn om at være domsmand og nævning samt oplæsning af regler for at søge med frist inden 19. marts.

Om talere til fredsdemonstration i Aalborg lørdag d. 17. marts kl 12 på Gl. Torv.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Oplæsning af oplysninger d. 12. marts 2007 af ah.

Annoncering af dialogmøde mellem starthjælpsmodtagere og de kommunale integrationsansvarlige i Frederikshavn kommune onsdag d. 21. marts kl 19 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Oplæsning af Frh Multietniske Forenings invitation til etniske minoriteter og kommunalfolk og andre interesserede til at komme til mødet d. 21. marts i Th Bergsgade 6

Til åbent hus i Th Bergsgade 6 Fr.havn med Løft Livet, Multietniske Forening og Sæby og Skagen RK-flygtningeaktivitet.
(FLR-Dialog d. 13. marts 2007)
Optagelser og interviews d. 10. marts 2007 med bl.a. Chin-danse og -sange, Ruth Chr., Inge Staub, Lisa Sørensen, Norma og Kim Nielsen, Sarah Al-Ali, Ophie Nielsen, Vadivel Jeyaratnaganthan, Sajo Bralic og ah.

Fælles Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.Integrationsrådsmøde d. 20/3
(FLR-Dialog d. 6. marts 2007)
Indtalt d. 5. marts 2007 for FMF af Arne H.

En snak om at vælge uddannelse mellem uddannelsesvejlder Jens Porsborg og Maasoda, Arg. og Sarah.
(FLR-Dialog d. 6. marts 2007)
Interview d. 2. marts 2007 med Jens Porsborg, Masooda Mahmudi, Arg. Sarv. og Sarah Al-Ali

Rundt om Projekt Løft Livet i Frederikshavn med en engageret lærers og en glad elevs øjne.
(FLR-Dialog d. 27. februar 2007)
Interview d. 26. februar 2007 med dansklærer Pia Thomsen og lektiehjælpeleven Nana Nielsen fra Vietnam med halvandet år i Danmark

Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Fælles Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.Integrationsrådsmøde d. 20/3
(FLR-Dialog d. 27. februar 2007)
Indtalt d. 26. februar 2007 for FMF af Arne H.

Oplev Gores film om vores truede miljø, "Den ubekvemme sandhed" - med gratis billet fra SF-Fr.havn.
(FLR-Dialog d. 20. februar 2007)
Interview med Paul Rode Andersen, byrådsmedlem for SF i Frederikshavn d. 15. februar 2007.

Om uddannelsesvejledningen blandt folkeskoleeleverne i Frederikshavn -og herunder den særlige indsats blandt etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 20. februar 2007)
Interview d. 12. februar 2007 med uddannelsesvejleder Jens Porsborg fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel

Nyt fra Fr.havn Multietniske Forening: Åbent hus 10. marts og Møde med kommunen om integration d. 21. marts.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2007)
Indtalt d. 1. februar 2007 af Arne H.

Åbent hus på Frederikshavn Handelsskole og Handelsgymnasium.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2007)
Optagelser d. 8. februar 2007 med studievejleder Jimmy Emil Nielsen om Hg, Handelsskolens grunduddannelse og studievejleder Jens-Peter Fage om HHX, handelsgymnasiet.

Integrations-ildsjæle mødes i Sæby.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Interview d. 31. januar med Ruth Christensen fra Røde Kors Flygtningeaktivitet og Lisa Sørensen fra Projekt Løft Livet, Frederikshavn.

Åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.
(FLR-Dialog d. 6. februar 2007)
Optagelser d. 29. januar 2007 med rektor Poul Stenhøj, inspektor Steffen Christensen, matematiklærer Hans Vestergaard, samfundsfagslærer Rasmus Gjerding, engelsklærer Niels Jessen samt studievejleder Mogens Dam.

Niveauet på enkeltydelser til flygtninge på starthjælp i Frederikshavn Byråd.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Optagelse af punkt 3 på Frederikshavn Byråds møde d. 24. januar 2007 foranlediget af spørgsmål fra SF ved Paul Rode Andersen.

Hvordan fungerede Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 23. januar 2007)
Interview d. 22. januar 2007 med tidl. Røde Kors-medarbejder Søren Nielsen, Frederikshavn.

icon icon 2006
Hvorfor støtte Amnesti-Nu-kampagnen for amnesti til 800 afviste asyl-ansøgere, heraf 200 børn, som har opholdt sig i danske lejre i over 3 tre år.
(FLR-Dialog d. 19. december 2006)
Interview d. 18. december 2006 med initiativtager Charlotte Mortensen, Amnesti-Nu-bevæglesen.

Nyt fra Frederikshavn integrationsråds sidste møde før storkommunen, bl.a. om møde med starthjælpsmodtagere.
(FLR-Dialog d. 19. december 2006)
Interview d. 16. december 2006 med integrationsrådstalsmand Paul Rode Andersen, byrådsmedlem for SF.

Er Bushs "missilforsvar" i virkeligheden første skridt til militarisering af det ydre rum til "stjernekrig" for USA's "globale interesser"?
(FLR-Dialog d. 2. januar 2007)
Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg

Fredsprojekt i Burundi ledet af Den Transnationale Fond for Freds og Fremtidsforskning i Lund.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Interview d. 11. december 2006 med fredsforsker og TFF-direktør Jan Øberg

Mellemfolkeligt Samvirkes lokale MS-gruppe indsamlede d. 10. dec. 6.219 kr i Frederikshavn by.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Indtalt d. 12. dec. 2006 af Arne Hansen.

Debat om velfærd for alle i "Nordjyder for Velfærd".
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Oplæg d. 29. november 2006 i Aalborg ved de 2 nordjyske folketingsmedlemmer Pernille Wigsø Bagge SF og Per Clausen Enhedslisten - samt efterfølgende debat i Nordjyder for Velfærd.Billeder.

Til "Nordjyder for Velfærd"s stiftende generalforsamling.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Optagelse fra d. 29. november 2006 af Orla Thomsens oprids af baggrunden og derefter klip fra generalforsamling. Billeder.

Om de spontane pædagogaktioner i Århus, - hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre og vigtige erfaringer herfra.
(FLR-Dialog d. 5. december 2006)
Optagelse fra d. 29. november 2006 af Århus-pædagog-aktivisterne Lotte Zwichys og Carin Weibuls fortælling. Billeder.

"Giv verdens fattigste en julegave" beder 2 friske frivillige piger fra Mellemfolkeligt Samvirke os om at samle ind til den 10. december.
(FLR-Dialog d. 28. november 2006)
Interview d. 20. nov. 2006 med de MS-frivillige Sarah Ziethen og Line Svenningsen som var i Frederikshavn for at skaffe indsamlere og her fortæller hvordan man melder sig.


Til livligt møde med fremlæggelse af starthjælpundersøgelsen og efterfølgende vægtige udsagn fra flygtninge på starthjælp i Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner.
(FLR-Dialog d. 21. november 2006)
Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn.

(Relevant genudsendelse: ) Til livligt møde med fremlæggelse af starthjælpundersøgelsen og efterfølgende vægtige udsagn fra flygtninge på starthjælp i Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner.
(FLR-Dialog d. 21. november 2006 og genudsendt d. 7. juli 2015 i anledning af den starthjælplignende "integrationsydelse jf også links nederst på siden)
Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn.

Tak til alle der bidrog til indsamlingen til Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Afrika - samt indsamlingsresultater i Nordvendsyssel.
(FLR-Dialog d. 14. november 2006)
Orientering indtalt af koordinator Arne Hansen på vegne af koordinatorgruppen i Ny Frederikshavn og Frederikshavn

Søndag d. 12. nov. samler Dansk Flygtningehjælp ind til verdens flygtninge i tidsrummet kl 10-11til 14-15. Der mangler stadig indsamlere i Sæby.
(FLR-Dialog d. 7. november 2006)
Orientering indtalt af koordinator Arne Hansen på vegne af koordinatorgruppen i Ny Frederikshavn.

Om "Flygtninge på Starthjælp" en undersøgelse der fremlægges til debat her - og på møde i Frederikshavn d. 18. november kl 14 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 14. november 2006)
Interview med lektor Adam Johansen medforfatter til undersøgelsen om starthjælpen og som kommer til Frederikshavn d. 18. nov.

Tværpolitisk debatmøde om velfærdspolitik i Danmark arr. af SF-Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 7. november 2006)
Optagelse fra Maskinhallen i Fr.havn d. 30.sept. 2006 med politikerpanelet: Bjarne Laustsen SD, Anders Broholm, V, Mogen Ove Madsen SF, Per Larsen K og Erik Thyge Nielsen, EL.

Markante i Skagen ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 30. oktober 2006 med koordinator Hanne D. Heilmann, Skagen.

Gymnasieelever der søger jobs som dagsværker d. 8. nov. venter længselsfuldt på at det første jobtilbud til dagsværkere bliver lagt i jobbanken på od-online.dk
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 30. oktober 2006 med Cathrine Maria fra Operationdagsværksskretariatet i København.

Markante i Fr.havn og Sæby ringer indsamlere til Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 29. oktober 2006 med Helle Pedersen (S) og Anders Broholm (V), som fortæller om hvordan det gik.

At være Røde Kors-delegat og at skaffe besøgsvenner til flygtninge i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2006)
Interview d. 26. oktober 2006 med Jørgens Christensen, Hobro og med Christian Bækkelund fra RK-besøgstjeneste i Fr.havn.

Operation Dagsværk-eleverne på Frederikshavn Gymnasium og HF søger jobs som dagsværkere d. 8. november
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 23. oktober 2006 med Lise Hjort og Sira Skov fra dagsværksgrupppen på Frederikshavn

Med Mellemfolkeligt Samvirke i den afrikanske landsby i Aalborg Zoo
(FLR-Dialog d. 21. november 2006)
Interview 22.10.06 med Søren Hougaard formand for MS, optagelse af afslutning på sommerens MS-arrangementer med Susanne Zoo, morten Heise, MS samt interview med Ingeborg Holm MS

Røde Kors søger besøgsvenner til flygtninge på møde d. 26. okt. i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 20. okt. med Christian Bækkelund, leder af Røde kors besøgstjeneste i Frederikshavn

Den ny frederikshavnerordning for kommunal støtte til det frivillige ungdomsarbejde.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Optagelse af kommunal præsentation af den nye ordning og interview om dens konsekvenser d. 16. oktober med Henrik Carlsen, Frh. Ungdoms Fællesråd.

Omkring Clinton-mødet i Arena Nord i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Interview d. 12. oktober 2006 med direktør Claus Pedersen Arena Nord.

Fra Kaospiloternes reception for bogen "Mojn Habibi" med 80 historier om positive kulturmøder.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Optagelse og interviews d. 11. oktober 2006 med kaospilotstuderende Kathrine Rasmussen, Henrik Smedegaard Mortensen og Signe Gro Jensen, samt bogudgiver Nicolai Matei, Eksperimental Forlag.

Hvem får glæde af Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtninge søndag d. 12. november.
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2006)
Interviews d. 12. oktober 2006 med Susse Holst, informationschef hos Dansk Flygtningehjælp, lige hjemkommet fra research om DFs flygtnignearbejde i Liberia.

Asyladvokat på research i Kosovo for at dokumentere sine udviste klienters skæbne og hente data om Kosovos krigstraumatiserede befolkning fra en lægekongres.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2006)
Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter

Optagelse fra Velfærd til Alles aktionsdag i Aalborg d. 3. oktober 2006 - og i bussen til Aalborg og retur til Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2006)
Interviews d. 3. okt. 2006 med Cai Møller, Morten Wulf, Birthe Thuesen, Johs. Andersen, Kristian Gaardsøe, Stinna Ryum Jensen, Karsten Kollerup, Henning G. jensen, Bent H Pedersen og Mona Pedersen.

"Nu er det nok forringelser for børnene" - Fra 5-600 Ny Frederikshavn-pædagogers demonstration foran Rådhuset.
(FLR-Dialog d. 1. oktober 2006)
Optagelse af hele demonstrationen med sange og taler af Henrik.., Bjørn T. og spontant tale - samt efterfølgende interview med arbejdsgruppetalsmanden Bjørn Thomsen.

Afghansk flygtnings konstruktive ideer for verdens fremtid.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2006)
Interviews d. 27. september med den afghanske pressefotograf M. Ghanbari, sæby

Asylaktivists oplevelse af udstillingen "Må jeg være her?" med asylcenterbørnenes fotos og breve til misteren.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 23 september 2006 med århusianeren Helge Ratzer bestyrelsesmedlem i Brandbjerg-netværket og Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed.

Bestyrelsesmedlem i Brandbjerg-netværket for "Borgere for et anstændigt Danmark" om mødet d. 2. september 2006.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 23. septembe4r 2006 med Helge Ratzer bestyrelsesmedlem i Brandbjergnetværket og med i Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed siden 1977

Til de etniske minoritetsdanskeres kulturfest i Sæby d. 23. sept.
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2006)
Interviews d. 23. september med Carmen Flores fra Peru, Samnang Hin fra Cambodia og Ruth Christensen fra RK-flygtningeaktivitet i Sæby

Om Projekt Løft Livskvalitetens Læsøtur og bagekursus - fortalt af deltagerne.
(FLR-Dialog d. 26. september 2006)
Interview d. 19. september 2006 med Lisa Gram Henriksen, Nano H. Nielsen, Karima Mohmoodi og Sima Rajabi om Læsø - og.med Susan Sarvari og Gonzala Rasmani om bagekursus

OM Ishøj Integrationsråds forsøg med TV-transmitterede integrationsrådsmøder.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 18. september 2006 med integrationsrådsformand Schengül Deniz, Ishøj

Om dokumentarfilmen "Og hjertet er sort" om børnefamilie på Avnstrup Udvisningscenter, -hvor instruktøren også fortæller om hvorfor hun måtte lave filmen.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 18. september 2006 med filminstruktør Maria Mac Dalland Kbn.

Reportage fra Hånbæk Marked i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 16 september 2006 med 11 deltagere på Hånbæk Marked

Annoncering af multikulturel fest i Sæby lørdag d. 23. september.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 15. september 2006 med Ruth Christensen fra Røde kors flygtningeaktivitet i Sæby.

Om den relative høje deltagelse i integrationsrådsvalget i Århus med bl.a. brug af internet og telefon.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med integrationsrådssekretær Pia Amdi, Århus.

Om arbejdet som formand for integrationsrådet i Århus og om hvordan man bliver valgt til Integrationsrådet.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med formanden for Århus integrationsråd Ahmed Jibril Abdi.

Om organisering af DFs indsamling til verdens Flygtninge i Ny Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 6.september 2006 med Dansk Flygtningehjælps centrale koordinator Rasmus Lynghøj.

Om at organisere DF-indsamlere i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 6.september 2006 med byrådsmedlem Ander Broholm. (V).

At se fotoudstillingen "Må vi være her" genkalder erindringen om at leve som bosnisk flygtning i Bingohallen i Frederikshavn i 1993- medens de mægtige spillede bingo med ens fremtid - også dengang.
(FLR-Dialog d. 12. september 2006)
Interview d. 11. september 2006 med den bosnisk fødte frederikshavner og tolk Muhamed Fajkovic.

Interview med landskendt kræmmer på Store Brønderslev Marked.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 4. september 2006 med Låsby-Svendsen.

Omkring Clintons og Hans Blix foredrag i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 19. september 2006)
Interview d. 4. september 2006 med arrangøren Kim Høffler, Frederikshavn Event.

HØRING OM INTEGRATIONSRÅD I NY FREDERIKSHAVN - med ændringsforslag senest d. 11. september.
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 31.august 2006 med Paul Rode Andersen fra arbejdsgruppen bag forslaget der er sendt til høring.

SÆBY INTEGRATIONSRÅD.
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 31. august 2006 med formanden for Sæby Integrationsråd Benjamin Najd om integrationsrådets arbejde.

På besøg hos kunstneren i Frederikshavn, der sælger til - og får besøg fra - hele verden.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2007)
Optagelse d 30. august 2006 af Agnete Brittasius fortællinger om sine kunstværker i haven på Råholtvej i Frederikshavn.

ER KRIGEN MOD IRAK GRUNDLOVSSTRIDIG?
(FLR-Dialog d. 5. september 2006)
Interview d. 29. august 2006 med Bjørn Elmquist som er advokat for Grundlovskomiteen af 2003 som har rejst sagen.

Sæby-ildsjælenes indsats for det frivillige sociale arbejde i Sæby samt dets placering i Ny Frederiksahavn.
(FLR-Dialog d. 29 august 2006)
Interview d. 28. august 2006 med Jørgen Madsen og Ruth Christensen fra Sæby frivilliges Samråd.

Om asylsøgerbørnenes fotoudstilling "Må jeg være her?" på Frederikshavn Bibliotek frem til 23. september.
(FLR-Dialog d. 29 august 2006)
Interview d. 27. august 2006 med en af initiativtagerne Mona Ljungberg fra "Støttekredsen for Flygtninge i Fare".

Om Mellemfolkeligt Samvirkes informations- og indsamlignsbod på Store Brønderslev marked 2-4. september.
(FLR-Dialog d. 29 august 2006)
Interview d. 24. august 2006 med initiativtager til MS-gruppen i Nordvendsyssel Marianne Bindslev, Skagen

Udstillingen "Må vi være her" med børns fotografiske skildring af deres liv i asylcentre.
(FLR-Dialog d. 22 august 2006)
Indtalt af Arne Hansen FMF d. 10. juli 2006

På besøg i den selvstyrende varmestue i Læsøgade 11 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 22. august 2006)
Interview d. 14. august 2006 med bl.a. formand Leif Andersen, næstformand Joe L Kissau og bestyrelsesmedlem Eva Sørensen samt Ulf

Om forslaget til samordning af det frivillige sociale arbejde i Ny Frederikshavn, som er til høring til d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 15. august 2006)
Interview d. 14. august 2006 med Gurli Nielsen fra Ny Frederikshavns arbejdsgruppe for frivilligpolitik samt Bo Windfeldt leder af De Frivilliges Hus i Frederikshavn.

Formanden for Foreningen af udlændingeretsadvokater begrunder 6 organisationer brev til EUparlamentet borgerretskomite om at komme og se på den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 15. august 2006)
Interview d. 12. august 2006 med asyladvokat Helge Nørrung.

Formanden for Foreningen af udlændingeretsadvokater begrunder 6 organisationer brev til EUparlamentet borgerretskomite om at komme og se på den danske asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 15. august 2006)
Interview d. 12. august 2006 med asyladvokat Helge Nørrung.

Høring om frivilligt socialt arbejde i Ny Frederikshavn med svar-frist til d. 6. september.
(FLR-Dialog d. 8. august 2006)
Indtalt d. 7.08.06 af Arne Hansen fra FLR-Dialogredaktionen.

Redgørelse for forhandlingerne med asylmyndigheder der - udenfor al tvivl sået bagefter af flygtningenævnsformanden - medfører genbehandling af iranernes asylsager iflg. forhandler!
(FLR-Dialog d. 8. august 2006)
Interview d. 5. august 2006 kl 9: 30 med Leif Bork Hansen som sammen med Hardy Hansen, Formand for fred og forsoning - Mandela Center Danmark førte de afgørende forhandlinger d. 3.08.06.

Sultestrejkende asylsøger siger sin mening på sin 43. tyvende sultedag - for øjnene af vores folketingspolitikere.
(FLR-Dialog d. 1. august 2006)
Interview d. 31. juli 2006 med sultestrejkende Shariff Shoukri og støtten og fredsvagt Jette Glob.

Om at komme og skulle integreres som 15-årig, nu undervise i projektsløft livskvalitetens sommerkursus, og gå i 3.g og være musikinteresseret.
(FLR-Dialog d. 25. juli 2006)
Interview d. 24. juli 2006 med 20 årige 3.ger Emanuel Sotomayor.

Asyladvokat fremlægger konkrete eksempler på sine iranske asylsøgeres barske sager og deres behandling i det danske asylsystem.
(FLR-Dialog d. 25. juli 2006)
Interview d. 20. juli 2006 med asyladvokat Anne Land, Sønderborg.

Om støttemødet for de sultestrejkende afviste iranske asylsøgere lørdag d. 15. juni 2006.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 17. juli 2006 med Holger Lauritsen medinitiativtager til støttemødet på Christiansborg Slotsplads med ca 150 deltagere.

Fra støttemødet for de sultestrejkende afviste iranske asylsøgere d. 15 juli 2006 på Christianborgs Slotsplads.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Taler af Nahid Riatzi, Shariff Shoukri, Rune Engelbreth Larsen, advokat Bjarne Overmark, Patrick McManus, Ulla Røder d. 15. juli 2006.

En snak med elever efter deltagelse i lektiehjælp i dansk/engelsk - et af Projekt Løft Livskvalitetens sommertilbud.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 11. juli 2006 med Arg. og Susan Sarv. i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler i Th Bergsgade 6.

Ny bestyrelse i Frederikshavn Multietniske Forening - Og "Må jeg være her" asylcenterbørns fotografier på Frederikshavn Bibliotek 23. august - 23. september 2006.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Indtalt af Arne H. d. 10. juli 2006

En udlandsdanskers oplevelse af de afviste udvisningstruede iranske asylsøgeres sultestrejke og danskernes tavshed herom.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Interview d. 7. juli 2006 med Holger Ross Lauritsen me d4 års ophold i Frankrig.

Sommertilbud i juli måned fra projekt Løft Livskvaliteten i Th Bergsgade 6 i Fr.havn Multietniske Forenings lokaler.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2006)
Interview d. 3. juli 2006 med Lisa Sørensen projektleder for Løft Livskvaliteten i FMF-regi.

Hvorfor det er nødvendigt at skrive under for en human asylpolitik i Danmark.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2006)
Interview d. 30. juni 2006 med initiativtageren Rauf H Zadeh som nu er lærer og for 24 år siden selv måtte flygte fra det undertrykkende iranske regime.

Er de sultestrejkende iranske asylsøgere pylrede eller fører vores regering en menneskefjendsk asylpoliitik?
(FLR-Dialog d. 4. juli 2006)
Interview d. 26. juni 2006 med iranske Mahmoud Ghazvini som har engageret sig i kampen for en human asylpolitik i Danmark.

Om afrikansk landbrugs situation og afrikanernes fremtidsmuligheder i globalt perspektiv.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2006)
Interview d. 25. juni 2006 med Svend Appel og Tage Budolsen som har arbejdet for Mellemfolkeligt Samarbejde i hhv Uganda og Tanzania og Zimbabwe.

Tag til Afrika i Aalborg Zoo. Om samarbejdet med Mellemfolkeligt Samvirke - og dets frugter.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2006)
Optagelser og interviews d. 25. juni 2006 med Susanne fra Zoo, Morten fra MS og Kenneth fra fredsorganisation i Uganda.

Sommerferietilbud: 7-14-årige børn kan melde sig inden 1. juli til gøglerskole hos Frederikshavn Amatørscene d. 23-29 juli.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2006)
Interview d. 25. juni 2006 med formand fro Frederikshavn Amatørscene John Jørgensen.

Om kommunal indsats for fælles lokaler til det frivillige forenings- og kulturliv i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2006)
Interview d. 23. juni 2006 med kultur- og fritidschef Jacob Dalsgaard, Frederikshavn Kommune.

Udfordring: Skriv under på at det årlige antal flygtninge skal op fra 500 til 1500 FN-kvorteflygtninge. Det beder Dansk Flygtningehjælp dig gøre på www.1000flere.dk.
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Interview d. 15. juni 2006 med Susse Holst fra Dansk Flygtningehjælp.

Til folkemøde i Nellemanns Have på Langtvedvej i det nordlige Sæby.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2006)
Optagelser af taler og interviews d. 10. juni 2006 med bl.a. Hans Krarup Olesen, Arnold Andersen, Birgit Simonsen, Hanne Heilmann, Jan Hermanson, Birthe Svenstrup, , Birgit Hansen, Jørgen Sørensen og Søren Voss Jensen.

Om at starte egen virksomhed - fra iværksætterkursus arrangeret af Projekt Løft Livskvaliteten.
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Interview d. 10. juni 2006 med virksomhedskonsulent Mogens Thomsen fra Start & vækst, Århus.

SFs nye folketingskandidat i den nye Frederikshavn kreds der inkluderer Sæby kommune.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2006)
Interivew d. 6. juni 2006 med Mogens Ove Madsen, SF-folketingskandidat i Frederikshavn-kredsen.

Nyheder fra projekt Løft Livskvaliteten i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. juni 2006)
Interivew d. 1. juni 2006 med projektleder Lisa Sørensen om bl.a. UNICEF-march, uddannelses- og jobmuligheder - inklusive iværksættere mm.

Til debatmøde med frederikshavnerne om velfærdsreformforhandlingerne.
(FLR-Dialog d. 6. juni 2006)
Optagelse d. 29. maj 2006 af oplægsholderne de 2 nordjyske folketingsmedlemmer Jacob Axel Nielsen Konservative og Bjarne Laustsen socialdemokraterne samt af de mange debatindlæg i Maskinhallen.

Til protestmøde d. 17. maj imod regeringens velfærdsudspil - i 3F-bus fra Frederikshavn til Aalborg.
(FLR-Dialog d. 30. maj 2006)
Interviews d. 17. maj 2006 med Cai Møller, Per Thyge Nielsen, Hadi, Jacob, Sara, Camilla, Ditte, Gitte, Sine, Annemette, Dare (i bussen), Henrik Rise, Jane Korczak, Toke Nielsen, Jonny Hefty, Kaj Poulsen (i Aalborg) og Mona Pedersen, Daniel, Mikkel og Hadi (igen i bussen hjem)

Kom til generalforsamling i Frederikshavn Multietniske Forening lørdag d. 20. maj kl 14 i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Indtalt af Arne H.den nuv. sekretær, kasserer og reelt fungerende formand, som håber på afløsninger på posterne.

Hvorfor vil flygtninge og indvandrere også demonstrere d. 17. maj ?
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 15. maj 2006 med Uzma Andreasen, formand for Foreningen for Etniske Minoriteter og medinitiativtager til fordemonstration på Sct Hans Torv, Nørrebro kl 14, 30

ER YTRINGSFRIHEDEN TRUET ELLER ER DET TOLERANCEN?
(FLR-Dialog d. 23. maj 2006)
Optagelse af SFs debatmøde i Frederikshavn d. 15. maj 2006 med Bent Bøgsted DF, Tina Nedergaard V, Jakob Axel Nielsen K, Bjarne Laustsen SD og Thomas Krog SF

Hvorfor vil studerende unge demonstrere på onsdag d. 17. maj?
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj 2006 med pædagogstuderende Peter Jensen, Aalborg.

Den alternative velfærdskommissions vurdering af regeringens velfærdsudspil.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj med Per Schultz Jørgensen, formand for den alternative velfærdskommission og professor i Socialpsykologi og tidl. formand for børnerådet.

Formanden for 3F i Nordøstvendsyssel fortæller hvorfor nordjyder især har grund til at demonstrere mod regeringens planer d. 17. Maj.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj 2006 med Bent Christensen, formand for 3F Nordøstvendsyssel.

Østens Mystik i Frederikshavn d. 9. maj 2006 - oplevet af afghansk pige.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2006)
Interview d. 11. maj 2006 med Asieh Hassanzadeh, Frederikshavn.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FREDERIKSHAVN MULTIETNISKE FORENING D 20. MAJ KL 13.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Indtalt d. 9.05.06 af Arne HAnseen, sekretær, kasserer og pt formandsfunktioner

Venstre-folketingsmedlems oplæg til møde om ytringsfrihed og Mohammad-tegningerne d. 15. maj i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interview med Tina Nedergaard d. 8. maj 2006 før møde id. 15. maj i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn.

Tilbud fra projekt Løft Livskvaliteten for kvinder og unge.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interview d. 8. maj 2006 med projektleder Lisa Sørensen.

Reportage fra Hånbækdagen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Interviews d. 6. maj 2006 med deltagere bl.a. Anette og Rene Jørgensen og Ronny Reinholdt, Natteravnene, samt arrangør

TIL GLÆDEN - STOR FEST FOR TOLERANCE, RESPEKT OG DIALOG I ÅRHUS D. 5. MAJ KL 16-19 PÅ BISPETORVET - OG OM EN ARRANGØRS MOTIV.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 1. MAJ 2006 med STIG DALAGER, forfatter og initiativtager til de 12 forfatteres protest dec. 2005.

AT FINDE SAMMENLÆGNINGSUDVALGSMØDER PÅ NY FREDERIKSHAVNS HJEMEMSIDE.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 1. maj 2006 med 3g samfundsfaglig Sanne Rasch Andersen efter test på gl. sammenlægningsudvalgsmøders tilgængelighed på deres hjmmeside.

Arbejderbevægelsens 1. maj på Knivholt.
(FLR-Dialog d. 9. maj 2006)
Optagelse 1. maj 2006 af mogens Ove Madsen, SF, Lasse Olesen, EL, Bjarne Laustsen og Sven Nedergaard, Socialdemokraterne.

TILBUD FRA FMF-projekt LØFT LIVSKVALITETEN pr 1. maj.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Indtalt d. 1.05.06 af Arne HAnseen for Lisa Sørensen og Sajo Bralic, projekt Løft Livskvaliteten.

Programmet for HÅNBÆKDAGEN D 5. MAJ kl 11-16.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 1. maj 2006 med SSP-konsulent Erik Graves

NORSKE REDD BARNA OM BØRN I ACYLCENTRE.
(FLR-Dialog d. 25. april 2006)
Interview d. 24. april 2006 med Marianne Borgen fra norske Redd Barna.

PROJEKT LØFT LIVSKVALITETENS TILBUD TIL KVINDER.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Redigeret d. 25. april 2006 af Arne Hansen ud fra Lisa Sørensens planer

Arbejderbevægelsens 1. MAJ PÅ KNIVHOLT kl 13-17
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview d. 24 april 2006 med LO-formand Cai Møller.

Nyt fra Integrationsrådets møde i Frederikshavn om nyt integrationsråd i Ny Frederiskhavn.
(FLR-Dialog d. 25. april 2006)
Interview d. 21. april 2006 med næstformand i Integrationsrådet og byrådsmedlem for SF Paul Rode Andersen.

Hvordan opleves Jacob Holdts bileder af en frederikshavner med afghansk baggrund.
(FLR-Dialog d. 11. april 2006)
Interview lørdag d. 1. april 2006 med Amin Sharifi

Om stor singlefest på Knivholdt lørdag d. 8. april 2006 kl 20: 00.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Interview d. 1. april 2006 med Henning Olesen fra Single Rock Cafe Nordjylland jf www.singlerockcafe.dk.

Om præsteinitiativtagernes juleprædikener om plads i herberget og om flygtningehøringen.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview lørdag d. 25. marts 2006 med præsterne Helle Myken, Bodil Hindsholm og Knud Erik Lægsgaard

Ung deltager i flygtningehøringen på Brandbjerg Højskole fortæller hvordan hun blev engageret i Folkesagen for Værdig Asylpolitik.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Interview lørdag d. 25. marts 2006 med Lise Andersen tidligere elev på Krogerup Højskole.

Kom og se Amerikanske Billeder på Frederikshavn Gymnasium mandag d. 27. marts kl 19.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Interview d. 25. marts 2006 hvor Jacob Holdt er bedt om at opdatere frederikshavnere om hans opdaterede lysbilledforedrag Amerikanske Billeder.

Flygtningehøring på Brandbjerg med dr teol, psykiater, læge og forfatter.
(FLR-Dialog d. 11. april 2006)
Optagelse d. 25. marts 2006 med oplæg af dr teol Svend Andersen, psykiaterBente Rich, advokat Anne Land, læge Anne Nielsen og forfatter Stig Dalgaard - samt debat

Forslag til organisering af arbejdet for en human flygtningepolitik og ideer til events der kan fremme dialog med befolkningen om at inkludere flygtninge og etniske minoriteter.
(FLR-Dialog d. 18. april 2006)
Her hører man optagelser fra plenum efter workshops lørdag d. 25. marts 2006 under flygtningehøringen på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: En repræsentant fra Forfatterprotesten.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af indlæg af forfatter Stig Dalager d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole

Flygtningehøring på Brandbjerg: 30 års dansk flygtningepolitik.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af direktør for det danske Center for Menneskerettigheder Morten Kjærums indlæg d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole

Flygtningehøring på Brandbjerg: Enhedslistens flygtningepolitiske ordfører om urimelige stramninger i krav til dansk statsborgerskab.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af folketingsmedlem Jørgen Arboe-Bæhr d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Radikales flygtningepolitiske ordfører om barske familiesammenføringsafslag og glæde over at de tilstedeværende udgør den nødvendige alternative opposition.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole

Oplæg om angst og mod af biskoppen i Århus på præsteinitiativets flygtningehøring.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse af biskop Kjeld Holms tale d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole.

Flygtningehøring på Brandbjerg: Børnepsykiater om børnefamiliers umenneskelige forhold på Røde Kors-asylcentre.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af den erfarne Bente Rich

Flygtningehøring på Brandbjerg: Flygtningeadvokat om asylsøgernes ringe retssikkerhed i et flygtningenævn under diktaturstatslignende forhold.
(FLR-Dialog d. 2. april 2006)
Optagelse af indlæg af advokat Bjarne Overmark, Randers d. 24. marts 2006 på Brandbjerg Højskole

Foredrag om flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004 - med debat om den aktuelle situation (21/3).
(FLR-Dialog d. 20. juni 2006)
Optagelse af møde i Randels d. 21. marts 2006 med foredrag af journalist og forfatter Malene Grøndahl og forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøn.

Om Folkekirkens Nødhjælpsarbejde blandt jordskævsofrene i Pakistan.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optagelse d. 19. marts i Abildgårdkirken af foredrag af læge og MF for SF Kamal Qureshi fra hans arbejde blandt pakistanske jordskælvofre.

INVITATION TIL Jacob Holdts aktuellle lysbilledshow Amerikanske Billedermandag d. 27. marts på gymnasiet.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
PR for et hyperaktuelt arrangement som det i sidste øjeblik er lykkedes at få gjort tilgængeligt for alle frederikshavnere ved en ekstraforestilling.

Fra fredsdemonstrationen i Aalborg d. 18. marts - 3 år efter angrebet på Irak.
(FLR-Dialog d. 26. marts 2006)
Optaglese d. 18. marts af taler af de lokale folketingsmedlemmer Thomas Krog SF og Per Clausen EL

Til fernisering i Hvepsereden, Sæby Skoles fritidsordning
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
Optagelser d.17. marts 2006 med elever og pædagogerne Berit, Ulla og Karin i Hvepsereden under ferniseringen.

MENNESKERETTIGHEDSSITAUTIONEN EFTER 11. SEPTEMBER. 2001.
(FLR-Dialog d. 19. marts 2006)
Interviews d. 17. marts 2006 med centerleder Martin Hoxer Ambesty International.

OM FREDSDEMONSTRATION I AALBORG D. 18. MARTS med taler af Thomas Krog og Per Clausen
(FLR-Dialog d. 12. marts 2006)
Interview d. 10. marts 2006 med Connie Trudslev fra Aalborg Fredsaktion, der oplyser at demonstrationne er kl 12 på Gammeltorv.

På besøg i Hvepsereden, Sæby skoles SFO for at høre om kulturprojektet.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2006)
Interviews d. 9. marts 2006 med børnene i Hvepsereden og med pædagogerne Ulla Larsen (leder), Susanne og Berit Jensen.

Udviklingen i USA contra Danmark mht. racisme, om mediernes koserverende grøftegraver-rolle og om den personlige dialogs nødvendighed.
(FLR-Dialog d. 12. marts 2006)
Interview d. 4. marts 2006 med Jacob Holdt forfatteren til Amerikanske Bileder.

Lisa Sørensen, en integrationsildsjæl hyldes på Frederikshavn Integrationsråds fest for modtageren af åres integrationspris.
(FLR-Dialog d. 5. marts 2006)
Optagelse d. 3. marts 2006 af bla. Jytte Schaltz, Paul Rode Andersen, Arne Hansen, Lisa Sørensen, Latifa og Hadi Hosseini.

Modtager af Frederikshavn Integrationsråds integrationspris for 2005 fortæller om sin glæde ved integrationsarbejde og inviterer til deltagelse i et nyt projekt sammen med Frh. Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 23. februar 2006 med lærer Lisa Sørensen, som skal fejres d. 3. marts kl 19 i FMFs lokaler i TH. Bergsgade 6, Frederikshavn, hvor alle er velkomne.

Perspektiver for det frivillige børne og ungdomsarbejde i Ny Frederikshavn kommune efter stiftelsen af Ny Frederikshavns Ungdoms Fællesråd.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 21. februar 2006 med den nyvalgte formand for Frederikshavn s UngdomsFællesråd for hele storkommunen Henrik Carlsen, Strandby.

Konflikter i Flammer: Center for konfliktløsning tilbyder gratis at lede møder mellem folk der er uenige. Men som ønsker at diskutere det der sker og forstå hinanden bedre.
(FLR-Dialog d. 26. februar 2006)
Interview d. 21. februar 2006 med konfliktmediator Else Hammerich, Center for Konfliktløsning, Nørrebrogade 32 3. sal, 2200 København N

En danskopvokset nordmand sammenligner Norges inkluderende udvikling contra Danmarks i retning af eksklusion af ikke-danskere?- med Muhamed-tegningerne som eks.
(FLR-Dialog d. 19. februar 2006)
Interview d. 16. februar 2006 med den århusianskopvoksede forfatter Henrik Broberg, , som i Tromsø var medinitiativtager til den norske kirkeasylbevægelse

Kompetent gennemgang af hvordan man hører og af hørelidelserne Tinnitus og Menieres sygdom.
(FLR-Dialog d. 5. marts 2006)
Optagelse d. 15. februar af foredrag af Jette Vestergaard, leder af Høreinstituttet i Aalborg.

Baggrund for at Jyllandsposten bør undskylde at have bragt tegningerne og Islamisk Trossamfund bør undskylde at have misinformeret.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2006)
Interview d. 2. februar 2006 med journalist og forfatter Malene Grøndahl om behov for at undskylde for at komme videre med at tale sammen og samarbejde.

Borgermøde om frivilligt socialt arbejde i Ny Frederikshavn kommune.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2006)
Optagelse af mødet i Sæby Kulturhus d. 31. januar 2006 bl.a. med socialdirektør Jan Nielsen, leder af De Frivilliges Hus Bo Windfelt, sundhedskoordinator Britta Olsson og Tine Meldgaard.

2 kristne flygtningevenner fortæller om at hjælpe asylsøgere i klemme i det barske danske asylsystem.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med 2 frivillige ildsjæle pastor Bruce K Steyer, Flade og efterlønner Ole Jørgensen, Ravnshøj d. 27. januar 2006.

Til luknings-reception på Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Taler af den lokale asylcenterchef Peter Sleicher og Røde Kors-asylcenterchef på landsplan Jørgen Chemnitz, samt borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn d. 27. januar 2006.

SKOLEBESTYRELSESVALG FOR NY FRHAVN I VERDENSKLASSE d. 1-2 Februar.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2006)
Interview d. 27. jan. med skolebestyrelsesmedlem Lars Olsen om folkeskole-samarbejdsprojektet VERDENSKLASE.

Røde Kors-asylcenterechefen fortæller historien og forsvarer at Røde Kors har akcepteret regeringernes stadige stramninger.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med Røde Kors-asylchef på landsplan Jørgen Chemnitz d. 27. januar 2006.

Tidligere asylsøgerbeboer i Røde Kors-asylcentret i Frederikshavn fortæller om sit arbejde med at skaffe praktikpladser til nuværende asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med Røde Kors-medarbejder Adem Ratanic. d. 27. januar 2006.

MØDE OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I NY FR.HAVN
(FLR-Dialog d. 29. januar 2006)
Sundhedskoordinator Britta Olsson inviterer alle frivillige ildsjæle til borgermøde tirsdag den 31. januar i Sæby kulturhus på Rådhus alle 2.

En idealistisk Røde Kors-medarbejder igennem 12 år har nu fået nok.
(FLR-Dialog d. 12. februar 2006)
Interview med Røde Kors-medarbejder Anne Vanggaard d. 27. januar 2006.

LIGESTILLINGSUDVALGET INVITERER TIL MØDE MED JØRGEN FLINDT PEDERSEN D. 7/2 kl 18, 30 i Musikhuset.
(FLR-Dialog d. 29. januar 2006)
Interview d. 27. jan. med næstformanden/kvinden ligestillingsudvalget I Fr.havn kommune Lilly Pedersen.

SKOLEBESTYRELSESVALG I FREDERIKSAHVN FRA D. 1-2 FEBRUAR.
(FLR-Dialog d. 22 januar 2006)
Interview d. 19. januar 2006 med skole- og ungdomschef Britta Andersen, Frederikshavn.

Advokat-kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo...
(FLR-Dialog d. 15. januar 2006)
Interview d. 13. januar 2006 med advokat Hanse Boserup fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater.

600 læger siger fra over for regeringens flygtningepolitik
(FLR-Dialog d. 8. januar 2006)
Interview d. 7. januar 2006 med læge Anne Nielsen, talskvinde fra det nye initiativ, Læger siger fra, som så dagens lys d. 29. december 2005.

icon icon 2005
Appel om akut hjælp til at hindre, at afghansk ret dømmer Ali Muhaqiq Nasab til døden d. 21.12.05 - samt hvorvidt appellen bar frugt.
(FLR-Dialog d. 18. december 2005)
Interview d. 20. december 2005 kl 13, 50 med Omid Ali Hosseini frederikshavner af afghansk herkomst på vegne af eksilafghanere i hele verden, -samt interview igen d. 30. dec.om retssagens forløb samt parlamentsvalget.

"Præsteinitiativet 2005/06 Der er stadig ikke plads i herberget". Hvorfor er det nødvendigt?
(FLR-Dialog d. 18. december 2005)
Interview d. 16. december 2005 med initiativtager Helle Myken Christensen, sognepræst i Falslev-Vindblæs ved mariager i Århus stift.

Konstituerende møde i Ny Frederikshavn Sammenlægningsudvalg.
(FLR-Dialog d. 18. december 2005)
Optagelse af 1. sammenlægningsudvalgsmøde d. 12. december2005 med åbning af Bruno Møller og tale af den nyvalgte formand Erik Sørensen.

Rapporten fra regeringens velfærdskommission fremlægges.
(FLR-Dialog d. 11. december 2005)
Optagelse via TV2 fra d. 7. december 2005 af Økonomiprofessor Torben Magnus Andersens fremlæggelse. (Torben er også af ældre frederikshavnere kendt som medlem af Bangsbostrand Byorkester samt var i sin tid en samfundsfaglig mønsterelev)

Nyt fra Frederikshavn Integrationsråds møde d. 1. december 2005.
(FLR-Dialog d. 11. december 2005)
Interview fra d. 6. december 2005 med den nye integrationsrådsformand og sproglærer Donald Shaw.

Diskrimination af muslimers ytringsfrihed? - Det bedste Fogh-citat? - Civile lægehelikoptere som i Sønderjylland?
(FLR-Dialog d. 11. december 2005)
Interview fra d. 3. december 2005 med journalist -Tom Paamand, Ingeniør Geert Grønnegaard og læge Hermod Folke Hansen fra Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse.

Frederikshavn Multietniske Forening informerere om aktivitetstilbuddene i de nye lokaler i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 4.december 2005)
FMFs sekretær Arne Hansen inviterer interesserede til at deltage og det gælder også danske frivillige som der virkeligt er brug for.

Frederikshavn Multietniske Forening informerere om aktivitetstilbuddene i de nye lokaler i Th Bergsgade 6.
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
FMFs sekretær Arne Hansen inviterer interesserede til at deltage og det gælder også danske frivillige som der virkeligt er brug for.

15 millioner kr kom direkte ned i bøsserne ved Dansk Flygtningehjælps landsindsamling d. 13. november.
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
Interview d. 24. november 2005 med Dansk Flygtnignehjælps informationschef Susse Holst, som opfordrer til at melde sig på flygtning.dk til næste indsamling.d 12. november 2006.

Til valgaften i Arena Nord i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 20. november 2005)
Optagelse d. 15. nov. 2005 af de socialdemokratiske vinderes glæde, interview med Torsten Jacobsen Radikale som erkender mnederlaget men vil fortsætte samt SF-byrådsmedlemmerne Søren Visti Jensen og Paul Andersen.

Til vælgermøde hos bokseklubben Pugilist, hvor man hører de sidste 3 runder på miljø, ligestilling - og bliver opdateret mht til Venstres vanskeligheder med at bevare modersmålundervisningen.
(FLR-Dialog d. 14. november 2005)
Optagelse d. 13. nov. 2005 med byrådskandidaterne Per Thyge Nielsen fra Enhedslisten = liste Ø, Paul rode Andersen fra SF=F, Erik Sørensen fra Socialdemokraterne = A9, Torsten Jacobsen fra Radikale = B, Kirsten Hejslet Kristendemokraterne = K, Villy møller Konservative = C, Hans jørgen Kaptain fra Venstre og endelig Steen Jørgensen fra dansk Folkeparti liste Omed deltagelse af byrådskandidaterne Anders Gram Mikkelsen A, Villy Møller C, Torsten Pedersen B, Ole Rørbæk Jensen T, John Christensen V, Steen Jørgensen, Jens Hedegaard U, Ida skov Ø og Paul Rode Andersen F samt Charlotte Sørensen som ordstyrer

Resultatet af indsamlingen i Frederikshavn til flygtninge i Afrika og indsamlernes oplevelser.
(FLR-Dialog d. 20. november 2005)
Interview med indsamlerne Amin Sharifi, Julie Trine, Birgit og Bjarne Larsen og Jill, - samt koordinators fremlægning af indsamlingsresultatet.

Frederikshavn Multietniske Taekwondoklub til kampstævne iRiisskov.
(FLR-Dialog d. 20. november 2005)
Interviews fredag d. 18.november 2005 med taekwondostævnedeltagerne Sohrab Hasanzadeh, Sohrab Aziz, Qais sarwari, Qumars Aziz, Afrasiab Aziz og seniortræner Shirindel Aziz

Til vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus hos eleverne fra Frederikshavn kommune - og interviews med byrådskandidaterne fra Sindal kommune efter mødet med Sindal-elever.
(FLR-Dialog d. 13. november 2005)
Optagelse fra d. 10. november 2005 med byrådskandidaterne Per Thyge Nielsen Ø, Brian Lykke F, Anders Storberg Pedersen A, Carsten Pedersen B, Jens Hedegaard U, Finn M. Christensen K, John Christensen V, Willy Mølller C, og Steen Jørgensen O, samt fra Sindal...

Skolepolitik i Ny Frederikshavn?..fra folkeskolelærernes vælgermøde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 13. november 2005)
Optagelse d. 9. nov. med deltagelse af byrådskandidaterne Anders Gram Mikkelsen A, Villy Møller C, Torsten Pedersen B, Ole Rørbæk Jensen T, John Christensen V, Steen Jørgensen, Jens Hedegaard U, Ida skov Ø og Paul Rode Andersen F

VALG: Transmission af det 10-kantede vælgermøde i Skagen d. 7. november 2005
(FLR-Dialog d. 13. november 2005)
Optagelse d. 7. november med deltagelse af byrådskandidaterne Arne Larsen Borgerlisten U, Peter Nielsen Det konservative Folkeparti C, Erik Sørensen Socialdemokraterne A, Torsten Jacobsen Det Radikale Venstre B, Claus Nielsen Kommunelisten T, Finn Kristensen Kristendemokraterne K, Steen Jørgensen Dansk Folkeparti O, Per Thyge Nielsen Enhedslisten de rød-grønne Ø, Hanne Heillmann Socialistisk Folkeparti F og Hans Jørgen Kaptain Venstre Danmarks Liberale parti V.

5 indsamlere appellerer til borgerne i Frederikshavn og resten af Danmark til at melde sig til at samle ind til flygtninge i Afrika søndag d. 13 november på www.flygtning.dk
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interviews d. 5. november 2005 med de frederikshavnske indsamlere Anna Mari Lehm, Anton Alvision, Ellen Rasch, Amin Sharifi samt den enlige byrådskandidat Ida Skov.

Kristendomokratiske bedstemor og barnebarn stiller op som kandidater til byrådet i Ny Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Dobbeltinterview d. 5. november 2005 med gymnasielev Jeanne og byrådsmedlem tidl. plejehjemsleder Ingrid Hejslet.

Lokal folketingsmedlem spørger integrationsminister Rikke Hvilshøj vedr. Agron Shala-sagen, hvor en Kosovaalbaner med fast job som slagteriarbejder skal udvises på trods af protester fra Danish Crown i Sæby og hans kolleger sammesteds.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interview d. 4. november 2005 med Bjarne Laustsen MF for Socialdemokraterne

Det frivillige ungdomsarbejde i Skagen, Sæby og Frederikshavn fremlægger fælles 3-punkts-program for byrådskandidaterne i Ny Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interviews d. 4. november 2005 med formanden for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd Henrik Carlsen.

Landsbyen Skærums bekymringer og forhåbninger i sin kamp for at overleve.
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
Interview d. 4. november 2005 med den lokalsamfundsengagerede Bent Nygaard Olesen, som også prøver at bruge sit parti Venstre til gavn for Skærum.

Transmission af 7-kantet vælgermøde i Borgernes Hus i Skærum arrangeret af A-Ø-initiativet.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Optagelse fra d. 3. november 2005 af Finn Kristensen K, Steen Jørgensen O, Poul Rode Andersen F, H. J. Kaptain V, Per Thyge Nielsen Ø, Kut Kristoffersen U, Nina Kajgaard Boisen V i Skærum, Villy Møller C, samt mange indlæg fra salen og med Bent N.Olesen som ordstyrer.

Foromtale af 4vælgermøder på Frederikshavn Gymnasium og HF baseret på de 4 nuværende oplandskommuner Frederikshavn Skagen Sæby og Sindal.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interview d. 3. nov. 2005 med Paul Rode Andersen på vegne af gymnasiets samfundsfagslærere.

Hvad sagde kandidaterne og ordstyreren egentlig på det meget omtalte vælgermøde i Sæby Fritidscenter d. 2. november 2005 ?
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Forskudt transmission af det 11-kantede vælgermøde arrangeret af A-Ø-initiativet med borgmester Folmer Hansen som ordstyrer.

Yngste mødedeltager evaluerer det omdiskuterede vælgermøde i Sæby Fritidscenter d. 2. november 2005.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interview med gymnasieelev (og SF-kandidat) Simone Jensen, Sæby

Skal muligheden for dansk statsborgerskab og stemmeret til Folketinget tages fra traumatiserede torturofre, der har svært ved at koncentrere sig om at lære dansk?
(FLR-Dialog d. 27. november 2005)
Interview d. 1. nov. med informationschef i Rehabiliterings og Forskningscentret for Torturofre, Tue Magnussen.

Med SF-formanden, -regionsspidskandidaten og kandidater i Ny Frederikshavn på valgturne.
(FLR-Dialog d. 6. november 2005)
Interviews d. 31. oktober 2005 med SFs spidskandidat til regionsrådet Thomas Krogh, og blandt byrådskandidaterne sæbynitterne Søren Visti Jensen og datteren Simone Jensen, Lene Østner, - skagboerne Hanne Heillmann og Ingolf Hedegaard - samt frederikshavnerne Anne Rose Simonsen og Tommy Berg.

Dansk Flygtninghjælps indsanlingskoordinator i Skagen fortæller om at skaffe indsamlere blandt byrådskandidaterne til husstandsindsamlingen til Afrikas flygtninge - 2 dage før kommunalvalget.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Interview d. 27. oktober 2005 med indsamlignskoordinator Hanne Heilmann, som også er SF-byrådskandidat.

VU'er og Venstre-byrådskandidat i Frederikshavn fortæller om det multikulturelle samfund hun som liberalist går ind for.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Interview d. 26. oktober 2005 med social og sundhedsassistent Maria Scheuer Christensen, som er byråddskandidat for Venstre i Ny Frederikshavn kommune.

Til Ældresagens vælgermøde med 10 spidskandidater i Ny Frederikshavn Kommune.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Optagelse fra Rådhuscentret d. 26. oktober 2005 med Villy møller C er Konservative, Erik Thyge Nielsen Ø er Enhedslisten, Jens Hedegaard U er Borgerlisten, Kirsten Hejselt K er Kristendemokraterne, Paul Rode Andersen F er SF/Socialistisk Folkeparti, Fransisca Torpsdal E er Liste 2004, Ole Rørbæk Jensen T er Liste T, Erik Sørensen A er Socialdemokraterne, Hans Jørgen Kaptain V er VEnstre, Steen Jørgensen O er Dansk Folkeparti

Frederikshavner fortæller hvorfor hun ønsker at stille op for SF til byrådet.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Interview d. 25. oktober 2005 med erhvervsvejleder og SF-byrådskandidat Vera Nørgaard.

Til vælgermøde hos Htx'erne på EUC-Nord i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Optagelse fra d. 25. oktober 2005 med Jørn Larsen A, Torsten Jacobsen B, Jean-philippe Simon C, Jan Andersen F, Steen Jørgensen O og John Christensen V samt Htx-elever bl.a. David.

1. håndsvidne om nødsituationen for 2 millioner flygtninge i Darfur og Dansk Flygtnignehjælps hjælpearbejde.
(FLR-Dialog d. 30. oktober 2005)
Interview d. 25. oktober 2005 med Anne Sophie Lænkholm, som lige er hjemkommet fra hjælpearbejdet for flygtningene i Darfur i det vestlige Sudan i Dansk Flygtninghjælps regi.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SØGER INDSAMLERE 13. NOVEMBER FOR FLYGTNINGE I AFRIKA.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Interview med formanden for Metal Jørn Larsen d. 20. oktober 2005 samt praktiske oplysninger fra Koordinator i Frederikshavn.

To torturofre og flygtninge fortæller om deres lidelser og overlevelse og tilgivelse.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Optagelse fra d. 19. oktober 2005 af Amnesty-møde i Hjørring med Gonzalo Vargas og Claudio Morales.

Et socialdemokratisk byrådsmedlem i Skagen kommune melder ud vælgerne.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Interview d. 17. oktober 2005 med Søren Kjellberg, socialdemokratisk byrådskandidat i Ny Frederikshavn kommune

Om hvorfor Dansk Flygtninghjælp behøver indsamlere søndag d. 13. november for at skaffe penge til Afrikas millioner af nødstedte flygtninge.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews d. 14.oktober 2005 med Dansk Flygtnignehjælps generalsekretær Andreas Kamm - samt information om de vendsysselsek koordinatorers telefonnumre.

Til vælgermøde i Jerup med kandidaterne til Regionsrådet i Nordjylland.
(FLR-Dialog d. 23. oktober 2005)
Optagelse fra Jerup Forsamlingshus d. 13. oktober 2005 med Bjørn Danielsen A, Thomas Krog F, Anette Uggerhøj K, Jens Hedegaard, Chris Sørensen V, Vagn Kvist B og Jesper Bennike O

Førstegangskandidats egne mærkesager for Frederikshavn: Vand, uddannelse og demokrati.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews d. 11. oktober 2005 Jan Andersen, byrådskandidat for SF.

Til partiernes dag med Integrationsrådet og A-Ø-samvirket som arrangører.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews d. 8. oktober 2005 med Steen Jørgensen O, Kirsten Hejselt K, Johnny Hansen og Birthe Rugholm U, Cris sørensen V, Brian Kjær A, Hanne Heilman, Skagen F, Carl Aarøe og Ellen Pedersen C, Jette Toft F.

Samfundsfagslærer fortæller om betydningen af at delatge i kommunalvalget, som en del af det danske demokratiske politiske system.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2005)
Interviews d. 28. september 2005 med Paul Rode Andersen, byrådsmedlem og samfundsdagslærer på Frederikshavn Gymnasium og HF.

Har jeg stemmeret til kommunal- og regionsvalget d. 15. november - og hvordan?
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2005)
Interviews d. 28. september 2005 med byrådssekretær Finn Vangsted, Frederikshavn kommune.

Fra foreningsdagen d.24. september afholdt af Integrationsrådet og FUF.
(FLR-Dialog d. 2. oktober 2005)
Interviews med nydanske deltagere, arrangørerne Elin Melchiorsen og Lisa Sørensen samt trænerne Sohrab Aziz, Kirsten FG 90 og Steen Filskov fra Skakklubben

Spørgsmål til Frederikshavn Integratrionsråds vælgermøde med A-Ø-partierne d. 8. oktober 2005.
(FLR-Dialog d. 25. september 2005)
Annoncering af og ideer til debatemner på vælgermødet formuleret og indtalt af Arne Hansen d. 23. september 2005

Feminisme-aktion i maskuline Frederikshavn - af lokale SFU'ere.
(FLR-Dialog d. 9. oktober 2005)
Interviews d. 23. september 2005 med 3 SFU-feminister Sara Nørgaard Hansen, Ernst Reinhardt og Anne Rose Simonsen (byrådskandidat for SF)

Til 5 års fødselsdagsfest i De Frivilliges Hus i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 16. oktober 2005)
Interviews med Erik Sørensen, Bo Nielsen, Niels Tonsgaard, Gurli Nielsen og Rita Paaske D. 20. Sseptember 2005

Bliv psykisk sund og stærk med psykologiprofessor Jørn Beckmanns selvtræningsprogram.
(FLR-Dialog d. 9. oktober 2005)
Optagelse fra d. 19. september 2005 af Jørn Beckmanns foredrag og dialog med kursusdeltagerne om psykisk sygdom og sundhed - arrangeret af psykolog Bjørn Danielsen, Frederikshavn

Invitation til integrationsrådets aktivitetsdag hvor nyfrederikshavnere kan opleve et bredt udsnit af aktivitetstilbud fra det frivilllige foreningsliv.
(FLR-Dialog d. 18. september 2005)
Interview d. 15. september 2005 med Elin Melchiorsen og Lisa Sørensen fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

Er Danmark et indvandrerland? Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre og flygtningene i Frederikshavn debatterer/duellerer.
(FLR-Dialog d. 18. september 2005)
Optagelse fra debatmøde i Frederikshavn d. 5. september 2005 mellem Søren Kraup MF for DF, Elsebeth Gerner Nielsen, integrationsordfører for Radikale samt (ny)frederikshavnere - bl.a. Omid, Ali og Amin.

De Radikales integrationsordfører gæster Sæbys Radikale.
(FLR-Dialog d. 25. september 2005)
Optagelse d. 5. september 2005 af radikalt møde på Cafe Klostergården med folketingsmedlem Elsebeth Gerner Nielsen.

Om aktuelle trafikproblemer på deres 20 års baggrund samt Gaza-rømning og Irak.
(FLR-Dialog d. 18. september 2005)
Interview d. 30. august 2005 med Rune Lund, Enhedslistens trafikpolitiske ordfører.

EU-debatmøde i Frederikshavn mellem SF-ere og enhedslistefolk
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Optagelser fra d. 30 august 2005 af indlæg af Rene Lund, MF forEnhedslisten, Anne Grete Holmsgaard, MF for SF, - samt lokale mødedeltagere fra SF og EL

Operation Dagsværk på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus er i gang.
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Interview d. 5. september med Sidse og Gitte Granat fra gymnasiets Operation Dagsværksgruppe.

Om at male og udstille flygtningeskæbner for at få os alle til at tænke os bedre om.
(FLR-Dialog d. 11. september 2005)
Interview på Kunstnerværkstedet udstilling i Maksinhallen d. 27. august 2005 med den palæstinensiske kunstner Rami Alawi.

3 kursusdage for flygtninge og familiesammenførte og alle andre i "HVAD ER MIN RET - OG HVAD ER MIN PLIGT"
(FLR-Dialog d. 4. september 2005)
Optagelser fra d. 20. og 27. august og 10. september 2005 med indlæg fra kursusleder Socialrådgiver Charlotte Humphries og deltagerne.

Socialrådgiver om rettigheder og pligter for (nye) flygtninge og familiesammenførte - som oplæg til kursus heri.
(FLR-Dialog d. 14. august 2005)
Interview d. 11. Interview med socialrådgiver og kursusleder Charlotte Humphries, Aalborg.

Samfundsgfagundervisningens placering i gymnasiereformen, som de nye gymnasielever møder fra august 2005.
(FLR-Dialog d. 14. august 2005)
Interview d. 10. august 2005 med forh formand for samfundsfagslærerforeningen (FALSl) Steffen Christensen, inspektor på Frederikshavn Gymnasium.

Reform af det 2-årige HF-kursus (Højere Foreberedelseskursus) fra skoleåret 2005-06. Hvad vil HF-kursisterne møde?
(FLR-Dialog d. 14. august 2005)
Interview d. 10. august 2005 med lærer og inspektor Steffen Christensen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus.

"Landssoldat - hjem for fred". Fredsvagterne drog til Rådhuspladsen og satte rose i Landsoldatens gevær.
(FLR-Dialog d. 4. august 2005)
Interview d. 2. august 2005 med fredsvagten Christina Bech.

Taler, meninger og billeder fra demonstrationen mod højhuset i Frederikshavn d. 2. august 2005.
(FLR-Dialog d. 4. august 2005)
Talerne af Børge Holdt Madsen og Erik Christensen, samt interviews med J.Hedegård, J.C.Jensen, Jytte Schaltz, Thode, Jan Kiis, Kjeld Høgh Thomsen og Kirsten Molkte.

Hvordan vil de nye førsteårselever på Frederikshavn gymnasium møde gymnasiereformen.
(FLR-Dialog d. 4. august 2005)
Interview med lærer og inspektor Steffen Christensen, Frederikshavn gymnasium og HF-kursus.

Frederikshavn Multietniske Forening under universitets-lup.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2005)
Interview d. 29. juli med politolog Peter Madsen, som har skrevet speciale om frivillige foreningers integrationspotentialer.

Iran som brik i supermagtsspillet fra kuppet mod Mosadeq og til idag, hvor USA opfordrer iranerne til at gøre oprør mod præstestyret.
(FLR-Dialog d. 31. juli 2005)
Interview d. 28. juli med Reza Sarafraz, flygtet fra Iran i 1985.

Kursus i Hvad er min ret og hvad er min pligt begynder lørdag d. 20 august kl 10-13 i Th. Bergsgade 6(bag Fona).
(FLR-Dialog d. 19. juli 2005)
Indtalt d. 22.07.05 af Arne Hansen, sekretær i Frederikshavn Multietniske Forening

Muslimer vil forebygge terrorangreb i Danmark gennem samarbejde med PET.
(FLR-Dialog d. 19. juli 2005)
Interview d. 18. juli 2005 med initiativtageren Souhail Ibrahim, IDFAD i Århus.

Førstehåndsvidne om sit besøg hos usbekiske flygtninge i fare at blive kidnappet eller udleveret til den usbekiske despot Karimovs hævn.
(FLR-Dialog d. 17. juli 2005)
Interview d. 15. juli 2005 med Lone Hvid, projektmedarbejder i Dansk Flygtnignehjælp, lige efter hjemkomst fra Kirgisistan.

"Kringsatt af Fjender" sunget på Christiansborg Slotsplads i anledning af præsident Georges W Bushs besøg hos sin koalitionspartner.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2007)
Optagelse fra d. 6. juli 2005 med Anisette og Thomas Koppel, Savages Rose - sendt for første gang.

Taler til demonstration Stop Bush - en anden verden er nødvendig, som samlede ca 25.000 deltagere.
(FLR-Dialog d. 10. juli 2005)
Optagelse i København d. 6. juli 2005 hhv ved USAs ambassade og Christiansborg - og på hjemvejen.

Venstre-folketingsmedlem diskuterer Bush's udenrigspolitik i lyset af hans Danmarksbesøg.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2005)
Interview d. 30. juni 2005 med Tina Nedergaard, medlem af Folketinget valgt i Sæbykredsen.

Sosialdemokratisk forsvarsudvalgsmedlems syn på Bush's politik.
(FLR-Dialog d. 30. juni 2005)
Interview d. 30. juni 2005 med Frederikshavnkredsens socialdemokratiske folketingsmand Bjarne Laustsen

Om STOPBUSH-AALBORGs aktiviteter for nordjyder, som er kritiske overfor Danmarks hyldning af US-præsident Bush d. 5-6. juli.
(FLR-Dialog d. 29. juni 2005)
Interview d. 28. juni 2005 med fredsaktivit Mikkel Nonboe fra STOPBUSH-AALBORG.om bl.a. bustur til København d. 6. juli.

Tvangsudvisning af afghanske flygtninge - også børnefamilier.
(FLR-Dialog d. 9. juni 2005)
Interview d. 20. juni 2005 med advokat Anne Land, Sønderborg.

Mobning: Om Bangsbostrands projekt Mob-Stop!
(FLR-Dialog d. 9. juni 2005)
Dobbeltinterview med pædagogisk leder Vivian Skjold Henriksen og elevrådsformand Ronnie Rejnhold, Bangsbostrand skole.

Indskrænkning af flygtninge og indvandreres kommunale valgret.
(FLR-Dialog d. 8. juni 2005)
Debat mellem Steen Jørgensen, formand for Dansk Folkeparti i Frederikshavn, og Kerem Das, frederikshavnver med 7 års ophold i Danmark.

SF-Nordjyllands grundlovsmøde.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2005)
Grundlovstaler af Karen Touborg, Thomas Krog og Pernille Vigsø Bagge optaget d. 5. juni 2005.

Forværret situation i Afghanistan
(FLR-Dialog d. 2. juni 2005)
Interview d. 2. juni 2005 med Omid Ali Hosseini, Frederikshavn, som har tætte kontakter til afghanske journalister.

Unge inviteres til at snakke om frivilligt socialt arbejde og høre om Kolding- og Fredericia-unges frivillig-successer.
(FLR-Dialog d. 5. juni 2005)
Interview d. 2. juni med Bo Nielsen daglig leder af De Frivilliges Hus, Boensgade 4, hvor frivilligmødet holdes d. 8. juni kl 19

Nyt fra Frederikshavn Frivilligråd og De Frivilliges Hus.
(FLR-Dialog d. 1. juni 2005)
Interview d. 31. maj 2005 med Bo Windfeldt Nielsen, daglig leder af De Frivilliges Hus i Frederikshavn.

Nyheder fra Frederikshavn Integrationsråds møde d. 25. maj 2005.
(FLR-Dialog d. 1. juni 2005)
Interview d. 30. maj 2005 med integrationsrådsmedlem Paul Rode Andersen, i øvrigt byrådsmedlem (SF).

Reportage fra Hånbækdagen anno 2005.
(FLR-Dialog d. 29. maj 2005)
Interview d. 21. maj 2005 med Qumarz A., Taekwondo, Lisa S, dansepiger, - Mark J., Aikido, - Steffen P., fluebinding, - Nader K., FMF, - Benny K., Ungdomsgården Hånbæk.

Om konferencen "Nydanskerne og foreningslivet lørdag d. 18. juni kl 9-17 i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 22. maj 2005)
Interview d. 21. maj 2005 med SSP- og ungdomskonsulent Erik Graves.

Højhus i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 22. maj 2005)
Dobbeltinterview d. 20. maj 2005 med borgmester Erik Sørensen og lektor Ole Riber Christensen fra en gruppe borgere som er imod højhuset.

Hvorfor danskere bør hjælpe de skræmte irakiske asylsøgere i Avnstrup som regeringen truer med tvangsudvisning medens krigssituationen i Irak forværres.
(FLR-Dialog d. 17. maj 2005)
Interview d. 17. maj 2005 med pastor Leif Bork Hansen, som har besøgt eksklusionslejren i Avnstrup og forsøgt at træffe flygtningeminister Rikke Hvilshøj.

Hør om hånbækdagen lørdag d. 21. maj fra kl 11 på Koktvedvej, - og se programmet.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 13. maj med SSP- og ungdomskonsulent Erik Graves.

Nyvalgt formand i Frederikshavn Multietniske Forening præsenterer sig.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 12. maj 2005 med FMF-formand Nader Kheirieh.

Øjenvidne fortæller om baggrunden for at deportationstruede asylsøgere smadrede Aunstruplejrens kantine.
(FLR-Dialog d. 16. maj 2005)
Interview d. 12. maj 2005 med afvist irakisk asylsøger i Aunstruplejren, der som tak for tolkning oplevede at blive fængslet d. 5. maj.

Kritik af de danske myndigheders lemfældige kontrol med farlige håndvåben.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview d. 8. maj 2005 med den garvede fredsaktivist Geert Grønnegaard fra Aldrig Mere Krig, som har skrevet til medlem af Folketingets Retsudvalg om sagen.

Fælles første maj på Knivholt i Frederikshavn med EL, DSU, SF, SD.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Taler af Per Clausen, Ander Petersen, Pernille Vigsø Bagge, Erik Sørensen og Bjarne Laustsen på 1. maj 2005.

Irakkrigen: Irakernes lidelser og fremtid? - Retssag mod Fogh for grundlovsbrud?
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Optagelse fra Fredsrådets møde 30. april 2005 med taler af fredsforsker Jan Øberg og Grundlovskomiteens advokat Chr. Harlang.

Nyt fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview d. 28. april 2005 med Henrik Carlsen efter FUFs repræsentantskabsmøde.

Nyt fra Integrationsrådet: Støtte til lokaler til Frederikshavn Multietniske Forening, - besøg af Rådet for etniske Minoriteter.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview med Mohammad Daneshjou efter integrationsrådsmødet d. 19. april.

FORENINGSLOKALER STØTTES AF INTEGRATIONSRÅD - GENERALFORSAMLING I MULTIETNISKE FORENING 26. APRIL.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Kasserer i Frh Multietniske Forening, Arne Hansen, informerer om lokalesituation og generalforsamling d. 26. april.

Program for fælles 1. maj på Knivholt - for hele familien.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview d. 23. april med formanden for LO-Frederikshavn, Brian Kjær, - også om kommunalvalg d. 15. november 2005.

TIL BØRNETEATER MED KVIST OG SKRALD.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Latterkonsulenterne Brian Lykke og Kjeld Rye optræder og børnene fra Tangloppen evaluerer Kvist og Skrald d. 21. april 2005.

Amnesty-underskriftsindsamling for at få skrevet forbud mod tortur ind i dansk lov.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview torsdag d. 14. april 2005 med Eva Hesse, Amnesty International.

Menneskerettighederne udfordres i det nye årti.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Optagelse med Morten Kjærum, direktør for Institut for Menenskerettigheder på møde i Randers d. 11. april 2005.

En snak med formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, før hans møde med integrationsrådet i Frederikshavn d. 19. april.
(FLR-Dialog d. 13. april 2005)
Interview d. 11. april 2005 med Sükru Ertosun, formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, (forkortet REM), integrationsrådenes paraplyorganisation.

Kvinder i Frederikshavn Multietniske Forening fortæller om deres behov for foreningslokaler - et multikulturelt center.
(FLR-Dialog d. 10. april 2005)
Interview d. 9 april med Melahat Köse, Maria Ahmadi, Sabah Bawake og Sabah Rashed - samt Fr.havn Multietniske Forenings begrundelser til økonomiudvalget

Om Plejehjemsleder Thyra Frank som kommer d. 11. april - samt om Sund By-butikken i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 5. april 2005)
Interview d. 5. april med sundhedskoordinator Britta Olsson, Sund By-butikken i Frederikshavn.

Byrådsmøde den 4. april 2005
Optagelse af Frederikshavn Byråds møde den 4. april 2005, opdelt på de enkelte dagsordenspunkter.

Om angst, angstformer og angstbehandling med kognitiv terapi.
(FLR-Dialog d. 4. april 2005)
Optagelse d. 4. april fra Angstforeningens møde med Kamma, Kaspersen, Susanne Mitchell, Margareta Skovbo Nielsen samt psykolog Anne-Grethe Christoffersen, Hjørrring.

Sundhedsdirektøren i Nordjyllands amt diskuterer Hvilke planer har amtet for Frederikshavn Sygehus.
(FLR-Dialog d. 4. april 2005)
Optagelse d. 31. marts 2005 af Støtteforenignen for Sygehuset i Frederikshavns møde med oplæg af Jesper Christensen og diskussion med tilhørerne.

A-Ø-møde om demokrati i storkommunen Ny Frederikshavn med oplæg af borgmestrene i de 3 nuværende kommuner.
(FLR-Dialog d. 3. april 2005)
Optagelse d. 31. marts 2005 af mødeindlederne Erik Sørensen, Fr.havn, Folmer Hansen, Sæby og Hans Rex Skagen - samt den efterfølgende debat.

Kommunal støtte til Fr.havn Multietniske Forenings køb af lokaler - en god forretning.
(FLR-Dialog d. 22 marts 2005)
Udtalelse d. d. 25. marts 2005 fra Fr.havn Multietniske Forenings kasserer Arne Hansen før økonomiudvalgsmøde 11. april.

A-Ø-møde med borgmestrene i den nye storkommune Nyfrederikshavn.
(FLR-Dialog d. 27 marts 2005)
Interview med Carl Erik Aarøe fra A-Ø-initiativet i Frederiksahvnkredsen om borgermøde d. 30. marts

Gør mangfoldighed til hverdagspraksis - siger Foreningen til integration af nydanskere på Arbejdsmarkedet.
(FLR-Dialog d. 27 marts 2005)
Interview d. 22. marts 2005 med direktør Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker, om gratis kursuskoncept til mellemledere.

Hør om "2002 nats eventyr - historien om Yrsa og Yusraa", teater i Frederikshavn d. 31 marts.
(FLR-Dialog d. 17 marts 2005)
Interview d. 17. marts 2005 med Kirsten Nielsen, Teater Tasken om stykkets ide - som forbrugervejledning.

Hvorfor fredsdemonstration i Aalborg lørdag d. 19. marts kl 12 på Gl. Torv
(FLR-Dialog d. 16. marts 2005)
Interview d. 16. marts 2005 med Maren Lytje, Aalborg Fredsaktion.

500 nabo-uderskrifter i 2002 for Hazakanifamiliens forbliven i Danmark
(FLR-Dialog d. 20 marts 2005)
Interview d. 18. marts 2005 med Roswitha Bähner Andersen, som her efter 3 års yderligere ventetid håber på ministerens medfølelse og mod.

Advokat-kritik af integrationsministeriets udvisning efter 7 ½ års lovligt ophold i Danmark
(FLR-Dialog d. 17 marts 2005)
Interview d. 17. marts 2005 med Hannah Krog, advokat for Ato Hazakhani-familien, som tvinges til udrejse d. 22. marts.

Byrådsmøde den 14. mart 2005
Optagelse af Frederikshavn Byråds møde den 14. marts 2005, opdelt på de enkelte dagsordenspunkter.

Hør kandidaterne til formandsposten i SF/Socialistisk Folkeparti
(FLR-Dialog d. 20. marts 2005)
Optagelse d. 12. marts 2005 med Villy Søvndal, Pia Olsen og Meta Fuglebjerg - med spørgsmål fra SFere i Nordjylland.

Debatmøde om fremtidens velfærdssamfund?
(FLR-Dialog d. 13. marts 2005)
Optagelse af Socialpolitisk Foreningsmøde med prof. Ninna Schmith fra velfærdskommission og prof. Jørgen Goul Andersen, Aalborg Uni.d. 8. marts 2005.

EU-forfatningstraktaten til analyse og debat i ATTAC-Aalborg.
(FLR-Dialog d. 23. februar 2005)
Oplæg af Henrik Plascke og Erik Christensen fra AAlborg Universitet og debat med bla. tillidsmand Leif Møller, Geo horn m.fl. d. 21. februar 2005.

Dansk Folkepartis formand i Frederikshavn om det gode valgresultat.
(FLR-Dialog d. 16. februar 2005)
Interview med folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sæbykredsen, Steen Jørgensen d. 14. februar 2005.

Byrådsmøde den 14. februar 2005
Optagelse af Frederikshavn Byråds møde den 14. februar 2005, opdelt på de enkelte dagsordenspunkter.

Tidligere mangeårigt folketingsmedlem vurderer folketingsvalget.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2005)
Interview d. 12. februar 2005 med det tidligere SF-folketingsmedlem Ib Bjørn Poulsen, Frederikshavn.

Erfaringer med 10 Forældreuddannelsesprojekter i Danmark - bl.a. i Frederikshavn?
(FLR-Dialog d. 23. februar 2005)
Interview med udviklingskonsulent Jytte Hansen d. 21.februar 2005.

Formanden for Det Radikale Venstre i Frederikshavnkredsen om folketingsvalget.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2005)
Interview d. 11. februar 2005 med den radikale vælgerforeningsformand Carsten Pedersen, Frederikshavn

Integrationsrådet i Frederikshavn uddeler integrationspris til familieprojektets faglige tovholder børnehaveleder Merete Sæderup.
(FLR-Dialog d. 13. februar 2005)
Optagelse af prisuddelingsfest d. 10. februar 2005 med Jytte Schaltz, Erik Sørensen, Mohammad Daneshjou og Merete Sæderup.

Demokratisk opretning af valgkampen: De mest diskriminerede partier Minoritetspartiet og Centerumdemokraterne får ordet.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Interviews med Peter Kofod og Carsten Stage fra Minoritetspartiet, Tor Møger P fra gymnasievalgkampagnen forklarer, og Peter DUetoft CD.

Ni-kantet vælgermøde i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Optagelse d. 5. februar 2005 fra Maskinhallen med deltagelse af Line Randa, C, Vagn Kvist B, Bjarne Laustsen A, Jens Chr. Larsen V, Mogens Nørgaard Pedersen K, Brian Lykke F, Per Clausen Ø og Lars Hofmann Høyer D.

Valgkamp: Socialdemokraterne og Kristendemokraterne på gågaden i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 5. februar 2005)
Interview med byrådsmedlem Jytte Schaltz om Bjarne Laustsen samt folketingsmedlem og politisk ordfører for Kristendemokraterne Mogens Nørregaard Pedersen.

Valgkampens tabuemner Etnisk ligestilling og det multikulturelle samfund
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Interview med Azam Jawadi fra Foreningen for Etnisk Ligestilling og tidl formand for Rådet for etniske Minoriteter optaget d. 4. februar 2005.

Tabuemner i valgkampen: Thulebasens og danske politikeres luskede rolle i Bushs stjernekrigsprojekt til militær verdenskontrol?
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Interview d. 3.februar 2005 med fredsaktivisten Ulla Røder, som grundlagde stjernefredslejren ved Thules engelske pendant Fylingdales.

Tabuemner i valgkampen: Om konsekvenserne af den lave starthjælpsydelse til alle nye flygtninge i op til 7 år.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Interview d. 2. februar 2005 med socialrådgiver Mette Blauenfeldt, koordinator i Starthjælpsnetværket og nu ansat i Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre

Vælgermøde på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus - elevernes partivalg ved prøveafstemning.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Optagelse i fuld udstrækning af vælgermødet d. 2. februar 2005 på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Valgdokumentation: En ulandsarbejders oplevelser af at arbejde i Uganda for Mellemfolkeligt Samvirke.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Interview med ulandsarbejder Tine Schmidt, Frederikshavn d. 1.02.05

Rock mod regeringen i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 2. februar 2005)
Interview med Anne Rose Simonsen, SFU-Frederikshavn d. 1. februar 2005 (Alle andre henvendelser er også velkomne)

Dansk-Irakeres forventninger til det irakiske valg d. 30. januar 2005
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med ægteparret Sabah Bawake og Sabah Rashid om det irakiske valg d. 27. januar 2005

All Nations familiedag søndag d. 23. januar 20004 var en succes
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med projektleder Lisa Sørensen og pædagog Sajo Bralic, Røde Kors asylcentere. d. 23. januar 2005

Nyvalgt kvindeligt integrationsrådsmedlem i Frederikshavn fortæller
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med Sabah Bawake d. 27. januar 2005

Integrationspris til leder af familieprojektet, Merete Sæderup
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med integratiponsrådsformand Mohammad Daneshjou d. 27.10.05

Regeringens behandling af asylsøgere med madkasseordning krænker FNs antitorturkovention
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med børne og ungdomspsykiater Bente Rich d. 29. januar 2005

Valgkampen i Danmark kritiseres for at træde på danskere med anden etnisk herkomst
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview med den unge afrikanske flygtning Balhazar Balenda d. 28. januar 2005

Hvad rager Fogh-regeringens krig i Irak os vælgere?
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview lørdag d. 29. januar 2005 med folketingskandidaterne Peter Hvelplund EL og Bent Jørgensen SF efter deres fredsdemonstration i Hjørring

Valgkamp i Frederikshavn: Snak med folketingskandidaterne i gågaden.
(FLR-Dialog d. 30. januar 2005)
Interview lørdag d. 29. januar 2005 med Venstres Jens Chr. Larsen, SFs Brian Lykke samt Line Wagner DSU

Torturerer USA på Guantanamobasen?
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview d. 21. januar 2005 med Tue Magnussen, kommunikationskoordinator på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.

En kandidat til integrationsrådet Nader Kheirieh fortæller hvad han vil udrette i Integrationsrådet i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview d. 18. januar med Nader Kheirieh som kandiderere til integrationsrådsvalget i Frederiksahvn d. 27. januar 2005

Gymnasiereformen kræver for de kommende 1.g-elever valg mellem 12 studieretninger inden 15. marts 2005
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview med Inge Carle', pædagogisk inspektor på Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, før åbent hus mandag d. 24. jan. 2005 for alle uddannelsesinteresserede.

Irak-demonstration i Hjørring lørdag d. 29. januar kl 11-12 på City-scenen
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview med Bent Jørgensen, folketingskandidat for SF d. 21 januar 2005

Suppleringsvalg til integrationsrådet i Frederikshavn d. 27. januar 2005.
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview med integrationsrådsmedlem Brian Kjær d. 18. januar 2005

Tyvstart på valgkampen
(FLR-Dialog d. 23. januar 2005)
Interview med Socialdemokratiets folketingskandidat i Fjerritslevkredsen og Lo-formand Brian Kjær d. 18.01.05

Byrådsmøde den 17. januar 2005
Optagelse af Frederikshavn Byråds møde den 17.januar 2005, opdelt på de enkelte dagsordenspunkter.

Fredsaktivisten Ulla Røder appellerer til danskerne
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Optagelse d. 7. januar 2005 fra møde i Oktober Bogcafé og Galleri i København med Ulla Røder som oplægsholder om fredsarbejdet.

Om familiedag i FRederikshavn Firmaklubbers All Nations Club søndag d. 23. januar kl 11-15, 30 i FFK-hallerne på Flade Engvej
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Interview d. 12. januar 2005 med projektleder Lisa Sørensen om hendes arbejde med at bringe minoritetsunge i kontakt med frederikshavnske sportsforeninger.

Om Musikoasens støttefest for tsunamiofre d. 28. januar
(FLR-Dialog d. 16. januar 2005)
Interview med de 3 aktive musikere Tue Melchiorsen, Thomas Sørensen og Jesper Theiz og Bjerne From d. 12. januar 2005

De frederikshavnske tamilers indsamling til TROs hjælpearbejde for tsunami-ramte i det nordlige og østlige Sri Lanka
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview med den tamilske indsamlingskomite d. 8. januar 2005.

Om sprogindlæringsprogrammet "speakdanish.dk"
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview d. 31.12.04 med Mark Anderson engelsklærer og forfatter til Speakdanish.dk.

TROs, Den Tamilske Rehabiliteringsorganisations arbejde i det nordlige og østlige Sri Lanka
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Interview med Maheswaran talsmand for TRO-Danmark d. 5. januar 2005.

Suppleringsvalg til Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune
(FLR-Dialog d. 09. januar 2005)
Arne Hansen fra Frederikshavn Multietniske Forening redegør og opfordrer til at stille op. Optaget d. 8. januar 2005.

Fredsforsker om japansk oprustning og øget spænding i fjernøsten
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Nytårsinterview med Jan Øberg, TFF, Lund optaget d. 30.12.04.

Indsamling til katastroferamte på Sri Lanka på tamilsk initiativ.
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Annoncering af indsamling af Arne Hansen d. 31. december 2004.

icon icon 2004
Om betydningen af at bruge gæstelærere - især ved undervisning i integrationsproblematikken.
(FLR-Dialog d. 02. januar 2005)
Interview d. 28.12.04 med samfundsfagslærer Paul Rode Andersen, Frederikshavn Gymnasium.

Flygtninge/indvandrer problematik og menneskerettigheder i Danmark.
(FLR-Dialog d. 19. december 2004)
Indlæg i workshoppen fra lektor Karsten Fledelius, Hans Kornø Rasmussen, og Joes Mikkel Christensen, optaget d. 2.okt 2004

Dialogredaktionen takker lytterne for året der rinder ud
(FLR-Dialog d. 19. december 2004)
Ved Arne Hansen, der håber på et godt nytår og har en gaveide.

Julegaveide - drop betegnelsen "de fremmede".
(FLR-Dialog d. 19. december 2004)
Arne Hansen sender julehilsen d. 17. december - efter inspiration fra Koplevs Krydsfelt d. 16. dec.

På juleudstilling i Martas Galleri, Gærumvej 25, Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Interview med Marta Jørgensen, nystartet galleriejer, d. 5. december 2004.

Integrationsrådsmøde d. 30.11.04 i Frederikshavn.
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Oplæsning af sammendrag af det skriftlige mødereferat

Afrikansk flygtning ser Holland som mere tolerant end Danmark.
(FLR-Dialog d. 2. januar 2005)
Interview med Balthazar Balenda d. 25. november 2004.

Amnesty-underskriftindsamling for at få ordet tortur ind i dansk lovgivning.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med Stig Nielsen, AI-pressesekretær og Kirsten Reerslev, formand Amnesty, Hjørring d. 3. dec. 2004

Lokalesituationen for Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Kasserer Arne Hansen redegør for udviklingen siden sidst

Danske soldater hjem?, Thuleradar trædesten for Bush rumkrigsprojekt?
(FLR-Dialog d. 12. december 2004)
Interview med fredsaktivist og modtager af den lille nobelfredspris Ulla Røder d. 03. december 2004

Om baggrunden for den folkelige mobilisering i Ukraine.
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview d. 2.12.04 med Brian Vinther, der har boet og arbejdet i østeuropæiske lande.

Hvorfor nej til EU-forfatningstraktaten?
(FLR-Dialog d. 05. december 2004)
Interview med fhv. MEP Pernille Frahm d. 30. november 2004.

Foreningslokaler søges af Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Annonce om foreningslokaler og baggrunden ved Arne Hansen, FMF.

Operation Dagsværk 2004 og 2005.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Interview d 25. november 2004 med Allan Ahmed fra dagsværkssekretariatet i Kbh.

Aktuel analyse af udviklingen i Ukraine.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Interview d. 26. november med den norske journalist Sigurd Lydersen i Jalta, Ukraine.

Om torturkommissions kritik af Danmark for overdreven tvang i psykiatrien.
(FLR-Dialog d. 28. november 2004)
Foredrag d. 24. november 2004 af fhv. MF Peter Duetoft i Sind-Østvendsyssel.

Villy Søvndal om sit ja til EU-forfatningstraktatetn
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Interview med Villy Søvndal, SF's forsvarspolitiske ordfører.

Om Læger mod Kærnevåbens arbejde.
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Oplæg af formanden Poul Revsbech d. 2. oktober 2004 og efterfølgende debat.

Om at samle ind til verdens flygtninge
(FLR-Dialog d. 21. november 2004)
Linda Heideman, Malinda Jensen, Dorte Larsen, Mehram og Helle P., Hanne Heilman, Ruth Hansen, Haubro Hvelplund

En politisk strategi for beskæftigelse og miljø
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med folketingskandidat i Nordjylland, Per Clausen på Kallstorvet d. 28. september 2004.

Operation Dagsværk-resultater i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med Sidsel Granat, Amailie Zahr og Anne Simonsen fra Dagsværksgruppen på Fr.havn gymnasium.

Medieaktivister giver kursus om metoderne for at få sandheden frem f.eks vedr. Irakkrigen.
(FLR-Dialog d. 14. november 2004)
Interview med John Goodwin, Tom Clark og Coilín ÓhAiseadha på Socialt Forum d. 2. november 2004.

Om EU-forfatningstraktaten.
(FLR-Dialog d. 07. november 2004)
Optagelse fra SF-Frederikshavn d. 28. oktober, hvor HB-medlem Mogens Ove Madsen redegør for EU-forfatningstraktaen.

Landsindsamling til 2 mill. flygtninge i Darfur.
(FLR-Dialog d. 7. november 2004)
Interview med Helle Pedersen, Erik Haubro, Ruth Nannerup Hansen, Hanne Heilman, Amin Sharifi,

Til træplantnng med SF i botanisk have i Bangsbo
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2004)
Herluf Johansens tale om druehyld og SF og SF-formand Brian Lykke om hvorfor plante.

Øjenvidne fra Darfur fortæller om nødsituationen
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2004)
Interview d. 26. oktober med nødhjælpsarbejder Jette Toft, Dansk Flygtningehjælp

Afghansk musik
(FLR-Dialog d. 31. oktober 2004)
26. august 2004

Valgtaler om Sæbys placering i ny kommunestruktur
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2004)
Interview med Jens mørk, Venstre, Tommy Thomsen, kommunelisten og Hans Jørgen Nygaard.

Om gymnasieelevernes Operation Dagsværk i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2004)
Interview Mette Sofie Jensen, Amailie Zahr og Anne Simonsen fra Dagsværksgruppen på Fr.havn gymnasium.

Om gymnasieelevernes Operation Dagsværk 2004
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Interview med Signe Nissen Operation Dagsværksekretariatet d. 3. oktober 2004.

Zapatisternes erfaringer med nyliberalismen - fra DGS-workshop på Socialt Forum
(FLR-Dialog d. 17. oktober 2004)
Oplæg af Miguel Pickard, Mexico, Gudrun Pedersen OD-Chiapasgr. og Anders Frisk, DGS' GATS-kampagne og debat d. 3.10.04

Jakob Nerep gør status efter Danmarks Sociale Forum
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
Interview med Jakob Nerup, en af ildsjælene i Danmarks Sociale Forum d. 3.10.04

Dansk hærchef fra Irak møder irakere i Frederikshavn
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
Samtale mellem oberstløjtnant Henrik Flack og Ali ElJebory m. fl. irakered. 10. oktober 2004

"Skab et Danmark vi kan være bekendt"
(FLR-Dialog d. 10. oktober 2004)
Oplæg af Per Schultz Jørgensen, Sadia Saed, Bente Rich, Mette Blauenfeldt d. 3. oktober 2004

At være med i korruptionsbekæmpelse i Uganda.
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2004)
Interviews med udviklingsarbejderneTine og Martin Schmidt, Frederikshavn d. 15. september 2004

Tidl. SFer som nybagt socialdemokrat.
(FLR-Dialog d. 3. oktober 2004)
Interview med SD-folketingskandidat Christine Antorini på SD-kongressen d. 18. september 2004

Multietnisk kulturfest i Sæby.
(FLR-Dialog d. 26. september 2004)
Soraya Pejman, Ruth Christensen, Khmer-musik, Narrun og Renee Mok, Afrikansk musik, Florence, Mohammad Ghanbari, Thasen

Om den islamiske pacifist Khan Abdul Ghaffar Khan og seminar om atomvåben og ikkevold
(FLR-Dialog d. 26. september 2004)
Interview med redaktør af Fredsakademiet Holger Terp

Shirindel Aziz taekwondo-hold i Frederikshavn Multietniske Forening med i Foreningsdagen
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Interviews med deltagere fra 4.klasserne i Frederikshavn kommune d. 16. september 2004

Med nordjydske folkevalgte på Socialdemokraternes kongres
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Gruppeinterview d. 12. september 2004 med Ole Christensen, Bjarne Laustsen og Per Trysøe

Frederikshavn Multietniske Forening er husvild
(FLR-Dialog d. 19. september 2004)
Efterlysning af foreningslokaler d. 17.09.04

Foromtale af Multietnisk Kulturfestival i Sæby d. 18.09.04
(FLR-Dialog d. 12. september 2004)
Interview med Esther Mireille d. 11. september 2004.

Til møde om danskhed i Dansk Folkeparti i Frederikshavn d. 9. september 2004
(FLR-Dialog d. 12. september 2004)
Optagelse af DF-folketingsmedlem pastor JesperLangballes oplæg og den efterfølgende debat.

Irakiske flygtninge i Frederikshavn ramt af madkasseordningen.
(FLR-Dialog d. 5. september 2004)
Interview med børnefamilien B. d. 2. september 2004.

Indsamling til madkasseramte børnefamilier i asylcentre
(FLR-Dialog d. 22. august 2004)
Interview med Mona Ljungberg talskvinde for Støttekredsen Flygtninge i Fare d. 16. august 2004.

USA og verdens fred
(FLR-Dialog d. 15. august 2004)
Foredrag af fredsforsker Bjørn Møller med efterfølgende debat blandt deltagerne i Danmarks Fredsråds årsmøde d. 28. september 2003.

Fredspædagogik i Fred-shavn
(FLR-Dialog d. 08. august 2004)
Foredrag af lektor i filosofi ved Roskilde Universitetscenter, Marina Jacobsen d. 7. maj 2004 på Kvinder for Freds landsmøde.

Irakisk flygtning kan ikke rejse tilbage
(FLR-Dialog d. 01. august 2004)
Interview d. 31.juli 2004 med Ali Al Jebory, som er glad for det danske demokrati, der dog skæmmes af diskriminationen.

Verdensborger af frederikshavner-æt
(FLR-Dialog d. 25. juli 2004)
Interview med den 17-årige elitesvømmer Alexander Broberg Skeltved, Tromsø, d. 20. juli 2004.

Til fernisering med De røde Sko, som handler om kvindefrigøgelse.
(FLR-Dialog d. 18. juli 2004)
Interview med kunstmaler Inge Nielsen, Stenhøj d. 10. juli 2004 på Kirsten Kjærs Museum

Om udviklingen i Amnesty Internationals menneskerettighedsarbejde.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2004)
Interview d. 7. juli 2004 med Amnesty-sekretær Martin Hoxer.

Frederikshavns socialdemokrater mindes bysbarnet socialminister Kaj Bundvad.
(FLR-Dialog d. 11. juli 2004)
Interview med Jens Bundvad og Bjarne Laustsen på Kaj Bundvads 100 års-fødselsdag d. 8. juli 2004 på Kaj Bundvad Fritidshjem - samt med institutionsleder Anni Dybager.

Kvinde- og sprtsaktiviteter i Frederikshavn Multietniske Forening hos Lisa Sørensen.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Gruppeinterview fra 25. juni 2004 Maria Ahmadi, Sima Sharifi og Aziza Ahmadi.

At være deltager i Lisa Sørensens løbetræning for multietniske kvinder i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2004)
Interview d. 26. juni 2004 med Karuna JeyaratnaganthanFrederikshavn.

Frederikshavn Multietnisk Forenings varme tak til Lisa Sørensen.
(FLR-Dialog d. 27. juni 2004)
Optagelse af Frederikshavn Multietniske Forenings formand Sayed Olawis takketale til integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 21. juni 2004

KVINDESTORMØDET I MULTIETNISK FORENING.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 12. juni 2004

Modersmålundervisning i dari for afghanere i Frederikshavn kommune. Sang, snak med børnene og deres lærer.
(FLR-Dialog d. 13. juni 2004)
Interview d. 7. juni 2004 med medersmållærer i dari Sayed Olawi, Frederikshavn.

TVÆRKULTURELT KVINDESTORMØDE D. 4. JUNI i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 30. maj 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 28. maj 2004

Kvinder For Freds årsmøde i Frederikshavn udtrykker støtte til den fængslede Ulla Røder efter nedrustningen af kampfly på vej til at påbegynde ulovlig angrebskrig imod Irak
(FLR-Dialog sommeren 2004 - Her efter genopretning efter servernedbrud nov. 2004.)
Udtalelser d. 9. maj 2004 af Helga Berg og Birgit Arrenakke fra Kvinder for Fred.

Højhus-debat i Frederikshavn: SFUerne på Callstorvet for at samle underskrifter imod højhusbyggeriet.
(FLR-Dialog d. 1. maj 2005)
Interview og sangen "Vælt Højhuset " ved Anne Rosa Simonsen m.fl SFUere på Callstorvet d. 29. april 2005.

Internationalt fredsarbejde bl.a. i Sri Lanka.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Interview fra d. 24. april 2004 med socialogistuderende i Tromsø, Majken Sørensen, også meldem af AMK.

NYE TILBUD FRA MULTIETNISK FORENING.
(FLR-Dialog d. 25. april 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 23. april 2004

DEN FRIFUNDNE 'FLYGTNINGEADVIKAT FORTÆLLER OM HAARDERS RETSSAG MOD HAM.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Interview d. 5. marts 2004 med flygtningeadvokat Hans Boserup.

Optagelser og interviews fra festen på Martins lysfabrik i anledning af Frederikshavn Integrationsråds første uddeling af en integrationspris i 2004 til netop medarbejderne på Martins lysfarik og desuden Arne Hansen, som dog delte æren med sit netværk i Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 14. februar 2004)
Optagelser d. 12. februar 2004 af kommunaldir. Karsten Simonsen, borgmester Erik Sørensen, integrationsrådsformand Mohammad Daneshous pristaler og Arne Hansens og Martins produktionsdirektør Søren Kjær Nielsens tak og som senere gav interview sammen med medarbejderen Ali Husham Abdulhussein al Jebory, som gav inspiration til at foreslå Martins lysfabrik.

Til vælgermøde-duel i Hjørring mellem Pia Kjærsgard, DF og Marianne Jelved, Radikale - samt hvordan flygtninge oplevede mødet.
(FLR-Dialog d. 4. februar 2005)
Ucensoreret optagelse på Vendelbohus d. 3. februar 2005 af oplæg og den livlige debat samt efterfølgende interview med Omid Ali Hosseini og Nader Kheirieh.

AKTIVITETER FOR KVINDER I Frederikshavn Multietniske Forening.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Interview med integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 16.01.05 om nye kvindeaktiviteter

icon icon 2003
Krudt uden kugler: En pacifistisk ildsjæl fortæller både med alvor og et glimt i øjet om sit lange aktive liv som pacifist og modstander af al militarisme.
(FLR-Dialog d. i januar 2003)
Optagelse d. 15. januar 2003 af foredrag af forfatter Henning Sørensen i Aalborg. (Lidt nyere og Kortere version i Frederikshavn Multietniske Forening)

Borgerkrigen i Sri Lanka: Om krigen, dens baggrund og udsigterne for at den nuværende våbenhvile kan kan udvikles til en varig fred mellem det singalesiske flertal og den tamilske minoritet.
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 19. august 2003 med SP Jeyaratnarajah, Trincomali, Sri Lanka, oversat til dansk af barnebarnet Brintha Jeyaratnaganthan, Frederikshavn.

Borgerkrigen i Sri LAnka: UNHCR-repræsentant i Trincomali fortæller om situationen, og udsigten til fred bl.a. om lokalefredsinitiativer på tværs af tamiler og singhalesere
(FLR-Dialog d. 14. september 2003)
Interview d. 18. august 2003 med Britta Helleland, UNHCR's repræsentant i Trincomal i Sri Lanka.

Vurdering af multikulturelt mediesymphosium i Århus i juni 2003.
(FLR-Dialog d. 4. juli 2004)
Interview fra d. 15. juni 2003 med redaktør Mayoran Vivekanantan på den multikulturelle nyheds- og informationsportal www.utrop.no.

At lave assyrisk radio til hele verden - i Århus.
(FLR-Dialog d. 26. juni 2004)
Interview d. 15. juni 2003 med redaktør Jakob Oraha, Radio Babylon i Århus.

Debatmøde om flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk Diskussionsklub.
(FLR-Dialog d. 22. juni 2003)
Optagelse fra d. 7. maj 2003 Anne Nielsen, Bjarne Overmark, journalist Thomas Gade, Adv Hans Boserup og medlem af Flygtningenævnet adv. Helle Lokdam.

Situationsrapport om kampen imod stjernekrigsprojektet efter fængslingen af stjernefredslejrens faste beboers indbrud på Fylingsdale-radarbasen.- Samt om kampen for at skabe tilstrækkelig modstand til at stoppe planer om krig mod Irak.
(FLR-Dialog d. Sendt i Dialog ultimo januar 2003 - Her efter genopretning efter servernedbrud nov. 2004)
Interview d. 28. februar 2003 med den verdenskendte men under interviewet fængslet i Skotland.

Advokat fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som sadvokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere.
(FLR-Dialog d. 18. januar 2004)
Optagelse d. 19. februar 2003 af foredrag i retspolitisk Forening i Århus af advokat Hans Boserup.

Reportage fra milliondemonstration i London d. 15. februar 2003 mod at starte angrebskrig mod Irak.
(FLR-Dialog marts 2003 - Her efter genopretning efter servernedbrud nov. 2004 i januar 2003)
Interview d. 15. februar 2003 med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder, som rapporterer live gående midt i kæmpedemoen.

Krudt uden kugler: En pacifistisk ildsjæl fortæller både med alvor og et glimt i øjet om sit lange aktive liv som pacifist og modstander af al militarisme.
(FLR-Dialog januar 2003)
Optagelse d. 15. januar 2003 i Aalborg af forfatter Henning Sørensens foredrag. (længere version)

icon icon 2002
KRIG mod IRAK - er der andre løsninger?
(FLR-Dialog d. 10. november 2002)
Foredrag af fredsforsker Jan Øberg, TFF i Aalborg NGO-Forum d. 27. oktober 2002

Afghansk flygtning fortæller om sine positive erfaringer som indsamler for Dansk Flygtningehjælp og hvorfor han igen i år vil samle ind til nødstedte flygtninge ude i verden.
(FLR-Dialog d. 24. oktober 2002)
Interview med frederikshavneren Omid Ali Hossein, som fik dansk asyl i 2000 og allerede efter halvandet års ophold slap usskadt fra at banke på danskernes døre og bede om deres penge til en god sag.

om baggrunden for at det blev nødvendigt at oprette en Stjernefredslejr ved Fylingsdale-radarbasen i England.
(FLR-Dialog august 2002 - Her efter genopretning efter servernedbrud nov. 2004)
Interview d. 24. juli 2002 med den verdenskendte fredsaktivist Ulla Røder i sin nystartede stjernefredslejr.


DIALOG på FREDERIKSHAVN LOKALRADIO

FLR-Dialog er en del af Frederikshavn Lokalradio, FLR, som igen er med i sendersamvirket Vendsyssel FM - sammen med Sæby Lokalradio SLR og Frh Country Musik Radio FCMR. Læs også gerne HER denne grundigere introduktionstekst om Dialog som både radio og netradio.

Radioudsendelsen DIALOG kan høres tirsdage fra kl 18:00. I Frederikshavn på 106,6 MHz (fællesantenne: 94,9 MHz), Sæby: 97,4 MHz (fællesantenne: 91,5 MHz ), Skagen fællesantenne 88,2 MHz. Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz. Og i øvrige dele af Vendsyssel på 103,5 MHz. Allerede fra tirsdag morgen kan alle indslag høres her på www.arnehansen.net/dialog/.

En aktuel PROGRAMOVERSIGT for Frederikshavn Lokalradios program DIALOG for tirsdagsaftener kan fra samme tirsdag morgen ses her. Interesserede kan abonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Har du ideer og spørgsmål, så henvend dig via post@ArneHansen.net eller tlf 30420818.

Alle er velkomne til at afspille en mp3-lydfil direkte på din evt. smartphone eller kopiere(podcaste) til din Mp3-afspiller. Nu er det også muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM fra www.vendsysselfm.dk.

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at like Facebooksiden og dele relevante indslag. Tak!

NB lydfiler fra 2001-2004 er i øjeblikket ikke tilgængelige pga harddiskkrash i nov. 2004, men vil blive lagt på når tid haves.